Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

16 documenten

"De boodschappenkar voor de ...

PvdA PvdA Nederland 22-06-2019 11:53

"De boodschappenkar voor de Nederlanders wordt drie miljard duurder, terwijl bedrijven vier miljard cadeau krijgen." Henk Nijboer vindt dat de rekening eerlijk moet worden verdeeld 🙌🏼.

Ook middeninkomens hebben recht op wonen

PvdA PvdA Nederland 23-05-2019 10:16

Door Agnes Jongerius, Henk Nijboer op 23 mei 2019 Delen  

Een eigen huis, een plek onder de zon. Voor veel mensen een droom die steeds ‎onbereikbaarder is geworden. Speculanten, beleggers en huisjesmelkers zijn de baas op de huizenmarkt. Hierdoor zitten starters en middeninkomens in de knel: geen toegang tot ‎sociale huurwoningen, dure vrije huur of een onbereikbare koopwoning. De te lage ‎inkomensgrens voor sociale huur maakt een betaalbaar huis onbereikbaar voor gewone mensen. ‎Wonen is een grondrecht. Ook de politieagent, de verpleegkundige en de leraar moeten ‎kunnen wonen in de stad waar zij werken. Opmerkelijk genoeg wijst minister Ollongren naar ‎Brussel voor een oplossing. Het is echter de hoogste tijd dat de minister de inkomensgrens ‎verhoogt, nu blijkt dat dit volgens Europese regels mag.‎

De inkomensgrens moet voor ‎een sociale huurwoning worden verhoogd, zodat ook de politieagent, leraar of verpleger weer ‎aanspraak kan maken op een sociale huurwoning.

Voor mensen met een middeninkomen is het nu bijna onmogelijk om een goede en ‎betaalbare woning te bemachtigen. Sinds 2013 stegen prijzen voor koopwoningen met 36,1 ‎procent tot recordhoogtes, gemiddeld 300 duizend euro. Wie kan dat nog betalen? Met ‎de strengere hypotheekeisen betekent dit dat steeds minder middeninkomens een huis kunnen kopen. ‎

Wie te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koophuis ‎moet huren in de vrije sector. Maar in dit segment is de situatie ‎allerbelabberdst. Zo steeg de prijs voor een huurwoning in Eindhoven vorig jaar met 12,1 ‎procent, in Rotterdam met 14,3 procent. Huurders betalen soms tot wel 40 procent van hun inkomen aan woonlasten. Veel meer dan de 29 procent die huiseigenaren gemiddeld ‎kwijt zijn. Dit is onhoudbaar. ‎

Voor mensen met een middeninkomen is een koopwoning onbetaalbaar en sociale‎huur onbereikbaar. Zij vallen tussen wal en schip. Daarom moet de inkomensgrens voor ‎een sociale huurwoning worden verhoogd, zodat ook de politieagent, leraar of verpleger weer ‎aanspraak kan maken op een sociale huurwoning.

Pak die ruimte In haar weigering om de ‎inkomensgrenzen te verhogen verschuilt minister Ollongren zich achter Europese regels. Zij zegt dat Brussel een inkomensgrens oplegt. Echter, de hoogte van die grens ‎wordt niet door de EU bepaald, blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA-fractie in het Europees Parlement. Volgens de Europese Commisse gaat Nederland zelf ‎over die grens. Pák die ruimte dan ook, zeggen wij tegen de minister. ‎ Menig ander Europees land heeft zijn zaakjes wel goed op orde. Zo hebben Frankrijk ‎en Oostenrijk, met goedkeuring van Europa, een inkomensgrens van ruim 70 duizend euro.

Wij gaan voor een verhoging van de inkomensgrens voor sociale huur.

Het kan en moet beter. Wij gaan voor een verhoging van de inkomensgrens voor sociale huur. Het ‎kan, het mag, nu nog doen. Aan de PvdA zal het niet liggen: wij willen dat‎alle inkomens zeker kunnen zijn van een betaalbaar huis in de stad. ‎

Europa

Tweede Kamerlid

Thijs Wöltgenslezing: Sociaal en sterk met het Rijnlands model

PvdA PvdA Nederland 10-05-2019 19:05

Door Henk Nijboer op 10 mei 2019 Delen  

Thijs Wöltgens was Tweede Kamerlid en later ook voorzitter van de PvdA-fractie, maar bovenal was hij een origineel en autonoom denker. Hij kwam in de Kamer toen ik nog niet eens geboren was, maar als financieel woordvoerder word ik nog vaak aan zijn ideeën en werk herinnerd.

Tijdens de lezing sprak ik aan de hand van het werk van Wöltgens over de toekomst van ons sociaal economische stelsel.

Tijdens de lezing sprak ik aan de hand van het werk van Wöltgens over de toekomst van ons sociaal economische stelsel. Om Nederland sociaal en economisch sterker te maken hebben we ook in de 21e eeuw het Rijnlandse model nodig. Met een actievere rol van de overheid in onze economie, een rechtvaardiger belastingstelsel en dienstbare bedrijven die zich aanpassen aan de nieuwe tijd.

Tweede Kamerlid

Mensen boven techreuzen

PvdA PvdA Nederland 25-04-2019 05:05

Door Lodewijk Asscher, Paul Tang, Henk Nijboer op 25 april 2019 Delen  

Daar is een eerlijke bijdrage van iedereen voor nodig. Dat betekent dat ook digitale multinationals hun steentje moeten bijdragen. Dat we mensen boven Tech multinationals zetten.

Bekijk de persconferentie (die begint op 5:54):

Tech bedrijven als Google en Facebook kunnen zonder uitgebreide fysieke aanwezigheid veel verdienen in Nederland.

Digitale bedrijven hebben namelijk veel mogelijkheden om belastingen te ontwijken. Het gevolg is dat er te weinig belasting wordt betaald in Europa. Tech bedrijven als Google en Facebook kunnen zonder uitgebreide fysieke aanwezigheid veel verdienen in Nederland. De winst kan gemakkelijk worden verschoven naar landen waar weinig of geen belasting wordt betaald. Daardoor blijft deze winst vaak onbelast. Dat is niet alleen oneerlijk naar alle andere belastingbetalers, het levert digitale bedrijven een concurrentievoordeel op. Dat is niet eerlijk.

Daarom maken we een wetsvoorstel voor een digitale belasting.

Internationaal wordt er niets aan dit probleem gedaan. Daarom doen sommige landen het nu zelf, zoals Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wij vinden dat Nederland dit ook moet doen. Daarom maken we een wetsvoorstel voor een digitale belasting. Zo gaan bedrijven als Google, Facebook en Amazon ook hun eerlijke bijdrage leveren. Net als iedereen dat doet.

Tweede Kamerlid

Europa

Tweede Kamerlid

Shell betaalt in Nederland geen ...

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 16-04-2019 07:15

Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting, terwijl gewone mensen het volle pond betalen. Daarom stelt Henk Nijboer, samen met GroenLinks en SP, voor de mazen in de wet te dichten 👇🏻

"Dat 96% van de mensen er op vooruit ...

PvdA PvdA Nederland 11-04-2019 09:42

"Dat 96% van de mensen er op vooruit gaat, zoals werd voorspeld, daar komt helemaal niks van terecht", zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Met het PvdA-koopkrachtplan gaat iedereen er wél op vooruit. 👉🏽 bit.ly/nibud2019

Shell weigert opheldering te komen ...

PvdA PvdA Nederland 09-04-2019 12:13

Shell weigert opheldering te komen geven in de Tweede Kamer over de belasting die ze ontwijken. Henk Nijboer: "dit is ongekend, Shell staat niet boven de wet" 👇

'Anders vertrekken we naar het ...

PvdA PvdA Nederland 27-03-2019 12:14

'Anders vertrekken we naar het buitenland!' Het is de standaardreactie van banken en grote bedrijven als wij beginnen over hun bizarre bonus en torenhoog salaris. Henk Nijboer is daar duidelijk over: ‘ik laat mij niet chanteren’ 💪 Lees hier meer 👉 bit.ly/lessen-financiele-crisis

Tijd dat we er allemaal echt op vooruit gaan

PvdA PvdA Nederland 07-03-2019 06:00

Door Lodewijk Asscher op 7 maart 2019 Delen  

Voor de een kwam de energierekening of de hogere rekening bij de kassa van de supermarkt als een grote schrik, voor de ander is geen betaalbaar huis te vinden. Daar kunnen we wat aan doen. Door een andere politieke keuze te maken. Vandaag dien ik met financieel specialist Henk Nijboer een voorstel in waarin we ons alternatief schetsen.

Vandaag dien ik met financieel specialist Henk Nijboer een voorstel in waarin we ons alternatief schetsen.

Met meer ruimte voor vooruitgang voor iedereen. Met compensatie voor de energierekening en zonder de hogere btw op de dagelijkse boodschappen. Met meer waardering voor de mensen die voor ons allemaal in het veld staan: de agenten, leraren, verpleegkundigen en militairen. Met een steuntje in de rug voor ouderen door een hogere AOW. En met een hogere huur- en zorgtoeslag.

Het is tijd voor een eerlijker alternatief.

Dat moet betaald worden, dat weten wij ook wel. En dat kan. Als we een bijdrage durven te vragen aan de rijksten. Als we bedrijven die gelukkig weer veel winst maken geen belastingverlaging geven. Als we de uitstoot van CO2 belasten.

Dit is het moment om te investeren in de samenleving, in plaats van in multinationals.

Het is tijd voor een eerlijker alternatief. Een alternatief waarbij je zeker kan zijn dat je er echt op vooruit gaat. Het kabinet Rutte III heeft gekozen voor duurdere boodschappen en lagere winstbelasting voor grote bedrijven. Als we allemaal gaan stemmen kunnen we hen de meerderheid ontnemen.

Dit is het moment om te investeren in de samenleving, in plaats van in multinationals. In schoolkrijt, in plaats van krijtstreep. In bestaanszekerheid voor iedereen, in plaats van rijkdom voor enkelen. Laten we deze kans grijpen.

Laten we deze kans grijpen.

Tweede Kamerlid

Parlementaire enquête gaswinning belangrijk voor Groningen

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 06-03-2019 19:34

Door Henk Nijboer op 6 maart 2019 Delen  

Het wordt daarom alleen ingezet bij heel ernstige situaties, zoals in het verleden de vliegramp in de Bijlmermeer of de grootschalige bouwfraude. Een parlementaire enquête helpt in dit soort situaties om de waarheid boven tafel te krijgen.

Veel Groningers vragen al tijden om een enquête. Gisteren stemde de Tweede Kamer unaniem voor een motie van mijn GroenLinks collega Tom van der Lee en mij. Hierdoor zal er nu een parlementaire enquête komen en dat vind ik goed.

Het leed in Groningen is immens en het is belangrijk om precies te weten hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Het leed in Groningen is immens en het is belangrijk om precies te weten hoe het zo ver heeft kunnen komen. Daarom is de PvdA voorstander van een breed onderzoek, vanaf het begin van de gaswinning in de jaren ’60 tot nu. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de overheid beloofde dat gas gewonnen kon worden en de Groningers veilig zouden zijn, terwijl in de praktijk huizen moeten worden afgebroken? Waarom werden onze molens, kerken, boerderijen en cultuurlandschap zo slecht beschermd? En hoe is het mogelijk dat het aan de NAM is toegestaan op zo’n grote schaal zoveel schade te veroorzaken?

Meer recent zijn er twee hoofdvragen die zeker aan de orde moeten komen. Hoe kan het dat na de zware beving in Huizinge in 2012, de gaskraan in 2013 ineens wagenwijd open ging en de NAM een recordhoeveelheid gas heeft gewonnen? En de tweede vraag: hoe kan het dat, zogenaamd vanwege de leveringszekerheid, de gaskraan de afgelopen jaren slechts mondjesmaat kon worden dichtgedraaid maar dat dit nu ineens wel blijkt te kunnen?

De verantwoordelijken zullen onder ede worden gehoord en moeten zich in het openbaar verantwoorden voor het beleid dat zoveel leed heeft veroorzaakt.

Deze en vele andere vragen zullen centraal staan in de parlementaire enquête. De ernst van de situatie is er naar om het zwaarste instrument in onze parlementaire democratie in te zetten. De verantwoordelijken, waaronder de NAM, Shell en achtereenvolgende ministers, zullen onder ede worden gehoord en moeten zich in het openbaar verantwoorden voor het beleid dat zoveel leed heeft veroorzaakt.

In overleg met alle partijen in de Tweede Kamer is afgesproken pas te starten met de enquête als de versterking en de bijbehorende instituten op gang zijn gekomen. Dit om ervoor te zorgen dat het verbeteren van de situatie in Groningen niet voor de voeten wordt gelopen. Want laten we er geen doekjes om winden: het loopt nu nog voor geen meter.

Groningers hebben het recht om precies te weten wat er in het verleden is gebeurd en wie waarvoor verantwoordelijk was.

Het trieste 50e jubileum vandaag van de DvhN-serie ‘ Ik Wacht!’ laat dat maar al te goed zien. Dat neemt niet weg dat de PvdA erop zal aandringen zo spoedig mogelijk van start te gaan. Het wachten duurde immers al lang genoeg.

Groningers hebben het recht om precies te weten wat er in het verleden is gebeurd en wie waarvoor verantwoordelijk was. Een parlementaire enquête zorgt voor deze duidelijkheid.

Tweede Kamerlid