Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

47 documenten

Samenwerken om banen te behouden.

PvdA PvdA Nederland 18-05-2020 08:42

Door Gijs van Dijk op 18 mei 2020 Delen  

Nederland vlak na de oorlog. Ons land was bevrijd en moest weer worden opgebouwd. Op 17 mei 1945, 75 jaar geleden, sloegen werkgevers en werknemers de handen ineen. Samen gingen zij met de wederopbouw aan de slag. De Stichting van de Arbeid is geboren. De start van 75 jaar samenwerken van vakbonden en werkgevers.

We verkeren in een crisis die zijn weerga niet kent.

Vandaag, 75 jaar later, verkeren wij in een crisis die zijn weerga niet kent. Zorgen over de gezondheid van je ouders of grootouders, maar ook onzekerheid over je werk en inkomen. Het aantal werknemers en zelfstandig ondernemers dat op dit moment via overheidssteun hun salaris krijgt is ongekend, bijna 2 miljoen. 15 miljard euro in drie maanden tijd gaat nu naar zelfstandigen en bedrijven. En er volgt straks weer een dergelijk bedrag. Het zijn enorme bedragen, die nodig zijn om ons land draaiende te houden.

We moeten samenwerken voor de bestaanszekerheid van Nederlanders

Deze enorme steun is mede dankzij de samenwerking tussen werknemers en werkgevers in de Stichting van de Arbeid. Samen zetten zij de schouders eronder om bedrijven overeind te houden, banen te behouden en de inkomens van werknemers en zelfstandigen te beschermen. Een groot contrast met de Verenigde Staten, waar inmiddels meer dan 30 miljoen werknemers hun baan en inkomen zijn verloren.

Een dringende oproep aan het kabinet: schrap de ontslagboete niet.

De crisis van de Tweede Wereldoorlog en de huidige coronacrisis laten zien dat we eendrachtig moeten blijven samenwerken voor de bestaanszekerheid van alle Nederlanders. Daarom is het plan van minister Koolmees om de voorwaarde van baanbehoud voor het krijgen van staatsteun te schrappen een heel slecht plan. Gelukkig laten werkgevers en werknemers opnieuw zien dat zij het schrappen van deze ontslagboete niet zomaar accepteren. Het is van belang om goede afspraken te maken tussen werknemers en werkgevers. Afspraken die ervoor zorgen dat mensen hun baan juist kunnen behouden en aan het werk kunnen blijven. Want alleen als we samenwerken, kunnen we elke crisis aan.

Teken de petitie. Zo voorkomen we dat het kabinet deze kolossale vergissing begaat.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/samenwerken-en-banen-behouden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/samenwerken-en-banen-behouden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Stil

PvdA PvdA Nederland 04-05-2020 11:24

Door Gijs van Dijk op 4 mei 2020 Delen  

Het is ongewoon stil. Als ik de Hoge Berg opwandel, hoor ik alleen de zee, de wind, en mijn eigen gedachten. Terwijl het eiland baadt in de lentezon, is er niemand om die zonnestralen op te vangen. Een wandeling door de duinen en langs het strand is ongewone ervaring; de wandelaar als eenzame gast van de uitgestrekte natuur.

Al 75 jaar zijn we gewend aan, en verwend met, de vrijheid om vakantie te vieren, familie te bezoeken, een biertje te drinken op het terras. En voor het eerst in 75 jaar ervaren we hoe het is deze vrijheid te moeten missen. Voor het eerst in mijn leven blijkt die vrijheid niet vanzelfsprekend. Maar hoe deze crisis ons ook pijn doet en hoe het mensen, gezinnen en bedrijven raakt, we hebben nog steeds onze andere vrijheden. En ook die zijn niet vanzelfsprekend. Daarom herdenken we.

Voor het eerst in mijn leven blijkt die vrijheid niet vanzelfsprekend.

75 jaar geleden, was het niet stil op Texel. De oorlog was niet afgelopen. Hoewel de vrede al was getekend, werden de wapenen op Texel niet neergelegd. Een maand eerder had het 822e Georgische bataljon, gevormd door krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie, de moed gevat om in opstand te komen tegen de bezetter. Ze slaagden er helaas niet in om het eiland te bevrijden, en de Duitsers stuurden 800 extra soldaten om de opstand neer te slaan. De opstand kostte het leven aan 120 Texelaars, 565 Georgiërs, en 812 Duitsers. Pas op 20 mei arriveerden de Canadezen om ‘Europa’s laatste slagveld’ te bevrijden. Nog ieder jaar brengt een aantal Georgiërs een bezoek aan de Sovjetbegraafplaats Loladze op de Hoge Berg. Wat de oorlogsgeschiedenis van Texel laat zien zijn de onmogelijke keuzes waarvoor mensen in oorlogsomstandigheden worden geplaatst. En hoe de wil om te overleven anderen het leven kan kosten.

Wie ouder is dan 75 jaar, zal zich herinneren dat ook andere vrijheden niet vanzelfsprekend zijn. Gelukkig, ben je nu vrij om verliefd te worden op jongens én op meisjes. Om de Bijbel, de Koran, en de Thora te lezen. In maart volgend jaar mag je kiezen uit meer dan twintig onafhankelijke politieke partijen. Journalisten leveren dagelijks stevige kritiek op regering en oppositie. Kunstenaars volgen hun hart, in plaats van bevelen.

Wie ouder is dan 75 jaar, zal zich herinneren dat ook andere vrijheden niet vanzelfsprekend zijn.

We moeten elke dag opnieuw vechten voor deze vrijheden. Met overtuigingskracht en verbeelding, in plaats van wapens. Antisemitisme neemt toe. Complotdenkers misbruiken de Corona-crisis voor hun antisemitische agenda, en geven Joden de schuld van de uitbraak. Overal ter wereld grijpen nationalistische leiders het virus aan om minderheden te onderdrukken. Dichterbij huis wordt  de rechtsstaat langzaam ontmanteld.

De premier van Hongarije regeert per decreet. In Polen kunnen rechters worden bestraft, als hun uitspraken het gezag zouden schaden. In Nederland is het geloof in Europese samenwerking aan erosie onderhevig, terwijl het al 75 jaar vrijheid en vrede oplevert.

We leven in een vrij, welvarend en democratisch land. Maar we moeten waakzaam blijven om dit zo te houden. Zeker nu haat en uitsluiting de kop opsteken in de wereld. Ik vind dat we  ook nu niet mogen wegkijken.  En vrijheid heeft zekerheid nodig. De zekerheid van een kind dat nu thuis les moet volgen van een laptop die werkt en de zekerheid dat je morgen je rekeningen kunt betalen.  Ik zie een grote samenhorigheid om daar juist nu voor te zorgen.

Vrijheid heeft zekerheid nodig.

Ik denk dat het geen grootse daden hoeven te zijn. Ik geloof wel dat we samen in ons land de moed hebben voor kleine daden. Door om te zien naar elkaar. Door onze nieuwe buurtgenoten welkom te heten. Door op te komen voor elkaars vrijheden. Om ons te verweren tegen uitsluiting.

Ik merk zelf dat juist in deze crisis de verleiding groot is om ons op onszelf te richten en onze eigen zorgen. Ja, het is stil om ons heen. We houden 1,5 meter afstand van elkaar. We zitten thuis. Bedrijven op het eiland dragen de zwaarste crisis die we ons kunnen voorstellen. Juist nu moeten we dat samen dragen. Want ik geloof dat fysieke afstand niet betekent dat we niet verbonden zijn. Ook dit jaar herdenken we samen op 4 mei hoe bijzonder het is dat we stil kunnen en mogen zijn. En hoe stil het ook is. We houden elkaar in gedachten vast en laten elkaar niet vallen.

Want ik geloof dat fysieke afstand niet betekent dat we niet verbonden zijn.

Het is ongewoon stil. Als ik de Hoge Berg weer afloop op weg naar Den Burg zie ik een eiland dat ondanks de stilte, ondanks de fysieke afstand, meer dan ooit verbonden is met haar geschiedenis en meer dan ooit verbonden is met elkaar.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Een wetsvoorstel voor een hoger minimumloon

PvdA PvdA Nederland 01-05-2020 07:50

Door Gijs van Dijk op 1 mei 2020 Delen  

Als je werkt, wil je zeker zijn van een fatsoenlijk loon. Een loon waarmee je de rekeningen kan betalen en je gezin kan onderhouden. Daarom dien ik vandaag, op de Dag van de Arbeid, het wetsvoorstel ‘voor een hoger minimumloon’ naar de Tweede Kamer. Met een hoger minimumuurloon krijgen de harde werkers – naast de waardering die zij verdienen – ook gewoonweg meer loon. Zo bieden we alle werkenden betere bescherming tegen uitbuiting en onderbetaling. 

Ik dien op de Dag van de Arbeid het wetsvoorstel voor een hoger minimumloon in.

Vandaag de dag werken meer dan 500.000 mensen in Nederland voor een minimumloon. Juist nu, tijdens de coronacrisis, zien we hoe onmisbaar het werk van mensen in de schoonmaak, supermarkt, post en afvalverwerking is. Met het verhogen van het minimumuurloon naar €10,60 euro gaan schoonmakers, supermarktmedewerkers, postbezorgers en vele anderen er al snel meer dan 10% op vooruit. Dat is een euro per uur en een paar tientjes per week. Dat is het verschil tussen een lege portemonnee of een beetje ruimte aan het eind van de maand. Eindelijk kan je kind sporten of kun je eens nieuwe kleren kopen. 

Juist nu zien we hoe onmisbaar het werk van mensen is die een cruciale baan hebben.

Terwijl er jarenlang grote winsten zijn gemaakt en directeuren en aandeelhouders bonussen en dividend ontvingen, kregen veel harde werkers maar net genoeg loon om rond te kunnen komen. Deze mensen werken keihard. Maar ze hebben te weinig geld als de koelkast kapot gaat of nieuwe schoenen voor hun kind nodig hebben. Ik wil dat mensen met een minimumloon zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen. Met dit wetsvoorstel zetten we een eerste stap vooruit naar een hoger leefbaar loon.

Dit voorstel biedt bescherming aan alle werkenden tegen uitbuiting en onderbetaling.

Naast een hoger loon zorgt dit voorstel voor betere bescherming van werkenden. Nu zijn er in Nederland verschillende minimumuurlonen. Deze verschillen per sector en hangen en zijn afhankelijk van de lengte van de werkweek. Daardoor wordt door kwaadwillende werkgevers en uitzendbureaus gesjoemeld. Dit wetsvoorstel zorgt voor één minimumuurloon voor alle sectoren. Door de invoering van één vastgesteld uurloon kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beter handhaven. Ook kan je zelf makkelijk zien of je voldoende loon krijgt. Dus, een betere bescherming voor alle werkenden tegen uitbuiting en onderbetaling. Want iedereen heeft het recht op bestaanszekerheid.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/wetsvoorstel-hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/wetsvoorstel-hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Help studenten die in de knel komen door coronamaatregelen

D66 D66 CDA Nederland 23-04-2020 09:01

Help studenten die in de knel komen door coronamaatregelen

D66 wil dat het kabinet studenten die vertraging oplopen door de coronamaatregelen te hulp schiet. Het kabinet moet onderzoeken welke studenten in de knel komen en vervolgens doen wat nodig is om studenten te helpen. Daarbij worden op voorhand geen maatregelen uitgesloten.

Het voorstel is gisteren samen met het CDA ingediend en vervolgens door de Tweede Kamer aangenomen. D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “Het is goed dat universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen alles op alles zetten om studievertraging te beperken. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Maar er zullen studenten zijn die toch in de knel komen. En die gaan we helpen. Zodat iedereen zo goed mogelijk verder kan met de studie. Daarom wil D66 dat het kabinet snel met een plan komt hoe we studenten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

Studievertraging zoveel mogelijk voorkomen

Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen zijn in ieder geval tot en met 20 mei voor onderwijsactiviteiten gesloten. Docenten en medewerkers werken hard om studievertraging voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld om nu een stage of practica uit te stellen, en theoretische vakken naar voren te halen. Maar D66 wil dat het kabinet onderzoekt waar studenten toch door coronamaatregelen in de knel komen, zodat deze studenten ondersteuning kunnen krijgen.

Het voorstel om studenten te helpen

De Kamer,

constaterende dat universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen in ieder geval t/m 20 mei voor onderwijsactiviteiten gesloten blijven;

constaterende dat docenten en medewerkers alles in het werk stellen om zo goed mogelijk

onderwijs op afstand te verzorgen en studievertraging voor studenten te beperken,

overwegende dat studenten desondanks studievertraging kunnen oplopen doordat praktische onderwijsactiviteiten zoals stages en practica geen doorgang kunnen vinden, door ziekte, extra zorgtaken of doordat uitwisselingsprogramma’s moesten worden afgebroken,

overwegende dat het kabinet kijkt naar een regeling voor flexwerkers die nu tussen wal en schip vallen, waaronder veel studenten (motie-Gijs van Dijk c.s., 35430 nr.15),

verzoekt de regering de gevolgen voor studenten door de coronacrisis in beeld te brengen, maximaal bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van studievertraging, en waar nodig studenten te ondersteunen, bijvoorbeeld bij opgetreden studievertraging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Zonder werk door de coronacrisis? Laat het mij weten

PvdA PvdA Nederland 08-04-2020 07:34

Door Lodewijk Asscher op 8 april 2020 Delen  

Het zijn onzekere tijden. Het virus maakt iedere dag weer slachtoffers. Veel Nederlanders kennen inmiddels mensen die ziek zijn of hebben geliefden verloren. En tegelijkertijd laat het virus ook economisch zijn sporen na. En het zijn de mensen die al minder sterk stonden die als eerste worden geraakt.

Het zijn onzekere tijden. Het virus maakt iedere dag weer slachtoffers.

Ik denk dan aan zelfstandigen, oproepkrachten, uitzendkrachten of tijdelijke werknemers. Zij hadden al weinig baanzekerheid, verdienden relatief het minste en hadden moeite een betaalbaar huis te vinden. Nu zijn ze de eerste zonder werk, en zonder grote spaarpot om het op te vangen.

In deze crisis moeten we naar elkaar omzien en elkaar steunen.

In deze crisis moeten we naar elkaar omzien en elkaar steunen. Voor zelfstandigen komt er daarom inkomenssteun vanuit de overheid. Dat is een goede zaak. Maar alle uitzendkrachten, oproepkrachten of mensen met een tijdelijk contract zijn aangewezen op de bijstand. Met alle eisen die daaraan gesteld worden.

Wij willen dat de regelingen die er voor zelfstandigen is, ook wordt opengesteld voor mensen die nu zonder inkomen zitten.

Wij willen daarom dat de regeling die er voor zelfstandigen is, ook wordt opengesteld voor de andere mensen die nu ineens zonder inkomen zitten. Volgende week gaat ons Kamerlid Gijs van Dijk daarvoor pleiten in het debat met de minister.

Ben jij je werk en je inkomen kwijtgeraakt door deze crisis? Laat het mij dan weten. Dan kan via Whatsapp. Al die verhalen helpen ons om andere partijen te overtuigen van de noodzaak. Want in deze crisis moeten we elkaar steunen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zonder-werk-door-de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zonder-werk-door-de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Een vangnet voor iedereen tijdens de coronacrisis

PvdA PvdA Nederland 08-04-2020 07:16

Door Gijs van Dijk op 8 april 2020 Delen  

Duizenden mensen ontvingen dit soort WhatsAppjes afgelopen weken vanuit hun werkgever. Het restaurant, het museum of de bioscoop waar zij werken zijn dicht. Logische en verstandige beslissingen tijdens de coronacrisis om te voorkomen dat we ziek worden, maar dit betekent dat duizenden mensen nu thuis zitten. Zonder werk en zonder inkomen voor het betalen van de boodschappen en de huur. De barman, de verkoper en de rondleider in het museum verdienen ook hulp om de huur te blijven betalen en zij moeten daarom ook toegang krijgen tot dezelfde regeling als zelfstandigen.

We kunnen de mensen getroffen door de coronacrisis niet aan hun lot overlaten.

We kunnen deze mensen niet aan hun lot overlaten. Ondanks de oproep van het kabinet om deze in dienst te houden, is de realiteit dat er nu al duizenden mensen geen werk meer hebben. Zij hadden al weinig baanzekerheid, verdienden relatief het minste en hadden moeite een betaalbaar huis te vinden. Nu zijn ze de eerste zonder werk, en zonder grote spaarpot om het op te vangen.

In deze crisis moeten we naar elkaar omzien en elkaar steunen.

In deze crisis moeten we naar elkaar omzien en elkaar steunen. Dus als je nu je baan bent kwijtgeraakt, wil je zeker zijn van ondersteuning. Daarom stellen wij een vangnet voor alle werknemers die nu, vanwege de coronacrisis, hun baan zijn kwijtgeraakt. Een uitkering voor drie maanden waarbij snelheid van belang is en er dus niet wordt gekeken naar het inkomen van je partner of waarbij je eerst je auto of de sieraden van je oma moet verkopen.

Ik wil een vangnet voor iedereen die het werk verliest tijdens deze crisis.

Net als zelfstandigen moeten ook werknemers die nu geen werk meer hebben geholpen worden tijdens de crisis. Daarom wil ik een vangnet voor iedereen die het werk verliest tijdens deze crisis.

Het is goed om te horen dat we partijen binnen- en buiten de coalitie hebben gewonnen voor dit voorstel.

Het is dan ook goed om te horen dat we partijen binnen en buiten de coalitie hebben gewonnen voor dit voorstel. Daarmee wordt een regeling uit de grond gestampt om flexmedewerkers die sinds 1 maart hun baan hebben verloren, te steunen in deze moeilijke tijd. Mensen hebben namelijk nu hulp nodig, en niet straks. In een tijd waarin miljarden worden uitgetrokken om banen en bedrijven te behouden, mogen we deze ‘vergeten groep’ niet over het hoofd zien.

Duizenden mensen met tijdelijke contracten vangen tijdens deze coronacrisis de hardste klappen. Zij worden als eerste weggestuurd. 🤕

Met een krachtig pleidooi is PvdA-Kamerlid @dijkvangijs erin geslaagd de coalitie te winnen om nu een vangnet te spannen voor flexwerkers.👇 pic.twitter.com/JwUz1aA2Rm

— Partij van de Arbeid (@PvdA) April 14, 2020

 

Tweede Kamerlid

Ontvang de laatste ontwikkelingen rondom dit plan via onze nieuwsbrief over Werk en Sociale zekerheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/een-vangnet-voor-iedereen-tijdens-de-coronacrisis/

https://www.pvda.nl/nieuws/een-vangnet-voor-iedereen-tijdens-de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/een-vangnet-voor-iedereen-tijdens-de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Werknemers en zzp’ers hebben bescherming nodig in deze onzekere tijd

PvdA PvdA Nederland 26-03-2020 16:24

Door Gijs van Dijk op 26 maart 2020 Delen  

De coronacrisis heeft ongekende gevolgen.

Ook zet deze crisis veel banen op het spel. Zo maken barpersoneel in de horeca, muzikanten in de culturele sector of de bagage-afhandelaars op Schiphol zich grote zorgen. Maar ook zzp’ers zien opeens al hun opdrachten wegvallen. Zij vragen zich af of ze de huur en de boodschappen straks nog kunnen betalen.

Gelukkig heeft het kabinet een ruim steunpakket aangekondigd.

Gelukkig heeft het kabinet een ruim steunpakket aangekondigd dat zzp’ers en werknemers een inkomen voor drie maanden moet garanderen. Ook zie ik veel mooie voorbeelden van werkgevers die coulant zijn en meedenken met hun werknemers. Zij vragen wekelijks hoe het met iedereen gaat, geven werknemers met kinderen de ruimte om thuisonderwijs te geven, houden de uitzendkracht in dienst en stellen zich behulpzaam op. Dat is hartstikke goed en mooi om te zien.

Maar deze crisis laat ook zien dat sommige werkgevers zich niet bekommeren om hun eigen mensen.

Maar helaas is dat niet het geval bij alle bedrijven. Deze crisis laat ook zien dat sommige werkgevers zich niet bekommeren om hun eigen mensen. Zoals uitzendbureaus die, ondanks het ruime steunpakket, hun uitzendkrachten naar huis sturen. Of KLM die eerst om miljoenensteun vraagt en vervolgens de flexkrachten op straat zet. Of werkgevers die ouders niet laten thuiswerken, waardoor zij noodgewongen hun kinderen naar opa en oma moeten brengen. Dit is onverantwoord en gaat tegen alle richtlijnen in.

Dit gedrag past niet in deze onzekere tijd, waarin we juist extra op elkaar moeten letten.

Dit gedrag past niet in deze onzekere tijd, waarin we juist extra op elkaar moeten letten. Ik wil dat flexkrachten ook de komende drie maanden een inkomen hebben. Ik wil dat ouders goed voor de kinderen thuis kunnen zorgen. Daarom roep ik minister Koolmees op dat als bedrijven gebruik willen maken van het steunpakket, zij hun flexkrachten in dienst moeten houden. Ook wil ik dat werkgevers coulanter worden voor ouders die nu niet kunnen werken, als zij met hun kinderen thuiszitten.

Is dit voor jou een herkenbare situatie? Laat het mij weten.

Word jij naar huis gestuurd omdat je een uitzendkracht bent of een nulurencontract hebt? Of mag je niet thuiswerken, waardoor je volledig in de knel komt met de opvang van je kinderen? Laat het mij weten. Met jullie voorbeelden wil ik samen met andere partijen minister Koolmees vragen om extra bescherming voor de mensen die het juist nu hard nodig hebben in deze onzekere tijd.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

https://www.pvda.nl/nieuws/werknemers-en-zzpers-hebben-bescherming-nodig-in-deze-onzekere-tijd/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/werknemers-en-zzpers-hebben-bescherming-nodig-in-deze-onzekere-tijd/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Met een zwaar beroep kan je niet langer wachten…

PvdA PvdA Nederland 18-02-2020 14:12

Door Gijs van Dijk op 18 februari 2020 Delen  

Ze moeten steeds langer doorwerken en vrezen hun pensioen niet in goede gezondheid te halen. Van het kabinet moeten ze nog even geduld hebben. Maar als je op je 15de al begonnen bent met werken, kan je niet langer wachten.

In het pensioenakkoord is er afgesproken dat mensen drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Er zou 800 miljoen euro beschikbaar komen om mensen hierbij te helpen. Vakbonden en werkgevers hebben sindsdien niet stilgezeten. Er zijn afspraken gemaakt bij de vleesverwerkende bedrijven, bij Heineken en in de thuiszorg om er voor te zorgen dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen. Tot zover het goede nieuws.

De afspraken uit het pensioenakkoord blijven voor hen een papieren werkelijkheid.

Want die 800 miljoen die nodig is om mensen hun welverdiende pensioen te geven ligt nog steeds stof te vergaren op de plank. Minister Koolmees treuzelt met het beschikbaar stellen, waardoor de mensen om wie het gaat voorlopig moeten doorwerken. De afspraken uit het pensioenakkoord blijven voor hen een papieren werkelijkheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/

Ik denk dan aan Co. Al 40 jaar werkt hij “aan het vlees”. Hij is begonnen voordat je op de brommer mocht. Hard en zwaar werk, waarbij vele collega’s al eerder arbeidsongeschikt raakten. Voor hem – en voor vele anderen – moet er nu eindelijk iets geregeld worden.

Stel het geld dat er is beschikbaar.

Daarom heb ik een duidelijke boodschap voor de minister Koolmees: stop nu met treuzelen. Stel het geld dat er is beschikbaar. Zorg dat mensen zoals Co echt drie jaar eerder met pensioen kunnen. Morgen debatteert de Tweede Kamer hierover. Ik ga in dat debat actie eisen van het kabinet, zodat mensen met een zwaar beroep echt zeker kunnen zijn van een onbezorgde oude dag.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Met de verplichte tegenprestatie van het kabinet is echt niemand geholpen

PvdA PvdA VVD Nederland 28-11-2019 10:11

Door Gijs van Dijk op 28 november 2019 Delen  

De Participatiewet voldoet niet en moet fundamenteel op de schop. Die conclusie mogen we na de eindevaluatie van het SCP wel trekken. Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) onderschrijft de belangrijkste conclusies, maar kiest toch voor het verplicht stellen van een dwingende tegenprestatie. Terwijl SCP-directeur Kim Putters expliciet stelt dat deze niet ‘bijdraagt aan het vinden van werk’. Werkgevers zitten nu eenmaal niet te wachten op mensen die verplicht worden iets te doen wat ze niet willen.

Tijd voor een andere manier van denken

Tijd voor een andere manier van denken, zou je zeggen. Maar helaas schiet het kabinet in een pavlov-reactie: wantrouwen. Wantrouwen in gemeenten, die blijkbaar alleen met een dictaat uit Den Haag van de Participatiewet een succes kunnen maken. Maar vooral wantrouwen richting de kwetsbare mensen die het vaak niet makkelijk hebben en wel wat liefde kunnen gebruiken.

Wie praat met mensen die al lang zonder werk zitten, ziet dat ‘niet willen’ nauwelijks aan de orde is. ‘Nog niet kunnen’ wel. Het hardnekkige en misplaatste VVD-cliché is dat van de thuis op de bank zittende, niet vooruit te branden bijstandsgerechtigde. In werkelijkheid is een groot deel van deze mensen mantelzorger. Of men doet nuttig en waardevol vrijwilligerswerk.

Voor veel van deze mensen is de afstand tot de arbeidsmarkt simpelweg te groot. Zij kampen met fysieke gezondheidsproblemen, hebben schulden of verkeren mentaal in zwaar weer. Deze groep help je niet door ze verder te korten. Wel door ze met vertrouwen tegemoet te treden, in een persoonlijk en motiverend gesprek te kijken waar de mogelijkheden liggen en op basis daarvan een intensief, langdurig en doelgericht traject te beginnen. Persoonlijke begeleiding, met als mogelijk doel werk op de reguliere arbeidsmarkt. Maar ook met betere begeleiding zal de arbeidsmarkt voor een groep onbereikbaar blijven.

Dat bereiken we niet met dwang, maar met vertrouwen

Als gemeente willen we ervoor zorgen dat alle inwoners op hun manier van waarde zijn.  Dat bereiken we niet met dwang, maar met vertrouwen. Niet door papier te prikken, maar door samen het sociale isolement te doorbreken en met buurtbewoners een stukje te gaan wandelen. Niet door achter ieder verkeerd ingevuld formulier kwade bedoelingen te zien, maar door met beter welzijnswerk samen de achterliggende problemen te lijf te gaan. Niet door koste wat kost op zoek te gaan naar een tijdelijk en slecht betaald dienstverband, maar met het bieden van een basisbaan (denk aan een conciërge op de basisschool), waar iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt thuis én maatschappelijk van grote waarde is.

Kabinet, kom met gerichte aanpassingen in de Participatiewet en vergeet vooral het verplichten van de vaak totaal contraproductieve tegenprestatie

Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid PvdA, en PvdA-wethouders van: Oldambt, Groningen, Heerde, Laarbeek, Enschede, Gouda, Langedijk, Someren, Haaksbergen, Hattem, Westerkwartier en Valkenswaard.

Tweede Kamerlid

Voorkom dat ouderen worden gekort

PvdA PvdA Nederland 13-11-2019 05:55

Door Gijs van Dijk op 13 november 2019 Delen  

Pensioenkortingen zijn nu echt onnodig en moeten voorkomen worden. Dat is een harde eis voor ons. Het kabinet moet niet het systeem, maar de mensen voorop plaatsen. Eerder dit jaar wisten vakbonden, werkgevers en het kabinet een pensioenakkoord te sluiten. Dat akkoord zorgt ervoor dat iedereen eerder kan stoppen met werken, dat er een regeling komt voor mensen met zware beroepen en dat er een nieuw pensioencontract komt met minder strenge rekenregels. Dit is een flinke verbetering voor heel veel Nederlanders en daarom steunden wij het.

Er dreigen kortingen voor miljoenen Nederlanders.

Maar terwijl dit nieuwe pensioenstelsel wordt uitgewerkt, gelden nog steeds de oude regels. En onder die regels dreigen er kortingen voor miljoenen Nederlanders. Kortingen die veel ouderen niet kunnen dragen. Want de pensioenen zijn al jarenlang niet gestegen, terwijl door het kabinetsbeleid de dagelijkse boodschappen en de energiekosten wel duurder zijn geworden. Veel ouderen maken zich zorgen hoe ze de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen. Dat is niet eerlijk en niet nodig.

Om het pensioenakkoord te laten slagen is nu rust nodig.

Minister Koolmees heeft de mogelijkheid om – in afwachting van het nieuwe systeem – deze kortingen in de ijskast te zetten. Voor ons is dat een harde eis. Om het pensioenakkoord te laten slagen is nu rust nodig. Zodat we allemaal – de ouderen en de jongeren, de werknemers en de zelfstandigen – kunnen genieten van een onbezorgde oude dag.

Tweede Kamerlid