Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Op de zaterdag na de verkiezingen ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-04-2019 10:20

Op de zaterdag na de verkiezingen bedenkt GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet een slimmigheid waarmee ze de nieuwe Haagse verhoudingen hoopt te gebruiken om het kabinet klem te zetten. Dit kabinet kan niet meer om GroenLinks heen 👇

Voltallige oppositie: compenseer gemeenten voor hogere uitgaven Wmo | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-03-2019 00:00

Minister Hugo de Jonge moet gemeenten compenseren voor het invoeren van een lagere eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorg. Daarom schaart de voltallige oppositie in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de SP en GroenLinks.

De oppositie vreest dat een lagere eigen bijdrage gaat leiden tot een verschraling van de gemeentelijke zorg, omdat gemeenten meer zorg moeten gaan verlenen voor minder geld.

De eigen bijdrage voor zorg en voorzieningen, zoals thuiszorg, geleverd door gemeenten gaat voor veel mensen omlaag tot een maximum van 19 euro per maand. Met dit zo geheten ‘abonnementstarief’ wil de regering de stapeling van zorgkosten tegengaan. Gemeenten krijgen door dit voorstel minder geld binnen, terwijl tegelijkertijd meer mensen een beroep zullen doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, oftewel de Wmo. SP, GroenLinks en de andere oppositiepartijen willen voorkomen dat gemeenten de nieuwe tekorten gaan opvangen door juist op zorg, ondersteuning en voorzieningen te moeten bezuinigen.

Corinne Ellemeet (GroenLinks): “Als mensen een verlaging van de eigen bijdrage krijgen, dan moeten daar niet óók bezuinigingen op zorg en op minima bijzitten. En dat is precies wat dit kabinet doet. Goede zorg moet voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Om daarvoor te kunnen zorgen moeten we gemeentes compenseren voor de extra kosten die ze maken, zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.”

Maarten Hijink (SP): “De eigen bijdrage is een boete op ziek zijn. Het is heel terecht dat die boete omlaag gaat. Maar als gemeenten niet genoeg geld hiervoor krijgen dan wordt het een sigaar uit eigen doos. Dan is dit plan vooral  voor de minister om te pronken met het verlagen van de eigen bijdrage terwijl hij de financiële risico’s bij de gemeenten neerlegt.”

Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over de Wmo en het plan om de eigen bijdrage te verlagen. Het CPB schat in dat dit gemeenten 190 miljoen euro kost, terwijl de minister daarvan maar 145 miljoen vergoedt. Gemeenten verwachten dat de tekorten nog flink hoger kunnen worden De oppositie in de Tweede Kamer deelt die vrees en steunt daarom de motie van SP en GroenLinks om ervoor te zorgen dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de lagere inkomsten en hogere uitgaven van deze wet.

Dankzij GroenLinks en D66 per direct begeleiding voor gebruikers hiv-preventiemiddel PrEP | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 05-03-2019 00:00

Jaarlijks komen er in Nederland meer dan duizend hiv-infecties bij. Een groot deel hiervan kan voorkomen worden door gebruik van het medicijn PrEP. Het kabinet is van plan om vanaf aankomende zomer te beginnen met de verstrekking en begeleiding van PrEP via de GGD, maar wacht daarvoor een aanbestedingsprocedure af. Dat betekent dat huidige gebruikers geen begeleiding krijgen wat verstrekkende gevolgen kan hebben. “Onacceptabel” wat GroenLinks – Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet betreft. Daarom deed zij samen met D66 een voorstel om per direct begeleiding te bieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde vandaag dat voorstel.

 

PrEP is veilig en kent weinig bijwerkingen. Toch is begeleiding bij het gebruik van PrEP noodzakelijk, omdat sommige aandoeningen zoals leverziektes en medicijngebruik niet samen gaan met PrEP. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig medische controles te hebben wanneer je PrEP gebruikt.
 
Corinne Ellemeet: “Iedereen heeft recht op goede zorg, Omdat de minister heeft gekozen voor een aanbesteding van het medicijn is er steeds meer vertraging opgelopen en zegt het kabinet pas deze zomer te kunnen beginnen met de verstrekking van en begeleiding bij PrEP. Wij vinden dat mensen die PrEP nu al slikken per direct goed begeleid moeten worden. Ik ben blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer die mening deelt en dat we per direct gaan starten met de begeleiding.”