Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

SP wil meer inspectie en harde aanpak zorgcowboys

SP SP Nederland 13-11-2019 14:47

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat minister De Jonge meer doet om malafide zorgbestuurders een halt toe te roepen. Te vaak komen zorgbestuurders weg met fraude ten koste van mensen die zorg nodig hebben en die in een kwetsbare positie verkeren. Bestuurders steken zorggeld in eigen zak en mensen krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben.

'Vele misstanden hebben afgelopen periode plaatsgevonden. Deze misstanden bevestigen de noodzaak om het toezicht op de zorg bij de gemeenten te versterken. De minister moet harder ingrijpen.,' vindt Hijink.

Het Informatie Knooppunt Fraude publiceerde deze week een stevig rapport over misstanden bij lokale zorgorganisaties ten koste van mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of mensen die een verslaving hebben. Ook de Inspectie voor de Volksgezondheidzorg en Jeugd kwam deze week met een zeer kritisch rapport over hoe gemeenten toezicht houden op de Wmo. Het lokale toezicht op de zorg, ondersteuning en begeleiding blijkt in veel gemeenten nog niet goed op orde.

Het toezicht is versnipperd, er zijn gemeenten waar nog nooit een calamiteit is gemeld of er onvoldoende budget is om goed onafhankelijk toezicht en onderzoek in te laten stellen. Hijink: 'De minister laat het toezicht op deze zorg volledig over aan gemeenten. Iedereen moet zelf het wiel uitvinden over hoe ze het eigen beleid laten controleren. De SP wil dat er duidelijke eisen worden gesteld aan het lokale toezicht en dat de landelijke Inspectie (de IGJ) onderdeel wordt van dat toezicht. De minister moet dit wettelijk regelen.'

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wet die strenge eisen stelt aan nieuwe zorgaanbieders in de zorg. De gemeentelijke zorg in de WMO is echter uitgezonderd van deze wet.

Rechtvaardige zorg: eigen risico en zorgpremie op nul, lasten eerlijk delen

SP SP Nederland 23-10-2019 14:13

De SP wil de zorg rechtvaardig maken en bouwen aan een Nationaal ZorgFonds. Het deugt niet dat mensen die de pech hebben ziek te worden een hoge zorgrekening betalen. Daarom is de SP ook geen voorstander van het eigen risico: het is een boete op ziek zijn. Ook de maandelijkse vaste zorgpremie is voor veel mensen moeilijk op te brengen. Voor veel mensen, zeker ook de mensen die geen zorgtoeslag krijgen, is de maandelijkse zorgpremie een flink hap uit het budget. Omdat de zorg voor iedereen betaalbaar moet zijn stelt de SP nu voor: schaf het eigen risico en het toeslagcircus af, zet de zorgpremie op nul en betaal de rekening van de zorg naar draagkracht. Zo’n driekwart van de huishoudens is daardoor flink beter af.

De SP wil een nieuw zorgstelsel, een Nationaal ZorgFonds, waarin de macht van de zorgverzekeraars wordt gebroken en goede zorg voor iedereen toegankelijk wordt. Een eerste stap om dat mogelijk te maken is het veel eerlijker delen van de zorgkosten door de zorgkosten vanuit de belastingen te betalen in plaats vanuit premies. ‘Dan kun je echt zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie veel verdient draagt meer bij dan iemand die weinig verdient. Nu is dat helaas andersom. Een gezin met een modaal inkomen is meer dan 20% van het inkomen kwijt aan zorgkosten, de hoogste inkomens maar 11%. Dat is natuurlijk niet rechtvaardig,’ aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een verbetering van hun koopkracht.

Waar middeninkomens nu nog een één vijfde of meer van hun inkomen aan zorg kwijt zijn wil de SP dat die bijdrage omlaag gaat en dat de hoogste inkomens meer gaan bijdragen. Het CPB rekende voor de SP door wie er zou profiteren als de zorgkosten voor een groter deel betaald zouden worden uit de belastingen in plaats vanuit de maandelijkse zorgpremie. In het voorstel van de SP wordt het eigen risico afgeschaft en gaat de maandelijkse zorgpremie naar nul euro. Uit de doorrekening blijkt dat huishoudens in doorsnee 2,7% meer koopkracht overhouden dan in de huidige kabinetsplannen. Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een (flinke) verbetering van hun koopkracht.

Met het voorstel om de zorgkosten te betalen uit de belastingen brengt de SP een stevige correctie aan op het beleid van Rutte III. Hijink: ‘De hoogste inkomens krijgen er bij dit kabinet veel meer bij dan de lage- en middeninkomens. Door de rekening van de zorg eerlijker te delen gaan de midden- en lage inkomens er stevig op vooruit en dragen de hoogste inkomens juist wat meer bij.’

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Pak zorgcowboys aan

SP SP Nederland 25-09-2019 12:08

Weer blijkt uit onderzoek dat zorginstellingen hoge winsten maken en dat geld voor zorg niet naar zorg gaat. Zeker 85 zorginstellingen hebben in 2018 verdacht hoge winsten behaald, winsten die oplopen tot soms wel 50%. 'Terwijl veel gemeenten noodgedwongen moeten bezuinigen op de jeugdzorg en ouderenzorg blijkt dat de top van de zorginstellingen wegloopt met miljoenen winst en dat dit geld niet naar de zorg gaat. Daar is dat geld niet voor bedoeld. Geld voor zorg, moet naar zorg,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Uit het onderzoek blijkt dat in vergelijking met jaarverslagen die in 2016 zijn bekeken het aantal instellingen dat meer dan 20% winst maakt is gestegen en dat de winsten hoger zijn. In 2016 werd al geschat dat de overheid 1 miljard euro zou kunnen besparen op een totaalbedrag van 31 miljard dat naar de zorg gaat. 'Dat bedrag moet natuurlijk naar zorg gaan. Daar is het keihard nodig,' zegt Hijink. 'Zorgcowboys die over de ruggen van mensen frauderen en geld verdienen moeten keihard worden aangepakt.'

In tegenstelling tot de visie van de minister vindt Hijink een verbod op winstuitkeringen een broodnodige stap. 'Maar je ziet nu dat er allemaal trucs en constructies worden bedacht om via andere manieren flink te verdienen met zorggeld. Ook hoogleraren zijn het ermee eens: zorg is geen markt. Als we het zorgsysteem niet veranderen dat blijft het zo dat de zorg gebruikt wordt om geld mee te verdienen en om te concurreren. De zorg moet weer voorop staan.'

De SP heeft voorstellen ingediend om winstuitkering in de zorg te verbieden, om te zorgen dat onderaannemers niet via schimmige constructies en bv's geld uit de zorg kunnen wegtrekken en om te voorkomen dat de Wet Normering Topinkomens kan worden omzeild.

SP lanceert mini-enquête over de Wet BIG II

SP SP Nederland 12-09-2019 13:25

Grote woede en onrust is er onder duizenden verpleegkundigen die in opstand zijn gekomen tegen de Wet BIG II die minister Bruins wil doordrukken. De wet BIG II moet meer onderscheid maken tussen de verschillende verpleegkundige beroepsgroepen. Verpleegkundigen die de inservice-opleiding, de mbo- of hbo-verpleegkundige opleiding voor 2012 hebben afgerond, moeten weer terug naar de opleiding. Hun jarenlange ervaring in de zorg is volgens de minister niet meer voldoende. Deze verpleegkundigen moeten zich bijscholen voor werk die zij al jaren in de praktijk uitvoeren.

SP-Kamerlid Maarten Hijink is erg bezorgd over de plannen. ‘ik vraag me af wat voor voordeel het heeft dat duizenden verpleegkundigen van de ene op de andere dag een regieverpleegkundige worden. Verandert dat iets aan de praktijk op de werkvloer? Moet niet juist in de praktijk blijken welke verpleegkundige het beste voor deze taak is toegerust dan een bureaucratische wet?’

Door alle onrust onder duizenden verpleegkundigen heeft de minister inmiddels de Wet BIG II geparkeerd, gezien de wet geen enkel draagvlak heeft onder verpleegkundigen. Hijink wil graag weten wat de verpleegkundigen zelf willen. Is differentiatie tussen verpleegkundige beroepen nodig of juist niet? Hebben we daar een wet voor nodig of moet differentiatie volgen uit de praktijk? De resultaten van de enquête wil Hijink aan de minister voorleggen, zodat verpleegkundigen gehoord worden over wat zij zelf belangrijk vinden over hun vakgebied.

Bent u zelf verpleegkundige? Vul onze mini-enquête in!

Mensen hebben recht op zorgtoeslag

SP SP Nederland 12-09-2019 08:24

Honderdduizenden mensen vragen nu geen toeslag aan, vaak omdat ze bang zijn dat ze het jaar erop veel terug moeten betalen. De SP wil dat de zorgtoeslag automatisch wordt uitgekeerd aan iedereen die daar op basis van zijn inkomen recht op heeft. ‘De Belastingdienst rekent mensen op de euro af als er teveel zorgtoeslag is ontvangen. Dan moet het omgekeerde ook kunnen. Wie geen toeslag heeft aangevraagd maar er wel recht op had, moet dit bedrag alsnog overgemaakt krijgen,’ stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Honderdduizenden Nederlanders vragen hun zorgtoeslag niet aan, zo bleek uit recent onderzoek van website Independer. Circa 14 procent van de toeslaggerechtigden laat de zorgtoeslag liggen, een cijfer dat overeenkomst met eerdere cijfers. Hijink: ‘Dat gaat in totaal om honderd miljoen euro die niet terecht komt bij de mensen die dit geld goed kunnen gebruiken. De Belastingdienst weet precies wie dit zijn, dus waarom krijgen zij dit geld niet gewoon alsnog overgemaakt? Ze hebben er toch recht op?’

Verschillende groepen mensen lopen op dit moment de zorgtoeslag mis. Jongeren, waaronder studenten, weten niet altijd dat ze recht hebben op de zorgtoeslag. Ook zijn er ouderen die vrezen dat zij teveel toeslag krijgen en flink moeten terugbetalen. Hijink: ‘Je kunt deze groepen tegemoet komen als je een automatische controle op het recht op zorgtoeslag invoert. De zorgkosten drukken zwaar op het budget van miljoenen Nederlanders. Het is onacceptabel dat geld dat bedoeld is om deze mensen te ondersteunen op de plank blijft liggen.’

Onze jeugdzorg is geen markt! ...

SP SP Nederland 02-09-2019 18:45

Onze jeugdzorg is geen markt! Vandaag kwamen duizenden jeugdzorgmedewerkers in actie voor meer waardering, meer collega's, minder bureaucratie en een einde aan de marktwerking. Onze Maarten Hijink eist een reddingsplan van de minister. Wij staan schouder aan schouder met de jeugdzorg. Zet hem op!💪

SP eist reddingsplan voor de jeugdzorg

SP SP VVD PvdA Nederland 02-09-2019 07:09

De jeugdzorg is in actie. De SP wil dat er geluisterd wordt naar de eisen van de stakers en dat er per direct een reddingsplan komt voor de jeugdzorg. 'Kinderen moeten nu maandenlang wachten op zorg, er wordt onnoemelijk leed aangericht in gezinnen en zorgmedewerkers vallen uit. Dit is onbeschaafd. Minister De Jonge moet het liefst vandaag nog komen met een reddingsplan. De eisen van de stakers zijn duidelijk en de problemen zijn allang bekend,' zegt SP Tweede Kamerlid Maarten Hijink. Hij wil minister De Jonge dinsdag bij het mondelinge vragenuur daartoe oproepen.

Onder Rutte II hebben VVD en PvdA de jeugdzorg naar de gemeenten gebracht, maar dat ging wel gepaard met een enorme bezuiniging. Honderden gemeenten komen nu - en de komende jaren - geld tekort. Hijink: 'Er moeten meer kinderen en gezinnen worden geholpen met juist minder geld. Dat kan natuurlijk niet. Als De Jonge nu niet ingrijpt verlaten nog meer mensen de sector en staan meer gezinnen in de kou.'

Als we samen opstaan voor een rechtvaardig land, dan is er meer mogelijk dan je denkt. Word Vriend voor Rechtvaardigheid!

U betaalt toch geen zorgpremie om de ...

SP SP Nederland 06-07-2019 08:54

U betaalt toch geen zorgpremie om de zakken van aandeelhouders te vullen? Tijd om de zorgcowboys aan te pakken. Hoe dat kan? Lees de opinie van SP-Kamerlid Maarten Hijink in het Algemeen Dagblad👇 https://www.sp.nl/opinie/maarten-hijink/2019/laat-cowboys-niet-ons-zorgstelsel-leegplukken

SP wil noodplan voor 15 duizend extra plekken in verpleeghuizen

SP SP Nederland 25-06-2019 18:36

Volgens de SP is het onacceptabel dat duizenden mensen nu alleen thuis zitten terwijl ze eigenlijk intensieve zorg in het verpleeghuis nodig hebben. Een groot deel van de ouderen staat tot een jaar op de wachtlijst. Hijink: ‘Het gaat echt om mensen die al zware zorg nodig hebben, want zo makkelijk kom je niet meer in het verpleeghuis. Wat er dan gebeurt is dat ouderen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald om met spoed ergens te worden geplaatst. Zo ga je niet met ouderen om.’

Erkenning en genoegdoening voor slachtoffers geweld in de jeugdzorg

SP SP Nederland 12-06-2019 12:43

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat het kabinet snel in actie komt om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te erkennen en zo mogelijk te compenseren voor het leed dat hen is aangedaan. Hijink reageert daarmee op het rapport van de Commissie De Winter die onderzoek deed naar geweld tegen jongeren in de jeugdzorg. Hijink: ‘Jongeren zijn mishandeld en misbruikt. Jarenlang heeft dat door kunnen gaan. Daar waar mogelijk moeten daders opgespoord en berecht worden. Tegelijk moet het kabinet alles op alles zetten om slachtoffers tegemoet te komen.’

De commissie De Winter stelt terecht dat zeker niet de hele jeugdzorgsector over één gewelddadige kam kan worden geschoren. ‘Maar als 1 op de 10 kinderen te maken heeft gehad met geweld of ernstig geweld, dan moet je vaststellen dat het op veel plekken helemaal mis zat. Dan zijn excuses van de overheid nodig en moet indringend gekeken worden op welke plekken nu nog geweld in de jeugdzorg voorkomt.’

De SP wil op korte termijn met het kabinet in debat over de schokkende conclusies uit het rapport van Commissie de Winter. Volgens Hijink is dat nodig omdat onder verantwoordelijkheid van de overheid grote misstanden hebben plaatsgevonden. ‘We moeten weten in hoeverre dergelijke misstanden nu nog steeds voor kunnen komen. Ook hebben slachtoffers recht op erkenning en compensatie voor het leed dat hen is aangedaan, terwijl ze juist bescherming en zorg van de overheid nodig hadden.’