Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

16 documenten

Jaag investeringsfondsen weg uit de kinderopvang

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 20-06-2019 08:07

Kinderopvang moet gericht zijn op goede begeleiding van jonge kinderen, niet op het maken van zoveel mogelijk winst. Dat is de strekking van een voorstel dat de SP samen met GroenLinks en de PvdA doet. Nu verdwijnen miljoenenwinsten in de zakken van buitenlandse investeringsfondsen, waarvan het enige doel het halen van een hoog rendement is.

De afgelopen jaren hebben steeds meer grote buitenlandse ondernemingen Nederlandse kinderopvangorganisaties opgekocht met het doel om winst te maken. Nu is namelijk de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in Nederland, anders dan in bijvoorbeeld het onderwijs, onderdeel van de markt. Tenminste, markt, het merendeel van de kinderopvang wordt gewoon via toeslagen vanuit belastinggeld betaald. Een veilige investeringsoptie voor investeerders dus.

Maar er zijn forse risico’s. Eerder ging al een grote kinderopvangorganisatie failliet nadat het was uitgekleed door een zogenaamd private equity fonds. Daarnaast bestaat het risico dat deze fondsen alleen maar investeren op rendabele plekken, waardoor de kinderopvang in minder dichtbevolkte gebieden helemaal verdwijnt.

SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Het is vrij eenvoudig. Kinderopvang is niet bedoeld om investeerders rijk te maken, maar om kinderen een veilige plek te bieden. Elke euro die bij een sprinkhaankapitalist met zo’n investeringsfonds terecht komt, gaat niet naar de verbetering van de kwaliteit van de opvang. Met onze belastingen subsidiëren we zo buitenlandse beleggingsclubjes die vooral het eigen rendement belangrijk vinden. Weg ermee dus!’

'Het is eigenlijk te gek voor woorden dat over de rug van onze kinderen winst wordt gemaakt. Goede kinderopvang is een publieke aangelegenheid en we weten hoe belangrijk de ontwikkeling in de eerste jaren zijn voor de rest van iemands leven. Ik kies de belangen van onze kinderen boven rendementen', aldus Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks.

Hardere aanpak taalachterstanden bij kinderen bittere noodzaak

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 13-06-2019 11:51

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor te kijken of de leerplicht kan worden aangepast voor kinderen met een taalachterstand. Zij zouden dan al voor hun vierde naar een voorschool gaan. Kwint: 'Een rigoureuze maatregel ja. Maar we zien nu dat kinderen die met een taalachterstand aan school beginnen vaak hun leven lang tegen achterstanden moeten knokken. Dan moet je niet wachten tot een kind vier is, maar kiezen voor het belang van dat kind en kijken of de voorschool op de kinderopvang al eerder problemen kan voorkomen.'

Steeds meer kinderen hebben problemen met de Nederlandse taal. Maar liefst 18% van de 14-jarigen in Nederland is de facto laaggeletterd en dit percentage neemt alleen maar toe. Ook heeft maar liefst 1 op de 3 basisscholen in Nederland het taalonderwijs niet op orde. Kwint: 'Laaggeletterdheid draag je je hele leven met je mee. Je hebt problemen met solliciteren, met het invullen van formulieren en het lezen van belangrijke brieven. Daarnaast hoor je vaak van laaggeletterde mensen dat ze gebukt gaan onder schaamte en alles doen om te verbergen dat ze niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Je moet zoveel als mogelijk doen om kinderen deze ellende te besparen.'

Nu al kunnen kinderen na een indicatie van een Ouder- en Kindcentrum gebruik maken van voorschoolse lessen in de kinderopvang. Maar daar moeten ouders een eigen bijdrage voor betalen en de deelname is niet verplicht. Kwint: 'Eerder hebben we samen met PvdA en GroenLinks voorgesteld om deze voorschool gratis te maken. Daar profiteert het kind van en daar profiteert op termijn de hele samenleving van. Maar dan nog heb je geen zekerheid dat een kind ook echt naar die voorschool toegaat. Daarom moet het kabinet onderzoeken wat je zou moeten veranderen aan de leerplicht om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen de best mogelijke voorbereiding krijgen voor ze naar school gaan. Om te voorkomen dat ze een leven lang tegen achterstand moeten knokken.'

Kwint: Laat streekomroepen niet in de kou staan

SP SP Nederland 16-05-2019 07:36

De SP wil dat mediaminister Arie Slob ingrijpt om te voorkomen dat streekomroepen – samenwerkingen tussen lokale en regionale media – failliet gaan. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Succesvolle samenwerkingen dreigen nu failliet te gaan, terwijl de minister juist zegt te willen investeren in media. Dan is dit het moment om te laten zien wat die woorden waard zijn. Zeker met alle nieuwe taken die gemeenten erbij hebben gekregen is een kritische waakhond van de lokale politiek onmisbaar voor onze democratie.’

Donderdag debatteert de Kamer op verzoek van de SP over de toekomst van streekomroepen. Dit naar aanleiding van het dreigende faillissement van enkele van deze omroepen, zoals 1Twente. Kwint: ‘Maar het probleem gaat verder dan dat. Overal in het land proberen omroepen de eindjes aan elkaar te knopen. En de minister verwijst alleen maar naar gemeenten, die op allerlei posten zoals jeugdzorg nu al miljoenen tekort komen.’

Slob zegt na de zomer met een plan te komen, maar dit zal voor menige omroep te laat zijn. ‘Dan is het gewoon oliedom om nu goeie initiatieven te laten verdwijnen om die eventueel na de zomer weer opnieuw te moeten oprichten. Kapitaalvernietiging is het, en slecht voor de controle op de lokale democratie. Daarom moet het kabinet nu ingrijpen.’

Onderwijskwaliteit lijdt onder gebrekkige aanpak lerarentekort

SP SP Nederland 10-04-2019 12:42

Volgens de SP moet het kabinet onmiddellijk en hard ingrijpen om het voortwoekerende lerarentekort aan te pakken. In de vandaag verschenen rapport van de Onderwijsinspectie ‘Staat van het Onderwijs’ werd wederom onderstreept dat dit tekort – wat de SP al langer zegt – de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt en vooral kinderen in arme en zwarte wijken raakt. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'De tijd van overleggroepjes is nu echt voorbij. Het kabinet zal de portemonnee moeten trekken; de enige manier om structureel het lerarentekort op te lossen en de werkdruk terug te brengen. Wie dat niet doet laat dit probleem alleen maar toenemen. En juist kinderen op zwarte scholen en kinderen in armere wijken worden daar de dupe van. Daar waar de kinderen op school zitten die misschien wel zes dagen per week onderwijs nodig zouden hebben, worden nu vierdaagse schoolweken ingevoerd. Omdat er niemand te vinden is die voor de klas wil staan.'

De SP maakt zich ook zorgen over de verdere wildgroei van 'innovatieve' schooltjes. 'Ze zijn vaak peperduur, terwijl het effect op zijn minst twijfelachtig is. Laten we al onze energie steken in het op orde brengen van de basis – taal, rekenen en burgerschap – in plaats van een verdere groei van dit soort scholen, die vaak ook nog eens de tweedeling vergroten omdat vooral kinderen van rijkere ouders naar deze scholen gaan.'

Kwint: mbo moet ongebruikte studieboeken terugkopen van student

SP SP VVD Nederland 09-04-2019 17:18

De SP en VVD stellen voor iets te doen aan de torenhoge kosten die mbo’ers maken voor boeken die ze zelden tot nooit gebruiken. Maar liefst 43% van de mbo-studenten geeft aan boeken, readers en softwarelicenties aan te schaffen die ze nooit gebruiken. Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint moet het klaar zijn met deze onnodige kosten: ‘Als je een boek voorschrijft dan gebruik je het ook. Als een instelling studenten onnodig op kosten jaagt, dan mag het bonnetje voor de boeken ook naar die instelling toe.’

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de uitkomsten van de JOB-monitor, een groot onderzoek onder mbo-studenten dat elke twee jaar wordt gehouden. Uit dit onderzoek kwam de schokkende conclusie dat bijna de helft van de mbo’ers onnodig veel geld uitgeeft aan boeken en readers die in de les niet gebruikt worden.  Kwint: ‘Dan ben je als opleiding dus gewoon niet goed bezig. Als je iets voorschrijft dan doe je dat omdat je dat boek belangrijk vindt voor de lessen, omdat je dat boek wilt behandelen. En als je het niet behandelt, dan is dat prima, maar dan schrap je het ook van de lijst. Studeren is op het mbo met alle bijkomende studiekosten vaak al duur genoeg. Het is de verantwoordelijkheid van mbo’s om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.’

Uitgesloten worden van de ...

SP SP Nederland 03-04-2019 08:38

Uitgesloten worden van de diploma-uitreiking omdat je de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen?🤯 Belachelijk! Veel te veel scholen sluiten kinderen uit van schoolreisjes en kerstvieringen. Peter Kwint is er klaar mee en is druk bezig om deze onzin te verbieden

Kamer steunt SP: Onderwijs behouden voor kwetsbare leerlingen

SP SP Nederland 02-04-2019 16:33

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag een oproep van de SP om onderwijs op zorgboerderijen en andere instellingen niet zomaar te laten verdwijnen. SP-Kamerlid Peter Kwint spreekt van een belangrijke stap voor kwetsbare leerlingen die anders thuis zouden komen te zitten: ‘Schoolbesturen willen nu niet altijd de samenwerking aangaan met dit soort initiatieven. Nu kunnen zij daartoe verplicht worden door de Onderwijsinspectie. Zodat het belang van het kind altijd voorop gaat.’

Al lange tijd zet de SP zich in voor het behoud van onder meer De Grote Brander in Okkenbroek. Deze zorgboerderij mocht alleen onderwijs blijven bieden wanneer het een nevenfunctie van een school zou worden, maar schoolbestuurders hielden dit tegen. Kwint: ‘En zo zijn er door het hele land tientallen waardevolle initiatieven die we moeten behouden. Initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen die niet in het reguliere onderwijs passen alsnog onderwijs kunnen volgen. Die moet je niet het slachtoffer laten worden van een machtsstrijd tussen een zorginstelling en een school. Die moet je in bescherming nemen. We zijn er nog lang niet en de strijd voor deze initiatieven gaan door. Maar dit is een hele noodzakelijke stap op weg naar onderwijs voor ieder kind.’

Red de kleine poppodia

SP SP Nederland 14-03-2019 17:32

Volgens de SP moet de overheid meer doen om verdwijnende poppodia te redden. Het kabinet moet samen met provincies en gemeenten ervoor zorgen dat er een einde komt aan het langzaam verdwijnen van steeds meer jeugdcentra en kleine podia. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Op deze podia leer je als artiest optreden, je eerste meters maken, en beter worden als muzikant. En de jongeren die er samenkomen leren om zelf iets te organiseren, als er in hun buurt niks te doen is. Dat mag niet verdwijnen.'

Alleen al de afgelopen maanden kwamen meermaals podia in het nieuws die dreigden te verdwijnen. Door een actie van jongeren werd Willemeen in Arnhem gered. Maar onder andere De Buze in Steenwijk en de Max in Alphen dreigen te verdwijnen. 'De beste garantie voor een bloeiende popcultuur is een grote SP in de Kamer, in de provincie en in de gemeente. Maar daar kunnen sommige podia niet op wachten. De minister moet ingrijpen en de kaalslag tegengaan.'

De SP stelt voor dat de minister van Cultuur de leiding neemt. 'Kom met een speciaal fonds dat belangrijke podia kan redden als ze dreigen te verdwijnen. En stop die versnippering. Elke gemeente doet nu zelf iets, geïsoleerd. Daardoor concurreren ze elkaar soms kapot, of – het andere uiterste – verdwijnen er op twee plekken oefenruimten en podia waardoor er in de regio helemaal niks meer overblijft. Dit is te belangrijk om alleen bij de gemeenten neer te leggen. Natuurlijk kan het kabinet niet als beste inschatten of een poppodium in Nieuwendijk of Uden moet blijven, maar als een podium dreigt te verdwijnen, moet de minister wel samen met de regio kijken of er dan nog genoeg oefenplekken en plekken om op te treden overblijven in de buurt. De minister moet pal staan voor onze schitterende popcultuur.'

SP en GroenLinks presenteren wet tegen uitsluiting schoolreisjes

SP SP GroenLinks Nederland 12-03-2019 19:11

Alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Dat is de strekking van de wet die SP en GroenLinks vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In deze initiatiefwet wordt geregeld dat scholen alle kinderen moeten meenemen op schoolreizen en excursies. Maar ook deelname aan andere zaken die door de school worden georganiseerd, mag niet afhangen van een financiële bijdrage.

Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) vinden dat het tijd is om dit in de wet vast te leggen. Westerveld: ‘Juist in het onderwijs moeten alle leerlingen een gelijke kans krijgen. Scholen hebben hier een belangrijke rol in. Bovendien raakt het een kind als de hele klas mee mag met het schoolreisje, maar jij moet achterblijven met een vervangende opdracht in een leeg klaslokaal.’

Kwint: ‘Elk jaar krijgen we weer schrijnende verhalen te horen over kinderen die niet mee mogen naar de speeltuin of de kerstviering. Heel veel scholen doen het goed, maar sommigen vertikken het simpelweg om het goede te doen. Die worden nu door onze wet verplicht om iedereen mee te laten gaan, onafhankelijk van de portemonnee van de ouders.’

De discussie over de vrijwillige ouderbijdrage loopt al tientallen jaren, maar tot de dag van vandaag komt het voor dat leerlingen worden uitgesloten van activiteiten. Scholen zijn vrij in het vragen van een financiële ouderbijdrage, maar moeten wel uitdrukkelijk vermelden dat deze bijdrage vrijwillig is. In praktijk gebeurt dat niet altijd. Sommige scholen zetten ouders zelfs onder druk om de bijdrage te betalen. Ondanks dat ook minister Slob heeft aangekondigd dit onwenselijk te vinden, blijven concrete maatregelen uit.

Ook binnen de sectorraden is over de kwestie gesproken. SP en GroenLinks zien echter weinig in vrijblijvende convenanten, die ieder schoolbestuur naar eigen wens kan invullen. ‘Al in de jaren ’90 werd gesproken over convenanten tussen schoolbestuurders. Twintig jaar later maken sommige schoolbesturen er nog steeds een bende van. Deze kinderen zijn niet geholpen met een convenant. Die hebben recht op een wet. Onze wet’, aldus Kwint. Westerveld: ‘Na een discussie die al tientallen jaren speelt is het nu gewoon tijd voor duidelijkheid. Dat is fijn voor schoolbesturen, leerlingen en ouders. Die duidelijkheid geven we door vast te leggen dat geen enkel kind buitengesloten mag worden. Daar kan toch niemand het mee oneens zijn?’

Betaald worden van ons belastinggeld ...

SP SP Nederland 12-03-2019 18:10

Betaald worden van ons belastinggeld én dik meer verdienen dan de baas van ons land? Stop De Wereld Graait Door zegt Peter Kwint ⤵