Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

7 documenten

Berndt Benjamins nieuwe fractievoorzitter D66 Groningen

D66 D66 Groningen 22-01-2019 15:03

Berndt Benjamins is per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van de fractie van D66 in de gemeenteraad van Groningen. Hij volgt Jetze Luhoff op, die bij de laatste verkiezingen al niet meer herkiesbaar was en afscheid nam van de raad. Luhoff was lid van de gemeenteraad sinds 2006 en kiest nu voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Benjamins (46) is gemeenteraadslid sinds juli 2012 en was in die hoedanigheid o.a. lid van de commissies Ruimte & Wonen en Werk & Inkomen. Daarnaast vervulde hij diverse commissievoorzitterschappen. ‘De rol van fractievoorzitter voor de lokale D66-fractie is een bijzondere eer en een mooie uitdaging. De politieke koers van D66 blijft uiteraard progressief, daarin is Luhoff een voorbeeld geweest’, aldus Benjamins.

De uiteindelijke portefeuilleverdeling binnen de nieuwe fractie moet nog worden vastgesteld. Het wachten is wat dat betreft op de invulling van het nieuwe college. Benjamins voert namens D66 samen met wethouder Paul de Rook de inhoudelijke formatiegesprekken. Benjamins woont samen met zijn vrouw en kinderen in de Hortusbuurt/Ebbingekwartier.

Het bericht Berndt Benjamins nieuwe fractievoorzitter D66 Groningen verscheen eerst op Groningen.

Afscheid raadsleden en wethouder

D66 D66 Groningen 21-12-2018 08:46

Deze week namen we in de gemeenteraad afscheid van onze fractievoorzitter Jetze Luhoff, onze raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee en Fleur Woudstra, en D66-wethouder Ton Schroor. Alle zes werden ze door iedereen  ontzettend bedankt voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren!

Jetze heeft twaalf jaar namens D66 in de gemeenteraad gezeten en de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Na de historische overwinning vier jaar geleden, waarbij D66 negen zetels haalde en als grootste partij deelnam aan het college, loodste hij de coalitie in de gemeenteraad vakkundig naar de eindstreep, waarbij er goed werd samengewerkt met zowel de coalitiepartijen als met de oppositie. Daarnaast was geen enkel ander raadslid zo goed op de hoogte van de gemeentelijke financiën als hij, gaf hij richting aan de fractie en prentte hij bij iedereen het standpunt in dat solide financiën een voorwaarde zijn voor een gezonde, duurzame en sociale gemeente.

Ton was lijsttrekker in 2010 en werd vervolgens wethouder na de verkiezingen. Deze functie vervulde hij acht jaar in drie verschillende colleges met een reeks portefeuilles, waarmee hij telkens weer liet zien over enorme bestuurskracht te beschikken.

Arend Jan, Carlo, Emile en Fleur waren namens D66 lid van de gemeenteraad. De afgelopen 4,5 jaar hebben ook zij zich met hart en ziel ingespannen voor een mooiere stad en haar inwoners. Het daadwerkelijke afscheid van de fractie volgt intern nog, maar ook nu willen we hen alvast dank zeggen voor alle inspanningen en samenwerking!

Het bericht Afscheid raadsleden en wethouder verscheen eerst op Groningen.

De laatste vergadering van deze ...

D66 D66 Groningen 20-12-2018 09:30

De laatste vergadering van deze collegeperiode stond in het teken van het afscheid. Voor iedereen een bijzonder moment, zeker voor onze vertrekkende raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee, Fleur Woudstra, fractievoorzitter Jetze Luhoff en wethouder Ton Schroor. De D66-fractie bood alle vertrekkende raadsleden een kleine attentie aan en wil iedereen enorm bedanken voor zijn of haar inzet voor de stad. Want ondanks de politieke verschillen, stond dat bij iedereen centraal. Op 2 januari volgt de installatie van de nieuwe raad.

Vandaag nemen we in de gemeenteraad ...

D66 D66 Groningen 19-12-2018 16:32

Vandaag nemen we in de gemeenteraad afscheid van onze fractievoorzitter Jetze Luhoff, raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee en Fleur Woudstra, en wethouder Ton Schroor. Bedankt voor de geweldige inzet de afgelopen jaren!

Samenwerking loont: 2017 goed afgesloten

D66 D66 Groningen 11-07-2018 16:30

‘Samenwerken wordt het sleutelwoord’, schreven we vier jaar geleden in het coalitieakkoord. Nu, vier jaar later, kunnen we concluderen dat het goed gaat met Groningen, en de rekening van 2017 laat zien dat samenwerking loont.

Met deze woorden opende Berndt Benjamins als vervanger van fractievoorzitter Jetze Luhoff het debat over de jaarrekening van 2017. Lees hier de hele tekst:

In 2017 heeft Groningen 4000 extra arbeidsplaatsen en 800 nieuwe bedrijven erbij gekregen. Alleen al in de eerste drie kwartalen kwamen er in onze regio meer dan 3000 afspraakbanen bij. In de bestaande stad zijn meer grondgebonden woningen gebouwd dan wij eerder afgesproken hadden. De bussen zitten bomvol,  er is een opnieuw een slimme fietsroute gerealiseerd en de binnenstad heeft meer dan twee keer de afgesproken hoeveelheid fietsenstallingen erbij gekregen.

Maatwerk

De cliënttevredenheid bij individuele maatwerkvoorzieningen binnen de WMO is toegenomen, waarbij een extra compliment op zijn plaats is. Het is al moeilijk genoeg een winkel op te houden tijdens een verbouwing, maar een compleet nieuwe organisatie inrichten, dienstverlening op peil houden en de tevredenheid daarover verhogen is bijzonder knap! De dienstverlening aan de balie is bijzonder hoog en de tevredenheid met betrekking tot digitale dienstverlening is gestegen.

VN-klimaatinstituut

Nationale samenwerking zorgde voor het binnenhalen van het VN-klimaatinstituut samen met Rotterdam. Waarbij de inzet van onze burgemeester niet onvermeld mag blijven. Hoewel het achter de schermen werken dan misschien juist wel goed is.

We are the North

Regionale samenwerking zien we op cultureel gebied met het samenwerkingsverband ‘We are the North’. Dit heeft geleid tot een prachtige samenwerking met de culturele hoofdstad van Europa: Leeuwarden. Met mooie programma’s en projecten zoals als ‘Station Noord’ en ‘Waste No Waste’. Ook de ‘Top-Dutch’ campagnes zijn een mooi voorbeeld van dat samenwerking meer oplevert dan concurrentie tussen overheden. Beide campagnes hebben Noord Nederland wereldwijd op de kaart gezet.

Lokaal

Ook lokale samenwerking loont. Het gebiedsgericht werken samen met bewoners heeft in 2017 prachtige resultaten laten zien. ‘Blue Zone Selwerd’ en de uitvoering van de ‘Toekomstvisie A-kwartier’ noemt het college niet voor niks als mooie voorbeelden in deze rekening.

Onderwijs en sport

Samenwerken doen we daarnaast binnen het onderwijs. Vijf jaar geleden sloten we het Onderwijspact met alle lagen van het onderwijs in de stad, van kinderopvang tot universiteit. En de afgelopen jaren daagden we besturen, scholen en docenten  uit om zelf met plannen te komen voor innovatie. Daarmee werden taalachterstanden teruggedrongen en digitale geletterdheid gestimuleerd. Ook hebben we samen met het onderwijs de positie van statushouders verbeterd.

Door de samenwerking met de Sportkoepel hebben we in 2017 goede stappen kunnen zetten op weg naar een Gelijk Speelveld voor onze sportverenigingen.

Samenwerking in de raad

Hier in deze zaal hebben wij in 2017 ook veel samengewerkt. Zo hebben wij aan het begin van het jaar besloten om vijf experimenten te starten om nieuwe manier om betrokkenheid en zeggenschap van wijkbewoners te verbeteren. We hebben gezamenlijk meer dan eens aandacht gevraagd voor de aardbevingsproblematiek en wij hebben ons laten informeren de impact die dat heeft in Ten Boer. Op voordracht van de SP hebben we een motie aangenomen om Ten Boer met beschikbare expertise bij te staan.

We hebben gezamenlijk opgetrokken in het herindelings dossier, want ondanks dat er op onderdelen van mening verschillen zagen wij het gezamenlijk belang om daar een succes van te maken. Wij hebben gezamenlijk handen en voeten willen geven aan het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Met als resultaat het predicaat Koploper gemeente Toegankelijkheid van de VNG. En, in april hielden we op verzoek van deze raad samen een expert meeting over verkeersveiligheid.

De gemeente

De samenwerking tussen accountant en de gemeentelijke organisatie is tevens het noemen waard. Waar de rekening in 2016 om diverse redenen geen goedkeurende verklaring kon krijgen is het dit jaar door intensieve samenwerking en veel en hard werk wel gelukt. Dat verdient een groot compliment. Mijn fractie wil alle medewerkers bedanken voor het harde werk dat in 2017 is verricht. Die inzet én de samenwerking met bewoners en ondernemers, met docenten en zorgverleners, met belangengroepen en overheden, heeft in 2017 prachtige resultaten laten zien.

Conclusie

Wij staan voor een Groningen met lef en ambitie. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We hebben goud in handen. Maar we moeten wel blijven samenwerken. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden. Want, alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst succesvol aangaan.

Deze rekening laat zien dat die samenwerking loont! Voorzitter, samen maken we Groningen, daar wil D66 zich blijvend voor inzetten.

Het bericht Samenwerking loont: 2017 goed afgesloten verscheen eerst op Groningen.

“De verlaging van de gaswinning gaat ...

D66 D66 Groningen 02-02-2018 14:35

“De verlaging van de gaswinning gaat veel vragen van bewoners, bedrijven en overheden. We willen daarom graag vaart maken met het gasloos maken van wijken.”, aldus D66-fractievoorzitter Jetze Luhoff. Eerder deze week was er eindelijk een akkoord over het nieuwe schadeprotocol. “We volgen de uitvoering op de voet.” http://bit.ly/2DUPSBf

Goede stappen gaswinning en schadeafhandeling

D66 D66 Groningen 02-02-2018 14:22

De D66 fractie in de Tweede Kamer roept de minister op om het advies van Staatstoezicht op de Mijnen zo snel mogelijk op te volgen en de gaswinning in Groningen te verlagen. De veiligheid van Groningers moet voorop staan en we moeten we vaart maken met het gasloos maken van wijken om de verlaging mogelijk te maken. Eerder deze week was er eindelijk een akkoord over het nieuwe schadeprotocol.

Er worden binnenkort al enkele clusters van gaswinning gesloten. Wat D66 betreft gaat de winning zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is dit het niveau waarop de veiligheid van de Groningers het beste gegarandeerd kan worden.

Nieuw schadeprotocol en nieuwbouwregeling

D66 is tevreden over het nieuwe schadeprotocol wanneer de schades vanaf nu snel en ruimhartig worden vergoedt. Het is goed dat de afhandeling van schade nu niet meer door de NAM wordt gedaan, maar door de staat. Die gaat de schade vervolgens weer op de NAM verhalen. Wij volgen de uitvoering op de voet.

“De verlaging gaat veel vragen van bewoners, bedrijven en overheden. We willen daarom graag vaart maken met het gasloos maken van wijken. Daarnaast hopen we in de stad dat er snel een duidelijke en goede nieuwbouw regeling komt. Door zorgen om aardbevingsbestendigheid hebben we al veel vertraging opgelopen in de stad.”, aldus D66-fractievoorzitter Jetze Luhoff.

Lees ook de inbreng van D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten bij het gasdebat twee weken geleden.

Het bericht Goede stappen gaswinning en schadeafhandeling verscheen eerst op Groningen.