Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

20 documenten

‘Men die quicker, but women get sicker’

PvdA PvdA Nederland 10-09-2020 13:00

Door Lilianne Ploumen op 10 september 2020 Delen  

En dat terwijl medisch wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uitwijzen dat optimale zorg voor vrouwen niet hetzelfde is als optimale zorg voor mannen. Het leidt ertoe dat vrouwen weliswaar langer leven dan mannen, maar vaker in slechte gezondheid zijn.

Het is al lang bekend dat ziekten en gezondheidsklachten zich anders uiten bij mannen en vrouwen.

Het betekent dat sommige diagnoses bij vrouwen (te) laat worden gesteld. Zo wordt nog altijd 54 procent van de hartinfarcten bij vrouwen gemist. Daarnaast zijn behandelingen vaak op mannen afgestemd, waardoor vrouwen regelmatig de verkeerde of een te zware behandeling krijgen, met onnodige bijwerkingen tot gevolg. Vrouwen hebben 60 procent meer last van bijwerkingen.

Vrouwen hebben 60 procent meer last van bijwerkingen.

Bijvoorbeeld Bea die een hartinfarct had, maar in het ziekenhuis te horen kreeg dat er niets aan de hand was en weer naar huis werd gestuurd. De klachten werden afgedaan als ‘overgangsklachten in combinatie met vermoeidheid.’ Pas twee weken later werd de juiste diagnose gesteld. Ze heeft geluk dat ze nog leeft.

Het betekent dat sommige diagnoses bij vrouwen (te) laat worden gesteld.

Of Naomi die jarenlang  lang pijn had in haar rug en bekken. Volgens de huisarts het gevolg van haar zwangerschap. Na 6 jaar werd de diagnose ‘Ziekte van Bechterew’ geconstateerd en kon ze worden behandeld. 

Dit moet nu echt anders. Want gelijke zorg is een grondrecht. Voor iedereen. Het is tijd voor dwingender maatregelen. Daarom doe ik vandaag ruim dertig voorstellen om dit te verbeteren. Geen gemiste diagnoses en verkeerde behandelingen meer. Wel meer doelmatige zorg voor zowel mannen en vrouwen, die hierdoor een lagere ziektelast hebben en minder beroep hoeven doen op dure zorg. Dat is goed voor ons allemaal!

Lees de hele initiatiefnota ‘ongelijke behandeling = betere zorg’ hier.

Dit moet nu echt anders. Want gelijke zorg is een grondrecht. Voor iedereen.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/men-die-quicker-but-women-get-sicker/

https://www.pvda.nl/nieuws/men-die-quicker-but-women-get-sicker/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/men-die-quicker-but-women-get-sicker/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

I can’t breathe

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 03-06-2020 15:41

Door Lilianne Ploumen op 3 juni 2020 Delen  

“I can’t breathe”. Die laatste woorden van George Floyd horen we overal. Ze staan op T-shirts, mondkapjes en op de kartonnen bordjes van demonstranten. Ze verwoorden de roep om racistisch politiegeweld te stoppen. Een einde te maken aan racisme, onrechtvaardigheid, raciale ongelijkheid en segregatie.

De moord op George Floyd staat niet op zichzelf. Michael Brown, Sandra Bland, Tamric Race, Walter Scott, Alton Sterling, Eric Garner. Namen van een lange lijst Afro-Amerikanen die de afgelopen jaren door politiegeweld om het leven kwamen. Veel mensen van kleur zijn doodsbang om met de politie in aanraking te komen. En dat in “The Land of the Free”.

Ze verwoorden de roep om racistisch politiegeweld te stoppen. Een einde te maken aan racisme, onrechtvaardigheid, raciale ongelijkheid en segregatie.

De dader is inmiddels aangeklaagd voor doodslag en moord. Ook de drie andere betrokken agenten moeten worden vervolgd. Maar de woede onder demonstranten gaat over nog meer. In sommige Amerikaanse steden en staten is meer dan zeventig procent van de sterfgevallen door corona Afro-Amerikaan. Dit huiveringwekkende getal markeert de voortdurende ongelijkheid tussen wit en zwart Amerika. Een kloof die door president Trump wordt geaccepteerd, gelegitimeerd en vergroot.

Een kloof die door president Trump wordt geaccepteerd, gelegitimeerd en vergroot.

Nederland en andere Europese landen moeten de Amerikaanse regering gaan aanspreken op het buitensporige politiegeweld, dat zich ook richt tegen journalisten. Samen met Groenlinks en de SP heb ik minister Blok daartoe opgeroepen. Het is ook goed dat EU-buitenlandchef Joseph Borrell de VS inmiddels heeft opgeroepen tot een onderzoek naar het politiegeweld in het licht van de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Nederland en andere Europese landen moeten de Amerikaanse regering gaan aanspreken op het buitensporige politiegeweld, dat zich ook richt tegen journalisten.

En voor ieder van ons is er een verantwoordelijkheid. Om niet stil te zijn, om je uit te spreken. Dat is hard nodig en wordt gelukkig massaal gedaan op sociale media. Maar we moeten ook willen luisteren naar elkaars verhalen en ervaringen. Ook in Nederland. Het is gemakkelijker om racisme in een ander land te verwerpen, dan het in eigen land onder ogen te zien. Ook in ons land is er veel te bevechten.

En voor ieder van ons is er een verantwoordelijkheid. Om niet stil te zijn, om je uit te spreken.

De demonstraties overal ter wereld gaan racisme niet in een klap uitroeien. Daar is het te diepgeworteld voor. Maar dat de boodschap van #Black Lives Matter zo breed gedeeld wordt stemt hoopvol. Laten we deze boodschap met z’n allen uitdragen, overal waar het nodig is. In de woorden van burgerrechtenactiviste Angela Davis: ‘In a racist society it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist’. Dat is onze opdracht.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/i-cant-breathe/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/i-cant-breathe/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Stel voorwaarden aan publieke investering in Corona-vaccin

PvdA PvdA Nederland 06-05-2020 10:11

Door Lilianne Ploumen op 6 mei 2020 Delen  

Het Corona-virus heeft aan meer dan 200.000 mensen het leven gekost en miljarden mensen zitten in lockdown. De onderzoekslabs draaien tegelijkertijd overuren. In een snelheid die tot voor kort onmogelijk werd geacht, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en onderzoek van tests, medicijnen en vaccins. 120 voorstellen zijn inmiddels bekend bij de WHO en 8 daarvan zijn al in de testfase.

De wereld is wanhopig op zoek naar een vaccin tegen corona. Het is een race tegen de klok. Want hoe eerder er een middel wordt gevonden, hoe sneller de wereld uit de lockdown kan komen. Voor een snelle ontwikkeling van een vaccin is geld nodig. Daarom is het fantastisch nieuws dat tijdens de donateursconferentie, georganiseerd door de Europese Commissie bijna 7,5 miljard euro bij elkaar werd gebracht. Zestig landen en organisaties zegden enorme bedragen toe voor de ontwikkeling van middelen ter voorkoming, detecteren en genezing van Covid19. Ook de Nederlandse overheid doneerde ruim 192 miljoen euro.

De wereld is wanhopig op zoek naar een vaccin tegen corona.

Het virus is grenzeloos. Iedereen loopt het risico om besmet te worden, ongeacht inkomen, achtergrond of continent. Daarom moet een middel niet alleen snel worden ontwikkeld en geproduceerd, ook moet het voor iedereen ter wereld beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar worden gemaakt. Het mag niet zo zijn dat alleen zij die de hoofdprijs kunnen betalen er gebruik van kunnen maken. Dat net als in het verleden bij AIDS-medicijnen, deze door hoge prijzen niet beschikbaar zijn op de plekken waar de nood het hoogst is.

Ondanks de mooie woorden en de beloftes die nu gedaan worden, kunnen we dit niet aan de markt over laten. Want zelfs in tijden van hoge nood staan voor sommige farmaceutische bedrijven financiële belangen voorop. Neem het voorbeeld van de Amerikaanse farmaceut Gilead, die aan het begin an de corona-crisis in de Verenigde Staten snel probeerde een weesgeneesmiddelstatus aan te vragen voor het middel Remdesivir. Toekenning van deze status zou dat het bedrijf veel belastingvoordeel geven en een zevenjarig monopolie op de verkoop van het middel. Daarmee zou de prijs enorm verhoogd kunnen worden. Schandalig in tijden van crisis. Vooral ook als je bedenkt dat Remdesivir voor een groot deel is ontwikkeld met publieke middelen.

Want zelfs in tijden van hoge nood staan voor sommige farmaceutische bedrijven financiële belangen voorop.

En zie ook de kritiek van de farmaceutische industrie op voorwaarden om de rechten op een product of techniek ter bestrijding van het corona-virus af te staan en voor iedereen toegankelijk te maken.

Intellectueel eigendom mag voor een corona vaccin geen verdienmodel zijn. En om er zeker van te zijn dat wanneer er een medicijn of vaccin wordt ontdekt, dit ook voor iedereen toegankelijk wordt, moeten daarom harde voorwaarden worden gesteld aan de publieke investeringen die nu gedaan worden. Zo moet worden voorkomen dat het belastinggeld dat wij gezamenlijk investeren in de ontwikkeling van een nieuw vaccin een winstmaker wordt voor de farmaceutische industrie. Publieke investeringen mogen niet in de private zakken terecht komen van de aandeelhouders van medicijnfabrikanten. Dit is het moment om met publiek geld publieke gezondheid te steunen in plaats van bedrijfswinsten.

Intellectueel eigendom mag voor een corona vaccin geen verdienmodel zijn.

Daarom moeten de volgende voorwaarden worden gesteld:

1. Ten eerste moet in de voorwaarden voor financiering worden opgenomen dat het intellectueel eigendom dat voortvloeit uit Nederlandse en Europese financiering gaat naar een zogeheten patentpool, naar voorstel van Costa Rica. In een patent pool delen farmaceuten, onderzoeksinstellingen en universiteiten informatie en onderzoeksgegevens, zodat sneller kan worden doorontwikkeld en geproduceerd.

2. Daarnaast mogen geen exclusieve licenties worden verkregen op producties die zijn ontwikkeld met Europees publiek geld. Wereldwijde niet-exclusieve licentiëring van gezondheidstechnologieën moet worden opgenomen als voorwaarde voor het ontvangen van EU-financiering.

3. Tot slot moet het vaccin tegen kostprijs voor iedereen beschikbaar zijn, zodat ook de allerarmste landen het kunnen aankopen.

De corona-crisis kent geen grenzen. Alleen samen kunnen we deze pandemie verslaan

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/stel-voorwaarden-aan-publieke-investering-in-corona-vaccin/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/stel-voorwaarden-aan-publieke-investering-in-corona-vaccin/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Stel voorwaarden aan publieke investering in corona-onderzoek

PvdA PvdA Nederland 05-05-2020 20:56

Door Lilianne Ploumen op 5 mei 2020 Delen  

Het corona-virus heeft aan meer dan 230.000 mensen het leven gekost en miljarden mensen zitten in lockdown. De onderzoekslabs draaien tegelijkertijd overuren. In een snelheid die tot voor kort onmogelijk werd geacht, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van tests, medicijnen en vaccins. 120 voorstellen zijn inmiddels bekend bij de WHO en 8 daarvan zijn al in de testfase. Een proces waar normaal gesproken jaren overheen gaat, moet nu in enkele maanden plaatsvinden. 

De wereld is wanhopig op zoek naar een vaccin tegen corona. Het is een race tegen de klok. Want hoe eerder er een middel wordt gevonden, hoe sneller de wereld uit een lockdown kan komen. Voor een snelle ontwikkeling van een vaccin is geld nodig. Daarom is het fantastisch nieuws dat tijdens de donateursconferentie, georganiseerd door de Europese Commissie bijna 7,5 miljard euro werd opgehaald. Zestig landen en organisaties zegde enorme bedragen toe voor de ontwikkeling van middelen ter voorkoming, detectie en genezing van Covid-19. Ook de Nederlandse overheid doneerde ruim 192 miljoen euro.

Voor een snelle ontwikkeling van een vaccin is geld nodig.

Het virus is grenzeloos. Iedereen kans om ziek te worden, ongeacht inkomen of achtergrond. Daarom moet een middel niet alleen snel worden ontwikkeld en geproduceerd. Ook moet het voor iedereen ter wereld beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar worden gemaakt. Het mag niet zo zijn dat alleen zij die de hoofdprijs kunnen betalen er gebruik van kunnen maken. Dat net als in het verleden bij AIDS-medicijnen, ze door hoge kosten niet beschikbaar zijn op de plekken waar de nood het hoogst is.

Ondanks mooie woorden en beloften kunnen we dit helaas niet aan de markt over laten. Want zelfs in tijden van hoge nood staan voor sommige farmaceutische bedrijven financiële belangen voorop. Neem het voorbeeld van de Amerikaanse farmaceut Gilead, die aan het begin an de corona-crisis in de Verenigde Staten snel probeerde het weesgeneesmiddelstatus aan te vragen voor het middel Remdesivir. Toekenning van deze status zou het bedrijf veel belastingvoordeel opleveren en bovendien een zevenjarig monopolie op de verkoop betekenen, waardoor de prijs aanzienlijk kon worden verhoogd.  Schandalig in tijden van crisis. Vooral ook als je bedenkt dat Remdesivir voor een groot deel is ontwikkeld met publieke middelen. En zie ook de kritiek van de farmaceutische industrie op voorwaarden om de rechten op een product of techniek ter bestrijding van het corona-virus af te staan en voor iedereen toegankelijk te maken.

Schandalig in tijden van crisis.

Intellectueel eigendom mag voor corona vaccin geen verdienmodel zijn. En om er zeker van te zijn dat wanneer er een medicijn of vaccin wordt ontdekt, dit ook voor iedereen toegankelijk wordt moeten daarom voorwaarden worden gesteld aan de publieke investeringen. Zo moet worden voorkomen dat het belastinggeld dat wij gezamenlijk investeren in de ontwikkeling van een nieuw medicijn op de verkeerde plekken terecht komt. Publieke investeringen mogen niet terecht komen in de zakken van medicijnfabrikanten. Dit is het moment om met publiek geld publieke waarden te steunen in plaats van bedrijfswinsten. Daarom moeten de volgende voorwaarden worden gesteld:

Publieke investeringen mogen niet terecht komen in de zakken van medicijnfabrikanten.

De corona-crisis kent geen grenzen. Alleen samen kunnen we deze pandemie verslaan.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/stel-voorwaarden-aan-publieke-investering-in-corona-onderzoek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/stel-voorwaarden-aan-publieke-investering-in-corona-onderzoek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

De Corona-epidemie is geen excuus om de rechten van vrouwen te beknotten.

PvdA PvdA Nederland 10-04-2020 11:55

Door Lilianne Ploumen op 10 april 2020 Delen  

Het recht op abortus staat in veel landen al langer onder druk. Maar de Corona-pandemie maakt het voor veel vrouwen nog moeilijker om toegang te krijgen tot goede reproductieve zorg. In veel landen maakt een lockdown het fysiek onmogelijk om een arts te bezoeken. Ziekenhuizen en klinieken zijn gesloten. In andere landen is abortuszorg uitgeroepen tot niet-essentiële zorg, en is het uitvoeren van abortussen niet toegestaan. Door de gesloten grenzen kunnen vrouwen die door strenge wetgeving in hun eigen land afhankelijk zijn van abortuszorg over de grens, niet meer naar een kliniek in het buitenland reizen. Hun laatste redmiddel is  onbereikbaar  geworden

Ook in tijden van crisis hebben vrouwen het recht om zelf te bepalen of, met wie en wanneer zij kinderen krijgen. 

Een aantal regeringen maken misbruik van deze crisis om de rechten van vrouwen en meisjes in te perken. Zo zijn in de Verenigde Staten in verschillende staten de mogelijkheden voor een abortus nog verder ingeperkt of helemaal stop gezet. In Polen wordt de huidige gezondheidscrisis misbruikt om een stemming te organiseren over een aanscherping van de toch al hele strenge abortuswetgeving in het land. Door de huidige restricties is het voor vrouwen niet mogelijk om de straat op te gaan en tegen de strenge wetgeving te demonstreren. Parlementariërs uit veel landen hebben net als ik een petitie hiertegen getekend, gericht aan de Poolse regering.

In Nederland is de abortushulpverlening in de klinieken helaas niet meer voor alle vrouwen die hulp nodig hebben, bereikbaar. Daarom heb ik minister de Jonge gevraagd om het net als in het VK mogelijk te maken dat vrouwen de pillen voor een medische abortus tot 10 weken thuis kunnen innemen.

Want juist in crisistijd is goede abortushulpverlening en reproductieve zorg van groot belang. Het Guttmacher Institute verwacht dat het aantal ongeplande zwangerschappen naar aanleiding van zelfisolatie en lockdowns zal toenemen. Omdat de toegang tot anticonceptiemiddelen zal afnemen. En ook omdat er meer gevallen van huiselijk geweld en verkrachting zullen zijn. De economische malaise door deze crisis zal vrouwen die ongewenst zwanger zijn voor moeilijke keuzes stellen.

Want juist in crisistijd is goede abortushulpverlening en reproductieve zorg van groot belang.

Daarom roep ik op: laat vrouwen niet alleen en garandeer ook in deze onzekere tijd goede en snelle abortushulpverlening en-zorg. Bied laagdrempelige toegang tot telefonische hulpverlening, houd klinieken open en maak medicamenteuze abortus toegankelijk. De Corona pandemie heeft impact op alle aspecten van ons leven. Laat deze pandemie niet ook de fundamentele rechten en autonomie van vrouwen wereldwijd aantasten.

Laat vrouwen niet alleen en garandeer ook in deze onzekere tijd goede en snelle abortushulpverlening en-zorg.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-corona-epidemie-is-geen-excuus-om-de-rechten-van-vrouwen-te-beknotten/

https://www.pvda.nl/nieuws/de-corona-epidemie-is-geen-excuus-om-de-rechten-van-vrouwen-te-beknotten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-corona-epidemie-is-geen-excuus-om-de-rechten-van-vrouwen-te-beknotten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

PvdA #Hartjezorg

PvdA PvdA Nederland 19-11-2019 13:44

Door Lilianne Ploumen, John Kerstens op 19 november 2019 Delen  

De verloskundige die aanwezig was bij de geboorte van je eerste kind, die aardige arts die je steunde na een zware ingreep, en de verpleegkundige in het verpleeghuis van je vader of moeder die altijd zoveel geduld had. Zij stonden voor ons klaar toen dat nodig was.

Zorgprofessionals staan dag en nacht voor hun patiënten klaar, maar worden ondergewaardeerd en onderbetaald.

Zorgprofessionals werken keihard, staan dag en nacht voor hun patiënten klaar, maar worden ondergewaardeerd en onderbetaald. Dat kan zo niet langer. Terwijl de mensen in de zorg kopje onder dreigen te gaan aan een hoge werkdruk, te weinig collega’s, te veel regels en te weinig waardering, blijft het geld voor de zorg op de plank liggen. Zorgmedewerkers verdienen meer: meer waardering en een beter salaris.

Daarom steun we vandaag de eerste landelijke ziekenhuisstaking, waarbij in 83 ziekenhuizen zondagsdiensten worden gedraaid. Want staken doen zij niet zomaar. Als zorgmedewerkers hun werk neerleggen staat het water hen echt aan de lippen. De zorg is ziek. Dat bleek onder andere vorige week, toen het OLVG in Amsterdam aankondigde dat er een afdeling moest sluiten als gevolg van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen.

De PvdA staat zij aan zij met de medewerkers in de zorg.

De PvdA staat zij aan zij met de medewerkers in de zorg. Daarom hebben wij het kabinet gevraagd om meer geld beschikbaar te stellen voor zorgmedewerkers. Wij steunen de CAO-eis van 5 procent; willen meer waardering voor zorgmedewerkers, een lagere werkdruk en meer collega’s. Want goede zorg begint bij mensen.

Doe je mee? Laat je horen via #HartjeZorg.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Wet abortuspil bij de huisarts van PvdA en GroenLinks klaar om door Kamer beoordeeld te worden

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 07-11-2019 12:46

Door Lilianne Ploumen op 7 november 2019 Delen  

 “Als je ongewenst zwanger bent is het belangrijk dat je zeker kunt zijn van zorg die bij je past. Daarom wil ik dat vrouwen voor de abortuspil ook terecht kunnen bij hun huisarts”, Lilianne Ploumen.

Corinne Ellemeet (GroenLinks): “Wanneer iemand de keuze maakt een zwangerschap af te breken is het heel belangrijk dat goede zorg wordt geboden. Dit voorstel houdt vast aan de hoge kwaliteit van abortuszorg in Nederland én vergroot de keuzevrijheid voor vrouwen. De abortuspil bij de huisarts is daarom echt een stap vooruit voor alle vrouwen.”

Bijna zestig procent van de vrouwen die voor abortus kiest, gaat eerst naar de eigen huisarts. Deze huisarts moet de vrouwen nu nog doorverwijzen naar een abortuskliniek voor het voorschrijven van de abortuspil of een curettage. Een bezoek aan de eigen huisarts is voor sommige vrouwen emotioneel en fysiek veel minder belastend. De partijen vinden dat de abortuspil bij de huisarts de keuze voor vrouwen vergroot en de abortuszorg verbetert. Vrouwen zijn niet langer gedwongen te reizen naar een abortuskliniek of ziekenhuis, maar kunnen naar hun vertrouwde huisarts in de buurt. Voor het verkrijgen van de abortuspil bij de huisarts gelden alle huidige waarborgen en zorgvuldigheidseisen zoals die gelden voor abortusklinieken, zoals dat de pil alleen in de eerste negen weken van de zwangerschap mag worden verstrekt.

Een bezoek aan de eigen huisarts is voor sommige vrouwen emotioneel en fysiek veel minder belastend.

De abortushulpverlening in Nederland lijkt goed georganiseerd, maar dit geldt niet overal en niet voor iedereen. Zo zijn er geen abortusklinieken in Friesland, Drenthe en Zeeland. Vrouwen in deze provincies moeten ver reizen. Zo is het lastig een abortus te krijgen als je er ver voor moet reizen omdat je er een vrije dag voor moet opnemen, opvang voor kinderen moet regelen of het hierdoor sneller bekend wordt bij familie of partner. Ook maken vrouwen zich zorgen over de protesten bij abortusklinieken. Voor vrouwen die korte tijd zwanger zijn, kan hulp door de vertrouwde huisarts in de buurt een uitkomst zijn. Vrouwen die al langere tijd zwanger zijn, kunnen nog steeds terecht bij een abortuskliniek.

Vrouwen die al langere tijd zwanger zijn, kunnen nog steeds terecht bij een abortuskliniek.

Voormalig-minister Schippers wilde in 2016 de abortuspil al beschikbaar maken bij de huisarts. Haar voorstel is echter ingetrokken door het huidige kabinet. Er zit één groot verschil in het eerdere voorstel van Schippers en het voorstel dat GroenLinks en de PvdA nu doen: de twee partijen willen dat huisartsen niet individueel een vergunning aan hoeven te vragen om de pil te mogen verstrekken. Dat voorkomt een hoop onnodige bureaucratie. In plaats daarvan wordt via een accreditatiesysteem geregeld dat aan de voorwaarden en zorgvuldigheidseisen wordt voldaan.

Tweede Kamerlid

Twitterverraad leidt tot menselijk drama voor de Koerden

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 19:38

Door Lilianne Ploumen op 9 oktober 2019 Delen  

Maandag liet Trump de wereld weten onmiddellijk de Amerikaanse troepen terug te trekken. Vanmiddag kwam het onvermijdelijke: Erdogan kondigde – wederom per tweet – aan dat ‘Operatie Vredeslente’ is begonnen. Dit is de beloning die de Koerden krijgen voor het verjagen van de barbaren van de Islamitische Staat.

Het laat wederom zien dat we onder het bewind van de huidige president kritischer moeten gaan kijken naar de rol van de Verenigde Staten.

Eerdere operaties van Erdogan in de regio beloven niet veel goeds. In maart van het vorige jaar werd een ziekenhuis gebombardeerd en werd de stad Afrin voor dagen omsingeld. Daarbij vielen honderden doden. De luchtaanvallen die momenteel worden uitgevoerd zullen ook deze keer tot chaos en onschuldige slachtoffers leiden. Het drama in dit gebied is al bijna niet te bevatten. De ‘Vredeslente’ zal dit alleen maar verergeren.

De onbetrouwbare houding van Trump moet ons laten beseffen dat we op de Europese Unie zijn aangewezen om verder menselijk drama te voorkomen.

Het laat wederom zien dat we onder het bewind van de huidige president kritischer moeten gaan kijken naar de rol van de Verenigde Staten. Vorige week liet premier Rutte in een lezing weten dat we het optreden van Trump “als een kans moeten zien” en dat de president “veel minder isolationistisch gebleken” is dan vooraf gedacht. Isolationistischer dan een eenzijdige terugtrekking per Tweet wordt het echter niet. De onbetrouwbare houding van Trump moet ons laten beseffen dat we op de Europese Unie zijn aangewezen om verder menselijk drama te voorkomen.

De PvdA-fractie roept de EU op de aanval van Turkije gezamenlijk hard te veroordelen en over te gaan tot sancties.

De PvdA-fractie roept de EU op de aanval van Turkije gezamenlijk hard te veroordelen en over te gaan tot sancties. Landen moeten daarnaast binnen de NAVO druk uitoefenen op zowel Turkije als de VS om het geweld te laten stoppen. Ondertussen moet het kabinet dringend een oplossing vinden om een ongeorganiseerde terugkeer van IS strijders te voorkomen en onschuldige kinderen bescherming te bieden. We mogen en kunnen in deze situatie simpelweg niet wegkijken.

Tweede Kamerlid

Ontslaan Turkse burgemeesters kan niet zonder gevolgen zijn

PvdA PvdA Nederland 09-09-2019 12:51

Door Kati Piri, Lilianne Ploumen op 9 september 2019 Delen  

Imamoglu’s verkiezing was niet alleen een overwinning voor alle democraten in Turkije, maar ook een opsteker voor iedereen die gebukt gaat onder het bewind van een autoritaire leider.

Nu, amper twee maanden na deze overwinning, neemt President Erdogan wraak: een rechtbank in Turkije veroordeelde de leider van de afdeling van de CHP in Istanbul, Canan Kaftancioglu, tot negen jaar en acht maanden gevangenisstraf. Waarom? Zogenaamd voor uitingen die ze zeven jaar geleden deed op sociale media. De echte reden is natuurlijk het feit dat ze verantwoordelijk was voor de succesvolle campagne en het verslaan van Erdogan in Istanbul, de stad waar hij ooit zelf burgemeester was. Een verschil tussen macht en recht bestaat niet meer in het land.

Verschil tussen macht en recht bestaat niet meer.

Alsof dit verschrikkelijke vonnis nog niet genoeg was, dreigde de Minister van Binnenlandse Zaken vrijdag ook nog eens met het afzetten van burgemeester Imamoglu. Dit gebeurde vorige maand al met drie populaire burgemeesters van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP in het zuidoosten van Turkije. Het feit dat het dit weekend ‘breaking news’ was dat hij toch niet overging tot het vervangen van de burgemeester van Istanbul zegt alles over de Turkse democratie.

Nederland en de gehele Europese Unie moeten heel helder zijn: als het ontslaan van burgemeesters doorgaat moet dat serieuze gevolgen hebben voor de relatie met Turkije. We moeten blijven opkomen voor alle mensen die worden opgesloten omdat ze simpelweg opkomen voor hun democratische rechten. “We zullen niet stil zijn, ook al kost het ons alles.” Dit waren de woorden die Canan Kaftancioglu sprak bij het horen van haar vonnis. Haar ongekende moed maakt duidelijk dat wegkijken geen optie is.

Europa

Tweede Kamerlid

This means a lot to us’. Lilianne ...

PvdA PvdA Nederland 12-07-2019 07:47

This means a lot to us’. Lilianne Ploumen bood namens duizenden ondertekenaars de petitie her body she decides aan in Georgia. Samen staan we echt sterker.💪 De petitie kan nog steeds worden getekend ✏️ www.pvda.nl/acties/her-body-she-decides/