Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

4 documenten

Nieuw minimabeleid is de eerste verrechtsing van Raalte

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk VVD D66 PvdA Raalte 04-09-2018 16:52

(Wel geld voor wethouders, niet voor minima)

Raalte krijgt een nieuw minimabeleid. Meer mensen gaan profiteren, maar de hoeveel geld blijft hetzelfde. Het huidige beleid wordt dus schraler. Raalte Natuurlijk is daarvan geschrokken, ook van de totstandkoming van het nieuwe beleid. “Als je iedereen mee wil laten doen in de samenleving, moet je ze kansen bieden en keuzes geven, niet met minder geld het bos in sturen.”

Raalte Natuurlijk gaat er vanuit dat mensen niet voor de lol in de bijstand zitten. Dat is iets dat je overkomt, daar kies je niet voor. Ja, er zullen best mensen misbruik maken van deze regeling, maar iedere keer weer blijkt dat dat nog geen procent is en wees eerlijk, je gunt een werkgever zulk personeel toch niet?

Wij vinden het heel gek dat het hele systeem van de bijstand georganiseerd is rondom die ene procent. Wantrouwen, controle, verplichtingen opleggen, dat soort dingen. En afknijpen. ‘Want als je ze minder geeft gaan ze wel aan het werk.’

We zijn er van overtuigd dat die strenge controles fraude in de hand werken. Juist als je mensen het vertrouwen geeft, beschamen ze dat over het algemeen liever niet.

Kortom: zet dat hele systeem rondom de bijstand op een lager pitje, bespaar daar enorm veel geld mee, geef de mensen in de bijstand een kans hun leven weer op de rit te krijgen zodat ze uiteindelijk zullen kiezen voor wat ze het liefst doen: meedoen aan de samenleving waar ze maar al te graag deel van willen uitmaken.

We zien dat het bijstandsbeleid in Raalte helemaal de andere kant op gaat. Meer mensen minder geld geven en eisen dat ze ‘mee gaan doen’. We geven je op een briefje dat dat niet gaat werken.

De discussie over het nieuwe beleid

Het verschaalde minimabeleid wordt ondertekend door de nieuwe (christelijke) wethouder Gerria Toetert. Die is nog maar zo kort in functie dat ze nooit de bedenker van het voorstel kan zijn. Dat is gebeurd onder de vorige wethouder Gosse Hiemstra. Nog onder het vorige college, nog met de vorige raad.

Hoe is die discussie gevoerd? Met wie? Geen brede maatschappelijke discussie toch? Dat hebben we tenminste niet meegekregen. Terwijl Raalte probeert een landelijke trofee in de wacht te slepen omdat ze met gratis ijsjes en kroketten het volk zo massaal op de been heeft weten te krijgen voor een mening over haar eigen omgeving in de toekomst, is de discussie over de minima er tussendoor geglipt, lijkt het wel. Waarom is de mening van de samenleving over minimabeleid niet interessant?

Als je het Roalter Akkoord naleest over dit onderwerp, staat daar niks richting gevend in over het minimabeleid. Het Roalter Akkoord is bepaald geen ‘regeerakkoord’ waar vooraf al kleur bepaald is. Daarom was het ook zo makkelijk de gesprekken met PvdA en D66 te staken en een dag later met de VVD uit de hoge hoed te komen.

In dit geval is blijkbaar gekozen voor wat er vóór de verkiezingen al voorbereid was. Je vraagt je dan af waar verkiezingen precies voor zijn. Het gaat hier wel over minimabeleid!

Als het om wethouders gaat is geen van de zittende wethouders bereid iets van zijn aanstelling in te leveren. Als het om minimabeleid gaat kan er niet wat extra geld bij. Dat lijkt op schaamteloos graaien van het pluche. Van de VVD-wethouder begrijpen we dat wel. Maar van de christelijke wethouders hadden we anders gedacht. En heel veel gemeentebelangen worden er ook niet gediend met zoveel wethouders.

In de ambtelijke stukken én in de stukken die onder andere via social media de samenleving ingeslingerd zijn, werd de indruk gewekt dat het nieuwe minimabeleid meer en beter werd. In een stiekem bijzinnetje werd meegedeeld dat er niet meer geld bij kwam. In hoofdzinnen, kop en inleiding werd vooral gezegd dat meer mensen recht op een uitkeuring hebben, dat het allemaal fantastisch beter wordt. Is de politiek er dan nog steeds niet van doordrongen dat je met dat soort valse voorlichting de kloof met de samenleving vergroot?

Raalte Natuurlijk vindt dat je het echte verhaal moet vertellen en als dat niet zo’n mooi verhaal is, dat je misschien dan eerst moet kijken of je de waarheid mooier kunt maken.

Tijdens de verkiezingsdebatten bleek al dat geen enkele Raalter politieke partij ook maar een klein beetje de intentie heeft de voedselbank overbodig te maken. ‘Het is jammer en erg dat het nodig is, maar het is beter dat we hem hebben dan dat we er niet eens een hadden’, was zo ongeveer het antwoord van de andere politieke partijen. Veel minder ambitie kun je niet uitspreken. Met de keuzes voor het nieuwe minimabeleid weet je zeker dat de voedselbank blijft bestaan en vergroot je de kans dat die zelfs harder nodig wordt. Meer mensen in de bijstand krijgen immers minder geld.

Raalte Natuurlijk is er van overtuigd dat ruimhartig minimabeleid op korte termijn even iets meer kost, maar dat je dat al snel dubbel en dwars terug verdient.

Reactie CDA Raalte op terugtreden Gosse Hiemstra

CDA CDA Raalte 21-06-2018 13:19

De fractie van het CDA Raalte deelt mee dat de installatie van kandidaat-wethouder dhr. Hiemstra vandaag helaas niet kan doorgaan. De heer Gosse Hiemstra heeft aangegeven dat hij terugtreedt als kandidaat-wethouder als gevolg van een verstoorde werkrelatie tussen dhr. Hiemstra en een werknemer van de gemeente Raalte. Wij respecteren zijn besluit en kijken terug op 6 jaren van samenwerking waarbij hij veel voor CDA en voor de gemeente Raalte heeft betekend. Fractievoorzitter Guus Temmink De volledige verklaring van Gosse Hiemstra is hier te lezen

VVD, CDA en Gemeentebelangen vormen coalitie in Raalte

VVD VVD CDA Raalte 15-06-2018 02:00

Nieuw in het college is Dennis Melenhorst, die namens VVD plaats gaat nemen. 

Hij is nu nog directeur van de Sociaal Economische Raad Overijssel.

De beide andere partijen komen terug met vertrouwde namen. Wout Wagenmans en Frank Niens blijven wethouder namens Gemeentebelangen. Voor het CDA keren Jacques van Loevezijn en Gosse Hiemstra terug.

De drie partijen hebben samen 16 van de 25 raadszetels in de gemeenteraad van Raalte. GB, CDA en VVD hebben geen eigen collegeprogramma afgesloten. Voor het nieuwe college geldt het raadsbrede Roalter Akkoord als leidraad voor de komende vier jaren. Dit document staat donderdag 21 juni geagendeerd tijdens de raadsvergadering, samen met de installatie van het college.

Maandagavond wordt in de agendacommissie van de gemeenteraad de verdeling van de portefeuilles van de vijf wethouders bekend gemaakt.

CDA Raalte is ongelooflijk trots op het nieuwe Tijenraan!

CDA CDA Raalte 02-02-2018 19:40

Vandaag vond de opening plaats van ons nieuwe sportcentrum Tijenraan. Het heeft de nodige bloed zweet en tranen gekost om het op tijd en binnen budget te realiseren. Maar dat is gelukt! Daar ben ik ontzettend blij mee en als CDA-wethouder Sport erg trots op. Wij waren als gemeente verantwoordelijk voor de bouw en we dragen nu een prachtig sportcomplex over aan het Sportbedrijf dat het gaat exploiteren. Vanaf het begin in 2013 hebben we de verenigingen, andere gebruikers en buren heel intensief betrokken bij het programma van eisen, de aanbesteding en de uitvoering. Dat heeft gezorgd voor een enorm groot draagvlak en enthousiasme bij de klankbordgroep en de toekomstige gebruikers. Het complex komt in de plaats van het oude Tijenraan en de sporthal van Rohda. Het bevat twee grote sporthallen, een wedstrijdbad, een multifunctioneel bad, een therapiebad, glijbaan, whirlpool en zonnebanken. Verder een gezondheidscentrum met 4 ruimtes voor o.a. fysiotherapie en diëtisten met oefenruimte en fitnesszaal. Ook is er een ruime biljartzaal, een sportcafé en vergaderfaciliteiten en kantoren voor het Sportbedrijf. Op het dak is er een beachveld en buiten een bootcampveld. Kortom een prachtig voorziening voor de hele gemeente Raalte en de regio daarbuiten. Overdag zitten de zalen vol met leerlingen van Carmel en Landstede en ‘s avonds met de verenigingen. Dit alles wordt gerealiseerd met een gesloten beurs. Het bedrag dat het Sportbedrijf van de gemeente kreeg na een aantal flinke bezuinigingen voor het oude Tijenraan is hetzelfde bedrag dat ze krijgen voor het Nieuwe Tijenraan. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door lagere exploitatielasten, door lagere bedragen voor onderhoud, schoonmaak, energie, personeel en water. Door slimaan te besteden kregen we allerlei extra’s en werd het gebouw erg duurzaam en energieneutraal en zijn er om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren veel lokale bedrijven ingezet (bouwbedrijf Jansman, Raab Karcher, Van Mercksteijn, Constructiebedrijf Kruiper, Nijboer Interieur & Design en Boerhof Projectinrichters). Gosse Hiemstra, wethouder CDA Raalte