Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

Initiatiefnota GroenLinks: meer macht naar de professional | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-07-2019 00:00

Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld, allen Tweede Kamerleden van GroenLinks, bepleiten een betere machtsbalans tussen de bestuurders en medewerkers bij de politie, in zorginstellingen en op scholen. Daarom dienen zij vandaag de initiatiefnota “Samen de baas” in bij De Tweede Kamer. Daarin staan voorstellen die professionals meer grip geven op hun eigen werk.  

De nota is het resultaat van gesprekken met duizenden mensen uit de publieke sector die GroenLinks de afgelopen twee jaar voerde  tijdens kantinetours. “Van onderwijzers tot jeugdzorgwerkers, van (wijk)agenten tot verzorgenden, allemaal zeggen ze hetzelfde: ‘de menselijke maat ontbreekt in publieke instellingen’”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Al eerder constateerde GroenLinks-partijleider Jesse Klaver dat het crisis is in de publieke sector. De werkdruk van medewerkers is toegenomen, het werkplezier is afgenomen en de verantwoordingslast is groot. Volgens het CBS is het ziekteverzuim het hoogste in de  publieke sector en dat is mede vanwege de hoge werkdruk.

Wanneer toezichthouders en bestuurders hun werk niet goed doen, zijn de maatschappelijke gevolgen groot, getuige misstanden het afgelopen decennium bij bijvoorbeeld VMBO Maastricht, ROC Leiden, Vestia, InHolland, Orbis en Rochdale. Tien jaar geleden kregen de IJsselmeerziekenhuizen miljoenen euro noodsteun uitgekeerd, terwijl ze uiteindelijk failliet verklaard moesten worden. De kosten voor falend bestuur komen uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler, de dienstafnemers, de verzekerden of de andere organisaties in de sector, zegt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid hierover.

Minister voor Zeggenschap Kamerleden Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld sloegen de handen ineen rond een belangrijk aspect van de crisis: het gebrek aan inspraak en  zeggenschap bij mensen op de werkvloer. Zij concluderen dat de professionals de kennis in huis hebben om de juiste afwegingen te maken en meer ruimte en vertrouwen moeten krijgen.

Om het belang van zeggenschap aan te geven, wil GroenLinks dat de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid stelselverantwoordelijke wordt voor zeggenschap in de publieke sector. Als het aan GroenLinks ligt krijgen professionals meer inspraak bijvoorbeeld door hen de helft van de toezichthouders rechtstreeks  te laten benoemen. Ook burgers moeten kunnen meepraten door hen agenderingsrecht te verlenen. Zij moeten het recht krijgen om het bestuur van een publieke instelling te bevragen over een voorgenomen besluit.

En om de trend van schaalvergroting tegen te gaan - alleen al politiekorpsen zijn in 30 jaar maar liefst 22 keer groter geworden en in het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen sinds 1980 met 255% gegroeid - bepleit GroenLinks een plafond voor de grootte van instellingen en wil ze de-fuseren stimuleren. “Publieke instellingen moeten de menselijke maat hanteren. Groter is niet altijd efficiënter, goedkoper en beter”, zegt Paul Smeulders.

GroenLinks wil betere en eerlijke beloning literair vertalers | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-06-2019 00:00

Slechte beloningen in de cultuur sector: de voorbeelden zijn talloos. Acteurs, musici, beeldend kunstenaars: steeds meer groepen luiden terecht de noodklok.

GroenLinks springt vandaag in de bres voor een groep die we bijna nooit horen: literair vertalers. De mensen die een wereld aan verhalen voor ons toegankelijk maken. Sommige vertalers verdienen met fulltime werken een salaris van 18 000 euro bruto per jaar. Anders gezegd: als fulltime vertaler is het onmogelijk om rond te komen. Daarom vraagt  Corinne Ellemeet de minister vandaag extra geld vrij te maken voor werkbeurzen voor literair vertalers.

Ellemeet vraagt al langer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Zo heeft ze eerder een motie aangenomen gekregen over collectieve onderhandelruimte voor kunstenaars. En heeft ze zich met resultaat hard gemaakt voor een betere beloning voor musici van muziekensembles. Ook de minister besteedt in haar cultuurnota aandacht aan het belang van eerlijke beloning. Maar er is weinig aandacht voor de letteren. En literair vertalers komen al helemaal niet aan bod.

Ellemeet: "Vertalers doen op de achtergrond ongelooflijk waardevol werk. Ze zorgen ervoor dat wij andere landen en culturen begrijpen. Ze stellen ons in staat de geschiedenis te kennen. Het is belachelijk dat je wanneer je fulltime als vertaler werkt met geen mogelijkheid een gezin kunt onderhouden. Vertalen als vak is inmiddels alleen voorbehouden aan mensen  die ofwel een rijke partner hebben, ofwel hun werk combineren met ander werk. Onacceptabel. Daarom roep ik de minister op in actie te komen."

Het extra geld waar Ellemeet om vraagt is bedoeld  voor het verhogen van de werkbeurzen van literair vertalers die worden uitgekeerd door het Letterenfonds. Deze beurzen worden alleen toegekend als een vertaler al een vertaalopdracht gekregen heeft van een uitgever. Met een verhoging van de beurzen geven we vertalers de kans op een normaal bestaan.

GroenLinks eist eerlijke betaling kunstenaars | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 06-06-2019 00:00

Kunstenaars worden ronduit slecht betaald. Voor freelancers is de situatie nog beroerder: ze krijgen als ze geluk hebben 60 procent van het salaris van iemand in loondienst. Rondkomen is een opgave. Met jaarlijks 25 miljoen extra is het mogelijk om kunstenaars volgens cao-afspraken en richtlijnen te betalen aldus belangenorganisatie Kunsten '92. GroenLinks vindt het onacceptabel dat kunstenaars niet rond kunnen komen. Daarom eist Kamerlid Corinne Ellemeet van de minister -die op 11 juni haar nieuwe cultuurbeleid presenteert- dat zij voldoende geld verstrekt zodat kunstenaars een normale beloning kunnen ontvangen.

De helft van de kunstenaars die als zzp'er werken, verdient netto 28 euro per uur of minder. Bijna 33 procent verdient minder dan 15 euro per uur dat blijkt uit recent onderzoek. Te weinig om van rond te komen. Dit terwijl het aantal zzp'ers alleen maar stijgt. In 2010 waren er 38 500 freelancers. In 2017 was dat aantal gegroeid tot 59 000.

De raad van cultuur adviseerde de minister vorige maand om 15 miljoen te reserveren voor een betere betaling. Dat is te weinig om kunstenaars volgens cao-afspraken en richtlijnen te kunnen betalen. Wanneer je alleen kunstinstellingen die een subsidie van het rijk ontvangen in staat wilt stellen om een fatsoenlijk loon te betalen is nog 10 miljoen extra nodig. GroenLinks wil dat dit geld beschikbaar komt. Met 25 miljoen aan extra subsidie kunnen veel van de problemen bij orkesten, musea, theater-, dans- en operagezelschappen worden opgelost.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet: "De basis van cultuur is de kunstenaar. En voor die Kunstenaars moeten we goed zorgen. Musici die gratis lunchconcerten geven. Acteurs die de noodklok luiden over oneerlijke beloningen voor hun werk. Orkestleden van het Metropole Orkest die bijklussen als vuilnisman. Het is bij de konijnen af. We kunnen de rekening voor cultuur niet bij de makers blijven leggen. Daarom moet de minister echt over de brug komen met voldoende budget voor kunstenaars."

Op de zaterdag na de verkiezingen ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-04-2019 10:20

Op de zaterdag na de verkiezingen bedenkt GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet een slimmigheid waarmee ze de nieuwe Haagse verhoudingen hoopt te gebruiken om het kabinet klem te zetten. Dit kabinet kan niet meer om GroenLinks heen 👇

Voltallige oppositie: compenseer gemeenten voor hogere uitgaven Wmo | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-03-2019 00:00

Minister Hugo de Jonge moet gemeenten compenseren voor het invoeren van een lagere eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorg. Daarom schaart de voltallige oppositie in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de SP en GroenLinks.

De oppositie vreest dat een lagere eigen bijdrage gaat leiden tot een verschraling van de gemeentelijke zorg, omdat gemeenten meer zorg moeten gaan verlenen voor minder geld.

De eigen bijdrage voor zorg en voorzieningen, zoals thuiszorg, geleverd door gemeenten gaat voor veel mensen omlaag tot een maximum van 19 euro per maand. Met dit zo geheten ‘abonnementstarief’ wil de regering de stapeling van zorgkosten tegengaan. Gemeenten krijgen door dit voorstel minder geld binnen, terwijl tegelijkertijd meer mensen een beroep zullen doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, oftewel de Wmo. SP, GroenLinks en de andere oppositiepartijen willen voorkomen dat gemeenten de nieuwe tekorten gaan opvangen door juist op zorg, ondersteuning en voorzieningen te moeten bezuinigen.

Corinne Ellemeet (GroenLinks): “Als mensen een verlaging van de eigen bijdrage krijgen, dan moeten daar niet óók bezuinigingen op zorg en op minima bijzitten. En dat is precies wat dit kabinet doet. Goede zorg moet voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Om daarvoor te kunnen zorgen moeten we gemeentes compenseren voor de extra kosten die ze maken, zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.”

Maarten Hijink (SP): “De eigen bijdrage is een boete op ziek zijn. Het is heel terecht dat die boete omlaag gaat. Maar als gemeenten niet genoeg geld hiervoor krijgen dan wordt het een sigaar uit eigen doos. Dan is dit plan vooral  voor de minister om te pronken met het verlagen van de eigen bijdrage terwijl hij de financiële risico’s bij de gemeenten neerlegt.”

Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over de Wmo en het plan om de eigen bijdrage te verlagen. Het CPB schat in dat dit gemeenten 190 miljoen euro kost, terwijl de minister daarvan maar 145 miljoen vergoedt. Gemeenten verwachten dat de tekorten nog flink hoger kunnen worden De oppositie in de Tweede Kamer deelt die vrees en steunt daarom de motie van SP en GroenLinks om ervoor te zorgen dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de lagere inkomsten en hogere uitgaven van deze wet.

Dankzij GroenLinks en D66 per direct begeleiding voor gebruikers hiv-preventiemiddel PrEP | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 05-03-2019 00:00

Jaarlijks komen er in Nederland meer dan duizend hiv-infecties bij. Een groot deel hiervan kan voorkomen worden door gebruik van het medicijn PrEP. Het kabinet is van plan om vanaf aankomende zomer te beginnen met de verstrekking en begeleiding van PrEP via de GGD, maar wacht daarvoor een aanbestedingsprocedure af. Dat betekent dat huidige gebruikers geen begeleiding krijgen wat verstrekkende gevolgen kan hebben. “Onacceptabel” wat GroenLinks – Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet betreft. Daarom deed zij samen met D66 een voorstel om per direct begeleiding te bieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde vandaag dat voorstel.

 

PrEP is veilig en kent weinig bijwerkingen. Toch is begeleiding bij het gebruik van PrEP noodzakelijk, omdat sommige aandoeningen zoals leverziektes en medicijngebruik niet samen gaan met PrEP. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig medische controles te hebben wanneer je PrEP gebruikt.
 
Corinne Ellemeet: “Iedereen heeft recht op goede zorg, Omdat de minister heeft gekozen voor een aanbesteding van het medicijn is er steeds meer vertraging opgelopen en zegt het kabinet pas deze zomer te kunnen beginnen met de verstrekking van en begeleiding bij PrEP. Wij vinden dat mensen die PrEP nu al slikken per direct goed begeleid moeten worden. Ik ben blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer die mening deelt en dat we per direct gaan starten met de begeleiding.”