Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

20 documenten

SP start grootschalig onderzoek passend onderwijs

SP SP Nederland 10-02-2020 08:25

De komende maanden enquêteert de SP docenten en ouders over vijf jaar passend onderwijs. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Er is geen onderwerp waar zoveel ouders en docenten zo vaak over bij ons aan de bel trekken als de begeleiding van leerlingen die wat meer zorg of aandacht nodig hebben. Tijd om die mensen allemaal aan het woord te laten.'

Vijf jaar geleden werd passend onderwijs ingevoerd met als belangrijkste beloften minder kinderen in het speciaal onderwijs en minder thuiszitters. 'Die beloften zijn allebei gebroken. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd, leraren worden gek van de bureaucratie en het gebrek aan ondersteuning in hun toch al overvolle klassen en leerlingen komen onnodig thuis te zitten', aldus Peter Kwint.

In de zomer praat de Tweede Kamer over de toekomst van passend onderwijs, maar voor die tijd willen wij uw ervaringen horen. Dus bent u docent – in het regulier of speciaal onderwijs – of ouder van een leerling of thuiszitter? Begeleidt u zorgleerlingen? Vul dan onze enquête in en help ons om de huidige dramatische situatie te verbeteren.

Kamer steunt wet SP en GroenLinks: schoolreis voor ieder kind

SP SP GroenLinks Nederland 17-12-2019 14:21

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag met ruime meerderheid ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerlid Peter Kwint en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. De wet zorgt ervoor dat geen enkel kind meer uitgesloten mag worden van schoolreisjes, kerstvieringen en andere activiteiten op school, in het geval een ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen. De wet is het sluitstuk van een jarenlang gevoerde discussie over de vraag of kinderen wel of niet als drukmiddel mogen worden ingezet, om ouders te dwingen de ouderbijdrage alsnog te betalen.

SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Elk jaar krijgen we weer schrijnende verhalen te horen over kinderen die op school moeten blijven, terwijl de rest van de klas weggaat op schoolreis. Opgroeien in armoede is voor een kind al erg genoeg. Op deze manier kunnen we een kind in ieder geval de ellende en de schaamte van zichtbaar op school moeten blijven terwijl de hele klas iets leuks gaat doen, in de toekomst besparen.'

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: 'Een kind dat niet mee mag op schoolreisje, herinnert zich dat een leven lang. Juist in het onderwijs, dat door ons allemaal wordt betaald, zou de portemonnee van ouders niet bepalend moeten zijn voor de kansen van een kind. Deze wet zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen. Natuurlijk lost dit niet alle kansenongelijkheid op, maar we zetten hiermee wel een mooie stap.'

De twee Kamerleden hopen op korte termijn het debat met de Eerste Kamer over hun wet te kunnen voeren. Op die manier kan de wet zo snel mogelijk worden ingevoerd, zodat de uitsluiting van kinderen bij schoolactiviteiten eindelijk tot het verleden behoort.

Betere betaling voor freelance journalisten

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 03-12-2019 14:10

Dinsdag sprak de Tweede Kamer, op initiatief van de SP, uit dat het kabinet met fotografen en schrijvende journalisten in gesprek moet om te komen tot betere betaling van freelancers. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Journalistiek is essentieel voor onze democratie, maar steeds meer journalisten kunnen nauwelijks hun gezin onderhouden. Freelancers worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat proberen we met dit voorstel te beëindigen.'

Aanleiding voor het voorstel – dat mede werd ingediend namens PvdA en GroenLinks – was de rechtszaak die freelance journalisten Ruud Rogier en Britt van Uem hadden aangespannen tegen De Persgroep. Terwijl De Persgroep al jarenlang vele tientallen miljoenen aan dividend uitkeert aan de aandeelhouders, betaalt het fotografen en schrijvende journalisten ronduit slecht. Onlangs gaf de rechter Rogier en Van Uem gelijk.

Kwint: 'Nu er eindelijk een rechterlijke uitspraak ligt die zegt dat de betaling van freelance journalisten echt onder de maat is, is het aan de politiek om het initiatief te nemen. Door deze oproep moet het kabinet in gesprek met journalisten, fotografen en vakbonden over een minimum, zodat in de toekomst journalistiek niet verwordt tot een bijbaantje, maar het de belangrijke publieke taak blijft die het zou moeten zijn.'

Kamer steunt SP: Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs

SP SP Nederland 13-11-2019 08:38

Dinsdag stemde de hele Tweede Kamer in met het verzoek van SP-Kamerlid Peter Kwint om de wet aan te passen zodat nieuwe scholen voor speciaal onderwijs weer kunnen worden opgericht. Kwint: ‘Nu staan juist kwetsbare kinderen vaak tijden op een wachtlijst tot er plek is op een school met de expertise voor wat zij nodig hebben. Terwijl juist deze kinderen zo hard een plek verdienen.’

Jarenlang was het wettelijk haast onmogelijk om nieuwe scholen voor speciaal onderwijs op te richten. Met dit voorstel moet de regering de wet aanpassen, zodat dit wel weer mogelijk wordt. Kwint: ‘Proberen om met een paar kleine aanpassingen zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs te houden is een uitstekend idee, ga daar ook vooral mee door. Maar te vaak horen we dat kinderen thuis komen te zitten of schade oplopen doordat er geen plek is in het speciaal onderwijs. Met dit voorstel hopen we een eerste stap te hebben gezet naar het voorkomen van dit soort ellendige situaties in de toekomst.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Jaag investeringsfondsen weg uit de kinderopvang

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 20-06-2019 08:07

Kinderopvang moet gericht zijn op goede begeleiding van jonge kinderen, niet op het maken van zoveel mogelijk winst. Dat is de strekking van een voorstel dat de SP samen met GroenLinks en de PvdA doet. Nu verdwijnen miljoenenwinsten in de zakken van buitenlandse investeringsfondsen, waarvan het enige doel het halen van een hoog rendement is.

De afgelopen jaren hebben steeds meer grote buitenlandse ondernemingen Nederlandse kinderopvangorganisaties opgekocht met het doel om winst te maken. Nu is namelijk de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in Nederland, anders dan in bijvoorbeeld het onderwijs, onderdeel van de markt. Tenminste, markt, het merendeel van de kinderopvang wordt gewoon via toeslagen vanuit belastinggeld betaald. Een veilige investeringsoptie voor investeerders dus.

Maar er zijn forse risico’s. Eerder ging al een grote kinderopvangorganisatie failliet nadat het was uitgekleed door een zogenaamd private equity fonds. Daarnaast bestaat het risico dat deze fondsen alleen maar investeren op rendabele plekken, waardoor de kinderopvang in minder dichtbevolkte gebieden helemaal verdwijnt.

SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Het is vrij eenvoudig. Kinderopvang is niet bedoeld om investeerders rijk te maken, maar om kinderen een veilige plek te bieden. Elke euro die bij een sprinkhaankapitalist met zo’n investeringsfonds terecht komt, gaat niet naar de verbetering van de kwaliteit van de opvang. Met onze belastingen subsidiëren we zo buitenlandse beleggingsclubjes die vooral het eigen rendement belangrijk vinden. Weg ermee dus!’

'Het is eigenlijk te gek voor woorden dat over de rug van onze kinderen winst wordt gemaakt. Goede kinderopvang is een publieke aangelegenheid en we weten hoe belangrijk de ontwikkeling in de eerste jaren zijn voor de rest van iemands leven. Ik kies de belangen van onze kinderen boven rendementen', aldus Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks.

Hardere aanpak taalachterstanden bij kinderen bittere noodzaak

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 13-06-2019 11:51

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor te kijken of de leerplicht kan worden aangepast voor kinderen met een taalachterstand. Zij zouden dan al voor hun vierde naar een voorschool gaan. Kwint: 'Een rigoureuze maatregel ja. Maar we zien nu dat kinderen die met een taalachterstand aan school beginnen vaak hun leven lang tegen achterstanden moeten knokken. Dan moet je niet wachten tot een kind vier is, maar kiezen voor het belang van dat kind en kijken of de voorschool op de kinderopvang al eerder problemen kan voorkomen.'

Steeds meer kinderen hebben problemen met de Nederlandse taal. Maar liefst 18% van de 14-jarigen in Nederland is de facto laaggeletterd en dit percentage neemt alleen maar toe. Ook heeft maar liefst 1 op de 3 basisscholen in Nederland het taalonderwijs niet op orde. Kwint: 'Laaggeletterdheid draag je je hele leven met je mee. Je hebt problemen met solliciteren, met het invullen van formulieren en het lezen van belangrijke brieven. Daarnaast hoor je vaak van laaggeletterde mensen dat ze gebukt gaan onder schaamte en alles doen om te verbergen dat ze niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Je moet zoveel als mogelijk doen om kinderen deze ellende te besparen.'

Nu al kunnen kinderen na een indicatie van een Ouder- en Kindcentrum gebruik maken van voorschoolse lessen in de kinderopvang. Maar daar moeten ouders een eigen bijdrage voor betalen en de deelname is niet verplicht. Kwint: 'Eerder hebben we samen met PvdA en GroenLinks voorgesteld om deze voorschool gratis te maken. Daar profiteert het kind van en daar profiteert op termijn de hele samenleving van. Maar dan nog heb je geen zekerheid dat een kind ook echt naar die voorschool toegaat. Daarom moet het kabinet onderzoeken wat je zou moeten veranderen aan de leerplicht om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen de best mogelijke voorbereiding krijgen voor ze naar school gaan. Om te voorkomen dat ze een leven lang tegen achterstand moeten knokken.'

Kwint: Laat streekomroepen niet in de kou staan

SP SP Nederland 16-05-2019 07:36

De SP wil dat mediaminister Arie Slob ingrijpt om te voorkomen dat streekomroepen – samenwerkingen tussen lokale en regionale media – failliet gaan. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Succesvolle samenwerkingen dreigen nu failliet te gaan, terwijl de minister juist zegt te willen investeren in media. Dan is dit het moment om te laten zien wat die woorden waard zijn. Zeker met alle nieuwe taken die gemeenten erbij hebben gekregen is een kritische waakhond van de lokale politiek onmisbaar voor onze democratie.’

Donderdag debatteert de Kamer op verzoek van de SP over de toekomst van streekomroepen. Dit naar aanleiding van het dreigende faillissement van enkele van deze omroepen, zoals 1Twente. Kwint: ‘Maar het probleem gaat verder dan dat. Overal in het land proberen omroepen de eindjes aan elkaar te knopen. En de minister verwijst alleen maar naar gemeenten, die op allerlei posten zoals jeugdzorg nu al miljoenen tekort komen.’

Slob zegt na de zomer met een plan te komen, maar dit zal voor menige omroep te laat zijn. ‘Dan is het gewoon oliedom om nu goeie initiatieven te laten verdwijnen om die eventueel na de zomer weer opnieuw te moeten oprichten. Kapitaalvernietiging is het, en slecht voor de controle op de lokale democratie. Daarom moet het kabinet nu ingrijpen.’

Onderwijskwaliteit lijdt onder gebrekkige aanpak lerarentekort

SP SP Nederland 10-04-2019 12:42

Volgens de SP moet het kabinet onmiddellijk en hard ingrijpen om het voortwoekerende lerarentekort aan te pakken. In de vandaag verschenen rapport van de Onderwijsinspectie ‘Staat van het Onderwijs’ werd wederom onderstreept dat dit tekort – wat de SP al langer zegt – de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt en vooral kinderen in arme en zwarte wijken raakt. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'De tijd van overleggroepjes is nu echt voorbij. Het kabinet zal de portemonnee moeten trekken; de enige manier om structureel het lerarentekort op te lossen en de werkdruk terug te brengen. Wie dat niet doet laat dit probleem alleen maar toenemen. En juist kinderen op zwarte scholen en kinderen in armere wijken worden daar de dupe van. Daar waar de kinderen op school zitten die misschien wel zes dagen per week onderwijs nodig zouden hebben, worden nu vierdaagse schoolweken ingevoerd. Omdat er niemand te vinden is die voor de klas wil staan.'

De SP maakt zich ook zorgen over de verdere wildgroei van 'innovatieve' schooltjes. 'Ze zijn vaak peperduur, terwijl het effect op zijn minst twijfelachtig is. Laten we al onze energie steken in het op orde brengen van de basis – taal, rekenen en burgerschap – in plaats van een verdere groei van dit soort scholen, die vaak ook nog eens de tweedeling vergroten omdat vooral kinderen van rijkere ouders naar deze scholen gaan.'

Kwint: mbo moet ongebruikte studieboeken terugkopen van student

SP SP VVD Nederland 09-04-2019 17:18

De SP en VVD stellen voor iets te doen aan de torenhoge kosten die mbo’ers maken voor boeken die ze zelden tot nooit gebruiken. Maar liefst 43% van de mbo-studenten geeft aan boeken, readers en softwarelicenties aan te schaffen die ze nooit gebruiken. Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint moet het klaar zijn met deze onnodige kosten: ‘Als je een boek voorschrijft dan gebruik je het ook. Als een instelling studenten onnodig op kosten jaagt, dan mag het bonnetje voor de boeken ook naar die instelling toe.’

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de uitkomsten van de JOB-monitor, een groot onderzoek onder mbo-studenten dat elke twee jaar wordt gehouden. Uit dit onderzoek kwam de schokkende conclusie dat bijna de helft van de mbo’ers onnodig veel geld uitgeeft aan boeken en readers die in de les niet gebruikt worden.  Kwint: ‘Dan ben je als opleiding dus gewoon niet goed bezig. Als je iets voorschrijft dan doe je dat omdat je dat boek belangrijk vindt voor de lessen, omdat je dat boek wilt behandelen. En als je het niet behandelt, dan is dat prima, maar dan schrap je het ook van de lijst. Studeren is op het mbo met alle bijkomende studiekosten vaak al duur genoeg. Het is de verantwoordelijkheid van mbo’s om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.’

Uitgesloten worden van de ...

SP SP Nederland 03-04-2019 08:38

Uitgesloten worden van de diploma-uitreiking omdat je de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen?🤯 Belachelijk! Veel te veel scholen sluiten kinderen uit van schoolreisjes en kerstvieringen. Peter Kwint is er klaar mee en is druk bezig om deze onzin te verbieden