Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

73 documenten

Kamercommissie bewijst buitenlandse beïnvloeding moskeeën

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Vanuit het buitenland proberen islamitische organisaties en financiers Nederlandse moskeeën en moskeescholen te beïnvloeden. In ruil voor geldbedragen moeten imams en moslims in Nederland fundamentalistische politieke en religieuze ideeën verspreiden.

Dat concludeert de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) vandaag. Namens de SGP nam Kamerlid Chris Stoffer deel aan de commissie.

Het onderzoek vond plaats op voorstel van SGP en SP. Kees van der Staaij zei destijds: "Het is iets wat ons al jaren bezighoudt en waar we veel debatten over hebben gehad, maar waar moeilijk de vinger achter te krijgen is. We maken ons zorgen of beïnvloeding van moskeeën vanuit onvrije landen ook niet een ondermijnende werking heeft op onze democratie."

De SGP is blij dat het onderzoek inmiddels is afgerond en ziet het rapport als een goede basis om het debat hierover verder te voeren. De commissie heeft blootgelegd dat buitenlandse beïnvloeding plaatsheeft, hoe salafistische moslims in Nederland acteren en het onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen tegen de verspreiding van islamitisch fundamentalisme in ons land.

De SGP pleit voor een verbod op salafistische organisaties en herhaalt haar oproep om meer controle uit te voeren op informeel religieus onderwijs dat onze veiligheid ondermijnt. Verder wil de SGP dat de instanties die de buitenlandse beïnvloeding moeten tegengaan, meer bevoegdheden krijgen.

Dit zijn de grootste verkeersproblemen van Nederland

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Van de haakse bocht in de N57 tot knooppunt A1-A30. En van Zeeland tot Overijssel. Lees hier de spreektekst van Kamerlid Chris Stoffer voor het algemeen overleg in de Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De Mobiliteitsalliantie heeft een onderzoek gepresenteerd naar mobiliteit en corona. Enkele aanbevelingen zijn: doorpakken met het stimuleren van thuiswerken en het spreiden van het vervoer, het versnellen van investeringen in mobiliteitshubs en extra inzet op verkeersveiligheid, omdat meer mensen de fiets pakken. Drie zaken die ik de minister graag voor wil leggen. Hoe gaat zij dit oppakken?

N35 Het gaat niet goed op de N35. Op deze belangrijke hoofdader tussen Enschede en Zwolle moet je dwars door het dorp Mariënheem, acht keer in de remmen voor verkeerslichten en zie je dat automobilisten vanwege de drukte moeilijk de weg opkomen, met alle risico’s van dien. De verkeersintensiteit is vergelijkbaar met Rijks N-wegen die wel als autoweg zijn ingericht en voldoet niet aan de veiligheidseisen. De drukte neemt toe. Dat de regio staat te springen om aanpak van de N35 blijkt wel uit het feit dat ze zelf 120 miljoen euro eraan bij willen dragen en zelfs voor willen financieren. De Kamer heeft via verschillende moties gevraagd om de marsroute N35 met prioriteit op te pakken. De minister schuift het nog voor zich uit. Pak deze handschoen op en start op korte termijn een MIRT-verkenning. Dit mag niet geparkeerd worden tot de volgende verkiezingen!

Knooppunt HoevelakenDe SGP vraagt ook aandacht voor de moeizame gang van zaken bij de aanpak van knooppunt Hoevelaken, eentje uit de filetop-10. De files op het knooppunt drukken zwaar op de omgeving, onder meer door veel sluipverkeer. Waar blijft het Tracébesluit? Graag actie.

GorinchemOok de aanpak van de A27 Houten – Hooipolder sleept maar voort. Gorinchem loopt hier keihard tegenaan. Zonder nieuwe afslag geen nieuw regionaal bedrijventerrein. Kan de aanleg van het wegvak met deze afslag versneld worden?

Haakse bocht N57Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert: In de N57 bij Burg-Haamstede zit een haakse bocht waar automobilisten opeens op de rem moeten, van 100 naar 30 km/uur. Voor Tourrenners werd extra asfalt gelegd, maar onze automobilisten mochten daar geen gebruik van maken. Laat ook onze automobilisten doorrijden, zou ik zeggen.

InstandhoudingDe tekorten voor instandhouding van bestaande infrastructuur gaan de komende tien jaar fors oplopen. Een miljard euro per jaar extra voor instandhouding van het spoor betekent nogal wat. De minister laat het aan het volgende kabinet over om hier keuzes in te maken. Kan de minister alvast een duiding geven van wat dit betekent als je het bestaande totaalbudget zou handhaven? Ik wil in dit debat graag het belang van voldoende budget voor instandhouding benadrukken. Het mag niet in de verdrukking komen. Zorgt de minister voor voldoende capaciteit en budget voor Rijkswaterstaat om de grote opgaven aan te kunnen?

VrachtwagenheffingProvincies en gemeenten maken zich zorgen over de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen voor de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet. Als er serieuze knelpunten zijn, moet er snel geschakeld worden. Daar moeten niet een paar maanden overheen gaan, maar een paar weken. Zorgt de minister ook voor financiële ondersteuning als tijdelijke maatregelen genomen moeten worden?

De N3 bij Dordrecht valt er niet onder. Regio geeft aan dat de weg al heel druk is en ook gebruikt wordt voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Graag aandacht voor de gevolgen voor dit wegtraject. Is het niet mogelijk om te werken met een lijstje risicotrajecten die zo nodig in korte tijd onder het systeem van vrachtwagenheffing gebracht kunnen worden?

VerkeersveiligheidWaar blijft het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de toepassing van rijstrookscheiding op enkelbaans autowegen? Onder meer op de N36 gebeuren te vaak ongelukken, omdat zo’n middengeleider ontbreekt. Graag vaart maken en erin investeren.

MerwedebrugWe hebben eerder een punt gemaakt van de vervanging van de Merwedebrug. Er wordt aangekoerst op lagere bruggen. Dat moeten we echt niet willen. Als die brug veertig keer per week extra open moet om containerschepen door te laten, creëren we onze eigen fileproblemen op de drukke A27. Schep duidelijkheid en kies minimaal voor de huidige hoogte.

HartenkreetTot slot nog een hartenkreet. De minister gaat weer honderden miljoenen euro’s extra uittrekken voor de Zuidasdok. Ondertussen worden projecten in de randen van Nederland in de wachtstand gezet. En moeten Zeeuwse automobilisten nog steeds dokken voor een ritje door de Westerscheldetunnel. Het voelt krom. Vergeet Noord-Nederland, de Achterhoek en Zeeland niet!

Buitenlandse beïnvloeding moskeeën bewezen

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Vanuit het buitenland proberen islamitische organisaties en financiers Nederlandse moskeeën en moskeescholen te beïnvloeden. In ruil voor geldbedragen moeten imams en moslims in Nederland fundamentalistische politieke en religieuze ideeën verspreiden.

Dat concludeert de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) vandaag. Namens de SGP nam Kamerlid Chris Stoffer deel aan de commissie.

Het onderzoek vond plaats op voorstel van SGP en SP. Kees van der Staaij zei destijds: "Het is iets wat ons al jaren bezighoudt en waar we veel debatten over hebben gehad, maar waar moeilijk de vinger achter te krijgen is. We maken ons zorgen of beïnvloeding van moskeeën vanuit onvrije landen ook niet een ondermijnende werking heeft op onze democratie."

De SGP is blij dat het onderzoek inmiddels is afgerond en ziet het rapport als een goede basis om het debat hierover verder te voeren. De commissie heeft blootgelegd dat buitenlandse beïnvloeding plaatsheeft, hoe salafistische moslims in Nederland acteren en het onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen tegen de verspreiding van islamitisch fundamentalisme in ons land.

De SGP pleit voor een verbod op salafistische organisaties en herhaalt haar oproep om meer controle uit te voeren op informeel religieus onderwijs dat onze veiligheid ondermijnt. Verder wil de SGP dat de instanties die de buitenlandse beïnvloeding moeten tegengaan, meer bevoegdheden krijgen.

Corona en hulp wereldwijd

SGP SGP CDA Nederland 15-06-2020 00:00

De coronacrisis lijkt in Europa over haar piek heen, maar in veel landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is de ziekte juist in opkomst. Vaak zijn het landen waar de gezondheidszorg stukken minder is dan in Nederland, en de meeste mensen die er wonen veel armer. Reden voor de SGP om ervoor te pleiten dat onze ontwikkelingsuitgaven juist nu worden ingezet om de gevolgen van ‘corona’ op te vangen.

Dat is wat de SGP inbracht in het overleg vandaag met minister Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Het onderwerp was ‘Nederland en de wereldwijde bestrijding van COVD-19’. Chris Stoffer citeerde daarbij uit Jacobus 2, “Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ‘Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd,’ en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?” Daden tellen, niet woorden.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een adviescommissie voor de regering en staat onder leiding van CDA-coryfee en oud-topman van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. Die raad adviseert het kabinet om 1 miljard euro van het budget voor ontwikkelingssamenwerking vrij te maken voor de aanpak van corona. De SGP zou graag zien dat dat inderdaad de richtlijn zou zijn, mede omdat dit in lijn is met een motie-Van der Staaij waarin eveneens wordt opgeroepen tot corona-steun aan de bevolking van ontwikkelingslanden.  

Als het aan de SGP ligt zal bij die hulp gelet worden op een paar dingen. Allereerst dat erop wordt gelet dat bedrijven hun maatschappelijke taak verstaan. Ten tweede dat vooral gekeken wordt naar de voedsel- en waterzekerheid, omdat daar schreeuwend gebrek aan is. En tenslotte pleitte Chris Stoffer voor vele samenwerking van de overheid met organisaties die ter plekke heel veel deskundigheid en ervaring hebben opgebouwd. Dat is de beste garantie dat het extra geld ook op de juiste plek terecht komt.

 Vastgoed en Visser

SGP SGP Nederland 11-06-2020 00:00

Kamerlid Chris Stoffer wil dat Zeeland compensatie krijgt nu de marinierskazerne niet verhuist naar Vlissingen.

Eerder dit jaar was er veel ophef over de aankondiging van het kabinet om tóch geen marinierskazerne naar Vlissingen, te verplaatsen. In Zeeland werd dat ervaren als woordbreuk, en dat was het. De SGP diende daarom een motie van afkeuring tegen de verantwoordelijke staatssecretaris in, maar die haalde het uiteindelijk niet.

"Zeeland is geschoffeerd en voor de gek gehouden," dat waren de samenvattende woorden van Kees van der Staaij in februari. Klik hier voor zijn bijdrage.

De affaire met de marinierskazerne kwam donderdag opnieuw ter sprake in een debat over het vastgoed van Defensie. Om kort te zijn: de staat van de kazernes waar onze militairen in bivakkeren is vaak beroerd. Herstel ervan is peperduur en kost veel tijd. Chris Stoffer die namens de SGP het woord voerde, liet weten blij te zijn met de 2 miljard extra. Wel drong hij erop aan om bij de ‘revitalisering’ van het vastgoed uit te gaan van de operationele behoefte.

Stoffer keek ook nog even terug op de gang van zaken met de kazerne die naar Zeeland zou verhuizen maar uiteindelijk naar Gelderland ging: "Er zijn excuses aangeboden, de Tweede Kamer heeft gestemd, en dan heeft het geen zin alles nog eens dunnetjes over te doen. Wat nu wél van de grond moet komen, is de toegezegde compensatie voor het verlies als gevolg van de rare manoeuvre van het kabinet. Voor de SGP is cruciaal dat er een pakket ligt waar de Zeeuwen zelf van zeggen: Ja, dit doet recht aan onze wensen en belangen; dit biedt perspectief voor onze economie en werkgelegenheid – ook voor jonge mensen!”

Speciale aandacht ging nog uit naar de schietoefeningen van het Korps Commando Troepen. Er wordt al geruime tijd gesteggeld over de plek waar ze dat moeten doen, het “schiethuis.” De SGP drong erop aan op wat meer haast te maken met dit project, want zonder goede mogelijkheid om te trainen kunnen de commando’s ook niet doen wat ze moeten doen.

'Defensie terug bij af' - mondelinge vragen Chris Stoffer

SGP SGP Nederland 02-06-2020 00:00

Bekijk hier de complete mondelinge vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan Defensieminister Ank Bijleveld tijdens het vragenuurtje op dinsdag 2 juni 2020. Naar aanleiding van berichtgeving in de Telegraaf.

Winkels open en kerken dicht; een geestelijke crisis?

SGP SGP Nederland 28-05-2020 00:00

Bekijk hier de inbreng van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over het tweede economische steunpakket voor bedrijven en ondernemers.

”Ik heb het nog nooit zo druk gehad. Mijn schilders werken door en de verfwinkel draait meer omzet dan ooit tevoren,” aldus de eigenaar van het schildersbedrijf waar ik onlangs een bus verf kocht. De eigenaar van de beddenspeciaalzaak die een bed kwam bezorgen was somberder: “Net de winkel verbouwd, maar vanaf april keldert mijn omzet”. Ik kwam ook nog een eigenaar van een schoonmaakbedrijf tegen: “De kantoren zijn dicht, er is veel minder schoon te maken en mijn mensen zitten grotendeels thuis. Geef het kabinet maar een compliment want die NOW-regeling is geweldig.” Zomaar drie ondernemers uit dat veelkleurig palet van Nederlandse bedrijven, die vertrouwen en perspectief nodig hebben. Om te zorgen dat er banen behouden blijven.

Opvolging TOGS-regelingHet kabinet komt met een tegemoetkoming voor vaste lasten. Heel goed. Het kabinet houdt echter vast aan de huidige SBI-codes. Verschillende categorieën bedrijven vallen hier buiten, terwijl ze wel te maken hebben met grote omzetverliezen. De voltallige oppositie steunde onze motie voor verfijning van de lijst met SBI-codes. Omdat de stemmen staakten is de motie aangehouden. Ik vraag het kabinet nadrukkelijk dit alsnog op te pakken.

MaatwerkGisteren is er nog een en ander gewijzigd in het 2e steunpakket. De tegemoetkoming voor vaste lasten wordt verhoogd naar 50.000 euro. Dat doet inderdaad meer recht aan de ernst van de problematiek. Maar doet nog geen recht aan bijvoorbeeld grote bouwondernemingen die op termijn omzetverlies verwachten. Wordt hier ook aan gewerkt? Er wordt een anti-misbruik bepaling opgenomen in de NOW-regeling. Ondernemers moeten een boete betalen als ze meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden of via mediation. Voor een familiebedrijf dat steun heeft gevraagd voor 300 werknemers, en er 25 moet ontslaan, kan dit zomaar het laatste duwtje naar faillissement zijn. Kan dit niet meer naar proportie?

ZondagHet kabinet wil afspraken maken met gemeenten en sectoren over ruimere openingstijden. Ik roep het kabinet op om de zondag dan buiten beschouwing te laten. Want: op zondag de winkels wagenwijd open en de kerkdeuren op een kiertje: zijn dat geen symptomen van een geestelijke crises?

OmscholingGoed dat het kabinet investeert in omscholing. Van-werk-naar-werk, dat biedt werknemers perspectief. Ik maak me wel zorgen over de uitvoering. Er wordt 50 miljoen ingestopt, en er wordt online scholing opgezet. Is dit substantieel en effectief? Hoe wordt het geld ingezet om mensen daadwerkelijk aan ander werk te helpen?

NOW-regelingDe NOW-regeling houdt gelukkig meer rekening met seizoensinvloeden. Maar ik zie ruimte voor verbetering. Waarom wordt niet dezelfde periode van vorig jaar als referentie genomen? En kan de aanvullende tegemoetkoming voor seizoenbedrijven niet eerder dan september uitbetaald worden?

TOZO-regelingDe TOZO-regeling is verlengd. Goed dat er meer naar het gezinsinkomen wordt gekeken. Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd serieus te kijken naar de toepassing van het verlaagde urencriterium voor zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De handreiking gaat wel in op deze groep, maar tot mijn verbazing zie ik het aangepaste criterium niet terug. Gaat dit nog gebeuren?

Uitstel belastingenVeel ondernemers hebben uitstel van belasting gekregen, dat zet zoden aan de dijk! Maar het zorgt wel voor een forse belastingschuld. Komen hiervoor betaalregelingen? En denkt de minister ook aan afstel van belastingen? Neem nu de ODE-heffing, die dit jaar enorm verhoogd is. Is de minister bereid deze ODE-heffing voor dit jaar wat te versoepelen?

SlotIk begon mijn verhaal met vertrouwen en perspectief. In mijn jeugdjaren kende ik iemand die het jarenlang heel moeilijk had. Zij haalde haar vertrouwen en perspectief uit de volgende woorden uit psalm 46. “God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden”. Als we ons vertrouwen op die God stellen, en onze verantwoordelijkheid kennen voor een goed steunpakket. Dan kan het zwaar zijn, nog zwaarder worden, maar dan komt het goed!

Vrij verkeer in EU leidt tot oneerlijke uitkeringen

SGP SGP Nederland 25-05-2020 00:00

Als gevolg van het vrije verkeer van werknemers kunnen EU-burgers aanspraak maken op de socialezekerheisstelsels in de landen waar ze aan het werk gaan. Burgers van andere EU-lidstaten kunnen dus ook Nederlandse uitkeringen krijgen. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil dat daar strenger beleid voor komt. Hij wil onder meer dat een uitkering omlaag gaat als het leven in dat andere land goedkoper is dan in Nederland. Lees hieronder zijn inbreng aan het debat.

"Ik zit hier vandaag met twee gezichten.
De ene helft kijkt blij, omdat de gewijzigde richtlijn voor detachering een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. 
Het kabinet heeft daar een actieve rol in gespeeld, waarvoor dank.
De andere helft is somber, want het is moeilijk te verteren dat we een groot deel van de oneerlijke concurrentie actief in stand houden.
Ik vind dat de regering zich wel erg simpel beroept op het vrij verkeer in de EU.
Dat vrij verkeer is nooit absoluut geweest.
Voor de SGP staat niet zozeer het vrij verkeer als zodanig ter discussie, maar de manier waarop we het uitwerken.
Vrij verkeer is niet bedoeld om oneerlijke concurrentie en oneerlijke beloning welbewust te rechtvaardigen.
Ik hoor graag de reactie van de minister.


Mijn belangrijkste punt is dit: neem en creëer als wetgever ruimte om die dingen te doen die inhoudelijk echt nodig zijn om misstanden aan te pakken. 
De reactie van de regering komt op mij erg voorzichtig en braaf over.
Zij schrijft bijvoorbeeld dat ze onvoldoende ruimte ziet om een extra toeslag voor pensioen van buitenlandse werknemers als onderdeel van de beloning te zien. 
In eerdere situaties durfde de regering wel over de randen van de Europese regels te rijden.
We hebben dat bijvoorbeeld gedaan als het gaat om het woonlandbeginsel bij de export van uitkeringen. Recent hebben we ook gezien dat er toch meer mogelijk blijkt als het gaat om de inburgering van Turkse nieuwkomers.
En de herziening van de detacheringsrichtlijn is zelf het resultaat van strengere uitspraken van het Europees Hof.
Waarom kiest de regering hier niet voor een wat activistischer koers?


We kunnen met deze wet juist ook een steuntje in de rug bieden en juridische aanscherpingen uitlokken wanneer dat in de Europese politiek nog niet lukt.
Het amendement van de SP over de pensioenopslag sluit aan bij onze schriftelijke vragen en heeft daarom onze sympathie.
Dat geldt ook voor het amendement over de cao.
Ik verneem graag reactie op de kritiek van mevrouw Jongerius dat de verdediging van de regering onvoldoende recht doet aan de praktijk in onder meer de bouw.

Ik ben nog niet tevreden over het verlengen van het lichte regime voor gedetacheerde werknemers na 12 maanden. De richtlijn geeft aan dat een gemotiveerde kennisgeving vereist is, maar de regering kiest eigenlijk voor een automatisme. Ik vraag de minister om toch te bezien wat we kunnen leren van andere landen, die wel een lichte inhoudelijke toets lijken te hebben. 
En hoe geeft de regering risicogericht toezicht vorm bij deze verlengingen?
Het moet toch mogelijk zijn met slimme systemen, vragen en data op eenvoudige wijze bepaalde risico’s in beeld te krijgen en oneigenlijk gebruik op het spoor te komen?

 

Chris Stoffer over het noodpakket voor ondernemers

SGP SGP Nederland 18-05-2020 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer pleit voor verbreding van de TOGS-regeling, meer creditsteun en een stevige maatwerkaanpak in de komende weken en maanden. Bekijk hier zijn hele bijdrage aan het overleg over het noodpakket voor ondernemers en bedrijven.

De ene Jobstijding volgt op de andere. Veel bedrijven zitten in zwaar weer. Er dreigen ontslagen en faillissementen. Als bedrijven niet overeind kunnen blijven, kunnen werknemers het al helemaal schudden. Als samenleving en overheid moeten we daarom zij aan zij staan met ondernemers om hen te steunen. Ook van werknemers mag wat gevraagd worden. Goed dat het kabinet al snel met een breed steunpakket kwam. Generiek, maar ook specifiek, zoals de steun voor scheepsbouwer IHC. Ik wil de bewindslieden bedanken voor hun constructieve inzet. De SGP pleit wat betreft de inzet van EZK voor verbreding van de TOGS-regeling, meer kredietsteun en een stevige maatwerkaanpak in de komende weken en maanden. Ik licht dit graag toe.TOGS-regelingDe snel door het kabinet in het leven geroepen TOGS-regeling is voor verschillende kleine bedrijven een goede doek voor het bloeden. Verschillende sectoren en bedrijven die wel te maken hebben met grote omzetverliezen vallen echter nog buiten de regeling. In een aantal gevallen geeft de SBI-code een vertekend beeld. Supermarktondernemers in recreatiegebieden of op campussen vallen in dezelfde categorie als de Jumbo’s van deze wereld, terwijl zij wel grote verliezen draaien. Een deel van de ondernemers met Bed&Breakfastvoorzieningen valt in dezelfde categorie als de langdurige logiesverstrekking. Zij zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar de meeste ondernemers in deze categorie hebben geen problemen. Zo zijn er meer. Denk aan veerdiensten, niet-sportverenigingen en warme bakkers. Ondernemers kunnen zelf melden dat de SBI-code waar ze onder vallen geen recht doet aan hun situatie. Hoe gaat de minister hier vervolgens dan mee om?Ik heb ook begrepen dat toeleveranciers in verschillende sectoren wel meer dan 70% leveren aan bedrijven die grote omzetverliezen kennen, maar toch niet onder de regeling vallen. Zoals standbouwers, lijstenmakers en handelsagenten. Hoe zit dat? Wil de minister zorgen voor uitbreiding van de TOGS-regeling om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk getroffen ondernemers buiten de boot vallen? Ik heb begrepen dat het aantal aanvragen lager ligt dan de prognose. Biedt dat perspectief voor uitbreiding?KredietregelingenDriekwart van de ondernemers heeft of verwacht liquiditeitsproblemen. Maar 10% geeft aan dat ze terecht kunnen bij hun bank. Goed dat de regering inzet op extra kredietgaranties. Ik heb wel een paar vragen.De grens voor de Klein Krediet Corona garantieregeling is gesteld op 50.000 euro. In de praktijk zijn ook kredieten tot 100.000 euro lastig te krijgen. Waarom heeft het kabinet voor een grens van 50.000 euro gekozen?Vanuit het Mkb wordt aangegeven dat slechts 15% van de aangevraagde leningen onder het BMKB-c uiteindelijk toegekend wordt. Dat is de afgelopen maand niet verbeterd. Waarom is dat percentage niet hoger? Wat zou de regering daarin nog kunnen betekenen? In Duitsland krijgen bedrijfskredieten onder 100% overheidsgarantie een looptijd van tien jaar. Duidelijk voor ondernemers en banken. Wat kunnen we leren van Duitsland?Ondernemers zouden graag zien dat financiering buitenom de banken meer ondersteund wordt. Wil de minister hiernaar kijken? Crowdfundingsplatforms, als ‘Waarde voor je geld’, kunnen nu wel een borgstellingsaccreditatie aanvragen, maar de voorwaarden zijn zo streng dat dit niet van de grond komt. Een gemiste kans. Juist crowdfunding kan helpen om bijvoorbeeld start ups door de winter heen te helpen. Het kabinet heeft 100 miljoen uitgetrokken voor overbruggingskrediet voor start en scale ups via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Er ligt nu al voor 600 miljoen euro aan aanvragen. Zijn de bewindslieden van plan zo nodig meer geld uit te trekken?Er moet een hoos aan kredietaanvragen behandeld worden. Wellicht kan een pool van oud-bankiers aangetrokken worden om daarbij te helpen. BetaaltermijnenWe kregen het signaal dat er grote concerns zijn die de betaaltermijn voor hun kleinere leveranciers dermate oprekken dat de wettelijke betaaltermijn (ruimschoots) overschreden worden. Bent u van plan deze bedrijven hierop aan te spraken en zo nodig in te grijpen?MaatwerkNog even een blik vooruit. De TOGS-regeling is bedrijfs-EHBO. Wordt deze onder aangescherpte voorwaarden na 26 juni voortgezet? Voor veel bedrijven is dit echter niet voldoende. Omdat die 4.000 euro in het niet valt bij de vaste lasten die ze hebben. Ik denk aan bedrijven met meerdere vestigingen, de passagiersvaart, eigenaren van groepsaccommodaties, enzovoorts. Omdat bedrijven omzetverliezen lijden die indirect het gevolg zijn van de Corona-maatregelen. Ik noem de binnenvaart, waar omzetten zijn gekelderd. Er zijn ook sectoren die conjunctuurgevoelig zijn en wachten op de krimp die komen gaat. Ik noem de bouwsector. Na stikstof en PFAS komt nu een economische crisis. Bouwprojecten worden geparkeerd. Terwijl we die gebouwen hard nodig hebben. Het heeft ook weer z’n weerslag op toeleveranciers. Ik vraag de bewindslieden voortvarend werk te maken van gerichte steunpakketten voor de verschillende getroffen sectoren. Om bedrijven op een slimme manier door de crisis heen te helpen is innovatie en innovatiesteun nodig. Juist start en scale ups kunnen hiervan profiteren. Is de minister bereid meer geld uit te trekken voor de MIT regeling voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren?JobVeel ondernemers zien dat hun levenswerk bij de handen afgebroken wordt. Dat geeft grote onzekerheid en spanning. Ik moest denken aan de Bijbelse figuur Job. Hij ziet zijn bedrijf in rook opgaan en houdt niets meer over. De ene Jobstijding na de andere. Toch mag hij houvast vinden bij zijn God. Hij zoekt het echte geluk niet in het leven hier op aarde, maar bij zijn hemelse Vader. Dat houvast wens ik iedereen toe. Daar kan geen geld tegenop.

Lessen van Hawija

SGP SGP Nederland 14-05-2020 00:00

Als Nederland meedoet met militaire missies in andere landen, dan gaat dat altijd gepaard met het risico dat er slachtoffers vallen. Dat kan ‘de vijand’ zijn, maar ook Nederlandse militairen of onschuldige burgers die in het strijdgebied wonen. Denk aan Mali, waar twee Nederlandse soldaten omkwamen, of Srebrenica, waar onder onze machteloze ogen duizenden bewoners werden afgeslacht.Dezer dagen was er veel te doen over de Syrische plaats Hawija. Daar vielen bij een bombardement in de strijd tegen IS ongeveer 70 slachtoffers, mede door de inzet van Nederlandse straaljagers. Dat gebeurde toen een fabriek werd geraakt waarin explosieven lagen opgeslagen, veel meer dan bekend was. De Tweede Kamer heeft daar al ettelijke keren over gedebatteerd. Voor de SGP stond na de vorige debatten de vraag nog open: hoe kunnen we dit soort drama’s in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Feit is dat we nu weten dat er in de communicatie rondom het bombardement nogal wat mis was, wat zich weer vertaalde in een gebrekkige informatievoorziening van de regering naar de Tweede Kamer. De les die de SGP trekt uit de schrijnende gebeurtenissen in Syrië: onze informatie- en inlichtingenpositie moet voortaan op orde zijn. Dat geldt voor de inzet van onze mensen en ons materieel, maar ook binnen de regering en tussen ministers en Tweede Kamer. Stoffer diende daarover een motie in. Hieronder de bijdrage van kamerlid Chris Stoffer én daaronder de motie die hij tijdens het debat indiende. “Wij staan achter onze militairen. (..) Het is tragisch als burgerslachtoffers vallen, maar die fabriek is niet voor niks ontploft zoals die ontploft is. Dat betekent dat er heel veel gevaarlijk spul opgeslagen lag waarmee duizenden en duizenden mensen hadden kunnen worden omgebracht.”De SGP-fractie beaamt deze slotwoorden van onze premier tijdens het debat van 27 november jl. Ook het debat van vandaag voeren wij in de schaduw van de terreur van IS. Zoals een van de slachtoffers het zei: niet Nederland, maar IS draagt schuld.Toch ziet de SGP-fractie ook vandaag aanleiding tot een aantal urgente vragen aan de minister van Defensie. Deze vragen richten zich op twee hoofdpunten:- het voorkomen van burgerslachtoffers- de informatiepositie van de regering en het parlement.I. Voorkomen burgerslachtoffersMijn eerste vraag: kan het parlement erop vertrouwen dat echt alles gedaan is en wordt om burgerslachtoffers in de toekomst te voorkomen?Is het huidige targeting proces daar optimaal voor ingericht?Wij begrepen dat de Nederlandse rode kaart-houder inzake Hawija wel beschikte over informatie vanuit de CDE-methodologie en het aanvullende onderzoek naar secundaire explosies.Maar hij beschikte niet over een extra onderzoek en waarschuwing van de CIA over het risico op burgerslachtoffers.Zou de procedure niet anders moeten worden ingericht, bijvoorbeeld door het reële risico op secundaire explosies onderdeel te maken van de CDE-methode?II. Informatiepositie regering en parlementTen tweede zit de SGP-fractie dwars dat het in deze belangrijke kwestie zo lang heeft moeten duren om duidelijkheid te krijgen over wat er nu aan de hand was.Dat geldt klaarblijkelijk voor het departement en voor de regering zelf;maar dat betreft daarmee óók de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.Het parlement móet gewoon snel en accuraat helderheid kunnen krijgen over dit soort ernstige aangelegenheden!Dit alles vraagt in de kern om een goede eigen informatiepositie.Hetzij via bondgenoten; hetzij via eigenstandige informatievoorziening.- Beaamt de minister dat de samenwerking met de VS, zowel voor als na wapeninzetten, beter zou kunnen en moeten?- Hieraan gerelateerd: is Nederland voldoende in staat om waar nodig zelf inlichtingen te vergaren?Het is uiteraard onmogelijk om in coalitieverband alles zelf te doen. Maar hebben we voldoende basisvermogen, ook op inlichtingenvlak, om zelf (nader) onderzoek te doen wanneer daar aanleiding toe is? Of vergt dit (extra) investeringen?LeervermogenVoor de SGP-fractie is van groot belang dat ons land hierin ‘leervermogen’ toont. Qua targeting proces. Qua inlichtingenvergaring en –deling samen met bondgenoten. En qua informatiestromen, zowel intern als voor een goede verantwoording richting het parlement. Ik herhaal: bij Nederlandse deelname aan missies waar burgerdoden kunnen vallen móet onze informatiepositie op orde zijn. Dat begint bij degene die het besluit moet nemen over aanval inzetten of niet. Hij moet niet alleen uitgaan van een ‘steriele’ technische berekening, maar juist ook informatie meenemen met oog op het reële gevaar op burgerslachtoffers. Maar dat is ook nodig binnen de regering en voor het informeren van de Kamer.Tot slotVoorzitter, ik sluit af zoals ik ook begonnen ben. De terreurdaden van IS smeekten om recht en veiligheid. Nederlandse diplomaten en militairen, ook binnen onze inlichtingendiensten en onze Luchtmacht, zetten zich met hart en ziel in voor die vrede en veiligheid. Zij verdienen ons grootste respect.Motie-Stoffer:De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij Nederlandse deelname aan militaire missies er alles aan gedaan moet worden om onschuldige burgerdoden te voorkomen;overwegende, dat daartoe de Nederlandse informatie- en inlichtingenpositie op orde moet zijn ten behoeve van de militaire beslisser(s) maar ook binnen de regering en met het oog op het informeren van het parlement;verzoekt de regering, actief te investeren enerzijds in verbeterde samenwerking met bondgenoten zoals de Verenigde Staten, en anderzijds in een gedegen eigenstandige inlichtingenvergaring waar nodig;verzoekt de regering tevens, waar nodig en waar mogelijk het ‘doelontwikkelingsproces’ aan te passen ten aanzien van het optimaal benutten van informatie over het reële gevaar van secundaire explosies en burgerslachtoffers,en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer