Nieuws van PvdA in Raalte inzichtelijk

19 documenten

PvdA wil snel actie gemeente Raalte over bestrijdingsmiddelen en intensieve veehouderij in het Buitengebied

PvdA PvdA Raalte 14-05-2020 18:38

De gemeenteraad heeft zich vanavond uitgesproken over de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte. Een inwoner van Raalte vraagt de gemeenteraad om de wijziging van het bestemmingsplan aan te grijpen om nu onder andere een eind te maken aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (gif) en de vestiging van grootschalige intensieve landbouw in het buitengebied van de gemeente.

De PvdA is het inhoudelijk volstrekt eens met deze briefschrijver, dat zowel de intensieve veehouderij als de toepassing van gif als bestrijdingsmiddelen, zaken zijn waaraan zo snel mogelijk grenzen moeten worden gesteld. In het belang van de gezondheid van onze huidige en toekomstige inwoners. De PvdA eist van de wethouder actie! Al in 2015, bij de 1e herziening van het bestemmingsplan buitengebied, heeft wethouder Wagenmans de PvdA toegezegd bij de eerste wijziging van het bestemmingsplan hieromtrent met voorstellen te komen. Inmiddels zijn er in de gemeenteraad tientallen wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied behandeld, maar wordt, ondanks permanent aandringen, deze toezegging niet nagekomen. Raadslid Arie van der Wilt betreurt dat omdat deze lakse houding van het college leidt en ook zal blijven leiden tot herhaaldelijke vragen van bezorgde inwoners. Zorgen die de PvdA deelt en vragen die PvdA ook zal blijven stellen.

https://raalte.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-snel-actie-gemeente-raalte-over-bestrijdingsmiddelen-en-intensieve-veehouderij-in-het-buitengebied/

Het bericht PvdA wil snel actie gemeente Raalte over bestrijdingsmiddelen en intensieve veehouderij in het Buitengebied verscheen eerst op PvdA Raalte.

Nieuw college Raalte

PvdA PvdA D66 CDA Raalte 17-07-2018 13:27

Meepraten is een groot compliment

Een beloning voor vier jaar constructieve oppositie

Mentale dreun

De verkiezingsavond was voor de PvdA Raalte nou niet bepaald een hoogtepunt. We hebben als partij de afgelopen jaren best wat voor elkaar gekregen. Door met de coalitie en het college mee te denken en ze te steunen waar dat binnen ons linkse profiel past, werd ons de ruimte gegund om zaken binnen te halen. Punten die ons aan het hart gaan zoals minimabeleid, sport voor iedereen, en een groenere agenda. Geen bezuinigen op sport bijvoorbeeld, zodat ieder kind kan bewegen.

Maar we hebben onvoldoende duidelijk gemaakt welke rol we gespeeld hebben. Het resultaat is dat we uiteindelijk bij de verkiezingen een tik op de neus kregen, en krap een zetel haalden.

 

Toch meepraten

Gelukkig is onze houding door veel andere partijen gewaardeerd. Gemeentebelangen en CDA vroegen ons om te komen praten over een coalitievorming. En dat met slechts één zetel, dat zegt toch wel iets. Een compliment voor ons, en een bewijs dat verbinding zoeken toch nog wordt beloond.

 

Goed gevoel

De gesprekken waren positief. Inhoudelijk zaten we op één lijn en wat ons betreft was het vormen van een coalitie een kwestie van tijd. Het goede gevoel groeide bij ons tijdens iedere sessie. Helaas ervoer D66 dit anders en bleek een coalitie met GB, CDA, D66 en PvdA niet haalbaar. Erg jammer. Wij wilden graag door en er volgden nog een aantal gesprekken. Het CDA besloot vervolgens dat de variant GB, CDA en PvdA een te krappe meerderheid zou zijn. Helaas voor ons.

Doorgaan op dezelfde voet

Ondanks de teleurstelling willen wij Gemeentebelangen en CDA bedanken voor de uitnodiging om ons bij de coalitieonderhandelingen te betrekken. Wij waarderen dit zeer. En de komende vier jaar passen wij onze houding niet aan. Wij blijven meedoen met de coalitie waar het kan, en oppositie voeren als het moet. We steunen het college en denken mee over beleid waar dat past in ons programma. Zo krijgen wij belangrijke zaken voor elkaar.

 

Fractie PvdA Raalte

Arie van der Wilt

Het bericht Nieuw college Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.

Arie van der Wilt geïnstalleerd als raadslid

PvdA PvdA Raalte 30-03-2018 19:57

Donderdagavond 29 maart is Arie van der Wilt opnieuw geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA in Raalte. We hopen dat je met jouw inzet mooie resultaten voor de inwoners van Raalte kunt bewerkstelligen. Veel succes Arie!

Het bericht Arie van der Wilt geïnstalleerd als raadslid verscheen eerst op PvdA Raalte.

Donderdag 29 maart is Arie van der ...

PvdA PvdA Raalte 30-03-2018 19:53

Donderdag 29 maart is Arie van der Wilt weer geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad. We hopen dat hij met zijn inzet weer mooie resultaten voor de inwoners van Raalte kan bewerkstelligen. Veel succes Arie!

PvdA Raalte tevreden met verkiezingsuitslag

PvdA PvdA Raalte 23-03-2018 13:42

Vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing officieel bekend geworden. Daaruit is vast komen te staan dat de PvdA Raalte 770 stemmen heeft gekregen van de kiezers in de gemeente Raalte. Met een kiesdeler van 736 stemmen, ruim voldoende voor een raadszetel! Voor de geïnteresseerde lezer, zie de site van de gemeente Raalte https://www.raalte.nl/definitieve-uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-per-partij

Dat betekent dat Arie van der Wilt gelukkig nog 4 jaar het geluid van de PvdA in de gemeenteraad kan laten horen.

Dank voor alle steun die de PvdA-fractie en bestuur hebben ervaren in de afgelopen tijd en voor de stem op onze partij. Het heeft ontzettend geholpen!  

Het bericht PvdA Raalte tevreden met verkiezingsuitslag verscheen eerst op PvdA Raalte.

Arie van der Wilt geeft aan hoe de ...

PvdA PvdA Raalte 18-03-2018 20:33

Arie van der Wilt geeft aan hoe de fractie van de PvdA in de afgelopen 4 jaar heeft geopereerd in de gemeenteraad van Raalte. Op 21 maart kun je hem "belonen" door hem een nieuwe termijn te geven.

Kandidaten PvdA Raalte gemeenteraad 2018

PvdA PvdA Raalte 16-03-2018 09:35

De leden van de PvdA Raalte hebben de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Arie van der Wilt is de lijsttrekker en op de foto word hij wordt geflankeerd door Herman Kamphuis, Sefik Köse, Dick Kegels, Ivo Leijten en Ellen van Assem.

De kandidatenlijst PvdA Raalte gemeenteraadsverkiezingen 2018:

Arie van der Wilt, Raalte Herman Kamphuis, Raalte Sefik Köse, Raalte Dick Kegels, Heino Ivo Leijten, Raalte Ellen van Assem, Raalte Gerard Kemper, Heino Gerrit Vrielink, Raalte Chantal Schrijver, Raalte Henk Blokland, Laag Zuthem Harry Zengerink, Broekland Bert Amelink, Raalte Tijs de Bree, Laag Zuthem Heinz Jansen, Raalte.

voor het Verkiezingsprogramma van de PvdA Raalte: https://raalte.pvda.nl/standpunten/verkiezingsprogramma-2018-2022-pvda-raalte/

 

Het bericht Kandidaten PvdA Raalte gemeenteraad 2018 verscheen eerst op PvdA Raalte.

Debatmiddag met ouderen in ...

PvdA PvdA Raalte 14-03-2018 18:08

Debatmiddag met ouderen in Raalte De gemeente doet het redelijk wat betreft de zorg voor ouderen. Alleen schort het aan de voorlichting en communicatie. Dat is wat de politiek zelf zegt. Vanuit de zaal kwamen ook andere geluiden: “Als mantelzorger moet ik alles alleen uitzoeken.” “Mooie woorden over participatie, maar de krant en ergens naar toe gaan kost wel geld.” “Op de gemeentesite kan ik niet vinden wat er allemaal voor ouderen mogelijk is”. 30 % van de inwoners van de gemeente Raalte is 55+. Jammer dat er maar ongeveer 50 ouderen aanwezig zijn. Worden alle ouderen wel uitgenodigd voor dit soort bijeenkomsten? Hoe weten ouderen dat er iets georganiseerd wordt? Hoe moeten ouderen er komen? Of worden ze vergeten? Wij horen van ouderen dat ze graag meer sociale contacten zouden willen. Niet alleen thuis zitten, maar op bezoek willen gaan. Er op uit willen. Samen met anderen iets doen, bijvoorbeeld ergens naar toe in een busje. Ook deze ouderen moeten kunnen meedoen in de Raalter samenleving. PvdA raadslid Arie van der Wilt wil graag dat mensen met een uitkering gaan helpen deze activiteiten voor ouderen te organiseren. En dat de gemeente dit stimuleert, omdat het gaat om maatschappelijk nuttige activiteiten die onder de zogenoemde tegenprestatie vallen (iets terugdoen voor je uitkering). Deze verbinding lijkt ons goed voor het gevoel van eigenwaarde van beide groepen Raaltenaren. Arie van der Wilt wees bij Zwakenberg ook op de participatiebijdrage. Dat is een bedrag van € 216 per persoon per jaar van de gemeente. Bedoeld om te kunnen deelnemen aan de Raalter samenleving. O.a. voor de krant, internet, lidmaatschap van verenigingen, uitgaan, de bibliotheek enz. Maar dit moet dan wel bij ouderen bekend zijn. Wat voorlichting betreft, zal de gemeente moeten zorgen voor een alternatief voor de afgeschafte papieren gemeentegids. Bijvoorbeeld een brochure met alle financiële mogelijkheden voor ouderen. Of regelmatig publiceren op de gemeentepagina van het Weekblad voor Salland. En dan meteen ouderen wijzen op alle hulpinstanties die er nu al zijn. Ouderenbonden en WIJZ welzijn – de organisatoren van de politieke middag – kunnen hierbij zelf ook een informerende rol spelen. En onze eigen PvdA-ombudsman van de afdeling Raalte: https://raalte.pvda.nl/wieiswie/ombudsman/.

verkiezingsdebat met ouderen in Raalte

PvdA PvdA Raalte 14-03-2018 18:01

De gemeente doet het redelijk wat betreft de zorg voor ouderen. Alleen schort het aan de voorlichting en communicatie. Dat is wat de politiek zelf zegt. Vanuit de zaal kwamen ook andere geluiden: “Als mantelzorger moet ik alles alleen uitzoeken.” “Mooie woorden over participatie, maar de krant en ergens naar toe gaan kost wel geld.” “Op de gemeentesite kan ik niet vinden wat er allemaal voor ouderen mogelijk is”.

30 % van de inwoners van de gemeente Raalte is 55+. Jammer dat er maar ongeveer 50 ouderen aanwezig zijn. Worden alle ouderen wel uitgenodigd voor dit soort bijeenkomsten? Hoe weten ouderen dat er iets georganiseerd wordt? Hoe moeten ouderen er komen? Of worden ze vergeten?

Wij horen van ouderen dat ze graag meer sociale contacten zouden willen. Niet alleen thuis zitten, maar op bezoek willen gaan. Er op uit willen. Samen met anderen iets doen, bijvoorbeeld ergens naar toe in een busje. Ook deze ouderen moeten kunnen meedoen in de Raalter samenleving. PvdA raadslid Arie van der Wilt wil graag dat mensen met een uitkering gaan helpen deze activiteiten voor ouderen te organiseren. En dat de gemeente dit stimuleert, omdat het gaat om maatschappelijk nuttige activiteiten die onder de zogenoemde tegenprestatie vallen (iets terugdoen voor je uitkering). Deze verbinding lijkt ons goed voor het gevoel van eigenwaarde van beide groepen Raaltenaren.

Arie van der Wilt wees bij Zwakenberg ook op de participatiebijdrage. Dat is een bedrag van € 216 per persoon per jaar van de gemeente. Bedoeld om te kunnen deelnemen aan de Raalter samenleving. O.a. voor de krant, internet, lidmaatschap van verenigingen, uitgaan, de bibliotheek enz.  Maar dit moet dan wel bij ouderen bekend zijn.

Wat voorlichting betreft, zal de gemeente moeten zorgen voor een alternatief voor de afgeschafte papieren gemeentegids. Bijvoorbeeld een brochure met alle financiële mogelijkheden voor ouderen. Of regelmatig publiceren op de gemeentepagina van het Weekblad voor Salland. En dan meteen ouderen wijzen op alle hulpinstanties die er nu al zijn. Ouderenbonden en WIJZ welzijn – de organisatoren van de politieke middag – kunnen hierbij zelf ook een informerende rol spelen. En onze eigen PvdA-ombudsman van de afdeling Raalte: https://raalte.pvda.nl/wieiswie/ombudsman/.

Het bericht verkiezingsdebat met ouderen in Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.

Verkiezingsdebat met Kring Raalter ...

PvdA PvdA Raalte 23-02-2018 16:35

Verkiezingsdebat met Kring Raalter Ondernemers Woensdagavond 21 februari vond er een levendig Politiek Ondernemerscafé plaats in het Carmelcollege. Alle lijsttrekkers van de politieke partijen waren daarvoor door de Kring Raalter Werkgevers uitgenodigd. SP was helaas afwezig. Discussie vond plaats over een aantal stellingen van ondernemers, ingeleid met filmpjes, die waren gemaakt door studenten van het Carmel College. De eerste stelling was dat door openstelling van de Daggertsbrug voor auto’s, meer mensen in het centrum zouden gaan winkelen. Onze lijsttrekker Arie van der Wilt is tegen die openstelling. Volgens Arie toont het laatste koopstromenonderzoek aan dat niet de bereikbaarheid, maar de uitstraling en gezelligheid bepalend is voor bezoek aan het winkelcentrum. Bovendien zijn er bij de Daggertsbrug in het verleden te veel ongelukken gebeurd, aldus Arie. De PvdA Raalte was het zeker eens met de stelling dat Raalte in de top-tien moet van de Overijsselse MKB-lijst van ondernemersvriendelijke gemeenten (nu staat Raalte laatste). Nog beter: top drie! Met de ondernemers is de PvdA van mening dat de gemeente Raalte meer kavels voor bedrijventerrein moet verkopen en een voorbeeld moet nemen aan Hardenberg en Dalfsen. Arie van der Wilt wees erop dat bijvoorbeeld de gemeente Hardenberg de afgelopen tijd 12 hectare heeft verkocht. De PvdA Raalte kan zich ook helemaal vinden in de stelling dat er een betere aansluiting moet komen tussen de 3 o’s: overheid, onderwijs en ondernemers, zodat vacatures op de arbeidsmarkt beter ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld het tekort aan vakmensen. De gemeente moet hier meer doen, proactief zijn, vooruitkijken. Andere stellingen waren: meer aandacht van de gemeente voor ondernemers en hun behoefte aan uitbreiding. Samen met ondernemers werken aan de uitstraling van het centrum en vooral structureel overleg tussen ambtenaren en ondernemers. Deze stellingen worden door de PvdA onderschreven en Arie van der Wilt wil dat de gemeente hier meer ambtenaren voor inzet. Dus ook meer geld. Hiervoor kreeg hij de steun van de ondernemers.