Minister Schultz van Haegen betaalt 25 procent van de kosten, met een maximum van 12,5 miljoen euro, voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dit heeft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

https://raalte.vvd.nl/nieuws/17731/rijk-betaalt-mee-aan-ongelijkvloerse-kruising-voor-knooppunt-raalte-n35

Minister Schultz van Haegen betaalt 25 procent van de kosten, met een maximum van 12,5 miljoen euro, voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dit heeft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. ‘Fantastisch!’ vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. ‘We zijn al enige tijd bezig om de Overijsselse wegen in Den Haag op de agenda te krijgen, dat werpt nu zijn vruchten af.’

Met alle geledingen van haar partij pleit Courtz in Den Haag al maanden voor een bijdrage aan de Overijsselse infrastructuur: ‘We hebben een aantal knelpunten die moeten worden opgelost, zeker nu de economie opbloeit en de mobiliteit toeneemt. Er staan banen op het spel, maar het gaat ons ook om verkeersveiligheid. Met dit geld kunnen we aan de slag, dat is mooi, maar misschien nog wel mooier dat er Haagse aandacht voor is. Alleen kunnen we veel minder dan samen. Nu gaan we ook doorpakken.’

De Raaltense VVD-fractievoorzitter Alexander Kreule deelt Courtz’ blijdschap: ‘We gaan nu naar de exacte invulling kijken.’

VVD-Kamerlid Barbara Visser: ‘Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan verkeersveiligheid en doorstroming. Een mooi resultaat!’ Haar collega Malik Azmani sluit zich daarbij aan: ‘Een mooie verdienste voor ons allemaal. We kunnen er trots op zijn dat we weer wat hebben bereikt met de N35.’

Vlot doorrijden

De kosten voor de aanpak van knooppunt Raalte bedragen 45-50 miljoen euro. Met de 12,5 miljoen euro van het Rijk lijk de financiering van de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor rond. Gedeputeerde Staten verwachten eind dit jaar het ontwerp voor de kruising op hoofdlijnen gereed te hebben en in het eerste kwartaal van 2017 de plannen en de financiering aan Provinciale Staten voor te leggen.m Met de 12,5 miljoen euro van het Rijk is de financiering van de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor rond. Gedeputeerde Staten verwachten eind dit jaar het ontwerp voor de kruising op hoofdlijnen gereed te hebben en in het eerste kwartaal van 2017 de plannen en de financiering aan Provinciale Staten voor te leggen.

De ongelijkvloerse kruising zorgt ervoor dat het autoverkeer op de N35 en de N348 vlot kan doorrijden en niet meer hoeft te wachten voor verkeerslichten en slagbomen bij het spoor. Ook het fietsverkeer krijgt een veilige, vrij liggende en snelle route onder de N35 en het spoor door.