Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

3 documenten

VVD Eemsdelta stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen herindeling

VVD VVD Groningen 01-09-2020 05:34

Op 31 augustus hebben de leden van de VVD Eemsdelta haar kandidatenlijst vastgesteld. Gekozen is voor een goede mix tussen ervaring en nieuwe enthousiaste mensen. Eduard Mulder is in juni al benoemd als lijsttrekker.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/40570/vvd-eemsdelta-stelt-kandidatenlijst-vast-voor-verkiezingen-herindeling

 

Op plek 2 staat de huidige wethouder uit Delfzijl Hans Ronde, die tevens de kandidaat wethouder is voor de VVD. Hij wordt op plek 3 gevolgd door het huidig raadslid in Loppersum, Bert-Jan Huizing. Jenz Verbogt is de kandidaat voor de VVD uit Appingedam. Eerste vrouw op de lijst is nieuwkomer Laura Wilke de Souza (24), uit Delfzijl. Andere nieuwkomers zijn Frans Ozinga (29) uit Stedum en Rutger Smit (19) en Chris Ronde (28) uit Delfzijl.

 

Arie Heuvelman, sinds 2010 aanvoerder en het boegbeeld van de VVD, zal zijn ervaring blijven inzetten als lijstduwer. Tineke Naafs uit Wagenborgen doet na drie periodes in de raad van Delfzijl ivm gezinsuitbreiding een stapje terug op de kandidatenlijst. Zij zullen beide hun kennis overdragen aan de nieuwe lichting kandidaten.

 

Lijsttrekker Eduard Mulder is zeer content met de kandidatenlijst. “Het is een mooie lijst met 26 betrokken personen waarmee we ons gaan inzetten voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Wij willen de ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers om de kansen te benutten in de nieuwe gemeente” aldus de lijsttrekker.

Foto:

Boven, van links naar rechts: Laura Wilke de Souza, Chris Ronde, Rutger Smit en Eduard Mulder

Onder, van links naar rechts: Jenz Verbogt, Hans Ronde, Bert-Jan Huizing en Frans Ozinga

De jeugd en de toekomst

VVD VVD Groningen 05-05-2020 10:49

Onze wethouder Hans Ronde zet zich al jaren in voor de jeugd. In dit artikel vertelt hij wat de gemeente allemaal heeft gedaan voor de jeugd. Zo heeft hij meegewerkt aan het project ''JongGoud'', waardoor nog meer kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39322/de-jeugd-en-de-toekomst

In 2015 is de nieuwe jeugdwet ingevoerd. Gemeenten zouden aan het roer staan, zowel inhoudelijk als financieel. Op zich is dit een nobel streven, zorg dichter bij de mensen en daarnaast eigen verantwoordelijkheid: iets waar de VVD voorstander van is.

De in 2015 ingevoerde jeugdwet zou aanvankelijk na 5 jaar worden geëvalueerd. Maar na drie jaar is er een tussenevaluatie gekomen. De meeste gemeenten staan positief ten opzichte van de jeugdwet, met name vanwege de goede mogelijkheden om op lokaal niveau integrale zorg aan te bieden.

Toch zijn er ook knelpunten genoemd. Het grootste knelpunt is het ontoereikende budget. Juist daar waar de gemeenten moeten investeren aan de voorkant (preventie) wordt het budget jaarlijks naar beneden bijgesteld. Dit dwingt gemeenten om zeer inventief te worden en na te denken over nieuwe concepten. Probleem is wel dat het hier over kinderen gaat, we bevinden ons op zeer glad ijs.

Sinds 2014 ben ik wethouder jeugd en heb ik de transformatie en transitie vanaf het begin meegemaakt (behalve de voorbereidingen). Ondanks dat ik het bijzonder spijtig vind dat we behoorlijk gekort zijn op de jeugdzorg, zie ik ook de positieve kanten van de transformatie en transitie.

In Delfzijl staat belang van jeugdigen altijd voorop. Dit is ook direct een probleem omdat het belang van het kind niet gelijk loopt met het belang van de ouder. We proberen jeugdigen en ouders actief te betrekken: vooraf, maar ook achteraf. We vragen naar hun ervaringen met de jeugdhulp, wat is hun beleving en wat zou beter kunnen. Als wethouder probeer ik de ouders en jeugdigen echt een stem te geven en daar waar nodig zaken aan te passen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen, niet de gemeente.

Door in gesprek te gaan de ouders en jeugdigen denken we uiteindelijk ook de regeldruk te kunnen verlagen.

Het streven is om gezinnen in hun waarde te laten en onze inzet zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het leven dat zij leiden. De vraag die professionals en ik steeds weer stellen is: wat hebben zij nodig?

Uiteindelijk moet het leiden tot jeugdhulp dichtbij huis. Ik streef naar hulp op lokaal niveau, onder meer door flink te investeren in preventie. Helaas lukt dit niet altijd, b.v. als de Raad van de Kinderbescherming in beeld komt. We denken na over hoe we mogelijk toch meer hulp bij huis kunnen organiseren. Alles in het belang van het kind.

Preventie zit hem niet alleen in het kleiner maken van het probleem aan de voorkant zoals het project “Druk en Dwars” dat bedoeld is om onnodige medicatie tegen te gaan. Maar ook de deelname aan het wereldwijde project “Child Friendly Cities”. Dit geldt ook voor de gemeenten Appingedam en Loppersum, vanaf 2021 samen met de gemeente Delfzijl de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het doel van dit initiatief is dat overheden alles in het werk stellen om kinderen veilig en gezond op te laten groeien. Ik ben er trots op dat ons college, met mij als verantwoordelijk wethouder, hier inhoud aan kunnen gaan en hebben gegeven. Onder de naam JongGOUD Eemsdelta.

We staan aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling. Het is spannend wat daarna gaat gebeuren. Maar wat vooral niet moet gaan gebeuren is bezuinigen op de jeugd en de ingezette koers. Willen we de toekomst voor Eemsdelta veilig stellen dan zullen we ons moeten blijven inzetten voor de jeugd, en daar sta ik voor.

Uiteraard doen we niet alles perfect. Ik zou u daarom ook willen oproepen om verbeterpunten m.b.t. de jeugdzorg of andere lokale issues door te geven. Dat kan door ze te mailen naar info@eemsdelta.vvd.nl

Veiliger Delfzijl

VVD VVD Groningen 28-02-2020 00:36

Veiliger Delfzijl

Elk jaar vinden er 8 duizend reanimaties plaats buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is slechts 23 procent. Dit komt mede doordat er nog steeds te weinig AED’s zijn. De VVD Eemsdelta vindt dit onacceptabel en wil graag meer AED’s verspreid over de regio, zodat de overlevingskans aanzienlijk kan stijgen.

Onze wethouder Hans Ronde gaf namens de gemeente een eerste aanzet door naast de hoofdingang van het gemeentehuis een AED te plaatsen die 24/7 bereikbaar is. VVD’er Hans Ronde hoopt dat meer organisaties het goede voorbeeld zullen volgen:’’ De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt gebruik’’, aldus de wethouder.