Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

3 documenten

In onze populaire serie ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 28-02-2018 16:31

In onze populaire serie 'Kieslijst-kanjers' presenteren we één voor één onze kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan u. Een lijst vol deskundigheid, ervaring en actiebereidheid, waar we erg trots op zijn. Dat blijkt ook vandaag weer als we onze nr:4 aan u mogen voorstellen: Beatrijs Lubbers! https://gouda.partijvoordedieren.nl/news/onze-kandidaten-nr4-beatrijs-lubbers

Onze kandidaten:  Beatrijs Lubbers

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 28-02-2018 00:00

Beatrijs Lubbers heeft een derde van haar werkzame leven als raadsgriffier gewerkt in zes verschillende gemeenten. Zij is dus zeer bekend met gemeentelijke politiek, en ook met die in onze eigen stad. Van 2006 tot 2014 heeft ze namelijk de gemeenteraad van Gouda als raadsgriffier ondersteund. In die periode is ze bewust niet politiek actief geweest omdat dat in strijd was met de onafhankelijkheid die bij die functie hoort. Wel viel haar de fractie Partij voor de Dieren Gouda in positieve zin op: “ De grote kennis van zaken, de integere opstelling van de fractie en het consequent vasthouden aan de idealen, heeft me doen besluiten me actief in te zetten voor deze partij.” Beatrijs woont alweer vijf jaar in onze stad. Na het einde van haar dienstverband met de gemeente Gouda heeft zij er bewust voor gekozen hier te blijven wonen. Wie denkt dat zij nu rustig van haar pensioen geniet, komt bedrogen uit. Als vrijwilliger zet zij zich o.a. in voor de Gouwe dialoog, de wijken Korte Akkeren, Raambuurt en Gouda-Oost, de Duiventil, het taalcafé in de Kleischuur, Roemeense weeskinderen, het project Steunouders, de Knarrenhof, het Goudse vrouwennetwerk en taalmaatjes. Daarnaast schrijft ze wekelijks een column in weekblad deGouda en geeft ze cursussen autobiografisch schrijven in de Chocoladefabriek en in het Sterrengebergte in Portugal. Beatrijs heeft een brede werkervaring in de hulpverlening, volkshuisvesting, culturele (museale) sector, de gemeentelijke overheid en de sociale werkvoorziening. Uit zowel die ervaring als haar vrijwilligerswerk, blijkt een enorme betrokkenheid bij democratisering en emancipatie van achtergestelde groepen. Juist op die vlakken zal zij zich ook namens de PvdD Gouda gaan inzetten waarbij ook de zorg voor het milieu belangrijk voor haar is. Beatrijs: “ De ongezonde lucht in Gouda, de waterproblematiek en het vele zwerfvuil op straat en in de grachten, herinneren me er dagelijks aan hoe noodzakelijk het is aan de slag te gaan met Plan B voor Gouda van de Partij voor de Dieren. Er is namelijk geen planeet B.”

Partij voor de Dieren doet opnieuw mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Gouda

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 28-11-2017 00:00

Gouda, 25 november 2017 – De Partij voor de Dieren Gouda doet in 2018 opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker is Corina Kerkmans. De afgelopen 3,5 jaar heeft Corina de partij al vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Gouda en zij wil dit na 21 maart 2018 graag voortzetten. ‘De groei van Gouda legt een enorm beslag op de leefomgeving van mens en dier. Wij zijn de enige partij die groei niet voor lief neemt en een leefbare omgeving voor mens en dier, voor nu en komende generaties voorop stelt. Een betere wereld begint heel dichtbij, namelijk in Gouda. En ons enthousiaste Goudse team gaat daar verder aan werken’! Kieslijst goedgekeurd door het Congres Het landelijk congres van de Partij voor de Dieren heeft op 19 november de volledige kandidatenlijst goedgekeurd. Op plaats twee staat de actiegerichte Elkie van Beveren-Both en op drie het ervaren Burgerraadslid Edwin Kemner. Nieuw op de lijst zijn Beatrijs Lubbers en Edwin van Beveren. Beatrijs Lubbers kent de Goudse politiek en samenleving op haar duimpje en richt zich graag op sociale thema’s, diversiteit en inclusiviteit. Edwin van Beveren-Both is de voorzitter van de Werkgroep voor de Partij in Gouda en omstreken en is bekend van onder meer de ‘Clean Up Gouda’.  Lijstduwer Hans Beck is al jaren een stille kracht achter het gedachtengoed van de partij in Gouda. Tweede lijstduwer Esther Groenewegen kent de Goudse politiek goed na jarenlang de Goudse fractie vrijwillig te hebben gesteund en is tegenwoordig bestuurslid van de partij in Zuid Holland. Planeetbrede visie Corina Kerkmans is verheugd over de kandidatenlijst. Corina: ‘In de huidige raadsperiode heeft de Partij voor de Dieren in Gouda bewezen voor radicaal andere keuzes te gaan op het gebied van dierenwelzijn, milieu, duurzaamheid en groen dan de traditionele politieke partijen. Politiek moet gaan over visie en idealen. Geen kleurloze compromissen. Wij hebben een planeetbrede visie, een visie die gebaseerd is op onze vier beginselen; mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Met deze enthousiaste en kundige kandidaten gaan wij de strijd voor een diervriendelijke en duurzame stad voortzetten’. Binnenkort presenteert de partij het verkiezingsprogramma gericht op ‘Plan B’ voor Gouda.    Onze deelname en kieslijst werden op het partijcongres door de leden goedgekeurd.