Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

De belegger verdubbelde ineens hun ...

PvdA PvdA Nederland 02-07-2019 11:11

De belegger verdubbelde ineens hun huur, terwijl ze al sinds de jaren ‘90 op het Java-eiland in Amsterdam wonen. Tijd voor ‘Berlijnse maatregelen’, vindt Henk Nijboer Lees hier het hele verhaal 👇.

Grijp in bij bizarre huurstijgingen

PvdA PvdA Nederland 02-07-2019 09:48

Door Henk Nijboer op 2 juli 2019 Delen  

Mensen die al jaren in hun buurt wonen, worden geconfronteerd met prijsstijgingen van tientallen procenten. In Berlijn grijpt de overheid in. Met prijsstijgingen van wel 70 procent besloot het linkse stadsbestuur onlangs om radicaal in te grijpen: alle huren worden voor vijf jaar bevroren. Dat goede voorbeeld verdient navolging!

Toen de afspraken met de gemeente afliepen, besloot de belegger die hun huizen had gebouwd de huren sterk te verhogen

De PvdA is al langer voor Berlijnse maatregelen om de huurwaanzin in Nederland te stoppen. Daarover sprak ik vorige week met de huurders van het Java-Eiland in Amsterdam. Ze zijn er in de jaren ‘90 komen wonen, zijn gehecht geraakt aan hun thuis, en hebben een sociaal netwerk en vriendschappen opgebouwd in de buurt. Toen de afspraken met de gemeente afliepen, besloot de belegger die hun huizen had gebouwd de huren sterk te verhogen, zelfs te verdubbelen. Onbetaalbaar, uiteraard. De belegger biedt maar een oplossing: “dan moet u maar verhuizen.” Terecht zijn de huurders woedend.

De overheid moet streng durven ingrijpen in de vrije sector.

Zeker nu er woningnood is, moeten huurders beschermd worden. Wonen is namelijk een grondrecht. De overheid moet daarom streng durven ingrijpen in de vrije sector. Daarvoor heb ik al twee voorstellen voor wetswijziging (via amendementen) ingediend. Ten eerste mogen wat de PvdA-betreft de huren met maximaal 3 procent stijgen bovenop de inflatie. Ook in de vrije sector. Dit beschermt huurders, zodat zij niet door enorme prijsstijgingen uit hun huis worden gejaagd. En ten tweede willen we huurders die al geconfronteerd werden met hoge stijgingen naar Berlijns voorbeeld beschermen. De huren worden bevroren, als die met 30 procent of meer zijn gestegen in de vijf jaar ervoor.

We kunnen volkshuisvesting niet overlaten aan de markt.

Iedereen wil zeker kunnen zijn van een fijne en betaalbare woning. De absurde huurstijgingen in het hele land laten zien dat we volkshuisvesting niet kunnen overlaten aan de markt en de beleggers. Een huis is namelijk geen stapel stenen, maar een thuis.

Tweede Kamerlid

"De boodschappenkar voor de ...

PvdA PvdA Nederland 22-06-2019 11:53

"De boodschappenkar voor de Nederlanders wordt drie miljard duurder, terwijl bedrijven vier miljard cadeau krijgen." Henk Nijboer vindt dat de rekening eerlijk moet worden verdeeld 🙌🏼.

Ook middeninkomens hebben recht op wonen

PvdA PvdA Nederland 23-05-2019 10:16

Door Agnes Jongerius, Henk Nijboer op 23 mei 2019 Delen  

Een eigen huis, een plek onder de zon. Voor veel mensen een droom die steeds ‎onbereikbaarder is geworden. Speculanten, beleggers en huisjesmelkers zijn de baas op de huizenmarkt. Hierdoor zitten starters en middeninkomens in de knel: geen toegang tot ‎sociale huurwoningen, dure vrije huur of een onbereikbare koopwoning. De te lage ‎inkomensgrens voor sociale huur maakt een betaalbaar huis onbereikbaar voor gewone mensen. ‎Wonen is een grondrecht. Ook de politieagent, de verpleegkundige en de leraar moeten ‎kunnen wonen in de stad waar zij werken. Opmerkelijk genoeg wijst minister Ollongren naar ‎Brussel voor een oplossing. Het is echter de hoogste tijd dat de minister de inkomensgrens ‎verhoogt, nu blijkt dat dit volgens Europese regels mag.‎

De inkomensgrens moet voor ‎een sociale huurwoning worden verhoogd, zodat ook de politieagent, leraar of verpleger weer ‎aanspraak kan maken op een sociale huurwoning.

Voor mensen met een middeninkomen is het nu bijna onmogelijk om een goede en ‎betaalbare woning te bemachtigen. Sinds 2013 stegen prijzen voor koopwoningen met 36,1 ‎procent tot recordhoogtes, gemiddeld 300 duizend euro. Wie kan dat nog betalen? Met ‎de strengere hypotheekeisen betekent dit dat steeds minder middeninkomens een huis kunnen kopen. ‎

Wie te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koophuis ‎moet huren in de vrije sector. Maar in dit segment is de situatie ‎allerbelabberdst. Zo steeg de prijs voor een huurwoning in Eindhoven vorig jaar met 12,1 ‎procent, in Rotterdam met 14,3 procent. Huurders betalen soms tot wel 40 procent van hun inkomen aan woonlasten. Veel meer dan de 29 procent die huiseigenaren gemiddeld ‎kwijt zijn. Dit is onhoudbaar. ‎

Voor mensen met een middeninkomen is een koopwoning onbetaalbaar en sociale‎huur onbereikbaar. Zij vallen tussen wal en schip. Daarom moet de inkomensgrens voor ‎een sociale huurwoning worden verhoogd, zodat ook de politieagent, leraar of verpleger weer ‎aanspraak kan maken op een sociale huurwoning.

Pak die ruimte In haar weigering om de ‎inkomensgrenzen te verhogen verschuilt minister Ollongren zich achter Europese regels. Zij zegt dat Brussel een inkomensgrens oplegt. Echter, de hoogte van die grens ‎wordt niet door de EU bepaald, blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA-fractie in het Europees Parlement. Volgens de Europese Commisse gaat Nederland zelf ‎over die grens. Pák die ruimte dan ook, zeggen wij tegen de minister. ‎ Menig ander Europees land heeft zijn zaakjes wel goed op orde. Zo hebben Frankrijk ‎en Oostenrijk, met goedkeuring van Europa, een inkomensgrens van ruim 70 duizend euro.

Wij gaan voor een verhoging van de inkomensgrens voor sociale huur.

Het kan en moet beter. Wij gaan voor een verhoging van de inkomensgrens voor sociale huur. Het ‎kan, het mag, nu nog doen. Aan de PvdA zal het niet liggen: wij willen dat‎alle inkomens zeker kunnen zijn van een betaalbaar huis in de stad. ‎

Europa

Tweede Kamerlid

Thijs Wöltgenslezing: Sociaal en sterk met het Rijnlands model

PvdA PvdA Nederland 10-05-2019 19:05

Door Henk Nijboer op 10 mei 2019 Delen  

Thijs Wöltgens was Tweede Kamerlid en later ook voorzitter van de PvdA-fractie, maar bovenal was hij een origineel en autonoom denker. Hij kwam in de Kamer toen ik nog niet eens geboren was, maar als financieel woordvoerder word ik nog vaak aan zijn ideeën en werk herinnerd.

Tijdens de lezing sprak ik aan de hand van het werk van Wöltgens over de toekomst van ons sociaal economische stelsel.

Tijdens de lezing sprak ik aan de hand van het werk van Wöltgens over de toekomst van ons sociaal economische stelsel. Om Nederland sociaal en economisch sterker te maken hebben we ook in de 21e eeuw het Rijnlandse model nodig. Met een actievere rol van de overheid in onze economie, een rechtvaardiger belastingstelsel en dienstbare bedrijven die zich aanpassen aan de nieuwe tijd.

Tweede Kamerlid

Mensen boven techreuzen

PvdA PvdA Nederland 25-04-2019 05:05

Door Lodewijk Asscher, Paul Tang, Henk Nijboer op 25 april 2019 Delen  

Daar is een eerlijke bijdrage van iedereen voor nodig. Dat betekent dat ook digitale multinationals hun steentje moeten bijdragen. Dat we mensen boven Tech multinationals zetten.

Bekijk de persconferentie (die begint op 5:54):

Tech bedrijven als Google en Facebook kunnen zonder uitgebreide fysieke aanwezigheid veel verdienen in Nederland.

Digitale bedrijven hebben namelijk veel mogelijkheden om belastingen te ontwijken. Het gevolg is dat er te weinig belasting wordt betaald in Europa. Tech bedrijven als Google en Facebook kunnen zonder uitgebreide fysieke aanwezigheid veel verdienen in Nederland. De winst kan gemakkelijk worden verschoven naar landen waar weinig of geen belasting wordt betaald. Daardoor blijft deze winst vaak onbelast. Dat is niet alleen oneerlijk naar alle andere belastingbetalers, het levert digitale bedrijven een concurrentievoordeel op. Dat is niet eerlijk.

Daarom maken we een wetsvoorstel voor een digitale belasting.

Internationaal wordt er niets aan dit probleem gedaan. Daarom doen sommige landen het nu zelf, zoals Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wij vinden dat Nederland dit ook moet doen. Daarom maken we een wetsvoorstel voor een digitale belasting. Zo gaan bedrijven als Google, Facebook en Amazon ook hun eerlijke bijdrage leveren. Net als iedereen dat doet.

Tweede Kamerlid

Europa

Tweede Kamerlid

Shell betaalt in Nederland geen ...

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 16-04-2019 07:15

Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting, terwijl gewone mensen het volle pond betalen. Daarom stelt Henk Nijboer, samen met GroenLinks en SP, voor de mazen in de wet te dichten 👇🏻

"Dat 96% van de mensen er op vooruit ...

PvdA PvdA Nederland 11-04-2019 09:42

"Dat 96% van de mensen er op vooruit gaat, zoals werd voorspeld, daar komt helemaal niks van terecht", zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Met het PvdA-koopkrachtplan gaat iedereen er wél op vooruit. 👉🏽 bit.ly/nibud2019

Shell weigert opheldering te komen ...

PvdA PvdA Nederland 09-04-2019 12:13

Shell weigert opheldering te komen geven in de Tweede Kamer over de belasting die ze ontwijken. Henk Nijboer: "dit is ongekend, Shell staat niet boven de wet" 👇

'Anders vertrekken we naar het ...

PvdA PvdA Nederland 27-03-2019 12:14

'Anders vertrekken we naar het buitenland!' Het is de standaardreactie van banken en grote bedrijven als wij beginnen over hun bizarre bonus en torenhoog salaris. Henk Nijboer is daar duidelijk over: ‘ik laat mij niet chanteren’ 💪 Lees hier meer 👉 bit.ly/lessen-financiele-crisis