Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

67 documenten

SP en CDA: spoor faillissementsfraudeurs beter op en pak ze aan

SP SP CDA Nederland 11-05-2020 06:20

CDA en SP willen dat er meer grip komt op de draaideurfraudeur bij faillissementen. Beide partijen dienen samen een notitie in maandag 11 mei die zij voorleggen aan minister Dekker van rechtsbescherming.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Bedrog bij bankroet maakt veel slachtoffers en veel schade. Het tast ook het vertrouwen in het rechtsverkeer aan. Alle reden om dit grondiger en effectiever aan te gaan pakken. Misdaad mag niet lonen.'

CDA-Kamerlid Chris van Dam: 'Faillissementsfraude is een hardnekkige vorm van fraude met grote financiële en maatschappelijk schade. Schuldeisers die uiteindelijk naar hun geld kunnen fluiten omdat de boedel is leeg getrokken voelen zich machteloos. Daar toe doen wij een aantal concrete voorstellen dat aan te pakken.'

In 2016 kwam het CBS tot conclusie dat bij 1/3de van de faillissementen sprake is van een vorm van fraude. Dat komt neer op bijna 1000 fraudefaillissementen per jaar. Het OM schatte de waarde op 1 miljard tot 1.7 miljard per jaar. In 2018 lag het aantal faillissementen dat betrokken was bij een strafrechtelijk onderzoek op 181.

Het CDA en de SP concluderen dat er nog steeds veel fraudeurs hiermee de dans ontspringen. Dat moet worden aangepakt:

Zet in op persoonsgerichte aanpak van faillissementsfraudeurs.

Verbeteren van samenwerking tussen de verschillende diensten, die nu nog te versnipperd is.

Verruiming garantstellingsregeling curatoren.

Veiligheid waarborgen van curatoren.

CDA: Leefbaarheid Weimarstraat moet weer als vanouds

CDA CDA 's-Gravenhage 21-04-2020 09:17

Naar aanleiding van het zoveelste steekincident in de Weimarstraat hebben de CDA-fracties in de Tweede kamer en de Haagse gemeenteraad simultaan vragen gesteld over verslechterde leefbaarheid van dit gebied. CDA-kamerlid Chris van Dam kent de wijk goed en maakt zich daarom terecht zorgen om de verloedering van dit gebied. De Haagse gemeenteraad heeft in januari maatregelen goedgekeurd om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Van Dam vraagt zich af of deze maatregelen wel afdoende zijn. Middels de Kamervragen hoopt van Dam dat er extra druk wordt gezet op de verbetering van de leefbaarheid in deze mooie pre-oorlogse wijk. CDA Den Haag fractievoorzitter Kavish Partiman deelt de zorgen van zijn collega’s in de Tweede Kamer en dient ook wederom vragen in. “De buurt is het helemaal zat, er moet nu voor een structurele oplossing worden gezorgd,” geeft Partiman aan. Volgens Partiman is het goed dat er een camera is geplaatst in de Weimarstraat en er veel controle plaatsvindt, maar dat heeft nog niet het gewenste effect. In het coalitieakkoord is de Weimarstraat aangemerkt als een van de gebieden die van extra aandacht zal genieten. Ook het idee van een pandenbank om de gemeente de mogelijkheid te bieden onroerend goed zelf te verwerven en zodoende richting te kunnen geven aan het type ondernemingen die zich vestigen in de straat, behoort tot de mogelijkheden. Partiman hoopt dat dit plan versneld uitgewerkt kan worden. “We moeten weer terug naar een situatie waar ouders hun kinderen met een gerust hart hun eigen buurt in durven te sturen, dat is nu niet het geval. De gezinnen in deze wijk zijn het helemaal beu. Het is tijd voor actie,” aldus de fractievoorzitter.

Opinie: Geestelijke verzorging is van levensbelang

CDA CDA Sittard-Geleen 13-04-2020 12:58

Eenopiniestuk van ons Tweede Kamerlid Martijn van Helvertsamenmet zijn collega Chris van Dam: Opinieartikel Deze week opende een krant met een foto van een zorgmedewerker in New York. De man stond net buiten het ziekenhuis met opgeheven handen radeloos te zijn. We kunnen ons er veel bij voorstellen: het grote aantal doodzieke patiënten en de beperkte middelen om te kunnen helpen. Het moet een enorme last zijn voor al die mensen in de zorg om daarmee om te gaan.Ook in eigen land zijn we getuige van zorgmedewerkers die via media een inkijkje geven in hun zorg voor Corona-patiënten. Artsen en verplegers worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met sterfgevallen na een periode van een zeer zwaar ziekte bed. Het besmettingsgevaar brengt met zich mee dat familie niet of nauwelijks toegelaten wordt, hoewel daar inmiddels meer ruimte voor lijkt te ontstaan. Het vraagt heel veel van het medisch personeel en ook van de nabestaanden. Het leidt zonder twijfel tot vragen over zingeving, over leven en dood, over het wel of niet doorbehandelen van patiënten. In tijden van crisis is het leven niet meer zo maakbaar als we gewend zijn en dat raakt ons mensen diep.En dat geldt ook voor mensen die niet ziek zijn, maar bijvoorbeeld in quarantaine zitten of in een verpleeghuis geen bezoek kunnen ontvangen. Wat te denken van ouders die wekenlang thuis zijn met hun kinderen én hun werk. De eenzaamheid, het veranderde gezinsleven, maar ook het wegvallen van werk buitenhuis leidt tot andere vragen, andere dilemma’s dan we normaliter in ons drukke, volgepropte leven gewend zijn. Dat kan prettig zijn, aanleiding geven tot vrolijkheid, maar het kan ook leiden tot diepere, soms existentiële vragen. Hoe leefde ik mijn leven voordat ik door deze crisis tot stilstand kwam, wilde ik dat wel echt, hoe is mijn relatie met mijn kinderen, hoe ziet na deze crisis mijn ‘nieuwe normaal’ er uit?Deze Corona-crisis raakt niet alleen onze fysieke lijf, het raakt ook onze geest en ons geestelijk leven. Het leidt tot vragen over de manier waarop we ons leven gewend waren te leven, het leidt tot zingevingsvragen. We worden indringend geconfronteerd met een virus dat razendsnel om zich heen grijpt, we horen verhalen - soms heel dichtbij - van mensen die hieraan dood gaan. Dat raakt ons. We worden gevraag uit naastenliefde afstand te houden en het blijkt dat we op grote schaal daaraan gehoor geven. Hoe kan dat, waar komt dat vandaan?Ooit zei een geestelijk verzorger tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer: als het te verhelpen is, dan ga je naar de psycholoog of de psychiater. Maar als het niet te verhelpen is, als het leven iets op je weg plaatst waar je het mee moet doen, dan heb je een geestelijk verzorger nodig. Dan moet je op zoek naar de zin er van en dat is waar geestelijk verzorgers je bij kunnen helpen. Het negeren van die vragen kan het functioneren en de ontwikkeling van een mens ernstig schaden.Daarom is het zeer terecht dat minister Hugo de Jonge deze week in een brief aan de Tweede Kamer expliciet heeft uitgesproken dat geestelijke zorg van existentieel belang is, zeker in de stervensfase van mensen. Voor zowel patiënten als hun nabestaanden. Hij roept bestuurders van zorginstellingen op om die geestelijke zorg - ook van buiten een instelling - zo veel mogelijk te faciliteren. Geestelijke verzorging is juist nu cruciaal en moet naast de medische zorg uitdrukkelijk beschikbaar zijn voor iedereen: voor professionals in de zorg, voor geïsoleerde ouderen, voor mensen in het hospice.Wij weten het zeker: al die predikanten, pastores, pandits, imams en humanistisch raadslieden bij u in de buurt zijn graag beschikbaar. Het is een beroepsgroep die zich kenmerkt door een grote bescheidenheid, die beslist niet de neiging heeft om vooraan te staan. Maar die zeker in deze tijd essentieel werk verricht. Chris van Dam en Martijn van Helvert, Tweede Kamerleden van het CDA

Opinie: Geestelijke verzorging is van levensbelang

CDA CDA Zuid-Holland 10-04-2020 10:20

Opinieartikel Deze week opende een krant met een foto van een zorgmedewerker in New York. De man stond net buiten het ziekenhuis met opgeheven handen radeloos te zijn. We kunnen ons er veel bij voorstellen: het grote aantal doodzieke patiënten en de beperkte middelen om te kunnen helpen. Het moet een enorme last zijn voor al die mensen in de zorg om daarmee om te gaan.Ook in eigen land zijn we getuige van zorgmedewerkers die via media een inkijkje geven in hun zorg voor Corona-patiënten. Artsen en verplegers worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met sterfgevallen na een periode van een zeer zwaar ziekte bed. Het besmettingsgevaar brengt met zich mee dat familie niet of nauwelijks toegelaten wordt, hoewel daar inmiddels meer ruimte voor lijkt te ontstaan. Het vraagt heel veel van het medisch personeel en ook van de nabestaanden. Het leidt zonder twijfel tot vragen over zingeving, over leven en dood, over het wel of niet doorbehandelen van patiënten. In tijden van crisis is het leven niet meer zo maakbaar als we gewend zijn en dat raakt ons mensen diep.En dat geldt ook voor mensen die niet ziek zijn, maar bijvoorbeeld in quarantaine zitten of in een verpleeghuis geen bezoek kunnen ontvangen. Wat te denken van ouders die wekenlang thuis zijn met hun kinderen én hun werk. De eenzaamheid, het veranderde gezinsleven, maar ook het wegvallen van werk buitenhuis leidt tot andere vragen, andere dilemma’s dan we normaliter in ons drukke, volgepropte leven gewend zijn. Dat kan prettig zijn, aanleiding geven tot vrolijkheid, maar het kan ook leiden tot diepere, soms existentiële vragen. Hoe leefde ik mijn leven voordat ik door deze crisis tot stilstand kwam, wilde ik dat wel echt, hoe is mijn relatie met mijn kinderen, hoe ziet na deze crisis mijn ‘nieuwe normaal’ er uit?Deze Corona-crisis raakt niet alleen onze fysieke lijf, het raakt ook onze geest en ons geestelijk leven. Het leidt tot vragen over de manier waarop we ons leven gewend waren te leven, het leidt tot zingevingsvragen. We worden indringend geconfronteerd met een virus dat razendsnel om zich heen grijpt, we horen verhalen - soms heel dichtbij - van mensen die hieraan dood gaan. Dat raakt ons. We worden gevraag uit naastenliefde afstand te houden en het blijkt dat we op grote schaal daaraan gehoor geven. Hoe kan dat, waar komt dat vandaan?Ooit zei een geestelijk verzorger tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer: als het te verhelpen is, dan ga je naar de psycholoog of de psychiater. Maar als het niet te verhelpen is, als het leven iets op je weg plaatst waar je het mee moet doen, dan heb je een geestelijk verzorger nodig. Dan moet je op zoek naar de zin er van en dat is waar geestelijk verzorgers je bij kunnen helpen. Het negeren van die vragen kan het functioneren en de ontwikkeling van een mens ernstig schaden.Daarom is het zeer terecht dat minister Hugo de Jonge deze week in een brief aan de Tweede Kamer expliciet heeft uitgesproken dat geestelijke zorg van existentieel belang is, zeker in de stervensfase van mensen. Voor zowel patiënten als hun nabestaanden. Hij roept bestuurders van zorginstellingen op om die geestelijke zorg - ook van buiten een instelling - zo veel mogelijk te faciliteren. Geestelijke verzorging is juist nu cruciaal en moet naast de medische zorg uitdrukkelijk beschikbaar zijn voor iedereen: voor professionals in de zorg, voor geïsoleerde ouderen, voor mensen in het hospice.Wij weten het zeker: al die predikanten, pastores, pandits, imams en humanistisch raadslieden bij u in de buurt zijn graag beschikbaar. Het is een beroepsgroep die zich kenmerkt door een grote bescheidenheid, die beslist niet de neiging heeft om vooraan te staan. Maar die zeker in deze tijd essentieel werk verricht. Chris van Dam en Martijn van Helvert, Tweede Kamerleden van het CDA

Opinie: Waarden en normen gelden ook tijdens oudejaarsnacht

CDA CDA Zuid-Holland 05-02-2020 13:40

Deze opinie is gepubliceerd in het AD van 5-2-2020 Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten tot een verbod op knalvuurwerk, losse vuurpijlen en singleshots. En het is maar de vraag of het daar bij zal blijven. Duurzaamheidsaspecten zullen er aan bijdragen dat over 5 à 10 jaar onze jaarwisseling een totaal andere uitstraling heeft. Maar het verbieden van vuurwerk raakt niet de kern van het probleem. Waar het écht om gaat, is ons gedragen in de openbare ruimte. Waarden en normen gelden ook tijdens oudejaarsnacht.Voor het CDA is het van belang dat onze hulpverleners veilig kunnen werken. En dat gezinnen, ouderen, mensen met huisdieren en kwetsbare mensen óók een leuke oudjaarsavond hebben. Dat bereik je niet met alleen een verbod op vuurwerk. Kern van het probleem is het wangedrag, de anarchie van een groep Nederlanders die het voor de grote groep verpest.We zien de ‘verhuftering van de samenleving’ ook op andere plekken en momenten, zoals bij voetbalwedstrijden en trouwstoeten, maar ook bij geweld tegen hulpverleners. Misschien zijn niet de pijlen, maar de pillen en de alcohol het probleem. Kennelijk heeft een groot aantal Nederlanders moeite om zich in het publieke domein te gedragen. Dat is het werkelijke, onderliggende probleem. Om dit te keren is een veel strakkere handhaving nodig. Vorige week schreef een groot aantal burgemeesters een open brief aan minister Grapperhaus met exact die boodschap. Nu al is het zware vuurwerk verboden en nu al geldt tot oudejaarsavond een afsteekverbod. Maar zoals we allemaal kunnen constateren kan dat nauwelijks gehandhaafd worden. Dát moet veranderen. Zwaar vuurwerk moet onder de Wet Wapens en Munitie worden gebracht. Hierdoor kan er preventief gefouilleerd worden, iets wat in bepaalde wijken en buurten hard nodig is. Verder willen wij dat de richtlijnen van het Openbaar Ministerie strenger worden, zodat mensen die zwaar, illegaal vuurwerk voorhanden hebben vastgezet worden tot en met nieuwjaarsdag. En het CDA wil een handhavingsplan zien: hoe gaan wij met onze open grenzen ervoor zorgen dat de komende jaren met name het zware vuurwerk in het hele land terug gedrongen wordt. Want daar zit het grootste gevaar.Een intensivering van de handhaving is hard nodig, al was het maar om te voorkomen dat degene die zich wel aan de regels houdt moet toezien hoe een kleine groep het mooie feest verpest door huftergedrag. Maar evenzeer zullen we met elkaar in gesprek moeten over onze collectieve mentaliteit. In landen om ons heen is vuurwerk in ruime mate te koop, maar de Belgen en de Duitsers weten er beter mee om te gaan. Hetzelfde vuurwerk, maar een andere cultuur. De Hollandse ziekte van drugs, drank en ikke ikke is het werkelijke probleem. We hebben elkaar hard nodig om daar verandering in te brengen. Chris van Dam Tweede Kamerlid voor het CDA in de Tweede Kamer

GroenLinks en CDA: stop onnodige administratie bij de politie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Waadhoeke 05-02-2020 00:00

Er moet een einde komen aan het oerwoud van formulieren en spreadsheets bij de politie, zodat agenten weer kunnen doen waar ze goed in zijn. Dit stellen GroenLinks en CDA in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat. In november luidden de politiebonden de noodklok over de torenhoge werkdruk. GroenLinks en CDA lanceren daarom vandaag vijf maatregelen die praktisch haalbaar en snel realiseerbaar zijn.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De politie gaat gebukt onder een torenhoge administratiedruk. Agenten horen niet achter een computer, maar op straat en in de wijk. Er is een systeem opgetuigd dat is gebaseerd op wantrouwen. Wij zeggen: vertrouw op onze agenten. Geef ze de ruimte om hun werk te doen, om onze samenleving veiliger te maken.’’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: “Schrapsessies zoals die in de zorg plaatsvinden zijn ook binnen de politie hard nodig. Alles wat helpt om de politie op straat te krijgen ondersteunen wij van harte.”

De vijf voorstellen luiden als volgt:

Stop met dagelijkse administratie reisdeclaraties. Op dit moment moeten 64.000 agenten elke dag aangeven dat ze naar hun werk zijn gegaan, dit kan sneller en minder omslachtig. Organiseer schrapsessies, net zoals in de zorg, om de regeldruk terug te dringen. Zorg ervoor dat agenten geen verhoren hoeven uit te schrijven, maar regel dit via software Handel eenvoudig zaken als winkeldiefstal en bezit van softdrugs af via de politie-app. Minder aanbestedingen. Jaarlijks wordt door de politie circa 300 zaken aanbesteed. De bureaucratie rondom deze aanbestedingen is groot en leidt regelmatig tot tijdrovende rompslomp.

De vakbonden vragen om structurele investeringen, maar óók op de korte termijn om het maken van scherpe keuzes. GroenLinks en het CDA steunen deze noodkreet gezien de grote nood bij onze dienders. De overheid hoort een goede werkgever te zijn en heeft een voorbeeldfunctie. Van goed werkgeverschap lijkt nu geen sprake gezien de hoge werkdruk.Eerder bleek uit pilots in de zorg dat het verminderen van administratielasten een wezenlijke bijdrage kan leveren om werkdruk tegen te gaan. Minder regeldruk levert bij een Amsterdamse zorginstelling bijna één uur extra per dag op waardoor zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan hun vak: het verlenen van zorg. We moeten ook naar een dergelijke aanpak toe bij de politie.

GroenLinks en CDA: stop onnodige administratie bij de politie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Rotterdam Centrum 05-02-2020 00:00

Er moet een einde komen aan het oerwoud van formulieren en spreadsheets bij de politie, zodat agenten weer kunnen doen waar ze goed in zijn. Dit stellen GroenLinks en CDA in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat. In november luidden de politiebonden de noodklok over de torenhoge werkdruk. GroenLinks en CDA lanceren daarom vandaag vijf maatregelen die praktisch haalbaar en snel realiseerbaar zijn.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De politie gaat gebukt onder een torenhoge administratiedruk. Agenten horen niet achter een computer, maar op straat en in de wijk. Er is een systeem opgetuigd dat is gebaseerd op wantrouwen. Wij zeggen: vertrouw op onze agenten. Geef ze de ruimte om hun werk te doen, om onze samenleving veiliger te maken.’’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: “Schrapsessies zoals die in de zorg plaatsvinden zijn ook binnen de politie hard nodig. Alles wat helpt om de politie op straat te krijgen ondersteunen wij van harte.”

De vijf voorstellen luiden als volgt:

Stop met dagelijkse administratie reisdeclaraties. Op dit moment moeten 64.000 agenten elke dag aangeven dat ze naar hun werk zijn gegaan, dit kan sneller en minder omslachtig. Organiseer schrapsessies, net zoals in de zorg, om de regeldruk terug te dringen. Zorg ervoor dat agenten geen verhoren hoeven uit te schrijven, maar regel dit via software Handel eenvoudig zaken als winkeldiefstal en bezit van softdrugs af via de politie-app. Minder aanbestedingen. Jaarlijks wordt door de politie circa 300 zaken aanbesteed. De bureaucratie rondom deze aanbestedingen is groot en leidt regelmatig tot tijdrovende rompslomp.

De vakbonden vragen om structurele investeringen, maar óók op de korte termijn om het maken van scherpe keuzes. GroenLinks en het CDA steunen deze noodkreet gezien de grote nood bij onze dienders. De overheid hoort een goede werkgever te zijn en heeft een voorbeeldfunctie. Van goed werkgeverschap lijkt nu geen sprake gezien de hoge werkdruk.Eerder bleek uit pilots in de zorg dat het verminderen van administratielasten een wezenlijke bijdrage kan leveren om werkdruk tegen te gaan. Minder regeldruk levert bij een Amsterdamse zorginstelling bijna één uur extra per dag op waardoor zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan hun vak: het verlenen van zorg. We moeten ook naar een dergelijke aanpak toe bij de politie.

GroenLinks en CDA: stop onnodige administratie bij de politie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Rotterdam Charlois 05-02-2020 00:00

Er moet een einde komen aan het oerwoud van formulieren en spreadsheets bij de politie, zodat agenten weer kunnen doen waar ze goed in zijn. Dit stellen GroenLinks en CDA in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat. In november luidden de politiebonden de noodklok over de torenhoge werkdruk. GroenLinks en CDA lanceren daarom vandaag vijf maatregelen die praktisch haalbaar en snel realiseerbaar zijn.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De politie gaat gebukt onder een torenhoge administratiedruk. Agenten horen niet achter een computer, maar op straat en in de wijk. Er is een systeem opgetuigd dat is gebaseerd op wantrouwen. Wij zeggen: vertrouw op onze agenten. Geef ze de ruimte om hun werk te doen, om onze samenleving veiliger te maken.’’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: “Schrapsessies zoals die in de zorg plaatsvinden zijn ook binnen de politie hard nodig. Alles wat helpt om de politie op straat te krijgen ondersteunen wij van harte.”

De vijf voorstellen luiden als volgt:

Stop met dagelijkse administratie reisdeclaraties. Op dit moment moeten 64.000 agenten elke dag aangeven dat ze naar hun werk zijn gegaan, dit kan sneller en minder omslachtig. Organiseer schrapsessies, net zoals in de zorg, om de regeldruk terug te dringen. Zorg ervoor dat agenten geen verhoren hoeven uit te schrijven, maar regel dit via software Handel eenvoudig zaken als winkeldiefstal en bezit van softdrugs af via de politie-app. Minder aanbestedingen. Jaarlijks wordt door de politie circa 300 zaken aanbesteed. De bureaucratie rondom deze aanbestedingen is groot en leidt regelmatig tot tijdrovende rompslomp.

De vakbonden vragen om structurele investeringen, maar óók op de korte termijn om het maken van scherpe keuzes. GroenLinks en het CDA steunen deze noodkreet gezien de grote nood bij onze dienders. De overheid hoort een goede werkgever te zijn en heeft een voorbeeldfunctie. Van goed werkgeverschap lijkt nu geen sprake gezien de hoge werkdruk.Eerder bleek uit pilots in de zorg dat het verminderen van administratielasten een wezenlijke bijdrage kan leveren om werkdruk tegen te gaan. Minder regeldruk levert bij een Amsterdamse zorginstelling bijna één uur extra per dag op waardoor zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan hun vak: het verlenen van zorg. We moeten ook naar een dergelijke aanpak toe bij de politie.

GroenLinks en CDA: stop onnodige administratie bij de politie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 05-02-2020 00:00

Er moet een einde komen aan het oerwoud van formulieren en spreadsheets bij de politie, zodat agenten weer kunnen doen waar ze goed in zijn. Dit stellen GroenLinks en CDA in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat. In november luidden de politiebonden de noodklok over de torenhoge werkdruk. GroenLinks en CDA lanceren daarom vandaag vijf maatregelen die praktisch haalbaar en snel realiseerbaar zijn.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De politie gaat gebukt onder een torenhoge administratiedruk. Agenten horen niet achter een computer, maar op straat en in de wijk. Er is een systeem opgetuigd dat is gebaseerd op wantrouwen. Wij zeggen: vertrouw op onze agenten. Geef ze de ruimte om hun werk te doen, om onze samenleving veiliger te maken.’’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: “Schrapsessies zoals die in de zorg plaatsvinden zijn ook binnen de politie hard nodig. Alles wat helpt om de politie op straat te krijgen ondersteunen wij van harte.”

De vijf voorstellen luiden als volgt:

Stop met dagelijkse administratie reisdeclaraties. Op dit moment moeten 64.000 agenten elke dag aangeven dat ze naar hun werk zijn gegaan, dit kan sneller en minder omslachtig. Organiseer schrapsessies, net zoals in de zorg, om de regeldruk terug te dringen. Zorg ervoor dat agenten geen verhoren hoeven uit te schrijven, maar regel dit via software Handel eenvoudig zaken als winkeldiefstal en bezit van softdrugs af via de politie-app. Minder aanbestedingen. Jaarlijks wordt door de politie circa 300 zaken aanbesteed. De bureaucratie rondom deze aanbestedingen is groot en leidt regelmatig tot tijdrovende rompslomp.

De vakbonden vragen om structurele investeringen, maar óók op de korte termijn om het maken van scherpe keuzes. GroenLinks en het CDA steunen deze noodkreet gezien de grote nood bij onze dienders. De overheid hoort een goede werkgever te zijn en heeft een voorbeeldfunctie. Van goed werkgeverschap lijkt nu geen sprake gezien de hoge werkdruk.Eerder bleek uit pilots in de zorg dat het verminderen van administratielasten een wezenlijke bijdrage kan leveren om werkdruk tegen te gaan. Minder regeldruk levert bij een Amsterdamse zorginstelling bijna één uur extra per dag op waardoor zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan hun vak: het verlenen van zorg. We moeten ook naar een dergelijke aanpak toe bij de politie.

GroenLinks en CDA: stop onnodige administratie bij de politie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Rotterdam Hoogvliet 05-02-2020 00:00

Er moet een einde komen aan het oerwoud van formulieren en spreadsheets bij de politie, zodat agenten weer kunnen doen waar ze goed in zijn. Dit stellen GroenLinks en CDA in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat. In november luidden de politiebonden de noodklok over de torenhoge werkdruk. GroenLinks en CDA lanceren daarom vandaag vijf maatregelen die praktisch haalbaar en snel realiseerbaar zijn.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De politie gaat gebukt onder een torenhoge administratiedruk. Agenten horen niet achter een computer, maar op straat en in de wijk. Er is een systeem opgetuigd dat is gebaseerd op wantrouwen. Wij zeggen: vertrouw op onze agenten. Geef ze de ruimte om hun werk te doen, om onze samenleving veiliger te maken.’’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: “Schrapsessies zoals die in de zorg plaatsvinden zijn ook binnen de politie hard nodig. Alles wat helpt om de politie op straat te krijgen ondersteunen wij van harte.”

De vijf voorstellen luiden als volgt:

Stop met dagelijkse administratie reisdeclaraties. Op dit moment moeten 64.000 agenten elke dag aangeven dat ze naar hun werk zijn gegaan, dit kan sneller en minder omslachtig. Organiseer schrapsessies, net zoals in de zorg, om de regeldruk terug te dringen. Zorg ervoor dat agenten geen verhoren hoeven uit te schrijven, maar regel dit via software Handel eenvoudig zaken als winkeldiefstal en bezit van softdrugs af via de politie-app. Minder aanbestedingen. Jaarlijks wordt door de politie circa 300 zaken aanbesteed. De bureaucratie rondom deze aanbestedingen is groot en leidt regelmatig tot tijdrovende rompslomp.

De vakbonden vragen om structurele investeringen, maar óók op de korte termijn om het maken van scherpe keuzes. GroenLinks en het CDA steunen deze noodkreet gezien de grote nood bij onze dienders. De overheid hoort een goede werkgever te zijn en heeft een voorbeeldfunctie. Van goed werkgeverschap lijkt nu geen sprake gezien de hoge werkdruk.Eerder bleek uit pilots in de zorg dat het verminderen van administratielasten een wezenlijke bijdrage kan leveren om werkdruk tegen te gaan. Minder regeldruk levert bij een Amsterdamse zorginstelling bijna één uur extra per dag op waardoor zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan hun vak: het verlenen van zorg. We moeten ook naar een dergelijke aanpak toe bij de politie.