Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

4 documenten

Afscheid raadsleden en wethouder

D66 D66 Groningen 21-12-2018 08:46

Deze week namen we in de gemeenteraad afscheid van onze fractievoorzitter Jetze Luhoff, onze raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee en Fleur Woudstra, en D66-wethouder Ton Schroor. Alle zes werden ze door iedereen  ontzettend bedankt voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren!

Jetze heeft twaalf jaar namens D66 in de gemeenteraad gezeten en de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Na de historische overwinning vier jaar geleden, waarbij D66 negen zetels haalde en als grootste partij deelnam aan het college, loodste hij de coalitie in de gemeenteraad vakkundig naar de eindstreep, waarbij er goed werd samengewerkt met zowel de coalitiepartijen als met de oppositie. Daarnaast was geen enkel ander raadslid zo goed op de hoogte van de gemeentelijke financiën als hij, gaf hij richting aan de fractie en prentte hij bij iedereen het standpunt in dat solide financiën een voorwaarde zijn voor een gezonde, duurzame en sociale gemeente.

Ton was lijsttrekker in 2010 en werd vervolgens wethouder na de verkiezingen. Deze functie vervulde hij acht jaar in drie verschillende colleges met een reeks portefeuilles, waarmee hij telkens weer liet zien over enorme bestuurskracht te beschikken.

Arend Jan, Carlo, Emile en Fleur waren namens D66 lid van de gemeenteraad. De afgelopen 4,5 jaar hebben ook zij zich met hart en ziel ingespannen voor een mooiere stad en haar inwoners. Het daadwerkelijke afscheid van de fractie volgt intern nog, maar ook nu willen we hen alvast dank zeggen voor alle inspanningen en samenwerking!

Het bericht Afscheid raadsleden en wethouder verscheen eerst op Groningen.

De laatste vergadering van deze ...

D66 D66 Groningen 20-12-2018 09:30

De laatste vergadering van deze collegeperiode stond in het teken van het afscheid. Voor iedereen een bijzonder moment, zeker voor onze vertrekkende raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee, Fleur Woudstra, fractievoorzitter Jetze Luhoff en wethouder Ton Schroor. De D66-fractie bood alle vertrekkende raadsleden een kleine attentie aan en wil iedereen enorm bedanken voor zijn of haar inzet voor de stad. Want ondanks de politieke verschillen, stond dat bij iedereen centraal. Op 2 januari volgt de installatie van de nieuwe raad.

Vandaag nemen we in de gemeenteraad ...

D66 D66 Groningen 19-12-2018 16:32

Vandaag nemen we in de gemeenteraad afscheid van onze fractievoorzitter Jetze Luhoff, raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee en Fleur Woudstra, en wethouder Ton Schroor. Bedankt voor de geweldige inzet de afgelopen jaren!

Toegankelijke stad moet de norm zijn

D66 D66 CDA Groningen 13-12-2017 19:07

Het lijkt een taalkwestie, maar het is wat D66 betreft alles bepalend voor onze houding en daarmee ook ons gedrag naar mensen in deze stad die extra uitdagingen hebben als het gaat om bijvoorbeeld mobiliteit. Bij de bespreking van het Actieplan Toegankelijke Stad vanmiddag, gaf D66-raadslid Wieke Paulusma namelijk het volgende aan.

 

‘Er staat nu: ‘Bovendien is het zo dat veel maatregelen die ten goede komen aan alle bewoners ook ten goede komen aan bewoners met een fysieke beperking.’  

Wieke hield een pleidooi voor juist het andersom benaderen. ‘Want daarmee draaien we het om en wordt toegankelijkheid daadwerkelijk de norm’.

Dus: ‘Bovendien is het zo dat maatregelen die ten goede komen aan bewoners met een fysieke beperking (of simpelweg met een kinderwagen) ook ten goede komen aan alle andere bewoners.’

De wethouder heeft toegezegd de tekst te zullen aanpassen. ‘Willen we de toegankelijkheid van de stad echt verbeteren, dan moet het niet alleen de norm worden, maar ook het gesprek van de dag’, zegt Wieke. ‘We worden alleen echt inclusief als wij als stadjers onderling elkaar ook aanspreken, bijvoorbeeld op waar we onze fiets neerzetten. Of als we tegen de restauranteigenaar zeggen als je op het terras zit dat het je opvalt dat het terras te veel loopruimte inneemt.’ Want, stelt Wieke, inclusiviteit kan alleen als we dat met elkaar doen.

Een jaar geleden stemde de raad unaniem in voor een raadsbreed ingediend initiatiefvoorstel om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. D66-raadslid Emile Zirkzee en toenmalig CDA-raadslid Anne Kuik lichtten dit toe in een filmpje:

Het bericht Toegankelijke stad moet de norm zijn verscheen eerst op Groningen.