Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

5 documenten

SGP en SP: Stop het lerarenregister nu!

SP SP SGP Nederland 18-02-2019 06:41

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in. Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. 'Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,' zegt SGP’er Roelof Bisschop. 'Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.' SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: 'We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk.'

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats te willen maken. 'Hak de knoop dan direct door,' zegt Kwint. 'Dan maak je een eind aan alle onzekerheid.' Bisschop: 'Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.'

De woekerwinsten met het ...

SP SP Nederland 17-02-2019 07:00

De woekerwinsten met het doorverkopen van tickets moet aan banden worden gelegd. Het kabinet Rutte weigert de malafide verkopers aan te pakken, waardoor fans vaak achter het net vissen. Peter Kwint is klaar met die slappe houding en maakt zelf een voorstel.👇

Kwetsbare jongeren verdienen een ...

SP SP Nederland 31-01-2019 20:40

Kwetsbare jongeren verdienen een goede plek, zoals zorgboerderij de Grote Brander in Okkenbroek. Maar van minister Slob mogen goede initiatieven zoals deze geen les meer geven, waardoor het onderwijs voor deze kinderen verdwijnt. Doodzonde, volgens SP-Kamerlid Peter Kwint.

Help jongeren op zorgboerderij aan onderwijs

SP SP Nederland 31-01-2019 19:07

Tot vorig jaar november kregen twaalf jongeren dagbesteding met een deel onderwijs op zorgboerderij de Grote Brander in Okkenbroek. Jongeren die niet terecht konden in het regulier onderwijs en op de Grote Brander op hun plek zaten. Dat onderwijs verdwijnt nu, omdat het volgens minister Slob niet voldoet aan de wettelijke eisen. SP-Kamerlid Peter Kwint wil dat politiek en schoolbesturen meer gaan doen om te voorkomen dat mooie initiatieven voor kwetsbare kinderen verdwijnen: 'Natuurlijk moet onderwijs goed zijn. Maar als kwetsbare jongeren die vaak al van school naar school gegaan zijn of langere tijd hebben thuisgezeten een goede plek hebben, dan moet je ervoor zorgen dat zo'n plek behouden kan blijven. Dat was ook de belofte van passend onderwijs; een passende plek voor elk kind. Helaas blijken de regels hier meer knellend dan passend.'

Een oplossing zou volgens de SP gevonden kunnen worden in een zogenaamde dagbesteding plus. In samenwerking met een school wordt goed onderwijs aangeboden voor kinderen op de dagbesteding, op de momenten dat die kinderen dat kunnen. 'En als geen enkele school dat wil, dan moet je als overheid kunnen ingrijpen. Deze kinderen gaan vermoedelijk nooit vijf dagen per week de hele dag naar school kunnen. Maar of ze nu leerplichtig zijn of niet, dat betekent niet dat wij moeten ophouden met nadenken over hoe ze alsnog iets kunnen leren. Zoals op zorgboerderij de Grote Brander.'

Kwint: 'Rijdende rechter' voor thuiszitters die naar school willen

SP SP Nederland 31-01-2019 09:59

Het is de SP een doorn in het oog dat duizenden kinderen thuiszitten, omdat er in hun regio geen plek is op een school, omdat ze meer begeleiding nodig hebben. Daarom pleit de SP ervoor om alle dossiers van deze kinderen opnieuw te bekijken en een plek voor deze kinderen te zoeken. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Passend onderwijs zou het aantal thuiszitters moeten terugdringen. Niks is minder waar. Daarom wil ik een paar knappe koppen die knopen mogen doorhakken aan de slag zetten. Zodat zoveel mogelijk kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen.’

De SP doet dat voorstel tijdens het debat over passend onderwijs dat vandaag in de Kamer wordt gevoerd. Kwint: ‘Ouders en leraren doen vaak het uiterste om de beste uitkomst voor een kind te realiseren. Maar als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan betreed je een oerwoud van regels, formulieren en bureaucratie. Georganiseerd wantrouwen. En als je dan vast loopt in het oerwoud dan komt je kind soms thuis te zitten. Dat moet echt anders. Deze leraren en ouders, en natuurlijk de kinderen om wie het gaat, hebben een steun in de rug nodig, iemand die ze helpt met de regels. Iemand die met de vuist op tafel kan slaan bij instanties. Een rijdende rechter voor ouder en kind.’