Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

84 documenten

Geslaagde super zaterdag in Eibergen

SP SP Berkelland 25-01-2020 15:38

Vandaag was het zover, de super zaterdag van afdeling Berkelland. We kunnen terugkijken op een zeer leuke dag, waar we veel mensen gesproken hebben.

Extra leuk aan deze zaterdag was dat het de super zaterdag was van regio Gelderland Noord, er waren zo'n 8 verschillende afdelingen aanwezig, met totaal iets meer dan 20 mensen. Ook was onze nieuwe partijvoorzitter, Jannie Visscher, aanwezig.

We hebben veel mensen uit Eibergen gesproken en daar tussen zaten hele goede gesprekken. De dag hebben we gezellig afgesloten met een lunch en een drankje. Al met al een super geslaagde dag!

Geslaagde nieuwjaarsreceptie SP Berkelland

SP SP Berkelland 16-01-2020 07:32

Gisteren hadden wij de nieuwjaarsreceptie, het was een gezellige avond met een mooie opkomst. We kijken uit naar 2020.

De avond begon rond 20.00 uur bij café Peters in Borculo, waar zo'n 16 leden waren. Er waren een aantal nieuwe gezichten: de werkgroep Lochem valt vanaf nu onder Berkelland, dus het was een mooi moment om met elkaar kennis te maken.

We hebben met zijn allen geproost op het nieuwe jaar, een jaar waarin we onze afdeling sterker gaan maken en leuke dingen gaan beleven, te beginnen 25 januari: een klopactie in Eibergen met Jannie Visscher.

Een hoopvol 2020 gewenst

SP SP Venlo 01-01-2020 10:01

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/01/een-hoopvol-2020-gewenstLaten we van 2020 samen een prachtig jaar maken. Een jaar waarin we samen opstaan voor een rechtvaardig Nederland en een rechtvaardige wereld. Een jaar waarin we samen de ongelijkheid aanpakken en strijden voor goede zorg, een betaalbaar huis voor iedereen en klimaatrechtvaardigheid.

 

We hebben lang gevochten tegen de opkomst van het neoliberalisme, de doorgeslagen marktwerking, de commercialisering, individualisering, flexibilisering, noem maar op. Maar we staan op een keerpunt nu. Want steeds meer mensen delen onze kritiek daarop.

 

Het is lange tijd niet zo onrustig geweest. Lange tijd kwamen mensen maar niet in verzet, zag je steeds meer partijen meebewegen met het neoliberale beleid. Maar de tijden zijn aan het veranderen. Dat is waar mensen naar snakken.

 

Wat hebben een boer, een zorgverlener en een leraar gemeen? Ze hebben een prachtig beroep dat wordt uitgehold. Maar ze staan nu op voor de toekomst van dat beroep. En dat is terecht.

 

Het gebrek aan vertrouwen in instituties en de politiek is een teken aan de wand dat mensen vinden dat de overheid niet aan hun kant staat. Het is ieder voor zich. Dan is het extra hoopgevend dat mensen zich nu organiseren. De opkomende bewegingen voor sociale rechtvaardigheid zijn inspirerend.

 

Fijne dagen en een heel gelukkig en gezond 2020 gewenst voor u en uw naasten.

Hartelijke groet,Peter Nelissen, afdelingsvoorzitterAngelique Weingarten, fractievoorzitterAlexander Vervoort, wethouder
 
(Bovenstaande tekst is samengestelt uit bijdragen van partijleider Lilian Marijnissen en partijvoorzitter Jannie Visscher in partijblad Tribune.)
 
Bekijk ook:
Meedoen doe je hier Lezen waar de SP voor staat

De mensen van 2019

SP SP VVD Veenendaal 28-12-2019 09:53

Het Gilbertjaar

In 1519 werd Gilbert van Schoonbeke geboren. Aan deze Antwerpse ondernemer wordt het stichten van Veenendaal toegeschreven. Daarom wordt 500 jaar later niet alleen in Antwerpen, maar ook in Veenendaal het Gilbertjaar gevierd.

Maar 2019 was niet ALLEEN het jaar van Gilbert. Vele anderen hebben op bijzondere wijze hun stempel op het jaar gedrukt...

Toke van de Rovaart

Toke trapte het jaar af door de Nico van Ginkel-prijs te winnen, samen met haar man Peter. Ze reisde als vrijwilliger met de scootmobielclub naar Antwerpen, en stond voor de SP paraat bij tal van acties, waaronder de Dag van de Verpleging en de 50+ Beurs.

Gert Jan Kats

Begin dit jaar is Gert Jan Kats geïnstalleerd als burgemeester. Hij had een onstuimig eerste jaar. Als portefeuillehouder 'veiligheid' is werd hij geconfronteerd met aanslagen op 'Het Dak van de Markt', en berichten over 'haatlessen' in Veenendaal. Hij ging onder het mes, en sprak zich uit voor meer politiecapaciteit, een vuurwerkverbod en een verbod op lachgas.

Andrea Poppe

Andrea Poppe voerde de lijst van de Utrechtse SP aan tijdens de verkiezing voor de Provinciale Staten. Zij moest daarbij een fors verlies incasseren. De SP eindigde in de provincie Utrecht met twee zetels, die zij en Michel Eggermond aanvaardden.

Hans Oosters

Veenendaal kreeg een nieuwe burgemeester; de provincie Utrecht een nieuwe Commissaris van de Koning. Zijn naam is Hans Oosters. De staat waarin Oosters de provinciale organisatie aantrof, is niet om over naar huis te schrijven. Onder aanvoering van de VVD is er een puinhoop van de financieën gemaakt. Niet voor niets ontving hij van de SP een bezem bij zijn aantreden; want er moet flink worden opgeruimd...

Yolande de Meer

De oprichter van Koffie, Cake & WMO was al jaren sympathisant van de SP - maar toen ze eenmaal lid werd ging het snel. Yolande de Meer is begin dit jaar gekozen tot lid van het afdelingsbestuur van de Veense SP, stond op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten en is betrokken bij de Hulpdienst die dit jaar is opgezet. In de aanloop van de Kadernota sprak ze de gemeenteraad toe, om te pleiten tegen verdere bezuinigingen in het sociale domein. En of dat nog niet genoeg is, adviseert ze ook nog eens de gemeenteraadsfractie...

Tilmann van de Loo

Ook Tilmann van de Loo stond op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten. In die hoedanigheid nam hij deel aan de Pubquiz van Cultureel Café in de inmiddels failliete Plantage. Daar hield hij ondermeer een legendarische pitch, waarom stemmen op de SP een goed idee is. Ook op Facebook een grote hit. Daarnaast is Tilmann ook nog adviseur van de raadsfractie en van de partij op tal van activiteiten - meest recent nog de Vredesmars.

Sandra Beckerman

Het socialistische Tweede-Kamerlid uit Veenendaal is er maar druk mee: wonen. Toen uit onderzoek bleek dat één op de vijf huizen problemen met vocht en schimmel had; eiste ze dat de regering actie ondernam. Met fractievoorzitter Lilian Marijnissen bepleitte ze een woonoffensief om de wooncrisis te beslechten. En ze strijdt constant om de inwoners van Groningen, die regelmatig door gasbevingen worden getroffen, veilig te laten wonen. In alle hektiek vond ze toch nog even tijd dit jaar om haar oude wijk, het Franse Gat te bezoeken - en te horen wat de stand van zaken was, wat betreft de toekomst van de wijk. Het antwoord van Patrimonium was helaas teleurstellend...

Sietse van der Bij

Woorden schieten tekort om Sietse van der Bij de eer te geven die hem toekomt. Hij verzorgt de techniek op bijeenkomsten van de SP, zoals het Novemberdebat de de ledenbijeenkomsten, en op bijeenkomsten waar de SP 'slechts' een faciliterende rol heeft - zoals 'Koffie, Cake & WMO' en 'Koffie, Koek & Uitkering'. Tevens verzorgde hij tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen de techniek bij de veelbekeken liveshows op Facebook. Bovendien verzet hij als raadscommissielid bakken werk. Hij beet zich klem in de bijverdiensten van het College, was de schrijver van de - met ruime meerderheid aangenomen - politiemotie, maakte zich hard voor de vernieuwing van de skatebaan, en bepleitte een makkelijk systeem waarbij bewoners van hoogbouw hun groenafval kunnen scheiden. Om maar eens een greep te doen. Ook heeft hij de gevelletters van voormalig poppodium Escape weten te redden van de ondergang en aangeboden aan het museum. En dat alles, terwijl hij het moet combineren met een baan, een studie EN een relatie...

Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur is tot dusver de laatste SP'er die ooit gekozen is in het Europese Parlement. Dit jaar eindigde haar termijn, en ze was niet herkiesbaar. Bovendien bepaalde de kiezer dat ze de komende vijf jaar ook niet opgevolgd zou zijn: De SP heeft haar zetels in het Europese Parlement verloren. Aan Anne-Marie heeft het niet gelegen. Ze maakte deel uit van de commissie voor Internationale Handel (INTA), waarin de handelsverdragen CETA (met Canada) en TTIP (met USA) op de agenda stonden en ook van de commissie voor Mensenrechten (DROI) en de commissie voor verzoekschriften (PETI). En in haar drukke bestaan maakte ze ook nog tijd vrij om in Veenendaal te spreken op een thema-avond over Europa.

Ron Meyer

Ron Meyer is vier jaar lang voorzitter geweest van de SP. Met tomeloze inzet heeft hij gestreden voor een rechtvaardiger Nederland. In mei 2019 maakte Ron bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen als voorzitter. We danken Ron voor zijn fantastische werk, zijn enthousiasme en zijn hart voor de partij. Ron wordt opgevolgd door Jannie Visscher.

Maud Smit

De eerste kinderburgemeester van Veenendaal, Maud Smit, is in de raadsvergadering van 19 september officieel door de raad geïnstalleerd. Nadat Maud haar plannen had gepresenteerd, stemde de raad in met haar installatie als kinderburgemeester. Hierna kreeg Maud uit handen van burgemeester Kats de ambtsketen voor de kinderburgemeester van Veenendaal overhandigd.

Ruben Schoeman

In dezelfde raadsvergadering als dat de kinderburgemeester werd geïnstalleerd, sprak de gemeenteraad ook over 'haatlessen' die door Veenendaalse organisaties zouden worden gegeven - volgens onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Naar aanleiding hiervan had VVD'er Ruben Schoeman een motie geschreven om salafistisch onderwijs terug te dringen. Op aanraden van de SP vermeed hij een pot-verwijt-de-ketel-situatie door de motie te verbreden naar het terugdringen van ALLE soorten haat. Later verving hij Wethouder Lochtenberg op het Novemberdebat, waar hij zijn visie gaf op het begrip Gelijkwaardigheid. Schoeman is tevens een belangrijke partner van de SP in de strijd tegen straatintimidatie.

Baukje Hiemstra

Als afdelingsvoorzitter van de Veense SP beleefde Baukje Hiemstra niet bepaald een topjaar. Ze mobiliseerde mensen om met haar campagne te voeren voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Europese Parlement. Beiden werden 'beloond' met verlies. En op de bewonersavond die zij in het Franse Gat organiseerde, waar de stand van zaken voor de toekomst van de wijk zou worden besproken, bleek Patrimonium met lege handen aan te komen. Om de moed erin te houden trakteerde ze de actievelingen dit jaar op een extra bijzonder leden-uitje: een wandeling door de Veense geschiedenis met Jaap Pilon. Voor het Novemberdebat schreef ze een blog, waarin ze het thema Gelijkwaardigheid koppelde aan haar ervaringen rond de Berlijnse Muur...

John Keulstra

Als ervaringsdeskundige in de participatiewet, organiseerde John Keulstra dit jaar de bijeenkomst 'Koffie, Koek en Uitkering'. Hij wil een menselijker beleid. Voor de SP is John onder andere actief in de Hulpdienst en adviseert hij de raadsfractie.

Sunita Biharie

De Apeldoornse SP'er Sunita Biharie is een goede vriendin van SP-afdeling Veenendaal. Toen zij begin dit jaar slachtoffer werd van racistische treiterijen op internet, verklaarde de Veense SP zich solidair met haar. Zij was op haar beurt solidair met de Eindhovenaar Murat Memis; die onterecht werd vastgehouden in Turkije - en zij voerde actie voor hem. Ze bezocht Veenendaal om deel te nemen aan het Novemberdebat, alwaar zij de discussie aanging over het thema Gelijkwaardigheid. Kort daarna werd zij gekozen in het (landelijke) partijbestuur van de SP - zo werd bekend op het Congres in Nieuwegein.

Walter Siemons

Walter Siemons had minder geluk. Hij was, net als Sunita, kandidaat voor het partijbestuur, maar haalde niet genoeg stemmen binnen om gekozen te worden. Aan Veenendaal heeft het niet gelegen; iedereen op de Ledenvergadering had op hem gestemd. Gelukkig gaan Walter's talenten niet verloren. Landelijk blijft hij Hoofd Financiële Administratie, en in Veenendaal blijft hij de raadsfractie adviseren.

Jannie Visscher

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jaap Pilon

Als stadsgids heeft Jaap Pilon vele groepen mensen rondgeleid door de verrassend rijke geschiedenis van Veenendaal. Onder wie ook de actievelingen van de Veense SP. Tevens bracht hij dit jaar het boek 'Onze Hoofdstraat' uit, dat op vrijdag 22 november gepresenteerd werd met muzikale begeleiding van Stef Bos. Hij was ook één van de sprekers op Veenendalers Voor Vrede 2019, waar hij vertelde dat Veenendaal gebouwd is op de vrede.

Renske Leijten

Tweede-Kamerlid Renske Leijten is woordvoerder financieën namens de SP. Samen met CDA'er Pieter Omtzigt leverde ze de belangrijkste politieke prestatie van het jaar: het blootleggen van de toeslagenaffaire. Kort daarna pakte de verantwoordelijke staatssecretaris, Snel, zijn biezen. Ondertussen startten de gedupeerde ouders, die door de belastingdienst in de schulden - en vaak nog meer ellende - zijn gestort, een crowdfundingsactie; ondersteund door de SP. De kerstactie heeft in 13 dagen tijd 56.550 euro opgehaald. Met het opgehaalde geld zijn kerstpakketten gemaakt voor 370 gezinnen die geen geld hebben voor een kerstcadeautje voor de kinderen of een uitje tijdens de vakantie.

Jan Breur

Als kandidaat-statenlid greep Jan Breur behoorlijk naast een zetel. En als de Veense afgevaardigde op de partijraad, voelde hij zich gedwongen om snoeiharde kritiek op het partijbestuur te leveren na een mislukte campagne voor de Europese verkiezingen. Maar afgezien daarvan beleefde hij een topjaar. Hij wist een initiatiefvoorstel, om de regels voor het burgerinitiatief te versoepelen, met unanieme steun door de gemeenteraad te loodsen. Hij formuleerde met de Veenendaal-verklaring een antwoord op de Nashville-verklaring en vergaarde hiervoor brede politieke en maatschappelijke steun. Hij sprak op de door ViV georganiseerde 'Walk of Peace' tijdens de vredesweek, en organiseerde in de week voor kerst 'Veenendalers voor Vrede 2019', waar hij ondermeer het slotwoord verzorgde. Zijn geesteskind, het Novemberdebat, vierde dit jaar haar vijftiende verjaardag; hij nam de presentatie op zich en schreef een jubileumblog. Maar het mooiste dat hem dit jaar overkwam, is de geboorte van zijn zoon Tobias...

Dit zijn de namen...

Dit zijn de namen die opvielen in 2019. Zijn we mensen vergeten? Of zijn er namen die we in 2020 in de gaten moeten houden? Laat het ons weten, door hieronder een reactie achter te laten.

Congres van de SP

SP SP Eemsmond 18-12-2019 14:05

Onze leden Harma Wieringa, Eltjo Kooi, Menno Danhof en Rinze Mook hebben op zaterdag 14 december, als vertegenwoordiging van onze afdeling het Hogeland, deelgenomen aan het Congres van de SP in Nieuwegein. Hieronder een verslag van die dag.

Het was vroeg opstaan. Voor ons was het de eerste keer dat we naar een congres gingen. Samen met Rinze, Menno en Eltjo. Ik was zelf, een beetje zenuwachtig maar toch heel nieuwsgierig.

https://hethogeland.sp.nl/nieuws/2019/12/congres-van-de-sp
Goed aangekomen in Nieuwegein. Overweldigd door de goed verzorgde organisatie. We keken rond naar bekende gezichten. Onze jassen werden in ontvangst genomen, en in een restaurant namen we een kopje koffie, alvast voor de lange uren.

Gelukkig konden we een plekje vinden in de grote zaal, waar we hele middag, op een paar pauzes na, zouden verblijven.

Het begon over Karl Marx, een filosoof, schrijver, historicus, econoom. Karl Marx was een belangrijke inspirator van de arbeidsbeweging en van het socialisme, communisme. Hij ontwikkelde het idee dat de winst van het kapitalisme uitbuiting van de arbeider betekende. Op zijn grafsteen staat: “Arbeiders aller landen verenigt U”.

Dan weer terug naar de werkelijke wereld. Jannie Visscher (58) is gekozen als nieuwe voorzitter van de socialistische partij. Ze is de opvolger van Ron Meyer, die eerder dit jaar zijn vertrek aankondigde na verloren Europese verkiezingen. Jannie Visscher was eerder wethouder in Groningen en Eindhoven. Visscher stond hoog op de Europese lijst, maar werd niet gekozen omdat de partij geen zetels wist te veroveren. Jannie Visscher’s woorden: “Wij moeten ervoor zorgen dat veel meer mensen zien en voelen dat SP er voor hen is”.

Ook hebben we gestemd over de wijzigingsvoorstellen en de moties op het congresstuk “Samen vooruit”, waarmee het nieuwe landelijke bestuur van de SP aan het werk gaat.

https://hethogeland.sp.nl/nieuws/2019/12/congres-van-de-sp
Vurige woorden kwamen van fractie voorzitter Lilian Marijnissen: ”Strijdlust en samenwerking”. Er komen andere tijden, mooie tijden! We moeten de moed hebben om successen te behalen.

 

En dan Sandra Beckerman: “Van los zand kun je kristal maken door strijdbaarheid!”.

Mijn eigen woorden: Durf te dromen,Durf te strijden,Je bent niet alleen,Samen!Samen kunnen we er tegen aan.In harmonie,En vrijheid.

Harma

https://hethogeland.sp.nl/nieuws/2019/12/congres-van-de-sp

XXIV Congres van de Socialistische Partij

SP SP Amersfoort 18-12-2019 07:22

Zaterdag 14 december vond het XXIV Congres van de Socialistische Partij plaats in Nieuwegein. De Amersfoortse SP was met 13 personen vertegenwoordigd. Op ledenvergaderingen in september en november is er een nieuw congresstuk "Samen Vooruit" in de afdelingen besproken. Op dit Congres is de definitieve versie vastgesteld. Ook is bij die gelegenheid de uitslag van de landelijke bestuursverkiezingen bekend gemaakt. Jannie Visscher, voormalig wethouder in Groningen en Eindhoven, bleek met een ruime meerderheid tot landelijk voorzitter van de SP te zijn gekozen. SP leden hebben op lokale ledenvergaderingen (in Amersfoort op 13 november) op kandidaten voor het landelijk SP bestuur kunnen stemmen. Gesterkt en geïnspireerd door het slotwoord van Lilian Marijnissen, die als fractievoorzitter in de tweede kamer partijleider van de SP blijft, keerden de circa 1000 congresgangers huiswaarts.

DURF TE DROMEN!

SP SP Zoetermeer 14-12-2019 23:05

Op 14 december was het XXIV SP-congres. Tijdens het congres is het congresstuk ‘Samen Vooruit’ vastgesteld en is de uitslag bekendgemaakt van de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. Jannie Visscher neemt het stokje over van Ron Meyer.

Het congres trapte af met een daverende ode aan kunst,cultuur en de geschiedenis van onze partij.

https://youtu.be/Ri3_9z5gx9Y

Ron Meyer is vier jaar lang voorzitter geweest van de SP. Met tomeloze inzet heeft hij gestreden voor een rechtvaardiger Nederland. In mei 2019 maakte Ron bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen als voorzitter. We danken Ron voor zijn fantastische werk, zijn enthousiasme en zijn hart voor de partij.

Ron wordt opgevolgd door Jannie Visscher. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter. Ook is de verkiezing van de algemeen secretaris, Arnout Hoekstra (1492 stemmen), en 11 algemeen bestuursleden bekendgemaakt.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur

Ook is de winnaar van de Rooie Reus-prijs uitgereikt aan de vakbond leraren in actie en is de hoogste onderscheiding binnen de SP, de Gouden Tomaat, uitgereikt aan Bob Fosko en Rosita van Gijlswijk.

Lilian Marijnissen sloot het congres af met een toespraak.

https://youtu.be/42wisDWZwHQ

SP Zoetermeer was vertegenwoordigd door 6 mensen die hun stem konden laten gelden. Helaas moest ons raadslid verstek laten gaan. Voorzitter Jan Velner: “Het was een strak georganiseerde geweldig congres met belangrijke besluiten, fantastische filmpjes, lekker eten en goede sfeer”.

 De auteur en theatermaker Dragan Bakema gaf deze boodschap voor het SP congres.

youtu.be/l1O2B80MRiw

Jannie Visscher nieuwe partijvoorzitter SP

SP SP Boxmeer 14-12-2019 19:41

Tijdens het congres op 14 december 2019 is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter en bestuur van de SP bekendgemaakt. Jannie Visscher uit Eindhoven volgt Ron Meyer op als partijvoorzitter. Jannie Visscher (58) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Jannie Visscher werd met 1110 stemmen gekozen tot partijvoorzitter.

Jannie Visscher was voorgedragen als kandidaat-voorzitter door het vorige partijbestuur. De voorzitter van de selectiecommissie, Bastiaan van Apeldoorn: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.’

De stemmingen vonden plaats in meer dan 140 lokale ledenbijeenkomsten die tussen 13 en 23 november 2019 in het hele land plaatsvonden. De uitslag van de stemmingen werd tijdens het congres bekend gemaakt door de landelijke kiescommissie onder leiding van Meta Meijer.

Naast de voorzitter is ook een algemeen secretaris en 11 algemeen bestuursleden gekozen:     • Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen) algemeen secretaris (1492 stemmen)     • Sunita Bihari (1980, Apeldoorn) (789 stemmen)     • Thijs Coppus (1981, Leiden) (1065 stemmen)     • Jimmy Dijk (1985, Groningen) (1049 stemmen)     • Nicole van Gemert (1975, Utrecht) (1030 stemmen)     • Hans van Hooft (1966, Nijmegen) (807 stemmen)     • Laurens Ivens (1977, Amsterdam) (1102 stemmen)     • Bart van Kent (1983, Den Haag) (843 stemmen)     • Bert Peterse  (1983, Rotterdam) (795 stemmen)     • Bram Roovers (1999, Den Bosch) (902 stemmen)     • Lieke van Rossum (1982, Delft) (1037 stemmen)     • Spencer Zeegers (1954, Uden) (858 stemmen)

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur.