Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

7 documenten

Wat een fantastische en vooral ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 18-05-2019 05:23

Wat een fantastische en vooral leerzame avond!😍 Lijsttrekker Bas Eickhout, de klimaatwetenschapper die de politiek in ging, was in Groningen voor zijn #Klimaatcollege 📸foto's: Annie Postma Gemist? Of wil je alles nog eens rustig terugkijken? 👉https://www.youtube.com/watch?v=FlCRUIwBDNY

Installatie nieuwe gemeenteraad | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Groningen 02-01-2019 00:00

5 vragen over de nieuwe Raad.

Een nieuw jaar betekent dit keer ook een nieuwe gemeenteraad. Maar de verkiezingen waren toch al in november? En waarom begint de raad nu pas? 

1. Wie zijn de nieuwe GroenLinks-raadsleden? Tijdens de eerste raadsvergadering van het jaar werden maarliefst 11 GroenLinks-raadsleden geïnstalleerd. Gekozen zijn: Glimina Chakor, Mirjam Wijnja, Benni Leemhuis, Femke Folkerts, Jasper Been, Hans Sietsma, Martijn van der Glas, Lieke Schoutens, Nick Nieuwenhuijsen, Ceciel Nieuwenhout en Jeffry van Hoorn.

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom is de nieuwe raad niet al eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Pas vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad is functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat is er in de tussentijd gebeurd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog onderzocht welke combinatie van partijen van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

/r/c72435447f1b8bc697c0d81d6c67fa74?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/d3165e562d0a810c0bb30220a70f5cbf?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom is de nieuwe raad niet al eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Pas vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad is functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat is er in de tussentijd gebeurd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog onderzocht welke combinatie van partijen van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

/r/c72435447f1b8bc697c0d81d6c67fa74?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/d3165e562d0a810c0bb30220a70f5cbf?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma

Gemeente Ten Boer wijst 23 monumenten aan | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 21-12-2018 00:00

De gemeente Ten Boer heeft op de valreep een gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld. Voor de 23 aangewezen monumenten is een speciaal gemeentelijk monumentenschildje gemaakt dat GroenLinks wethouder Annie Postma deze week samen met de eigenaren aan de gevel heeft geschroefd.

Om ervoor te zorgen dat de dorpen mooi en leefbaar blijven heeft de gemeente ingezet op bescherming van cultuurhistorisch waardevolle panden. Het bewaren van het erfgoed is immers de neerslag van de geschiedenis en daarmee van groot belang voor de identiteit van het gebied. Het maakt de dorpen en het buitengebied aantrekkelijk, herkenbaar en uniek. De monumentenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met Libau, een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed, en de eigenaren.

Ten Boersters nemen zelf regie | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 30-10-2018 00:00

Ideeën waren er genoeg voor de veertig hectare grond die de gemeente Ten Boer elf jaar geleden had gekocht, maar de officiële regeltjes zaten danig in de weg. GroenLinks wethouder Annie Postma legde zich niet bij de situatie neer en schakelde de bewoners in.

De bewoners organiseerden zich in de Coöperatieve Vereniging Woldwijk en meldden hun plannen aan als experimenteel project in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Binnenkort zullen er o.a. een aantal yurts en tiny houses worden gerealiseerd. Het advies van Postma: “Wees niet te snel bang. Er kan regeltechnisch meer dan je denkt.”

Lees hier het artikel over het project Woldwijk in de Kwartslag van oktober 2018

Herstart versterkingsoperatie begint in Ten Boer | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 08-10-2018 00:00

De bewoners van de Fazanthof in Ten Boer zijn opgelucht. Zij komen als eerste aan de beurt bij de herstart van de versterkingsoperatie. Dertig woningen zullen worden vervangen door gasloze nieuwbouw.

GroenLinks wethouder Annie Postma van wonen is heel blij dat het nu verder gaat: “Toen minister Eric Wiebes begin dit jaar het besluit nam om de gaswinning af te bouwen naar nul werd ook het plan voor de grootschalige versterking van woningen on hold gezet. Aan de onzekerheid die dit voor de eigenaren van de betreffende woningen met zich meebracht komt nu voor de bewoners van de Fanzanthof gelukkig een eind.”

Niet alleen de woningen worden aangepakt, maar ook de woonomgeving. Postma: “We gaan de komende weken met de bewoners om tafel om te overleggen over de herinrichting van de straat, zoals parkeergelegenheid en openbaar groen.”

Akkoord over sociale nieuwbouw in Ten Boer | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-09-2018 00:00

Na lange tijd heeft woningstichting Wierden en Borgen besloten het bouwterrein aan de Marskramer in Ten Boer te kopen en te ontwikkelen. Op woensdag 12 september hebben GroenLinks wethouder Annie Postma van de gemeente Ten Boer en de bestuurder van de Woningstichting Wierden en Borgen, Rinze Kramer, de handtekeningen gezet. Aansluitend zijn omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de nieuwbouwplannen.

Nieuwbouwplannen terrein Marskramer Wierden en Borgen gaat op de locatie in het centrum van Ten Boer acht energiezuinige en aardbevingsbestendige huurwoningen bouwen. Het gaat om twee blokken van vier grondgebonden rijwoningen. De woningen zijn bestemd voor de sociale verhuur.

Start bouw en geplande oplevering Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2019 gestart met de bouwwerkzaamheden. De oplevering is gepland in het laatste kwartaal van 2019.

Kandidatenlijst GroenLinks Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 03-08-2018 00:00

De volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november is bekend.

Het is een diverse lijst met een goede balans tussen kandidaten uit de stad en uit de dorpen, tussen mannen en vrouwen en met mensen van begin twintig tot ver in de zeventig.

De lijstduwers zijn onze wethouders Mattias Gijsbersten en Annie Postma en gedeputeerde Nienke Homan.

De volledige lijst

1. Glimina Chakor (V, 1976) Groningen 2. Mirjam Wijnja (V, 1982) Ten Boer 3. Benni Leemhuis (M, 1972) Groningen 4. Femke Folkerts (V, 1991) Groningen 5. Jasper Been (M, 1995) Groningen 6. Hans Sietsma (M, 1956) Haren 7. Martijn van der Glas (M, 1967) Groningen 8. Lieke Schoutens (V, 1995) Groningen 9. Nick Nieuwenhuijsen (M, 1987) Groningen 10. Ceciel Nieuwenhout (V, 1991) Groningen 11. Jeffry van Hoorn (M, 1989) Groningen 12. Jan Visser (M, 1953) Groningen 13. Petra Brouwer (V, 1967) Groningen 14. Danijel Gačević (M, 1994) Groningen 15. Justine Jones (V, 1985) Groningen 16. Philip Broeksma (M, 1958) Groningen 17. Robert Lagestee (M, 1993) Groningen 18. Barbara Snabilié (V, 1968) Haren 19. Roelof Lanting (M, 1950) Haren 20. Niek Peters (M, 1987) Groningen 21. Corry Diertens (V, 1957) Groningen 22. Andries de Vries (M, 1990) Groningen 23. Liesbeth van Hoffen (V, 1966) Groningen 24. Bas de Boer (M, 1996) Groningen 25. Ank Haagsma (V, 1950) Ten Post 26. Jelte Hommes (M, 1988) Groningen 27. Anke van Dijk (V, 1996) Groningen 28. Brigitte Meibos (V, 1966) Haren 29. Charlotte Koldewee (V, 1988) Groningen 30. Matthijs Bos (M, 1995) Groningen 31. Jan van den Berg (M, 1953) Groningen 32. Jeltje Meulenbroek (V, 1940) Groningen 33. Jet Zuidema (V, 1987) Groningen 34. Alaan Safari (M, 1989) Groningen 35. Musetta Blaauw (V, 1983) Groningen 36. Drewes de Haan (M, 1963) Groningen 37. Arjan Helmantel (M, 1975) Groningen 38. Theo de Wit (M, 1947) Thesinge 39. Peter Timmerman (M, 1984) Groningen 40. Afke Bodewits (V, 1980) Groningen 41. Lisa Havinga (V, 1995) Groningen 42. Geerte de Jong (V, 1986) Groningen 43. Gijs van der Kroef (M, 1979) Groningen 44. Harrie Miedema (M, 1956) Groningen 45. Sake Prins (M, 1989) Groningen 46. Jan Borkent (M, 1949) Ten Boer 47. Sipke Havinga (M, 1962) Haren 48. Nienke Homan (V, 1979) Groningen 49. Annie Postma (V, 1963) Groningen 50. Mattias Gijsbertsen (M, 1985) Groningen

De volledige lijst

1. Glimina Chakor (V, 1976) Groningen 2. Mirjam Wijnja (V, 1982) Ten Boer 3. Benni Leemhuis (M, 1972) Groningen 4. Femke Folkerts (V, 1991) Groningen 5. Jasper Been (M, 1995) Groningen 6. Hans Sietsma (M, 1956) Haren 7. Martijn van der Glas (M, 1967) Groningen 8. Lieke Schoutens (V, 1995) Groningen 9. Nick Nieuwenhuijsen (M, 1987) Groningen 10. Ceciel Nieuwenhout (V, 1991) Groningen 11. Jeffry van Hoorn (M, 1989) Groningen 12. Jan Visser (M, 1953) Groningen 13. Petra Brouwer (V, 1967) Groningen 14. Danijel Gačević (M, 1994) Groningen 15. Justine Jones (V, 1985) Groningen 16. Philip Broeksma (M, 1958) Groningen 17. Robert Lagestee (M, 1993) Groningen 18. Barbara Snabilié (V, 1968) Haren 19. Roelof Lanting (M, 1950) Haren 20. Niek Peters (M, 1987) Groningen 21. Corry Diertens (V, 1957) Groningen 22. Andries de Vries (M, 1990) Groningen 23. Liesbeth van Hoffen (V, 1966) Groningen 24. Bas de Boer (M, 1996) Groningen 25. Ank Haagsma (V, 1950) Ten Post 26. Jelte Hommes (M, 1988) Groningen 27. Anke van Dijk (V, 1996) Groningen 28. Brigitte Meibos (V, 1966) Haren 29. Charlotte Koldewee (V, 1988) Groningen 30. Matthijs Bos (M, 1995) Groningen 31. Jan van den Berg (M, 1953) Groningen 32. Jeltje Meulenbroek (V, 1940) Groningen 33. Jet Zuidema (V, 1987) Groningen 34. Alaan Safari (M, 1989) Groningen 35. Musetta Blaauw (V, 1983) Groningen 36. Drewes de Haan (M, 1963) Groningen 37. Arjan Helmantel (M, 1975) Groningen 38. Theo de Wit (M, 1947) Thesinge 39. Peter Timmerman (M, 1984) Groningen 40. Afke Bodewits (V, 1980) Groningen 41. Lisa Havinga (V, 1995) Groningen 42. Geerte de Jong (V, 1986) Groningen 43. Gijs van der Kroef (M, 1979) Groningen 44. Harrie Miedema (M, 1956) Groningen 45. Sake Prins (M, 1989) Groningen 46. Jan Borkent (M, 1949) Ten Boer 47. Sipke Havinga (M, 1962) Haren 48. Nienke Homan (V, 1979) Groningen 49. Annie Postma (V, 1963) Groningen 50. Mattias Gijsbertsen (M, 1985) Groningen