Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

24 documenten

KLM mag discriminatie van vrouwen op haar vluchten niet meer toestaan

SP SP Nederland 23-07-2020 14:24

KLM vraagt ten onrechte vrouwen plaats te maken als tijdens een vlucht een man weigert naast haar te gaan zitten. Dat blijkt uit een uitspraak vandaag door het College voor de Rechten van de Mens. SP-Kamerlid Ronald van Raak en zijn vrouw hadden deze zaak aan het college voorgelegd nadat ultraorthodoxe joden op een vlucht weigerden om naast mevrouw Van Raak te gaan zitten, omdat zij een vrouw is.

Om de vlucht doorgang te laten vinden moest mevrouw haar plek verlaten en moesten meneer en mevrouw Van Raak elders gaan zitten. Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat KLM een ‘verboden onderscheid’ heeft gemaakt op grond van geslacht, ‘door geen zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving’. Ook zegt het college dat de maatschappij voortaan niet meer het slachtoffer van de discriminatie, maar de dader moet aanspreken. Het college vraagt KLM bovendien ‘deze handelwijze uit te dragen in de instructies voor haar medewerkers’.

Ronald van Raak is blij met de uitkomst: ‘Het gaat hier om een publiek belang, dat elke vrouw erop moet kunnen rekenen dat zij niet wordt gediscrimineerd op een vlucht van KLM. Ik zal KLM vragen om op basis van deze uitspraak de werkwijze aan te passen. En duidelijk te maken dat als mannen nog weigeren om naast een vrouw te gaan zitten, om welke reden dan ook, dit bij onze nationale trots niet meer zal worden geaccepteerd.’

Succes: Onderzoek naar Johan van Oldenbarnevelt

SP SP Nederland 08-07-2020 15:05

Het kabinet gaat onderzoek doen naar de resten van Johan van Oldenbarnevelt, de staatsman die door toedoen van de Oranjes in mei 1619 op het Binnenhof werd onthoofd. Daarna zouden het hoofd en het lichaam van deze staatsman zijn verborgen in de catacomben van de oude 'Hofkapel', die nu een onderdeel zijn van het gebouw van de Eerste Kamer en het ministerie van de premier. Aanleiding voor dit onderzoek is een voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak, de historicus die hier al jarenlang voor pleit:

'Ruim 400 jaar gelden werd Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof onthoofd, omdat hij landverraad zou hebben gepleegd. Nu wordt hij gezien als onze grootste staatsman en gaat de regering op verzoek van de SP onderzoek naar hem doen. Johan van Oldenbarnevelt was de belangrijkste bestuurder in de Republiek van de zeventiende eeuw. Wij waren ook toen al een land van minderheden. Van Oldenbarnevelt wilde ons land tot een eenheid maken, maar die eenheid niet van bovenaf afdwingen, zoals Maurits van Oranjes dat probeerde. Johan wilde juist meer vrijheid van denken en vrijheid van religie, zodat ook minderheden hun plek zouden kunnen vinden in ons land. Ik ben erg blij met dit historische onderzoek, onze grootste staatsman hoort niet in een vergeten kelder te liggen.'

Het onderzoek naar Van Oldenbarnevelt en de andere historische figuren die zijn begraven in de grafkelders onder het Binnenhof zal tot eind 2021 duren.

Eerherstel voor atoomklokkenluider Frits Veerman

SP SP Nederland 07-07-2020 08:59

Frits Veerman, de man die de spionage onthulde die Pakistan aan een atoombom hielp, krijgt eerherstel. Zo blijkt uit onderzoek dat het Huis voor klokkenluiders vandaag presenteerde. Volgens het huis is hier sprake van een ‘ernstige maatschappelijke misstand’. Met de kennis die een Pakistaanse atoomspion bij onder meer Urenco in Almelo wist te stelen kon Pakistan in 1998 een atoombom maken. Deze kennis is waarschijnlijk ook gedeeld met andere landen, waaronder Noord-Korea. Frits Veerman meldde deze spionage bij zijn baas en ook bij de geheime diensten. Daarna werd Veerman zélf gevangen genomen, geïntimideerd en ontslagen. Zijn leven lang heeft Veerman de gevolgen van deze terechte melding van spionage ondervonden.

Kamerlid Ronald van Raak is blij dat Veerman na 45 jaar eindelijk erkenning krijgt: ‘Deze zaak laat zien hoe in ons land de rechtsstaat buitenspel is gezet en hoe de rechten van een Nederlandse staatsburger zijn geschonden, om een spionagezaak in de doofpot te stoppen.’ Het Kamerlid is ruim twaalf bezig met deze zaak. Toch ziet hij de uitspraak van het Huis voor klokkenluiders slechts als een eerste stap: ‘Nu moeten we deze zaak ook inhoudelijk onderzoeken. Waarom heeft ons land Pakistan aan een atoombom geholpen? Wie heeft hiertoe politiek het besluit toe genomen?’ Van Raak wil ook weten wie besloten heeft om de spion te laten lopen en Veerman aan te pakken: ‘De waarheid in dit staatsmisdrijf moet boven komen.’

De SP maakt wet om dure externe inhuur tegen te gaan

SP SP Nederland 24-06-2020 08:26

De inhuur van onder andere dure consultants en managers  bij de overheid is met 20% gestegen in het afgelopen jaar. De SP wil dat er een forse beperking komt op de inhuur van dure externe medewerkers. De SP maakt hiervoor een wetsvoorstel. Dit is het achtste jaar op rij dat de inhuur van dure externen is gestegen. Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 'De overheid barst van de dure externe consultants, managers en communicatiemedewerkers. Totaal overbodig. Overheden moeten zelf kun taken kunnen uitvoeren en niet afhankelijk zijn van overbetaalde consultants.'

De Tweede Kamer heeft de Roemernorm vastgelegd, naar een voorstel van oud SP-leider Emile Roemer. Die zegt dat maximaal tien procent van de uitgaven besteed mag worden aan de inhuur van externen. Die norm wordt dus jaar na jaar niet gehaald. Van Raak: 'Een norm stellen is voor het kabinet blijkbaar niet voldoende. Daarom zijn we bezig met een wet, die na de zomer wordt ingediend. Daarmee stellen we paal en perk aan dure managers bij de overheid.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Betalen voor je belastingaangifte?

SP SP Nederland 12-02-2020 11:58

We hebben allemaal wel eens contact met de overheid. Of dit nou is om belastingaangifte te doen of om je studieschuld te bekijken. Door middel van DigiD kunnen we inloggen en onze gegevens inzien. Maar het kabinet wil dit systeem op de schop nemen: DigiD moet weg, grote multinationals als Facebook en Google kunnen deze taak net zo goed uitvoeren. 'Gevaarlijk', noemt SP-Kamerlid Ronald van Raak deze ontwikkeling. 'Betalen voor je belastingaangifte is niet ondenkbaar.' Wij gingen met hem in gesprek.

DigiD is niet meer veilig genoeg, maar een nieuw identificatiemiddel voor de overheid hoeven we toch niet aan de markt over te laten?

Blijkbaar denkt de regering van wel, want nu moet deze taak 'opengesteld worden voor de markt', zoals beleidsmakers dat noemen.

De regering denkt, ten onrechte, dat deze overheidstaak goedkoper uitgevoerd kan worden door een grote multinational. Dan heeft het kabinet niks geleerd van alle andere keren dat er een overheidsdienst 'vermarkt' is en alles toch weer duurder en omslachtiger werd. Steker nog, het is niet ondenkbaar dat deze bedrijven vervolgens geld gaan vragen voor hun diensten aan gebruikers zoals jij en ik. En dan zul je, als je belastingaangifte wilt doen bijvoorbeeld, eerst even moeten afrekenen bij Google of Facebook. Totaal krankzinnig!

En stel nou dat ze het wel goedkoper kunnen doen?

Dan is dat mooi voor de tekentafelpolitici, maar in de praktijk gaat het ons nog veel meer kosten. Namelijk onze data. Grote bedrijven zoals Google en Facebook weten al heel veel over ons, maar straks weten ze alles over ons. De regering zegt dat ze het allemaal goed in de gaten gaan houden, maar hoe dan? Daar hebben ze dan niks meer over te zeggen. Data gebruiken en doorverkopen is hét verdienmodel voor deze multinationals.

Maar eerst gaat hier nog over gestemd worden in de Tweede Kamer?

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer leek vóór deze wet te gaan stemmen, maar dinsdag werd de stemming uitgesteld. Het lijkt erop dat meer partijen zijn gaan twijfelen over deze wet en liever een publiek identificatiemiddel willen. Ik hoop dat de Tweede Kamer deze wet gaat stoppen. We mogen persoonlijke gegevens van onze burgers niet in handen geven van bedrijven en zeker niet van multinationals als Google en Facebook.

Kox: 'Wie de democratie wil beschermen, moet haar voortdurend versterken'

SP SP Nederland 05-02-2020 06:41

'De SP is ervan overtuigd dat we onze democratie het beste beschermen door haar voortdurend te versterken, onder meer door het doen van groot onderhoud aan ons parlementaire stelsel'. Aldus SP-fractievoorzitter Tiny Kox in het debat in de Eerste Kamer over de voorstellen van de staatscommissie parlementair stelsel. Tot de voorstellen behoren invoering van een correctief bindend referendum, rechtstreekse verkiezing van de kabinetsformateur, betere samenwerking van Tweede en Eerste Kamer en modernisering van de Eerste Kamer. 'Teleurstellend is het', aldus Kox, 'dat er nog geen degelijke reactie van de regering op de voorstellen van de staatscommissie ligt, terwijl er nu wel meters gemaakt moeten worden'.

Kox is blij dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid in zicht komt voor invoering van een correctief bindend referendum, een van de voorstellen die de staatscommissie doet in haar rapport. Een nader voorstel daartoe wordt momenteel al uitgewerkt door SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Kox vindt het correctief referendum 'een serieuze staatsrechtelijke vernieuwing en een aanzienlijke democratische verbetering': 'Onderzoek geeft aan dat een groot deel van de bevolking, doorheen alle politieke opvattingen, voor het correctief referendum is en het ziet als versterking van de democratie. Met name mensen die steeds meer afhaken omdat ze vinden dat de politiek hen niet serieus neemt, krijgen wellicht door het invoeren van zo'n referendum weer zin tot aanhaken. Doen dus, zo snel als maar mogelijk is, adviseert onze fractie'.

Positief is de SP ook over voorstellen om de Eerste Kamer effectiever te maken en de samenwerking met de Tweede Kamer te versterken. Kox vindt die versterkte samenwerking met name nodig om de vele vaak ingrijpende voorstellen van de Europese Commissie beter te laten toetsen door het Nederlandse parlement.

Een aantal voorstellen van de staatscommissie moet nader bestudeerd worden volgens Kox. Daaronder het voorstel om de kabinetsformateur voortaan rechtstreeks te laten kiezen. Kox: 'Onze fractie denkt eerder aan het aanmoedigen van politieke blokvorming voor verkiezingen, met gevolgen voor de regeringsvorming na verkiezingen. Het blok met de grootste aanhang mag het initiatief nemen tot vorming van een nieuwe regering'. Hij wijst erop dat politieke blokvorming vooraf, op basis van een overeengekomen openbaar verkiezingsmanifest, in het verleden al meerdere malen door de SP is voorgesteld. 'Wij zouden deze variant vooralsnog verkiezen boven de gekozen formateur, omdat dan niet de persoon maar de politieke inhoud dominant is en het beste te begrijpen voor de burgers, als ze hun keuze maken.'

Geen voorstander is de SP van voorstellen van de staatscommissie over het verhogen van de kiesdrempel en het verhogen van eisen aan politieke nieuwkomers. Kox: 'We moeten ons politieke bestel open houden voor nieuwkomers, hoe vreemd en verontrustend hun ideeën soms ook mogen zijn. Dat in deze Kamer door sommigen wordt opgeroepen om bevolkingsgroepen categorisch achter te stellen, in strijd met artikel 1 van onze Grondwet, vinden wij diep treurig en mijn fractie zal deze discriminerende politiek blijven bestrijden. Met argumenten, met feiten, in de hoop dat uiteindelijk de kiezers politiek opportunisme doorzien en ermee afrekenen. Maar partijen in hun rechten belemmeren of zelfs mogelijk verbieden, via een Wet op politieke partijen, zien wij niet zitten.'

We moeten stoppen met gevaarlijk vuurwerk

SP SP Nederland 14-01-2020 14:54

'We vragen onze politieagenten, brandweermensen en ambulancemedewerkers om mensen te beschermen, maar dan zullen we onze hulpverleners ook moeten beschermen. Daarom moeten we stoppen met gevaarlijk vuurwerk.' Dat stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Aanleiding zijn de bedreigingen waar hulpverleners ook de afgelopen jaarwisseling opnieuw mee te maken kregen. Ook de luchtvervuiling, gezondheidsklachten en dierenleed zijn voor mensen aanleiding om met het vuurwerk te willen stoppen.

'Maatregelen om vuurwerk in bepaalde gebieden te verbieden en het beter opsporen van illegaal vuurwerk hebben niet voldoende geholpen. We zien dat hulpverleners, onderzoekers (waaronder de Onderzoeksraad voor Veiligheid), maar ook de vuurwerkbranche zélf aangeven dat het zo niet langer kan.' De SP roept het kabinet op om snel met een wet te komen, zodat we dit voor de volgende jaarwisseling kunnen regelen. Daarbij moet al het gevaarlijk vuurwerk van de straat. In de wet zou het kabinet ook uitsluitsel moeten geven over welke vormen van siervuurwerk eventueel nog wel mogelijk zijn omdat dit op een veilige manier kan.

Een verbod op gevaarlijk vuurwerk is belangrijk, maar niet genoeg. Ook zullen we moeten investeren in het opsporen van illegaal vuurwerk. Om bedreigingen en overlast te voorkomen zullen we mensen die zich misdragen ook harder en sneller moeten straffen. Bovendien zijn investeringen nodig in de preventie en de begeleiding van (groepen) jongeren die zich zo misdragen, door beter jeugdbeleid en meer jongerenwerk.

Een veilige jaarwisseling voor iedereen

SP SP Nederland 06-01-2020 15:48

De SP wenst iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar. Maar deze jaarwisseling is turbulent verlopen en helaas waren er verschillende ernstige incidenten en ongelukken met vuurwerk. Er moet goed bekeken worden welke soorten vuurwerk er in de toekomst nog wel verkocht en afgestoken mogen worden, en welke soorten niet meer. De SP vindt dat het klaar moet zijn met illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: ‘Agenten, brandweermensen en hulpverleners worden bedreigd en dat is onaanvaardbaar. We zullen de mensen die voor ons dit belangrijke en gevaarlijke werk doen beter moeten beschermen. Daarom moeten daders die onze hulpverleners bedreigen met vuurwerk harder en vooral sneller worden gestraft. We zien ook dat maatregelen om overlast door gevaarlijk vuurwerk te voorkomen tot nu toe niet voldoende hebben gewerkt. De politiek zal daarom goed moeten bekijken welke soorten vuurwerk in de toekomst nog wel kunnen en welke soorten niet. Illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk moeten in ieder geval direct van de straat verdwijnen.’

In debat over wachtgeld?

SP SP GroenLinks VVD Nederland 01-12-2019 19:06

Geen enkele politicus durft met Ronald van Raak in de media in debat over het wachtgeld?

Beste collega-Kamerleden, ik bijt toch niet?

Deze week gebeurde het weer. Redacties van programma’s vroegen of ik bereid was om in debat te gaan over het wachtgeld. Omdat ik een wet heb gemaakt om dat wachtgeld af te schaffen en voor politici gewoon de WW te laten gelden, zoals voor iedereen. Zo’n verzoek doen redacties vaak vroeg in de morgen, zodat ze genoeg tijd hebben om een ander Kamerlid te vinden dat met mij in debat wil. Maar op het einde van de dag kwam de mededeling dat geen enkele politicus bereid is om het wachtgeld tegenover mij te verdedigen. Dat is vreemd, omdat bijna alle partijen tégen mijn wet zijn om het riante wachtgeld af te schaffen.

Vrijdag deed de regering de mededeling dat ze opnieuw gaat kijken naar het wachtgeld voor politici. Aanleiding is de ophef die deze week ontstond over het riante wachtgeld van GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die allebei gebruik maakten van extra wachtgeld, naast hun goedbetaalde baan als Kamerlid. Maar de regering hoeft helemaal niet naar het wachtgeld te ‘kijken’, want er ligt al een wet om het wachtgeld af te schaffen. Over deze wet zal in de Kamer ook een debat worden gevoerd en dan zal elke politieke partij toch moeten aangeven of ze dit steunt of niet. En welke argumenten ze daarvoor hebben.

Beste collega-Kamerleden, ik bijt toch niet? Als in de komende tijd de redactie van een of ander programma belt met de vraag of u met mij in debat wilt, zeg dan gewoon ‘ja’. Als u het wachtgeld voor politici wilt behouden, dan zult u daar toch wel goede redenen voor hebben? En als u goede argumenten hebt, waarom zou u die dan niet laten horen? Wie weet kunt u mij, of de kijkers of de lezers of de luisteraars alsnog overtuigen van de noodzaak dat politici veel beter voor zichzelf zorgen dan voor andere mensen. Maar als u die argumenten niet hebt, dan is er ook geen reden om dat wachtgeld in stand te houden. Kom op! Ik zie uit naar de discussies met u!

(Deze column is gepubliceerd op tpo.nl)

Het referendum komt dichterbij

SP SP GroenLinks D66 PvdA Nederland 28-10-2019 11:38

De Raad van State ziet het referendum als een goede manier om de 'gevoelens van isolement, vervreemding en uitsluiting' onder bepaalde groepen mensen in de samenleving te verminderen. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State over de wet van de SP voor een bindend correctief referendum.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 'Ik ben heel blij met dit advies, maar toch ook verrast, omdat de belangrijkste adviseur van de regering in het verleden erg kritisch was over het referendum, dat moeilijk te verenigen zou zijn met onze parlementaire democratie. Dat was ook het belangrijkste argument van premier Mark Rutte om het referendum af te schaffen. Nu ziet de Raad van State het referendum als een "positief te waarderen aanvulling en correctie" op ons huidige stelsel. Dat is een grote kanteling.'

De Raad van State ziet ook andere voordelen van het bindend correctief referendum. Zo zorgt het ervoor dat politieke partijen scherp blijven en er rekening mee houden dat de compromissen die zij sluiten ook echt kunnen rekenen op voldoende steun van de bevolking. Onvrede van burgers komt eerder op de politieke agenda en mensen die zich niet gehoord voelen kunnen op deze manier hun stem laten horen.

Van Raak: 'Mooi vind ik ook de opmerking van de Raad van State dat "voor een stabiele democratie meer nodig is dan handhaving van de status quo." De Raad van State wijst erop dat een grote meerderheid van de mensen in ons land voorstander is van een referendum. Het bindend correctief referendum zoals we dat voorstellen is daarom een 'sluitstuk' van het parlementaire stelsel.'

In december pleitte de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van Johan Remkes ook voor een correctief referendum. 'De democratie werkt niet voor iedereen even goed. De stem van niet álle burgers wordt voldoende gehoord. De bestaande politieke onvrede bij een deel van de bevolking kan leiden tot afhaken en afkeer van de democratie,' stelde Johan Remkes. Volgens de Staatscommissie zijn referenda een goed 'ventiel' of goede 'veiligheidsklep' op het moment dat volksvertegenwoordigers dingen doen die het volk écht niet wil. Dit pleidooi was voor de SP reden om in januari een wetsvoorstel in te dienen voor invoering van een bindend correctief referendum. Een wet die nu wordt ondersteunt door de twee belangrijkste adviseurs van de politiek.

Van Raak: 'Het referendum is het kleefkruid van onze democratie. In februari 2018 verdedigde ik in de Kamer tevergeefs een wet voor een correctief referendum, een wet die ooit door GroenLinks, PvdA en D66 was gemaakt, maar die door deze partijen plotseling niet meer werd gesteund. Aanleiding was de uitslag van het raadgevend referendum over het verdrag met Oekraïne, waar deze partijen vóór waren, maar de bevolking tégen was. Dit was voor de regering aanleiding om het raadplegend referendum maar af te schaffen. Sindsdien is er echter veel veranderd. Het is bijzonder dat zowel een Staatscommissie als de Raad van State nu een bindend correctief referendum voorstellen, een echt referendum waarvan het kabinet en de Kamer de uitslag niet meer naast zich neer kunnen leggen.'

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de begroting van Binnenlandse Zaken. Daar wil de SP een begin maken met een nieuwe discussie over het correctief referendum. 'Ik hoop dat we na het mooie pleidooi van de Staatscommissie en het interessante advies van de Raad van State nu een inhoudelijke discussie kunnen voeren. Over de vraag hoe we onze parlementaire democratie kunnen versterken en wat daarbij de rol is van het referendum. De wetgeving is ingediend en de adviezen liggen op tafel. Ik denk dat het referendum plotseling een stuk dichterbij is,' zegt Van Raak.