Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

74 documenten

Lokale inspraak bij Regionale Energie Strategie Drenthe

CDA CDA Hoogeveen 15-05-2020 05:42

Lokale inspraak bij Regionale Energie Strategie Drenthe In de laatste raadsvergadering stond het onderwerp Regionale Energie Strategie (RES) op de agenda. Er zijn 30 regio's in Nederland en Drenthe is één van deze regio's. Elke regio moet een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. CDA Hoogeveen vindt vooral de lokale inspraak van groot belang. Inwoners In de overgang van de fossiele naar de duurzame energie spelen de betrokkenheid en de mogelijkheden van inspraak van de inwoners in de betreffende regio een belangrijke rol. Raadslid Klaas Kroezen van het CDA Hoogeveen zit hier al langere tijd bovenop en zorgt er voor dat dit onderwerp steeds weer de agenda domineert. Zo stelde hij vorige week ook weer kritische vragen tijdens het debat. Hij vroeg aan wethouder Gert Vos wanneer het communicatie- en participatieplan naar de raad komt? Het is immers al langere tijd helder dat betrokkenheid van de inwoners van Hoogeveen een voorwaarde is om de energieovergang tot een succes te maken. Een goede informatievoorziening speelt daarin ook een belangrijke rol. Kroezen wil niet dat Hoogeveen de boot mist en dat andere plaatsen wel hun stem laten horen. Deze vraag sluit ook aan bij de vragen die CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft gesteld op 11 maart jl. aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hoe zit het met de inwonersparticipatie bij het vervolg RES 1.0? Er ontstond in de raad een discussie over de lokale inbreng. Het CDA Hoogeveen vindt dat een minimale lokale inbreng van 50% een goed streven is, maar ook andere vormen van deelname (bijvoorbeeld de postcoderegeling) en vergoedingen in de directe omgeving behoren tot de mogelijkheden. Het doel is om de lokale energiewinning zoveel mogelijk lokaal te maken.

Lokale inspraak bij Regionale Energie Strategie Drenthe

CDA CDA Hoogeveen 15-05-2020 05:42

Lokale inspraak bij Regionale Energie Strategie Drenthe In de laatste raadsvergadering stond het onderwerp Regionale Energie Strategie (RES) op de agenda. Er zijn 30 regio's in Nederland en Drenthe is één van deze regio's. Elke regio moet een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. CDA Hoogeveen vindt vooral de lokale inspraak van groot belang. Inwoners In de overgang van de fossiele naar de duurzame energie spelen de betrokkenheid en de mogelijkheden van inspraak van de inwoners in de betreffende regio een belangrijke rol. Raadslid Klaas Kroezen van het CDA Hoogeveen zit hier al langere tijd bovenop en zorgt er voor dat dit onderwerp steeds weer de agenda domineert. Zo stelde hij vorige week ook weer kritische vragen tijdens het debat. Hij vroeg aan wethouder Gert Vos wanneer het communicatie- en participatieplan naar de raad komt? Het is immers al langere tijd helder dat betrokkenheid van de inwoners van Hoogeveen een voorwaarde is om de energieovergang tot een succes te maken. Een goede informatievoorziening speelt daarin ook een belangrijke rol. Kroezen wil niet dat Hoogeveen de boot mist en dat andere plaatsen wel hun stem laten horen. Deze vraag sluit ook aan bij de vragen die CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft gesteld op 11 maart jl. aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hoe zit het met de inwonersparticipatie bij het vervolg RES 1.0? Er ontstond in de raad een discussie over de lokale inbreng. Het CDA Hoogeveen vindt dat een minimale lokale inbreng van 50% een goed streven is, maar ook andere vormen van deelname (bijvoorbeeld de postcoderegeling) en vergoedingen in de directe omgeving behoren tot de mogelijkheden. Het doel is om de lokale energiewinning zoveel mogelijk lokaal te maken.

CDA wil realistische uitvoering Urgenda-vonnis, met oog voor economische situatie

CDA CDA Zuid-Holland 24-04-2020 10:37

Het kabinet heeft aangegeven op welke manier het navolging wil geven aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Die uitspraak bepaalde dat de jaarlijkse Nederlandse uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Wat het CDA betreft moet er, zeker in deze onzekere economische tijden, goed gekeken worden of de maatregelen haalbaar zijn. Bijvoorbeeld door bij de afschaling van kolencentrales een vinger aan de pols te houden, zodat beleid in omvang en timing kan worden bijgestuurd als dat nodig is. Bovendien willen we er zeker van zijn dat investeringen ook echt effectief bijdragen aan CO2-reductie op de lange termijn.CDA-Kamerlid Agnes Mulder: “Goed dat het kabinet tijdens deze heftige coronacrisis met een realistische blik naar de uitvoering van het Urgenda-vonnis kijkt, en daarbij scherp rekening houdt met onze economische situatie. Zo zou het volledig sluiten van een kolencentrale in deze tijd buiten alle proporties zijn. Nieuwe maatregelen moeten haalbaar zijn, betaalbaar voor bedrijven en inwoners en op draagvlak kunnen rekenen. Het is verstandig eind dit jaar opnieuw te kijken naar wat nodig is. We zijn met z’n allen al hard bezig om de CO2-uitstoot de komende jaren structureel verder te verlagen, en het aandeel duurzame energie te verhogen.”Om draagvlak voor klimaatbeleid van onderop te creëren, is het belangrijk dat mensen thuis ook echt iets merken van genomen maatregelen. Bijvoorbeeld doordat energie kan worden bespaard. Het CDA is er dan ook voorstander van dat extra wordt ingezet op de verduurzaming van de bebouwde omgeving, zodat woningen beter worden geïsoleerd en meer gebruik gemaakt wordt van zon op dak.Agnes Mulder: “Wij zien veel liever dat mensen profiteren van zonnepanelen op hun daken, dan dat kostbare landbouwgrond daarvoor wordt verspild. Je moet slim omgaan met ruimtegebruik. Goed klimaatbeleid doe je niet over de hoofden van mensen heen, maar pak je samen met elkaar op. Daarom hebben we er eerder bijvoorbeeld voor gezorgd dat MKB-ers ook kunnen profiteren van subsidieregelingen voor zonnepanelen, waar zij daarvoor nog buiten de boot vielen.”

Succesvol Netwerkdiner Harlingen/Waadhoeke

CDA CDA Harlingen 27-01-2020 22:00

Franeker, 27 januari 2020. Het jaarlijkse Netwerkdiner van CDA Harlingen en CDA Waadhoeke, dat dit jaar in de Doelen in Franeker gehouden werd is een succes geworden. Ongeveer 65 ondernemers uit de regio kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar gastsprekers en samen te genieten van een heerlijk vijfgangen diner.Gastsprekers van de avond waren Minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) en directeur VNO-NCW Noord Ton Schroor. Zij hielden beiden een betoog over wat het thema van deze avond "zorgzaam ondernemen" volgens hen inhoudt en wat ondernemers in Noord-West Fryslân hieraan kunnen bijdragen. Na de twee gastsprekers was er de gelegenheid om onder het genot van één van de gerechten en onder leiding van diverse "tafelgasten" (gespreksleiders) met elkaar in discussie te gaan. Tafelgasten deze avond waren Esther de Lange (Europarlementariër CDA), Agnes Mulder (Tweede Kamerlid CDA), Sietske Poepjes (Gedeputeerde CDA Fryslân), John Vernooij (algemeen directeur Omrin), Rendert Algra (lid Provinciale Staten CDA) en de beide CDA wethouders van Waadhoeke; Caroline de Pee en Nel Haarsma.Het campagneteam van CDA Waadhoeke en Harlingen kan onder het voorzitterschap van Johan van Tuinen terugkijken op een geslaagde avond, waar vele nieuwe inzichten en contacten de kroon op de avond zijn. R.B.

Netwerkdiner Harlingen/Waadhoeke

CDA CDA Harlingen 27-01-2020 22:00

Franeker, 27 januari 2020. Het jaarlijkse Netwerkdiner van CDA Harlingen en CDA Waadhoeke, dat dit jaar in de Doelen in Franeker gehouden werd is een succes geworden. Ongeveer 65 ondernemers uit de regio kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar gastsprekers en samen te genieten van een heerlijk vijfgangen diner.Gastsprekers van de avond waren Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en directeur VNO-NCW noord Ton Schroor. Zij hielden beiden een betoog over wat het thema van deze avond "zorgzaam ondernemen" volgens hen inhoudt en wat ondernemers in Noord-West Fryslân hieraan kunnen bijdragen. Na de twee gastsprekers was er de gelegenheid om onder het genot van één van de gerechten en onder leiding van diverse "tafelgasten" (gespreksleiders) met elkaar in discussie te gaan. Tafelgasten deze avond waren Esther de Lange (Europarlementariër), Agnes Mulder (Tweede Kamerlid ), Sietske Poepjes (Gedeputeerde Provinsje Fryslân), John Vernooij (algemeen directeur Omrin), Rendert Algra (lid Provinciale Staten) en de beide CDA wethouders van Waadhoeke; Caroline de Pee en Nel Haarsma.Het campagneteam van CDA Waadhoeke en Harlingen kan onder het voorzitterschap van Johan van Tuinen terugkijken op een geslaagde avond, waar vele nieuwe inzichten en contacten de kroon op de avond zijn. R.B.

Netwerkdiner Harlingen/Waadhoeke

CDA CDA Harlingen 27-01-2020 22:00

Franeker, 27 januari 2020. Het jaarlijkse Netwerkdiner van CDA Harlingen en CDA Waadhoeke, dat dit jaar in de Doelen in Franeker gehouden werd is een succes geworden. Ongeveer 65 ondernemers uit de regio kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar gastsprekers en samen te genieten van een heerlijk vijfgangen diner.Gastsprekers van de avond waren Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en directeur VNO-NCW noord Ton Schroor. Zij hielden beiden een betoog over wat het thema van deze avond "zorgzaam ondernemen" volgens hen inhoudt en wat ondernemers in Noord-West Fryslân hieraan kunnen bijdragen. Na de twee gastsprekers was er de gelegenheid om onder het genot van één van de gerechten en onder leiding van diverse "tafelgasten" (gespreksleiders) met elkaar in discussie te gaan. Tafelgasten deze avond waren Esther de Lange (Europarlementariër), Agnes Mulder (Tweede Kamerlid ), Sietske Poepjes (Gedeputeerde Provinsje Fryslân), John Vernooij (algemeen directeur Omrin), Rendert Algra (lid Provinciale Staten) en de beide CDA wethouders van Waadhoeke; Caroline de Pee en Nel Haarsma.Het campagneteam van CDA Waadhoeke en Harlingen kan onder het voorzitterschap van Johan van Tuinen terugkijken op een geslaagde avond, waar vele nieuwe inzichten en contacten de kroon op de avond zijn. R.B.

FractieFlits december 2019

CDA CDA Tynaarlo 19-12-2019 17:40

Tynaarlo: een fijne plek om te wonen. Tevens een veilige plek voor kwetsbare mensen en daarmee is goede zorg voor oud en jong onontbeerlijk. We hebben in de afgelopen periode flink van ons laten horen om, stap voor stap, de gemeente Tynaarlo een nóg gezondere, leefbaarder en veiliger gemeente te laten zijn. Nieuwbouw voor ouderen, starters en voor de middenklasse heeft daarin wat het CDA betreft prioriteit! In Vries, Zuidlaren en Eelde-Paterswolde worden in die richting al de nodige stappen gezet. Het verzorgingshuis was een prima voorziening voor ouderen die nog semi-zelfstandig konden wonen. Een eigen woonruimte, zelfbeschikking maar wel in een beschermde omgeving waar zorg op maat aanwezig is. In de grotere kernen zou het wat het CDA Tynaarlo betreft tevens een goed idee zijn om kleinschalige projecten op te starten waarbij in de buurt laagdrempelige buurt-of dorpshuiskamers worden gerealiseerd voor een zorgvraag, een kop koffie of gewoon voor de gezelligheid. Tijdens de algemene beschouwingen hebben we het college gevraagd wat daarvan de mogelijkheden zijn. Het CDA-Tynaarlo blijft zich inzetten op bereikbaarheid vanwege de leefbaarheid. Bereikbaarheid is, o.a. met de komst van glasvezel in de buitengebieden en de Fietssnelweg in wording tussen Assen en Groningen door Tynaarlo, in ontwikkeling. De berichten over snellere spoorverbindingen, waar mogelijk ook Groningen Airport Eelde haar voordeel mee kan doen, verheugen ons. Bereikbaarheid en leefbaarheid staan ook in de wijk het Groote Veen te Eelde volop in de belangstelling. Door bouwwerkzaamheden van het scholencomplex, het parkeren in de bermen van de wijk en de samenloop van diverse verkeersstromen ontstaan risicovolle situaties voor leerlingen, ouders en buurtbewoners. We hebben hier het college meermalen om actie gevraagd wat uiteindelijk heeft geleid tot inzet van onze gemeentelijke toezichthouders, ondersteund door de Politie. We zien verbetering maar houden de situatie scherp in de gaten. Als gemeente zijn wij het groene hart tussen Assen en Groningen. Natuur, ecologie en biodiversiteit spelen daarin een cruciale rol, uiteraard met inachtneming van de samenloop met agrarisch gebruik! Met de door ons voorgestelde aanpak van wegwerpplastics op festivals, het verbod op het oplaten van ballonnen, en de 45 kilometer aangelegde bloeiende bermen alsmede een aangepast maaibeleid, zijn we qua biodiversiteit een goede weg ingeslagen. Het aanplanten van meer bomen en groen de komende jaren is wat het CDA betreft belangrijk vanwege de CO2 reductie. Mooi dat Brussel die gedachte intussen omarmt en miljarden bomen daartoe in Europa wil aanplanten. De Green Deal in Tynaarlo! Over de centrumplannen van Zuidlaren oftewel de ontwikkelrichting is veel en lang gesproken in de raad van Tynaarlo. Door een aangenomen amendement van het CDA-Tynaarlo kan het college nu eindelijk naar ieders tevredenheid aan de slag in Zuidlaren en verder werken aan de invulling van de planologische plannen op basis van de vele ingebrachte suggesties. c.q. de uitkomsten van de ontwikkelrichting. Duidelijk is dat er grote behoefte is aan uitbreiding van het woningbestand voor de verschillende doelgroepen. We wachten met belangstelling de verdere ontwikkelingen af. De aanpak van de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde en daarmee ook het ‘slechtste fietspad van Drenthe’ in Eelde-Paterswolde is al op de rol gezet en de schop zal, als alle lichten op groen staan, mogelijk in 2020 de grond in gaan. De ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw in het centrum van Eelde lopen weer vertraging op door een uitgesproken faillissement van de projectontwikkelaar. Wij hopen dat er binnen niet al te lange tijd duidelijkheid komt over de voortgang van de invulling van deze locatie. De plannen voor woningbouw op enkele locaties in Vries zijn in een gevorderd stadium. De fractie heeft het college vragen gesteld om een regeling te ontwerpen waarin de toekenning van waardering voor het werk van de mantelzorgers wordt geregeld. Aangegeven is dat dit nader zal worden bekeken. De uiteindelijke resultaten moeten nog even worden afgewacht. Samen met het 2e Kamerlid Agnes Mulder hebben fractieleden een werkbezoek gebracht aan het drijvend zonnepark in Tynaarlo. Een initiatief dat naar ons idee een beeld naar de toekomst geeft. Verder bracht de fractie een werkbezoek aan de Stichting Eelder Woningbouw. De inzet blijft om door werkbezoeken op de hoogte te blijven van de verschillende activiteiten die spelen bij organisaties etc. Waar nodig en mogelijk zullen aan de hand van de uitkomsten de nodige acties worden ondernomen. Wethouder Henk Lammers heeft aangegeven dat hij in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden als wethouder van Tynaarlo met ingang van 28 januari wil beëindigen. De fractie heeft in overleg met het bestuur besloten om Hanneke Wiersema voor te stellen als kandidaat voor de openvallende vacature. Tenslotte, op de valreep van 2019, hebben we het college gevraagd om te komen met maatregelen om het gebruik en overlast van lachgas als drugs te verbieden. Het oneigenlijk gebruik van lachgas is een gevaar is voor de volksgezondheid en hoort geen plaats te hebben in onze gemeente! Naar onze mening evenmin in de rest van ons land. Als CDA fractie kijken we terug op een zeer succesvol jaar waarin we regelmatig en positief in het nieuws zijn gekomen. We zijn van mening dat we, samen met het advies van onze leden, werkelijk inhoud hebben kunnen geven aan onze gemeenschappelijke kernwaarden: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Interview met Pieter Heerma in de Leeuwarder Courant

CDA CDA Zuid-Holland 30-11-2019 08:35

Dit interview is op zaterdag 30-11-2019 gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.Auteur:Saskia van Westhreenen Pieter Heerma, fractieleider van het CDA, vertelt half september in Buitenhof dat hij agnost is. Het lokale CDA-bestuur van Hoogeveen schrijft een kritische mail. Hoe kan dat, een niet-kerkganger aan het hoofd van hun Christen-Democratisch Appèl? Ze prikken een datum. Heerma komt op vrijdagavond 22 november naar Hoogeveen, de plaats die in de jaren negentig door het Nieuwsblad van het Noorden nog het Jeruzalem van het Noorden werd genoemd. Maar in twee maanden tijd kan er veel gebeuren. Het geloof blijkt deze vrijdag allang niet meer het hoofdonderwerp van gesprek. Voor de zaal in Het Klooster drommen ruim honderd boeren samen. Oranje zwaailichten van trekkers flikkeren dreigend in het donker. Buiten heffen de boeren hun arm. ,,Dit kabinet moet vallen!’’ roepen ze. ,,Val-len! Val-len! Val-len!’ Heerma staat voor de voordeur. Hij recht zijn rug en gaat in gesprek. - Een paar dagen eerder zitten we in zijn Haagse werkkamer, die sinds het vertrek van Sybrand Buma nauwelijks is veranderd. Nou ja, tegenwoordig staat er een schaaltje M&M’s op tafel. En een fotolijstje op het bureau met een lachende Buma en in blauwe viltstift de letters ‘Denk aan mij!’ Dat was een cadeautje op zijn eerste werkdag. ,,Typisch Buma.’’ Tot en met het kabinet-Van Agt zaten hier de opeenvolgende ministers van Justitie. En tussen 1994 en 1997 zat hier zijn vader, Enneüs Heerma, de Fries uit Amsterdam die in ’97 vastliep in de Haagse arena. Het CDA was veroordeeld tot de oppositie. Anonieme fractiegenoten pleegden karaktermoord. Ze maakten hun leider zwart in de media. Enneüs Heerma noemde hen ‘ratten’. In maart 1997 was de emmer vol. Heerma stapte op. Het wordt zoon Pieter vaker gevraagd. Hoe kan het, dat hij diezelfde wereld in wilde? ,,Zelfkastijding’’, lacht hij. In werkelijkheid zit het anders. Zijn vader was tot 1986 een gepassioneerd gemeenteraadslid en wethouder in Amsterdam. ,,Mijn pa was wethouder vanaf het moment dat ik kon kruipen. Die periode behoort tot mijn jeugdherinneringen. Het was de mooiheid van het vak. De mooiheid van het dienen van de publieke zaak.’’ ,,Zijn werk was meer dan ‘werken omdat je anders aan het einde van de maand geen salaris krijgt’. Die extra laag, je kunt het heilig vuur noemen, die heb ik vanaf het vroegste begin meegekregen. Veel meer dan die latere moeilijke jaren, die er natuurlijk ook waren. Ik ben niet naïef in dit vak gestapt.’’ - Op 21 februari 1995 spreekt Enneüs Heerma in Hoogeveen. Een jonge Sybrand Buma is zijn beleidsmedewerker. Na afloop stappen Heerma en Buma samen in de dienstauto, een tweedehands Opel Omega. De chauffeur is een banenpooler. Heerma zit met het stratenboek op schoot achterin. De chauffeur gooit per ongeluk benzine in de dieseltank, ze stranden op de vluchtstrook bij ’t Harde en bereiken pas vroeg in de morgen Amsterdam. De volgende ochtend vraagt Buma waarom Heerma zijn chauffeur niet ontslaat. Heerma vindt dat niet kunnen; de man volgt een werkgelegenheidsproject en heeft het al moeilijk genoeg. - Pieter Heerma neemt een slok koffie. ,,Dat is natuurlijk ook wel waar…’’ Hij kent de anekdote. Fries, calvinistisch, rechtlijnig, sociaal. Zo was zijn vader. Zelf is hij een geboren en getogen Amsterdammer. In zijn jeugd stonden bij het woord ‘Fries’ IJlst en Aldeboarn met stip bovenaan. Zijn neefje van moederskant woonde in IJlst. Ze brachten om en om vakanties bij elkaar door. In Aldeboarn staat de boerderij waar vader opgroeide. ,,Als hij bij zijn broer Gerrit op de boerderij was, praatten ze altijd Fries. Dat zit voorgoed in mijn systeem.’’ Hij wilde journalist worden, maar koos voor een studie politicologie. Lang heeft er op zijn prikbord nog een knipsel gehangen van een postdoctorale opleiding journalistiek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Heerma stortte zich op onderzoek, werkte mee aan het NIOD-rapport naar de Val van Srebrenica en dubde of hij zou gaan promoveren. In de periode dat zijn vader ziek was kwam Jack de Vries, voorlichter van de CDA-fractie, bij hen thuis over de vloer. Pieter Heerma kreeg een tienmaandencontract aangeboden op bij de Tweede Kamer fractie aan de Kuyperstraat in Den Haag. ,,Ik dacht: tien maanden in het hart van de democratie werken is spannender dan nog maanden onderzoek doen.’’ Op 10 september 2001 begon hij. Een dag later waren de aanslagen van 11 september. Jaap de Hoop Scheffer werd aan de kant geschoven, Pim Fortuyn kwam op en na de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 werd Jan Peter Balkenende premier. ,,Ik begon in een tijd waarin het CDA was afgeschreven. En aan het einde van mijn contract was het CDA de grootste partij.’’ Een beetje student zet zich af tegen de partijkeuze van zijn ouders. Maar zo zit Pieter Heerma niet in elkaar. ,,Ik ben van mijn leven nooit radicaal geweest. Het CDA was gewoon mijn partij. Punt. Als je mij ‘s nachts wakker maakt en je vraagt wat ik ergens van vind, dan is de kans groot dat daar een autonoom CDA-antwoord uit komt.’’ Hij refereert aan de Franse revolutie; vrijheid, gelijkheid, broederschap. ,,De vrijheid is van de liberalen, de gelijkheid is van de socialisten en de broederschap is van het CDA. De broederschap is de belangrijkste van deze drie. Dat zit echt heel diep in mijn vezels.’’ Negen jaar lang bleef hij voorlichter. Heerma was woordvoerder van Pieter van Geel en zat met Maxime Verhagen aan tafel tijdens de formatie van Rutte-I. Hij maakte kort een uitstapje naar Leeuwarden, waar hij voorlichter werd van zorgverzekeraar De Friesland. Na anderhalf jaar viel het kabinet. ,,Een stemmetje in mijn hoofd zei: als ik nu niet solliciteer ga ik spijt krijgen.’’ In 2012 werd hij Tweede Kamerlid. In mei 2019 volgde hij Sybrand Buma op als voorzitter van de fractie. ,,Voor Sybrand was de cirkel rond met zijn benoeming in Leeuwarden. In zekere zin is dat voor mij ook zo. Ik zit nu in de werkkamer waar mijn vader vijfentwintig jaar geleden huisde. En van Buma leerde ik het vak toen ik hier als 23-jarig mannetje binnenkwam.’’ Was er twijfel? ,,Nee. Ik voelde aankomen dat Sybrand een keer zou gaan. En dan denk je na. Daar zit een randje plichtsbesef in. Ik dacht: ik kan dit. Ik heb de ervaring. Ik heb de formatie meegedaan. Iemand moet dit op zich nemen. Het is een fantastische baan hoor, maar het is ook met regelmaat een hondenbaan.’’ Hij draagt de titel ‘tussenpaus’ met trots. En nee, geen twijfel, Heerma wordt beslist geen lijsttrekker voor de eerstvolgende verkiezingen. ,,Zelfkennis. Ik heb niet de drang om partijleider te willen zijn. Ik wil het gewoon niet. En ik vind Kamerlid zijn het mooiste dat er is.’’ - In Hoogeveen kunnen Heerma, Landbouwwoordvoerder Jaco Geurts en Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder het boerenoproer buiten maar moeizaam sussen. Heerma roept dat geen boer geholpen is met de val van dit kabinet. Hij staat pal achter Jaco Geurts die dag en nacht op pad is voor de boeren. Hij belooft dat er geen gedwongen inkrimping van de veestapel komt. Een half uur later dan gepland begint binnen de partijavond in het zaaltje in Het Klooster. Een bestuurslid verzucht dat het er nog nooit zo druk met jongeren is geweest. Bij de aftrap benoemt Pieter Heerma dat historische bezoek van zijn vader aan Hoogeveen in 1995. ,,Ik hoop dat ik vanavond na deze bijeenkomst iets eerder thuis ben dan mijn vader destijds.’’ - Pieter Heerma is ,,niet iemand die ervoor leeft om elke avond met mijn smoel op de televisie te zitten’’. Toen hij in mei de voorzittershamer van Buma kreeg, schreef hij twee data roodomrand in zijn agenda; de algemene politieke beschouwingen in september, en het eerste CDA-congres van november. Hij spreekt over de drie V’s: voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. ,,Zo’n congres van laatst, dat vind ik echt mooi, daar heb ik van genoten. Maar het is ook spannend. Absoluut. Dan sta je daar, voor het eerst als fractievoorzitter, op een klein podium zonder katheder. En dan moet je een speech doen. Dat is natuurlijk knei-ter-tje spannend. Natuurlijk!’’ Hij is meer een denker en een bouwer. ,,Bouwen aan de agenda van het CDA van de toekomst, dat vind ik mooi. Ik heb het idee dat de samenleving hongert naar een duidelijk verhaal. Daar kom ik iedere ochtend vroeg mijn bed voor uit. Voor mij is het een rode lijn die overal doorheen loopt. Voor het CDA, en omdat dit land het hard nodig heeft.’’ Heerma noemt the fear of falling out. Mensen in Nederland hebben het goed, maar als je hen vraagt naar de toekomst dan klappen de verwachtingen om. Dan zijn er grote zorgen. In Nederland keldert dat percentage harder dan in welk land ook. Hij denkt dat het ligt aan het doorgeslagen individualisme. De dominantie van het John Rawls-denken. ,,Ieder voor zich en de staat voor ons allen. Het probleem is alleen: het werkt niet! We hebben daar als CDA soms ook aan meegewerkt. Door alles naar de markt te brengen, door alles te liberaliseren.’’ Het leidt tot een negatief mensbeeld. ,,Iedereen is bezig met zichzelf en met de winst voor zichzelf. Dat leidt tot een samenleving die steeds minder leefbaar wordt. Mensen hongeren naar iets anders. Naar minder kilte van de markt, naar minder bureaucratie van de overheid. Dat voel je.’’ ,,Ik stond laatst voor een zaal in de Utrechtse Heuvelrug. Vrijdag sta ik in Hoogeveen. Als je hier met een zaal over begint te spreken, dan vliegt het ene na het andere voorbeeld je om de oren.’’ - In de zaal in Hoogeveen mag het een halfuur over stikstof, PFAS en boeren gaan. Daarna komen alle andere vragen aan bod. De vingers gaan omhoog. Over de gemeentefinanciën die onder druk staan. Over de hoge kosten voor de jeugdzorg. Er is kritiek op Europa. Omdat Europa ons opzadelt met al die rare regels. ,,Er is veel reuring in het land’’, zegt een CDA’er. ,,Er is best veel reuring ja’’, zegt Heerma onderkoeld. Maar: ,,Je moet niet bang zijn voor een beetje reuring. Al die stemmen moeten worden gehoord. En dan is het voor ons zaak om een verstandig compromis te sluiten.’’ Van kritiek op de rechtspraak wil hij resoluut niets weten. ,,Wees blij dat wij in een rechtsstaat leven.’’ - Op het CDA-congres toonde Heerma een filmpje van Teije Jacobi die met zijn vrouw De Hoveniersacademie runt in Opende, een zorgkwekerij voor jongeren en ouderen die zijn vastgelopen. Jacobi geeft hen eigenwaarde en nieuwe doelen in het leven. Heerma kwam een middag op bezoek. Hij werd stil van alle verhalen. ,,Dat wil ik veel meer gaan doen. Voorbeelden geven van wat goed gaat. Voorbeelden die de aandacht niet altijd krijgen.’’ Het is de broederschap die hij terug wenst. ,,Als de overheid niet in de weg zit blijken er heel veel mooie dingen te zijn. Dat noem ik ‘het andere Nederland.’ We moeten het zien en de ruimte geven.’’ Hij hekelt het ‘stukregelen’ van de overheid. Een overheid ,,die van alles wel de prijs, maar niet de waarde kent’’. Het duwt de kracht van de samenleving weg. Zoals Teije Jacobi zei: ‘Op papier ben ik ondernemer. Maar dan denkt de overheid dat het mijn doel is om zo snel mogelijk geld te verdienen. En dat is niet zo’. Nederland nam in de jaren negentig een verkeerde afslag. Het CDA moet de hand ook in eigen boezem steken. Heerma’s vader – staatssecretaris Volkshuisvesting van 1986 tot 1994 - zat zelfs erbij. Tijdens de algemene politieke beschouwingen noemde hij expres de privatisering van Nederlandse woningbouwcorporaties in 1995. ,,Mijn familiegeschiedenis is niet los te zien van die beweging die corporaties naar de markt liet brengen. Een markt, met Maserati’s als meest ultieme voorbeelden.’’ De term volkshuisvesting werd vervangen door woningmarkt. ,,Nou, we hoeven met elkaar niet lang te discussiëren om te concluderen dat die woningmarkt behoorlijk kapot is. Misschien moeten we het weer over volkshuisvesting gaan hebben.’’ Hij zoekt de winst in het politieke midden. Dat is geen spannende boodschap, dat weet hij zelf ook wel. ,,Maar het is wel waar. Kijk maar naar de Europese verkiezingen. De winst zat in het midden.’’ Mensen hebben genoeg van het polarisatiedenken. Het Sociaal Cultureel Planbureau onthulde dit najaar de grootste zorg van de Nederlander: polarisatie. ,,Op nummer één! Dat is voor mij een bevestiging dat mensen terug willen naar het midden. Terug naar oplossingen, in plaats van elkaar vanuit schuttersputjes voor rotte vis uitmaken.’’ - In Hoogeveen steekt na de pauze de plaatselijk voorzitter zijn vinger omhoog. Hij vertelt over de brief die hij stuurde na die Buitenhof-uitzending. Heerma zei dat hij niet actief kerks is. Maar hoe kan dat nou? Heerma vertelt over het christelijke gezin waarin hij opgroeide. De kerk die hij in zijn jeugd bezocht. De christelijke waarden die hij meekreeg. Op latere leeftijd veranderde zijn geloof. ,,Ik heb een natuurlijke neiging tot agnostiek.’’ Het CDA is en blijft zijn partij. Geen christen-partij, maar een christen democratische partij. ,,Het belangrijkste is dat ik niet wil liegen. En dit is de waarheid. Ook de grootste devoten hebben momenten van vertwijfeling.’’ - In het Kamergebouw noemen ze hem de Grote Vriendelijke Reus. Heerma is geen schreeuwer. Hij kan wel heel hard lachen, roept zijn woordvoerster vanuit de coulissen. Vooral over zijn eigen grappen. En soms kan hij iemand – Heerma is oud-judoka - van enthousiasme zo hard op de schouder slaan dat die zijn evenwicht verliest. ,,Ik ben doorgaans een redelijk gematigde persoonlijkheid. Wat ik in mijn jeugd vooral heb meegekregen is: zelfrelativering. Dat is iets heel belangrijks. Dat wordt in dit huis, en in dit vak, te vaak vergeten.’’ Als voorlichter stond hij zich soms te verbijten achterin de vergaderzaal. Zijn eerste debat als Tweede Kamerlid in 2012 was met staatssecretaris Paul de Krom. Het staat hem nog haarfijn bij. ,,Als je eenmaal zelf in die zaal staat is dat echt wel anders. Zoals die fysio van het Nederlands elftal. Die weet ook niet hoe het is om in het veld te staan.’’ Enneüs Heerma overleed in 1999. Mensen komen soms met herinneringen. Na dat optreden in Buitenhof mailde een partijlid over een dubbelinterview in Het Parool uit de jaren tachtig. Zijn vader werd daarin opgevoerd met Jan Schaefer, de PvdA’er met het hart op de tong. Samen waren ze wethouder in Amsterdam. ,,Schaefer begon te schelden. En mijn vader zei telkens: ‘niet vloeken Jan !’ De man die hem mailde zag parallellen. Heerma speurde de krant op en laat hem zien. Hij vindt dat mooi. De krant ligt in zijn bureau. Bij dat lachende fotolijstje van Sybrand Buma. ‘Denk aan mij!’

CDA Stadskanaal bezoekt CDA-congres

CDA CDA Stadskanaal 19-11-2019 13:49

Aike en Agnes zijn op 9 november 2019 naar het CDA congres: Appèl XL in Utrecht geweest. We zijn deze dag in de gelegenheid geweest om met verschillende mensen in gesprek te gaan. We hebben gesproken met Fred Grapperhaus, partijvoorzitter Pieter Heerma, Jacco Geurts, Anne Kuik, Annie Schreijer, verschillende mensen de hand geschud zoals Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Agnes Mulder. Ook hebben we gesproken met de directeur van het partijbureau mevrouw Eppy Boschma, we zijn door haar uitgenodigd om bij haar terecht te kunnen met vragen, opmerkingen en problemen. Een dag vol interactieve sessies over het Nederland van 2030. Het programma was ‘zij aan zij’, we leven in een mooi land. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van ‘Nederland deltaland’, niet of jij en ik, maar zij aan zij. Er was een zeer gemoedelijke sfeer op het congres, saamhorigheid en ontmoeting stonden centraal. Er is zeker gediscussieerd over de stikstof problematiek en de pvas normen. Er is toegezegd dat de paragraaf over landbouw van het WI rapport Zij aan Zij aangepast zal worden. Het rapport zal ook nog in de landelijke bijeenkomsten besproken worden, o.a. op 27 januari 202 in Zwolle. Tweede kamer-fractievoorzitter Pieter Heerma sprak over het doorgeslagen individualisme en een negatief mensbeeld hebben ervoor gezorgd dat we de grip op elkaar verloren zijn. Dat leidt tot een kille markt, waar van alles de prijs bekend is maar van niets de waarde. En tot een verstikkende bureaucratie van de overheid waar er voor iedere uitzondering een nieuwe regel wordt bedacht. We zijn te lang gaan denken over markt of overheid als twee zijden van dezelfde medaille. Daarbij wordt iets heel belangrijks over het hoofd gezien : ‘de kracht van de samenleving zelf.’ Het is tijd voor meer vertrouwen in mensen, in elkaar. Waar wij ‘zij aan zij’ samenwerken aan een mooiere samenleving en onze ogen openhouden voor alle mooie dingen die er al zijn. Al met al een mooie dag en goed om kennis te maken met bewindslieden.

CDA Stadskanaal bezoekt CDA-congres

CDA CDA Stadskanaal 19-11-2019 13:49

Aike en Agnes zijn op 9 november 2019 naar het CDA congres: Appèl XL in Utrecht geweest. We zijn deze dag in de gelegenheid geweest om met verschillende mensen in gesprek te gaan. We hebben gesproken met Fred Grapperhaus, partijvoorzitter Pieter Heerma, Jacco Geurts, Anne Kuik, Annie Schreijer, verschillende mensen de hand geschud zoals Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Agnes Mulder. Ook hebben we gesproken met de directeur van het partijbureau mevrouw Eppy Boschma, we zijn door haar uitgenodigd om bij haar terecht te kunnen met vragen, opmerkingen en problemen. Een dag vol interactieve sessies over het Nederland van 2030. Het programma was ‘zij aan zij’, we leven in een mooi land. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van ‘Nederland deltaland’, niet of jij en ik, maar zij aan zij. Er was een zeer gemoedelijke sfeer op het congres, saamhorigheid en ontmoeting stonden centraal. Er is zeker gediscussieerd over de stikstof problematiek en de pvas normen. Er is toegezegd dat de paragraaf over landbouw van het WI rapport Zij aan Zij aangepast zal worden. Het rapport zal ook nog in de landelijke bijeenkomsten besproken worden, o.a. op 27 januari 202 in Zwolle. Tweede kamer-fractievoorzitter Pieter Heerma sprak over het doorgeslagen individualisme en een negatief mensbeeld hebben ervoor gezorgd dat we de grip op elkaar verloren zijn. Dat leidt tot een kille markt, waar van alles de prijs bekend is maar van niets de waarde. En tot een verstikkende bureaucratie van de overheid waar er voor iedere uitzondering een nieuwe regel wordt bedacht. We zijn te lang gaan denken over markt of overheid als twee zijden van dezelfde medaille. Daarbij wordt iets heel belangrijks over het hoofd gezien : ‘de kracht van de samenleving zelf.’ Het is tijd voor meer vertrouwen in mensen, in elkaar. Waar wij ‘zij aan zij’ samenwerken aan een mooiere samenleving en onze ogen openhouden voor alle mooie dingen die er al zijn. Al met al een mooie dag en goed om kennis te maken met bewindslieden.