Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

24 documenten

Eindelijk einde aan uitsluiting arme kinderen bij schoolreisjes

SP SP VVD Nederland 08-07-2020 07:59

Vandaag stemde de Eerste Kamer in met een initiatiefwet van SP-Kamerlid Peter Kwint en GroenLinkser Lisa Westerveld, waarmee een einde wordt gemaakt aan uitsluiting van kinderen waarvan de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Hiermee komt een einde aan decennia van thuisblijven bij schoolreisjes en het niet kunnen bijwonen van bijvoorbeeld kerstvieringen.

De overgrote meerderheid van de Senaat schaarde zich achter dit voorstel. Alleen de VVD stemde tegen. Kwint: 'Dit is een ontzettend bijzonder moment. Al sinds 1995 strijdt de SP tegen deze ontzettend pijnlijke vorm van uitsluiting, die kinderen in het hart raakt. Nooit meer mogen kinderen alleen achter blijven terwijl de rest van de klas iets leuks gaat doen.'

Kinderen waarvan de ouders de ouderbijdrage niet konden betalen waren tot nu toe afhankelijk van onder meer gemeentelijke regelingen en stichtingen, maar die zijn niet overal actief. 'Tussen de 10 en 20% van de scholen sluit nog altijd kinderen buiten wanneer hun ouders de ouderbijdrage niet meer betalen. Die kinderen moeten op school rekensommen maken in plaats van op schoolreis. Bovendien ziet de hele klas dat je ouders het niet konden betalen. Aan dat gevoel van vernedering komt nu een einde ', aldus Peter Kwint.

Laat mensen in poppodia en theaters afscheid nemen van geliefden

SP SP Nederland 28-04-2020 06:50

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer voor dat theaters en poppodia de deuren mogen openen voor begrafenissen met meer dan 30 man. Kwint: ‘Uiteraard met alle gezondheidsvoorschriften die in de rest van de samenleving tellen. En alleen waar het veilig kan. Maar de tragiek van nabestaanden die geen afscheid kunnen nemen van hun geliefden is zo groot dat we daar een oplossing voor moeten zoeken. Theaters en poppodia die nu toch gesloten zijn, zijn daar bij uitstek geschikt voor.’

Aanleiding voor het voorstel was contact met Richard Theuws, een ondernemer uit de muziekindustrie: ‘Nu mijn vrouw ernstig ziek is moet ik eigenlijk een lijst maken met mensen die aanwezig mogen zijn op haar uitvaart. Dat zijn er nu 30 inclusief degenen die de uitvaart verzorgen. Het is een onmogelijke taak er aan te beginnen. Met naaste familie zitten we al op 18 mensen, met 3 begeleiders erbij blijven er dan nog 9 plekken over. Moeten kiezen tussen welke ooms of tantes wel of niet mogen, welke vrienden hun partner thuis zouden moeten laten is echt ondoenlijk.’

Kwint: ‘Daarom wil ik dat de minister in gesprek gaat me de podia en met virologen om te kijken op welke plekken mensen met de gepaste afstand van elkaar alsnog samen kunnen komen om iemand kunnen herdenken en afscheid te nemen. Poppodia en theaters – maar ook conferentiecentra – hebben een veel groter oppervlak dan de gemiddelde aula bij een begraafplaats. Op die manier doen we recht aan de diepgevoelde wens bij mensen om bij het afscheid van hun geliefden aanwezig te kunnen zijn.’

Nooduitkering voor creatieve sector bittere noodzaak

SP SP Nederland 31-03-2020 11:52

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor om – ten minste tijdelijk – de oude bijstandsregeling voor kunstenaars en mensen in de creatieve sector te herstellen. Op deze manier wordt volgens hem een kaalslag in de cultuur voorkomen. 'Bovendien zitten mensen nu in acute nood. Ze moeten wel hun huur en boodschappen betalen, maar ze krijgen geen cent binnen aan opdrachten. Een beetje steun nu voorkomt gigantische problemen. Onze cultuursector verdient dit.'

Kwint wijst naar de regeling werk en inkomsten kunstenaars (WWIK) zoals die in het verleden bestond. Met die regeling was er nog wel de gelegenheid om bij te verdienen en werd aan het einde van het jaar verrekend hoeveel iemand verdiend had. 'Het mooie hieraan is dat je een einde maakt aan de acute onzekerheid waarin makers nu zitten. Mensen vrezen in deze sector massaal voor het voortbestaan van hun werk en voor hun carriere. Als we nu niet ingrijpen dan brengt de politiek de cultuur nog meer schade toe dan de afgelopen jaren al gebeurd is. Daarom moet het kabinet nu een soortgelijke regeling optuigen.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Bijles niet langer alleen voor kinderen van rijke ouders

SP SP GroenLinks Nederland 03-03-2020 19:00

Met twee aangenomen voorstellen hebben de SP en GroenLinks vandaag een gevoelige tik uitgedeeld aan particuliere bijlesinstituten die alleen scholieren helpen die het kunnen betalen. Niet alleen komt er een reclameverbod voor deze instituten binnen scholen, ook moeten er met scholen afspraken gemaakt worden zodat ze zelf bijles aan gaan bieden wanneer dit nodig is. De bijlesindustrie is de afgelopen jaren gegroeid tot een markt waarin honderden miljoenen omgaan. Volgens SP en GroenLinks leidt deze ontwikkeling tot een groeiende kansenongelijkheid, omdat alleen kinderen waarvan de ouders het kunnen betalen, bijgespijkerd kunnen worden wanneer dat nodig is.

SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Natuurlijk is de eerste prioriteit dat iedereen gewoon goed onderwijs op school krijgt. Maar een uurtje Frans of wiskunde, omdat je daar niet iets minder goed in bent, hoort niet uitbesteed te worden aan dure instellingen, voor wie het kan betalen. Dat hoort gewoon voor iedereen beschikbaar te zijn. Goed onderwijs is geen gunst naar kinderen van rijke ouders, maar een recht voor iedereen.’

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Steeds meer kinderen volgen bijlessen en examentrainingen. Bijlesbureaus verdienen veel aan kinderen van ouders die het kunnen betalen. Door te voorkomen dat bijlesinstituten reclame kunnen maken binnen scholen, remmen we de prestatiedruk af bij om hun ouders hun kind bijles te laten volgen, enkel om hen hoger te laten scoren voor hun eindtoets. En zorgen we dat de kansenongelijkheid van kinderen in het onderwijs niet verder toeneemt en zeker niet af hangt van de dikte van de portemonnee van hun ouders.’

SP start grootschalig onderzoek passend onderwijs

SP SP Nederland 10-02-2020 08:25

De komende maanden enquêteert de SP docenten en ouders over vijf jaar passend onderwijs. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Er is geen onderwerp waar zoveel ouders en docenten zo vaak over bij ons aan de bel trekken als de begeleiding van leerlingen die wat meer zorg of aandacht nodig hebben. Tijd om die mensen allemaal aan het woord te laten.'

Vijf jaar geleden werd passend onderwijs ingevoerd met als belangrijkste beloften minder kinderen in het speciaal onderwijs en minder thuiszitters. 'Die beloften zijn allebei gebroken. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd, leraren worden gek van de bureaucratie en het gebrek aan ondersteuning in hun toch al overvolle klassen en leerlingen komen onnodig thuis te zitten', aldus Peter Kwint.

In de zomer praat de Tweede Kamer over de toekomst van passend onderwijs, maar voor die tijd willen wij uw ervaringen horen. Dus bent u docent – in het regulier of speciaal onderwijs – of ouder van een leerling of thuiszitter? Begeleidt u zorgleerlingen? Vul dan onze enquête in en help ons om de huidige dramatische situatie te verbeteren.

Kamer steunt wet SP en GroenLinks: schoolreis voor ieder kind

SP SP GroenLinks Nederland 17-12-2019 14:21

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag met ruime meerderheid ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerlid Peter Kwint en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. De wet zorgt ervoor dat geen enkel kind meer uitgesloten mag worden van schoolreisjes, kerstvieringen en andere activiteiten op school, in het geval een ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen. De wet is het sluitstuk van een jarenlang gevoerde discussie over de vraag of kinderen wel of niet als drukmiddel mogen worden ingezet, om ouders te dwingen de ouderbijdrage alsnog te betalen.

SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Elk jaar krijgen we weer schrijnende verhalen te horen over kinderen die op school moeten blijven, terwijl de rest van de klas weggaat op schoolreis. Opgroeien in armoede is voor een kind al erg genoeg. Op deze manier kunnen we een kind in ieder geval de ellende en de schaamte van zichtbaar op school moeten blijven terwijl de hele klas iets leuks gaat doen, in de toekomst besparen.'

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: 'Een kind dat niet mee mag op schoolreisje, herinnert zich dat een leven lang. Juist in het onderwijs, dat door ons allemaal wordt betaald, zou de portemonnee van ouders niet bepalend moeten zijn voor de kansen van een kind. Deze wet zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen. Natuurlijk lost dit niet alle kansenongelijkheid op, maar we zetten hiermee wel een mooie stap.'

De twee Kamerleden hopen op korte termijn het debat met de Eerste Kamer over hun wet te kunnen voeren. Op die manier kan de wet zo snel mogelijk worden ingevoerd, zodat de uitsluiting van kinderen bij schoolactiviteiten eindelijk tot het verleden behoort.

Betere betaling voor freelance journalisten

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 03-12-2019 14:10

Dinsdag sprak de Tweede Kamer, op initiatief van de SP, uit dat het kabinet met fotografen en schrijvende journalisten in gesprek moet om te komen tot betere betaling van freelancers. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Journalistiek is essentieel voor onze democratie, maar steeds meer journalisten kunnen nauwelijks hun gezin onderhouden. Freelancers worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat proberen we met dit voorstel te beëindigen.'

Aanleiding voor het voorstel – dat mede werd ingediend namens PvdA en GroenLinks – was de rechtszaak die freelance journalisten Ruud Rogier en Britt van Uem hadden aangespannen tegen De Persgroep. Terwijl De Persgroep al jarenlang vele tientallen miljoenen aan dividend uitkeert aan de aandeelhouders, betaalt het fotografen en schrijvende journalisten ronduit slecht. Onlangs gaf de rechter Rogier en Van Uem gelijk.

Kwint: 'Nu er eindelijk een rechterlijke uitspraak ligt die zegt dat de betaling van freelance journalisten echt onder de maat is, is het aan de politiek om het initiatief te nemen. Door deze oproep moet het kabinet in gesprek met journalisten, fotografen en vakbonden over een minimum, zodat in de toekomst journalistiek niet verwordt tot een bijbaantje, maar het de belangrijke publieke taak blijft die het zou moeten zijn.'

Kamer steunt SP: Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs

SP SP Nederland 13-11-2019 08:38

Dinsdag stemde de hele Tweede Kamer in met het verzoek van SP-Kamerlid Peter Kwint om de wet aan te passen zodat nieuwe scholen voor speciaal onderwijs weer kunnen worden opgericht. Kwint: ‘Nu staan juist kwetsbare kinderen vaak tijden op een wachtlijst tot er plek is op een school met de expertise voor wat zij nodig hebben. Terwijl juist deze kinderen zo hard een plek verdienen.’

Jarenlang was het wettelijk haast onmogelijk om nieuwe scholen voor speciaal onderwijs op te richten. Met dit voorstel moet de regering de wet aanpassen, zodat dit wel weer mogelijk wordt. Kwint: ‘Proberen om met een paar kleine aanpassingen zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs te houden is een uitstekend idee, ga daar ook vooral mee door. Maar te vaak horen we dat kinderen thuis komen te zitten of schade oplopen doordat er geen plek is in het speciaal onderwijs. Met dit voorstel hopen we een eerste stap te hebben gezet naar het voorkomen van dit soort ellendige situaties in de toekomst.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Jaag investeringsfondsen weg uit de kinderopvang

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 20-06-2019 08:07

Kinderopvang moet gericht zijn op goede begeleiding van jonge kinderen, niet op het maken van zoveel mogelijk winst. Dat is de strekking van een voorstel dat de SP samen met GroenLinks en de PvdA doet. Nu verdwijnen miljoenenwinsten in de zakken van buitenlandse investeringsfondsen, waarvan het enige doel het halen van een hoog rendement is.

De afgelopen jaren hebben steeds meer grote buitenlandse ondernemingen Nederlandse kinderopvangorganisaties opgekocht met het doel om winst te maken. Nu is namelijk de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in Nederland, anders dan in bijvoorbeeld het onderwijs, onderdeel van de markt. Tenminste, markt, het merendeel van de kinderopvang wordt gewoon via toeslagen vanuit belastinggeld betaald. Een veilige investeringsoptie voor investeerders dus.

Maar er zijn forse risico’s. Eerder ging al een grote kinderopvangorganisatie failliet nadat het was uitgekleed door een zogenaamd private equity fonds. Daarnaast bestaat het risico dat deze fondsen alleen maar investeren op rendabele plekken, waardoor de kinderopvang in minder dichtbevolkte gebieden helemaal verdwijnt.

SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Het is vrij eenvoudig. Kinderopvang is niet bedoeld om investeerders rijk te maken, maar om kinderen een veilige plek te bieden. Elke euro die bij een sprinkhaankapitalist met zo’n investeringsfonds terecht komt, gaat niet naar de verbetering van de kwaliteit van de opvang. Met onze belastingen subsidiëren we zo buitenlandse beleggingsclubjes die vooral het eigen rendement belangrijk vinden. Weg ermee dus!’

'Het is eigenlijk te gek voor woorden dat over de rug van onze kinderen winst wordt gemaakt. Goede kinderopvang is een publieke aangelegenheid en we weten hoe belangrijk de ontwikkeling in de eerste jaren zijn voor de rest van iemands leven. Ik kies de belangen van onze kinderen boven rendementen', aldus Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks.

Hardere aanpak taalachterstanden bij kinderen bittere noodzaak

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 13-06-2019 11:51

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt voor te kijken of de leerplicht kan worden aangepast voor kinderen met een taalachterstand. Zij zouden dan al voor hun vierde naar een voorschool gaan. Kwint: 'Een rigoureuze maatregel ja. Maar we zien nu dat kinderen die met een taalachterstand aan school beginnen vaak hun leven lang tegen achterstanden moeten knokken. Dan moet je niet wachten tot een kind vier is, maar kiezen voor het belang van dat kind en kijken of de voorschool op de kinderopvang al eerder problemen kan voorkomen.'

Steeds meer kinderen hebben problemen met de Nederlandse taal. Maar liefst 18% van de 14-jarigen in Nederland is de facto laaggeletterd en dit percentage neemt alleen maar toe. Ook heeft maar liefst 1 op de 3 basisscholen in Nederland het taalonderwijs niet op orde. Kwint: 'Laaggeletterdheid draag je je hele leven met je mee. Je hebt problemen met solliciteren, met het invullen van formulieren en het lezen van belangrijke brieven. Daarnaast hoor je vaak van laaggeletterde mensen dat ze gebukt gaan onder schaamte en alles doen om te verbergen dat ze niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Je moet zoveel als mogelijk doen om kinderen deze ellende te besparen.'

Nu al kunnen kinderen na een indicatie van een Ouder- en Kindcentrum gebruik maken van voorschoolse lessen in de kinderopvang. Maar daar moeten ouders een eigen bijdrage voor betalen en de deelname is niet verplicht. Kwint: 'Eerder hebben we samen met PvdA en GroenLinks voorgesteld om deze voorschool gratis te maken. Daar profiteert het kind van en daar profiteert op termijn de hele samenleving van. Maar dan nog heb je geen zekerheid dat een kind ook echt naar die voorschool toegaat. Daarom moet het kabinet onderzoeken wat je zou moeten veranderen aan de leerplicht om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen de best mogelijke voorbereiding krijgen voor ze naar school gaan. Om te voorkomen dat ze een leven lang tegen achterstand moeten knokken.'

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.