Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

11 documenten

U betaalt toch geen zorgpremie om de ...

SP SP Nederland 06-07-2019 08:54

U betaalt toch geen zorgpremie om de zakken van aandeelhouders te vullen? Tijd om de zorgcowboys aan te pakken. Hoe dat kan? Lees de opinie van SP-Kamerlid Maarten Hijink in het Algemeen Dagblad👇 https://www.sp.nl/opinie/maarten-hijink/2019/laat-cowboys-niet-ons-zorgstelsel-leegplukken

SP wil noodplan voor 15 duizend extra plekken in verpleeghuizen

SP SP Nederland 25-06-2019 18:36

Volgens de SP is het onacceptabel dat duizenden mensen nu alleen thuis zitten terwijl ze eigenlijk intensieve zorg in het verpleeghuis nodig hebben. Een groot deel van de ouderen staat tot een jaar op de wachtlijst. Hijink: ‘Het gaat echt om mensen die al zware zorg nodig hebben, want zo makkelijk kom je niet meer in het verpleeghuis. Wat er dan gebeurt is dat ouderen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald om met spoed ergens te worden geplaatst. Zo ga je niet met ouderen om.’

Erkenning en genoegdoening voor slachtoffers geweld in de jeugdzorg

SP SP Nederland 12-06-2019 12:43

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat het kabinet snel in actie komt om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te erkennen en zo mogelijk te compenseren voor het leed dat hen is aangedaan. Hijink reageert daarmee op het rapport van de Commissie De Winter die onderzoek deed naar geweld tegen jongeren in de jeugdzorg. Hijink: ‘Jongeren zijn mishandeld en misbruikt. Jarenlang heeft dat door kunnen gaan. Daar waar mogelijk moeten daders opgespoord en berecht worden. Tegelijk moet het kabinet alles op alles zetten om slachtoffers tegemoet te komen.’

De commissie De Winter stelt terecht dat zeker niet de hele jeugdzorgsector over één gewelddadige kam kan worden geschoren. ‘Maar als 1 op de 10 kinderen te maken heeft gehad met geweld of ernstig geweld, dan moet je vaststellen dat het op veel plekken helemaal mis zat. Dan zijn excuses van de overheid nodig en moet indringend gekeken worden op welke plekken nu nog geweld in de jeugdzorg voorkomt.’

De SP wil op korte termijn met het kabinet in debat over de schokkende conclusies uit het rapport van Commissie de Winter. Volgens Hijink is dat nodig omdat onder verantwoordelijkheid van de overheid grote misstanden hebben plaatsgevonden. ‘We moeten weten in hoeverre dergelijke misstanden nu nog steeds voor kunnen komen. Ook hebben slachtoffers recht op erkenning en compensatie voor het leed dat hen is aangedaan, terwijl ze juist bescherming en zorg van de overheid nodig hadden.’

Rutte heeft ervoor gezorgd dat ...

SP SP Nederland 29-05-2019 11:20

Rutte heeft ervoor gezorgd dat tienduizenden zorgverleners hun baan verloren. Die hebben we nu keihard nodig. SP-Kamerlid Maarten Hijink stelt daarom vandaag voor om het voor verpleegkundigen gratis te maken weer terug te keren. Lees meer⤵ https://sp.nl/nieuws/2019/05/trek-meer-verpleegkundigen-aan-door-gratis-opleiding-en-herregistratie

Trek meer verpleegkundigen aan door gratis opleiding en herregistratie

SP SP Nederland 29-05-2019 11:02

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat het kabinet afspraken maakt met werkgevers in de zorg zodat zij de kosten gaan betalen voor de opleiding en herregistratie van verpleegkundigen die terug willen keren in de zorg.  Nu betalen verpleegkundigen die hun vak weer willen oppakken bijna 2000 euro aan scholing- en registratiekosten. ‘We hebben nu hard extra verpleegkundigen nodigen. 2000 euro kan voor velen een drempel zijn om terug te keren in de zorg. Laat de werkgever deze kosten op zich nemen, zodat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan in de zorg.’

Op dit moment is het mogelijk dat door werkgevers, het UWV of via SectorPlanPlus een bijdrage kan worden geleverd aan de registratie voor herintredende verpleegkundigen. Echter gebeurt dit nog lang niet overal. Hijink vindt deze willekeur ongewenst en wil een landelijke afspraak tussen het kabinet en de werkgevers: ‘Het is ontzettend belangrijk dat we extra verpleegkundigen aantrekken in de zorg. Financiële drempels die dit onmogelijk maken moeten worden voorkomen’.

Grote schoonmaak in zorgverzekeringsland

SP SP Nederland 12-04-2019 08:03

De SP wil dat de aanvullende verzekering in de zorg wordt afgeschaft. Noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie, de tandarts en geneesmiddelen komen dan terecht in de basisverzekering. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘De aanvullende verzekering is een bureaucratisch monster. Honderden miljoenen worden verspild terwijl dat geld natuurlijk thuishoort in de zorg.’

Het voorstel van de SP past in een reeks van voorstellen om de polisjungle aan te pakken. Er moeten veel minder polissen en meer overzichtelijke opties komen. Daarom wil de SP naast de aanvullende verzekering ook de collectieve verzekeringen en de budgetpolis afschaffen. Hijink: ‘We willen een grote schoonmaak in zorgverzekeringsland. Minder polissen en bureaucratie en meer duidelijkheid voor patiënten en  verzekerde zorg in het basispakket.

De aanvullende verzekering is in de uitvoering erg duur. In 2017 werd voor 3,8 miljard euro aan zorg vergoed terwijl de uitvoeringskosten bijna een half miljard bedroegen. Hijink: ‘Dat betekent dat er honderden miljoenen over de balk worden gegooid. Zonde van het geld. In de basisverzekering is de uitvoering vele malen goedkoper. Dat half miljard kan grotendeels besteed worden aan zorg als we de aanvullende verzekering zouden afschaffen.’

In veel gemeenten wordt er gekort op ...

SP SP Nederland 11-04-2019 14:08

In veel gemeenten wordt er gekort op de zorg en ondersteuning. Ouderen en gehandicapten moeten soms jaren strijden om de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink wil dat de minister ingrijpt. Steun je ons? www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl!

SP: compenseer gemeenten voor hogere uitgaven zorg

SP SP GroenLinks Nederland 28-03-2019 07:14

Minister Hugo de Jonge moet gemeenten compenseren voor het invoeren van een lagere eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorg. Daarom schaart de voltallige oppositie in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de SP en GroenLinks. De oppositie vreest dat een lagere eigen bijdrage gaat leiden tot een verschraling van de gemeentelijke zorg, omdat gemeenten meer zorg moeten gaan verlenen voor minder geld.

De eigen bijdrage voor zorg en voorzieningen, zoals thuiszorg, geleverd door gemeenten gaat voor veel mensen omlaag tot een maximum van 19 euro per maand. Met dit zo geheten ‘abonnementstarief’ wil de regering de stapeling van zorgkosten tegengaan. Gemeenten krijgen door dit voorstel minder geld binnen, terwijl tegelijkertijd meer mensen een beroep zullen doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, oftewel de Wmo. SP, GroenLinks en de andere oppositiepartijen willen voorkomen dat gemeenten de nieuwe tekorten gaan opvangen door juist op zorg, ondersteuning en voorzieningen te moeten bezuinigen.

Maarten Hijink (SP): 'De eigen bijdrage is een boete op ziek zijn. Het is heel terecht dat die boete omlaag gaat. Maar als gemeenten niet genoeg geld hiervoor krijgen dan wordt het een sigaar uit eigen doos. Dan is dit plan vooral voor de minister om te pronken met het verlagen van de eigen bijdrage terwijl hij de financiële risico’s bij de gemeenten neerlegt.'

Donderdag gaat de Tweede Kamer in debat over de Wmo en het plan om de eigen bijdrage te verlagen. Dit kost gemeenten naar schatting 190 miljoen euro, terwijl de minister daarvan maar 145 miljoen vergoedt. Gemeenten verwachten dat de tekorten nog flink hoger kunnen worden De oppositie in de Tweede Kamer deelt die vrees en steunt daarom de motie van SP en GroenLinks om ervoor te zorgen dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de lagere inkomsten en hogere uitgaven van deze wet.

Geen winstbejag in de verpleeghuiszorg

SP SP Nederland 14-02-2019 00:01

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil maatregelen van minister De Jonge om de toekomst van laagdrempelige en betaalbare verpleeghuiszorg te versterken. Hijink vreest dat zonder actieve rol van de overheid de verpleeghuiszorg “een commerciële speelbal van buitenlandse zorgreuzen” zal worden. Deze week werd bekend dat het Franse, beursgenoteerde zorgconcern Orpea 10% van de commerciële woonzorg in ons land al in handen heeft. “Blijkbaar zien buitenlandse zorgbedrijven dat er in ons land geld te verdienen valt aan de zorg. Dat moeten we niet hebben omdat zorggeld bedoeld is voor zorg en niet voor de winsten.”

Verpleeghuizen mogen op dit moment geen winst uitkeren aan aandeelhouders of investeerders. Als aan het eind van het jaar geld over is, dan moet dat geld weer besteed worden aan het beter maken van de zorg. Toch zijn er verschillende sluiproutes waardoor bedrijven en ondernemers toch geld kunnen verdienen aan de zorg. Vaak gebeurt dit door het vastgoed te kopen waarna bewoners op individuele basis (verpleeghuis-)zorg laten komen. Voor zorginstellingen die louter verpleeghuiszorg aan huis leveren geldt op dit moment geen winstverbod. Zowel op de huur als op de zorg kan dus rendement gemaakt voor aandeelhouders.

Hijink: “De zorg is geen commercieel project. Winstbejag in de verpleeghuiszorg zal leiden tot tweedeling en duurdere zorg.” Hijink wil daarom dat het leveren van verpleeghuiszorg aan huis onder het winstverbod in de zorg komt te vallen.

Vaccinatie tegen infectieziekten

SP SP Nederland 13-02-2019 23:52

Als het aan de SP ligt dan zet de overheid meer confronterende campagnes in de strijd tegen de groeiende dreiging van uitbraken van gevaarlijke infectieziekten. Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink wordt de discussie over het vaccinatiebeleid nu nog vaak te abstract gevoerd. ‘Je overtuigt mensen niet met een verhaal over vaccinatiegraden. Het is belangrijk dat mensen zien wat de mazelen, polio of bof met kinderen doen. Dat je kind eraan kan overlijden, ernstig ziek wordt of levenslang gehandicapt kan raken.Maak dat zichtbaar in overheidscampagnes. Spreek mensen niet aan op hun gevoel bij vaccinaties, maar op hun gevoel bij dodelijke ziekten.’

Expert stellen dat het Rijksvaccinatie gedeeltelijk slachtoffer dreigt te worden van het eigen succes. Hijink: ‘Uitbraken en sterfgevallen van gevaarlijke infectieziekten komen dankzij vaccinaties gelukkig steeds minder voor. Maar omdat steeds minder kinderen overlijden aan deze ziekten stellen sommige mensen de vraag of vaccinatie nog wel nodig is. Het antwoord op die vraag is natuurlijk ‘ja’, maar ouders moeten wel overtuigd zijn van het probleem voordat ze een oplossing kunnen accepteren.’

Hijink stelt voor om in één op één gesprekken tussen ouders en zorgverleners indringender te spreken over de risico’s die kinderen lopen als ze niet gevaccineerd zijn. Ook dienen ouders aangesproken te worden op de gevaren voor de omgeving. ‘Ouders mogen best weten dat hun besluit om niet te vaccineren betekent dat de baby van anderen in gevaar wordt gebracht. Ook zou het goed zijn mensen die levenslang ziek of gehandicapt zijn als gevolg van vermijdbare ziekte vaker aan het woord te laten in campagnes van de overheid.’