Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

3 documenten

Uitslag kandidatenlijst D66 in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

D66 D66 Groningen 30-12-2017 13:47

https://noord-groningen.d66.nl/2017/12/30/uitslag-verkiezing-lijstvolgorde-d66-delfzijl-appingedam-en-loppersum/

Kandidatenlijsten D66 van Delfzijl, Appingedam en Loppersum voor gemeenteraadsverkiezing 2018 

D66 heeft interne verkiezingen gehouden voor de volgorde van de verkiezingslijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

De D66-kandidatenlijsten:

Delfzijl:

Els Zijlstra-Veldman, Wagenborgen Wim Ritsema, Meedhuizen Frank van Niejenhuis, Delfzijl Evert Veldman, Wagenborgen Edwin Olinga, Bierum Ron Mulder, Bierum Tet Deinum-Bakker, Delfzijl

Appingedam

Cees van Ekelenburg, Appingedam Roy Wils, Appingedam Richard Meijer, Appingedam Liesbeth van Diedenhoven, Appingedam Tonnie Meijer, Appingedam Peter Oldenhuis, Appingedam Jeannet Zwart, Appingedam

Loppersum

Jacomine Meyling, Middelstum Willem Schaap, Zijldijk Jeroen Vermeer, Stedum Bas Ottens, Garsthuizen Tineke Werkman-van der Meer, Stedum

 

Het bestuur van D66 Noord-Groningen heeft alle vertrouwen om met deze lijsten bekwame bestuurders tot de gemeenteraden toe te laten treden.

Kandidatenlijsten D66 Delfzijl, Appingedam en Loppersum bekend

D66 D66 Groningen 05-12-2017 15:31

De D66-kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn door de lijst-advies-commissie vastgesteld. Leden van D66 kunnen tot 18 december via mail de volgorde van de lijst beïnvloeden. Alle ledenkrijgen per mail een stembiljet toegestuurd. Op 20 december wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

De mensen op de lijst zijn:

Delfzijl:

Els Zijlstra-Veldman (reeds verkozen) Wim Ritsema Alexander van Hoogen Frank van Niejenhuis Evert Veldman Edwin Olinga Ron Mulder Tet Deinum

Appingedam

Cees van Ekelenburg (reeds verkozen) Roy Wils Richard Meijer Liesbeth van Diedenhoven Tonnie Meijer Peter Oldenhuis Jeanet Zwart

Loppersum

Jacomine Meyling (reeds verkozen) Willem Schaap Jeroen Vermeer Bas Ottens Tineke Werkman

Verslag ALV 31-10-2017

D66 D66 Groningen 23-11-2017 15:01

Notulen D66 algemene leden vergadering van 31 oktober 2017.https://noord-groningen.d66.nl/2017/11/23/verslag-alv-31-10-2017/

Gehouden in Bar Meneer Jansen te Appingedam. Aanwezig 22 leden.

1. Opening, de voorzitter opent de vergadering. Hij is zeer verheugd over de opkomst van deze vergadering.

2. Mededelingen, geen.

3. Vaststelling agenda, de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Correspondentie en mededelingen.

De voorzitter geeft aan dat het digitaal stemmen van de fractievoorzitters helaas niet gelukt is. Er waren problemen met de digitale ondersteuning vanuit het landelijk bureau. Men heeft beterschap aan de voorzitter beloofd.

5. Vaststellen notulen ALV van Eemsdelta en Winsum van 21 februari.

Van de beide afdelingen zijn de notulen ongewijzigd vastgesteld.

6. Vaststelling officiële naam voor de nieuwe afdeling.

Na een korte, even met elkaar babbelen sessie, noemen we haar unaniem D66 Noord-Groningen. Toen gingen toch even de handen op elkaar.

7. De vergadering heeft besloten dat D66 meedoet aan de verkiezingen van 21 maart 2018 te Delfzijl.

8. Els Zijlstra-Veldman is door de leden van Delfzijl verkozen tot lijsttrekker voor de gemeente Delfzijl. 6 stemmen zijn uitgebracht. 6 stemmen voor.

9. De vergadering heeft besloten dat D66 meedoet aan de verkiezingen van 21 maart 2018 te Appingedam.

10. Cees van Ekelenburg is door de leden van Appingedam verkozen tot lijsttrekker voor de gemeente Appingedam. 4 stemmen zijn uitgebracht. 4 stemmen voor.

11. De vergadering heeft besloten dat D66 meedoet aan de verkiezingen van 21 maart te Loppersum.

12. Jacomine Meyling is door de leden van Loppersum verkozen tot lijsttrekker voor de gemeente Loppersum. 5 stemmen zijn uitgebracht. 5 stemmen voor.

13. De vergadering heeft besloten dat D66 meedoet aan de verkiezingen van 21 maart te Hogeland. De D66 lijsttrekker voor de gemeente het Hogeland wordt in de loop van 2018 verkozen.

14. De voorgestelde leden van het overgangsbestuur zijn verkozen om zitting te nemen in de nieuwe afdeling D66 Noord-Groningen. 21 stemmen voor. 1 stem blanco.

Liesbeth van Diedenhoven, penningmeester (duo) Richard Meijer, penningmeester (duo) Bram van de Bom, secretaris Willem Schaap, voorzitter Vacature lid bestuur is nog vacant

15. Besloten is om de hoofdlijnen van het landelijke over te nemen met daarachter het programma van elke gemeente afzonderlijk.

16. De fractievoorzitters hebben aan alle aanwezige leden hun bezigheden gepresenteerd.

17. Rondvraag. Er gaat een persbericht naar buiten van het heugelijk feit dat we een nieuwe afdeling hebben. De website’s moeten beter gevuld worden. Zal aan gewerkt gaan worden. Voorgesteld is dat de goedkoopste middelen ingezet zullen worden door de campagnecommissie. De berokkenen zullen hier gehoor aan geven.

18. De voorzitter sluit de vergadering.