Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

16 documenten

Van Kent: Breek 30 jaar bewustwording rondom gevaren asbest niet af

SP SP Nederland 20-02-2020 12:17

Een agressieve lobby is de laatste jaren bezig om 30 jaar bewustwording rondom de gevaren van asbest, vakkundig af te breken. Hiermee zijn de geesten rijp gemaakt voor het verder versoepelen van regelgeving rondom asbestsanering zoals de regering dat nu van plan lijkt. De SP wil ervoor waken dat straks veel saneringen uitgevoerd worden door een klusjesman, zonder controle achteraf. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'Nog altijd vallen er jaarlijks tussen de 1.000 en 1.300 doden door asbest. Het is bijna crimineel te noemen dat de lobbyclubs van de woningcorporaties en de land- en tuinbouw, de veiligheid van werknemers en de leefomgeving opnieuw op het spel willen zetten.'

Omdat de veiligheid voorop moet staan, doet de SP drie concrete voorstellen:

Hou de controle achteraf. Met de plannen van de staatssecretaris gaan we van het ene uiterste naar het andere. Van 100% controle achteraf naar 0% in de toekomst voor bepaalde type saneringen. En dit terwijl er nu al – dus zelfs wanneer men met zekerheid weet achteraf gecontroleerd te worden! – veel misstanden worden geconstateerd.

Volg alle saneringen met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dat is een site waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort geregistreerd wordt. Inventariseerders en saneerders zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS te registreren. Dit volgsysteem werkt en voorkomt dat we het zicht kwijtraken op asbest. Daarom moet dit gebruikt worden voor alle saneringen. Ook die in de laagste risicoklasse.

Geef de Inspectie SZW mensen en middelen. Voor de crisis was het aantal inspecteurs op asbest rond de 100. Momenteel zijn dat er zo'n 15. En dat terwijl er met de plannen van de staatssecretaris straks geen 300 gecertificeerde saneerders met asbest aan de slag gaan, maar ook nog eens zo'n tienduizenden klusjesmannen zonder kennis en ervaring op het gebied van asbest. Daar moeten dus extra mensen bij.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Van Kent over rapport Borstlap: minister moet snel aan de bak

SP SP GroenLinks VVD D66 PvdA Nederland 23-01-2020 07:50

In het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk – ook wel de Commissie Borstlap – wordt de vinger voor de zoveelste keer op de zere plek gelegd: het groeiend aantal van inmiddels ruim 3 miljoen werkenden met een onzeker inkomen is onhoudbaar en brengt schade toe aan onze welvaart en maatschappelijke samenhang. Dat is niet alleen onrechtvaardig, want ‘de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten’, het is ook slecht voor de economie. De tijd dat zoveel mogelijk onzeker flexwerk vooral door partijen als VVD en D66, maar ook een tijd lang door andere linkse partijen, als oplossing werd gezien voor alles, is hiermee hopelijk voorbij.

Het is voor de SP vooral de vraag wat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) nu gaat doen. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'De bevindingen van de commissie kunnen voor de minister onmogelijk als een verrassing komen. Na drie jaar lang de problemen voor zich uit te hebben geschoven, moet hij nu snel aan de bak en eindelijk keuzes durven maken. We hebben niets aan een bange minister die alleen maar de grote bedrijven te vriend wil houden. Het is tijd voor meer zekerheid voor alle werkenden.'

Hogere, eerlijke prijs voor onzeker werk

De Commissie Borstlap doet een groot aantal aanbevelingen in het rapport die in lijn zijn met eerdere voorstellen van de SP. Zo wordt er geadviseerd om bedrijven een hogere, eerlijke prijs te laten betalen voor onzeker werk, zodat tijdelijk werk weer echt tijdelijk wordt. Mede op initiatief van SP, GroenLinks en PvdA is inmiddels in de wet geregeld dat bedrijven door een hogere WW-premie meer betalen voor onzeker werk, maar volgens de SP moet ook de werknemer zelf worden gecompenseerd. 'Iemand met een onzeker contract verdient minder en heeft een grotere kans werkeloos te raken waardoor het inkomen nog verder achteruit gaat', zegt Van Kent. 'Werkenden met een onzeker en daarmee ook vaak lager inkomen, moeten hiervoor worden gecompenseerd.'

Aanpakken van payrolling, contracting, detachering, etc.

Volgens Borstlap is er door falend beleid een wildgroei ontstaan aan contractvormen die de arbeidsmarkt ondoorzichtig en oncontroleerbaar maken. De SP pleit al langer voor het aanpakken van constructies als payrolling, contracting en detachering die er vaak alleen op gericht zijn de loonkosten zo laag mogelijk te houden en het uitknijpen van werknemers. Van Kent: 'Wij stellen de minister een concreet doel: in 10 jaar tijd moet het percentage onzeker werk terug van 36% nu (WRR-rapport) naar 10% in 2030. Iedere werkgever mag vanaf dan een maximale flexibele schil van 10% externe inhuur en onzekere contracten hebben. Zeker werk moet weer de norm worden!'

Aanpak van schijnzelfstandigen

Evenals de Commissie Borstlap, pleit de SP ook voor het aanpakken van schijnzelfstandigheid. De manier waarop het werk feitelijk wordt uitgevoerd, moet doorslaggevend zijn. Van Kent: 'De minister moet dus eindelijk op durven treden tegen bedrijven als Deliveroo waarbij de maaltijdbezorgers in loondienst, zogenaamd ineens zelfstandigen werden.' Daadwerkelijk zelfstandigen moeten volgens Borstlap mee gaan betalen aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering waar iedere werkende een beroep op kan doen. Ook daar kan Van Kent zich in vinden: 'Ook zelfstandigen moeten zich fatsoenlijk kunnen verzekeren. De rekening daarvoor moet komen daar waar die hoort: bij de opdrachtgevers. En ik zou nog wel een stap verder willen gaan, wat de SP betreft hebben zelfstandigen ook recht op een goed pensioen! Ook daarvoor zullen we met een voorstel komen.'

Jannie Visscher nieuwe partijvoorzitter SP

SP SP Nederland 14-12-2019 13:25

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

De stemmingen vonden plaats in meer dan 140 lokale ledenbijeenkomsten die tussen 13 en 23 november 2019 in het hele land plaatsvonden. De uitslag van de stemmingen werd tijdens het congres bekend gemaakt door de landelijke kiescommissie onder leiding van Meta Meijer.

Naast de voorzitter is ook een algemeen secretaris en 11 algemeen bestuursleden gekozen:

• Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen) algemeen secretaris (1492 stemmen)

• Sunita Bihari (1980, Apeldoorn) (789 stemmen)

• Thijs Coppus (1981, Leiden) (1065 stemmen)

• Jimmy Dijk (1985, Groningen) (1049 stemmen)

• Nicole van Gemert (1975, Utrecht) (1030 stemmen)

• Hans van Hooft (1966, Nijmegen) (807 stemmen)

• Laurens Ivens (1977, Amsterdam) (1102 stemmen)

• Bart van Kent (1983, Den Haag) (843 stemmen)

• Bert Peterse  (1983, Rotterdam) (795 stemmen)

• Bram Roovers (1999, Den Bosch) (902 stemmen)

• Lieke van Rossum (1982, Delft) (1037 stemmen)

• Spencer Zeegers (1954, Uden) (858 stemmen)

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur.

De niet gekozen kandidaten:

• Patrick van Lunteren (kandidaat-voorzitter) (618 stemmen)

• Eric van Kaathoven (249 stemmen)

Volwassen loon vanaf 18 jaar stap dichterbij

SP SP GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Nederland 03-12-2019 16:10

Op initiatief van de SP gaat de Sociaal Economische Raad (SER) een volwassen loon vanaf 18 in plaats vanaf 21 jaar onderzoeken. Het voorstel van SP, mede ingediend door coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, kon tijdens de begrotingsbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid rekenen op brede steun.

'Dit is een mooie volgende stap nadat we eerder deze maand samen met jongerenorganisaties, vakbonden en PvdA, GroenLinks en 50PLUS een manifest ondertekenden', zegt SP-Kamerlid Bart van Kent. 'Wat de SP betreft liever vandaag dan morgen, maar met de groeiende steun twijfel ik er niet aan dat uiteindelijk iedereen vanaf 18 jaar een volwassen loon krijgt!'

Lees hier meer over het manifest dat de SP samen met andere politieke partijen, vakbonden en jongerenorganisaties lanceerde.

Jongeren, vakbonden en politiek ondertekenen manifest 'Volwassen loon voor volwassen werk'

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 11-11-2019 14:01

Als je 18 jaar bent, ben je voor de wet volwassen. Toch krijgen jongeren nog steeds vanaf hun 18de een jeugdloon in plaats van een volwassenenloon. Verschillende jongeren van belangenorganisaties en politieke partijen ondertekenden maandag een manifest voor het afschaffen van het jeugdloon voor iedereen vanaf 18 jaar. Nadat door strijd van jongeren de leeftijd voor het minimumjeugdloon van 23 naar 21 jaar is verlaagd, is het nu tijd voor de volgende stap.

SP-Kamerlid Bart van Kent is blij met de steun: ‘Na heel veel actie van jongeren is de eerste stap gezet. Eerder kreeg je tot je 23ste een jeugdloon, nu is dat tot je 21ste. Maar nog steeds is het onrechtvaardig dat je als je 18 jaar bent, je wel van alles moet betalen, net als elke volwassene, maar dat je daar niet hetzelfde loon voor krijgt als elke volwassene.’

Onder andere de SP, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Dwars, de Jonge socialisten, ROOD jong in de SP, de LSVb, FNV Jong, CNV jongeren en JOB hebben het manifest ondertekend. Van Kent: ‘De steun is groot. Net als enkele jaren geleden toen het de leeftijd voor het minimumjeugdloon verlaagd werd. Onderzoek heeft aangetoond dat het destijds geschetste doemscenario dat een verlaging van de leeftijd zou leiden tot massale werkeloosheid onder de jeugd niet is uitgekomen. Er is dus geen enkele reden om dit nu niet heel snel te gaan regelen!’

Behandel volwassenen niet als kinderen

SP SP PvdA Nederland 30-10-2019 06:01

Als je 18 jaar bent, ben je voor de wet volwassen. Je mag stemmen, bier drinken en je betaalt je huur, zorgverzekering en boodschappen zoals alle andere volwassenen. Toch worden honderdduizenden jongvolwassenen tot 21 jaar behandeld als kinderen door hen af te schepen met een jeugdloon van zo’n vijf euro per uur. Niet vreemd dus dat het overgrote deel van de Nederlandse jongvolwassenen financieel niet op eigen benen kan staan.

In 2017 kwamen jongeren al in actie tegen het onrecht dat zij fors minder verdienden dan hun collega’s. Iedereen herinnert zich nog Soufian, vulploegmedewerker bij de Albert Heijn. Op de aandeelhoudersvergadering van Ahold trok hij toen hij ceo Dick Boer toesprak, zijn pak half uit omdat hij dat met zijn jeugdloon maar half kon betalen.

De acties hadden succes. De jongeren kregen door hun acties brede maatschappelijke en politieke steun. 21- en 22-jarigen werden eindelijk als volwassenen behandeld. Hun loon werd gelijkgetrokken met dat van volwassenen. Bovendien kregen jongeren van 18 tot en met 20 jaar er flink meer salaris bij. Jongeren hoeven daardoor niet meer elke maand te bedenken of ze alle rekeningen nog wel kunnen betalen. Een mooi succes waar veel jongvolwassenen nu iedere dag de vruchten van plukken.

Maar we zijn er nog niet! Immers een 18-jarige is ook een volwassene. Zij moeten zich gedragen als een volwassene, maar worden nog betaald alsof ze kinderen zijn. We spreken ons daarom opnieuw uit voor een volwassen loon voor volwassen werk. Wij willen de bondgenoten van destijds - maar ook nieuwe medestanders – uitnodigen om samen de strijd aan te gaan. Een paar jaar geleden steunde de voltallige Tweede Kamer de verlaging van de leeftijd van 23 naar 21 jaar.

Dat moet opnieuw lukken. Zeker nu SEO-onderzoek  heeft aangetoond dat de verlaging van de leeftijd voor het jeugdloon vrijwel geen effect heeft gehad op het aantal jongeren dat werkt. Ook de gevolgen op het afronden van een opleiding onder de groep vanaf 18 jaar is weinig veranderd. Van het doemscenario van het CPB en de grote werkgevers dat de maatregel tot massale jeugdwerkeloosheid zou leiden, is niets terecht gekomen. Er was dan ook geen enkele belemmering om 1 juli jl. de voorlopig laatste stap door te voeren van de verlaging van 22 naar 21 jaar.

Nu is het tijd voor de volgende en finale stap: schaf het minimumjeugdloon voor iedereen vanaf 18 jaar af! Behandel alle volwassenen ook echt als volwassenen.

Bart van Kent is Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder sociale zaken

Gijs van Dijk is Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder sociale zaken

Arno van der Veen is voorzitter van ROOD

Jesse Koops is voorzitter van de Jonge Socialisten

Behandel volwassenen niet als kinderen

PvdA PvdA Nederland 30-10-2019 06:00

Door Gijs van Dijk op 30 oktober 2019 Delen  

Niet vreemd dus dat het overgrote deel van de Nederlandse jongvolwassenen financieel niet op eigen benen kan staan.

In 2017 kwamen jongeren al in actie tegen het onrecht dat zij fors minder verdienden dan hun collega’s. Iedereen herinnert zich nog Soufian, vulploegmedewerker bij de Albert Heijn. Op de aandeelhoudersvergadering van Ahold trok hij toen hij ceo Dick Boer toesprak, zijn pak half uit omdat hij dat met zijn jeugdloon maar half kon betalen.

We spreken ons opnieuw uit voor een volwassen loon voor volwassen werk.

De acties hadden succes. De jongeren kregen door hun acties brede maatschappelijke en politieke steun. 21- en 22-jarigen werden eindelijk als volwassenen behandeld. Hun loon werd gelijkgetrokken met dat van volwassenen. Bovendien kregen jongeren van 18 tot en met 20 jaar er flink meer salaris bij. Jongeren hoeven daardoor niet meer elke maand te bedenken of ze alle rekeningen nog wel kunnen betalen. Een mooi succes waar veel jongvolwassenen nu iedere dag de vruchten van plukken.

Wij willen de bondgenoten van destijds – maar ook nieuwe medestanders – uitnodigen om samen de strijd aan te gaan.

Maar we zijn er nog niet! Immers een 18-jarige is ook een volwassene. Zij moeten zich gedragen als een volwassene, maar worden nog betaald alsof ze kinderen zijn. We spreken ons daarom opnieuw uit voor een volwassen loon voor volwassen werk. Wij willen de bondgenoten van destijds – maar ook nieuwe medestanders – uitnodigen om samen de strijd aan te gaan. Een paar jaar geleden steunde de voltallige Tweede Kamer de verlaging van de leeftijd van 23 naar 21 jaar.

Nu is het tijd voor de volgende en finale stap:

Dat moet opnieuw lukken. Zeker nu SEO-onderzoek heeft aangetoond dat de verlaging van de leeftijd voor het jeugdloon vrijwel geen effect heeft gehad op het aantal jongeren dat werkt. Ook de gevolgen op het afronden van een opleiding onder de groep vanaf 18 jaar is weinig veranderd. Van het doemscenario van het CPB en de grote werkgevers dat de maatregel tot massale jeugdwerkeloosheid zou leiden, is niets terecht gekomen. Er was dan ook geen enkele belemmering om 1 juli jongstleden de voorlopig laatste stap door te voeren van de verlaging van 22 naar 21 jaar.

Schaf het minimumjeugdloon voor iedereen vanaf 18 jaar af!

schaf het minimumjeugdloon voor iedereen vanaf 18 jaar af! Behandel alle volwassenen ook echt als volwassenen.

Gijs van Dijk is Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder sociale zaken Bart van Kent is Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder sociale zaken Arno van der Veen is voorzitter van ROOD Jesse Koops is voorzitter van de Jonge Socialisten

Tweede Kamerlid

Pensioenbijeenkomst: stop verlaging van de pensioenen!

SP SP Nederland 18-10-2019 14:54

Een grote opkomst vrijdag in de Tweede Kamer bij de SP-pensioenbijeenkomst. SP-Kamerlid Bart van Kent ging in gesprek over hoe we de dreigende verlaging van 8 miljoen pensioenen tegen gaan houden.

Van Kent: ‘Het is luid en duidelijk, minister Koolmees moet de verlaging van 8 miljoen pensioenen tegenhouden. Hij is degene die dit kan, dus hij moet nu ingrijpen. De pensioenfondsen hebben ruim 1400 miljard euro in de pensioenpotten. Maar door zijn regels moeten de fondsen zich verplicht arm rekenen. Het pensioenakkoord moet daarom worden opengebroken. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt zodat de regels kunnen worden aangepast.’

Tijdens de bijeenkomst werd door iedereen een brandbrief ondertekent aan minister Koolmees. Hij wordt in de brandbrief opgeroepen om de verlaging van de pensioenen tegen te houden en om het pensioenakkoord open te breken.

Help jij mee? Onderteken de brandbrief aan Koolmees!

Pensioenen gekort, maar pensioenbestuurders graaien door

SP SP Nederland 29-08-2019 06:40

Terwijl miljoenen Nederlanders vrijwel zeker gekort worden op hun pensioenen, zijn de lonen van de bestuurders van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders weer exorbitant gestegen. Eén bestuurder kreeg zelfs, mede door een vetrekvergoeding, 721.000 euro in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. SP-Kamerlid Bart van Kent wil daarom dat de beloningen van pensioenbestuurders maximaal gelijk worden aan de beloning van de minister-president: ‘Het is ongelooflijk. De komende jaren worden vele pensioenen gekort en de bestuurders van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders krijgen tonnen per jaar op de rekening gestort. Het gaat hier om geld van werknemers en gepensioneerden waar zij zichzelf rijkelijk mee belonen.’

Uit de jaarverslagen over 2018 van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders blijkt zelfs een stijging van de beloningen van de bestuurders. Van Kent: ‘Het is duidelijk dat de markt faalt. Deze bestuurders zien niet in dat ze fout zitten. De wet is al uitgebreid waardoor bestuurders in de zorg en bij woningcorporaties ook onder de Balkenendenorm vallen. Dan kunnen we die wet ook wel uitbreiden zodat we het gegraai van pensioenbestuurders een halt toe kunnen roepen.’

Bekijk hier de top 15 hoogste 'beloningen' van pensioenbestuurders:

721.000 (mede door vertrekvergoeding)

5 bestuurders (4 bestuurders in 2017)

Mogelijk moet u uw telefoon draaien als u de tabel op uw telefoon bekijkt.

SP en PvdA: Voer vergunningsplicht in voor uitzendbureaus

SP SP PvdA Nederland 26-06-2019 08:57

Om misstanden aan te pakken moeten er aanvullende regels komen voor uitzendbureaus, waaronder een vergunningsplicht. Dat voorstel doen SP-Kamerlid Bart van Kent en PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk in het debat over arbeidsomstandigheden dat woensdag plaatsvindt. Sinds de in 1998 afgeschafte vergunningsplicht is het aantal uitzendbureaus explosief gestegen met 10.000 tot inmiddels ruim 14.000. Van Kent: 'Hieronder zitten veel malafide bureaus die het niet zo nauw nemen met de betaling, arbeidsomstandigheden of huisvesting van hun werknemers. Aan deze misstanden moet eind komen en onze maatregelen helpen hierbij.'

Naast de vergunningplicht, pleiten SP en PvdA er ook voor dat uitzendbureaus een deposito van € 100 duizend storten bij de overheid. Als een uitzendbureau geen salarissen uitkeert of fraudeert, kan dit geld worden gebruikt om uitzendkrachten hun salaris te ontvangen. De partijen verwachten dat hiermee het verdienmodel voor malafide uitzendbureaus onderuit gehaald wordt en faillissementsfraude wordt aangepakt. 'Ook vanuit de uitzendbranche zelf, neemt de roep om strengere regels toe', zegt Van Dijk. 'Cowboys zorgen voor oneerlijke concurrentie voor uitzenders die zich wel netjes aan de regels houden.'

De partijen hebben geen vertrouwen in de zelfregulering van de uitzendbranche. 'Na ruim 20 jaar kunnen we rustig concluderen dat die mislukt is', zegt Van Kent. 'Het is daarom aan de Inspectie SZW om erop toe te zien dat vergunninghouders voldoen aan eisen.' Daarnaast willen SP en PvdA dat het boeteregime wordt aangescherpt. Van Dijk: "Iedereen kan een keer de fout in gaan, maar wie er structureel een potje van maakt krijgt steeds zwaardere of ingrijpender sancties opgelegd. Ook de hoogte van de boetes moeten omhoog want die zijn nu onvoldoende afschrikwekkend."

Onze vijf voorstellen:

Vergunningplicht: De vergunningsplicht, die in 1998 werd afgeschaft, wordt opnieuw ingevoerd. Deze vergunning komt op naam te staan. Bij het intrekken van de vergunning kan de betreffende persoon daarom niet onder andere bedrijfsnaam zijn malafide praktijken voortzetten.

Deposito: Elke vergunningshouder zal een deposito bij de overheid moeten storten van € 100 duizend. Indien het uitzendbureau niet meer aan de loondoorbetaling– of belastingverplichtingen voldoet, kan hierop aanspraak gedaan worden.

Geen zelfregulering: De conclusie na ruim 20 jaar is dat de zelfregulering in de uitzendbranche totaal is mislukt. De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) zal er daarom op toezien of vergunninghouders voldoen aan de gestelde eisen.

Progressief sanctiesysteem: Iedereen kan een keer de fout in gaan. Maar naarmate men meer overtredingen maakt, zullen steeds zwaardere of ingrijpender sancties worden opgelegd.  De ultieme sanctie hierbij is het intrekken van de vergunning.

Verhoging boetes: De huidige boetes op misstanden als uitbuiting, oneerlijke concurrentie en belastingontwijking zijn onvoldoende afschrikwekkend. De boetes moeten worden aangescherpt, zodat uitzendbureaus die over de scheef gaan het ook daadwerkelijk voelen.