Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

19 documenten

SP: geld dat mensen hard nodig hebben is vorig jaar op de plank blijven liggen

SP SP Groningen 18-06-2020 15:05

Uit de financiële verantwoording van 2019 van de gemeente Groningen blijkt dat dit college veel moeite heeft om geld uit te geven, daar waar mensen het hardst ondersteuning en hulp nodig hebben. 

SP-raadslid Bob de Greef: “De wethouder kan zich wel neerleggen bij zijn financieel-technische uitleg, maar wij hebben de plicht om de levensstandaard van onze bewoners op peil te houden. Dat dit niet lukt, blijkt uit de positie van Groningen als een van de armste steden in het land.”

De SP houdt het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het niet besteden van het overgebleven geld: 2,7 miljoen op bij Wmo, waarvan 800.000 euro op de thuiszorg. 1,5 miljoen euro op de maatschappelijke opvang en 3,2 miljoen euro op het programma Werk In Zicht.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/sp-geld-dat-mensen-hard-nodig-hebben-is-vorig-jaar-op-de-plank-blijven-liggen"Dit is niet te rijmen met de doelen die niet zijn behaald binnen deze domeinen. En al helemaal niet met de bezuiniging op de Stadjerspas die dankzij actie van bewoners en de SP is tegengehouden. De gemeenteraad stelt geld ter beschikking voor noodzakelijke voorzieningen voor inwoners, maar het geld wordt bij lange na niet uitgegeven, terwijl veel mensen in de stad dit wél nodig hebben!"

De SP heeft gisteren ook alvast toegelicht hoe het dit jaar anders moet: de ambities van deze coalitie moeten flink worden gematigd en er moet een solidariteitsfonds worden opgericht om de gevolgen van de Coronacrisis te kunnen opvangen.  

De Greef: “Denk aan het schrappen van een megalomaan nieuw muziekpodium, bezuinigingen bij gemeenteraadsleden en het college zelf, maar ook aan voorstellen die Groningers helpen zoals inkomensondersteuning voor (jonge) werkzoekenden, veel meer sociale woningbouw, en energiebesparende maatregelen zoals het isoleren van woningen en zonnepanelen op zoveel mogelijk daken in Groningen.”

Reageren? Graag! ✉️ Mail naar groningen@sp.nl

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: “Uitvoerende werkers horen bij gemeente in dienst te zijn”

SP SP Groningen 19-01-2020 13:38

Afgelopen woensdag stelde de SP in de gemeenteraad voor om alle koffieautomaten bij de gemeente Groningen weg te halen en weer koffieheren en -dames in dienst te nemen. De helft van de mensen in de gemeente is praktisch opgeleid en er zitten duizenden mensen thuis die graag aan het werk willen. Daarbij horen koffie & catering, schoonmakers, beveiligers en bv. ook goede ICT-mensen bij de praktische ondersteuning van alles dat de gemeente doet. 

In de discussie over het inkoopbeleid van producten en diensten die de gemeente nodig heeft stelt de SP daarnaast voor om het aantal aanbestedingen flink te beperken.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/01/sp-uitvoerende-werkers-horen-bij-gemeente-in-dienst-te-zijn“Er gaat veel tijd, energie en geld verloren in het marktcircus van aanbestedingen. De gemeente moet subsidierelaties aangaan of zelf taken uitvoeren zodat zekerheid en publieke moraal kan groeien. Zo kiezen we voor mensen boven centen en voor de samenleving boven winsten” 

In totaal deed de SP tien voorstellen om het inkoopbeleid van de gemeente Groningen te verbeteren. Zo ook moet de thuiszorg weer onderdeel van de gemeente worden en wordt er bij het inkopen van diensten gekozen voor welzijn, zorg, reïntegratie en onderwijs. Daarnaast kiest de gemeente voor subsidierelaties, en gaan toeleveranciers bij de gemeente plannen inleveren over hoe zij afval dat geleverde producten achterlaten, of producten zelf na afschrijving, adequaat verwerkt kunnen worden.

De Greef: “De SP kiest voor een aanpak waarin samenwerking vooropstaat, in plaats van concurrentie. Wij willen dat de gemeente (subsidie)relaties aangaat voor de lange termijn, zodat we een hoge kwaliteit kunnen garanderen bij diensten die de gemeente levert. En houden we meer zeggenschap, democratische controle, kennis en kunde bij de gemeente zelf.”

Video of SP-raadslid Bob de Greef bij RTV Noord: haal koffieautomaat weg en neem mensen in dienst.
Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Oppositiepartijen willen vergunningen voor woonbootbewoners Noorderhaven

SP SP CDA Partij voor de Dieren Groningen 04-12-2019 11:32

De oppositiepartijen SP, CDA, Partij voor de Dieren en 100%Groningen willen dat de gemeente Groningen een vergunningsstelsel invoert voor de woonschepen in de Noorderhaven.

Momenteel heerst er onzekerheid bij de woonbootbewoners, omdat de Noorderhaven weer een vrijhaven moet zijn van het college. Morgen bespreekt de raadscommissie Ruimte en Wonen de situatie in de Noorderhaven.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/12/oppositiepartijen-willen-vergunningen-voor-woonbootbewoners-noorderhaven,,Voor de SP is het helder. Wij willen gelijkwaardige rechten voor bewoners op de wal en op het schip. Dan kunnen de rechten van huurders op woonschepen beter worden beschermd en is het mogelijk voor de schippers om hun boot te verkopen.  Vervang de vogelvrijhaven door een vergunningstelsel in de Noorderhaven."

De oppositiepartijen willen duidelijkheid en zekerheid voor woonbootbewoners. Deze hebben ze na een gespreksronde van de gemeente met de bewoners afgelopen najaar niet gekregen. Daarom vragen de partijen van het college van burgemeester en wethouders om glashelder uit te spreken dat de huidige woonbootbewoners hun plek kunnen houden, doordat zij een vergunning voor de ligplaats krijgen.

Verschillende schepen in de Noorderhaven moeten van de gemeente worden opgeknapt. De Noorderhaven is een vrijhaven en de gemeente wil dit perse behouden. Terwijl het karakter van de haven ook met een vergunningsstelsel behouden kan worden. Al jaren wordt permanente bewoning van woonschepen aan de Noorderhaven gedoogd.

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: "Noordelijk Belastingkantoor is het lek nog niet boven."

SP SP Groningen 05-11-2019 13:27

Sinds 1 januari 2018 moet het Noordelijk Belastingkantoor de belastingen van gemeente Groningen innen. Ook doen zij voor de drie noordelijke waterschappen. Wethouders en bestuurders denken namelijk dat een kantoor los van de gemeente goedkoper en beter kan werken.

Vanaf het begin stapelden de problemen zich op: de post wordt niet goed verwerkt. Er gaat van alles mis bij kwijtscheldingen en aanmaningen én de telefooncentrale is onbereikbaar. Daarbij wisten mensen van de ene tak niet wat de andere tak deed en waren de computersystemen die door de gemeente zijn geregeld erg traag.

Een flinke verslechtering dus en het Noordelijk Belastingkantoor was meer met zichzelf bezig dan met haar taak: het zorgvuldig innen van belasting.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/11/sp-noordelijk-belastingkantoor-is-het-lek-nog-niet-boven"Denken dat iets werkt, is geen garantie is dat het ook echt zo is. Daarbij wordt vergeten dat belastingen innen een overheidstaak is en géén bedrijfsmodel. Daarbij willen mensen hun eerlijke deel betalen en dat de berekening en betaling snel en correct verloopt. Zo gaat het niet bij het Noordelijk Belastingkantoor." 

Voormalig directeur van het Noordelijk Belastingkantoor vertrok in mei dit jaar naar de Eerste Kamer om senator te worden. Een rol die over het algemeen als parttime-baan wordt gezien. Zij kreeg voor haar werk bij het Noorderlijk Belastingkantoor drie maanden vakantie en een flinke som geld mee. En dit terwijl er zoveel problemen waren. 

Tot overmaat van ramp besloot de Gemeente Groningen dat de ICT van de gemeente óók door een bedrijf moest worden gedaan. Gevolg: nog meer onzekerheid en hogere kosten. Het einde is nog niet in zicht: zowel de ICT van de gemeente als het Noordelijk Belastingkantoor kosten flink meer dan vóór 2018. 

"Het ergste van dit hele verhaal is dat de overheid in plaats van naast haar inwoners, er tegenover komt te staan. Hierdoor dreigt het vertrouwen in goede inning en besteding van belastingen op losse schroeven komen te staan.", aldus De Greef. 

SP-raadslid Bob de Greef sprak met Jarno Hoogeboom over zijn ervaring met het Noordelijk Belastingkantoor en de manier waarop het kantoor omgaat met het aanvragen en toewijzen van kwijtschelding. 

Video of SP-raadslid Bob de Greef spreekt met Jarno Hoogeboom over Noordelijk Belastingkantoor

Jarno vindt dat de menselijke maat bij het Noordelijk Belastingkantoor ver te zoeken is? Wat vind jij? Mail SP-raadslid Bob de Greef met jouw ervaringen: bob.degreef@raadgroningen.nl

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP pleit voor gemeentelijk solidariteitsfonds

SP SP Groningen 10-07-2019 09:01

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad wil dat er een ‘Gemeentelijk Solidariteitsfonds’ wordt opgericht. Volgens de SP moeten noodzakelijke voorzieningen zoals thuiszorg, jeugd- en ouderenzorg en armoedebestrijding de prioriteit krijgen en moeten alle middelen die daarvoor beschikbaar zijn daarvoor beschikbaar blijven.

In de jaarrekening 2018 van de gemeente Groningen blijft op meerdere plekken in de zorg en inkomensondersteuning geld over dat niet uitgegeven is. Dit geld moet volgens de SP naar het ´Gemeentelijk Solidariteitsfonds´.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/07/sp-pleit-voor-gemeentelijk-solidariteitsfonds“Nu vloeit overgebleven geld terug in de reserve en worden daaruit andere ambities van het gemeentebestuur betaald. Onnodige en luxe ambities zoals een nieuw raadszaal, miljoeneninvesteringen in de binnenstad en de nieuwbouw van de Oosterpoort.”

De SP wil dat vanaf 2019 overgebleven geld voor zorg en inkomensondersteuning in een ‘Gemeentelijk Solidariteitsfonds’ wordt gestopt.

“Het Rijk stelt onvoldoende geld beschikbaar voor zorg en inkomensondersteuning. Daarom moet de gemeente zelf de solidariteit organiseren en de juiste prioriteiten stellen: goede zorg en inkomensondersteuning voor Groningers.”, aldus De Greef.

Woensdagmiddag vanaf 16.30 uur vergadert de gemeenteraad van Groningen over de jaarrekening van 2018. Doordat het Rijk onvoldoende geld levert voor taken zoals de thuiszorg, dagbesteding, jeugdzorg en uitkeringen, kampen gemeenten met financiële tekorten.

Ook de gemeente Groningen krijgt hier in de komende jaren mee te maken. Volgens de SP mogen Groningers die een steuntje in de rug nodig hebben hier niet de dupe van worden.

Reageren? Graag! Mail naar fractiegroningen@sp.nl of bel (050) 311 04 74.

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: Directeur Belastingkantoor gaat op vakantie en laat chaos achter

SP SP Groningen 26-06-2019 19:56

Uit vragen van de SP aan het college over het Noordelijk Belastingkantoor blijkt dat voormalig directeur Geerdink tot 1 september betaald op vakantie gaat. Het Noordelijk belastingkantoor blijft achter in chaos. Een tijdelijke directeur gaat orde op zaken proberen te stellen. 

Na anderhalf jaar Noordelijk Belastingkantoor zijn er nog steeds problemen met de computers. Eerst lag het aan de gemeente, toen bij het Noordelijk belastingkantoor en nu?

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/06/sp-directeur-belastingkantoor-gaat-op-vakantie-en-laat-chaos-achter“De opstartproblemen, zoals eerder door voormalig wethouder Schroor is gesteld, zijn wel achter de rug. De gemeente heeft daar vorig jaar ook extra geholpen, maar we zijn er niets mee opgeschoten.”

Volgens de SP heeft huidig wethouder de Rook veel uit te leggen. Er is veel ziekte onder werknemers door de enorme werkdruk, de problemen houden al anderhalf jaar aan en als het niet snel wordt opgelost gaat het de gemeente nóg meer geld kosten. 

“De wethouder houdt in antwoord op vragen de hand boven het hoofd van het bestuur en directeur van het Noordelijk Belastingkantoor. Er heeft een extern onderzoek plaatsgevonden naar de ICT, en een nieuwe directeur moet ook weer ingewerkt worden.”, constateert De Greef. 

”In niets lijkt het er op dat de het Noordelijk Belastingkantoor snel goed gaat functioneren.” 

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP wil aanpak problemen Noordelijk Belastingkantoor

SP SP VVD Groningen 04-06-2019 17:32

De SP wil opheldering over de problemen die spelen bij het Noordelijk Belastingkantoor. De partij krijgt veel klachten over lange wachttijden aan de telefonische helpdesk, verkeerde bedragen en adressen bij aanslagen en onjuiste aanmaningen. Daarnaast zijn er klachten over de (digitale) informatievoorziening. De SP wil dat het college van B&W de problemen nu aanpakt.

Afgelopen woensdag verscheen in de mediadat Paulien Geerdrink per direct zou stoppen als directeur, om zitting te nemen in de Eerste Kamer voor de VVD.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/06/sp-wil-aanpak-problemen-noordelijk-belastingkantoor“Terwijl de verantwoordelijke directrice met de noorderzon vertrekt, zitten Groningers met de problemen. De wethouder moet ingrijpen zodat de problemen verholpen worden.” Volgens de SP is het zeer onverantwoordelijk dat de directrice de organisatie verlaat voor de problemen zijn opgelost.

Volgens de SP is het zeer onverantwoordelijk dat de directrice de organisatie verlaat voor de problemen zijn opgelost.

De SP wil dat er voor de zomer een verbeterplan komt voor het Noorderlijk Belastingkantoor. De partij acht het bestuur van het Noorderlijk Belastingkantoor verantwoordelijk voor de problemen die er nu spelen en wil dat zij dan ook verantwoording komt afleggen aan de raad. Daarover heeft de partij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Op sociale media is er ook veel te doen over de problemen bij het inningskantoor. Het meldpunt van RTV Noord gestart op 1 mei is daar een goed voorbeeld van.

Daarnaast heeft de Groningse ombudsman het belastingkantoor vorige week op de vingers getikt. Het betalingssysteem moet zo snel mogelijk op orde worden gebracht en burgers mogen niet zo lang in onzekerheid verkeren zoals dat nu het geval is. Momenteel duurt het wel zes maanden voordat mensen te weten krijgen of zij wel of geen kwijtschelding kunnen ontvangen. 

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: “Geef zekerheid aan bewoners Noorderhaven: voer een vergunningstelsel in”

SP SP Groningen 29-05-2019 19:13

De SP in Groningen wil dat er binnen vier maanden duidelijkheid komt of bewoners met hun boot in de Noorderhaven mogen blijven. Ook wil de partij een goed vergunningstelsel zodat de rechten van bewoners niet langer op losse schroeven staan. 

De Noorderhaven zou volgens de gemeente een vrijhaven moeten zijn, waar boten een paar dagen aanmeren en dan weer doorvaren. Deze situatie is er al decennialang niet omdat de gemeente dit niet handhaaft. Toch blijven partijen hierop aandringen en daarmee ontstaat er een onzekere situatie voor de bewoners.

Een groot deel van de regels kan worden overgenomen uit bestaande regelgeving op het gebied van woonschepen. Daarbij stopt dan het gehakketak over wat nou drijvend is of varend en tot welke categorie elke boot behoort. Dit is tijdrovend en duur voor de gemeente en zorgt voor langere onzekerheid voor bewoners. 

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/05/sp-geef-zekerheid-aan-bewoners-noorderhaven-voer-een-vergunningstelsel-in“De Noorderhaven is geen vrijhaven. Door het zo wel te noemen kunnen we geen vergunningsstelsel invoeren.” 

Einde bootjesmelkerij Een vergunningstelsel invoeren betekent ook dat er een einde kan worden gemaakt aan de bootjesmelkerij die er nu gaande is. De kamers waarin de studenten wonen op deze boten wonen zijn veelal te klein en de boten worden vaak slecht onderhouden. Een woonboot is volgens de SP om in te wonen en geen verdienmodel. 

“Of je onderhoudt de boel fatsoenlijk als verhuurder, of we slepen de boot weg en zoekt de verhuurder vervangende woonruimte voor de huurders.”, aldus Bob de Greef.

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP neemt initiatief tot tijdelijke straatverlichting

SP SP Groningen 19-04-2019 11:27

De SP heeft deze week een voorstel gepresenteerd voor tijdelijke straatverlichting. Ongeveer een kwart van de straatverlichting die kapot gaat is langer dan twee weken uit. Dat levert onveilige verkeerssituaties op en mensen voelen zich ook minder veilig op straat. Daarom wil de SP dat de gemeente daar tijdelijke verlichting plaatst, tot de reparatie heeft plaatsgevonden.

Er staan zo’n 10000 straatlantaarns in de Gemeente Groningen. Daarvan gaan er ongeveer 10 per dag kapot. De drie kwart van de reparaties zijn binnen twee weken voltooid, de rest niet. Daarom wil de SP dat de gemeente verlichting regelt zolang het donker is op deze plekken. SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/04/sp-neemt-initiatief-tot-tijdelijke-straatverlichting“Dit kan in goed overleg met omwonenden als er een hele straat uitvalt, of er palen op belangrijke straathoeken het langere tijd niet doen. Naar aanleiding van het meldpunt van de SP en onderzoek van de cijfers van de gemeente vinden wij deze investering noodzakelijk”.

Ook vindt de SP het belangrijk dat bewoners van straten goed op de hoogte blijven van reparaties. De Greef:

“Na een melding van kapotte straatverlichting kan de gemeente snel vaststellen of een storing langer dan twee weken gaat duren. Bewoners moeten wat de SP betreft goed geïnformeerd worden over de voortgang van de reparatie en met de gemeente bepalen waar tijdelijke straatverlichting wordt geplaatst”.

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: OZB-verhoging onnodig en oneerlijk

SP SP GroenLinks Groningen 28-03-2019 11:30

De gemeenteraad heeft woensdag 27 maart besloten de onroerende zakenbelasting (OZB) voor woningen te verhogen. De SP is daar fel tegen in gegaan. Woningbezitters in Groningen gaan betalen voor investeringen die dit college wil doen bijvoorbeeld in het stadhuis en de binnenstad. Daarbij wordt van bedrijven geen extra bijdrage gevraagd. Dat is dus onnodig en oneerlijk.

De SP wil dat bedrijven meer belasting gaan betalen. Op dit moment is de belasting voor werkenden ongeveer 3 keer zo hoog. Toch besluit dit gemeentebestuur om bedrijven te ontzien met deze belasting.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/03/sp-ozb-verhoging-onnodig-en-oneerlijk“Wat dat betreft is dit college, met GroenLinks als grootste partij, vooralsnog het McDonalds-college. Het oogt mooi met felle kleurtjes en mooie groene praatjes, maar: de sla is bespoten, je krijgt een stuk net-geen-vlees tussen twee stukken karton, de saus is veel te zout en na een half uur houdt het goede gevoel dat je had op en ben je er moe en misselijk van. Mooie marketing inclusief het groener laten lijken dan het is, maar ondertussen belast dit college de huurders en Jan Modaal en niet het kapitaal.”

Vandaar dat de SP heeft voorgesteld, dat als de OZB wordt verhoogd de rekening ook bij bedrijven te leggen. Voor mensen is hun woning namelijk geen investering om nog meer geld te verdienen. Het is een huis om in te wonen, waar vaak een flinke schuld op rust. Daarom mogen bedrijven die geprofiteerd hebben van de economische groei wat de SP betreft extra gaan betalen.

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.