Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

32 documenten

Tijd voor solidariteit, tijd voor Europese obligaties

PvdA PvdA Nederland 25-03-2020 16:00

Door Paul Tang, Henk Nijboer op 25 maart 2020 Delen  

In de VS wordt er gesproken over ‘helikoptergeld’ van tweeduizend dollar per persoon. Hoe heftiger de crisis wordt, des te groter en radicaler de plannen van economen om onze economie te ondersteunen. Ook politiek is er een gevoel van urgentie. Bondskanselier Merkel stelde dat Duitsland voor „een historische taak” staat, president Macron zei dat de Fransen “in oorlog” zijn tegen het coronavirus.

Toch is het in Europa voorlopig ieder voor zich. Wat we nu echter nodig hebben is hetzelfde als in oorlogstijd: radicale solidariteit tussen bevriende landen. In een digitale samenkomst kunnen de Europese regeringsleiders donderdag laten zien dat het ze ernst is en coronacrisisleningen opzetten.

Net als in oorlogstijd is er een situatie van massale mobilisatie. Mensen met essentiële beroepen als verpleegkundigen, artsen, politieagenten en supermarktmedewerkers zijn volop in touw, terwijl het merendeel van de bevolking juist naar het thuisfront wordt gedirigeerd.

Welke schade brengt de coronacrisis toe aan onze economie?

Tegelijkertijd moet al worden nagedacht over demobilisatie. Welke schade brengt de coronacrisis toe aan onze economie? Vallen door de strijd tegen het virus gezonde bedrijven om, waardoor waardevolle banen verdwijnen, zodat het mensen niet meer lukt het leven op te pakken na corona? Overheden proberen net als in oorlogstijd de economie grotendeels zelf draaiende houden. Er is brede consensus over de wijze waarop dit moet gebeuren. Tot ons arsenaal behoren het garanderen van lonen, deeltijd-WW, financiële steun voor zzp’ers en mensen met nul-urencontracten, en het verlenen van uitstel van belastingen en kredieten voor bedrijven.

Duitsland heeft al 500 miljard euro aan leningen beschikbaar gesteld voor bedrijven, Italië geeft 600 euro aan iedere zelfstandige ondernemer, en veel Spanjaarden hoeven voorlopig hun rekening voor gas, elektriciteit en water niet te betalen. Economen schatten dat landen tot wel 10 procent van hun bruto nationaal product (bnp) beschikbaar moeten stellen aan extra overheidsuitgaven om de economie overeind te houden.

Het virus houdt zich niet aan geografische grenzen, maar is voor ons hele continent een gevaar.

Europa is in haar gevecht tegen de economische gevolgen van de coronacrisis even sterk als haar zwakste schakel. Het virus houdt zich niet aan geografische grenzen, maar is voor ons hele continent een gevaar. Een tweede uitbraak in het buitenland kan zo naar Nederland overslaan. Net zo schaadt een economische crisis in andere EU-landen ook de Nederlandse economie langdurig. Het is daarom ook in ons belang dat landen als Italië, Spanje en België deze crisis goed doorstaan.

Voor hun extra overheidsuitgaven zoeken landen in principe financiering op de financiële markten. Uit angst voor een schuldencrisis zouden die sommige landen wel eens voor hoge rentes kunnen plaatsen. Daarom bepleiten wij dat Europese landen dit geld gezamenlijk ophalen, om voor elk land genoeg fondsen te garanderen.

Tot nu toe waren deze Europese obligaties taboe, maar alleen zo kunnen we samen deze crisis te boven komen.

Dat kan via gezamenlijke crisisleningen waarvan we de opbrengsten besteden daar waar ze het hardst nodig zijn. Die uitgaven zijn duidelijk aanwijsbaar en af te spreken: de zorgsector, inkomensondersteuning voor werknemers en zelfstandigen en belastinguitstel aan bedrijven. Deze crisisleningen of euro-obligaties, in het Engels ook wel eurobonds, worden niet opgeteld bij de nationale schulden, maar zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tot nu toe waren deze Europese obligaties taboe, maar alleen zo kunnen we samen deze crisis te boven komen.

De coronacrisislening geeft uiting aan de solidariteit die de huidige crisis van ons vraagt. Met een fonds van 10 procent van het bnp van de eurozone, 1500 miljard euro, kunnen we onze gezondheidssystemen ondersteunen en de ergste economische schok opvangen. Via gezamenlijke obligaties kunnen we dit bedrag ophalen uit de financiële markt tegenover een minimale prijs. De rente op veilige staatsobligaties is immers laag, en wat is er veiliger dan het geheel van alle eurolanden?

Italië, Nederland, Spanje of Duitsland: we hebben met hetzelfde probleem te kampen en moeten vergelijkbare ingrepen doen.

Toch lijkt er in Berlijn en Den Haag nog twijfel te zijn. Net zoals tijdens de kredietcrisis zijn regeringen bang dat Europese actie verhindert dat landen met grote schulden hervormingen doorvoeren. In de huidige situatie raakt dit argument kant noch wal. Italië, Nederland, Spanje of Duitsland: we hebben met hetzelfde probleem te kampen en moeten vergelijkbare ingrepen doen.

Na een mislukte Eurotop vorige week moest de Europese Centrale Bank te hulp schieten om de stijgende kosten van onder andere Italiaanse obligaties tegen te gaan. Met een opkoopprogramma van 750 miljard euro is deze stijging inderdaad een halt toegeroepen. Voor nu. Het ECB-programma laat veel vragen onbeantwoord. Zo is het onduidelijk of de ECB de politieke wil en juridische macht heeft om interne regels aan te passen die verhinderen dat ze te veel van de obligaties van één land in handen heeft. Zonder aanpassingen van deze regels loopt de ECB snel tegen haar limieten aan.

Met haar actie compenseert de centrale bank het gebrek aan handelingsvermogen bij onze regeringsleiders. Dit is niet alleen een democratisch tekort, maar ook ontoereikend. Politiek handelen blijft noodzakelijk. Het is dus de hoogste tijd dat de Duitse en Nederlandse kabinetten de solidariteit tonen die de situatie vergt. Dat kan door de coronacrisislening te ondersteunen. Hiermee kan Europa het heft in eigen handen nemen en zowel de coronagezondheidscrisis als de economische crisis overtuigend de baas zijn.

Europa

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/tijd-voor-solidariteit-tijd-voor-europese-obligaties/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/tijd-voor-solidariteit-tijd-voor-europese-obligaties/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

De woningnood is terug

PvdA PvdA Nederland 16-03-2020 08:49

Door Henk Nijboer op 16 maart 2020 Delen  

De woningnood is terug. Jongeren betalen de rekening. Iedereen kent wel een dertiger die noodgedwongen nog bij de ouders woont. Jongeren en singles zijn vaak de helft van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Daar komen de energierekening en zorgverzekering nog bij.

Starters zien hun droomhuis opgekocht door beleggers, die vervolgens een torenhoge huur vragen. Wat doet het kabinet? Het studeert, maar doet niks. Daarmee verzaakt het de grondwettelijke plicht om te zorgen voor voldoende woningen. Het is dan ook terecht dat jongeren in het hele land in actie komen met de campagne ‘Uitgewoond’ om dat recht op te eisen. De huidige situatie is een gevolg van keuzes om volkshuisvesting aan de markt te laten en steeds minder ‘voorwerp van zorg van de overheid’ te laten zijn. Sinds de jaren 90 worden huurders in de vrije sector niet langer beschermd tegen woekerhuren. Investeringsfondsen om meer te bouwen zijn afgeschaft. Sociale huurwoningen worden verkocht aan beleggers. Steeds minder mensen krijgen toegang tot betaalbare huurwoningen. Als we willen dat iedereen een betaalbare woning heeft, moeten drie dingen gebeuren.

Sinds de jaren 90 worden huurders in de vrije sector niet langer beschermd tegen woekerhuren.

Ten eerste: richt het beleid op mensen in plaats van rendement voor beleggers. We willen starters helpen en beleggers ontmoedigen. Dat kan door de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen, terwijl beleggers 10 procent belasting gaan betalen. Londen laat zien dat dit helpt. Mensen moeten weer eerlijke huren betalen. Daarom moet het puntenstelsel worden uitgebreid tot woningen met een huur van 1000 euro. Ten tweede: vergroot de toegang tot betaalbare huurwoningen. Leraren, verpleegkundigen en politieagenten worden de steden uitgejaagd. En het kabinet wil het nog moeilijker maken. De maximale inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt verlaagd van 38.000 naar 35.000 euro, maar alleen voor singles. Deze singlestraf moet van tafel. De grens moet juist omhoog, naar bijvoorbeeld 50.000 euro, zodat ook gezinnen met middeninkomens betaalbaar kunnen wonen in de plaats waar ze werken. Ten derde: stel een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu aan met de opdracht te investeren in betaalbare woningen. Daarvoor zijn miljardeninvesteringen nodig. De verhuurderheffing moet daarom worden verlaagd voor woningcorporaties die investeren in betaalbare nieuwbouw en verduurzaming. Voor de korte termijn moet er een Investeringsfonds komen voor stedelijke vernieuwing en leefbaarheid in krimpgemeenten.

Leraren, verpleegkundigen en politieagenten worden de steden uitgejaagd.

Omdat het kabinet geen beleid voert, vroeg de Tweede Kamer onlangs om de terugkeer van de minister van VROM. Het kabinet moet dat ter harte nemen. We willen eerherstel voor Artikel 22 lid 2 van de Grondwet. Laat de woningnood geen verdienmodel zijn.

Laat de woningnood geen verdienmodel zijn.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-woningnood-is-terug/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-woningnood-is-terug/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Alles doen om economische gevolgen van het coronavirus te beperken

PvdA PvdA Nederland 10-03-2020 16:18

Door Henk Nijboer op 10 maart 2020 Delen  

Het coronavirus rukt op. Italië is hard getroffen en ook het aantal besmettingen in Nederland loopt op. Velen van ons maken zich zorgen. We vertrouwen op de experts van het RIVM en alle andere mensen die keihard werken om het virus in Nederland zo beperkt mogelijk te houden. Het is ontzettend belangrijk om de adviezen die zij geven zo goed mogelijk op te volgen.

Het coronavirus rukt op.

Naast onze gezondheid heeft het virus ook economische gevolgen. Doordat mensen ziek zijn kunnen zij niet naar hun werk. Velen blijven thuis, om niet ziek te worden, of om te zorgen voor hun naasten. Veel ondernemers – vooral in de horeca en het toerisme – merken nu al dat er minder klanten zijn. Veel werknemers merken dat er minder collega’s zijn om het werk te doen. De handel loopt terug, terwijl de rekeningen wel gewoon moeten worden betaald.

Alles moet worden gedaan om de gevolgen voor mensen te beperken.

Dit raakt Nederland. Alles moet daarom worden gedaan om de gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Met bijvoorbeeld maatregelen zoveel mogelijk banen te behouden (zoals met deeltijd-WW), door ondernemers te helpen met hun financiering en door extra publieke investeringen zoals op het gebied van duurzame energie en het openbaar vervoer. Ook moet er voor worden gezorgd dat de woningbouw niet terugvalt maar juist een impuls krijgt, want teveel mensen zitten nu al zonder betaalbaar huis. De risico’s voor de economie zijn te groot om op liberale wijze de boel maar gewoon de boel te laten.

Gerichte investeringen kunnen de ergste economische gevolgen van het virus beperken.

Er moet dus worden ingegrepen. Met gerichte investeringen kunnen we de ergste economische gevolgen van het virus beperken. Het kabinet lijkt tot nu toe niet in beweging te komen. Daarom heb ik een spoeddebat aangevraagd en Kamervragen hierover gesteld. Als we nu ingrijpen, met verstandig beleid, kunnen we een hoop goed doen. Als we achterover blijven leunen, is een economische recessie waarschijnlijk. Dat is slecht voor iedereen.

Deze Kamervragen zijn vandaag ingediend:

Vragen van de Leden Asscher, Gijs Van Dijk, Moorlag en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de economische gevolgen van het Corona virus.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/economische-gevolgen-van-corona-beperken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/economische-gevolgen-van-corona-beperken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Woningnood vereist een minister

PvdA PvdA VVD Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 04-03-2020 17:02

Door Henk Nijboer op 4 maart 2020 Delen  

Terwijl vele duizenden mensen wachten op een betaalbare woning, blijft het kabinet hangen in het doen van onderzoeken en overleggen met branches. De nood neemt toe. Gescheiden ouders blijven samenwonen, dertigers wonen bij hun ouders op zolder, en de dakloosheid neemt toe.

Het is onvoorstelbaar dat het kabinet geen prioriteit geeft aan het bestrijden van de woningnood, een van de grote crises van dit moment. De Tweede Kamer vindt inmiddels ook dat de woningnood de volle aandacht van een minister moet hebben. Vandaag stemde een meerderheid voor het voorstel van PvdA en CDA om de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in ere te herstellen. Een niet mis te verstaan signaal dat het tijd is om eindelijk te gaan zorgen voor voldoende betaalbare woningen.

Vandaag stemde een meerderheid voor het voorstel van PvdA en CDA om de minister van VROM in ere te herstellen.

De huidige minister doet Wonen er maar een beetje bij. In 2010 werd het ministerie van Volkshuisvesting door het rechtse kabinet met gedoogsteun van de PVV opgeheven. Sinds 2017 valt wonen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De VVD vindt dat een fundamenteel recht als een dak boven je hoofd wel kan worden overgelaten aan de markt. Het heeft geleid tot een paradijs voor huisjesmelkers met torenhoge huren en steeds minder betaalbare huurwoningen. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Mensen staan tien jaar en langer op een wachtlijst. Jongeren en singles betalen de helft van hun inkomen aan huur. Daarmee lapt dit kabinet de grondwet aan haar laars: het zorgdragen voor voldoende woongelegenheid (grondwet, artikel 22 lid 2).

We verdienen een minister die zich volledig inzet om de woningnood te bestrijden.

Het zou goed zijn als de minister dit belangrijke signaal ter harte neemt. We verdienen een minister die zich volledig inzet om de woningnood te bestrijden. Voor al die mensen die zuchten onder de huur, of wachten op een betaalbare woning. Kabinet grijp in! Liever vandaag dan morgen. Verlaag de verhuurderheffing, zodat woningcorporaties meer betaalbare woningen kunnen bouwen. Zorg dat ook middeninkomens een betaalbare koop-of huurwoning kunnen krijgen. Reguleer de vrije huursector. Belast beleggers en help starters. Alleen dan kan iedereen weer zeker zijn van een betaalbare woning.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/woningnood-vereist-een-minister/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/woningnood-vereist-een-minister/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Meld je aan voor de trainingsdag van 21 maart

PvdA PvdA Nederland 18-02-2020 10:48

Om 10:00 geven Kamerlid Henk Nijboer en Cody Hochstenbach een interactieve masterclass ‘Volkshuisvesting en de woningmarkt’. Na de lunch zijn er vier interessante workshops om jouw afdeling te verbeteren. Aanmelden kan met het onderstaande formulier.

Zaterdag 21 maart, 9:30-14:45 Utrechts Stedelijk Gymnasium Ina Boudier-Bakkerlaan 7 – Utrecht

https://www.pvda.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-de-trainingsdag-van-21-maart/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-de-trainingsdag-van-21-maart/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Gaat jouw huur ook door het dak?

PvdA PvdA Nederland 29-01-2020 05:56

Door Henk Nijboer op 29 januari 2020 Delen  

Want zeker in de private sector schoten de huren afgelopen jaar omhoog. Gemiddeld 5%, dat is twee keer de gemiddelde loonstijging.

Dat komt bovenop de honderden euro’s die mensen de afgelopen jaren al voor de kiezen hebben gekregen. Door de woningnood vragen beleggers steeds hogere huren, en zijn veel huurders een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan huur.

Dat moet anders.

Dat moet anders. Je woning is niet zomaar een stapel stenen die je inruilt als de huur te hoog wordt. Je bent in de buurt van je werk gaan wonen, of ziet er je kinderen opgroeien.

Je bent gehecht aan de buurt of afhankelijk van zorg van vrienden of familie dichtbij. Dan wil je zeker zijn dat je volgend jaar de huur nog kunt betalen.

Steeds meer mensen maken zich zorgen.

Steeds meer mensen maken zich zorgen. Hun salarisverhoging verdwijnt rechtstreeks in de zakken van pandjesbazen en huisjesmelkers.

Zij maken maximaal misbruik van de kwetsbare positie van huurders. Door de woningnood kan je immers geen kant op.

Voor veel mensen is het nog maar de vraag of ze volgend jaar de huur nog kunnen betalen.

Steeds meer mensen zijn de helft van hun inkomen kwijt aan huur. Voor veel mensen is het nog maar de vraag of ze volgend jaar de huur nog kunnen betalen.

We moeten de markt aan banden leggen. Huurders moeten beter beschermd worden. Niet winst, maar het recht om te wonen dient voorop te staan.

Daarom dien ik de initiatiefwet huurplafond in.

Daarom dien ik de initiatiefwet huurplafond in. Die maximaliseert de huurstijging op (inflatie plus) 1%. Zo maken we een eind aan de gigantische huurstijgingen.

Laten we met elkaar uitspreken dat huurverhogingen van vele tientallen euro’s niet normaal zijn. In de jaren ’30 kwamen de Nederlandse huurders massaal in opstand.

Als we nu ingrijpen, hoeft het deze keer niet zover te komen.

Na huurverhogingen van tientallen procenten was de maat vol, en besloten huurders collectief geen huur meer over te maken. Als we nu ingrijpen, hoeft het deze keer niet zover te komen.

Woningnood moet geen verdienmodel zijn. Iedereen heeft recht op een fijne plek om te wonen. Wonen is een grondrecht. Dat laat je niet aan de markt.

Tweede Kamerlid

 

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Omarm de basisbaan

PvdA PvdA Nederland 15-01-2020 07:31

Door Henk Nijboer op 15 januari 2020 Delen  

Door werk kun je jezelf ontwikkelen en contacten leggen, bijvoorbeeld met prettige collega’s.

Tweede Kamerlid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

https://www.pvda.nl/nieuws/omarm-de-basisbaan/

Kabinet, haal de singlestraf van tafel!

PvdA PvdA Nederland 11-12-2019 14:15

Door Henk Nijboer op 11 december 2019 Delen  

Door de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verlagen.

Starters leggen het af tegen beleggers die torenhoge huren vragen. Onze politieagenten, leraren en verpleegkundigen worden de stad uitgejaagd. Het kabinet doet helaas veel te weinig.

Deze ‘singlestraf’ moet van tafel.

Binnenkort wil de minister een nieuwe schijnoplossing invoeren. Als het aan de regering ligt, worden singles uitgesloten van sociale huur, doordat voor hen de inkomensgrens van 38.000 naar 35.000 euro gaat. Dus komen veel minder mensen in aanmerking. Deze ‘singlestraf’’ moet van tafel.

Kijk naar Emma. Zij is net begonnen op een prachtige basisschool in Amsterdam-Zuidoost en is hartstikke trots op haar werk. Ze woont noodgedwongen samen met haar zus en betaalt 1.600 euro huur om een beetje in de buurt van haar werk te kunnen wonen. Die huur gaat bovendien elk jaar met 75 euro omhoog. Emma wil graag op zichzelf wonen, maar door de plannen van de minister kan ze die wens wel op haar buik schrijven.‎

Singles met een middeninkomen worden bij voorbaat kansloos.

Singles met een middeninkomen worden bij voorbaat kansloos. Met een inkomen van 36.000 euro kunnen ze onmogelijk huren in de vrije sector. De huur ligt daar boven duizend euro per maand en in Amsterdam en Utrecht nog veel hoger. Door de inkomenseis van drie tot vier keer de huur, komen ze simpelweg niet in aanmerking voor deze woningen.‎

Steeds meer singles gaan wurgcontracten aan.

‎Met een besteedbaar inkomen van 2.100 euro netto per maand is een maandelijkse huur van 1.100 euro onbetaalbaar. En onverantwoord. Volgens het Nibud loop je grote financiële risico’s als de helft van je inkomen wordt opgeslokt door woonlasten. Toch gaan steeds meer singles wurgcontracten aan. Ze kunnen niet anders. Schuldenproblemen liggen vervolgens op de loer.‎

130.000 singles worden getroffen door dit kabinetsplan.

Het gaat om jongeren die hun eigen leven willen opbouwen en zelfstandig willen wonen. Het raakt mensen die net gescheiden zijn en dringend een nieuwe woning nodig hebben. En denk ook aan ouderen die kleiner willen wonen omdat hun levenspartner is overleden. Het leidt tot schrijnende situaties. Dertigers die nog op zolder bij hun ouders moeten wonen. Eenoudergezinnen op een kamer van 12 vierkante meter. Steeds meer mensen die op een vakantiepark leven. En de dakloosheid onder werkenden neemt toe.

Het antwoord is meer betaalbare woningen bouwen.

Niet de sociale voorraad verkleinen. Onze politieagenten, leraren en verpleegkundigen moeten gewoon weer in de stad kunnen wonen. Ook als ze single zijn. De maximale inkomensgrens moet juist omhoog, niet omlaag. Singles mogen niet de dupe worden van het wanbeleid van dit kabinet. De ‘singlestraf’ moet zo snel mogelijk van tafel.

Ben jij single? Dan wordt een betaalbare huurwoning vinden nu nóg moeilijker. 🔑Help ons dit kabinetsplan te stoppen 👉 bit.ly/singleswoning

Geplaatst door

Door de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verlagen.

Tweede Kamerlid

Kabinet, richt het vizier niet alleen op de Randstad

PvdA PvdA Nederland 12-11-2019 05:30

Door Henk Nijboer op 12 november 2019 Delen  

Veel mensen hebben hierdoor moeite met het vinden van een woning naar wens. Zowel de starter, die uit huis wil, de kersverse vader en moeder die zoeken naar een grotere woning voor het gezin en de senior die zoekt naar een kleinere woning om te genieten van een pensioen. De huurprijzen stijgen door de wooncrisis explosief. Huisjesmelkers maken maximaal misbruik en vragen woekerhuren. Huurders zien een steeds groter deel van hun inkomen verdwijnen aan huur.

Het kabinet doet veel te weinig.

Een kwart komt aan het einde van de maand tekort. Het is daarom noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen. Het kabinet doet veel te weinig. Ja, er wordt een financiële impuls gegeven aan de bouw van sociale huurwoningen, maar per saldo stijgen de belastingen voor corporaties. Zij kunnen dus minder, in plaats van meer bouwen. Bovendien kiest het kabinet ervoor alleen te investeren in de tien rijkste gebieden en gemeenten waarmee een zogenaamde woondeal is gesloten.

De blik is dus gericht op de Randstad. Maar de meerderheid van Nederland woont in de regio. Het is bizar dat Nijmegen, Breda, Tilburg, Leeuwarden, Assen en Maastricht helemaal niets krijgen om de woningnood te ledigen. Terwijl woningnood in heel Nederland heerst. We hebben een miljoen huizen tekort. In Breda en Tilburg wordt over tien jaar een tekort van veertienduizend woningen verwacht. Tachtig kilometer verderop ligt Nijmegen dat in de top drie staat van gemeenten met de grootste woningnood.

Hebben mensen buiten de Randstad minder recht op een betaalbare woning?

Maar Nijmegen ligt niet in de Randstad, dus krijgen ze geen geld. Hebben inwoners daar minder recht op een betaalbare woning? Natuurlijk niet. Door de woningcrisis moeten woningzoekenden in regio Arnhem-Nijmegen bijna veertien jaar wachten op een sociale huurwoning. In de regio Breda is dit langer dan zes jaar. Er is meer. Er zijn gebieden waar sprake is van krimp: Oost-Groningen, Zeeland en Limburg. Als we willen dat deze gebieden leefbaar blijven moet er meer geïnvesteerd worden.

Ook de regio verdient een volwaardige behandeling

In behoud van voorzieningen, een dorpshuis, een fatsoenlijk winkelcentrum en zorgvoorzieningen. Ze zijn noodzakelijk om de leefbaarheid van wijken op peil te houden. Maar het kabinet geeft geen krimp. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de woningplannen van dit kabinet. Dat biedt kans om de plannen van het kabinet bij te sturen. Ook de regio verdient een volwaardige behandeling. En investeringen om problemen op te lossen. Of het nou woningnood is of krimp. Dat kan niet zonder extra geld. Anders blijft een betaalbare woning in een fijne wijk voor de starter, het gezin en de senior een wens die nooit in vervulling zal gaan.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer en de PvdA-fractievoorzitters van Breda, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Assen en Leeuwarden.

Tweede Kamerlid

Kabinet, pas belastingplan aan of gooi het weg

PvdA PvdA Nederland 28-10-2019 05:55

Door Lodewijk Asscher, Henk Nijboer op 28 oktober 2019 Delen  

Allereerst de winstbelasting voor grote bedrijven. Na het echec met de dividendbelasting koos het kabinet ervoor de opbrengst één-op-één te compenseren voor het bedrijfsleven. De winstbelasting kon nog verder omlaag! Het lage tarief naar 15 procent, het hogere van 25 naar 21,7 procent. Dat dit laatste nergens voor nodig is, behoeft nauwelijks argumentatie. Instanties als OESO, IMF, Europese Commissie en tal van wetenschappers buitelen over elkaar heen met analyses dat bedrijven steeds rijker worden, minder investeren en uit gebrek aan ondernemingslust dan maar eigen aandelen inkopen. Zelfs premier Rutte erkende onlangs dat het geld er tegen de plinten klotst, terwijl de koopkracht van mensen steeds meer achterblijft

Zelfs premier Rutte erkende onlangs dat het geld er tegen de plinten klotst, terwijl de koopkracht van mensen steeds meer achterblijft.

Vanwaar dan deze politieke keuze? Het CBS liet deze week met nieuwe cijfers zien dat de effectieve belastingafdracht van grote bedrijven in Nederland daalt, terwijl de winsten stijgen! Een tweede nadelig effect van winstbelastingverlaging is dat Nederland actief voorop loopt in de internationale strijd om lagere belastingtarieven. Van Nederland als fiscaal paradijs waar je met behulp van een vernuftige fiscale industrie belasting kon ontwijken naar een land dat concurreert met steeds lagere tarieven. Met een Brexit op komst schadelijk voor alle Europese landen, want haasje over volgt. Uiteindelijk betalen alle Europese burgers letterlijk de rekening via hogere belastingen.

Via de inkomstenbelasting kan ook naar draagkracht worden geheven: de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Het kabinet doet met de invoering van de vlaktaks precies het omgekeerde.

Ten tweede het inkomensbeleid. Belastingen zijn er in de eerste plaats om onze collectieve voorzieningen te financieren. Maar via de inkomstenbelasting kan ook naar draagkracht worden geheven: de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Het kabinet doet met de invoering van de vlaktaks precies het omgekeerde. Het tarief in de eerste schijf wordt volgend jaar verhoogd met 0,7 procent. Lagere inkomens betalen meer belasting. De koopkracht van ouderen, gehandicapten en huurders blijft daardoor achter. Het kabinet trekt tegelijkertijd 700 miljoen uit voor verlaging van het toptarief met 2,25 procentpunt naar 49,5 procent. Rechts juicht: voor het eerst onder de 50 procent! Maar dit wordt wel mogelijk gemaakt door de 90 procent van de bevolking die dit niet hoeft -en kan- betalen. Het kabinet hangt de trickle down theorie aan: als het met de top goed gaat, profiteren de lagere inkomens mee. Niets is minder waar. De overheid moet er juist voor zorgen dat de top zich niet stelselmatig verrijkt en iedereen mee kan komen. Het kabinet versterkt de ontwrichtende trend van rijkeren die steeds rijker worden.

Natuurlijk gebeuren er in ons complexe fiscale stelsel tegelijkertijd ook nog andere zaken via heffingskortingen, toeslagen en meer. Maar onderaan de streep gaan jaarlijkse inkomens van 100.000 euro er vergeleken met inkomens van 20.000 euro 10 keer zoveel op vooruit: 200 versus 20 euro netto per maand. Dat is onrechtvaardig.

Het massieve probleem van starters en andere huurders die een groot deel van hun inkomen moeten besteden aan woonlasten, blijft.

Ten derde de woningcorporaties. Er is grote woningnood. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen. Het kabinet verlaagt daarom de verhuurderheffing gedurende 10 jaar met 100 miljoen ten opzichte van de eerdere plannen. Maar door de hogere waardes van de woningen stijgt de verhuurderheffing (vergelijk uw eigen woz-waarde) en betalen corporaties per saldo meer belasting en komen er dus minder huizen. Deze druppel op een gloeiende plaat is absoluut onvoldoende om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen komen. Het massieve probleem van starters en andere huurders die een groot deel van hun inkomen moeten besteden aan woonlasten, blijft.

Huurders, ouderen en lage inkomens zijn het kind van de rekening

Het belastingplan maakt onmiskenbaar rechts-conservatieve keuzes. Grote bedrijven en hoge inkomens zijn spekkoper. Huurders, ouderen en lage inkomens het kind van de rekening. De PvdA zal voorstellen blijven doen deze plannen aan te passen. We blijven samenwerking zoeken met andere linkse partijen om het tij te keren. Gebeurt dit niet, dan stemmen we vanuit inhoudelijke en ideologische overtuiging tegen dit belastingplan.

Lodewijk Asscher en Henk Nijboer

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid