Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

26 documenten

Kinderopvang is geen markt

PvdA PvdA Nederland 22-06-2019 05:00

Door Gijs van Dijk op 22 juni 2019 Delen  

Stabiele inkomsten, weinig landelijk toezicht en een enorme vraag vanuit ouders vanwege de economische groei; zie hier de kinderopvangsector. Deze sector met de zorg van onze kleinste kinderen is een vrije markt. Een interessante markt voor investeringsmaatschappijen die op een eenvoudige manier veel geld verdienen. Als ouder ben je vaak al dolblij als er überhaupt een plek voor je kind op de kinderopvang is. Kritische vragen over kwaliteit, veiligheid of de prijs betekent voor jou 10 anderen.

Helaas zien we steeds meer dubieuze investeringsclubs opduiken in de kinderopvang.

Helaas zien we steeds meer dubieuze investeringsclubs opduiken in de kinderopvang. Zoals bij het Apeldoornse Kidsplus waar vele ernstige tekortkomingen zijn gesignaleerd. 1600 kinderen zijn overgeleverd aan de grillen van een investeringsmaatschappij. En dat is te zien: onveilige crèches, kapot speelgoed en onvoldoende personeel. Of neem de Canadese investeringsmaatschappij Onex die in juli 2018 haar intrede deed in Nederland door Kids Foundation op te kopen. Met de recent aangekondigde fusie van Kids Foundation en Partou worden straks ruim 60.000 kinderen opgevangen door en werken 8000 medewerkers bij een kinderopvangorganisatie die in handen is van een buitenlandse investeringsmaatschappij.

Het doel van deze investeringsmaatschappijen in de kinderopvang is zo veel mogelijk geld verdienen met de zorg voor onze kinderen.

Eerder hebben we gezien wat het gevolg is als investeringsmaatschappijen zich gaan bemoeien met de zorg voor de allerkleinsten. In 2014 waren duizenden ouders en kinderen de dupe van het flitsfaillissement van kinderopvangorganisatie Estro. De eigenaar van Estro had deze kinderopvang financieel leeg getrokken en volgehangen met schulden, waardoor met het eerste zuchtje tegenwind Estro failliet ging. Een buffer voor slechte tijden, als er minder economische groei is en er dus minder kinderen naar de opvang gaan, was er niet. Ouders en medewerkers kwamen hierdoor in grote problemen. Want waar kon hun kind nog naar toe en medewerkers waren opeens hun werk en inkomen kwijt. Gelukkig voor de investeringsmaatschappij kon Estro nog wel voor een schijntje worden doorverkocht aan een collega-sprinkhaankapitalist.

Maar de kinderopvang is geen markt want de sector wordt voor ongeveer 70 procent uit publiek geld gefinancierd.

Het doel van deze investeringsmaatschappijen in de kinderopvang is zo veel mogelijk geld verdienen met de zorg voor onze kinderen. Miljoenen euro’s publiek geld voor de kinderopvang komen daarmee niet ten goede van opleidingen voor het personeel, een extra gezicht bij de baby’s of gewoonweg een lager tarief. Nee, kinderopvanglocaties zijn onveilig en de miljoenen euro’s belastinggeld komen terecht bij dubieuze vastgoedondernemers of aandeelhouders

Er moet daarom streng worden toegezien dat belastinggeld voor de kinderopvang goed wordt besteed.

Maar de kinderopvang is geen markt want de sector wordt voor ongeveer 70 procent uit publiek geld gefinancierd. Op deze manier winst maken ten koste van de zorg voor kinderen is onwenselijk. De kinderopvang is van ons allemaal. Als ouder wil je zeker zijn van goede zorg voor je kind. Een kinderdagverblijf moet goede zorg bieden, veilig zijn, investeren in scholing voor haar werknemers en een betaalbaar tarief hebben.

Ouders hebben het recht om dat te weten.

Er moet daarom streng worden toegezien dat belastinggeld voor de kinderopvang goed wordt besteed. Winsten van kinderopvangorganisaties moeten binnen de kinderopvang blijven. Het toezicht moet worden verbeterd en ouders behoren goed geïnformeerd te zijn over de intenties van investeringsmaatschappijen. Gaat het geld naar de zorg van kinderen, naar de salarissen van de medewerkers of gaat het naar aandeelhouders? Ouders hebben het recht om dat te weten.

Tweede Kamerlid

Initiatiefwet: Stop winstuitkering kinderopvang | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 19-06-2019 00:00

Kinderopvang mag niet langer een cash cow zijn voor investeerders vinden GroenLinks, SP en PvdA. Daarom moet er een verbod komen op winstuitkering uit kinderopvang. Inkomsten van kinderopvang moeten worden ingezet voor het bevorderen van de kwaliteit en toegang tot kinderopvang, en mag niet langer in de zakken van investeerders verdwijnen. GroenLinks, SP en PvdA komen met een initiatiefwet daarvoor.

De afgelopen jaren hebben steeds meer grote buitenlandse ondernemingen Nederlandse kinderopvangorganisaties opgekocht met het doel om winst te maken. Nu is namelijk de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in Nederland, anders dan in bijvoorbeeld het onderwijs, onderdeel van de markt. Maar het is geen gewone markt, het wordt voor een groot deel gefinancierd uit collectieve middelen. Dat maakt de Nederlandse kinderopvang een interessante en veilige investeringsoptie.

En hier schuurt het volgens de initiatiefnemers. De kinderopvang wordt voor 70% door de overheid en werkgevers bekostigd. Dat betekent dat een groot deel van de collectieve - grotendeels publieke - kosten, nu wegstroomt naar buitenlandse investeerders waar winst op de eerste plaats komt en niet het kind.

Geen goede zaak, vinden de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. Volgens hen zorgt deze werkwijze uiteindelijk voor de uitholling van het systeem. Want de focus op winstmaximalisatie bij deze investeerders zorgt op de lange termijn voor minder opvang in gebieden waar minder kinderen wonen en dus minder rendabel zijn. En voor ongelijke concurrentie tussen kinderopvangcentra in gebieden met veel bemiddelde ouders. Daarnaast zet het diversiteit van aanbod en keuzevrijheid van ouders onder druk. Toegang tot opvangmogelijkheden neemt af en kansongelijkheid neemt toe.

“Het is eigenlijk te gek voor woorden dat over de rug van onze kinderen winst wordt gemaakt. Goede kinderopvang is een publieke aangelegenheid en we weten hoe belangrijk de ontwikkeling in de eerste jaren zijn voor de rest van iemands leven. Ik kies de belangen van onze kinderen boven rendementen”, aldus Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks.

“Het is vrij eenvoudig. Kinderopvang is niet bedoeld om investeerders rijk te maken, maar om kinderen een veilige plek te bieden. Elke euro die bij een sprinkhaankapitalist met zo’n investeringsfonds terecht komt, gaat niet naar de verbetering van de kwaliteit van de opvang. Met onze belastingen subsidiëren we zo buitenlandse beleggingsclubjes die vooral het eigen rendement belangrijk vinden. Weg ermee dus!”, zegt Peter Kwint, Kamerlid van SP.

Gijs van Dijk (PvdA): “De kinderopvang is van ons allemaal. Winst maken ten koste van de zorg voor kinderen is onwenselijk. Daarom moet streng worden toegezien dat belastinggeld voor de kinderopvang goed wordt besteed. Als ouder wil je zeker zijn van goede zorg voor je kind. En dat betekent dat een kinderdagverblijf moet goede zorg bieden, veilig zijn, investeren in scholing voor haar werknemers en een betaalbaar tarief hebben.“  

Felle kritiek in Eerste Kamer op nieuwe wet arbeidsmarkt

PvdA PvdA VVD CDA Nederland 29-05-2019 09:41

Door Esther-Mirjam Sent op 29 mei 2019 Delen  

Fractievoorzitter Esther-Mirjam Sent stelde veel kritische vragen en liet ook het sociaaldemocratische alternatief zien. Op dinsdag 28 mei wordt er gestemd en gaan wij proberen deze wet tegen te houden.

Mensen willen zeker zijn van vast werk met een fatsoenlijk salaris. Goed werk is de basis voor een goed leven. Het is je inkomen en je toekomst. Het is erbij horen en plezier hebben met je collega’s. Goed werk met een vast salaris is daarom heel belangrijk.

Goed werk is de basis voor een goed leven.

Helaas is die zekerheid sinds de jaren negentig langzaamaan minder geworden. Inmiddels heeft Nederland een van de meest flexibele arbeidsmarkten van Europa. Veel mensen hoppen van baan naar baan, van nul-urencontract naar gedwongen zelfstandigheid. Dit biedt geen perspectief op een zeker inkomen. Bovendien bouw je geen pensioen op voor later.

Kortom, de arbeidsmarkt is uit balans. En daarbij is de flexibiliteit ook ongelijk verdeeld. Ben je jong, laagopgeleid, vrouw of heb je een migratieachtergrond, dan heb je meer kans op een flexibel contract. Waar flexibele arbeid een goede oplossing kan zijn voor bepaalde situaties, wordt het ingericht als structurele invulling van wat normale vaste banen horen te zijn. Zo ontstaat er onzeker werk, dat minder betaalt en waar minder in wordt geïnvesteerd.

Een wet die de broodnodige balans op de arbeidsmarkt zou herstellen, is dus hard nodig. Om zzp’ers te beschermen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en de belastingvoordelen voor zzp’ers aan te pakken. Maar de wet die het kabinet heeft gemaakt, doet hier allemaal niets aan. Onaf, onduidelijk en teleurstellend; dat was niet alleen mijn oordeel, maar ook het oordeel van bijna alle wetenschappers die we als Eerste Kamer hebben bevraagd.

https://www.pvda.nl/nieuws/felle-kritiek-in-eerste-kamer-op-nieuwe-wet-arbeidsmarkt/

Een wet die de broodnodige balans op de arbeidsmarkt zou herstellen, is dus hard nodig.

De wet zorgt namelijk voor meer onzekerheid. Allereerst wordt de ontslagbescherming uitgekleed. Het wordt makkelijker om mensen te ontslaan en de transitievergoeding wordt lager en gemaximeerd. Daarnaast wil het kabinet het weer mogelijk maken om drie jaar in tijdelijke dienst te zijn, waardoor werknemers minder snel een vast contract krijgen. Er zitten ook wel positieve kanten aan de wet, zoals dat het kabinet de premie voor vaste contracten wil verlagen om zo deze contracten aantrekkelijker te maken voor werkgevers en dat er strengere eisen komen voor oproepcontracten. Maar ook daar zouden wij liever nog wat ambitieuzer zijn en minder uitzonderingen toestaan.

De PvdA wil de flexibilisering van onze arbeidsmarkt tegengaan. Zekerheid moet weer de norm worden. Gijs van Dijk heeft in de Tweede Kamer al een aantal sociaaldemocratische voorstellen gedaan en wij hebben daar nog twee voorstellen aan toegevoegd.

Allereerst willen we dat alle zelfstandigen ook een minimumdekking moeten krijgen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hiermee beschermen we zzp’ers en wordt het ook betaalbaarder om verzekerd te zijn. Zzp’ers zijn nu vaak 20 tot 25 procent goedkoper, wanneer ze geen pensioen opbouwen en de kosten daarvan niet in hun tarieven doorberekenen. Dat is oneerlijke concurrentie en drukt de lonen.

Zelfstandigen moeten ook een minimumdekking krijgen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ten tweede willen we de platformeconomie meer aan banden leggen. Digitale werkplatformen, zoals Uber, Temper en Roamler, zouden ertoe kunnen leiden dat het aantal zzp’ers in Nederland de komende jaren enorm toeneemt. Niet alleen uitzendkrachten, maar ook werkenden in kortdurende en oproepcontracten kunnen op grote schaal op een zzp-platform terecht komen. Veel van deze mensen zouden veel liever een vast contract krijgen.

Het debat in de Eerste Kamer was helaas nog teleurstellender dan het wetsvoorstel zelf. Hoewel er forse kritiek was op het wetsvoorstel, werd het duidelijk dat de coalitiepartijen hadden afgesproken hiervoor te stemmen. De VVD en het CDA dienden een motie in om ‘voor de zomer van 2019’ (dat is dus binnen een maand!) alsnog met zzp-beleid te komen. Wat ons betreft had dat juist een belangrijk onderdeel moeten zijn van deze wet en kan dat niet achteraf nog gerepareerd worden. Als we deze wet kunnen tegenhouden, dan kan het kabinet gaan werken aan een wet die écht balans brengt op de arbeidsmarkt.

Vice-Fractievoorzitter

Op de Dag van de Arbeid liepen we ...

PvdA PvdA Nederland 02-05-2019 12:56

Op de Dag van de Arbeid liepen we van het Museumplein naar de Dam. Want in 2019 is deze dag nog steeds relevant. Voor Anneloes, voor Erik en voor zoveel anderen om te strijden voor een hoger minimumloon. 💪 Ook in de Kamer zet Gijs van Dijk hiervoor de eerste stap. Lees hier zijn voorstel 👉 bit.ly/vooreenhogerminimumloon

In de voetsporen van moedige mannen en vrouwen

PvdA PvdA Nederland 01-05-2019 11:41

Door Nelleke Vedelaar op 1 mei 2019 Delen  

Uit Het Bildt een stoet van 600 mannen in rijen van vier en daarachter 15 rijtuigen met vrouwen en kinderen. Zij zullen in alle vroegte vertrokken zijn om na een de tocht van 15 kilometer, hier in Leeuwarden, geschiedenis te schrijven.

Op die eerste mei zaten de veenarbeiders van Nij Beets midden in een staking. Voor hen was de achturige werkdag werkdag nog ver weg. Ze werkten dagelijks van zonsopkomst tot aan het begin van de avond. Twaalf uur en langer. Hun staking, gesteund door de socialistische beweging en de vakbeweging, ging over meer dan loonsverhoging alleen. Hun actie was deel geworden van de strijd om een menswaardig leven en voor een andere, meer rechtvaardige samenleving.

Hun staking, gesteund door de socialistische beweging en de vakbeweging, ging over meer dan loonsverhoging alleen.

Hier in Leeuwarden, in 1890 ging de collectebus rond voor de veenstakers van Nij Beets en de Tijnje. De collectebus moest halverwege geleegd worden. Iedereen was solidair met de veenstakers.

1890 was ook het jaar van de vrouwenstaking in Appelscha. De strijd van deze veenwerkers, mannen én vrouwen, leidde in die jaren tot de eerste vakorganisatie van veenarbeiders in Nederland, de eerste organisatie van veenarbeidsters, de eerste CAO voor veenarbeiders en een gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor het zelfde werk.

Slechte huisvesting, gedwongen winkelnering, armoede, ziekte, kinderarbeid, uitbuiting en onderdrukking: daarover werd gesproken, hier in Leeuwarden, 130 jaar geleden.

Het zijn de moedige mannen en vrouwen van toen, die ons nog steeds vervullen van trots

Het zijn de moedige mannen en vrouwen van toen, die ons nog steeds vervullen van trots. Met grote voorgangers als Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra. Maar boven alles zijn het de veenarbeiders, de landarbeiders en fabrieksarbeiders geweest. Zij stonden op en hebben gevochten voor een beter bestaan.

Die eerste 1 mei-viering, 130 jaar geleden, leert ons wat solidariteit betekent, leert ons wat een collectieve strijd kan opleveren en leert ons dat wij in de voetsporen móeten treden van al onze voorgangers.

De industriëlen en kapitalisten van toen, zijn de multinationals, de techgiganten en platformbedrijven van nu. De arbeiders van toen zijn de flexwerkers van nu. Aandeelhouders strijken winsten op. Multinationals ontwijken belastingen. Bouwvakkers, buschauffeurs en schoonmakers, postbodes, leraren en verpleegkundigen, allemaal werken ze steeds vaker op basis van tijdelijke contracten, of als schijnzelfstandige: in concurrentie met elkaar. Vaak zonder pensioenopbouw, zonder bescherming tegen ziekte en pech.

De industriëlen en kapitalisten van toen, zijn de multinationals, de techgiganten en platformbedrijven van nu.

En daarom gaan we voorop in de strijd, samen met de vakbeweging. Voor fatsoenlijke salarissen, zekere contracten, sociale zekerheid en een onbezorgde oude dag. De Jonge socialisten en Young en United van de FNV kregen het samen voor elkaar: de afschaffing van het jeugdminimumloon. Liliane Ploumen krijgt het voor elkaar met haar initiatief wetsvoorstel voor gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk.

Agnes Jongerius en Gijs van Dijk strijden samen met Uber-chauffeurs voor eerlijke beloning, sociale zekerheid en een vast dienstverband. Kijk op de website die gisteren online is gegaan. Hetiscoderood.nl, waarop de verhalen van flexwerkers gedeeld worden en onrecht aan de kaak wordt gesteld.

Lodewijk Asscher strijdt voor een eerlijk pensioen, voor gepensioneerden en werkenden. En voor een eerder pensioen van mensen die hun leven lang zwaar werk hebben verricht. En vandaag strijden we voor een hoger en gelijk wettelijk minimum loon voor iedereen.

Ook hier in Friesland gaat de strijd door, voor fatsoenlijk werk en een betaalbaar huis voor iedereen. Met Lutz in Leeuwarden en Marijke in de provincie. Lokaal en nationaal staan we schouder aan schouder.

En zoals 130 jaar gelden, is onze strijd ook nu internationaal. Frans Timmermans strijdt met ons voor een minimum loon in alle Europese landen. In zijn woorden: “Het is tijd dat grote bedrijven belasting gaan betalen. Het is tijd dat we mensen weer een zekere toekomst geven. Met een eerlijk loon en een betaalbare woning. Het is tijd voor een Europa waar mannen en vrouwen gelijk betaalt en behandeld worden. Waar mensenrechten voor iedereen gelden.”

In mijn woorden: Het is tijd om opnieuw onze mouwen op te stropen. In de voetsporen van hen die ons voorgingen.

Terug naar de eerste 1 mei-viering in Leeuwarden in 1890. Die dag kwam het tot een breuk tussen een jonge Leeuwarder advocaat en zijn vader de wethouder. De zoon die naar de 1 mei-viering was geweest vertelde zijn vader in een heftige woordenwisseling definitief voor het socialisme te hebben gekozen. “Denk niet,” zei hij tegen zijn vader, “dat ik die zaak ooit ontrouw zal worden. Ik moet, het is mijn roeping”.

Het was Pieter Jelles Troelstra.

Lieve partijgenoten, dank jullie wel.

Partijbestuur

Mensen werken keihard en verdienen ...

PvdA PvdA Nederland 01-05-2019 08:12

Mensen werken keihard en verdienen het minimumloon, maar hebben te weinig geld als de koelkast kapot gaat. Vandaag 1 mei, op de Dag van de Arbeid, presenteert Gijs van Dijk het wetsvoorstel voor een hoger minimumloon. 💪

Voor een hoger minimumloon!

PvdA PvdA Nederland 01-05-2019 05:00

Door Gijs van Dijk op 1 mei 2019 Delen  

Om rond te kunnen komen heb je vaak meerdere baantjes nodig. Armoede onder werkenden neemt zelfs toe. Dat moet anders, iedereen heeft het recht op bestaanszekerheid.

Het is vandaag de Dag van de Arbeid. Deze dag is ooit gestart als internationale strijddag voor de acht urige werkdag. Nu in 2019 is deze strijd opnieuw relevant. Voor 500.000 mensen in Nederland geldt dat zij werken voor alleen een onzeker minimumloon.

We komen vandaag, op de Dag van de Arbeid, met het wetsvoorstel ‘Voor een hoger minimumuurloon’.

Als je werkt, wil je zeker zijn van een fatsoenlijk loon. Een loon waarvan je kan leven. Daarom komen we vandaag, op de Dag van de Arbeid, met het wetsvoorstel ‘Voor een hoger minimumuurloon’. Met een vastgesteld en hoger minimumuurloon gaat werken meer lonen. Zo bieden we alle werkenden betere bescherming tegen uitbuiting en onderbetaling. Met het hogere minimumloon en betere bescherming krijg je als werkende vaste grond onder de voeten, waarmee je vooruit kunt.

Met het hogere minimumuurloon van 10,36 euro gaan afwassers, callcentermedewerkers, schoonmakers, winkelpersoneel en vele anderen er al snel meer dan 10% op vooruit. Dat is een euro per uur en een paar tientjes per week. Dat is het verschil tussen een lege portemonnee of een beetje ruimte aan de eind van de maand. Eindelijk kan je kind sporten of kun je eens nieuwe kleren kopen.

Ik wil dat ook mensen met het minimumloon er op vooruit gaan

Dagelijks lezen we hoe goed het gaat met Nederland. De winsten van de multinationals en bedrijven gaan door het plafond. Ik zie dat mensen die het minimumloon verdienen keihard werken, maar te weinig geld hebben als de koelkast kapot gaat. Ik wil dat ook mensen met het minimumloon er op vooruit gaan. Met dit wetsvoorstel zetten we een eerste stap.

Met dit wetsvoorstel zetten we een eerste stap.

Naast een hoger loon zorgt dit voorstel voor betere bescherming van werkenden. Nu wordt er gesjoemeld met verschillende minimumuurlonen. Door de invoering van een vastgesteld minimumuurloon kan de Inspectie SZW beter handhaven. Ook kan je zelf beter bijhouden of je voldoende verdient. Betere bescherming dus van alle werkenden tegen uitbuiting en onderbetaling.

Lees hier het wetsvoorstel.

Heb je vragen over het voorstel of wil je graag meedoen dit tot een succes te maken? Laat het mij weten!

https://www.pvda.nl/nieuws/voor-een-hoger-minimumloon/

Tweede Kamerlid

Als je werkt wil je zeker zijn van ...

PvdA PvdA Nederland 16-04-2019 17:42

Als je werkt wil je zeker zijn van een fatsoenlijk loon. Een loon waarvan je kan leven. Daarom komt Gijs van Dijk op de Dag van de Arbeid met een wetsvoorstel voor een hoger minimumuurloon. 💪 Met het hogere minimumloon en betere bescherming krijg je als werkende meer vaste grond onder de voeten, waarmee je vooruit kunt.

Als je ziek bent, wil je zeker zijn ...

PvdA PvdA Nederland 15-04-2019 08:39

Als je ziek bent, wil je zeker zijn van de beste ondersteuning. Het UWV moet er voor zorgen dat je snel en goed geholpen door een arts. De grote hoeveelheid fouten moet worden aangepakt. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk wil dat het UWV de beste ondersteuning aan zieke mensen gaat bieden. 👉🏽pvdarbe.id/toekomstbestendig-uwv

Groningers verdienen een goede ...

PvdA PvdA Nederland 06-04-2019 14:00

Groningers verdienen een goede treinverbinding 🙌🏻. Gijs van Dijk pleit voor meer en snellere treinen naar Groningen.