Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

23 documenten

Ervaring en nieuw talent voor een eerlijk Nederland

SP SP Nederland 21-09-2020 16:50

Met vertrouwen en trots presenteert de SP haar concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Lilian Marijnissen voert de SP lijst aan die bestaat uit een mix van kandidaten met jarenlange ervaring en nieuw talent.

De SP Partijraad koos Lilian Marijnissen eerder al tot lijsttrekker. Zij is sinds 2,5 jaar het boegbeeld van de SP in Den Haag en in het land en dit worden haar eerste Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker. Voorzitter van de kandidatencommissie, Bastiaan van Apeldoorn: 'Lilian zal voor onze partij vooropgaan in de strijd voor een eerlijk Nederland. Nu gaat het er om dat we sterker uit de crisis komen. Steeds meer partijen zien nu wat de SP al heel lang ziet: de markt gaat die oplossing niet brengen, meer zeggenschap voor mensen wel. De SP heeft de alternatieven daarom al klaar liggen en met Lilian de beste leider om hier uitvoering aan te geven.'

Lilian wordt gevolgd door nummer twee, Renske Leijten, één van de meest ervaren, effectieve en zichtbare Kamerleden binnen de SP, zo benadrukt de kandidatencommissie: 'Nadat Renske zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor de zorg, kent nu heel Nederland haar als onvermoeibare strijder tegen de misstanden bij de belastingdienst, samen met de gedupeerde ouders. Renske is vastbesloten voor hen de onderste steen boven te krijgen en zich in te zetten voor een eerlijke overheid,' aldus voorzitter van Apeldoorn.

Na twee vrouwen op plek één en twee, is de nummer drie, huidig financieel woordvoerder Mahir Alkaya, de grootste stijger op de lijst. Mahir heeft zich volgens de kandidatencommissie de afgelopen jaren bewezen als een strijdbaar en uitermate kundig Kamerlid, die als geen ander gemotiveerd is om de rekening van de coronacrisis op een eerlijke manier te verdelen.

Als nummer vier wordt voorgedragen Michiel van Nispen, die zich in de Kamer als justitiewoordvoerder onderscheiden heeft met de wijze waarop hij zijn grote inhoudelijke kennis en politiek inzicht inzet tegen elke vorm van klassenjustitie en voor een eerlijke rechtstaat. Nummer vijf wordt Maarten Hijink, die zich juist ook tijdens deze coronacrisis heeft bewezen als woordvoerder zorg voor de SP.

De hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 10 van de SP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, is Jimmy Dijk, nu SP fractievoorzitter in Groningen, en die in die stad ook heeft laten zien het raadswerk effectief te kunnen verbinden met vele acties in de wijken en buurten voor een socialer Groningen. De commissie ziet in hem een kandidaat die zeer gemotiveerd is om na de verkiezingen ook in Den Haag te strijden voor een socialer Nederland. Talentvolle nieuwkomers op de lijst zijn Sunita Biharie uit Apeldoorn en Murat Memiş uit Eindhoven. Beiden zijn bekend in hun regio en zetten zich keihard in voor betaalbaar wonen en goede zorg.

Met de lijst heeft de SP nadrukkelijk gekozen voor ervaren kandidaten die zichzelf binnen en buiten de Tweede Kamer bewezen hebben voor de partij. Voorzitter van Apeldoorn: 'Het zijn allen socialisten in hart en nieren die niet alleen in Den Haag het politieke debat aangaan maar ook in het land samen met mensen opstaan voor een eerlijker Nederland.'

Bastiaan van Apeldoorn: 'De meeste kandidaten in de top tien zijn pas één periode Kamerlid. Veel werk valt voor deze mensen nog te verzetten wanneer het gaat om meer waardering voor de zorg, een sterke publieke sector, betaalbaar wonen en eerlijke lonen. Er liggen, juist nu de coronacrisis het falen van het neoliberalisme van de afgelopen decennia voor iedereen nog zichtbaarder maakt, nu kansen voor echte verandering.'

Lilian Marijnissen: 'Ik ben natuurlijk trots op al onze kandidaten, maar bijzonder trots dat Emile Roemer en Ronald van Raak zich beschikbaar stellen als lijstduwer voor de komende verkiezingen. Zij blijven van onschatbare waarde voor onze partij. Met deze lijst gaan we vol vertrouwen de verkiezingen in voor een eerlijk Nederland.'

In de komende maanden wordt deze concept-kandidatenlijst naast het concept-verkiezingsprogramma van de SP in alle SP-afdelingen besproken. Op 12 december wordt op het 25e SP-congres de definitieve lijst vastgesteld.

De concept-kandidatenlijst van de SP:

Winstuitkering hoort niet in de ambulancezorg thuis

SP SP Nederland 25-06-2020 13:16

Als het aan de SP ligt dan verdwijnt de mogelijkheid om geld te verdienen aan de ambulancezorg. Na jarenlange druk van de SP en professionals uit de ambulancewereld, wordt de marktwerking in de ambulancezorg teruggedrongen. Na jarenlange strijd zijn de aanbestedingen in de ambulancezorg nu definitief van de baan. 25 regionale ambulancevoorzieningen gaan nu voor onbepaalde tijd ambulancezorg verlenen.

Maar wat de SP betreft mag het kabinet nog een stap verder gaan. ‘Winst en zorg gaan niet samen,’ aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink. ‘Het laatste wat je wil is dat bedrijven in de ambulance zorg gaan bezuinigen op kwaliteit of personeel om meer geld over te kunnen houden,’ stelt Hijink. ‘Mensen maken zich al grote zorgen over de hoogte van de zorgpremie. Dan sta je toch niet toe dat bedrijven in de zorg geld uit de zorg wegsluizen?’

De SP pleit er daarom voor ervoor te zorgen dat geld voor de ambulancezorg niet in de zakken van aandeelhouders kan verdwijnen. De ambulancezorg kan op termijn beter een overheidsdienst worden. Onder ambulancepersoneel is daar erg veel draagvlak voor.

Twee andere voorstellen van de SP kregen steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. De titel ‘ambulanceverpleegkundige’ komt terug in de wet nadat het kabinet voorstelde om deze te verwijderen. Ambulanceverpleegkundigen maakten daar terecht bezwaar tegen. Ook steunde het kabinet het voorstel van de SP om de ambulancewet een nieuwe naam te geven zodat het duidelijk is dat we spreken van ambulancezorg en niet van ambulancevoorzieningen.

Kan een app helpen in de bestrijding van het coronavirus?

SP SP Nederland 15-04-2020 07:49

Hijink stelt dat de SP alleen zal instemmen met invoering van corona-apps als de meerwaarde aangetoond kan worden en aan alle waarborgen voldaan wordt. ‘De nadruk ligt nu op het proces van aanbesteding, van welke commerciële partij gaan we een app kopen. Waarom leggen we de nadruk niet op het ontwikkelen van een app, in een samenwerkingsverband van deskundigen, waarbij we vóóraf de juiste noodzakelijke voorwaarden stellen? Dit lijkt mij de verkeerde volgorde. Het recht op privacy is geen hobby van enkelen, maar een algemeen belang van onze hele rechtsstaat.’

Wat de SP betreft zou de app sowieso gratis toegankelijk moeten worden voor iedereen. Ook mogen de gegevens niet centraal opgeslagen en bewaard gaan worden, moet het gebruik van de app veilig, vrijwillig en anoniem zijn, en mag het doel alleen zijn het onder controle krijgen van het virus.

De SP heeft inmiddels samen met andere partijen een serie kritische vragen gesteld aan de regering.

De coronacrisis

SP SP Nederland 19-03-2020 13:27

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet, na aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen.

Rutte zegt dat het virus er is en bij ons zal blijven. Hij stelt ook als feit dat “een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.” Zijn strategie is de verspreiding van het virus af te remmen om tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen. Het is een strategie die veel vragen oproept in binnen- en buitenland. De WHO waarschuwt zelfs nadrukkelijk voor het beleid van deze regering. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus is rechtgezet dat niet het opbouwen van groepsimmuniteit het doel is van de strategie van het kabinet. Duidelijk is dat het doel is om kwetsbare mensen te beschermen en er geen piek op de zorg komt, zodat ons zorgstelsel niet overbelast raakt.

Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen. Dagelijks stromen bij de SP de meldingen binnen van zorgverleners die zonder bescherming hun werk moeten doen of die bijna zonder zitten. Meerdere ziekenhuizen en huisartsen zijn helemaal of bijna door hun voorraden heen. Er moet alles op alles worden gezet om ervoor te zorgen dat er voldoende mondkapjes en ander beschermend materiaal is. Door onze druk heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat onze zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben.

De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat - zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen. We mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als samenleving voor opdraaien. Daarom zijn we blij dat er een voorstel van de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor iedereen.

De aanpak van het coronavirus

SP SP Nederland 15-03-2020 17:16

'Alle zorgverleners, in Noord-Brabant en daarbuiten, verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet, na aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen.

Wel wil de SP dat het kabinet aan de slag gaat met plannen om de economie te stimuleren. SP-Kamerlid Mahir Alkaya: 'Tijdens de vorige crisis verdwenen 365.000 banen. Zodra er door het coronavirus banen verloren dreigen te gaan dan moet het kabinet mensen – werknemers, uitzendkrachten en zzp'ers – helpen. En als er economische gevolgen zijn dan moeten kleine ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, worden beschermd. We zijn de vorige crisis nog niet vergeten.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

SP wil meer inspectie en harde aanpak zorgcowboys

SP SP Nederland 13-11-2019 14:47

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat minister De Jonge meer doet om malafide zorgbestuurders een halt toe te roepen. Te vaak komen zorgbestuurders weg met fraude ten koste van mensen die zorg nodig hebben en die in een kwetsbare positie verkeren. Bestuurders steken zorggeld in eigen zak en mensen krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben.

'Vele misstanden hebben afgelopen periode plaatsgevonden. Deze misstanden bevestigen de noodzaak om het toezicht op de zorg bij de gemeenten te versterken. De minister moet harder ingrijpen.,' vindt Hijink.

Het Informatie Knooppunt Fraude publiceerde deze week een stevig rapport over misstanden bij lokale zorgorganisaties ten koste van mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of mensen die een verslaving hebben. Ook de Inspectie voor de Volksgezondheidzorg en Jeugd kwam deze week met een zeer kritisch rapport over hoe gemeenten toezicht houden op de Wmo. Het lokale toezicht op de zorg, ondersteuning en begeleiding blijkt in veel gemeenten nog niet goed op orde.

Het toezicht is versnipperd, er zijn gemeenten waar nog nooit een calamiteit is gemeld of er onvoldoende budget is om goed onafhankelijk toezicht en onderzoek in te laten stellen. Hijink: 'De minister laat het toezicht op deze zorg volledig over aan gemeenten. Iedereen moet zelf het wiel uitvinden over hoe ze het eigen beleid laten controleren. De SP wil dat er duidelijke eisen worden gesteld aan het lokale toezicht en dat de landelijke Inspectie (de IGJ) onderdeel wordt van dat toezicht. De minister moet dit wettelijk regelen.'

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wet die strenge eisen stelt aan nieuwe zorgaanbieders in de zorg. De gemeentelijke zorg in de WMO is echter uitgezonderd van deze wet.

Rechtvaardige zorg: eigen risico en zorgpremie op nul, lasten eerlijk delen

SP SP Nederland 23-10-2019 14:13

De SP wil de zorg rechtvaardig maken en bouwen aan een Nationaal ZorgFonds. Het deugt niet dat mensen die de pech hebben ziek te worden een hoge zorgrekening betalen. Daarom is de SP ook geen voorstander van het eigen risico: het is een boete op ziek zijn. Ook de maandelijkse vaste zorgpremie is voor veel mensen moeilijk op te brengen. Voor veel mensen, zeker ook de mensen die geen zorgtoeslag krijgen, is de maandelijkse zorgpremie een flink hap uit het budget. Omdat de zorg voor iedereen betaalbaar moet zijn stelt de SP nu voor: schaf het eigen risico en het toeslagcircus af, zet de zorgpremie op nul en betaal de rekening van de zorg naar draagkracht. Zo’n driekwart van de huishoudens is daardoor flink beter af.

De SP wil een nieuw zorgstelsel, een Nationaal ZorgFonds, waarin de macht van de zorgverzekeraars wordt gebroken en goede zorg voor iedereen toegankelijk wordt. Een eerste stap om dat mogelijk te maken is het veel eerlijker delen van de zorgkosten door de zorgkosten vanuit de belastingen te betalen in plaats vanuit premies. ‘Dan kun je echt zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie veel verdient draagt meer bij dan iemand die weinig verdient. Nu is dat helaas andersom. Een gezin met een modaal inkomen is meer dan 20% van het inkomen kwijt aan zorgkosten, de hoogste inkomens maar 11%. Dat is natuurlijk niet rechtvaardig,’ aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een verbetering van hun koopkracht.

Waar middeninkomens nu nog een één vijfde of meer van hun inkomen aan zorg kwijt zijn wil de SP dat die bijdrage omlaag gaat en dat de hoogste inkomens meer gaan bijdragen. Het CPB rekende voor de SP door wie er zou profiteren als de zorgkosten voor een groter deel betaald zouden worden uit de belastingen in plaats vanuit de maandelijkse zorgpremie. In het voorstel van de SP wordt het eigen risico afgeschaft en gaat de maandelijkse zorgpremie naar nul euro. Uit de doorrekening blijkt dat huishoudens in doorsnee 2,7% meer koopkracht overhouden dan in de huidige kabinetsplannen. Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een (flinke) verbetering van hun koopkracht.

Met het voorstel om de zorgkosten te betalen uit de belastingen brengt de SP een stevige correctie aan op het beleid van Rutte III. Hijink: ‘De hoogste inkomens krijgen er bij dit kabinet veel meer bij dan de lage- en middeninkomens. Door de rekening van de zorg eerlijker te delen gaan de midden- en lage inkomens er stevig op vooruit en dragen de hoogste inkomens juist wat meer bij.’

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Pak zorgcowboys aan

SP SP Nederland 25-09-2019 12:08

Weer blijkt uit onderzoek dat zorginstellingen hoge winsten maken en dat geld voor zorg niet naar zorg gaat. Zeker 85 zorginstellingen hebben in 2018 verdacht hoge winsten behaald, winsten die oplopen tot soms wel 50%. 'Terwijl veel gemeenten noodgedwongen moeten bezuinigen op de jeugdzorg en ouderenzorg blijkt dat de top van de zorginstellingen wegloopt met miljoenen winst en dat dit geld niet naar de zorg gaat. Daar is dat geld niet voor bedoeld. Geld voor zorg, moet naar zorg,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Uit het onderzoek blijkt dat in vergelijking met jaarverslagen die in 2016 zijn bekeken het aantal instellingen dat meer dan 20% winst maakt is gestegen en dat de winsten hoger zijn. In 2016 werd al geschat dat de overheid 1 miljard euro zou kunnen besparen op een totaalbedrag van 31 miljard dat naar de zorg gaat. 'Dat bedrag moet natuurlijk naar zorg gaan. Daar is het keihard nodig,' zegt Hijink. 'Zorgcowboys die over de ruggen van mensen frauderen en geld verdienen moeten keihard worden aangepakt.'

In tegenstelling tot de visie van de minister vindt Hijink een verbod op winstuitkeringen een broodnodige stap. 'Maar je ziet nu dat er allemaal trucs en constructies worden bedacht om via andere manieren flink te verdienen met zorggeld. Ook hoogleraren zijn het ermee eens: zorg is geen markt. Als we het zorgsysteem niet veranderen dat blijft het zo dat de zorg gebruikt wordt om geld mee te verdienen en om te concurreren. De zorg moet weer voorop staan.'

De SP heeft voorstellen ingediend om winstuitkering in de zorg te verbieden, om te zorgen dat onderaannemers niet via schimmige constructies en bv's geld uit de zorg kunnen wegtrekken en om te voorkomen dat de Wet Normering Topinkomens kan worden omzeild.

SP lanceert mini-enquête over de Wet BIG II

SP SP Nederland 12-09-2019 13:25

Grote woede en onrust is er onder duizenden verpleegkundigen die in opstand zijn gekomen tegen de Wet BIG II die minister Bruins wil doordrukken. De wet BIG II moet meer onderscheid maken tussen de verschillende verpleegkundige beroepsgroepen. Verpleegkundigen die de inservice-opleiding, de mbo- of hbo-verpleegkundige opleiding voor 2012 hebben afgerond, moeten weer terug naar de opleiding. Hun jarenlange ervaring in de zorg is volgens de minister niet meer voldoende. Deze verpleegkundigen moeten zich bijscholen voor werk die zij al jaren in de praktijk uitvoeren.

SP-Kamerlid Maarten Hijink is erg bezorgd over de plannen. ‘ik vraag me af wat voor voordeel het heeft dat duizenden verpleegkundigen van de ene op de andere dag een regieverpleegkundige worden. Verandert dat iets aan de praktijk op de werkvloer? Moet niet juist in de praktijk blijken welke verpleegkundige het beste voor deze taak is toegerust dan een bureaucratische wet?’

Door alle onrust onder duizenden verpleegkundigen heeft de minister inmiddels de Wet BIG II geparkeerd, gezien de wet geen enkel draagvlak heeft onder verpleegkundigen. Hijink wil graag weten wat de verpleegkundigen zelf willen. Is differentiatie tussen verpleegkundige beroepen nodig of juist niet? Hebben we daar een wet voor nodig of moet differentiatie volgen uit de praktijk? De resultaten van de enquête wil Hijink aan de minister voorleggen, zodat verpleegkundigen gehoord worden over wat zij zelf belangrijk vinden over hun vakgebied.

Bent u zelf verpleegkundige? Vul onze mini-enquête in!

Mensen hebben recht op zorgtoeslag

SP SP Nederland 12-09-2019 08:24

Honderdduizenden mensen vragen nu geen toeslag aan, vaak omdat ze bang zijn dat ze het jaar erop veel terug moeten betalen. De SP wil dat de zorgtoeslag automatisch wordt uitgekeerd aan iedereen die daar op basis van zijn inkomen recht op heeft. ‘De Belastingdienst rekent mensen op de euro af als er teveel zorgtoeslag is ontvangen. Dan moet het omgekeerde ook kunnen. Wie geen toeslag heeft aangevraagd maar er wel recht op had, moet dit bedrag alsnog overgemaakt krijgen,’ stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Honderdduizenden Nederlanders vragen hun zorgtoeslag niet aan, zo bleek uit recent onderzoek van website Independer. Circa 14 procent van de toeslaggerechtigden laat de zorgtoeslag liggen, een cijfer dat overeenkomst met eerdere cijfers. Hijink: ‘Dat gaat in totaal om honderd miljoen euro die niet terecht komt bij de mensen die dit geld goed kunnen gebruiken. De Belastingdienst weet precies wie dit zijn, dus waarom krijgen zij dit geld niet gewoon alsnog overgemaakt? Ze hebben er toch recht op?’

Verschillende groepen mensen lopen op dit moment de zorgtoeslag mis. Jongeren, waaronder studenten, weten niet altijd dat ze recht hebben op de zorgtoeslag. Ook zijn er ouderen die vrezen dat zij teveel toeslag krijgen en flink moeten terugbetalen. Hijink: ‘Je kunt deze groepen tegemoet komen als je een automatische controle op het recht op zorgtoeslag invoert. De zorgkosten drukken zwaar op het budget van miljoenen Nederlanders. Het is onacceptabel dat geld dat bedoeld is om deze mensen te ondersteunen op de plank blijft liggen.’