Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

53 documenten

Waarom jongeren onze steun verdienen

PvdA PvdA Nederland 22-09-2020 06:30

Door Gijs van Dijk op 22 september 2020 Delen  

Vol enthousiasme begonnen duizenden jongeren aan een opleiding of een baan. Vol vertrouwen op weg naar een mooie toekomst. Een fijne baan, met leuke collega’s. Een zeker inkomen, waarmee je vooruit durft te dromen. Samenwonen met je partner. Je kamer inruilen voor een eigen huurwoning. Die mooie toekomst lijkt voor veel jongeren steeds verder weg. Juist nu verdienen jongeren onze steun.

Jongeren worden nu dubbel zo hard geraakt door deze economische crisis.

Jongeren worden nu dubbel zo hard geraakt door deze economische crisis. Door hun flexcontract stonden ze in maart als eerste op straat. Nu dreigen ze voor langere tijd langs de kant te staan. Tegelijkertijd zijn hun huren torenhoog, hebben ze weinig spaargeld en krijgen ze vrijwel geen ondersteuning.

Dat moeten we voorkomen. Als je jong bent, wil je niet thuis op de bank zitten. Je wilt aan de slag en nieuwe dingen leren. Geïnspireerd worden door docenten en de kneepjes van het vak leren van collega’s. Daarom moet de overheid, gemeenten, scholen en werkgevers jongeren die nu aan de zijlijn dreigen te raken ondersteunen.

Vandaag presenteer ik het offensief ‘Jongeren aan het Werk’ aan.

Daarom presenteer ik samen met jongerenbeweging Coalitie-Y het offensief ‘Jongeren aan het Werk’ aan. Het offensief zorgt voor extra banen, creëert extra stages en leerbanen en moedigt jongeren aan om nog een jaar langer door te leren en zo te investeren in hun toekomst.

Door de introductie van een leerwerkaanbod krijgen jongeren in de bijstand het recht op scholing, stage of een baan. Ook willen de PvdA en Coalitie-Y doorleren makkelijker maken via een speciaal programma voor mbo-studenten en door het verlagen van het collegegeld voor een tweede master.

Het offensief zorgt voor extra banen, stages en leerbanen voor jongeren.

Daarnaast dient de overheid zelf meer jongeren in dienst te nemen en jongeren mee te laten praten over acties om jongeren aan het werk te helpen. Maar ook de jongeren die nu al, zonder werk, thuis op de bank zitten, helpen ondersteuning nodig. Een goed vangnet is nodig als het toch niet lukt werk te vinden, of je nog meer tijd nodig hebt.

Deze voorstellen komen bovenop het Corona-reddingsplan van de PvdA met 10 miljard euro aan investeringen op de korte termijn om banen te redden en de economie te stimuleren. Op deze manier zorgen we ervoor dat we studenten écht steun bieden, nu en voor hun toekomst.

Ben je een jongere? Dan horen we graag van je!

Ben je een jongere? Laat dan van je horen! Kom je in de knel met het vinden van een baan? Heb je moeite met het betalen van je huur? Heb je behoefte aan hulp of gaat het juist heel goed? App ons hier dan over. Jouw input helpt ons het kabinet te overtuigen dat jongeren onze steun verdienen.

.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/steun-voor-jongeren/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/steun-voor-jongeren/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Voor een hoger minimumloon

PvdA PvdA Nederland 09-09-2020 06:50

Door Gijs van Dijk op 9 september 2020 Delen  

Dat is het verhaal van veel schoonmakers, vakkenvullers en winkelmedewerkers. Zij verdienen vaak het minimumuurloon, net iets meer dan 9 euro. Daar mogen ze vervolgens de huur, de rekeningen en de boodschappen van betalen. En dat terwijl deze crisis nou precies laat zien hoe belangrijk het is dat mensen kunnen voorzien van hun belangrijkste behoeften.

Vandaag dienen we ons wetsvoorstel voor een hoger minimumloon in.

Als je werkt, wil je zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen. Een inkomen waarmee je de boodschappen en de huur kunt betalen. Samen met de vakbonden strijden wij voor een hoger minimumloon. Vandaag wordt dan ook ons wetsvoorstel ‘Voor een hoger minimumloon’ in de Tweede Kamer besproken. Met dit wetsvoorstel zetten wij een belangrijke eerste stap naar een hoger leefbaar loon. Zo kunnen we na de verkiezingen aan de slag voor de volgende stap: het minimumloon verder verhogen.

Er werken ongeveer 500.000 mensen in Nederland voor een minimumloon. Met ons voorstel, van een hoger minimumuurloon van 10,77 euro, gaan callcentermedewerkers, schoonmakers, winkelpersoneel en vele anderen er al snel 10% op vooruit. Dat is een euro per uur en een paar tientjes per week. Dat is het verschil tussen een lege portemonnee of een volle boodschappenkar aan het eind van de maand. Het verschil tussen onzekerheid en zekerheid.

Naast een hoger loon zorgt dit voorstel voor betere bescherming van werkenden. Er zijn nu in Nederland verschillende minimumuurlonen. Deze verschillen per sector en zijn afhankelijk van de lengte van de werkweek. Kwaadwillende werkgevers en uitzendbureaus zijn maar al te graag bereid om daarmee te sjoemelen. Daar komt met dit wetsvoorstel een einde aan. Deze zorgt namelijk voor één minimumuurloon voor alle sectoren.

Met dit wetsvoorstel zijn werknemers beter beschermd tegen uitbuiting en onderbetaling.

Door de invoering van één vastgesteld uurloon kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beter handhaven. Ook kan je zelf makkelijk zien of je voldoende loon krijgt. Kortom, het biedt een betere bescherming voor alle werkenden tegen uitbuiting en onderbetaling. Want iedereen heeft het recht op bestaanszekerheid.

Wil je weten hoe jij er met ons voorstel op vooruit gaat? Hieronder een handig overzicht:

https://www.pvda.nl/nieuws/hoger-minimumloon/

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Wat betekent het pensioenakkoord voor jou?

PvdA PvdA Nederland 14-07-2020 12:58

Door Gijs van Dijk, Lodewijk Asscher op 14 juli 2020 Delen  

 

Iedereen mag eerder stoppen met werken

De AOW-leeftijd wordt dit jaar en komend jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden. En daarna stijgt hij minder hard. Op dit moment stijgt de AOW-leeftijd met twaalf maanden voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven. Dankzij het akkoord wordt dat acht maanden.

Wat betekent dat voor mij?

Wat vindt de PvdA hiervan? De PvdA steunt dit plan. We worden allemaal ouder en blijven ook langer gezond. Het is dus logisch dat de pensioenleeftijd stijgt, maar deze stijging gaat veel te snel. Mensen komen daardoor in de knel. In het nieuwe akkoord stijgt de leeftijd voor ieder jaar dat we gemiddeld leven met acht maanden en dit is een forse verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Zware beroepen kunnen straks drie jaar eerder met pensioen

Iedereen krijgt straks de mogelijkheid drie jaar eerder met vroegpensioen te gaan. Dat kan door nadere afspraken tussen werkgever en werknemer te maken. Beide zullen daarvoor ook een bijdrage moeten doen. De boete op eerder stoppen met werken wordt in ieder geval – drie jaar voor de AOW-leeftijd – voor de lagere inkomens helemaal afgeschaft. Vakbonden en werkgevers maken in overleg per sector of cao maatwerkafspraken over maatregelen om mensen gezond de AOW-leeftijd te laten halen. Bij de politie, de bouw en de vleessector zijn er al afspraken gemaakt. Hiervoor werd in 2019 800 miljoen euro en dit jaar nog eens 200 miljoen euro, in totaal dus 1 miljard euro, vrijgemaakt.

Wat vindt de PvdA hiervan? De PvdA is erg blij dat er iets wordt geregeld voor al die bouwvakkers, verpleegkundigen, politieagenten en anderen die hun pensioen anders niet in goede gezondheid halen. Maar we kijken wel kritisch naar deze regeling. De wetgeving moet nog door de Kamer en daar gaan we het kabinet streng toetsen op de uitvoering van deze regeling. De vroegpensioenregeling moet echte oplossingen gaan bieden voor mensen die anders in de knel komen.

Meer perspectief op indexeren

Er komt een nieuw pensioencontract met minder strenge rekenregels. Pensioenfondsen hoeven zich in de toekomst niet meer onnodig arm te rekenen. Als de dekkingsgraad boven de 100% komt, mag er weer geïndexeerd worden. Dat is nu nog 130%. Ook vinden er dit jaar, net zoals in 2019, geen onnodige kortingen plaats.

Wat betekent dit voor mij? Op basis van huidige dekkingsgraden zouden miljoenen pensioenen moeten worden gekort. Het nieuwe pensioencontract betekent voor veel Nederlanders dat er weer perspectief op indexatie komt. Maar niet voor allemaal. Fondsen die onder de dekkingsgraad van 100% zakken – en dus te weinig geld in kas hebben voor de toekomstige verplichtingen – blijven genoodzaakt om te korten. Wel hoeven zij onder het nieuwe systeem minder te korten dan anders het geval was. Kortom: met het nieuwe systeem is de kans op kortingen kleiner, zijn de kortingen zelf kleiner als er onverhoopt toch gekort moet worden en is de kans op indexatie groter.

Wat vindt de PvdA hiervan? Dat er weer perspectief op indexatie komt is broodnodig, want veel gepensioneerden hebben het de afgelopen jaren al zwaar. Als je met pensioen bent, zijn door de plannen van het kabinet de boodschappen – door de btw-verhoging en de elektriciteit – duurder geworden. Ondertussen is je pensioen niet meegestegen. Dat is niet eerlijk en de PvdA heeft daar altijd tegen gestreden.

Meer pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen straks makkelijker pensioen opbouwen. Ook komt er een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tegen een schappelijke premie (een zogeheten AOV-premie).

Wat vindt de PvdA hiervan? Veel zzp’ers zijn nu niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak omdat de premie zo hoog is dat ze het niet kunnen betalen. Als ze een ongeluk krijgen en niet meer kunnen werken, komen zij meteen in grote financiële problemen. Wij vinden dat er een vangnet nodig is voor alle werkenden. Daarom hechten wij sterk aan een collectieve regeling, waar iedereen aan meebetaalt zodat de premie laag blijft. Wij zullen de voorstellen van het kabinet daar ook streng op toetsen. Het moet een oplossing bieden en betaalbaar zijn.

‘Doorsneesystematiek’ wordt afgeschaft

De doorsneesystematiek houdt in dat het meeste pensioen op latere leeftijd wordt opgebouwd. De premie van jongeren gaat naar het pensioen van ouderen. Jongeren bouwen relatief weinig op, maar worden later gecompenseerd door de premies van jongere generaties. Deze systematiek wordt afgeschaft. Voortaan bouw je ieder jaar van je werkzame leven evenveel pensioen op.

Wat vindt de PvdA hiervan? Voor de PvdA is afschaffing van de doorsneesystematiek niet noodzakelijk. Dit is vooral een wens van het kabinet. Wel maken wij ons zorgen wat dit betekent voor 45-jarigen en voor jongeren. Zij hebben betaald voor het pensioen van de ouderen boven hen, maar de toekomstige jongeren betalen niet meer mee aan hun pensioen. Zij moeten dus gecompenseerd worden. We maken een voorbehoud op dit punt en zullen er streng op toezien dat het kabinet voor compensatie zorgt.

Uitzendkrachten gaan eerder pensioen opbouwen

Uitzendkrachten, veelal jongeren, bouwen op dit moment pas na zes maanden pensioen op, de zogeheten wachttijd. Hiermee loop je als uitzendkracht pensioenopbouw mis. Uitzendbureaus hebben nu nog een uitzonderingspositie en is voor hen nu een verdienmodel. In dit pensioenakkoord wordt deze uitzonderingspositie afgeschaft.

Wat vindt de PvdA hiervan?

Als je werkt, is het belangrijk om te sparen voor je latere pensioen. Het is dan vreemd om dan eerst zes maanden te wachten met sparen voor je pensioen. De PvdA vindt het van belang dat iedereen die werkt, spaart voor zijn pensioen. In het nieuwe pensioencontract wordt dat ook nog eens eenvoudiger.

Er komt een onderzoek naar ‘pensioen na 45 jaar werken’

Er komt een onderzoek naar hoe het mogelijk is om iedereen na 45 jaar werken met pensioen te laten gaan. Dat zou een simpele oplossing zijn voor mensen die jong zijn begonnen en zorgt ervoor dat iedereen even lang moet werken.

Wat vindt de PvdA hiervan? Kennelijk is het op dit moment nog niet mogelijk bij te houden hoeveel jaar iemand heeft gewerkt. Dit wordt pas sinds 1998 bijgehouden. In dit pensioenakkoord wordt er gelukkig een onderzoek gestart, waarbij wordt gekeken of het mogelijk is om na 45 jaar te hebben gewerkt te kunnen stoppen. Dit zou wat ons betreft een mooie ontwikkeling zijn en wij zien dat ook uit naar de uitkomsten van het onderzoek.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/het-pensioenakkoord/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/het-pensioenakkoord/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Met een zwaar beroep kan je niet langer wachten…

PvdA PvdA Nederland 13-07-2020 09:45

Door Gijs van Dijk op 13 juli 2020 Delen  

Ze moeten steeds langer doorwerken en vrezen hun pensioen niet in goede gezondheid te halen. Van het kabinet moeten ze nog even geduld hebben. Maar als je op je 15de al begonnen bent met werken, kan je niet langer wachten.

In het pensioenakkoord van juni 2019 is er afgesproken dat mensen drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Er is toen 800 miljoen euro beschikbaar gekomen. En met de uitwerking van het pensioenakkoord is daarbij nog eens 200 miljoen euro bij gekomen. Vakbonden en werkgevers hebben sindsdien niet stilgezeten. Er zijn afspraken gemaakt bij de vleesverwerkende bedrijven, in de bouw en in de thuiszorg om er voor te zorgen dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen. Tot zover het goede nieuws.

De afspraken uit het pensioenakkoord blijven voor hen een papieren werkelijkheid.

Want die 1 miljard die nodig is om mensen hun welverdiende pensioen te geven blijft tot 1 juni 2021 stof te vergaren op de plank. Minister Koolmees stelt allerlei onderzoeken en voorwaarden om dit geld te kunnen gebruiken om daadwerkelijk eerder te stoppen met werken. Hierdoor moeten mensen om wie het gaat voorlopig nog doorwerken. De afspraken uit het pensioenakkoord blijven voor hen een papieren werkelijkheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/

Ik denk dan aan Co. Al 40 jaar werkt hij “aan het vlees”. Hij is begonnen voordat je op de brommer mocht. Hard en zwaar werk, waarbij vele collega’s al eerder arbeidsongeschikt raakten. Voor hem – en voor vele anderen – moet er nu eindelijk iets geregeld worden.

Stel het geld dat er is beschikbaar.

Daarom heb ik een duidelijke boodschap voor de minister Koolmees: stel het geld dat er is beschikbaar. Zorg dat mensen zoals Co echt drie jaar eerder met pensioen kunnen. Morgen debatteert de Tweede Kamer hierover. Ik wil dat dit geld vanaf 1 januari 2021 beschikbaar komt, zodat bouwvakkers, politieagenten, verzorgenden en de mensen aan het vlees echt zeker kunnen zijn van een onbezorgde oude dag.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Investeer juist nu extra in de Waddeneilanden

PvdA PvdA Nederland 01-07-2020 15:22

Door Gijs van Dijk op 1 juli 2020 Delen  

Nederland gaat na maanden langzaam open, maar de Waddeneilanden kunnen nog steeds te weinig toeristen ontvangen. Dat betekent dat er minder werk is voor de mensen. En dat er minder geld te verdienen is op de eilanden.

In 2020 verwachten de Waddeneilanden een halvering van het aantal toeristen

In 2019 ontvingen de Waddeneilanden meer dan 1,5 miljoen toeristen. Maar door de coronacrisis en de nieuwe anderhalve-meter-economie zal de impact op de eilanden groot zijn. In 2020 verwachten de eilanden een halvering van het aantal toeristen.

Vanwege de coronacrisis willen veel Nederlanders de komende tijd graag op vakantie in eigen land. De veerboten tussen het vaste land en de Waddeneilanden varen weer. Maar ze konden door de maatregelen slechts een beperkt aantal reizigers meevoeren.

Juist nu is er steun nodig om slim te investeren in toerisme en werkgelegenheid

Kroegen, restaurants en campings die juist draaien op het bezoek van toeristen, staan er slecht voor. Juist nu hebben de Waddeneilanden extra steun nodig om slim te investeren in duurzaam toerisme en werkgelegenheid. Zodat de Waddeneilanden in de toekomst de gasten kunnen blijven ontvangen die ze hard nodig hebben.

Daarom dien ik vandaag een voorstel in voor een noodfonds van 20 miljoen voor de Waddeneilanden. Daarmee kan op de Waddeneilanden geïnvesteerd worden in landschap en natuur, goede verbindingen met het vasteland en andere eilanden, en duurzaam toerisme.

Ik dien een voorstel in voor een noodfonds van 20 miljoen voor de Waddeneilanden

Deze investeringen moeten ook zorgen voor meer banen. Met het noodfonds kunnen de Waddeneilanden bouwen aan een economie die toekomstbestendig is. Voor een economie die iedereen zekerheid biedt.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-juist-nu-extra-in-waddeneilanden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-juist-nu-extra-in-waddeneilanden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Wat is nodig om armoede te bestrijden?

PvdA PvdA Nederland 18-06-2020 07:48

Door Gijs van Dijk op 18 juni 2020 Delen  

Voor de coronacrisis hoopten we nog dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede zou dalen. Nu zien vrijwilligers de rijen bij de voedselbanken toenemen. Het aantal  bijstandsaanvragen stijgt explosief, net als de kans op problematische schulden.

Om armoede te bestrijden, is geld nodig. Terwijl miljarden worden uitgegeven aan grote bedrijven zoals KLM, moeten de voedselbanken het doen met 4 miljoen. De kruimels. Het kabinet moet daarom nu ten minste 100 miljoen euro extra uittrekken, zodat ieder kind zeker kan zijn van een onbezorgde jeugd.

Om armoede te bestrijden, moet het kabinet ten minste 100 miljoen euro extra uittrekken.

Het is onverteerbaar dat bijna een miljoen mensen niet zeker weet of er aan het einde van de maand wel genoeg geld is voor een warme maaltijd. Eens per jaar een dagje naar de Efteling is al helemaal uitgesloten. Het risico op langdurige armoede is de afgelopen jaren zelfs toegenomen ondanks de economische jaren van hoogtij. Vooral mensen met een uitkering, flexwerkers en zzp’ers lopen grote risico’s. Wie eenmaal in armoede belandt, krabbelt maar moeilijk weer op.

Van het optimisme is weinig meer over. Daarom moeten we juist nu het minimumloon en de uitkeringen verhogen, zodat iedereen meer overhoudt. We kunnen ook 100.000 basisbanen creëren voor mensen met een bijstandsuitkering. Belangrijk werk op scholen, in buurtcentra en zorginstellingen, dat nu niet gedaan of niet gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd moeten we zorgen voor betaalbare huren, het eigen risico verlagen, en gezond eten betaalbaarder maken.

Juist nu moeten we extra hard ons best doen om mensen te helpen en zekerheid te bieden.

Gemeenten en de schuldhulpverlening dreigen overspoeld te worden. Daarom is fors extra geld nodig. Daar doen gemeenten belangrijk werk mee. Voor veel kinderen was thuisonderwijs helemaal niet mogelijk, omdat ze thuis geen laptop hebben, of zelfs geen internet. Dus stelde Amsterdam gratis 6.000 laptops en 450 wifi-hotspots beschikbaar. Den Haag wil armoede en klimaatverandering tegelijkertijd gaan bestrijden, door mensen te helpen slimmer met energie om te gaan. Dat kan zomaar 400 euro per jaar schelen. Groningen investeert zelf in publieke basisbanen.

We mogen niet accepteren dat de mensen die onze hulp het meest nodig hebben, straks het minste krijgen. Vóór de crisis was het beleid om armoede te bestrijden al onvoldoende. En juist nu nog meer mensen vaste grond onder de voeten dreigen te verliezen, moeten we extra hard ons best doen.

Ondertekend door:

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en de volgende PvdA-raadsleden uit de grote steden: Carolien de Heer, Duygu Yildirim, Janneke Holman, Rick van der Zweth, Hafid Bouteibi en Julian Bushoff

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

https://www.pvda.nl/nieuws/armoede-bestrijden/

https://www.pvda.nl/nieuws/armoede-bestrijden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/armoede-bestrijden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Een vangnet voor flexwerkers

PvdA PvdA Nederland 10-06-2020 09:25

Door Gijs van Dijk op 10 juni 2020 Delen  

We kunnen flexwerkers niet aan hun lot overlaten. Vanaf het begin van de crisis behoren zij tot de groep die de hardste klappen heeft moeten opvangen. Denk maar aan de barman, die net de deuren van de café heeft mogen openen. Of de rondleider, die nog steeds niet gepassioneerd de bezoekers van een museum kan rondleiden. Of de verkoper, die noodgedwongen thuis moet blijven omdat er geen klanten meer langskomen. En vergeet de duizenden studenten met een oproep- of nulurencontract niet. Jongeren die keihard werken om de de torenhoge huren te kunnen betalen en die nu zonder inkomen moeten zien te overleven.

We kunnen flexwerkers niet aan hun lot overlaten.

Al deze flexwerkers hebben heel weinig baanzekerheid, verdienen een minimaal inkomen en hebben moeite een betaalbaar huis te vinden. Vanaf het begin van de crisis waren zij de eersten zonder werk. De flexibele contracten zorgen er daarnaast voor dat ze geen mogelijkheid hebben gehad om een spaarpot te hebben om klappen op te vangen.

Het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die zij verdienen. In een tijd waar miljarden naar bedrijven en werknemers gaan, mogen we deze flexwerkers niet vergeten. En toch hoorde ik de afgelopen weken veel verhalen van flexwerkers die nu nauwelijks kunnen rondkomen. Dat kan en moet anders.

Dit vangnet is een eerste stap om flexwerkers op adem te laten komen.

Natuurlijk zijn we er nog lang niet. Er moet nog veel gebeuren om flexwerkers écht stabiliteit te bieden. Maar dit financiële vangnet is een belangrijke eerste stap om flexwerkers op adem te laten komen. Het gaat om een uitkering voor de afgelopen drie maanden. Daarbij wordt er niet gekeken naar het inkomen van je partner of het eerst verkopen van je auto.

Als je meer dan 450 euro per maand verdient, heb je recht op een uitkering van 550 euro. Hiermee ondersteunen we al die flexwerkers die de afgelopen maanden hun baan zijn kwijtgeraakt en geen bijstand of de WW konden aanvragen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/een-vangnet-voor-flexwerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/een-vangnet-voor-flexwerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Samenwerken om banen te behouden.

PvdA PvdA Nederland 18-05-2020 08:42

Door Gijs van Dijk op 18 mei 2020 Delen  

Nederland vlak na de oorlog. Ons land was bevrijd en moest weer worden opgebouwd. Op 17 mei 1945, 75 jaar geleden, sloegen werkgevers en werknemers de handen ineen. Samen gingen zij met de wederopbouw aan de slag. De Stichting van de Arbeid is geboren. De start van 75 jaar samenwerken van vakbonden en werkgevers.

We verkeren in een crisis die zijn weerga niet kent.

Vandaag, 75 jaar later, verkeren wij in een crisis die zijn weerga niet kent. Zorgen over de gezondheid van je ouders of grootouders, maar ook onzekerheid over je werk en inkomen. Het aantal werknemers en zelfstandig ondernemers dat op dit moment via overheidssteun hun salaris krijgt is ongekend, bijna 2 miljoen. 15 miljard euro in drie maanden tijd gaat nu naar zelfstandigen en bedrijven. En er volgt straks weer een dergelijk bedrag. Het zijn enorme bedragen, die nodig zijn om ons land draaiende te houden.

We moeten samenwerken voor de bestaanszekerheid van Nederlanders

Deze enorme steun is mede dankzij de samenwerking tussen werknemers en werkgevers in de Stichting van de Arbeid. Samen zetten zij de schouders eronder om bedrijven overeind te houden, banen te behouden en de inkomens van werknemers en zelfstandigen te beschermen. Een groot contrast met de Verenigde Staten, waar inmiddels meer dan 30 miljoen werknemers hun baan en inkomen zijn verloren.

Een dringende oproep aan het kabinet: schrap de ontslagboete niet.

De crisis van de Tweede Wereldoorlog en de huidige coronacrisis laten zien dat we eendrachtig moeten blijven samenwerken voor de bestaanszekerheid van alle Nederlanders. Daarom is het plan van minister Koolmees om de voorwaarde van baanbehoud voor het krijgen van staatsteun te schrappen een heel slecht plan. Gelukkig laten werkgevers en werknemers opnieuw zien dat zij het schrappen van deze ontslagboete niet zomaar accepteren. Het is van belang om goede afspraken te maken tussen werknemers en werkgevers. Afspraken die ervoor zorgen dat mensen hun baan juist kunnen behouden en aan het werk kunnen blijven. Want alleen als we samenwerken, kunnen we elke crisis aan.

Teken de petitie. Zo voorkomen we dat het kabinet deze kolossale vergissing begaat.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/samenwerken-en-banen-behouden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/samenwerken-en-banen-behouden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Stil

PvdA PvdA Nederland 04-05-2020 11:24

Door Gijs van Dijk op 4 mei 2020 Delen  

Het is ongewoon stil. Als ik de Hoge Berg opwandel, hoor ik alleen de zee, de wind, en mijn eigen gedachten. Terwijl het eiland baadt in de lentezon, is er niemand om die zonnestralen op te vangen. Een wandeling door de duinen en langs het strand is ongewone ervaring; de wandelaar als eenzame gast van de uitgestrekte natuur.

Al 75 jaar zijn we gewend aan, en verwend met, de vrijheid om vakantie te vieren, familie te bezoeken, een biertje te drinken op het terras. En voor het eerst in 75 jaar ervaren we hoe het is deze vrijheid te moeten missen. Voor het eerst in mijn leven blijkt die vrijheid niet vanzelfsprekend. Maar hoe deze crisis ons ook pijn doet en hoe het mensen, gezinnen en bedrijven raakt, we hebben nog steeds onze andere vrijheden. En ook die zijn niet vanzelfsprekend. Daarom herdenken we.

Voor het eerst in mijn leven blijkt die vrijheid niet vanzelfsprekend.

75 jaar geleden, was het niet stil op Texel. De oorlog was niet afgelopen. Hoewel de vrede al was getekend, werden de wapenen op Texel niet neergelegd. Een maand eerder had het 822e Georgische bataljon, gevormd door krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie, de moed gevat om in opstand te komen tegen de bezetter. Ze slaagden er helaas niet in om het eiland te bevrijden, en de Duitsers stuurden 800 extra soldaten om de opstand neer te slaan. De opstand kostte het leven aan 120 Texelaars, 565 Georgiërs, en 812 Duitsers. Pas op 20 mei arriveerden de Canadezen om ‘Europa’s laatste slagveld’ te bevrijden. Nog ieder jaar brengt een aantal Georgiërs een bezoek aan de Sovjetbegraafplaats Loladze op de Hoge Berg. Wat de oorlogsgeschiedenis van Texel laat zien zijn de onmogelijke keuzes waarvoor mensen in oorlogsomstandigheden worden geplaatst. En hoe de wil om te overleven anderen het leven kan kosten.

Wie ouder is dan 75 jaar, zal zich herinneren dat ook andere vrijheden niet vanzelfsprekend zijn. Gelukkig, ben je nu vrij om verliefd te worden op jongens én op meisjes. Om de Bijbel, de Koran, en de Thora te lezen. In maart volgend jaar mag je kiezen uit meer dan twintig onafhankelijke politieke partijen. Journalisten leveren dagelijks stevige kritiek op regering en oppositie. Kunstenaars volgen hun hart, in plaats van bevelen.

Wie ouder is dan 75 jaar, zal zich herinneren dat ook andere vrijheden niet vanzelfsprekend zijn.

We moeten elke dag opnieuw vechten voor deze vrijheden. Met overtuigingskracht en verbeelding, in plaats van wapens. Antisemitisme neemt toe. Complotdenkers misbruiken de Corona-crisis voor hun antisemitische agenda, en geven Joden de schuld van de uitbraak. Overal ter wereld grijpen nationalistische leiders het virus aan om minderheden te onderdrukken. Dichterbij huis wordt  de rechtsstaat langzaam ontmanteld.

De premier van Hongarije regeert per decreet. In Polen kunnen rechters worden bestraft, als hun uitspraken het gezag zouden schaden. In Nederland is het geloof in Europese samenwerking aan erosie onderhevig, terwijl het al 75 jaar vrijheid en vrede oplevert.

We leven in een vrij, welvarend en democratisch land. Maar we moeten waakzaam blijven om dit zo te houden. Zeker nu haat en uitsluiting de kop opsteken in de wereld. Ik vind dat we  ook nu niet mogen wegkijken.  En vrijheid heeft zekerheid nodig. De zekerheid van een kind dat nu thuis les moet volgen van een laptop die werkt en de zekerheid dat je morgen je rekeningen kunt betalen.  Ik zie een grote samenhorigheid om daar juist nu voor te zorgen.

Vrijheid heeft zekerheid nodig.

Ik denk dat het geen grootse daden hoeven te zijn. Ik geloof wel dat we samen in ons land de moed hebben voor kleine daden. Door om te zien naar elkaar. Door onze nieuwe buurtgenoten welkom te heten. Door op te komen voor elkaars vrijheden. Om ons te verweren tegen uitsluiting.

Ik merk zelf dat juist in deze crisis de verleiding groot is om ons op onszelf te richten en onze eigen zorgen. Ja, het is stil om ons heen. We houden 1,5 meter afstand van elkaar. We zitten thuis. Bedrijven op het eiland dragen de zwaarste crisis die we ons kunnen voorstellen. Juist nu moeten we dat samen dragen. Want ik geloof dat fysieke afstand niet betekent dat we niet verbonden zijn. Ook dit jaar herdenken we samen op 4 mei hoe bijzonder het is dat we stil kunnen en mogen zijn. En hoe stil het ook is. We houden elkaar in gedachten vast en laten elkaar niet vallen.

Want ik geloof dat fysieke afstand niet betekent dat we niet verbonden zijn.

Het is ongewoon stil. Als ik de Hoge Berg weer afloop op weg naar Den Burg zie ik een eiland dat ondanks de stilte, ondanks de fysieke afstand, meer dan ooit verbonden is met haar geschiedenis en meer dan ooit verbonden is met elkaar.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/stil/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Een wetsvoorstel voor een hoger minimumloon

PvdA PvdA Nederland 01-05-2020 07:50

Door Gijs van Dijk op 1 mei 2020 Delen  

Als je werkt, wil je zeker zijn van een fatsoenlijk loon. Een loon waarmee je de rekeningen kan betalen en je gezin kan onderhouden. Daarom dien ik vandaag, op de Dag van de Arbeid, het wetsvoorstel ‘voor een hoger minimumloon’ naar de Tweede Kamer. Met een hoger minimumuurloon krijgen de harde werkers – naast de waardering die zij verdienen – ook gewoonweg meer loon. Zo bieden we alle werkenden betere bescherming tegen uitbuiting en onderbetaling. 

Ik dien op de Dag van de Arbeid het wetsvoorstel voor een hoger minimumloon in.

Vandaag de dag werken meer dan 500.000 mensen in Nederland voor een minimumloon. Juist nu, tijdens de coronacrisis, zien we hoe onmisbaar het werk van mensen in de schoonmaak, supermarkt, post en afvalverwerking is. Met het verhogen van het minimumuurloon naar €10,60 euro gaan schoonmakers, supermarktmedewerkers, postbezorgers en vele anderen er al snel meer dan 10% op vooruit. Dat is een euro per uur en een paar tientjes per week. Dat is het verschil tussen een lege portemonnee of een beetje ruimte aan het eind van de maand. Eindelijk kan je kind sporten of kun je eens nieuwe kleren kopen. 

Juist nu zien we hoe onmisbaar het werk van mensen is die een cruciale baan hebben.

Terwijl er jarenlang grote winsten zijn gemaakt en directeuren en aandeelhouders bonussen en dividend ontvingen, kregen veel harde werkers maar net genoeg loon om rond te kunnen komen. Deze mensen werken keihard. Maar ze hebben te weinig geld als de koelkast kapot gaat of nieuwe schoenen voor hun kind nodig hebben. Ik wil dat mensen met een minimumloon zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen. Met dit wetsvoorstel zetten we een eerste stap vooruit naar een hoger leefbaar loon.

Dit voorstel biedt bescherming aan alle werkenden tegen uitbuiting en onderbetaling.

Naast een hoger loon zorgt dit voorstel voor betere bescherming van werkenden. Nu zijn er in Nederland verschillende minimumuurlonen. Deze verschillen per sector en hangen en zijn afhankelijk van de lengte van de werkweek. Daardoor wordt door kwaadwillende werkgevers en uitzendbureaus gesjoemeld. Dit wetsvoorstel zorgt voor één minimumuurloon voor alle sectoren. Door de invoering van één vastgesteld uurloon kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beter handhaven. Ook kan je zelf makkelijk zien of je voldoende loon krijgt. Dus, een betere bescherming voor alle werkenden tegen uitbuiting en onderbetaling. Want iedereen heeft het recht op bestaanszekerheid.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/wetsvoorstel-hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/wetsvoorstel-hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp