Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

Pensioenbijeenkomst: stop verlaging van de pensioenen!

SP SP Nederland 18-10-2019 14:54

Een grote opkomst vrijdag in de Tweede Kamer bij de SP-pensioenbijeenkomst. SP-Kamerlid Bart van Kent ging in gesprek over hoe we de dreigende verlaging van 8 miljoen pensioenen tegen gaan houden.

Van Kent: ‘Het is luid en duidelijk, minister Koolmees moet de verlaging van 8 miljoen pensioenen tegenhouden. Hij is degene die dit kan, dus hij moet nu ingrijpen. De pensioenfondsen hebben ruim 1400 miljard euro in de pensioenpotten. Maar door zijn regels moeten de fondsen zich verplicht arm rekenen. Het pensioenakkoord moet daarom worden opengebroken. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt zodat de regels kunnen worden aangepast.’

Tijdens de bijeenkomst werd door iedereen een brandbrief ondertekent aan minister Koolmees. Hij wordt in de brandbrief opgeroepen om de verlaging van de pensioenen tegen te houden en om het pensioenakkoord open te breken.

Help jij mee? Onderteken de brandbrief aan Koolmees!

Pensioenen gekort, maar pensioenbestuurders graaien door

SP SP Nederland 29-08-2019 06:40

Terwijl miljoenen Nederlanders vrijwel zeker gekort worden op hun pensioenen, zijn de lonen van de bestuurders van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders weer exorbitant gestegen. Eén bestuurder kreeg zelfs, mede door een vetrekvergoeding, 721.000 euro in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. SP-Kamerlid Bart van Kent wil daarom dat de beloningen van pensioenbestuurders maximaal gelijk worden aan de beloning van de minister-president: ‘Het is ongelooflijk. De komende jaren worden vele pensioenen gekort en de bestuurders van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders krijgen tonnen per jaar op de rekening gestort. Het gaat hier om geld van werknemers en gepensioneerden waar zij zichzelf rijkelijk mee belonen.’

Uit de jaarverslagen over 2018 van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders blijkt zelfs een stijging van de beloningen van de bestuurders. Van Kent: ‘Het is duidelijk dat de markt faalt. Deze bestuurders zien niet in dat ze fout zitten. De wet is al uitgebreid waardoor bestuurders in de zorg en bij woningcorporaties ook onder de Balkenendenorm vallen. Dan kunnen we die wet ook wel uitbreiden zodat we het gegraai van pensioenbestuurders een halt toe kunnen roepen.’

Bekijk hier de top 15 hoogste 'beloningen' van pensioenbestuurders:

721.000 (mede door vertrekvergoeding)

5 bestuurders (4 bestuurders in 2017)

Mogelijk moet u uw telefoon draaien als u de tabel op uw telefoon bekijkt.

SP en PvdA: Voer vergunningsplicht in voor uitzendbureaus

SP SP PvdA Nederland 26-06-2019 08:57

Om misstanden aan te pakken moeten er aanvullende regels komen voor uitzendbureaus, waaronder een vergunningsplicht. Dat voorstel doen SP-Kamerlid Bart van Kent en PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk in het debat over arbeidsomstandigheden dat woensdag plaatsvindt. Sinds de in 1998 afgeschafte vergunningsplicht is het aantal uitzendbureaus explosief gestegen met 10.000 tot inmiddels ruim 14.000. Van Kent: 'Hieronder zitten veel malafide bureaus die het niet zo nauw nemen met de betaling, arbeidsomstandigheden of huisvesting van hun werknemers. Aan deze misstanden moet eind komen en onze maatregelen helpen hierbij.'

Naast de vergunningplicht, pleiten SP en PvdA er ook voor dat uitzendbureaus een deposito van € 100 duizend storten bij de overheid. Als een uitzendbureau geen salarissen uitkeert of fraudeert, kan dit geld worden gebruikt om uitzendkrachten hun salaris te ontvangen. De partijen verwachten dat hiermee het verdienmodel voor malafide uitzendbureaus onderuit gehaald wordt en faillissementsfraude wordt aangepakt. 'Ook vanuit de uitzendbranche zelf, neemt de roep om strengere regels toe', zegt Van Dijk. 'Cowboys zorgen voor oneerlijke concurrentie voor uitzenders die zich wel netjes aan de regels houden.'

De partijen hebben geen vertrouwen in de zelfregulering van de uitzendbranche. 'Na ruim 20 jaar kunnen we rustig concluderen dat die mislukt is', zegt Van Kent. 'Het is daarom aan de Inspectie SZW om erop toe te zien dat vergunninghouders voldoen aan eisen.' Daarnaast willen SP en PvdA dat het boeteregime wordt aangescherpt. Van Dijk: "Iedereen kan een keer de fout in gaan, maar wie er structureel een potje van maakt krijgt steeds zwaardere of ingrijpender sancties opgelegd. Ook de hoogte van de boetes moeten omhoog want die zijn nu onvoldoende afschrikwekkend."

Onze vijf voorstellen:

Vergunningplicht: De vergunningsplicht, die in 1998 werd afgeschaft, wordt opnieuw ingevoerd. Deze vergunning komt op naam te staan. Bij het intrekken van de vergunning kan de betreffende persoon daarom niet onder andere bedrijfsnaam zijn malafide praktijken voortzetten.

Deposito: Elke vergunningshouder zal een deposito bij de overheid moeten storten van € 100 duizend. Indien het uitzendbureau niet meer aan de loondoorbetaling– of belastingverplichtingen voldoet, kan hierop aanspraak gedaan worden.

Geen zelfregulering: De conclusie na ruim 20 jaar is dat de zelfregulering in de uitzendbranche totaal is mislukt. De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) zal er daarom op toezien of vergunninghouders voldoen aan de gestelde eisen.

Progressief sanctiesysteem: Iedereen kan een keer de fout in gaan. Maar naarmate men meer overtredingen maakt, zullen steeds zwaardere of ingrijpender sancties worden opgelegd.  De ultieme sanctie hierbij is het intrekken van de vergunning.

Verhoging boetes: De huidige boetes op misstanden als uitbuiting, oneerlijke concurrentie en belastingontwijking zijn onvoldoende afschrikwekkend. De boetes moeten worden aangescherpt, zodat uitzendbureaus die over de scheef gaan het ook daadwerkelijk voelen.

Een casinopensioen. Die kant gaan we ...

SP SP Nederland 06-06-2019 12:18

Een casinopensioen. Die kant gaan we op als dit pensioenakkoord doorgaat, zegt Bart van Kent vandaag in de Volkskrant. De hoogte van pensioenen wordt afhankelijk van de grillen van de markt. Gokken met pensioenen. Wat vind jij ervan? Vertel het ons op 8 juni: https://doemee.sp.nl/pensioenbijeenkomst https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-nieuwe-pensioenakkoord-evenwichtig-of-weer-het-casinopensioen~bc58a8fe/

Miljoenen pensioenen nóg lager door chantage kabinet

SP SP Nederland 18-04-2019 05:38

Miljoenen gepensioneerden krijgen een nóg lager pensioen. Terwijl de pensioenfondsen 1328 miljard euro in kas hebben, maar liefst twee keer zoveel als in 2007, moeten zij zich verplicht arm rekenen door de veel te strenge rekenregels van het kabinet. SP-Kamerlid Bart van Kent: ‘Over de ruggen van gepensioneerden proberen Koolmees en Rutte nu hun onrealistische pensioeneisen er doorheen te drukken. Ze hopen dat door de dreigende verlaging van pensioenen de druk op de vakbonden toe gaat nemen om maar te buigen voor het kabinet. Dit is chantage, want Koolmees kan en moet de rekenregels nú al aanpassen zodat werknemers en gepensioneerden gewoon kunnen rekenen op een fatsoenlijke pensioen.’

In november blokkeerde het kabinet het pensioenakkoord. De vakbonden, werkgevers en het kabinet zijn nog niet begonnen met nieuwe onderhandelingen. Minister Koolmees wilde eerst met iedereen spreken voordat hij volgende stappen zou zetten. Ondertussen lijkt er maar weinig te gebeuren: ‘Koolmees lijkt nergens haast mee te hebben. Hij drinkt een kopje koffie hier en daar en doet verder niets. En dat terwijl de nood hoog is en er nu wat moet gebeuren.’

Onderzoek SP: 77% van de werkgevers ziet niets in verhoging AOW-leeftijd

SP SP Nederland 10-04-2019 04:39

Uit onderzoek van de SP onder 69 werkgevers van kleine en grote bedrijven komt naar voren dat 77% van de werkgevers problemen ziet bij het verhogen van de AOW-leeftijd. Ook geeft 70% van de werkgevers aan dat het risicovoller is om mensen vanaf 57 jaar aan te nemen. Tot slot blijkt dat nog geen 1 op de 4 werkgevers hun personeel een andere functie kan aanbieden wanneer zij met fysieke klachten kampen. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'Iedereen verdient het om op tijd te stoppen met werken. Mensen komen daarom massaal in actie voor een fatsoenlijke oude dag. Nu krijgen we steun uit onverwachte hoek: óók werkgevers willen de AOW-leeftijd verlagen. Niets staat een nieuw pensioenakkoord mét verlaging van de AOW-leeftijd nu in de weg.'

Van Kent: controle asbestsanering moet in publieke handen

SP SP Nederland 06-03-2019 17:48

Het systeem van marktwerking en zelfregulering in de asbestsanering faalt opzichtig en moet daarom terug in publieke handen komen. Een bedrijf dat een certificaat levert aan een asbestsaneerder heeft er nu geen enkel belang bij de regels streng te controleren. De kans is dan immers groot dat de betreffende saneerder overstapt naar een andere verstrekker van certificaten. SP-Kamerlid Bart van Kent: 'Het toezicht moet 100% onafhankelijk zijn en daarom terug in publieke handen. Het is onacceptabel dat financiële belangen zwaarder wegen dan de gezondheid van werknemers of omwonenden.'

Terwijl het toezicht op de naleving van bestaande regels faalt, is er ook een actieve lobby gaande om de regels voor asbestsanering te versoepelen. Een actieve lobby in de tweede helft van de vorige eeuw, heeft een verbod op asbest tientallen jaren weten te rekken tot begin jaren negentig. Van Kent: 'Duizenden slachtoffers en grote materiële schade hadden voorkomen kunnen en moeten worden. Voor de SP staat één ding voorop: er kan geen sprake zijn van versoepeling van regels vanwege zakelijke belangen. De veiligheid en gezondheid staan voorop. We gaan niet gokken met de gezondheid van werknemers of de veiligheid van de omgeving.'

Succes SP: Slechte flexwet Koolmees aangepast

SP SP Nederland 05-02-2019 16:23

De nieuwe flexwet van minister Wouter Koolmees is onder druk van de SP flink aangepast. Zo is de bizar lange proeftijd van vijf maanden uit de wet gehaald. Ook zal het pensioen onderdeel uitmaken van de gelijke rechten voor werknemers met een payrollcontract. Eerdere initiatieven van de SP zoals het recht op een ontslagvergoeding vanaf dag één, maken ook onderdeel uit van de wet. Dat was eerst pas na twee jaar. Daarnaast zullen zekere contracten aantrekkelijker worden, omdat de kosten afnemen voor werkgevers. De kosten voor onzekere flexcontracten nemen juist toe.

SP-Kamerlid Bart van Kent: ‘Het is winst dat de wet zoals die vandaag is aangenomen, een stuk minder slecht is dan waar de minister eerst mee naar de Kamer kwam. Maar niet alle slechte maatregelen zijn uit de wet geschrapt. De afbraak van de bescherming tegen onterecht ontslag staat er nog in bijvoorbeeld. Evenals het feit dat werknemers straks drie jaar moeten wachten op een zeker contract, terwijl dat nu twee jaar is. Dat samen zorgt ervoor dat de balans toch doorslaat naar een stem van de SP tegen deze flexwet van minister Koolmees. Wij blijven knokken voor zeker werk.’

De VVD dient de belangen van de ...

SP SP VVD Nederland 31-01-2019 17:39

De VVD dient de belangen van de multinationals in plaats van die van werknemers. SP-Kamerlid Bart van Kent gaat de strijd aan met de VVD en het kabinet tegen de flexwet van Koolmees. Want werknemers verdienen zekerheid. Mee eens? Steun dan nu onze beweging👉 www.rechtvaardigheid.nl