Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

8 documenten

Laten we omkijken naar mensen die het niet meer zien zitten.

PvdA PvdA Nederland 10-09-2020 09:05

Door Attje Kuiken op 10 september 2020 Delen  

Ieder jaar zijn er tussen de 1500 en 2000 mensen die zich beroven van hun eigen leven. Omdat ze depressief zijn, geen uitweg maar zien, denken dat het de oplossing is. En – verschrikkelijk genoeg – omdat ze niet tijdig de juiste hulp kregen.

Er moet wat gedaan worden aan de wachtlijsten voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg.

Op dit moment staan er bijna 90.000 mensen op een wachtlijst voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Iets waar Charlotte Bouwman – die zelf ook met depressies kampt – telkens weer aandacht voor vraagt met haar initiatief ‘lijm de zorg’. Er moet nu echt wat gedaan worden aan die wachtlijsten. Want voorkomen of snel ingrijpen bij problemen bespaart veel kosten en persoonlijk leed.

Nu tijdens de coronacrisis is dat misschien wel nog belangrijker. Uit onderzoek van onder meer EenVandaag, blijkt dat gevoelens van depressiviteit zijn toegenomen. Een op de drie jongeren voelden zich in de afgelopen twee jaar langere tijd depressief of zijn dat nu nog steeds. Ze ervaren dagelijks ernstige neerslachtigheid en verlies van levenslust. En bijna de helft (45%) heeft zelfmoordgedachten.

Vandaag is het wereld suïcide-preventiedag. Laten we het zwijgen doorbreken.

Vandaag is het wereld suïcide-preventiedag. Een dag waarop we stilstaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord. En alle familie, vrienden of collega’s die daardoor ook geraakt zijn. Laten we het zwijgen doorbreken en deze gedachten bespreekbaar maken. En laten we ervoor zorgen dat we omkijken naar mensen die het niet meer zien zitten en hen de hulp bieden die ze nodig hebben.

Denk je zelf ook aan zelfmoord? Zoek hulp in je omgeving of chat of bel 0800-0113 met 113 zelfmoordpreventie.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Nederland 27-05-2020 09:10

Door Webredactie op 27 mei 2020 om 10:34

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

Het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en D66 over juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal is klaar om besproken te worden in de Tweede Kamer.

De fracties dienen vandaag de schriftelijke beantwoording in. De wet regelt dat veel belangrijke informatie ook beter toegankelijk wordt voor de 15.000 doven en slechthorenden in Nederland. Het recht van Nederlandse gebarentaligen om hun eigen moedertaal te mogen gebruiken wordt hiermee wettelijk vastgelegd. Een van de voorstellen uit de wet is de afgelopen tijd al door het kabinet overgenomen: de inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij de persconferenties van de minister-president.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “In onze samenleving moet iedereen volwaardig kunnen meedoen. Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren. Erkenning van onze nationale gebarentaal als officiële landstaal is daarin een belangrijke stap. In de praktijk betekent dat ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft en informatie in de Nederlandse Gebarentaal beschikbaar stelt. Mooi dat de tolk Nederlandse Gebarentaal nu een vaste plek inneemt bij de persconferenties van het kabinet over de coronacrisis. Echter was dit niet vanzelfsprekend en direct het geval. Dit laat opnieuw de urgentie van ons wetsvoorstel zien.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Er werd een beetje lacherig gedaan toen wij zeiden dat er een tolk Nederlandse Gebarentaal op de persconferentie moest staan. Maar ik ben heel blij dat het – na wat verzet – toch gelukt is. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor al die mensen die nu wel kunnen volgen wat er wordt gezegd, maar het is ook ontzettend belangrijk ook voor de acceptatie en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Mensen die doof zijn of slecht horen zijn een volwaardig deel van onze samenleving. Ik hoop dat we met deze wet echt voor een kanteling gaan zorgen.”

Jessica van Eijs (D66), zelf ernstig slechthorend: “Het is mooi om te zien dat er een gebarentolk aanwezig is bij bijvoorbeeld de persconferenties over corona. Want doven en slechthorenden willen zelf belangrijk nieuws kunnen volgen, net zoals alle andere mensen. Dat herken ik ook. Het is frustrerend om hele stukken tekst te missen als ik het niet goed kan horen. Het is goed als het op veel meer plekken vanzelfsprekend wordt dat er gebarentaal wordt gebruikt.”.

De coronacrisis en de ggz

PvdA PvdA Nederland 25-04-2020 07:00

Door Attje Kuiken op 25 april 2020 Delen  

Het is een hartenkreet, zoals we er veel horen vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Zonder enige beschermingsmiddelen staan zij voor duivelse dilemma’s. “Ga ik onbeschermd naar iemand met griepklachten, of moet de patiënt het zonder zorg stellen?”

Bij de bewoners van instellingen neemt de frustratie toe. De coronacrisis raakt juist psychisch kwetsbaren enorm hard. Er dreigt een stille ramp. Er is een noodplan voor de ggz nodig, want dit virus eist onzichtbaar levens.

De afgelopen weken ging alle aandacht terecht naar de intensive care.

De afgelopen weken ging alle aandacht terecht naar de intensive care. Naar de fantastische verpleegkundigen en artsen. Door hun harde werk kunnen we inmiddels voorzichtig hoopvol zijn over de ziekenhuiszorg. Daardoor zien we nu wel dat er op andere delen grote problemen zijn.

Voor mensen met psychische problematiek is het wegvallen van hun ritme en dagbesteding ingrijpend. Ze hebben hun therapie en contacten nodig. Als dat verdwijnt hebben ze niks om op terug te vallen.

De coronacrisis raakt juist psychisch kwetsbaren enorm hard.

Onlangs meldde ambulancepersoneel in deze krant hartverscheurende verhalen over verwaarloosde en verwarde mensen. Huiselijk geweld neemt toe, kinderen zoeken steeds vaker hulp bij de Kindertelefoon en de Zelfmoordpreventielijn staat roodgloeiend.

Wat deze crisis extra groot maakt: de geestelijke gezondheidszorg stond er al slecht voor. Er waren lange wachtlijsten, grote personeelstekorten, instellingen die diep in de rode cijfers zaten.

‘Lijm de zorg’.

De afgelopen tijd vroeg Charlotte Bouwman hier al aandacht voor door wekenlang op de stoep te zitten bij het ministerie. Met als motto: ‘lijm de zorg’. Sindsdien is de situatie nog erger geworden doordat veel zorgverleners niet meer uitbetalen omdat veel zorg niet meer gegeven wordt. Als er niks gebeurt leidt dit tot ontslagen en faillissementen.

Wat deze crisis extra groot maakt: de geestelijke gezondheidszorg stond er al slecht voor.

Overal in de zorg is het credo nu: ‘alle hens aan dek’. Vanuit de politiek wordt gepleit voor centrale regie in de zorg: in een crisis werkt het nu eenmaal niet om afzonderlijk mondkapjes in te kopen of extra crisisbedden te realiseren.

Daar is samenwerking voor nodig. Die samenwerking is ook nodig in de geestelijke gezondheidszorg. Zodat instellingen niet omvallen. Zodat het kostbare en schaarse personeel behouden blijft.

Kabinet, neem de leiding.

Daarom doe ik een oproep aan het kabinet: neem de leiding om te voorkomen dat we deze crisis uitkomen met een gehalveerde geestelijke gezondheidszorg. Dan valt er echt niks meer te lijmen.

Neem de regie zodat er extra crisisbedden voor ggz-patienten komen. Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Trek het maximale uit de kast, zodat instellingen én kwetsbare mensen niet omvallen.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis-en-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis-en-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Staatssecretaris: repareer de ggz!

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 05-03-2020 14:18

Door Attje Kuiken op 5 maart 2020 Delen  

Al wekenlang voert Charlotte Bouwman actie. Ze zit buiten het ministerie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit protest tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor mensen met complexe psychische problemen. Op het moment dat zij met haar actie begon stond zij al ruim 800 dagen op een wachtlijst. Juist de mensen met de lastigste problemen die hulp het hardst nodig hebben krijgen die niet. Dat kan zo niet langer.

Juist de mensen met de lastigste problemen die hulp het hardst nodig hebben krijgen die niet.

Een maand geleden kondigde staatssecretaris Blokhuis aan dat de sector binnen een maand een plan gemaakt zou worden die de problemen echt zou aanpakken. Anders zou hij zelf ingrijpen. Grote woorden die grote verwachting creëerden. Maar weer worden de mensen op wachtlijsten teleurgesteld, want na een maand ligt er nog steeds geen plan en is er niks veranderd voor mensen voor wie een maand zonder hulp zo zwaar is. In samenwerking met GroenLinks en de SP roep ik daarom op nu eindelijk eens actie te ondernemen. Staatssecretaris, lijm de zorg!

De staatssecretaris komt met grote woorden maar geen plan.

De noodzaak van een goed plan voor de ggz blijkt afgelopen week wel weer uit het trieste nieuws van het overlijden van Justin, die er zelf voor heeft gekozen om een einde aan zijn leven te maken. Hoe is het mogelijk dat suïcidale mensen worden weggestuurd bij ggz-instellingen in een welvarend land als het onze? Het is simpelweg niet te verkroppen. Wat gaat de staatssecretaris doen om te verzekeren dat de ggz er is voor juist de mensen met de grootste problemen?

Samen met SP en GroenLinks roep ik op: maak de belofte waar!

In de tussentijd zien we ook het aantal incidenten op straat, bijvoorbeeld, met verwarde personen toenemen. De politie heeft hier haar handen vol aan, terwijl zij ook kampen met tekorten. Daarnaast worden deze mensen ook niet geholpen door een middagje op het politiebureau. Deze mensen hebben zo snel mogelijk professionele hulp van de ggz nodig. Samen met mijn collega’s van de SP en GroenLinks roep ik staatssecretaris Blokhuis dan ook op: grijp in en kom met een plan. Maak je belofte waar!

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/staatssecretaris-repareer-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/staatssecretaris-repareer-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Bescherm vrouwen die gestalkt worden

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 14:36

Door Attje Kuiken op 9 oktober 2019 Delen  

Op 18 december werd de 16-jarige scholiere Humeyra vermoord. Op klaarlichte dag op haar schoolplein in Rotterdam. Een schokkende moord. En vandaag bleek uit onderzoek dat die moord voorkomen had kunnen worden. Het is een harde en tegelijk ontzettend verdrietige conclusie.

Een op de vijf vrouwen krijgt ooit te maken met stalking.

Voor de familie is dat moeilijk te verteren. Ik wil hen ten eerste veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Maar hoe treurig ook: Humerya is niet de eerste en helaas ook niet de laatste die gestalkt en bedreigd werd door haar ex. Een op de vijf vrouwen krijgt ooit te maken met stalking.

Het gevoel dat je niet meer veilig over straat kan beperkt je vrijheid.

En dat is voor al die vrouwen bijzonder ingrijpend. Het gevoel dat je niet meer veilig over straat kan beperkt je vrijheid. In je eigen hoofd ben je altijd gegijzeld door je ex. Dan wil je dat gesteund wordt. Dat gebiedsverboden gehandhaafd worden. Dat de politie, OM en de bevoegde instanties er alles aan doen om je te beschermen.

De veiligheid van de vrouw moet voorop staan.

We moeten ervoor zorgen dat het niet opnieuw zo mis kan gaan. Bij stalken en bedreiging moet de eerste prioriteit altijd zijn de vrouw te beschermen. In deze zaak is er teveel afgewacht en weggekeken. Niemand had de duidelijke regie. De minister moet nu maatregelen nemen om het niet alleen op papier, maar ook in de praktijk te verbeteren. De veiligheid van de vrouw moet voorop staan.

Tweede Kamerlid

Gebarentaal als officiële taal

PvdA PvdA D66 ChristenUnie Nederland 05-09-2019 18:23

Door Attje Kuiken op 5 september 2019 Delen  

Stel je voor dat je televisie kijkt zonder geluid. Vaak is het dan bijna niet te volgen. Bij Boer zoekt Vrouw is dat jammer, maar in het geval van een terroristische aanslag is het bedreigend. Dan zie je de premier, politiemensen, militairen op tv, maar je krijgt niet mee wat er gezegd wordt. Dat moet anders.

Dove mensen hebben recht op erkenning van hun taal

In Nederland zijn er 15.000 mensen die de Nederlandse Gebarentaal gebruiken. Maar zij staan nog te vaak langs de zijlijn. Daarom dien ik samen met ChristenUnie en D66 een initiatiefwet in. De Nederlandse Gebarentaal moet erkent worden als officiële taal. Dat is belangrijk, want het erkent de plek van doven en gebarentaligen in onze samenleving. En het zorgt er ook voor dat er bij belangrijke persconferenties een tolk Nederlandse Gebarentaal naast staat. Zo wordt belangrijke informatie beter toegankelijk voor gebarentaligen.

Dove mensen hebben recht op die erkenning van hun taal door de overheid. Een taal die generaties zwaar ondergewaardeerd is geweest. Een taal die voor dove mensen de enige volledig toegankelijke taal is. Hun moedertaal. Deze wet is een belangrijke stap vooruit. Ik hoop dat er brede steun voor is, zodat iedereen zeker kan zijn van een plek in onze samenleving, ook als je minder goed kan horen.

https://www.pvda.nl/nieuws/gebarentaal-als-officiele-taal/

Tweede Kamerlid

Ontdaan door het rapport over de zaak Anne Faber

PvdA PvdA Nederland 28-03-2019 13:40

Door Attje Kuiken op 28 maart 2019 Delen  

Het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid over de zaak Anne Faber is vernietigend over de lange reeks fouten en blunders die tot dit drama hebben geleid. En die fouten werden gemaakt tot aan het ministerie aan toe.

Nadat de details in de zaak Anne Faber bekend werden vroeg iedereen zich af hoe het kon dat deze man vrij rondliep. En het rapport beschrijft inderdaad fout op fout op fout. Een verkrachter die zelf essentiële informatie achter kon houden, geen kennis over hoe je omgaat met gevaarlijke zedendelinquenten, onvoldoende aandacht voor de veiligheid van de samenleving bij cruciale beslissingen. Daarbovenop bleek vandaag nog eens dat 21 zedendelinquenten onterecht op vrije voeten waren. In veel gevallen was er helemaal geen inschatting van de risico’s gemaakt. Het is onacceptabel dat dit kan gebeuren.

Ik kan me nauwelijks een voorstelling maken van de nachtmerrie waarin de ouders leven.

Ik kan me nauwelijks een voorstelling maken van de nachtmerrie waarin de ouders leven. Het verdriet is al onbeschrijfelijk groot. En falen van de instanties en het ministerie zijn onthutsend. Voor mij betekent dat het nu echt klaar is met de excuses van de minister. Er moeten nu echt verbeteringen volgen. Daarom heb ik een debat aangevraagd, met steun van de hele Tweede Kamer. Want je wil gewoon zeker zijn dat je dochter aan het eind van de dag veilig thuis komt.

Tweede Kamerlid

App jij een vraag aan Attje Kuiken? ...

PvdA PvdA Nederland 22-02-2019 09:18

App jij een vraag aan Attje Kuiken? Stuur dan een Whatsappje naar 06-1344 4060 en je krijgt persoonlijk antwoord! Bijvoorbeeld over.... 👇