Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

47 documenten

Het landbouwbeleid staat op een kruispunt

SGP SGP Nederland 09-10-2019 00:00

Zowel de landbouw als de visserij staan onder grote druk. En die druk neemt steeds meer toe. Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan de behandeling van de begroting van LNV. 

"We staan op een kruispunt. Gaan we verder verduurzamen hand in hand mét de boer, óf over de rug van de boer? Zij aan zij met de visserman, of tegenover de visserman? Onze boeren en vissers worden nu driedubbel gepakt.BrusselAllereerst Europa. Brussel stelt eisen aan gewasbescherming, milieu en dierenwelzijn. Gek genoeg zet datzelfde Europa de deur steeds verder open voor import van producten uit landen waar ze méér spuiten, méér ggo-gewassen telen en mínder dierenwelzijnseisen hebben. Denk aan de handelsakkoorden Mercosur en Ceta. Onbegrijpelijk dat het kabinet hier zo positief over is. Wanneer gaat dat veranderen? Onbegrijpelijk dat eurocommissaris Timmermans ondertussen pleit voor bijna een halvering van het landbouwbudget. Onbegrijpelijk dat de pulskor in de ban wordt gedaan. Goed dat de minister hier wél tegen in het geweer komt bij het Europese Hof.RuimteDan Nederland. Onze eigen regering doet nog eens een schep bovenop het Brusselse beleid. Duitsland en België zijn veel scheutiger met vrijstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Onze bietentelers worden zelfs gedwongen meer te gaan spuiten in plaats van minder. Duitsland heeft een drempelwaarde van minimaal 7 mol voor stikstofdepositie. Waarom durft het kabinet híer niet eens verder te gaan met een drempelwaarde van 0,05 mol, 0,01procent van de laagste kritische depositiewaarde?Krijgen ondernemers dan genoeg ruimte voor innovatie, ook als dat buiten de beperkte denkkaders van Bezuidenhout gaat? Helaas. Ze lopen te vaak tegen onwrikbare afvinklijstjes aan.Eerlijke prijsEén schep bovenop de rest van Europa. Twee scheppen bovenop de rest van de wereld. Krijgen onze boeren daar dan voor betaald? Integendeel. Afzetprijzen blijven achter bij de kostprijs. Tegelijkertijd is de ruimte voor mededingingsbeperkende afspraken beperkt, en gaat de zelfstandigenaftrek, ook voor boeren en tuinders, en de inkomenstoeslag omlaag. Verder zitten nog steeds honderden boerengezinnen in de knel door de invoering van fosfaatrechten. Ze hebben al enorme boetes moeten betalen, terwijl ze nog steeds wachten op een uitspraak van de rechter, naar wie het ministerie ze doorverwezen heeft. Hoe kun je groen zijn als je rood staat én de rest van de wereld gewoon haar gang gaat?Als veel media en linkse politici je steeds weer zwart afschilderen, zijn de rapen gaar en sta je op het Malieveld. Het is een luide echo van de frustratie aan vele keukentafels. Zoals die boerendochter ons vertelde: waarom zouden mijn ouders doorgaan en hun best doen om mee te schakelen als ze stank voor dank krijgen? Nogmaals, we staan op een kruispunt. Gaan we verder verduurzamen mét de boer of over de rug van de boer? De SGP kiest voor het eerste. Rentmeesterschap vraagt om verdere verduurzaming. Maar niet over de rug van boerengezinnen. Wat gaat het kabinet doen? 1 miljard vasthoudenDe begroting loopt volgend jaar op naar 1 miljard euro in verband met tijdelijk budget voor klimaat- en veehouderijmaatregelen. In de jaren erna gaat er weer een kwart af. Verdere verduurzaming van de landbouw is echter een lange termijn opgave. Kunnen we niet met elkaar afspreken dat we die begroting op 1 miljard euro houden? Te financieren vanuit bijvoorbeeld een verhoging van de vliegbelasting, een sector die tot nu toe helemaal buiten schot blijft. Als we in de winkel niet de portemonnee willen trekken, dan moeten we het op een andere manier regelen. Ondersteunen omschakelingDe minister wil graag dat bedrijven omschakelen naar een nog duurzamere werkwijze. Dat willen we met haar graag faciliteren. Bedrijven die omschakelen naar bijvoorbeeld biologisch lopen tegen een grote dip aan, omdat ze een paar jaar nog niet biologisch mogen leveren dan wel dat zich allerlei kinderziektes voordoen. We hebben de Regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten. Wat ik vanuit het veld terug hoor, is dat slechts een handvol ondernemers hier gebruik van maakt. Het probleem is niet het gebrek aan vermogen, maar een gat in de beschikbare liquide middelen. Wil de minister in overleg met de sector kijken hoe omschakelaars in de gure jaren ondersteund kunnen worden? In aansluiting hierop pleit de SGP voor een landbouwakkoord met een horizon van 10 tot 15 jaar, om jojo-beleid te voorkomen, en een risico- en investeringsfonds voor ondersteuning bij omschakeling en bij verduurzaming in het algemeen. De Kamer heeft voor de zomer een SGP-motie hierover aangenomen. Inmiddels pleit de Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw ook voor zo’n fonds. Wat gaat de minister doen om dit mogelijk te maken?StikstofIk proef op de achtergrond een clash tussen de Haagse en Hilversummer ivoren toren en de bevolking in de regio.Kijk naar het stikstofdossier. Er wordt met twee maten gemeten. Wanneer gaan we de depositie eens echt meten? We hebben zelf wat berekeningen gemaakt met Aerius. Tot onze grote verbazing blijkt dat bij wegverkeer de depositie berekend wordt tot een afstand van vijf kilometer. Bij een melkveestal berekent het model de depositie tot tientallen kilometers ver weg. Bij wegverkeer wordt onder verwijzing naar normale luchtkwaliteitsberekeningen simpelweg een streep getrokken. Terecht, de theoretisch berekende depositie op grote afstand is beperkt en valt weg tegen de achtergronddepositie en de onzekerheidsmarges. Maar, waarom trekken we deze streep dan ook niet bij veehouderijbedrijven en bouwprojecten? Vóór het stikstofdebat volgende week ontvang ik graag tekst en uitleg. LuchtvaartHet kabinet wil emissiereductie zonder extra geld. Het Natura 2000-regime blijft onaangeroerd. Moet de veehouderij nu eenzijdig gaan leveren om bouw- en infraprojecten uit het slop te trekken? Wat moet ik zeggen tegen die boerenzoon die net een bedrijf heeft overgenomen en nu de vergunde ruimte waar hij op rekenende in rook ziet opgaan? Waarom productierechten afpakken als private partijen extern salderen? De luchtvaart blijft weer buiten schot. Ik stel voor om tenminste de vliegbelasting te verhogen en dat budget deels te gebruiken voor financiering van emissiereductie op het boerenerf. VisserijTot slot de visserij. Visserijbedrijven vrezen voor grote chaos na een eventuele no-deal Brexit en het negeren van de visserijbelangen door Brussel. Andere visserijlidstaten brengen hun premier in stelling. Premier Rutte hoor ik er nauwelijks over. Graag actie! Tot slot, we staan op een kruispunt. Gaan we verder verduurzamen mét de boer of over de rug van de boer? Mét de visserman of over de rug van de visserman?Ik zeg:Niet bestraffen, maar belonen.Niet zwart maken, maar aanmoedigen.Niet regels stapelen, maar innovaties faciliteren.Samen de schouders eronder!

Financiële waarschuwing vanuit het kraaiennest

SGP SGP Nederland 02-10-2019 00:00

Lees hier de bijdrage van Chris Stoffer aan de jaarlijkse financiële beschouwingen.

"Vroeger had elk schip een kraaiennest, daarin stond een matroos op de uitkijk. Die matroos waarschuwde voor piraten, voor windhozen en voor klippen. Zag hij naderend onheil? Dan snelde hij naar de stuurlui!

Ik vind dit een treffend beeld voor deze financiële beschouwingen. Op het schip van de staat schijnt het economische zonnetje, er waait een gunstige economische wind. Iedereen is in opperbeste stemming. Maar als ik in het kraaiennest sta, en zo om me heen kijk, zie ik wat gevaren die ik de minister en de staatssecretaris wil meegeven.Staatsschuld De staatsschuld zal volgend jaar zo’n 47,7 procent van het BBP zijn. Ruim tien jaar geleden, was de staatsschuld net iets meer dan 43 procent. We zijn er dus nog niet maar we zetten wel forse stappen in de goede richting. In de richting waarbij de overheid, als de nood weer aan de man is, nieuwe tegenslagen kan opvangen. Om vol vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken, moeten we juist nu ons fundament versterken en reserves aanleggen. Voor de goede orde moet ik nu ‘einde citaat’ zeggen. Want naast dat dit een voluit SGP-geluid is, komt dit letterlijk uit de tekst van minister Hoekstra die hij uitsprak bij de aanbieding van het koffertje op Prinsjesdag 2018.Maar het lijkt wel of de minister 180 graden gedraaid is. De bekende zalm-norm wordt losgelaten. Er worden waarschijnlijk miljarden geleend voor een investeringsfonds. De minister van Financien geeft toe dat het ‘een hele onorthodoxe stap’ is. ‘Een echte koerswijziging’. Mijn vraag aan de minister is wat de reden van deze koerswijziging is.De minister ging vorig jaar ook in op de situatie in de Scandinavische en Baltische staten. Daar ligt de staatsschuld namelijk veel lager. Kijkt de minister nog steeds jaloers naar de Scandinavische en Baltische staten? Naast mij in het kraaiennest van het schip van de staat staan de Raad van State en het CPB. We zien dat de staatschuld als percentage van het BBP daalt. Maar in absolute zin blijft de staatschuld volgend jaar gelijk om in 2021 weer met 5 miljard te stijgen. De Raad van State uit forse kritiek op het huidige begrotingsbeleid. Het CPB geeft aan dat het verstandig is om een buffer aan te leggen om een toekomstige crisis aan te kunnen. En vorig jaar was de minister deze mening overigens ook toegedaan. Ik wil, ondanks alle positieve berichten, toch ook willen oproepen tot wat matiging. De staatsschuld is nog niet op het niveau van voor de crisis. Er zijn veel risico’s die onze economie bedreigen. Zoals de Brexit, de handelsoorlog tussen China en de VS maar bijvoorbeeld ook de stikstofproblematiek. Hoe mooi zou het zijn als we in een volgende recessie niet gelijk in de stand van bezuinigen moeten schieten, maar dat we gewoon een economische dip aankunnen.MiljardenfondsVorig jaar hadden we de dividendbelasting, dit jaar hebben we het miljardenfonds: een thema waar alle aandacht naar uit gaat. Met als belangrijk verschil dat bij het miljardenfonds bijna iedereen het er over eens is dat het er moet komen. De wensenlijstjes worden zelfs al ingediend. Dat bevreemdt mij, want de invulling is nog erg vaag. De SGP zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Een investeringsfonds kan namelijk voordelen hebben. Maar er zitten ook veel haken en ogen aan. Als we namelijk kijken naar het verleden zijn er nog al wat voorbeelden van fondsen die niet helemaal positief uitpakten.Bijvoorbeeld het Fonds Economische Structuurversterking (FES), waar de Betuwelijn uit betaald is. Al snel na de oprichting verschoven de doelen en werden belangrijke uitgangspunten losgelaten. In Europees verband is er het Junckerfonds, waar de Europese Rekenkamer ook wat kritische kanttekeningen bij plaatste. Miljardenfondsen die onder hoera-geroep werden opgetuigd, maar niet hebben opgeleverd wat we ervan hoopten. Weegt de minister deze lessen mee bij de verdere uitwerking?EenverdienerHet kabinet stopt veel geld in lastenverlichting voor huishoudens. Dat is goed nieuws; ik hoop dat mensen het volgend jaar ook écht in hun portemonnee voelen. Maar voor de marginale druk is het slechts een doekje voor het bloeden. Extra werken levert soms nauwelijks iets op. Ik ben wel blij dat het kabinet dit ook in ziet en de belastingdruk wat verlicht heeft. Maar, als ik eerlijk ben vindt ik het slechts symptoombestrijding. Maatregelen die écht zoden aan de dijk zetten, worden niet genomen.De kloof tussen een- en tweeverdieners is niet minder geworden. In koopkracht is de kloof zelfs weer groter geworden. Ik had het net over een mogelijke koerswijziging van de minister. Maar hier is écht een koerswijziging nodig. De Raad van State wijst hier ook op in haar reactie op de Miljoenennota.Vorige week is het onderzoek naar de pijnpunten in de marginale belastingdruk naar buiten gebracht. Conclusie: de pieken in de marginale druk zijn enorm en worden door dit kabinet nauwelijks weggewerkt. Ook de opties die in het onderzoek genoemd worden, zullen de kloof tussen een- en tweeverdieners nauwelijks dichten. Ik wil pleiten voor een gezinsvriendelijk fiscaal beleid. Neem een gezin, neem een huishouden, als basis en baseer daarop belastingregels. Is de minister het met mij eens dat dit uitgangspunt inderdaad zorgt voor een meer rechtvaardige belastingheffing?Herziening Box 3De Staatssecretaris gaat de belasting op vermogen herzien. Ik ben blij dat de koers van het kabinet op dit punt verlegd is. Het voorstel wat er nu ligt heeft veel voordelen, maar voor bepaalde groepen grote nadelen. Bijvoorbeeld voor kleine beleggers, gepensioneerden die voor hun oude dag wat geld belegd hebben.Een andere groep waar ik aandacht voor vraag is het MKB. Alternatieve financieringsmethodes zijn voor hen erg belangrijk, bijvoorbeeld crowdfunding. Door het voorstel wordt het voor investeerders veel minder aantrekkelijk om te investeren in het MKB. En met de investeerders heb ik niet direct zo heel veel medelijden. Maar wel de MKB-ondernemer, die dit geld nodig heeft om te ondernemen, en zo bijdraagt aan de economie. Investeren voor de toekomst is belangrijk voor het kabinet -> investeringsfonds. Voor groene beleggingen is er een regeling, waardoor ‘groene beleggingen’ gestimuleerd worden. Is de Staatssecretaris bereid om ook voor investeringen in alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, zo’n uitzondering te maken?OndermijningTwee weken geleden is een motie van de CDA aangenomen, die vraagt om in te grijpen bij ondermijning. Mijn korte vraag is of hier ook echt geld voor vrijgemaakt wordt.DefensieAls laatste punt: defensie. De minister-president heeft herhaaldelijk aangegeven toe te werken naar de 2 procent uitgaven-norm. Heeft de wens van het kabinet om zo snel mogelijk naar de 2 procent norm te gaan ook de aandacht van de minister van Financiën?Ik hoop dat de minister de adviezen die de SGP vanuit de uitkijkpost gegeven heeft, ter harte neemt. Zodat we in de toekomst de juiste koers kunnen varen.

Zorgt de 'selfiesamenleving' wel genoeg voor ouderen?

SGP SGP Nederland 27-09-2019 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vraagt zich af of de regering niet ten onrechte uitgaat van een samenleving die voor ouderen zorgt. In de praktijk blijken ouderen met het programma 'Langer Thuis' niet altijd de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Lees hier zijn debatbijdrage.

"Ik ben geboren en getogen op de Veluwe. Dwars door de bossen lopen allerlei zandweggetjes. Sommige paden zijn ook met de auto toegankelijk. Maar pas op. Het kan je dan echter zomaar gebeuren, terwijl je om je heen kijkt naar al dat moois, dat je autootje vast dreigt te lopen in grote modderplassen, diepe kuilen of een steeds dichter struikgewas.

Dat beeld kwam in me op bij het lezen van de eerste voortgangsrapportage van Langer Thuis. Het klinkt mooi – zo lang mogelijk thuis in je eigen vertrouwde omgeving. En de minister probeert terecht alles wat goed gaat in de schijnwerpers te zetten. Toch krijgen wij steeds meer signalen van de werkvloer dat ‘langer thuis’ vast dreigt te lopen in een tekort aan thuiszorgmedewerkers, een afnemend aantal mantelzorgers en vrijwilligers, gebrek aan geschikte woonruimte, de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de zorgvraag. Hoe lang houdt de minister het autootje nog in de beweging, vraag je je af?

Een voorbeeld. Wij hoorden van een vrijwilligersorganisatie voor palliatieve terminale zorg dat zij regelmatig worden gebeld door een thuiszorgorganisatie die het rooster niet rond krijgt. Of de vrijwilligers even kunnen inspringen. Uiterst ongewenst.

Erkent de minister de urgentie van het tekort aan palliatieve thuiszorg? Heeft hij landelijke cijfers hoe vaak het voorkomt dat zorg niet geleverd kan worden?

Een onderliggend probleem is vaak een gebrek aan samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders. Dit werd gisteren nog eens onderstreept in het ontvangen rapport ‘Van thuis naar het verpleeghuis’. Verschillende zorgdomeinen zijn vaak verschillende werelden. Schotten in financiering werken belemmerend. Willen we echt wat veranderen, dan moeten we bereid zijn uit onze systemen te stappen.

Wat doet de minister om ervoor te zorgen dat een integrale benadering in alle gemeenten leidend wordt? Hoe stimuleert de minister het gebruik van de handreiking voor ‘Kwetsbare ouderen thuis’?

Langer thuis wonen is meer dan een actieprogramma. Het is vooral een opdracht aan onze samenleving. De vraag is of die samenleving zich dat voldoende realiseert. We zien dat het aantal mantelzorgers en vrijwilligers afneemt. Door vergrijzing, maar ook doordat we arbeidsparticipatie enorm belangrijk vinden. Dit schuurt met de wens van de regering dat mantelzorgers een significant deel van de zorg en ondersteuning thuis over moeten nemen. Beide doelstellingen kunnen je slechts beperkt realiseren. In onze selfiesamenleving is de maatschappelijke betrokkenheid misschien niet overal zo sterk als je zou willen.

Erkent de minister dat dit de achilleshiel van Langer Thuis is? Hoe voorkomen we dat initiatieven rondom mantelzorgers sneuvelen nu de druk op gemeentelijke begroting toeneemt? Is de minister bereid om te kijken of hij respijtzorg steviger kan verankeren in gemeentelijk beleid?

Kabinet moet eigen onderzoek eenverdieners nu serieus nemen

SGP SGP Nederland 27-09-2019 00:00

Vrijdag is het onderzoek naar de marginale druk in het belastingstelsel naar de Kamer gestuurd. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vroeg vorig jaar in het eenverdienersdebat om dit onderzoek. De motie kreeg toen brede steun.

Chris Stoffer in een eerste reactie: “Het onderzoek bevestigt nog eens dat de belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners enorm is. Het huidige stelsel benadeelt eenverdieners, maar ook alleenstaanden, enorm ten opzichte van tweeverdieners. Eénverdieners betalen soms tot wel zes keer zoveel belasting over eenzelfde inkomen als tweeverdieners. Het is de SGP een doorn in het oog dat het kabinet niets doet om die onrechtvaardige kloof te verkleinen. Sterker nog: tweeverdieners gaan er volgens de miljoenennota opnieuw meer in koopkracht op vooruit dan eenverdieners.”

De motie-Stoffer vroeg ook om de beleidsopties in kaart te brengen om het verschil te verkleinen. “In het onderzoek staan zeven opties die ik heel aandachtig ga bekijken. De mogelijkheden om wat aan de kloof te doen, zijn er. Ik hoop dat het kabinet haar eigen onderzoek serieus neemt en nu ook de wil krijgt om dit onrecht aan te pakken. Daar wil ik bij het begrotingsdebat en ook daarna op terug blijven komen!”

De marginale druk geeft weer hoeveel belasting je moet betalen als je een euro meer verdient. Voor eenverdieners ligt dat (bij een inkomen tussen 25.000 en 37.000) rond de 65%. Dat betekent dat je van elke euro meer, slechts 35 cent overhoudt! Bij tweeverdieners is deze marginale druk beduidend lager.

Te streng voor stikstof en PFAS, te slap voor Belgisch baggervuil

SGP SGP Nederland 27-09-2019 00:00

Terwijl de regering zeer strenge wetten, regels en controles toepast voor stikstof en PFAS, kan vervuild baggerslib uit België veel te makkelijk in Nederlandse zandwinputten worden gekieperd.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer dient schriftelijke vragen in bij de staatssecretaris van Infrasstructuur en Milieu om dit aan de kaak te stellen. Onderzoeksjournalisten van Zembla hebben een en ander boven water gehaald. Uit de uitzending komt naar voren dat er vorig jaar tot wel 20% bodemvreemd materiaal aan de Nederlandse bodem toegevoegd mocht worden. Bedoeld om ruimte te geven om stenen uit rivierbodems mee te laten nemen, maar in de praktijk kwam er met onder meer het Belgische baggerslib ook plastic, arseen, accu’s, fietsen, piepschuim en andere rommel mee. Met alle risicovolle gevolgen van dien.

Als het gaat om het importeren van Belgisch baggervuil, is er nauwelijks handhaving. En als het er al is, dan is het op papier. Maar als het gaat om stikstof of om het stofje PFAS wordt er zo scherp gecontroleerd, dat het in de praktijk haast niet meer werkbaar is. Volgens de SGP kan en moet dat anders.

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het storten van vervuild baggerslib uit België in Nederlandse zandwinputten:1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla over ‘Gokken met bagger’?2. Hoe waardeert u de constatering dat onder al dan niet toeziend oog van de overheid door de labeling ‘nuttige toepassing’ en de toegestane ruimte voor toepassing van maximaal 20% bodemvreemd materiaal tot vorig jaar plastic, piepschuim, arseen, asbest en accu’s via baggerslib in zandwinputten is terechtgekomen, met alle risico’s van dien voor zwemmers, natuur en drinkwaterwinning?3. Hoe waardeert u de constatering dat de nieuwe eis dat alleen sporadisch bodemvreemd materiaal mee mag komen met baggerslib onvoldoende duidelijkheid geeft en alsnog ruimte laat voor het storten van de hiervoor genoemde materialen?4. Bent u voornemens regelgeving en beleid op dit punt aan te scherpen?5. Hoe waardeert u de constatering dat er in de praktijk nauwelijks gehandhaafd wordt, dat handhaving vooral het controleren van de papieren betreft en niet het nemen van monsters dan wel een inspectie van het scheepsruim, en dat als gecontroleerd wordt er regelmatig sprake is van overtredingen?6. Bent u voornemens het handhavingsbeleid aan te scherpen?7. Op welke wijze wordt de waterkwaliteit van zandwinputten gecontroleerd?8. Hoe gaat u voorkomen dat opnieuw vervuild baggerslib uit België wordt geïmporteerd? Gaat u in overleg met onder meer de Vlaamse regering en gaat u zorgen voor meer toezicht bij het laden van schepen met baggerslib, ook in België?

Liever 10 koeien in de wei dan 1 vliegtuig in de lucht

SGP SGP Nederland 25-09-2019 00:00

“Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners. Ik kan me levendig voorstellen dat onze boeren het spuugzat zijn. Natuurlijk moet óók de landbouw haar steentje bijdragen aan een schonere lucht, maar als bijvoorbeeld het vliegverkeer helemaal buiten schot blijft, is dat oneerlijk en onrechtvaardig.”

Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop over het stikstofrapport van de commissie-Remkes. Positief is dat de maximumsnelheid zal worden verlaagd bij natuurgebieden. Maar, zoals gevreesd, worden veel maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen op het bordje van de landbouw gelegd.

De SGP vindt dat de overheid veel meer ondersteuning moet bieden en geen oogkleppen op moet zetten. “Ik ben bang dat de inzet van Remkes leidt tot meer dichte melkveestallen met luchtwassers, terwijl nu al regelmatig explosies van mestgassen plaatsvinden. Ik wil geen Brabantse toestanden. Investeer in innovatieve methoden die ammoniakvorming bij de bron aanpakken. Zorg ervoor dat die als de wiedeweerga erkenning krijgen. We zien te vaak dat de overheid zélf emissiereductie de voet dwars zet. Zet koeien vaker in de wei, en verhoog de vliegbelasting om dit financieel mogelijk te maken,” aldus Bisschop.

De SGP wil minder juridische muggenzifterij. “Ik ben voor gebiedsgerichte drempelwaarden. De natuur heeft meer aan investeren in goed natuurbeheer in het gebied zelf dan aan het afkappen van duizenden projecten die in theorie een miniem beetje stikstofdepositie zouden kunnen veroorzaken,” voegt SGP-kamerlid Chris Stoffer toe. “Onze boeren lopen voorop als het gaat om dierenwelzijn en milieu. Als ‘dank’ voor hun inspanningen worden ze in de media en politiek weggezet als klimaatcriminelen. Geen wonder dat vier op de 10 boeren moedeloos zijn en willen stoppen.” Stoffer: “Ik zou zeggen: liever tien koeien in de wei dan één vliegtuig in de lucht.”

 

SGP: geen groei aantal vluchten Schiphol

SGP SGP Nederland 11-09-2019 00:00

De minister wil het maximale aantal vluchten voor Schiphol verhogen van 500.000 naar 540.000 per jaar. SGP-Kamerlid Chris Stoffer is daar op tegen. “We hebben al veel te veel overlast en vervuiling.”

Het is de SGP al langere tijd een doorn in het oog dat het luchtverkeer bij alle maatregelen en belastingverhogingen steeds buiten schot is gebleven. Stoffer: “Ik zie liever een verdubbeling van de vliegbelasting, dan zo’n hoge stijging van het aantal vluchten op Schiphol.”

Stoffer heeft weinig fiducie in de eerdere beloften van de minister over stillere vliegtuigen en minder nachtvluchten. “In de praktijk zien we de overlast eerder verergeren dan afnemen. Daarnaast geven meerdere gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht-West aan dat landende vliegtuigen al op grote afstand van Schiphol op een hoogte van 600 tot 900 meter gaan vliegen.”

Eindelijk een einde aan de oneerlijke 'spaarboete'

SGP SGP Nederland 06-09-2019 00:00

Vanmiddag maakte de regering bekend dat over spaargeld tot ongeveer 440.000 euro geen belasting meer hoeft worden afgedragen. Goed nieuws dus voor heel veel spaarders!

Daarnaast is het positief dat er in de toekomst alleen wordt geheven over werkelijk rendement. Nu wordt er nog geheven over fictief rendement. Dit is dus een flinke stap vooruit in het eerlijker en rechtvaardiger maken van de vermogenrendementsheffing.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: "De SGP heeft de afgelopen tijd steeds aangedrongen op het rechtvaardiger maken van de vermogenrendementsheffing. Ook een heffing op basis van werkelijk rendement was daarbij steeds onze inzet. Dat aan deze oproep nu gehoor wordt gegeven, is heel goed nieuws voor spaarders!"

Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling pas in 2022 ingaan. De SGP is van mening dat de nieuwe invulling van de vermogenrendementsheffing zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. Stoffer: "Als de nieuwe regeling in 2022 ingaat, moeten spaarders de komende twee jaar alsnog betalen over rendement wat er niet is. Ik roep de regering dan ook op om te streven om dit uiterlijk in 2021 in te voeren. Spaarders hebben al veel te lang belasting betaald over rendement was er niet was. Enige haast bij de invoering hiervan is dus zeker op zijn plaats."

Gebruik gezond verstand in het klimaatdebat

SGP SGP Nederland 04-09-2019 00:00

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het overleg Klimaat en Energie op 4 september 2019.

Gisteren was het Duurzame Dinsdag. Op zo’n dag hoor je allerlei mooie verhalen. De een nog groener dan de ander. Prachtig. Groen ondernemerschap moeten we stimuleren. Duurzaam betekent voor mij echter ook dat we ons gezond verstand moeten blijven gebruiken. Blijft het systeem betrouwbaar? Hoe voorkomen we dat een groene elite er met het geld van Jan modaal vandoor gaat? Tekort netcapaciteitOp verschillende plekken kan het energienet extra duurzame energieprojecten niet meer aan. Een teken aan de wand. De minister stelt voor om de beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit op te nemen als voorwaarde voor de SDE-regeling. Tegelijkertijd wordt de redundantie eis versoepeld, zodat ook de storingsreserve gebruikt kan worden. Ik heb nog wat aarzelingen. Zorgt hij ervoor dat projecten waarbij het voldoende is om een beperkt aantal uren per jaar de boel af te schakelen gewoon door kunnen gaan? Hoe gaat de minister voorkomen dat netbeheerders te makkelijk het stoplicht op rood zetten om van het gedoe af te zijn? Zou de Autorititeit Consument en Markt hierbij een controlerende rol kunnen spelen? Zet de minister ook in op proefprojecten waarbij overaanbod van elektriciteit omgezet wordt in waterstof als tijdelijk opslagmedium?DEI+-regelingGoed dat de minister meedenkt als het gaat om de Regeling demonstratie energie-innovatie. Ik heb nog één graat in de keel. Wat betreft energieopslag staan ondernemers die een wat groter demonstratieproject uit willen voeren, nog steeds voor een dichte deur. Alleen kleine pilotprojecten komen in aanmerking. Ik begrijp dat Europese staatssteunkaders dwarszitten en dat de minister aankoerst op een tussenoplossing. Ik pleit voor meer lef. Zonder energieopslag kan Brussel al zijn ambitieuze plannetjes wel schudden. Zorg ervoor dat ondernemers door kunnen gaan met serieuze innovatieve energieopslagprojecten. Groene waterstofProjecten met elektrolyse en productie van groene waterstof dreigen tussen wal en schip te vallen. De DEI+-regeling is niet geschikt. Het Planbureau dirigeert deze projecten nu ook uit de SDE++. Het zou volgens de rekenregels tot extra CO2 emissie leiden. Daarbij wordt echter niet gekeken naar de potentiële rol van groene waterstof in de toekomst. Dan hebben we het over omzetting van overaanbod van groene stroom en vervanging van onder meer gas. Als dit wensdenken is, hoor ik het graag. Dat gebeurt op dit terrein nogal eens… Maar zo niet, dan moet er een oplossing komen, zodat geëxperimenteerd kan worden met elektrolyse en groene waterstofproductie. Participatie: energiecoöperatiesOmwonenden ervaren vaak wel de lasten, maar niet de lusten van grootschalige duurzame energieprojecten. Er zijn nog weinig verplichtingen voor al dan niet financiële participatie van omwonenden. De afspraken in het Klimaatakkoord zijn vaag en dwingen weinig af. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat het wat om het lijf heeft? Zonder draagvlak gaan we het met de energietransitie echt niet redden. In ons manifest ‘De burger aangesloten’ hebben we laten zien dat juist energiecoöperaties hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Het rapport van AD I-Search laat zien dat de potentie groot is. Burgers willen meedoen en hebben kapitaal beschikbaar. We moeten wel zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning. De minister wil wel en heeft overleg met maatschappelijke partijen hierover. Maar, waar wil hij uitkomen?Ik heb drie concrete vragen:

Is de minister bereid in de jaarlijkse Voortgangsmonitor Klimaatbeleid en de jaarlijkse Klimaatnota apart aandacht te besteden aan de rol van energiecoöperaties? Gaat hij ervoor zorgen dat energiecoöperaties een serieuze gesprekspartner worden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën? Ik heb de indruk dat dit nog te weinig het geval is . Mijn derde vraag gaat over een voorstel van de Noardlike Fryske Wâlden. Deze vereniging wil als collectief meedoen met de SDE++-regeling. Dat heeft grote voordelen ten opzichte van de ieder voor zich situatie. Wil de minister dit mogelijk maken, eventueel als experiment?

Energiebesparing datacentersWe rekenen ons suf en toch zien we iets over het hoofd. Dat is het oprukken van datacenters. Ze gebruiken nu 2,5% van de stroom. En iedere vier jaar verdubbelt de omvang van deze sector. Dat betekent nogal wat voor de stroomvraag. Hier is weinig aandacht voor. In het klimaatakkoord komt het woord ‘slim’ tientallen keren voor, maar het woord datacenter nul keer. Wat gaat de minister doen om het exponentieel stijgende energiegebruik van datacenters in te dammen?Importheffing afvalEen van de noodgrepen waarmee het kabinet aan de Urgenda uitspraak wil voldoen is het invoeren van een importheffing op buitenlands afval. Een noodgreep die volgens mij op papier wat lijkt, maar in de praktijk averechts kan uitpakken. Als dit afval in het buitenland naar de stortplaats gaat, hebben we eerder meer dan minder CO2-emissie. Ik heb inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Ik wil ook hier dit punt even maken. Bezint eer ge begint.WarmteprijzenTot slot. De tarieven voor de levering van warmte volgen de gasprijs. Door de verhoging van de gasbelasting stijgen deze tarieven echter veel harder dan de inkoopprijs van warmte. De minister kijkt naar een alternatieve referentie. Ik vraag hem om deze alternatieve referentie zo snel mogelijk in te voeren en niet te wachten op de nieuwe Warmtewet die pas per 2022 in werking zal treden.

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het overleg Klimaat en Energie op 4 september 2019.

 

Gisteren was het Duurzame Dinsdag.

Op zo’n dag hoor je allerlei mooie verhalen. De een nog groener dan de ander.

Prachtig. Groen ondernemerschap moeten we stimuleren.

Duurzaam betekent voor mij echter ook dat we ons gezond verstand moeten blijven gebruiken.

Blijft het systeem betrouwbaar?

Hoe voorkomen we dat een groene elite er met het geld van Jan modaal vandoor gaat?

 

Tekort netcapaciteit

Voorzitter! Op verschillende plekken kan het energienet extra duurzame energieprojecten niet meer aan.

Een teken aan de wand.

De minister stelt voor om de beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit op te nemen als voorwaarde voor de SDE-regeling.

Tegelijkertijd wordt de redundantie eis versoepeld, zodat ook de storingsreserve gebruikt kan worden.

Ik heb nog wat aarzelingen.

Zorgt hij ervoor dat projecten waarbij het voldoende is om een beperkt aantal uren per jaar de boel af te schakelen gewoon door kunnen gaan?

Hoe gaat de minister voorkomen dat netbeheerders te makkelijk het stoplicht op rood zetten om van het gedoe af te zijn?

Zou de Autorititeit Consument en Markt hierbij een controlerende rol kunnen spelen?

Zet de minister ook in op proefprojecten waarbij overaanbod van elektriciteit omgezet wordt in waterstof als tijdelijk opslagmedium?

 

 

DEI+-regeling

Goed dat de minister meedenkt als het gaat om de Regeling demonstratie energie-innovatie.

Ik heb nog één graat in de keel[1].

Wat betreft energieopslag staan ondernemers die een wat groter demonstratieproject uit willen voeren, nog steeds voor een dichte deur.

Alleen kleine pilotprojecten komen in aanmerking.

Ik begrijp dat Europese staatssteunkaders dwarszitten en dat de minister aankoerst op een tussenoplossing.

Ik pleit voor meer lef.

Zonder energieopslag kan Brussel al zijn ambitieuze plannetjes wel schudden.

Zorg ervoor dat ondernemers door kunnen gaan met serieuze innovatieve energieopslagprojecten.  

 

Groene waterstof

Projecten met elektrolyse en productie van groene waterstof dreigen tussen wal en schip te vallen.

De DEI+-regeling is niet geschikt.

Het Planbureau dirigeert deze projecten nu ook uit de SDE++.

Het zou volgens de rekenregels tot extra CO2 emissie leiden.

Daarbij wordt echter niet gekeken naar de potentiële rol van groene waterstof in de toekomst.

Dan hebben we het over omzetting van overaanbod van groene stroom en vervanging van onder meer gas.

Als dit wensdenken is, hoor ik het graag. Dat gebeurt op dit terrein nogal eens…

Maar zo niet, dan moet er een oplossing komen, zodat geëxperimenteerd kan worden met elektrolyse en groene waterstofproductie.

 

Participatie: energiecoöperaties

Omwonenden ervaren vaak wel de lasten, maar niet de lusten van grootschalige duurzame energieprojecten.

Er zijn nog weinig verplichtingen voor al dan niet financiële participatie van omwonenden.

De afspraken in het Klimaatakkoord zijn vaag en dwingen weinig af.

Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat het wat om het lijf heeft?

Zonder draagvlak gaan we het met de energietransitie echt niet redden.

In ons manifest ‘De burger aangesloten’ hebben we laten zien dat juist energiecoöperaties hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Het rapport van AD I-Search laat zien dat de potentie groot is.

Burgers willen meedoen en hebben kapitaal beschikbaar.

We moeten wel zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning.

De minister wil wel en heeft overleg met maatschappelijke partijen hierover.

Maar, waar wil hij uitkomen?

 

Ik heb drie concrete vragen:

-          Is de minister bereid in de jaarlijkse Voortgangsmonitor Klimaatbeleid en de jaarlijkse Klimaatnota apart aandacht te besteden aan de rol van energiecoöperaties?

-          Gaat hij ervoor zorgen dat energiecoöperaties een serieuze gesprekspartner worden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën? Ik heb de indruk dat dit nog te weinig het geval is[2].

-          Mijn derde vraag gaat over een voorstel van de Noardlike Fryske Wâlden[3].

Deze vereniging wil als collectief meedoen met de SDE++-regeling.

Dat heeft grote voordelen ten opzichte van de ieder voor zich situatie.

Wil de minister dit mogelijk maken, eventueel als experiment?

 

Energiebesparing datacenters

Voorzitter! We rekenen ons suf en toch zien we iets over het hoofd.

Dat is het oprukken van datacenters.

Ze gebruiken nu 2,5% van de stroom.

En iedere vier jaar verdubbelt de omvang van deze sector.

Dat betekent nogal wat voor de stroomvraag.

Hier is weinig aandacht voor.

In het klimaatakkoord komt het woord ‘slim’ tientallen keren voor, maar het woord datacenter nul keer.

Wat gaat de minister doen om het exponentieel stijgende energiegebruik van datacenters in te dammen?

 

Importheffing afval

Een van de noodgrepen waarmee het kabinet aan de Urgenda uitspraak wil voldoen is het invoeren van een importheffing op buitenlands afval.

Een noodgreep die volgens mij op papier wat lijkt, maar in de praktijk averechts kan uitpakken.

Als dit afval in het buitenland naar de stortplaats gaat, hebben we eerder meer dan minder CO2-emissie.

Ik heb inmiddels schriftelijke vragen gesteld[4].

Ik wil ook hier dit punt even maken.

Bezint eer ge begint.

 

Warmteprijzen

Tot slot. De tarieven voor de levering van warmte volgen de gasprijs. Door de verhoging van de gasbelasting stijgen deze tarieven echter veel harder dan de inkoopprijs van warmte.

De minister kijkt naar een alternatieve referentie.

Ik vraag hem om deze alternatieve referentie zo snel mogelijk in te voeren en niet te wachten op de nieuwe Warmtewet die pas per 2022 in werking zal treden.

 

 

 

 

 

[1] Zie bijgevoegde mail FME.

[2] Dit signaal kregen we bij ons werkbezoek in Friesland, mei jl.

[3] Bijgevoegd.

[4] Ruim een maand geleden. Nog niet beantwoord.

Stemming VN riekt naar witteboorden-antisemitisme

SGP SGP CDA Nederland 25-07-2019 00:00

Met behulp van landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan beschuldigt de VN Israël van het schenden van vrouwenrechten. Ook Nederland stemde met die veroordeling in. Volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger. Hij stelt  samen met andere partijen schriftelijke vragen.

In 2017 nam de Tweede Kamer nog een motie aan van Van der Staaij die de regering verzocht om actief stelling te nemen tegen eenzijdige VN-resoluties tegen Israël (motie Van der Staaij c.s., Kamerstuk 34 775 nr. 44). Deze week stelde de Economische en Sociale Raad van de VN dat Israël het enige land ter wereld is dat de rechten van vrouwen zou schenden.

“Hiermee maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger,” reageert Stoffer, “dit wordt keer op keer erger. Als je serieus genomen wilt worden, moet je alle schijn van partijdigheid vermijden en stoppen met dit soort eenzijdige veroordelingen van Israël. Juist landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan hebben geen beste naam als het gaat om bescherming van rechten van vrouwen. Maar de VN gaat gewoon door met het veroordelen van Israël. Dit riekt naar witteboorden-antisemitisme. Nota bene met steun van Nederland.”

Het Kamerlid van de SGP dient daarom samen met andere partijen een reeks kritische vragen in bij minister Blok. Stoffer: “De regering handelt niet in lijn met de wens van de Tweede Kamer en de motie Van der Staaij c.s. We willen graag dat ze daar tekst en uitleg over geeft.”

Vragen van de leden Omtzigt, Stoffer, Voordewind, Koopmans, De Roon en Baudet aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij over eenzijdige resoluties bij de VN:1. Kunt u bevestigen dat Nederland voor de resolutie “Situation of and assistance to Palestinian women” gestemd heeft in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ?2. Is er behalve deze veroordeling van Israel, nog enig ander land veroordeeld tijdens deze sessie voor het schenden van vrouwenrechten? 3. Kunt u aangeven hoeveel resoluties in de VN Mensenrechtenraad en in de Economische en Sociale Raad Israël veroordelen (in de afgelopen vijftien jaar) en hoeveel resoluties de vijf meest bekritiseerde landen veroordelen? 4. Hoe vaak is bijvoorbeeld de situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië, waar vrouwen zonder hun ‘male guardian’ helemaal niets mogen, op de agenda geplaatst en hoe vaak is dat land veroordeeld?5. Acht u dit proportioneel?6. Hoe heeft de regering elk van de twee punten van de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. (34775, nr. 44) uitgevoerd in de VN-organen waarin Nederland vertegenwoordigd is die de regering in 2017 opriep om: (1) in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en,(2) zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen, Kunt u bij beide agendapunten voorbeelden geven?