Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

8 documenten

Tijd om aan de slag te gaan met het klimaat

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

"Het wordt tijd om aan de slag te gaan. In plaats van te blijven praten over onhaalbare en peperdure ambities. Al dat praten ondermijnt het draagvlak om gewoon aan de slag te gaan," zo begint SGP-Kamerlid Chris Stoffer bij het overleg over klimaat en energie. Lees hieronder ook het vervolg van zijn bijdrage.

"Dat geldt ook voor het in allerijl sluiten van kolencentrales om maar aan de 25% doelstelling voor 2020 te voldoen, terwijl je op Europees niveau geen extra reductie bereikt. En per saldo vieze energie uit bruinkoolcentrales haalt. Zo moeten we het dus niet doen. Ik zie in de samenleving juist ook positieve energie voor verduurzaming. Díe moeten we benutten. Ik ben benieuwd hoe de minister de komende periode voor zich ziet.

Hoe ziet de minister het traject na de doorrekening voor zich? De besluitvorming en vooral de implementatie. De minister gaf vorige week aan dat mensen nu vooral niets moeten gaan doen. Wanneer dan wel. En wat te denken van die mensen die al aan de slag zijn? Wie betaalt wat? Geen spaargeld, welk geld dan wel?

EnergiebesparingVorige week was ik op werkbezoek bij Rc panels, een bedrijf dat isolatiepanelen produceert. Ze hebben een productielijn klaar staan voor de bestaande bouw, maar wachten op een tenderregeling voor grootschalige isolatie van huurwoningen. Gaat de minister ervoor zorgen dat deze tenderregeling er nog dit jaar komt? Dat mag niet afhangen van Haags geklets.Laat burgers en ondernemers besparen. In dit verband snap ik niet dat de lucht/lucht warmtepomp uitgesloten is van ISDE-subsidie. Voor veel huishoudens zijn de zware warmtepompen te hoog gegrepen. Deze zijn makkelijker inpasbaar. Is hier nog een slag te slaan?Via de klimaatenvelop 2019 is ruim 70 miljoen euro beschikbaar gesteld voor demonstratieprojecten. Ik heb begrepen dat de voorwaarde wordt gesteld dat het geld dit jaar ook uitgegeven moet worden. Dat lijkt me voor ondernemers heel lastig. Demonstratieprojecten regel je niet op een achternamiddag. Graag aanpassing, zodat geen geld op de plank blijft liggen en ondernemers niet de mist in gaan.EnergienetHoe meer zonnepanelen en windmolens in het stroomnet, hoe groter de fluctuaties. De SGP maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening. Wanneer komt de gevraagde stresstest? Energieopslag is onontbeerlijk, maar staat nog in de kinderschoenen. De branchevereniging Energy Storage NL heeft onlangs een nieuw actieplan gepresenteerd, met verschillende stappen die gezet moeten worden. Ook door het Rijk. Weg met die dubbele energiebelasting bij energieopslag bijvoorbeeld. Gaat de minister aan de slag met de aanbevelingen?Het energienet loopt nu al tegen haar grenzen aan, terwijl het percentage duurzame energie nog beperkt is. Een voetbalvereniging kan geen zonnepanelen op haar dak leggen, omdat de kabel het niet toelaat. Dat helpt niet. Probleem is dat de regelgeving reservecapaciteit voor onderhouds- en storingssituaties vergt. Je zou dit ook weg kunnen laten en die zonnepanelen tijdelijk af kunnen schakelen. Pakt de minister dit op?Verbreding energiemixDe SGP vindt dat we meer moeten doen met andere energiebronnen dan wind en zon. Met het oog op een betrouwbare energievoorziening op langere termijn.De minister en de heer Nijpels zeggen telkens dat kernenergie buiten beschouwing is gebleven, omdat er simpelweg geen verzoeken zijn gekomen. Ik heb begrepen dat ondernemers toestemming hebben gevraagd voor de bouw van een mini gasgekoelde reactor op basis van thorium. Wat heeft de minister hiermee gedaan? Wanneer gaat het ervan komen?Aquathermie, de benutting van warmte uit oppervlakte- en afvalwater, biedt ook perspectief. Er is geld voor een programmabureau, maar dat mag niet geïnvesteerd worden in onderzoek en projecten. De SDE-deur is nog niet opengegaan. Zo komen we er niet. Ik vraag de minister hier een mouw aan te passen. Voor mestvergistingsprojecten komen in de SDE-regeling enkele aanpassingen die niet gunstig uitpakken. Mestvergisting wordt onder allesvergisting geschoven, met lagere subsidiebedragen. 1 kWh uit mestvergisting levert echter niet alleen CO2-reductie op, maar ook minder methaanemissie uit de mest zelf, en is dus meer waard. Bij monovergisting is de toevoeging van een klein beetje coproducten, tot 5%, onmogelijk gemaakt. Dat maakt het wel heel lastig om het vergistingsproces aan te jagen. Graag bijstelling. We moeten ook verder kijken dan onze neus lang is. Er zijn ideeën voor een grote getijdencentrale voor de kust van de Noordzee (Dynamic Tidel Power). Het kan de helft van de huidige Nederlandse stroomproductie leveren, met veel minder ruimtebeslag dan windmolenparken en een veel stabielere stroomvoorziening. Als je het combineert met een vliegveld in zee en kustbescherming, wordt de kostprijs ook interessant. Staat de minister hier open voor?"

Pak huurhuizen snel in!

SGP SGP Nederland 11-02-2019 00:00

‘We zijn er al lang klaar voor.’ Die boodschap kreeg SGP-Kamerlid Chris Stoffer vrijdag mee bij een werkbezoek aan het Rc Panels BV in Lemelerveld. Het bedrijf ontwikkelt en produceert panelen voor de huizenbouw. Er staat al enige tijd een productielijn klaar om gevels en daken van huurwoningen op grote schaal te isoleren. Het is van groot belang dat overheid en woningcorporaties snel in actie komen, zodat deze en andere productielijnen kunnen gaan draaien en de noodzakelijke opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van woningen van de grond komt. Chris Stoffer: ‘Ondernemers zijn al volop bezig met nieuwe technieken en innovaties voor verduurzaming. Die energie moeten we benutten! Ik heb niks met drammens en dromers, maar met klimaatdoeners zoals deze ondernemer. Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat deze ondernemers aan de slag kunnen met energiebesparing in de gebouwde omgeving.’

 De SGP pleit deze week bij een debat over het klimaat- en energiebeleid voor het snel opstarten van een tenderregeling voor het isoleren en verduurzamen van huizen. Chris Stoffer: ‘In het ontwerp Klimaatakkoord wordt gesproken over het project Renovatieversneller, met een eerste tenderregeling in de tweede helft van 2019. De ondernemer benadrukte dat alles op alles gezet moet worden voor een goede tenderregeling. Ik vind dat de overheid hier ook zelf de schouders onder moet zetten. De ondernemer benadrukte verder dat het voor een goede standaardisatie belangrijk is dat niet het energielabel als uitgangspunt genomen wordt, maar de netto warmtevraag per vierkante meter. Die standaard moet op korte termijn neergezet worden, zodat marktpartijen weten waar ze zich op moeten richten.’

Klimaatdebat: niet dromen of drammen, maar doen!

SGP SGP Nederland 05-02-2019 00:00

Je kunt het klimaatprobleem overdrijven en onderschatten. De SGP voelt zich bij beide kanten niet thuis. Chris Stoffer pleit voor een nuchtere aanpak. Kijk wat we kunnen doen voor de schepping en ga daar gewoon mee aan de slag! Bekijk of lees hier de bijdrage van de SGP aan het klimaatdebat.

"Vanmorgen stapte ik uit een warm bed in een koud huis en liep ik met mijn blote voeten over een koude vloer om het ontbijt voor ons gezin klaar te maken. De heer Klaver gaf zojuist aan dat hij zich vaak schuldig voelt, maar ik voelde mij vanmorgen ook schuldig toen ik mijn vrouw en kinderen achterliet in een koud huis. Maar we doen het ergens voor: voor het klimaat. Er komt namelijk een warmtepomp in huis. Dat is niet alleen goed voor minder CO2, maar hopelijk ook voor onze energierekening.

We horen de afgelopen weken veel over drammers en dromers, maar ik zou hier een lans willen breken voor doeners. De SGP pleit voor actie, gewoon praktische actie. We moeten met elkaar gewoon aan de slag. We moeten het gewoon gaan doen, voor onze schepping, voor onze leefomgeving, voor innovatie, maar ook voor een stop op die dure import van fossiele brandstoffen. We kunnen blijven kibbelen en bekvechten over het opschroeven en in allerijl halen van doelstellingen en percentages, maar daarmee verlies je draagvlak in de samenleving. En volgens mij hebben we dat draagvlak juist echt heel hard nodig. Want wat heb je aan ambities die mooi zijn op papier, maar in de praktijk niet te halen zijn? Per jaar 80.000 woningen? Extra duurzame stadswarmte? Ik weet dat ik het antwoord vanavond niet krijg, want dat is iets wat uit die berekeningen moet komen, maar we zijn toch erg benieuwd of dat reëel is. Wij zeggen: zorg voor haalbaarheid, betaalbaarheid en vooral ook voor een betrouwbare energievoorziening.

We zeggen ook: wees een beetje creatief. Want waarom moeten winkels zeven dagen per week open zijn met alle bijbehorende transportbewegingen en energieverbruik? Waarom kiezen we niet voor winkelsluiting op één zo'n dag? Je krijgt een dag rust en we besparen ook nog een megaton CO2.

De SGP wil een doorrekening van het kostenplaatje van het klimaatakkoord. Wat betekent het voor de gewone man? Wat betekent het voor de mkb'er? De bouwtafel beweert dat de energierekening bij ons niet omhooggaat, Maar hoe pakt de opslag op de energierekening de komende tien, twintig jaar uit? Wat betekent de accijnsverhoging als je niet eens geld hebt om zo'n elektrische auto te kopen? En op het bordje van wie komen de uiteindelijke kosten van al die extra buizen, kabels en energieambtenaren? Dat is ook een vraag van mij aan het kabinet. Ik ben erg benieuwd of wij op 13 maart in die brede doorrekening ook al die indirecte kosten te zien krijgen. Dan hebben we met elkaar het eerlijke verhaal en het eerlijke debat. Dan kunnen we kijken of die 49% ook echt haalbaar is.

Ik kan het niet laten om ook nogmaals te pleiten voor een stevige verhoging van de vliegbelasting. Die honderden miljoenen kunnen we investeren in het haalbaar en betaalbaar maken van die broodnodige energietransitie. Dat lijkt me veel beter dan een extra nationale CO2-heffing waarbij we, als we niet uitkijken, onze bedrijven wegpesten.

Mijn boodschap is echt heel eenvoudig. Als je het al deed, laten we stoppen met drammen. Als je het al deed, stop met dromen; als je op bed ligt, mag het van mij. Laten we het gewoon met elkaar gaan doen.

 

SGP: voorkom dure seizoensarbeid

SGP SGP Nederland 31-01-2019 00:00

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wet moet voor meer vaste banen zorgen. Seizoensarbeid in de land- en tuinbouw dreigt echter de dupe te worden.

Met een hoge WW-premie voor flexibele contracten, terwijl een vast contract voor deze seizoensarbeid gewoon geen optie is. Met de verplichting om bij plotselinge wijziging van arbeidstijden wel gewoon loon door te betalen voor niet gewerkte uren, terwijl je in de land- en tuinbouw sterk afhankelijk bent van soms onvoorspelbare weersomstandigheden. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt deze kostenverhoging voor de land- en tuinbouw onacceptabel: ‘Minister Koolmees wil dat werkgevers vaker kiezen voor vaste contracten. Bij seizoensarbeid in bijvoorbeeld de fruitteelt en de groenteteelt is dat gewoon geen optie. Het komt voor boeren en tuinders neer op een ordinaire lastenverhoging. Dat is niet goed voor de concurrentiepositie en het verdienmodel van de landbouw, waar het kabinet zich ook sterk voor zegt te maken.’

De SGP heeft een amendement ingediend om onder meer de seizoensarbeid in de land- en tuinbouw uit te zonderen van de voorgestelde aanpassingen. Chris Stoffer: ‘De minister zegt dat ondernemers als alternatief jaarurencontracten kunnen aanbieden. Die bieden vaak echter geen soelaas en leiden tot allerlei praktische moeilijkheden. Ik vind dat seizoensarbeid gewoon uitgezonderd moet worden.’

Het verkeer moet én kan veiliger

SGP SGP Nederland 30-01-2019 00:00

SGP-Kamerlid en verkeerswoordvoerder Chris Stoffer doet een aantal concrete voorstellen om het verkeer veiliger te maken. Lees hieronder zijn bijdrage aan het verkeersveiligheidsoverleg.

"Het Strategisch Plan doet me een beetje denken aan het klimaatakkoord afgelopen zomer. De planbureaus moesten destijds zeggen: veel mooie woorden, maar de plannen zijn onvoldoende concreet om door te rekenen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid nu ook: de richting is goed, maar het plan is te weinig concreet voor een prognose. Dat is de uitdaging waar minister en medeoverheden nu voorstaan: werk maken van concrete maatregelen ‘op straat’. Doelstelling korte termijnDe SGP ziet graag een ambitie voor de korte termijn. Naar nul verkeersdoden in 2050 is een nobel streven. Maar, komt er ook druk op de ketel voor de korte termijn? Bijvoorbeeld in 2030 ten minste een halvering van het aantal verkeersslachtoffers, in lijn met internationale ambities ? InvesteringsplanIk mis de financiële paragraaf. Minister en medeoverheden kiezen voor een risico gestuurde aanpak. Heel goed. Maar de harde werkelijkheid blijft dat je zoveel knelpunten kunt aanpakken als het budget het toelaat. Bijna twee derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Gemeenten moeten echter alle zeilen bijzetten voor het sociale domein. Capaciteit en budget voor verkeersveiligheid staan onder druk. Terwijl veel 30-kilometer zones nog wachten op verkeersdrempels die hard rijden onmogelijk maken.  Tot 2014 was er directe financiering voor lokale verkeersprojecten via de Brede Doeluitkering.

Nu gaan deze middelen niet geoormerkt naar het Provinciefonds. Een groot deel gaat naar provinciaal openbaar vervoer. Ik ben bang dat verkeersveiligheid het moest bezuren. Ik zie op korte termijn graag een investeringsplan. Ik vraag de minister om in ieder geval binnen een half jaar een overzicht te geven van de totale beschikbare financiële middelen voor verkeersveiligheid op de verschillende niveaus, van de financiële knelpunten en van de aanpak daarvan.Rijbaanscheiding 100 km/uur wegenNiet alles hoeft te wachten op de risico gestuurde aanpak. Er zijn nog enkele 100 kilometer per uur wegen zonder rijbaanscheiding. Dat moet snel verleden tijd zijn. Pakkans omhoogDrankrijders en snelheidsmaniakken zorgen voor veel verkeersslachtoffers. De pakkans moet flink omhoog. Waar ligt de lat? Gaat de minister dit monitoren? Gaan gemeentelijke boa’s meer ingezet worden bij verkeershandhaving?LED-verlichte reclameschermenIk maak me zorgen over het oprukken van LED-verlichte reclameschermen langs doorgaande wegen en bij kruispunten. Ze zorgen voor veel meer afleiding dan gewone reclameborden. Appen en bellen tijdens het rijden verbieden, en tegelijkertijd flitsende reclameschermen toestaan is vreemd. De SGP pleit voor een strenge aanpak .  NoodhulpsystemenWat gaat de minister doen om inbouw en gebruik van noodhulpsystemen in nieuwe én bestaande auto’s te stimuleren? Komt er een fiscale prikkel om autokopers de meest veilige keus te laten doen? Komt er een stimulans voor inbouw van noodhulpsystemen in bestaande auto’s? Veel automobilisten laten in hun onwetendheid aanwezige noodhulpsystemen uit staan. Komt er een campagne om dit knopje om te zetten?  De opgave is groot. Voor minder verkeersslachtoffers, minder leed en minder maatschappelijke kosten. Tegelijkertijd zijn veel partijen betrokken. Ik vraag de minister de regie te nemen en door te pakken.

Geen Europees leger

SGP SGP CDA Nederland 24-01-2019 00:00

De SGP wil geen Europees leger. Al eerder is daarover in de Tweede Kamer gedebatteerd waarbij een meerderheid liet weten zo’n leger niet te willen. Toch lijkt het erop dat zo’n leger er sluipenderwijs tóch komt.

Aanleiding voor de SGP is de Verklaring van Aken die afgelopen maandag is getekend door Duitsland en Frankrijk. Daarin wordt de weg naar een Europees leger geplaveid. SGP-kamerlid Chris Stoffer: “Als Duitsland en Frankrijk samenspannen, kun je op je vingers natellen wat er gaat gebeuren. Zo’n Europees leger komt er alsnog, hoewel de meeste lidstaten daar niets van moeten hebben. Het is daarom goed als de Tweede Kamer acht geeft en daar duidelijk stelling tegen neemt.” Eerder werd er een motie van SGP en CDA aangenomen tegen een Europees leger. De Defensiespecialist van de SGP zal de minister vragen deze motie onder haar arm mee te nemen naar de Raad van de Europese ministers van Defensie die voor volgende week zaterdag gepland staat. “Laat onze minister daar maar naar toe gaan met een duidelijke en stevige uitspraak van ons parlement. Dan staat ze sterker,” aldus Chris Stoffer.

Waar is Roelof Bisschop op 5 ...

SGP SGP Nederland 07-12-2018 15:42

Waar is Roelof Bisschop op 5 december? Waarom zegt Chris Stoffer dat de hele wereld de pot op kan? En wat vindt de SGP van het pact van Marrakesh en van de Klimaatwet? Bekijk het in het nieuwe SGP-weekjournaal! Hieronder, of via YouTube: https://youtu.be/oHv98EEWJKw

Vrouwen in oorlog. Dierendag in de ...

SGP SGP Nederland 05-10-2018 13:29

Vrouwen in oorlog. Dierendag in de Tweede Kamer. En de financiële beschouwingen met Chris Stoffer. Het nieuwe SGP-weekjournaal is hier te bekijken!