Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Betalen als je de politie nodig hebt?

SP SP Nederland 17-04-2019 17:28

De SP wil dat mensen die contact willen met de politie daar niet extra voor hoeven te betalen. Wanneer er nu contact opgenomen wordt met de politie op het nummer 0900-8844, betaalt de beller 9,51 cent starttarief en 2,8 cent per minuut, bovenop de normale belkosten. SP-Kamerlid Ronald van Raak: 'De helft van alle politiebureaus is gesloten. Contact met de politie wordt dus steeds lastiger. Op onze veiligheid moet je niet bezuinigingen en dus ook niet op de bereikbaarheid van de politie.'

De SP vraagt aan het kabinet om het nummer gratis te maken. Elke dag hangen honderden mensen op wanneer ze naar het 0900-nummer bellen. Van Raak: 'Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd op de politie en de wachttijden zijn lang, omdat er te weinig politiemensen zijn om de telefoon op te nemen. Als je dan ook nog moet betalen, dan hangen mensen op. Terwijl het heel belangrijk is dat mensen makkelijk contact kunnen hebben met de politie. Het gevaar is ook dat mensen dan toch maar 112 gaan bellen, wat alleen bij spoed het juiste nummer is. Dat is ook nog eens gevaarlijk.'

Kletskoek en propaganda! SP-Kamerlid ...

SP SP VVD Nederland 02-04-2019 17:58

Kletskoek en propaganda! SP-Kamerlid Ronald van Raak geeft de minister ervan langs!💪👇 Dit VVD-kabinet spoelde 32 miljoen euro door de plee om de namen van ministeries te veranderen. Onbegrijpelijk. Het is tijd voor eerlijke politiek. Sluit je nu aan bij de SP: www.sp.nl/ledenactie2019

Tweede Kamer wil meer onderzoek naar vuurwerkramp in Enschede

SP SP Nederland 20-02-2019 15:05

De Tweede Kamer wil meer onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waarbij 23 doden vielen en bijna duizend mensen gewond raakten. Aanleiding is een omvangrijk rapport van klokkenluiders Paul van Buitenen, die vier jaar onderzoek deed naar de ramp. SP-Kamerlid Ronald van Raak kreeg vandaag steun van de Tweede Kamer om dit rapport in behandeling te nemen en advies te vragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Van Raak: ‘Bijna negentien jaar na deze verschrikkelijke ramp lijken we de waarheid nog steeds niet boven tafel te hebben, ondanks veel inhoudelijke onderzoeken en rechterlijke uitspraken. Paul van Buitenen zet grote vraagtekens bij de gang van zaken en heeft kritiek op onder meer de regering, de Kamer en het OM en stelt dat veel fouten zijn gemaakt en “waarheidsvinding” geen prioriteit had. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag aangegeven het rapport van Van Buitenen serieus te nemen. De Kamer vraagt de OVV nu om het rapport van Van Buitenen goed te bestuderen. Daarna kunnen wel bepalen welke politieke stappen verder nodig zijn.’

100 jaar kiesrecht: democratie in crisis?

SP SP Nederland 30-01-2019 21:29

Precies honderd jaar geleden werd het algemeen kiesrecht ingevoerd in ons land. Toch laten de opkomstpercentages bij verkiezingen zien dat een groot deel van de Nederlanders niet stemt. Zo staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees parlement voor de deur, waarbij al jaren de helft van de stemmers thuisblijft. Tijdens een symposium over de democratie, dat dinsdag werd georganiseerd door de SP, presenteerden onderzoekers André Krouwel en Josse de Voogd hun onderzoek naar de niet-stemmer. SP-Kamerlid Ronald van Raak sprak over het bindend referendum. Initiatiefnemer van het Democratie-project is SP-voorzitter Ron Meyer: ‘Als meer dan de helft van de mensen niet meer deelneemt aan onze democratie en de opkomstverschillen tussen arme buurten en rijke buurten reusachtig groot zijn, dan is er echt iets mis in ons land. Daarom zijn we dit Democratie-project gestart. Omdat wij het nooit zullen accepteren dat grote groepen mensen afhaken. Het is onze taak om mensen te organiseren en nooit meer onzichtbaar te laten zijn.’

Geograaf Josse de Voogd presenteerde zijn onderzoek naar wie de niet-stemmers is en waar die woont. De niet-stemmer blijkt bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen in bijna alle gemeenten de grootste groep te zijn. In het zuiden van Nederland is het opkomstpercentage het laagst, terwijl het Nederland boven de rivieren hogere opkomstpercentages kent.

Politicoloog en oprichter van het Kieskompas André Krouwel sprak over de veranderende verhoudingen in de politiek. Ook presenteerde hij zijn onderzoek naar verschillende groepen niet-stemmers en hun redenen om niet te gaan stemmen. Zo gaan lager opgeleiden veel minder vaak stemmen dan hoger opgeleiden. De verschillen in opleidingsniveau worden steeds groter, waardoor deze tweedeling ook toeneemt.

Ronald van Raak sprak over nut en noodzaak van referenda. Van Raak presenteerde op de dag van het symposium een nieuwe initiatiefwet voor een bindend referendum: ‘Het referendum is een spiegel voor het parlement. Elke politicus moet de vraag beantwoorden of hij of zij bereid is om zich te laten corrigeren door de kiezers.’

Lees meer over de democratie in dit speciale themanummer van de Spanning. Het blad van het wetenschappelijk bureau van de SP.