Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

38 documenten

Gisteren in de raad, laatste ...

PvdA PvdA VVD Partij voor de Dieren Nijmegen 04-07-2019 06:40

Gisteren in de raad, laatste vergadering voor het reces 💪🏻🌹: 👉🏻 kwamen 150 leerlingen van De Buut, ouders, buurtbewoners en leraren naar het stadhuis om op te komen voor het speelveldje dat gesloten dreigt te worden. VVD, SP en PvdA stelden hierover vragen aan het college 👉🏻 spraken we over de stadsrekening 2018 en risicoinschattingen 👉🏻 gingen we in debat over de aangepaste Zomernota 2019. Wij pleitten met andere partijen voor voorzichtigheid in deze tijden van bezuinigingen en om nu geen grote keuzes te maken. Er was geen meerderheid voor onze voorstellen om de subsidie voor het CITC om te zetten in een krediet en voor het voorstel om nu geen 7 ton te betalen voor de herontwikkeling van het Intersport maar dat pas te doen als het financiële beeld helemaal helder is 👉🏻 diende PvdA samen met GL, Stadspartij DNF, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.Nu, PvdD en SP een motie buiten de orde in om te zorgen dat ook vrouwen zonder ‘pasje’ in de tippelzone meegenomen worden in de zoektocht van het college naar een passend zorgaanbod en wordt nu ook het scenario openhouden tippelzone en huiskamer plus mogelijkheden nieuwe instroom meegenomen in een door het college toegezegde brief in september. Bijna raadsbreed aangenomen: 38-1

PvdA Nijmegen: Voorlopig geen ...

PvdA PvdA Nijmegen 02-07-2019 16:14

PvdA Nijmegen: Voorlopig geen subsidie voor zorgwoningen op oude plek Intersport Ammar Selman is duidelijk over de voorgenomen 7 ton subsidie aan een commerciële partij. “Ik wil dat het college voorlopig de 7 ton in eigen zak houdt en nu niet haar eigen wil doordrukt. We moeten overhaaste beslissingen voorkomen.” Hij stelt dat er eerst meer duidelijkheid moet komen: “Zeker nu bekend is geworden dat het college extra moet bezuinigen. Over deze kwestie moet de gemeenteraad eerst een inhoudelijk debat voeren. (...) Ik wil duidelijke kaders. Hoeveel gaat de huur worden, welke afspraken zijn er exact gemaakt?” https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/pvda-en-sp-geen-7-ton-voor-zorgappartementen-op-plek-oude-intersport~a01b5342/

Waar is onze “Sociale stad”? ...

PvdA PvdA D66 Nijmegen 18-06-2019 06:56

Waar is onze “Sociale stad”? ‘Tekort treft vooral mensen met kleine beurs’ aldus onze fractievoorzitter Ammar Selman. Groen Links, D66 en SP maken plannen waarin staat dat zij: - geld willen besparen op zorg - wijkbudgetten willen korten - de meerwerkregeling (begeleiding naar werk) de nek om willen draaien - parkeren in de avond duurder wordt - de CAZ willen afknijpen* - inwoners willen laten betalen voor plastic-huisvuilzakken * CAZ is de goede zorgverzekering voor Nijmegenaren met een kleine beurs. Deze maakt kwetsbare Nijmegenaren zeker van goede zorg zonder financieel erbij de mist in te kunnen gaan. Wij willen juist dat meer Nijmegenaren hiervan zouden moeten kunnen profiteren! Tegelijkertijd gaan er gaan vele miljoenen naar subsidies en kortingen voor bedrijven. Zogenaamd om nieuwe bedrijven aan te trekken. Ze krijgen bv. ruim een miljoen cadeau aan korting op de WOZ-belasting.

Ammar Selman: ,,Nu zijn bewoners van ...

PvdA PvdA Nijmegen 03-06-2019 12:41

Ammar Selman: ,,Nu zijn bewoners van Nijmegen-Noord een melkkoe voor Nuon, met dank aan de gemeente Nijmegen. Dat moet anders, zeker ook met het oog op de aanleg van een warmtenet in Dukenburg.” https://www.gelderlander.nl/nijmegen/hoe-zit-het-nu-met-die-nuon-boete-in-nijmegen-noord-de-oppositie-wil-het-weten-bewoners-zijn-melkkoe~aa1b46fb/

Organisaties (en dus activiteiten) ...

PvdA PvdA GroenLinks D66 Nijmegen 25-03-2019 12:04

Organisaties (en dus activiteiten) in gevaar in Dukenburg? “Wij waren allemaal erg verbaasd,” zegt fractievoorzitter Ammar Selman van de PvdA. “Er staat wel iets vaags in het coalitieakkoord (D66, SP, Groen Links): de activiteiten krijgen subsidies, niet de organisaties. Maar het is onduidelijk of het om een bezuiniging gaat. Daar gaan wij nu vragen over stellen. Wij vinden het niet kunnen dat bijvoorbeeld het kinderbouwdorp Duuk zou moeten stoppen. Dat is een prachtige activiteit, zeker van kinderen van ouders die het niet kunnen permitteren om op vakantie te gaan.” Bron: De Gelderlander Update dinsdagmiddag: Bouwdorp Duuk geeft aan dat er op korte termijn geen probleem is, subsidies zijn ontvangen!

Gastvrijheid zit in het DNA van ...

PvdA PvdA Nijmegen 01-03-2019 09:13

Gastvrijheid zit in het DNA van Nijmegenaren. Nijmegen is en blijft gastvrij. Van verschillende kanten werden we gevraagd ons hard te maken voor een Nijmeegs kunstwerk dat dat benadrukt. En natuurlijk gemaakt door Nijmeegse kunstenaars! Afgelopen woensdag diende Ammar Selman samen met collega Cherelle de Leeuw de motie Nijmegen Gastvrij in, die breed omarmd werd in de raad. (Met dit kunstwerk zullen geen grote bedragen gemoeid zijn vanuit de gemeente. De kosten worden opgebracht door fondsen en particulieren.)

Ammar Selman (raadslid & ...

PvdA PvdA GroenLinks Nijmegen 01-03-2019 08:54

Ammar Selman (raadslid & fractievoorzitter van PvdA Nijmegen): “Gastvrijheid zit in het DNA van Nijmegenaren. Nijmegen is en blijft gastvrij. Op veler verzoek benadrukken we dat binnenkort in de vorm van kunst in de openbare ruimte: Nijmegen Gastvrij.”

Gastvrij is Nijmegen! Gastvrijheid ...

PvdA PvdA GroenLinks Nijmegen 27-02-2019 21:05

Gastvrij is Nijmegen! Gastvrijheid zit in ons DNA. Denk aan zowel onze 4-daagse, de zomerfeesten, de toeristen, de tijdelijke vluchtelingenopvang, onze musea, de binnenstad: dat verdient een kunstwerk in de openbare ruimte. Vanavond in de gemeenteraad! https://www.gelderlander.nl/nijmegen/pvda-en-groenlinks-bouw-kunstwerk-br-voor-gastvrij-en-tolerant-nijmegen~add300d1/

"Kinderen mogen niet de dupe zijn ...

PvdA PvdA Nijmegen 11-01-2019 19:20

"Kinderen mogen niet de dupe zijn van de beslissingen van hun ouders,” aldus Ammar Selman tijdens het Kinderpardondebat. Locatie: Canisius College Berg en Dalseweg

Gelukkig is de Meedoenregeling ...

PvdA PvdA Nijmegen 09-01-2019 09:47

Gelukkig is de Meedoenregeling blijven bestaan! Daarmee kunnen volwassenen met een zeer laag inkomen een biebpas krijgen, een gedeelte van het lidmaatschap van een sportclub betalen of een creatieve cursus volgen. Zonder onze fractie (Ammar Selman) was er hoogstwaarschijnlijk flink gekort op deze regeling! Om ook de duizenden kinderen met ouders die weinig te besteden hebben mee te laten doen in onze stad, is er bovendien hulp beschikbaar via Stichting Leergeld Nijmegen. 🌹🌹🌹