Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2 documenten

Rotterdamse toestanden in Deventer voorkomen. Hoe nu verder met DENK?

VVD VVD DENK Deventer 09-03-2018 06:00

https://deventer.vvd.nl/nieuws/28711/rotterdamse-toestanden-in-deventer-voorkomen-hoe-nu-verder-met-denk

Vandaag werd bekend dat Nederlandse veiligheidsdiensten hebben voorkomen dat de Turkse oud-minister en prominent lid van Erdogans AK-partij Fatmah Sahin Deventer een bezoek brengt. Ze zou dat samen doen met DENK-voorman Kuzu, die gisteren zijn komst afzegde. ‘Het kan bijna geen toeval zijn dat dit gebeurt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen’, zegt VVD-fractievoorzitter en -lijsttrekker Daaf Ledeboer.

Volgens Ledeboer zetten de AK-partij en DENK de verhoudingen in Deventer verder op scherp: ‘Dat gebeurde eerder al, toen Kuzu loyaliteit eiste van gemeenteraadsleden aan president Erdogan. Daarmee haalde hij de lange arm van Ankara binnen. We hebben toen besloten dat we niet met DENK Deventer in debat willen zolang die dreiging op tafel ligt. DENK heeft zich vervolgens uit vrijwel alle debatten teruggetrokken. Daar waren we blij mee. Er leek een opening. Maar DENK heeft hiermee de deur keihard dichtgeslagen.’

Dat kan volgens Ledeboer grote gevolgen hebben: ‘Niet alle Deventernaren met een Turkse achtergrond zijn aanhangers van Erdogan, de gemeenschap is zeer divers. We weten dat er in Turkije enorme spanningen zijn. Bevolkingsgroepen staan recht tegenover elkaar. Er is geweld. Vorig jaar hebben we in Rotterdam kunnen zien wat er gebeurt als vanuit Ankara dat vuur in Nederland wordt aangewakkerd. Mede dankzij DENK is Deventer ook aan de beurt. De vraag is nu wat we met DENK aanmoeten. Gaan we accepteren dat een vijfde colonne tweedracht blijft zaaien?’

Volgens de VVD zouden andere democratische partijen zich nu ook moeten laten horen: ‘Dit overstijgt partijbelangen. Als politiek dragen we een grote verantwoordelijkheid. Net als de VVD zullen ze duidelijk moeten maken waar ze staan. Het gaat om vrijheid, om vreedzaam samenleven, om kunnen zeggen wat je denkt. Laten we dit over onze kant gaan, dan is het hek van de dam. Het is nu de tijd om een streep in  het zand te trekken.’

VVD Marum bepleit onderzoek naar mogelijkheden Tiny Houses

VVD VVD Marum 19-02-2016 08:54

https://marum.vvd.nl/nieuws/13006/vvd-marum-bepleit-onderzoek-naar-mogelijkheden-tiny-houses

VVD Marum bepleit onderzoek naar mogelijkheden Tiny Houses. 

Afgelopen woensdagavond tijdens de raadsvergadering heeft Ina van Deventer namens de VVD-fractie een motie ingediend. Hierin wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden binnen de gemeente voor het bouwen van Tiny Houses. 
Tiny Houses is een ontwikkeling die de laatste jaren aan populariteit wint. Ten opzichte van gewone woningen is de oppervlakte van een Tiny House aanmerkelijk kleiner, maar aan woongemak wordt niet onder gedaan. 
Er is een beweging aan het ontstaan van mensen die bewust kiezen om eenvoudig, duurzaam en milieubewust te wonen. Doordat deze woningen goedkoper zijn om te bouwen, qua kavel en in maandlasten, zijn ze daarnaast financieel zeer interessant voor bijvoorbeeld alleenstaanden of starters.
Vanuit de bouwwereld is positief gereageerd op het realiseren van dit soort woningen. 
De VVD Marum wil graag ruimte bieden voor initiatieven op dit gebied. De omvang en de kosten van de kavels hiervoor, alsmede de gestelde bouwnormen maken het realiseren van dit soort woningen echter vaak niet mogelijk. Dat is de reden dat de VVD in de motie heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het realiseren van Tiny Houses in de gemeente Marum. 
Na het beantwoorden van een aantal vragen en opmerkingen waren de meeste politieke partijen positief. Ook de wethouder van Ruimtelijke Ordening Jan Vos reageerde enthousiast op de motie. Verbaasd was de VVD- fractie dan ook dat de burgemeester voorstelde om de motie aan te houden en eerst te onderzoeken wat de huidige mogelijkheden van de gemeente voor Tiny Houses zijn. Ondanks dat de VVD aangaf dat dat nu precies was wat in de motie staat, besliste de raad toch om de motie niet in stemming te brengen. 
Uiteindelijk kregen we als VVD-fractie wat we.wilden, namelijk de toezegging dat er een onderzoek komt.
De motie wordt nu opnieuw geagendeerd voor de zomer.