https://raalte.vvd.nl/nieuws/18767/piet-pont-benoemd-tot-erelid-afdeling-raalte

Gisteravond heeft VVD Raalte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bestuurslid en oud-Raadslid Piet Pont benoemd tot erelid van de afdeling Raalte. Piet heeft in zijn jaren lidmaatschap een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de afdeling. Vanaf 1994 heeft Piet 18,5 jaar zich ingezet als gemeenteraadslid en daarna als secretaris van het bestuur.

Tevens zijn er een aantal belangrijke beslissingen genomen om de afdeling op te laten gaan in VVD netwerk Salland en heeft Tweede Kamerlid Malik Azmani de aanwezigen meegenomen in landelijke politieke actualiteiten.