Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

Een casinopensioen. Die kant gaan we ...

SP SP Nederland 06-06-2019 12:18

Een casinopensioen. Die kant gaan we op als dit pensioenakkoord doorgaat, zegt Bart van Kent vandaag in de Volkskrant. De hoogte van pensioenen wordt afhankelijk van de grillen van de markt. Gokken met pensioenen. Wat vind jij ervan? Vertel het ons op 8 juni: https://doemee.sp.nl/pensioenbijeenkomst https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-nieuwe-pensioenakkoord-evenwichtig-of-weer-het-casinopensioen~bc58a8fe/

Miljoenen pensioenen nóg lager door chantage kabinet

SP SP Nederland 18-04-2019 05:38

Miljoenen gepensioneerden krijgen een nóg lager pensioen. Terwijl de pensioenfondsen 1328 miljard euro in kas hebben, maar liefst twee keer zoveel als in 2007, moeten zij zich verplicht arm rekenen door de veel te strenge rekenregels van het kabinet. SP-Kamerlid Bart van Kent: ‘Over de ruggen van gepensioneerden proberen Koolmees en Rutte nu hun onrealistische pensioeneisen er doorheen te drukken. Ze hopen dat door de dreigende verlaging van pensioenen de druk op de vakbonden toe gaat nemen om maar te buigen voor het kabinet. Dit is chantage, want Koolmees kan en moet de rekenregels nú al aanpassen zodat werknemers en gepensioneerden gewoon kunnen rekenen op een fatsoenlijke pensioen.’

In november blokkeerde het kabinet het pensioenakkoord. De vakbonden, werkgevers en het kabinet zijn nog niet begonnen met nieuwe onderhandelingen. Minister Koolmees wilde eerst met iedereen spreken voordat hij volgende stappen zou zetten. Ondertussen lijkt er maar weinig te gebeuren: ‘Koolmees lijkt nergens haast mee te hebben. Hij drinkt een kopje koffie hier en daar en doet verder niets. En dat terwijl de nood hoog is en er nu wat moet gebeuren.’

Onderzoek SP: 77% van de werkgevers ziet niets in verhoging AOW-leeftijd

SP SP Nederland 10-04-2019 04:39

Uit onderzoek van de SP onder 69 werkgevers van kleine en grote bedrijven komt naar voren dat 77% van de werkgevers problemen ziet bij het verhogen van de AOW-leeftijd. Ook geeft 70% van de werkgevers aan dat het risicovoller is om mensen vanaf 57 jaar aan te nemen. Tot slot blijkt dat nog geen 1 op de 4 werkgevers hun personeel een andere functie kan aanbieden wanneer zij met fysieke klachten kampen. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'Iedereen verdient het om op tijd te stoppen met werken. Mensen komen daarom massaal in actie voor een fatsoenlijke oude dag. Nu krijgen we steun uit onverwachte hoek: óók werkgevers willen de AOW-leeftijd verlagen. Niets staat een nieuw pensioenakkoord mét verlaging van de AOW-leeftijd nu in de weg.'

Van Kent: controle asbestsanering moet in publieke handen

SP SP Nederland 06-03-2019 17:48

Het systeem van marktwerking en zelfregulering in de asbestsanering faalt opzichtig en moet daarom terug in publieke handen komen. Een bedrijf dat een certificaat levert aan een asbestsaneerder heeft er nu geen enkel belang bij de regels streng te controleren. De kans is dan immers groot dat de betreffende saneerder overstapt naar een andere verstrekker van certificaten. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'Het toezicht moet 100% onafhankelijk zijn en daarom terug in publieke handen. Het is onacceptabel dat financiële belangen zwaarder wegen dan de gezondheid van werknemers of omwonenden.'

Terwijl het toezicht op de naleving van bestaande regels faalt, is er ook een actieve lobby gaande om de regels voor asbestsanering te versoepelen. Een actieve lobby in de tweede helft van de vorige eeuw, heeft een verbod op asbest tientallen jaren weten te rekken tot begin jaren negentig. Van Kent: 'Duizenden slachtoffers en grote materiële schade hadden voorkomen kunnen en moeten worden. Voor de SP staat één ding voorop: er kan geen sprake zijn van versoepeling van regels vanwege zakelijke belangen. De veiligheid en gezondheid staan voorop. We gaan niet gokken met de gezondheid van werknemers of de veiligheid van de omgeving.'

Succes SP: Slechte flexwet Koolmees aangepast

SP SP Nederland 05-02-2019 16:23

De nieuwe flexwet van minister Wouter Koolmees is onder druk van de SP flink aangepast. Zo is de bizar lange proeftijd van vijf maanden uit de wet gehaald. Ook zal het pensioen onderdeel uitmaken van de gelijke rechten voor werknemers met een payrollcontract. Eerdere initiatieven van de SP zoals het recht op een ontslagvergoeding vanaf dag één, maken ook onderdeel uit van de wet. Dat was eerst pas na twee jaar. Daarnaast zullen zekere contracten aantrekkelijker worden, omdat de kosten afnemen voor werkgevers. De kosten voor onzekere flexcontracten nemen juist toe.

SP-Kamerlid Bart van Kent: ‘Het is winst dat de wet zoals die vandaag is aangenomen, een stuk minder slecht is dan waar de minister eerst mee naar de Kamer kwam. Maar niet alle slechte maatregelen zijn uit de wet geschrapt. De afbraak van de bescherming tegen onterecht ontslag staat er nog in bijvoorbeeld. Evenals het feit dat werknemers straks drie jaar moeten wachten op een zeker contract, terwijl dat nu twee jaar is. Dat samen zorgt ervoor dat de balans toch doorslaat naar een stem van de SP tegen deze flexwet van minister Koolmees. Wij blijven knokken voor zeker werk.’

De VVD dient de belangen van de ...

SP SP VVD Nederland 31-01-2019 17:39

De VVD dient de belangen van de multinationals in plaats van die van werknemers. SP-Kamerlid Bart van Kent gaat de strijd aan met de VVD en het kabinet tegen de flexwet van Koolmees. Want werknemers verdienen zekerheid. Mee eens? Steun dan nu onze beweging👉 www.rechtvaardigheid.nl