Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

8 documenten

Chauffeurs van Keolis–Overijssel willen de prikklok in publieke handen houden

SP SP Raalte 27-12-2019 21:54

De standplaats en de garage voor de chauffeurs in Raalte worden in 2020 opgeheven en  verplaatst naar de centrale standplaats in Zwolle. Met de verhuizing van de standplaats zal mogelijk ook de prikklok uit de jaren 70 van de vorige eeuw in handen komen van een private eigenaar/verzamelaar. Er hebben zich al enkele belangstellenden aangemeld.

Dit voorwerp heeft voor ons een culturele en historische waarde, zeggen de chauffeurs.

De klok moet in het bedrijf blijven, niet verdwijnen in een privéverzameling. Er is in het verleden al één prikklok uit Ommen verdwenen! Dat willen we deze keer voorkomen, roepen ze overtuigend.

Wat nu Keolis heet, was vroeger  busmaatschappij Salland, vertelt Harry van Kampen die samen met de SP Raalte, Olst en Wijhe de actie voor het redden van de prikklok startte. Hij toont trots de foto van de bus met Salland erop. Zelf is hij al decennia lang buschauffeur. Hij vertelt: ”De lijndiensten reden in het gebied tussen Ommen, Deventer en Zwolle en in de driehoek Zwolle - Meppel - Kampen. In de jaren 70 moesten chauffeurs nog in- en uitklokken met een mechanische prikklok waarin een kartonnen kaart gestoken werd. In de jaren 80 en 90 zijn de klokken vervangen door de computer. Deze prikklok maakte deel uit van het werkzame leven van chauffeurs uit de 20ste eeuw in Salland. Het kan niet zo zijn dat deze klok zomaar verdwijnt. Door deze prikklok in bus kantine te hangen laten de chauffeurs zien dat ze trots zijn op hun werk, op hun voorgangers, op een stukje geschiedenis dat nu met toen verbindt. Dat heeft meer dan alleen historische waarde, zegt SP'er Pitrmanova.

Binnenkort gaan we verhuizen naar  een centrale strandplaats in Zwolle en hoe mooi zou het zijn als deze prikklok daar een bijzondere plaats krijgt. Dit antieke en saai ogende voorwerp helpt ons herinneren aan oude tijden, toen alles nog goed was en Geluk Heel Gewoon ;-), zegt Harry van Kampen glimlachend.

Samen met de SP Raalte, Olst en Wijhe heeft van Kampen een petitie gestart.

Wilt u ook dat de prikklok in publieke handen blijft?

Teken dan de petitie

Zonnige viering 25 jaar SP Raalte

SP SP Raalte 21-09-2019 19:31

Vandaag stonden we stil bij het 25 jarig bestaan van de SP afdeling Raalte, Olst-WIjhe. We hebben ons niet in vergaderzalen verstopt maar we gingen in hartje Heino op de markt staan. Onder andere met een portrettengalerij van voormalige raadsleden en actieve leden, gemaakt door Harry van Kampen en Ellen van den Berg.

De kraam was voorzien van verschillende soorten SP materiaal, waaronder het boekje Heel de mens, de Tribune en Spanning. 

De presentatie over enkele van onze lokale acties van de afgelopen decennia werd vertoont in een eigen gemaakt "bioscoopje".

Dat alles zorgde voor voldoende gespreksstof met voorbijgangers, leden en belangstellenden.

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte
https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte
https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte

De geluiden van voorbijgangers waren positief, SP is een partij van de menselijke maat.

De inwoners weten goed te vertellen waarvoor ze staan en wat ze willen. De meest besproken thema's zijn discriminatie, eenzame ouderen, hoge kosten voor levensonderhoud en het buitenzwembad Tippe. Maar ondanks alles is Heino een fijne dorp om te wonen.

Rond een uur of tien arriveerde de burgemeester. En hij ging na de speciale SP-ambtsketting te hebben gekregen met ons oudste lid Gerrit Kelder op de foto.

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte
https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte

Hij was geïnteresseerd in onze successen die we hebben behaald in verschillende buurten. MIka Gielink, 8 jaar, heeft hem de zelfgemaakte SP ketting omgehangen.

Ook de heer Den Daas, fractievoorzitter van Lokaal Alternatief kwam even langs.

Iedereen die de moeite nam om langs te komen hartelijk dank en als uw interesse voor de SP is gewekt en/of u meer wilt weten bent u van harte welkom bij onze afdeling.Het organisatieteam kijkt terug op een zeer geslaagde dag.

Met vriendelijke groeten,

Shraddha Lenka Pitrmanova Voorzitter SP afdeling Raalte, Olst- WIjhe

Verkeersagenda Raalte 2019

SP SP PvdA Raalte 04-04-2019 20:54

Een ROND-DE-TAFELGESPREK (Raadspleinsessie nieuwe stijl) biedt mogelijkheid tot participatie in optima forma. De burger mag meedenken! Hoe goed dat gaat bleek vanavond wel uit de inbreng van verschillende mensen. Twee jaar geleden mochten de inwoners uit de gemeente Raalte een puntje op de kaart zetten op de plekken die als knelpunt/gevaarlijk werden ervaren. Vervolgens bleef het twee jaar stil…..

Harry van Kampen las op verzoek van de bewoners van de Ceintuurbaan hun inbreng (te lezen in de bijlage) voor. Daarop reageerde de vertegenwoordiger van de PvdA als door een wesp gestoken op zeer oneigenlijke manier richting Harry. Het had wel iets van een persoonlijke afrekening. Dit is een klap in het gezicht van de bewoners van de Ceintuurbaan. Participatie wordt op deze manier in de kiem gesmoord als raadsleden niet luisteren en niet open staan voor kritiek. Door in plaats van te luisteren te roeptoeteren dat de SP aan de zijlijn staat, liet hij zien geen idee te hebben wat inwoners belangrijk vinden. Een plucheplakker en een betweter ten voeten uit. Het moge duidelijk zijn dat de SP vierkant achter de bewoners staat die echt willen participeren en vechten voor een veiligere Ceintuurbaan. Er is nog veel werk aan de (democratie)winkel!

Borden op Ceintuurbaan

SP SP Raalte 09-01-2019 23:58

Op woensdag 9 januari zijn de eerste door kinderen ontworpen verkeersbordn op de Ceintuurbaan geplaatst in aanwezigheid van wethouder Melenhorst en een afvaardiging van Veilig Verkeer Nederland. Dit was al aangekondigd in De Stentor van dinsdag 8 januari jl.

 

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/01/borden-op-ceintuurbaan

SP brengt kadootje bij opening zelfregiecentrum

SP SP Raalte 14-06-2018 15:02

Bij de opening op 4 juni jl. overhandigde oud SP-fractievoorzitter Anke Hoeneveld samen met enkele bestuursleden een kadootje namens de SP afdeling Raalte. Anke heeft zich destijds samen met o.a. Joke Kleijn en Harry van Kampen sterk gemaakt voor de komst van het centrum. Zie ook nieuwssite SallandSound

https://raalte.sp.nl/nieuws/2018/06/sp-brengt-kadootje-bij-opening-zelfregiecentrum
  
https://raalte.sp.nl/nieuws/2018/06/sp-brengt-kadootje-bij-opening-zelfregiecentrum

Harry van Kampen toch een lintje

SP SP Raalte 26-04-2018 21:30

Bij het afscheid als raadslid vergeten maar nu toch gedecoreerd. En terecht! (klik aub op "lees verder" en lees de speech waarin de waardering van de afdeling voor Harry's werk zo treffend door Peter van Lint wordt verwoord) 

Nadat de lintjesregen was neergedaald nog even een plaatje bij een praatje in de hal van het gemeentehuis.

Harry is niet alleen namens de koning door de burgemeester toegesproken maar ook de afdeling heeft bij monde van ons afdelingslid Peter van Lint grote waardering uitgesproken voor al het werk dat Harry tijdens zijn 12-jarig raadslidmaatschap heeft verzet. De tekst van Peters speech volgt hier:

"Beste Harry,

Straks gaat de burgemeester zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd Harry van Kampen een onderscheiding te verlenen. De motivatie is: 12 jaar trouw lidmaatschap van de Raad.

 

Ik vrees dat zijne majesteit weinig tot niets af weet van Harry van Kampen. Daarom wil ik, als de burgemeester mij dat toestaat, de koning even bijpraten, zodat hij weet dat hij Harry de onderscheiding zeer terecht heeft toegekend.

 

Majesteit,

U kent Harry niet. U weet niet hoe sterk hij zich maakt voor mensen die niet met een gouden lepel in de mond zijn geboren. Die rond moeten komen van de bijstand of enkel een AOW. Voor mensen met een handicap, voor mensen die persoonlijke hulp nodig hebben, voor mensen met een huurschuld.

O ja, majesteit, hij kan zich vastbijten in een probleem en dan is hij een pitbull die niet loslaat. Dan lijkt het alsof hij nergens anders meer mee bezig is. Dat kan een goedkoop kaartje voor de minima voor een toneel- of muziekvoorstelling zijn, of een bewaakte fietsenstalling annex reparatieafdeling, annex leerhuis, of het gratis parkeren in het centrum of de te hoge rente die de gemeentelijke kredietbank in rekening brengt aan mensen die toch al niks te makken hebben. Harry leeft niet voor zichzelf, maar voor anderen.

 

Weet u majesteit, Harry is ook één brok creativiteit. Zijn passie is actie voeren om wat in zijn ogen verkeerd is, aan de kaak te stellen en verbeteringen door te voeren. En dan verzint hij van alles, van een podium waarop de gelegenheidszanger bij een verkiezings-campagne kan staan, of een levensgrote postbus waaruit de laatste postbode te voorschijn kan komen, tot een imitatielaadpunt voor electrische auto’s. Zijn hersens lijken wel een onophoudelijk flikkerende kerstverlichting waaruit steeds weer nieuwe ideeën oplichten.

 

Hij vindt van zichzelf dat hij “laagopgeleid” is. Harry heeft inderdaad geen schoolopleiding gevolgd die hem makkelijk in staat stelt het afgrijselijke jargon waarin de raadsstukken gesteld zijn, direct te begrijpen. Maar dat heeft hem er nooit van weerhouden de stukken uit te pluizen en als iets hem niet beviel, dan diende hij een motie in, zelfs in de wetenschap dat die het niet zou halen, vaak omdat hij met zijn ideeën ver voor de troepen uitliep.

 

Hij vindt zichzelf dus “laag opgeleid”, maar is tegelijk van mening dat er in de Raad veel meer mensen zoals hij zouden moeten zitten, zodat de Raad echt een afspiegeling is van de maatschappij en niet een verzameling hele en halve intellectuelen. En hij strijdt daarom al jaren voor een helderder en meer publiekgericht taalgebruik in de raadsstukken en in de contacten van de gemeente met de mensen in de dorpen.

 

Kijk majesteit, om al deze redenen heeft u Harry de onderscheiding toegekend. Nu weet u zeker dat hij die ten volle verdiend heeft.

 

Beste Harry,

nu richt ik het woord rechtstreeks tot jou.

Ik moest de koning eerst duidelijk maken waarom jij die onderscheiding moest krijgen, en dat het niet zomaar een formaliteit was.

Het is ook geen eindpunt, er is geen periode afgesloten, weliswaar heeft de SP deze tussentijdse schermutseling van de raadsverkiezing verloren, maar de strijd gaat door. Ik hoop dat jij deze onderscheiding dan ook zult beschouwen als een aanmoediging om op jouw weg en op jouw manier door te gaan.

 

Harry van Kampen van Heemskerk tot de Stoevinghe te Heino, ik wens je namens de leden van de Socialistische Partij Raalte van harte geluk met deze onderscheiding. Draag haar met trots."

*/

/*-->*/

/*-->*/

Schriftelijke vragen SP over AMvB Reële prijs

SP SP Raalte 05-09-2017 09:12

SP wil meer duidelijkheid over kwaliteit, hoeveelheid en prijs van thuiszorg in Raalte evenals over de salarissen van thuiszorgmedewerkers. Zie hierover ook het artikel "Loondump dreigt in thuiszorg" in DeStentor van 30 augustus 2017.

Schriftelijke vragen aan college of burgemeester (artikel 39 RvO)
Datum: 27 augustus 2017
Onderwerp: AMvB Reële Prijs
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:
Welk effect heeft de nieuwe AMvB Reële Prijs voor de thuiszorg op de thuiszorgmedewerkers in de gemeente Raalte? Wat is de uitkomst van de nieuwe indicaties? Hoeveel mensen hebben de indicatie LOT (met regie/signalering) en hoeveel mensen hebben de goedkopere vorm HH gekregen? Welk effect heeft deze herindicatie op het loon van de thuiszorgmedewerkers? Welke maatregelen neemt Raalte om de thuiszorg kwalitatief GOED te houden? Welk tarief hanteert Raalte voor de thuiszorg vanaf 1-1-2018?
Toelichting: Sinds 1 juli 2017 is de AMvB Reële Prijs van toepassing, om een reëler tarief te stellen voor de huishoudelijke zorg. Het tarief moet hoog genoeg zijn om de thuiszorgmedewerker volgens de cao VVT te betalen. De FNV stelt dat een tarief voor huishoudelijke zorg lager dan € 25 te laag is om een gemiddeld cao loon van te kunnen betalen. Een fatsoenlijk tarief voor thuiszorgmedewerkers is een voorwaarde voor goede thuiszorg. De nieuwe tarieven (minimaal € 25,-) voor thuiszorg gaan in per 1-1-2018.   

Als de verzorgende niet meer hoeft te “signaleren of regie te nemen”, gaan de verzorgende er in loon een kwart salaris op achteruit. Signaleren/regie (zien hoe het gaat en actie nemen als ’t nodig is) is juist belangrijk voor de cliënten, dat maakt de thuiszorg GOEDE en verantwoorde thuiszorg.

Raalte is/gaat de huidige inwoners-met-thuiszorg opnieuw indiceren: kijken of de cliënten nog wel signaleren of regievoering nodig hebben (LOT/HH2), naast de huishoudelijke zorg. Voor de verzorgenden betekent dat loondump, doordat ze bij wegvallen van ‘signaleren/regie’ een kwart van hun salaris kwijtraken als ze alleen huishoudelijke taken doen (HH1).

Het betekent ook een verslechtering van de thuiszorg, omdat er geen regie/signalering meer is, die vaak van levensbelang is of kan zijn.

Naam en ondertekening: Anke Hoeneveld en Harry van Kampen, SP

Harry geeft gastles in Luttenberg

SP SP Raalte 08-03-2017 23:32

Ons raadslid Harry van Kampen gaf 3 maart jl. een gastles over de verkiezingen voor groep 7 en 8 van de OBS Esmoreit in Luttenberg.