Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Geen winstbejag in de verpleeghuiszorg

SP SP Nederland 14-02-2019 00:01

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil maatregelen van minister De Jonge om de toekomst van laagdrempelige en betaalbare verpleeghuiszorg te versterken. Hijink vreest dat zonder actieve rol van de overheid de verpleeghuiszorg “een commerciële speelbal van buitenlandse zorgreuzen” zal worden. Deze week werd bekend dat het Franse, beursgenoteerde zorgconcern Orpea 10% van de commerciële woonzorg in ons land al in handen heeft. “Blijkbaar zien buitenlandse zorgbedrijven dat er in ons land geld te verdienen valt aan de zorg. Dat moeten we niet hebben omdat zorggeld bedoeld is voor zorg en niet voor de winsten.”

Verpleeghuizen mogen op dit moment geen winst uitkeren aan aandeelhouders of investeerders. Als aan het eind van het jaar geld over is, dan moet dat geld weer besteed worden aan het beter maken van de zorg. Toch zijn er verschillende sluiproutes waardoor bedrijven en ondernemers toch geld kunnen verdienen aan de zorg. Vaak gebeurt dit door het vastgoed te kopen waarna bewoners op individuele basis (verpleeghuis-)zorg laten komen. Voor zorginstellingen die louter verpleeghuiszorg aan huis leveren geldt op dit moment geen winstverbod. Zowel op de huur als op de zorg kan dus rendement gemaakt voor aandeelhouders.

Hijink: “De zorg is geen commercieel project. Winstbejag in de verpleeghuiszorg zal leiden tot tweedeling en duurdere zorg.” Hijink wil daarom dat het leveren van verpleeghuiszorg aan huis onder het winstverbod in de zorg komt te vallen.

Vaccinatie tegen infectieziekten

SP SP Nederland 13-02-2019 23:52

Als het aan de SP ligt dan zet de overheid meer confronterende campagnes in de strijd tegen de groeiende dreiging van uitbraken van gevaarlijke infectieziekten. Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink wordt de discussie over het vaccinatiebeleid nu nog vaak te abstract gevoerd. ‘Je overtuigt mensen niet met een verhaal over vaccinatiegraden. Het is belangrijk dat mensen zien wat de mazelen, polio of bof met kinderen doen. Dat je kind eraan kan overlijden, ernstig ziek wordt of levenslang gehandicapt kan raken.Maak dat zichtbaar in overheidscampagnes. Spreek mensen niet aan op hun gevoel bij vaccinaties, maar op hun gevoel bij dodelijke ziekten.’

Expert stellen dat het Rijksvaccinatie gedeeltelijk slachtoffer dreigt te worden van het eigen succes. Hijink: ‘Uitbraken en sterfgevallen van gevaarlijke infectieziekten komen dankzij vaccinaties gelukkig steeds minder voor. Maar omdat steeds minder kinderen overlijden aan deze ziekten stellen sommige mensen de vraag of vaccinatie nog wel nodig is. Het antwoord op die vraag is natuurlijk ‘ja’, maar ouders moeten wel overtuigd zijn van het probleem voordat ze een oplossing kunnen accepteren.’

Hijink stelt voor om in één op één gesprekken tussen ouders en zorgverleners indringender te spreken over de risico’s die kinderen lopen als ze niet gevaccineerd zijn. Ook dienen ouders aangesproken te worden op de gevaren voor de omgeving. ‘Ouders mogen best weten dat hun besluit om niet te vaccineren betekent dat de baby van anderen in gevaar wordt gebracht. Ook zou het goed zijn mensen die levenslang ziek of gehandicapt zijn als gevolg van vermijdbare ziekte vaker aan het woord te laten in campagnes van de overheid.’

‘Laat geld voor verpleeghuizen niet op de plank liggen’

SP SP Nederland 07-02-2019 08:50

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil garanties van minister De Jonge over de besteding van de 2,1 miljard euro die beschikbaar is voor de verpleeghuizen. Deze week werd bekend dat mogelijk 40% - dus 840 miljoen euro – niet uitgegeven kan worden aan nieuw personeel in verpleeghuizen omdat er niet genoeg nieuwe collega’s gevonden kunnen worden. Hijink: ‘Werknemers in verpleeghuizen hebben recht op dit geld. Geld dat niet uitgegeven kan worden aan nieuwe collega’s moet daarom besteed worden aan de mensen die nu het werk doen en al jaren onder veel te hoge druk hun werk moeten doen.’

In de verpleeg- en verzorgingshuizen werken op dit moment zo’n 280 duizend mensen. De werkdruk in verpleeghuizen is al jaren vele te hoog en de lonen blijven achter. De SP knokte jarenlang om deze omstandigheden te verbeteren. Mede dankzij de inzet van Hugo Borst en Carin Gaemers heeft dit kabinet 2,1 miljard euro beschikbaar gesteld voor het aantrekken van meer zorgverleners in verpleeghuizen. Hijink: ‘Het is heel belangrijk dat dit geld ook daadwerkelijk terecht komt bij werknemers in verpleeghuizen. Als het niet lukt om meer collega’s aan te trekken, geef het geld dan aan de mensen die hierdoor harder moeten werken. Zij verdienen een betere beloning dan ze nu krijgen.’