Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

28 documenten

Partij voor de Dieren Gemeente ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 06-06-2018 18:55

Fractievoorzitter Gerjan Kelder Niet Opnieuw Verkiesbaar 

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Groningen 06-06-2018 00:00

​ Huidige fractievoorzitter en gemeenteraadslid Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren niet verkiesbaar voor nieuwe raadsperiode Dit heeft de fractievoorzitter zojuist bekend gemaakt. Kelder: “In maart 2010 had ik de eer om het allereerste raadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen te zijn. Dan heb ik straks dus bijna 9 jaar de partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het is een mooie taak, maar het is tijd om in januari het stokje over te dragen.” In de acht jaar dat de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad zit heeft de partij haar pijlen gericht op dierenwelzijn, duurzaamheid, en bewustwording van de effecten van beleid op natuur en klimaat. Successen die de partij tot dusver heeft geboekt zijn onder andere promotie van de “Meat Free Monday”, duurzamer gebruik van terrasverwarmers, een aangenomen motie voor de Ja-Ja sticker bij reclamedrukwerk, en een verbod op olifanten bij de Sinterklaasintocht. Meer recentelijk werd een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks over Tiny Houses unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Vorige week diende de partij nog succesvol een motie in over het doen van vogelonderzoek en betrekken van de Vogelbescherming bij mogelijke windmolens in de gemeente.  Kelder: “Ik ben trots dat ik deze mooie partij heb mogen leiden en op alles wat we bereikt hebben. Wij zijn altijd kritisch geweest als er bijvoorbeeld weer eens bomen gekapt werden of als de Zuidelijke Ringweg ter sprake kwam. De afgelopen jaren is de partij flink gegroeid en ik ben blij dat ik daar deel van mocht uitmaken”. Kelder is ook muziekdocent aan de NHL-Stenden Hogeschool, is een producer met een muziekstudio, en is parttime musicus. Kelder: “Het raadswerk levert veel energie op, maar kost ook erg veel tijd. Je bent 24/7 vertegenwoordiger van de stad. Ik maak graag praatjes met burgers als ik ze op straat tegenkom en probeer ze altijd te betrekken bij onze plannen. Ik zal dat zeker missen, maar dat ik nu meer tijd kan besteden aan de muziek is een mooi vooruitzicht. Ook heb ik er vertrouwen in dat het met de huidige lijstvolger en fractiemedewerker, die wél door gaan, helemaal goed gaat komen met de continuïteit van de partij!”

PvdD & 100% Groningen Stellen Schriftelijke Vragen Over Hondenbeleid

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 14-04-2018 00:00

GRONINGEN, 13 april 2018 De hondenbezitter in Groningen betaalt de hoogste hondenbelasting van heel Nederland, maar krijgt daar bijna niets voor terug. 100% Groningen en de Partij voor de Dieren gaan voor een succesvol hondenbeleid in de Stad. Uit het nieuws blijkt dat de hondenbezitter in Groningen de meeste hondenbelasting betaalt van heel Nederland. Een recordbedrag waar de gemeente niet trots op zou mogen zijn. Volgens de fracties van 100% Groningen en de PvdD is dit is een goed moment om weer eens stil te staan bij het hondenbeleid in de stad. Met het bedrag van  €121 voor één hond en  €300 euro voor twee honden zou men verwachten dat hondenbezitters daar veel voor terug krijgen. Dat is echter niet zo: van de acht ton die per jaar gemiddeld binnenkomt aan hondenbelasting, gaat slechts een klein deel naar voorzieningen die daadwerkelijk in relatie staan tot honden. Dat zou anders moeten volgens 100% Groningen en de PvdD. Veel mensen beleven dagelijks veel plezier aan hun trouwe viervoeter. Andere mensen voelen zich niet veilig bij loslopende honden en ergeren zich aan hondenpoep. Met heldere spelregels en goede voorzieningen willen 100% en PvdD aan beide partijen tegemoet komen. Marjet Woldhuis, fractievoorzitter van 100% Groningen: “Hondenbezitters voelen zich nu zelf de gebeten hond omdat ze zo zwaar aangeslagen worden door de gemeentelijke belastingen. De meesten zien echter ook in dat goed hondenbeleid geld kost. Als je speelveldjes en losloopgebieden wilt aanleggen en onderhouden, als je voldoende afvalbakken wilt plaatsen, als je wilt voorkomen dat er meer agressieve honden bijkomen, maar ook als je een dierenasiel in stand wil houden: dat kost allemaal geld. Geld wat er door de hondenbelasting wel is, maar nu naar algemene zaken gaat. Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Daarom willen graag ons beleid veranderen door de opbrengsten van de hondenbelasting meer naar de wensen en ideeën van hondenbezitters te laten gaan. Denk hierbij aan meer loslooproutes, een puppycursus voor minima, omheinde velden, en speciale prullenbakken voor hondenpoep. De fracties pleiten voor een positief beleid. Ze noemen de gemeente Leeuwarden als voorbeeld, waar de hondenbelasting ongeveer half zo hoog is als in Groningen. In Leeuwarden wordt van dit bedrag veel meer ingezet op goed hondenbeleid. Beide fracties hebben eerder gepleit voor afschaffing van de belasting, maar daar was tot nu toe nog geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Het hoogst politiek haalbare lijkt nu om de wensen en ideeën van hondenbezitters in het openbaar naar voren te brengen. Daarom hebben 100% Groningen en de PvdD schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De fracties hopen met deze vragen dat het college zich houdt aan de eerdere toezeggingen die zijn gedaan aan Hondvriendelijk Groningen.   Marjet Woldhuis                                   Gerjan Kelder Raadslid 100% Groningen                  Partij voor de Dieren

Valentijnsactie op de regenboogzebra ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 14-02-2018 17:26

Valentijnsactie op de regenboogzebra bij de Museumbrug. Het was er druk. Binnen de kortste keren waren we door onze Valentijnsboodschap heen. Begin van de flyeractie was ons gemeenteraadslid Gerjan Kelder aanwezig. In de loop van de middag sloten onze Statenleden Kirsten de Wrede en Ankie Voerman zich bij de actie aan.

PvdD wil uitleg over brandstofkeuze gemeentelijk wagenpark

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 Groningen 20-10-2017 00:00

Onlangs heeft de gemeente Groningen de aanbesteding voor de brandstoffen van het gemeentelijk wagenpark uitgeschreven. Het college lijkt van plan te kiezen voor onder meer GTL (Gas to Liquid), terwijl er ook andere duurzame brandstoffen op de markt zijn. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 stellen vragen bij deze keuze. De partijen zien dat Groningen voorop loopt, bijvoorbeeld met het experiment voor waterstof als brandstof. Daarom bevreemdt in deze aanbesteding de eventuele keuze voor GTL hen ook. GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas: ‘Duurzaamheid moet centraal staan in alles wat we als gemeente doen. We willen honderd procent duurzaam inkopen, geen fossiele producten gebruiken als dat niet hoeft.’ Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan. ‘Wij willen graag weten of duurzame alternatieven zijn meegenomen. Zo nee, hoe is deze keuze dan te rijmen met de ambitie van de stad om in 2035 energieneutraal te zijn?’  Tom Rustebiel van D66 heeft ook vragen over de voorwaarden van de aanbesteding. ‘We zouden graag zien dat het college open blijft staan voor andersoortige brandstoffen, zo zijn we ook ooit met waterstof begonnen.’ In het verleden waren er de nodige kanttekeningen te plaatsen bij biobrandstof. De biomassa waaruit deze werd gemaakt bestond toen vaak uit voedselconcurrenten als mais en soja. Maar de laatste jaren wordt hiervoor afval gebruikt uit de papier- en pulpindustrie en de horeca (frituurvet). Daarbij is de reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van fossiele diesel zeer aanzienlijk. De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan het college van B&W. Bekijk de vragen hier

Ook onze #gemeenteraadsfractie heeft ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 11-10-2017 09:46

Ook onze #gemeenteraadsfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de rechterlijke uitspraak in de zaak van #Milieudefensie tegen de #staat. Deze vermeldt dat de overheid geen acties mag ondernemen die kunnen leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding. Bekijk de vragen hieronder: #STOPpollution #STOPmetvervuilendeprojecten

Ook onze #gemeenteraadsfractie heeft ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 11-10-2017 09:46

Ook onze #gemeenteraadsfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de rechterlijke uitspraak in de zaak van #Milieudefensie tegen de #staat. Deze vermeldt dat de overheid geen acties mag ondernemen die kunnen leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding. Bekijk de vragen hieronder: #STOPpollution #STOPmetvervuilendeprojecten

Partij voor de Dieren: stop met vervuilende projecten!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 11-10-2017 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat een groot aantal vervuilende bouwprojecten moet worden stilgelegd. Raadslid Gerjan Kelder heeft vandaag vragen gesteld aan het college van wethouders en burgemeester, over zaken zoals het investeren in infrastructuur rondom Airport Eelde. De reden voor de schriftelijke vragen is de rechterlijke uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de staat. Deze vermeldt dat de overheid geen acties mag ondernemen die kunnen leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding. Kelder wil vooral inzichtelijk krijgen welke implicaties de uitspraak heeft. Kelder: “We willen weten hoe het college van Groningen denkt over dit project na deze uitspraak. De Partij voor de Dieren wil dat projecten die een mogelijk gevaar vormen voor de gezondheid van Stadjers gestaakt of voorkomen worden!” Ook op landelijk en provinciaal niveau heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld op basis van de rechterlijke uitspraak. Kelder: "De tijd voor schone lucht is nu en dat blijkt ook uit de uitspraak van de rechter. Wij vinden het belangrijk om de lucht in Groningen schoon te houden en dit te blijven controleren. Daarom zijn er ook vanuit de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten vragen gesteld over vervuilende projecten." Bekijk de schriftelijke vragen van de gemeenteraad hier . Bekijk de schriftelijke vragen van de statenfractie hier .    

VACATURE FILMMAKER/EDITOR (M/V) Voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 19-09-2017 14:17

VACATURE FILMMAKER/EDITOR (M/V) Voor de komende tijd (vanaf oktober, dus zsm) zoekt de Partij voor de Dieren gemeenteraadsfractie Groningen iemand die gemiddeld 2 à 3 keer per maand een filmpje kan maken over een actueel onderwerp, waar de fractievoorzitter en/of een van de andere steunfractieleden een rol in spelen. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in de stad Groningen bestaat uit een gemeenteraadslid/fractievoorzitter (Gerjan Kelder) met steun van een lijstvolger (Terence van Zoelen) en twee fractiemedewerkers (Jacky van Geffen en Laura Venema-Brokken). Het doel is om met regelmaat deze filmpjes te posten op social media en de website van de partij. Wij verwachten dat de filmmaker ook zelf monteert, ondertiteling toevoegt (in het Nederlands) en meedenkt over de content. Affiniteit met het gedachtegoed van de partij is daardoor ook essentieel. WAT: Filmmaker met (bij voorkeur) eigen camera en laptop/computer WIE: Iemand met veel ervaring op het gebied van filmen en editen die het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren steunt. WAAR: Voornamelijk stad Groningen. WANNEER: Zsm starten. Eerst 3 maanden op proef en daarna eventueel verlenging tot de verkiezingen van november 2018 SOLLICITEREN: Deadline 4 OKTOBER (Dierendag) 2017 naar g.kelder@partijvoordedieren.nl. TIJDSINVESTERING: In overleg (max. 25 uur per maand) VERGOEDING: In overleg, maar passend voor de tijd. Daarnaast is er, indien nodig, een onkostenvergoeding. MEER INFO: 061 884 9725

Ons gemeenteraadslid Gerjan Kelder ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 31-08-2017 20:31

Ons gemeenteraadslid Gerjan Kelder bij OOG Radio & Televisie over de #vissterfte in #Groningen en onze schriftelijke vragen erover. Bekijk de schriftelijke vragen hier: http://bit.ly/2iWu2HH