Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Shell betaalt in Nederland geen ...

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 16-04-2019 07:15

Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting, terwijl gewone mensen het volle pond betalen. Daarom stelt Henk Nijboer, samen met GroenLinks en SP, voor de mazen in de wet te dichten 👇🏻

"Dat 96% van de mensen er op vooruit ...

PvdA PvdA Nederland 11-04-2019 09:42

"Dat 96% van de mensen er op vooruit gaat, zoals werd voorspeld, daar komt helemaal niks van terecht", zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Met het PvdA-koopkrachtplan gaat iedereen er wél op vooruit. 👉🏽 bit.ly/nibud2019

Shell weigert opheldering te komen ...

PvdA PvdA Nederland 09-04-2019 12:13

Shell weigert opheldering te komen geven in de Tweede Kamer over de belasting die ze ontwijken. Henk Nijboer: "dit is ongekend, Shell staat niet boven de wet" 👇

'Anders vertrekken we naar het ...

PvdA PvdA Nederland 27-03-2019 12:14

'Anders vertrekken we naar het buitenland!' Het is de standaardreactie van banken en grote bedrijven als wij beginnen over hun bizarre bonus en torenhoog salaris. Henk Nijboer is daar duidelijk over: ‘ik laat mij niet chanteren’ 💪 Lees hier meer 👉 bit.ly/lessen-financiele-crisis

Tijd dat we er allemaal echt op vooruit gaan

PvdA PvdA Nederland 07-03-2019 06:00

Door Lodewijk Asscher op 7 maart 2019 Delen  

Voor de een kwam de energierekening of de hogere rekening bij de kassa van de supermarkt als een grote schrik, voor de ander is geen betaalbaar huis te vinden. Daar kunnen we wat aan doen. Door een andere politieke keuze te maken. Vandaag dien ik met financieel specialist Henk Nijboer een voorstel in waarin we ons alternatief schetsen.

Vandaag dien ik met financieel specialist Henk Nijboer een voorstel in waarin we ons alternatief schetsen.

Met meer ruimte voor vooruitgang voor iedereen. Met compensatie voor de energierekening en zonder de hogere btw op de dagelijkse boodschappen. Met meer waardering voor de mensen die voor ons allemaal in het veld staan: de agenten, leraren, verpleegkundigen en militairen. Met een steuntje in de rug voor ouderen door een hogere AOW. En met een hogere huur- en zorgtoeslag.

Het is tijd voor een eerlijker alternatief.

Dat moet betaald worden, dat weten wij ook wel. En dat kan. Als we een bijdrage durven te vragen aan de rijksten. Als we bedrijven die gelukkig weer veel winst maken geen belastingverlaging geven. Als we de uitstoot van CO2 belasten.

Dit is het moment om te investeren in de samenleving, in plaats van in multinationals.

Het is tijd voor een eerlijker alternatief. Een alternatief waarbij je zeker kan zijn dat je er echt op vooruit gaat. Het kabinet Rutte III heeft gekozen voor duurdere boodschappen en lagere winstbelasting voor grote bedrijven. Als we allemaal gaan stemmen kunnen we hen de meerderheid ontnemen.

Dit is het moment om te investeren in de samenleving, in plaats van in multinationals. In schoolkrijt, in plaats van krijtstreep. In bestaanszekerheid voor iedereen, in plaats van rijkdom voor enkelen. Laten we deze kans grijpen.

Laten we deze kans grijpen.

Tweede Kamerlid

Parlementaire enquête gaswinning belangrijk voor Groningen

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 06-03-2019 19:34

Door Henk Nijboer op 6 maart 2019 Delen  

Het wordt daarom alleen ingezet bij heel ernstige situaties, zoals in het verleden de vliegramp in de Bijlmermeer of de grootschalige bouwfraude. Een parlementaire enquête helpt in dit soort situaties om de waarheid boven tafel te krijgen.

Veel Groningers vragen al tijden om een enquête. Gisteren stemde de Tweede Kamer unaniem voor een motie van mijn GroenLinks collega Tom van der Lee en mij. Hierdoor zal er nu een parlementaire enquête komen en dat vind ik goed.

Het leed in Groningen is immens en het is belangrijk om precies te weten hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Het leed in Groningen is immens en het is belangrijk om precies te weten hoe het zo ver heeft kunnen komen. Daarom is de PvdA voorstander van een breed onderzoek, vanaf het begin van de gaswinning in de jaren ’60 tot nu. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de overheid beloofde dat gas gewonnen kon worden en de Groningers veilig zouden zijn, terwijl in de praktijk huizen moeten worden afgebroken? Waarom werden onze molens, kerken, boerderijen en cultuurlandschap zo slecht beschermd? En hoe is het mogelijk dat het aan de NAM is toegestaan op zo’n grote schaal zoveel schade te veroorzaken?

Meer recent zijn er twee hoofdvragen die zeker aan de orde moeten komen. Hoe kan het dat na de zware beving in Huizinge in 2012, de gaskraan in 2013 ineens wagenwijd open ging en de NAM een recordhoeveelheid gas heeft gewonnen? En de tweede vraag: hoe kan het dat, zogenaamd vanwege de leveringszekerheid, de gaskraan de afgelopen jaren slechts mondjesmaat kon worden dichtgedraaid maar dat dit nu ineens wel blijkt te kunnen?

De verantwoordelijken zullen onder ede worden gehoord en moeten zich in het openbaar verantwoorden voor het beleid dat zoveel leed heeft veroorzaakt.

Deze en vele andere vragen zullen centraal staan in de parlementaire enquête. De ernst van de situatie is er naar om het zwaarste instrument in onze parlementaire democratie in te zetten. De verantwoordelijken, waaronder de NAM, Shell en achtereenvolgende ministers, zullen onder ede worden gehoord en moeten zich in het openbaar verantwoorden voor het beleid dat zoveel leed heeft veroorzaakt.

In overleg met alle partijen in de Tweede Kamer is afgesproken pas te starten met de enquête als de versterking en de bijbehorende instituten op gang zijn gekomen. Dit om ervoor te zorgen dat het verbeteren van de situatie in Groningen niet voor de voeten wordt gelopen. Want laten we er geen doekjes om winden: het loopt nu nog voor geen meter.

Groningers hebben het recht om precies te weten wat er in het verleden is gebeurd en wie waarvoor verantwoordelijk was.

Het trieste 50e jubileum vandaag van de DvhN-serie ‘ Ik Wacht!’ laat dat maar al te goed zien. Dat neemt niet weg dat de PvdA erop zal aandringen zo spoedig mogelijk van start te gaan. Het wachten duurde immers al lang genoeg.

Groningers hebben het recht om precies te weten wat er in het verleden is gebeurd en wie waarvoor verantwoordelijk was. Een parlementaire enquête zorgt voor deze duidelijkheid.

Tweede Kamerlid

Hoe kan dit? Bedrijven maken juíst ...

PvdA PvdA Nederland 06-03-2019 12:08

Hoe kan dit? Bedrijven maken juíst winst door de lage lonen van werknemers🤔 . Henk Nijboer wil dat werknemers ook gaan meedelen in de winst.

Klasse! Dankzij Henk Nijboer en ...

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 05-03-2019 15:28

Klasse! Dankzij Henk Nijboer en GroenLinks komt er eindelijk een onderzoek.

Unanieme Tweede Kamer wil parlementaire enquête Gaswinning Groningen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD ChristenUnie PvdA D66 CDA Nederland 05-03-2019 00:00

Woordvoerders van alle Tweede Kamerfracties hebben een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee ondertekend waarin wordt uitgesproken dat er een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen gaat komen. De enquête zal starten wanneer regio en Rijk twee gezamenlijke doelen in het kader van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling hebben behaald. De motie komt vandaag nog in stemming en daarmee geeft een eensgezinde Tweede Kamer de Groningers duidelijkheid dat er een parlementaire enquête zal komen.
 
In de eerste week na het Kerstreces diende Tom van der Lee, samen met Henk Nijboer (PvdA) al een motie over de enquête in. Op verzoek van de coalitie heeft hij  de motie vervolgens aangehouden en is hij in gesprekken met Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Agnes Mulder (CDA), Mathhijs Sienot (D66) en Carla Dik-Faber (Christen Unie) tot een verbeterde tekst gekomen. Deze motie is vervolgens door woordvoerders van alle andere fracties mede ondertekend.
 
De motie verzoekt het presidium met een parlementaire enquête te starten op het moment dat de volgende gezamenlijke doelen van regio en Rijk in het kader van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling behaald zijn:
 
-         de beoogde uitvoeringsorganisaties – het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie – zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren;
-         fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling.
 
Tom van der Lee: ‘Terwijl heel Nederland profijt heeft gehad van de opbrengst van de gaswinning, zitten veel Groningers nog dagelijks met schade of in nog niet versterkte huizen en leven velen van hen in grote onzekerheid. Het is belangrijk dat een eensgezinde Tweede Kamer nu over de komst van een parlementaire enquête zekerheid biedt. Er zal daarin publieke verantwoording worden afgelegd over keuzes die door betrokken personen, bedrijven en instanties zijn gemaakt’
 
Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De getuigen die de enquêtecommissie oproept, zijn verplicht om te verschijnen en bovendien staan alle sprekers onder ede. Dat betekent dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wegens meineed wanneer blijkt dat ze niet de waarheid hebben gesproken. Dit wordt de 21e parlementaire enquête in de Nederlandse geschiedenis. Alle eerdere enquêtes  brachten waardevolle informatie aan het licht. Hopelijk kunnen er straks ook waardevolle lessen worden getrokken voor de toekomst.

Overheid, neem regie over de woningmarkt

PvdA PvdA Nederland 02-02-2019 09:11

Door Henk Nijboer op 2 februari 2019 Delen  

Terwijl het woningtekort oploopt, bereiken woningprijzen recordhoogtes. Een gemiddelde woning kost nu 3 ton, voor nieuwbouw steeg de prijs vorig jaar met 14 procent naar 361 duizend euro. Voor modale inkomens is dit al lang niet meer op te brengen, laat staan voor starters. En het einde is nog niet in zicht. Ook voor huurders is de situatie allerbelabberdst. Wachtlijsten van meer dan tien jaar zijn eerder regel dan uitzondering en huren rijzen de pan uit. Het is geen uitzondering meer dat starters 40 tot 50 procent (!) van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn. Dat is onhoudbaar.

Een gemiddelde woning kost nu 3 ton, voor nieuwbouw steeg de prijs vorig jaar met 14 procent naar 361 duizend euro.

Wat zijn de oorzaken? Allereerst het tekort aan woningen. Dat is nu ongeveer 150 duizend en loopt naar schatting op tot ruim 200 duizend in 2020. Er moet dus meer worden gebouwd. Maar in plaats van woningbouw te stimuleren, laat dit kabinet de belastingen voor woningcorporaties oplopen  met een miljard euro. De bouw van betaalbare huurwoningen ligt hierdoor op de helft van het niveau van voor de crisis. Zo wordt de woningnood groter.

Maar in plaats van woningbouw te stimuleren, laat dit kabinet de belastingen voor woningcorporaties oplopen met een miljard euro.

Ook de markt schiet tekort. Normaal neemt het aanbod toe als de prijzen stijgen. Niet op de Nederlandse huizenmarkt. Terwijl je nu bijna drie keer zoveel moet betalen voor een huis als in de jaren negentig, is het aanbod gedaald. Tot de jaren negentig was het nog normaal dat er meer dan 100.000 woningen per jaar werden gebouwd, inmiddels schommelt dat aantal rond de 60.000. In Rotterdam, waar de prijzen nu het snelst stijgen, kwamen er tussen eind 2014 en eind 2017 welgeteld vier (!) woningen bij. Het aanbod in Nederland reageert – op Zwitserland na – het slechtste op de prijs van alle OESO-landen.

Hoe is dit mogelijk? Het grote probleem is dat het Rijk sinds de jaren negentig de regie uit handen heeft gegeven. De woningbouw werd aan de markt gelaten, maar de markt heeft belang bij woningtekorten. Schaarste drijft de prijzen en de winsten op. Omdat een hogere verkooprijs leidt tot meer opbrengst hebben bouwpartijen bij stijgende prijzen zelfs belang bij uitstel en vertraging. Immers: hoe langer de bouw duurt, hoe hoger de opbrengst die ze kunnen verdelen.

De woningbouw werd aan de markt gelaten, maar de markt heeft belang bij woningtekorten.

Met een beroep op ‘zelfrealisatie’ – wie de grond heeft, mag bouwen – kunnen marktpartijen de bouw eindeloos uitstellen. Gemeenten hebben geen instrument om in te grijpen. De keuze voor hen is tussen brakke grond in de stad of afkopen. Dit maakt bouwen duur en gaat ten koste van het aantal te bouwen woningen en investeringen in de kwaliteit van een nieuwe woonwijk. 

Maar het wordt nog gekker: speculanten hebben recht op ‘planschade’ als zij door wijziging van plannen van de gemeenten schade ondervinden. Neemt de waarde van de grond door wijziging van de plannen van de gemeente toe, dan zijn alle baten voor de speculant. Met andere woorden: Het verlies kan bij de gemeente worden geclaimd, maar de winst houdt men zelf. Private rijkdom, publieke armoede.

Het verlies kan bij de gemeente worden geclaimd, maar de winst houdt men zelf. Private rijkdom, publieke armoede.

Speculanten grijpen dus hun kans. Steeds meer bouwrijpe grond wordt opgekocht. Niet om betaalbare woningen op te bouwen, maar om te speculeren op verdere grondprijsstijgingen. Bouwbedrijf VolkerWessels heeft samen met vastgoedbelegger AmVest tweehonderdduizend vierkante meter grond aan het IJ in Amsterdam-Noord gekocht. Op ruim 150 andere locaties in Nederland is landbouwgrond door speculanten versnipperd. Met maar één doel: winst maken door een wijziging van het bestemmingsplan.

Het huidige systeem waarbij privaat grondeigendom via planschade en het zelfrealisatiebeginsel zorgt dat de winst voor de speculant is en het verlies voor de gemeenschap moet op de schop. Bouwrechten moeten daarom worden gekoppeld aan ‘bouwplichten’. De provincies Overijssel en Gelderland pleitten daar al voor.

Bouwrechten moeten daarom worden gekoppeld aan ‘bouwplichten’.

Gemeenten leggen grondeigenaren zo’n bouwplicht op. Daarin wordt opgenomen hoeveel woningen er moeten worden gebouwd, wat de vereiste kwaliteit en het eindtijdstip van de oplevering is en hoe de buurt wordt betrokken. Grondeigenaren die niet overgaan tot bouw in de hoop van verdere prijsstijgingen kunnen hun grond verliezen. Onteigening dus. Verder moeten planbaten die het gevolg zijn van een bestemmingsplanwijziging door overheden worden afgeroomd.  

Grondeigenaren die niet overgaan tot bouw in de hoop van verdere prijsstijgingen kunnen hun grond verliezen.

Alleen als de overheid weer de regie neemt en volkshuisvestingsbeleid voert, krijgt iedereen weer een dak boven het hoofd. Wonen is een grondrecht, dat laat je niet aan de markt.

Opiniestuk verschenen in Trouw, door Henk Nijboer en Matthijs van Neerbos

 

Tweede Kamerlid