Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

D66 en de Coronawet

D66 D66 Nederland 15-06-2020 16:44

De conceptversie van Coronawet roept veel vragen op. D66 heeft grote zorgen en stemt daarom niet zomaar vóór. Op deze pagina lees je daar meer over.

Op dit moment is er nog sprake van een lappendeken van plaatselijke noodmaatregelen in ons land. Die maatregelen roepen veel vragen op en zijn weinig democratisch tot stand gekomen. D66 wil dat daarvoor in de plaats een goede wettelijke regeling komt, waar het parlement in openbaarheid over debatteert en stemt. Daarbij moet een goede balans zijn tussen het beschermen van onze gezondheid en het beschermen  van onze vrijheden. Ook moet er goede democratische controle zijn. Geen decreten van bestuurders.

Huidige maatregelen beginnen te knellen

De huidige noodverordeningen worden vastgesteld door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, waarbij zij geen toestemming nodig hebben van de gemeenteraden. Er is dus geen democratische betrokkenheid en alleen enige democratische controle achteraf. In de eerste fase van acute spoed viel dat nog te begrijpen, maar nu de maatregelen langer duren begint dit steeds te knellen. Zeker omdat het gaat over het inperken van belangrijke vrijheden, zoals het recht op privacy en godsdienstvrijheid. Maar ook maatregelen die, bijvoorbeeld, voorkomen dat iemand zijn ouders kan bezoeken in een verpleeghuis grijpen zeer diep in het leven van mensen.

Het is daarom goed dat de Tweede Kamer spreekt over een steviger juridisch fundament voor eventuele toekomstige maatregelen om de volksgezondheid te beschermen.

D66 is kritisch op voorgestelde noodwet

Dat wil niet zeggen dat alles zo maar goed is. De eerste versie van het wetsvoorstel van het kabinet van de zogenaamde Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 roept veel vragen op. Daarom gaan we het wetsvoorstel kritisch beoordelen, zoals we vanaf het begin van de coronacrisis ook kritische vragen hebben gesteld over  de noodverordeningen en de inperking van onze vrijheden.

Lees ze hier:

Parlement heeft altijd het laatste woord

De conceptversie van de tijdelijke noodwet ziet er niet goed uit. D66 heeft bijvoorbeeld grote zorgen over  de lange duur van de wet, namelijk een jaar. Het is een noodwet die de mogelijkheid biedt vergaand onze rechten in te perken. Daarom moet de wet na drie maanden vervallen, tenzij de Tweede Kamer besluit de werking van de wet te verlengen. Verder is D66 kritisch over het feit dat de Minister zichzelf in de wet de macht geeft allerlei nieuwe bindende regels te maken via ministeriële regeling, zonder dat de Tweede Kamer daaraan te pas komt. Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen: “Het parlement heeft altijd het laatste woord over regels die onze vrijheden zo vergaand inperken. Ik ben niet van plan de Minister een carte blanche te geven.” Ook heeft hij zorgen over nieuwe hogere boetes die het voorstel introduceert, wanneer mensen bepaalde regels overtreden.

Het Kabinet wil met de tijdelijke noodwet ook een juridische basis leggen voor een corona-app. Kamerlid Kees Verhoeven: “Voor D66 staan alle seinen nog op rood. De werking via bluetooth levert privacy-gevaren op. Er is bij Minister De Jonge geen gebrek aan coronaplannetjes, maar er zal goed doordacht moeten worden wat het doel is en of dat in verhouding staat tot de middelen.”

Kamerleden Maarten Groothuizen en Kees Verhoeven hebben hun kritiek op de conceptversie van de tijdelijke noodwet via verschillende (sociale) media geuit.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Nieuwe Democraat: Grote uitdagingen

D66 D66 Nederland 13-05-2020 12:30

Nieuwe Democraat: Grote uitdagingen

Deze week valt bij de leden van D66 de nieuwe Democraat op de mat. Het ledenblad van D66 staat dit keer in het teken van ‘grote uitdagingen’.

Het ledenblad tijdens de coronacrisis

En toen was daar – uit het niets, leek het wel – de coronacrisis. Democraat sprak met D66-senator Peter van der Voort, hoofd intensive care in Groningen, die het aantal ic-bedden op zijn afdeling in korte tijd moest zien te verdriedubbelen.

Intussen stampte minister Wouter Koolmees (SZW) met het kabinet in een paar weken een noodmaatregel uit de grond om zoveel mogelijk te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en mensen hun baan verliezen.

Download en lees de hele editie → (pdf).

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot haalde zich flink wat op de hals, toen hij vorig jaar september de halvering van de veestapel bepleitte als antwoord op de stikstofcrisis. Opportunist? De Groot strijdt al zijn hele werkzame leven voor een toekomstbestendige visie op landbouw en natuur. Daarover een interessant gesprek met Tjeerd.

Op initiatief van Tweede Kamerlid Paul van Meenen reisde D66 maandenlang langs diverse basis- en middel- bare scholen door het hele land. Om ideeën op te halenvoor een nieuwe onderwijsvisie; voor het onderwijs van de toekomst. Democraat ging mee met Paul en Rob Jetten naar de Amsterdamse Bijlmer. Verslag van het laatste Scholenreis-bezoek voor de onderwijs-lockdown begon…

Specialisten noemen hem een witte raaf; een eenzame strijder. IT-platform AG Connect riep hem in maart uit tot IT-politicus van het jaar 2019. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven over de grote uitdagingen op het gebied van (ethische) technologie. “Desnoods moet je techreuzen een kopje kleiner maken.”

Democraat gaat in gesprek met wethouders Berend de Vries (Tilburg), Paul van Meekeren (Purmerend) en Maarten van Vierssen (Apeldoorn) over hoe je lokaal het klimaat helpt met schone energie.

Een gesprek met D66-wethouder Fleur Spijker en raadslid Sander van Diepen uit Leiden over de crisis op de woningmarkt.

Voortaan ook de Democraat ontvangen?

Sluit je aan. Door lid te worden ontvang je het ledenblad via de post, ben je straks weer welkom bij al onze bijeenkomsten en besluit je mee over de toekomst van onze partij. Word lid.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 D66 Nederland 12-12-2019 16:39

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 dient vandaag een wet in voor staatshackers. Staatshackers gebruiken cyberwapens bij hun opsporings- en inlichtingenwerk, maar daar is nog geen wetgeving voor. Nederland zou hiermee het eerste land ter wereld zijn met hackwetgeving, waarin staat welke afweging de overheid moet maken als één van hun hackers een softwarelek gebruikt als ingrediënt voor cyberwapens.

Iedere dag zijn de hackers van de overheid bezig met het verzamelen van zogenaamde ‘zerodays’. Dit zijn softwarelekken die nog niet bekend zijn en dus niet gedicht kunnen worden. Over het gebruik van deze lekken en de afhandeling ervan wordt nu geen verantwoording afgelegd.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: “Staatshackers gebruiken cyberwapens om in te breken op digitale netwerken. Zij hebben veel ongecontroleerde macht in handen, zonder ook maar enige verantwoordelijkheid af te leggen. De hele samenleving is aangesloten op het internet. Het gebruik van cyberwapens kan desastreuze gevolgen hebben. Zoals het platleggen van de Rotterdamse haven of het blokkeren van energieleveranciers. Maar denk ook aan het binnendringen van iPhone’s, laptopcamera’s of pacemakers. Het wordt hoog tijd dat er hackwetgeving komt, waar onze staatshackers zich in de toekomst aan moeten houden.”

Softwarelekken gebruiken of dichten?

D66 komt met een initiatiefwet die voorschrijft welke softwarelekken gebruikt mogen worden en wanneer ze juist gemeld en gedicht moeten worden. Verschillende ministeries en diensten moeten hier toezicht op houden, zodat wordt samengewerkt en alle belangen worden afgewogen. Denk daarbij aan de nationale veiligheid, maar ook aan de veiligheid van consumenten en hun privacy.

Verhoeven: “Op dit moment beslissen alleen de hackers van onze inlichtingendiensten en de politie wat er met de verzamelde softwarelekken gebeurt. Dat is schimmig, verder weet niemand welke lekken zij behouden en niet openbaar maken. Deze softwarelekken kunnen bedrijven dan dus niet repareren en dat maakt onze samenleving kwetsbaar. Criminelen en andere landen kunnen diezelfde lekken gebruiken om ons te hacken. De huidige wet loopt achter op de praktijk, daar moeten we nu echt wat aan doen.”

Lees hier de initiatiefwet van Kees Verhoeven.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Lidmaatschap EU in Grondwet stap dichterbij

D66 D66 Nederland 10-12-2019 10:18

Lidmaatschap EU in Grondwet stap dichterbij

De Raad van State is positief over het voorstel van D66 om het lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Het lidmaatschap hoort zonder twijfel tot ‘een van de hoofdelementen van ons staatsbestel’, aldus het adviesorgaan. Een Grondwetswijziging komt met dit positieve advies een stap dichterbij en kan nu voor behandeling naar de Tweede Kamer.

Het EU-lidmaatschap staat al in de Grondwet van ruim 20 andere lidstaten, waaronder Duitsland en  Frankrijk. D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ‘De samenwerking binnen de EU zorgt al 70 jaar voor vrede, veiligheid en voorspoed in Europa. Europese besluiten beïnvloeden de levens van miljoenen Nederlanders. Nederland is verweven met de Europese Unie en daarom verdient het lidmaatschap een plek in de Grondwet. Mooi dat de Raad van State nu ook het belang van de Europese samenwerking onderstreept.’

In mei dienden Rob Jetten en Kees Verhoeven het voorstel tot een Grondwetswijziging in. Door het lidmaatschap in de Grondwet op te nemen, is het moeilijker om eventueel uit de EU te stappen. De Tweede Kamer  moet dan twee keer – met een verkiezing tussendoor – over  het voorstel stemmen. Uiteindelijk is daarbij dan een tweederde meerderheid nodig.

Volgens Verhoeven is het gevaarlijk om de gevolgen van eventuele uittreding te onderschatten: ‘In Groot-Brittannië zorgt de Brexit voor gigantische chaos. Begrijp me goed: ik wil helemaal nooit uit de EU. Maar mocht zoiets ooit toch ter sprake komen, dan zorgen we er met deze Grondwetswijziging voor dat je daar heel erg goed over moet nadenken.’

D66 wil ook dat de Tweede Kamer een duidelijkere rol krijgt bij Europese besluitvorming. De betrokkenheid van het nationale parlement is nu nog geregeld via losse afspraken die moeilijk te vinden zijn. Daarom vindt de coalitiepartij het belangrijk om in de wet vast te leggen hoe de regering het parlement betrekt bij Europese besluitvorming.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 pleit voor digitale revolutie

D66 D66 Nederland 19-11-2019 06:00

D66 wil de indringende datamacht van bedrijven en overheden beperken. Dat is cruciaal om onze democratie, onze rechtstaat en onze vrijheid te beschermen.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Er worden steeds meer algoritmes gebruikt die data van onschuldige mensen analyseren op verkeerd gedrag zonder dat zij ergens van verdacht zijn. Nu is het SyRI, straks zijn het gezichtsherkenningscamera’s die controleren of je door rood loopt. Techreuzen en overheden kunnen steeds dieper in onze levens treden. Dat gebeurt zonder dat we daar grip op hebben. Zonder dat we een vrije keuze of inspraak hebben. Zonder dat we ons recht kunnen halen. Daarom moeten we nu ingrijpen, we kunnen niet langer afwachten.”

De partij lanceert vandaag een pamflet met de titel ‘Digitale Revolutie’, daarin staan 12 voorstellen om de steeds verdergaande datamacht van techreuzen en overheden in te perken. Ingrijpende algoritmes zoals gebruikt bij gezichtsherkenning of SyRI moeten volgens de partij verboden worden tot er wetgeving en toezicht is.

Verhoeven: “Iedereen moet vrij online kunnen surfen zonder dat anderen meekijken. Het wordt met de dag duidelijker dat overheden en techreuzen te hongerig zijn naar onze persoonsgegevens. Algoritmes verdelen ons in hokjes: autochtoon, extreemrechts, arm, homoseksueel of hoogopgeleid. Op basis daarvan worden beslissingen genomen. Van fraudeonderzoek tot het onder je neus schuiven van nepnieuws. Dat heeft gevolgen voor onze vrijheid en grondrechten. Discriminatie ligt op de loer en privacy verdwijnt. De politiek moet hier paal en perk aan stellen. Er gebeurt veel te weinig”.

Algoritmes van Spotify en Netflix adviseren de volgende track of serie, Amazon en Alibaba bepalen het koopgedrag van miljarden mensen door hen online te volgen. Techreuzen misbruiken hun marktmacht om hun dominante positie te behouden. D66 wil de ontwrichtende media- en markmacht van techreuzen inperken door ze op te knippen en overnames van concurrenten moeilijker te maken. Dit betekent dat bijvoorbeeld Facebook een dienst zoals Whatsapp zou moeten afstoten en niet zomaar een concurrent als Instagram mag overnemen. Op die manier kan een monopolie worden opengebroken.

Lees hier het pamflet ‘Digitale Revolutie’.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Scherp China beleid aan

D66 D66 Nederland 30-09-2019 05:30

D66 wil een mensenrechten-impacttoets voor de export van bepaalde IT-producten. Techniek die misbruikt kan worden voor mensenrechtenschendingen – zoals gezichts- of emotieherkenning – mag dan niet worden geëxporteerd naar landen als China. Ook willen we dat Nederlandse bedrijven mee kunnen dingen bij Chinese aanbestedingen.

Als de Chinese markt niet opener wordt, dan moet de EU Chinese bedrijven uitsluiten van openbare aanbestedingen. Deze en andere aanbevelingen staan in de reactie van D66 op de China-strategie van minister Blok, die we bestempelen als ‘een lege huls’.

Sjoerd Sjoerdsma: “De China-strategie van Blok is te veel een lege huls. Het is een mooie analyse van hoe China is gegroeid naar een steeds dominantere macht, maar helpt niet om onze bedrijven, banen en verdienvermogen te beschermen. En de mensenrechten komen er al helemaal bekaaid vanaf. Dat daarom roepen we minister Blok op het Nederlandse China beleid aan te scherpen.”

We vinden het nodig om scherpe en duidelijke keuzes te maken in de complexe relatie met China. Handel en economische belangen zijn daarbij belangrijk, maar dat betekent niet dat Nederland en de EU zich als een gekke henkie moet opstellen en alle oneerlijke handelspraktijken moet toestaan. Er zijn duidelijke maatregelen nodig om onze bedrijven en vitale infrastructuur te beschermen tegen ongewenste Chinese inmenging. Ook moet er veel meer aandacht komen voor de slechte mensenrechtensituatie.

De beste benadering van China is via de Europese Unie. Dat betekent veel meer gezamenlijk optreden en lidstaten niet tegen elkaar laten uitspelen door Chinese investeringen. Bovendien moet de EU veel meer investeren in de opbouw en uitbouw van de eigen tech-industrie.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Europa doet nu niet mee in de top van de tech-wereld. Daardoor zijn we gedwongen afhankelijk van Chinese bedrijven, en dat is te kwetsbaar. Want soms kun je het verschil niet zien tussen een Chinees bedrijf, de Chinese overheid of de Chinese Communistische Partij. We moeten de controle houden over onze eigen technische infrastructuur en waken over onze data en privacy-standaarden. Daar ligt een belangrijke rol voor de EU.”

Lees hier de reactie van D66 op de China-strategie van het Nederlandse kabinet.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Neem lidmaatschap EU op in de Grondwet

D66 D66 Nederland 09-05-2019 13:40

Neem lidmaatschap EU op in de Grondwet

D66 wil dat het lidmaatschap van de Europese Unie wordt verankerd in de Nederlandse Grondwet. Daartoe dienen fractievoorzitter Rob Jetten en Europa-woordvoerder Kees Verhoeven een Grondwetsvoorstel in.

Opname van het lidmaatschap in de Grondwet doet recht aan het grote belang dat de EU heeft voor Nederland. Zeventien andere EU-lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, gingen Nederland al voor.

Jetten: “Nederland en de Europese Unie gaan hand in hand. Dankzij de Europese samenwerking leven we al ruim zeventig jaar in vrede, veiligheid en voorspoed op ons continent. Heel veel Europese besluiten beïnvloeden de levens van miljoenen Nederlanders. En die nemen we samen met de andere EU-lidstaten. Nederland is verweven met de Europese Unie. Het is wat D66 betreft dan ook logisch om het EU-lidmaatschap in de Grondwet op te nemen.”

Als het EU-lidmaatschap zoals voorgesteld in Nederlandse de Grondwet wordt opgenomen, betekent het ook dat een Grondwetswijziging nodig is om eventueel uit de Unie te stappen. Dan moet het parlement er twee keer over stemmen, waarbij uiteindelijk een tweederde meerderheid nodig is.

Kees Verhoeven: “We zien bij Brexit wat voor chaos  en ellende het oplevert als je überhaupt aan uittreding begint – en al zeker ondoordacht en gebaseerd op leugens. Er is veel te makkelijk gedacht over wat het zou betekenen en wat de gevolgen zijn. Hiermee laten we zien dat we aan de Europese Unie net zo hechten als aan andere bepalingen in de Grondwet. Die verander je ook niet op een druilerige achternamiddag.”

Ook wil D66 dat er een wet komt die de betrokkenheid van het Nederlands parlement regelt bij het sluiten van nieuwe verdragen en Europese wetten. Op dit moment zijn er vooral losse afspraken over de manier waarop het Nederlandse parlement betrokken is bij EU-besluitvorming. Zo’n Europa-wet legt duidelijk vast welke informatie wanneer naar de Tweede Kamer gaat. Bovendien kan de wet ervoor zorgen dat de Kamer eerder betrokken wordt bij bijvoorbeeld overdracht van bevoegdheden aan de EU

Jetten: “Door het lidmaatschap in de Grondwet op deze manier op te nemen, krijgt het Nederlandse parlement een duidelijkere rol bij Europese besluiten en bij mogelijke uittreding. Bovendien doet het recht aan onze historische verbondenheid: Nederland is een van de zes grondleggers van de Europese samenwerking en drijvende kracht achter veel belangrijke Europese besluiten.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

EU moet zich klaarmaken voor technologische wapenwedloop

D66 D66 Nederland 03-05-2019 04:30

EU moet zich klaarmaken voor technologische wapenwedloop

D66 wil dat Europa zich klaarmaakt voor de technologische wapenwedloop die zich nu afspeelt. De partij publiceert vandaag een Europese Techvisie waar de Europese Unie mee aan de slag moet.

Kamerlid Kees Verhoeven: “We worden weggedrukt door landen zoals China en de Verenigde Staten. Daarmee kan welvaart, invloed en veiligheid uit onze handen glippen. Dat zou rampzalig zijn voor Nederland, voor alle Europese landen en voor de stabiliteit in de wereld. Het is zaak dat de Europese Unie de dreiging serieus neemt en alle naïviteit en afwachtendheid van zich afschudt.”

Daarom pleit D66 voor een gezamenlijke Europese techstrategie. Technologieën zoals 5G, cybersecurity en kunstmatige intelligentie moeten meer in handen van de Europese Unie komen. China, de VS en landen als Japan en Zuid-Korea investeren hier fors in vanuit strategische geopolitieke afwegingen. Europa blijft achter.

Verhoeven: “Voor de duidelijkheid. Landen als Nederland kunnen dit niet in hun eentje. Als eensgezinde Europese Unie met een ambitieuze agenda kunnen we voldoende tegenstand bieden, cyberaanvallen afslaan en offensief innoveren. Alleen zo kunnen we zorgen dat de belangen van mensen centraal staan in plaats van de belangen van een kapitalistische bedrijfscultuur of die van een centrale staatscultuur.”

De partij stelt voor dat via de Europese meerjarenbegroting 50 miljard extra wordt geïnvesteerd in technologieën zoals kunstmatige intelligentie, quantumcomputing, cybersecurity, ruimtevaart en digitale infrastructuur. Daarnaast moet een Europese techcommissaris aangesteld worden voor stevig Europees industriebeleid. Ook stelt D66 voor dat in Eindhoven een Europees instituut voor kunstmatige intelligentie komt.

Lees hier meer over onze voorstellen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Gun Britten uitstel zonder voorwaarden voor Brexit

D66 D66 Nederland 13-03-2019 08:12

Gun Britten uitstel zonder voorwaarden voor Brexit

Nu het Lagerhuis het nieuwe Brexit-plan van Theresa May heeft verworpen, moet het Verenigd Koninkrijk ruimschoots uitstel krijgen voor een goede Brexit-deal of een terugkeer naar de EU. D66 vindt dat na alle chaos en interne ruzie de Britten nu rust en ruimte moeten krijgen voor bezinning. Zodat ze niet langer op basis van een tikkende tijdbom besluiten hoeven te nemen.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ‘Gun de Britten nu de tijd die ze nodig hebben, zonder extra eisen en termijnen. De afgelopen maanden is er gepraat, geruzied en onderhandeld. Het was chaos, theater en drama maar zonder enig resultaat. Maandagavond leek er nog een doorbraak te zijn, maar zelfs dit uiterste bod bleek niet acceptabel voor het Britse parlement. Uitstel is nu de enige kansrijke optie, die na bezinning kan leiden tot afstel. Een no-deal Brexit is een stap in de duisternis met extreem negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de handelsrelaties  en de situatie in Noord-Ierland.’

Andere opties zijn weggevallen. De Britten in de douane-unie houden, lijkt niet haalbaar. Een tweede referendum op dit moment evenmin en vrijwel niemand wil een desastreuze no-deal Brexit. Het Verenigd Koninkrijk blijft tijdens het uitstel wat D66 betreft gewoon volwaardig lid van de Europese Unie, met alles wat daarbij hoort. Die situatie kan duren tot er een overeenkomst ligt waar zowel de Britten als de EU akkoord mee zijn en de uiteindelijke scheidingspapieren zijn getekend.

Verhoeven wil dat het Verenigd Koninkrijk gedurende het uitstel volwaardig lid blijft van de EU. Dat zorgt voor de meeste zekerheid voor mensen en bedrijven. Aan het uitstel zijn geen verdere voorwaarden verbonden, dus ook geen deadline. Verhoeven: ‘Het Verenigd Koninkrijk neemt de belangrijkste beslissing van deze eeuw en dat kost tijd. Wij gunnen ze die tijd. Ook om ervoor te zorgen dat Nederlanders in het VK en Britten in de EU zijn beschermd. Zij moeten niet het slachtoffer worden van overhaast en ondoordacht gedoe, van schreeuwende en liegende politici.’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt. D66 ziet de economische crisis als een uitdaging om - net als in Nederland - ook in Europa te hervormen.

Speech Kajsa Ollongren Congres 109

D66 D66 VVD Nederland 10-03-2019 16:11

Speech Kajsa Ollongren Congres 109

Lees hier de toespraak van vicepremier Kajsa Ollongren op het 109de D66-congres terug. In haar speech uitte de D66-minister kritiek op ‘de sterke mannen’ Poetin, Trump, de Braziliaanse president Bolsonaro en Erdogan. De politiek van ‘de sterke mannen’ vormt een gevaar voor onze liberale democratieën en zet de positie van vrouwen en minderheden onder druk. Daarnaast riep Ollongren de Britten op om in de Europese Unie te blijven.

Verdedig onze waarden vastberaden

Congres,

Ik open met een punt van kritiek op de Tweede Kamerfractie. Noem het omgekeerd dualisme. Dinsdag verdedigt Kees Verhoeven het initiatiefwetsvoorstel om smadelijke belediging van onze Koning én buitenlandse staatshoofden en koningen uit de wet te schrappen. Gelijke behandeling, een goede zaak, denkt u wellicht. Maar ik denk wel dat we moeten vaststellen: hij is hiermee rijkelijk laat.

Woensdag jongstleden vond een smadelijke belediging en vernedering plaats van de Koninklijke. Real Madrid – Ajax 1-4. De Madrileense kranten zijn nog niet uitgesproken over de club uit de Republiek Amsterdam.

Congres,

Iets in me zegt dat de Feyenoorder Verhoeven doelbewust dit risico op vervolging van Ajax heeft genomen.

Democraten,

Wat mooi dat jullie met zo velen hier zijn! Wat hebben we ons weer kunnen uitleven vandaag. Want D66-leden bepalen zelf wat er in ons verkiezingsprogramma staat. One woman, one vote. Ook voor mannen trouwens.

En net als bij de democratie in Den Haag hebben we vandaag ook weer kunnen zien: Het is een prachtig en charmant systeem, de partijdemocratie. Maar soms duurt het wel lang voor je tot een besluit komt.

Ook goed om te zien dat hier twee vrouwen op de eerste rij zitten die een D66-lijst trekken. De één, een Utrechtse ethica en wetenschapper, Annelien wil de Eerste Kamer, de chambre de réflexion, verlichten met haar stralende Rede. In de eerste debatten leerden de kijkers en luisteraars haar in al het door-elkaar-heen-gepraat goed kennen: ze staat voor de klas. Ze werkt in een ziekenhuis en op een universiteit. Én ze is als jonge moeder, op zoek naar een school voor haar kind. Congres, wie zou nou niet zo’n lijsttrekker willen?

De ander is een ervaren en gepassioneerde politica. Pro-Europeser zijn ze niet te vinden, denkt u? Dat klopt. Maar als er kritiek op Europa moet worden geleverd staat ze ook vooraan. Sterker nog: toen Juncker laatst tegen alle regels in zijn naaste medewerker benoemde tot hoogste ambtenaar, liet Sophie zich met rolstoel – vanwege rugproblemen – naar Straatsburg rijden. Om daar een vlammend betoog tégen te houden. Zo overtuigend dat fervente anti-Europeanen erbij verbleekten. Congres, wie zegt dat mildheid met de jaren komt?

Congres,

Wat een heerlijk gepassioneerd verhaal van Rob daarstraks over samenwerken. Uit mijn hart gegrepen. Rob, je bent inmiddels terug van de klimaatmars en vanaf deze plek wil ik je zeggen: Ik zie elke maandag van dichtbij tijdens het coalitieoverleg hoe je de plek van de politieke reus Pechtold hebt ingenomen. Vol zelfvertrouwen. Vol passie.

Samen knokken we daar voor de idealen van D66. Altijd met de wens om eruit te komen, om resultaat te boeken. Of zoals je het zelf zei zojuist: “Vooruitgang bereik je door samen te werken.”

Congres,

D66 moet wat mij betreft altijd trendzetter zijn. Verkenner van onontgonnen ideeën. Een club van politieke ontdekkingsreizigers. In die geest heeft onze partij ook gewerkt aan de totstandkoming van het regeerakkoord. Waar Nederland eerst niet eens op weg was naar de klimaatdoelen van Parijs, verscherpt dit kabinet de ambities. Laat ik voorzichtig zeggen dat niet alle politieke partijen daarvan overtuigd waren aan het begin. Hoe kwam het dan toch zo ver? Het begon met een verkiezingsprogramma van de hand van dit congres. Van u. Een programma dat meer CO2 bespaart dan dat van alle andere partijen. Maar daar bleef het niet bij.

Tijdens de formatie trok tweevoudig Groenste Politica Stientje van Veldhoven haar onderhandelingspartners over de streep. En onlangs kwam ze met een visionair plan voor  meer international treinverkeer, zodat we in de toekomst niet meer hoeven te vliegen van Amsterdam naar Berlijn.

En dan Menno Snel. Heel af en toe is hij in het nieuws met de wat onderbelichte problematiek bij de Belastingdienst. Maar Menno is een geheime klimaatkoning. Of het nu gaat om beperken van het belastingvoordeel van vliegen of het beprijzen van CO2-uitstoot. Noem een economische sector en Menno heeft aan de klimaattafels geholpen om de doelen te halen. En dat doet hij niet alleen in Nederland. Hij bracht zelfs Europese landen bij elkaar om te zorgen dat we als EU-lidstaten niet langs elkaar heen werken met een vliegtax, maar steeds meer samen gaan optrekken.

Menno en Stientje, Ze vormen een groene tandem.De VVD heeft de Minister van Klimaat, maar wij leveren twee staatssecretarissen van klimaat!

Ik ga verder met de zendtijd D66-bewindspersonen. Neem onze eigen Wouter Koolmees. Zijn economische inzichten worden breed gerespecteerd. Ook bij de andere partijen. Dat heb ik meermaals met eigen ogen gezien. Hij wil de groeiende groep van praktisch opgeleiden, die steeds meer van uitzendbaan naar payroll-opdracht gaan, uitzicht bieden op een vaste baan. Wouter werkt aan een toekomst waarin mensen met een lager inkomen meer zekerheid hebben. Een toekomst om naar te verlangen!

En dan Ingrid, onze Ingrid. Een keurige dame op het eerste gezicht. Maar wij kennen haar als een straatvechter die aan de basis stond van de wederopbouw van onze partij. Ze kan voortborduren op haar rijke ervaring in Den Haag, waar ze als wethouder de zwakke scholen als sneeuw voor de zon deed verdwijnen.  Nu geeft ze beginnende vaklui een trede om op te staan. Ze investeert in het geduldige werk van fundamenteel onderzoek. En deze week heeft ze bedrijven, die te weinig vrouwen aan de top hebben, met gestrekte naaldhak aan de schandpaal te genageld!

Sigrid krijgt niet van iedereen lof. Zo vond de VVD-fractie haar handelsbeleid te veel gericht op progressieve waarden, zoals onderwijs en vrouwenrechten. Dat zou ervoor zorgen dat onze handel niet snel genoeg zou groeien. Stond op een ochtend in de krant. Diezelfde middag kwam het jaarlijkse onderzoek van VNONCW, met de vraag over welk beleid Nederlandse ondernemers het meest tevreden waren. En dat was… U raadt het al: het handelsbeleid van minister Kaag. Ze is een vrouw van de wereld weet wat er leeft onder ondernemers. Zo verstevigt Sigrid niet alleen het internationale en tolerante, maar ook het economische gezicht van D66.

Congres,

Emmanuel Macron, lanceerde deze week in alle talen van Europa, een campagne om de democratie in Europa te revitaliseren. Ik citeer: “Wij bevinden ons op een voor ons continent beslissend moment; een moment waarop we collectief de vormen van onze beschaving in een politiek, cultureel veranderende wereld opnieuw moeten uitvinden. Dit is het moment van de Vernieuwing van Europa.” Einde citaat.

Het nieuwe Europese élan van En Marche past ons als een handschoen. Daarom ben ik ook zo blij dat onze laatste spreker hier vandaag een van de oprichters van En Marche is: Astrid Panosyan.

Macron doet voorstellen die wij kennen uit onze eigen plannen, zoals het beschermen van onze democratie door buitenlandse financiering van politieke partijen te verbieden. Meer Europese samenwerking om cyberaanvallen tegen te gaan. En meer samenwerking op het gebied van defensie.

Congres,

Het is van niet te onderschatten belang dat de Franse president een visionaire campagne lanceert om de democratie te versterken. Maar er is ook minder goed nieuws. Ik zie een concurrerend model voor de liberale democratie ontstaan. Wereldwijd. Dat model zie ik als een groot gevaar. Mijn werktitel is het model van de zogenaamd sterke man.

Vrij naar Els Borst zou ik willen zeggen: politiek is te belangrijk om het aan zogenaamd sterke mannen over te laten. Te beginnen in Rusland: Poetin. De moeder van alle hedendaagse sterke mannen. Bij hem zien we een eerste element van de sterke-mannenleer: Agressie, zelfs militaire agressie, tegen buurlanden. Poetin viel niet alleen Oekraïne binnen met groene mannetjes zonder insigne, maar recent enterde hij ook schepen in de Zee van Azov. Hiermee verliest Europa iets wat we 70 jaar hebben gekoesterd: geen militaire strijd tussen natiestaten.

Congres,

De zogenaamd sterke man kiest niet alleen voor agressie tegen andere landen. Ook in het binnenland wordt een vijand gezocht. In een liberale-democratie wordt de kleinste minderheid, het individu, beschermt. Maar voor sommige individuen geldt dit steeds minder.

We dachten het dieptepunt bereikt te hebben met de bekende vrouwonvriendelijke uitspraak van Trump, maar de Braziliaanse president praat zelfs openlijk over de mogelijkheid om een vrouw te verkrachten. Niet alleen vrouwen lopen meer gevaar in dit model. Transgenders krijgen minder rechten.

Zo wil de Amerikaanse regering terugdraaien dat transgenders in het leger kunnen dienen. Op het gevaar af u somber te maken: ook sommige etnische en religieuze minderheden zien hun positie in de samenleving verzwakken. De Hongaarse leider Orban gebruikt campagneborden met onverholen antisemitische verwijzingen.

Ook houdt de zogenaamde sterke man niet van kritiek. Van niets wordt hij banger dan een man of vrouw met een kladblok of microfoon die vragen stelt. De persvrijheid staat wereldwijd steeds meer onder druk.

Erdogan bijvoorbeeld sloot meer dan 50 kranten, tijdschriften en uitgeverijen. Het land heeft meer dan 120 journalisten achter de tralies gezet. Meer dan enig ander land ter wereld.

Congres,

Er zijn méér zorgen. De positie van homo’s in Roemenië, en de positie van vrouwen in Polen onder het orthodox katholieke kabinet aldaar. Ik denk dat u het punt inmiddels wel heeft: autoritaire leider winnen terrein en hun ideale samenleving kent minder rechten voor vrouwen, minder voor LHBTI’ers, minder voor minderheden.

Ook in Groot-Brittannië heerst de zogenaamde sterke man. Nee Democraten, ik heb geen vrijzinnig nieuws over Theresa May. Ik heb het over Boris Johnson en Nigel Farage. May was in de campagne tegen de Brexit. Johnson en Farrage verlokten de Britten te stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Zonder plan.

Zij zouden de nationale soevereiniteit wel even terugpakken uit Brussel. Groot-Brittannië zou grote, betere handelsverdragen sluiten dan de EU. De resultaten stellen spreken voor zich… Groot-Brittannië sloot tot nu toe één handelsakkoord: met de Faeröer-eilanden. Tel uit je winst.

Maar belangrijker is: Het aantal racistische incidenten nam toe na het Brexitreferendum. De Britse economie presteert inmiddels heel slecht. In december kromp de Britse bedrijvigheid zelfs. Van koploper vóór de Brexit tot een hekkensluiter erna. Er verschijnen berichten over mogelijke medicijntekorten. Over tekorten aan voedsel. Over autofabrieken die sluiten. Zelfs over het evacueren van de Queen.

Waar zijn de verantwoordelijken eigenlijk? Heeft iemand de heren Johnson en Farage recent nog gezien? Deze sterke mannen en ridders van de soevereiniteit zitten onder de tafel, terwijl Theresa May hun rommel probeert op te ruimen. Maar dat is niet te doen. Groot-Brittannië ontspoort langzaam.

Congres,

We moeten het hebben over wat we eraan doen. Want we hebben er als zwijgende liberale democraten wereldwijd te weinig aan gedaan. Of dit een keerpunt in de geschiedenis is, zullen we pas later weten. Laten we er alles aan doen om onze waarden, om de vrije en open samenleving te beschermen en koesteren.

De komende week gaan de Britten in het House of Commons belangrijke stemmingen tegemoet over de Brexit. En ik wil hier een oproep aan hen doen. In de 21ste eeuw kun je als Europese natiestaat niet in je eentje Rusland en China aan. Brexit levert niets op behalve een steeds groter worden de chaos. En daarom zeg ik: Doe. Het. Niet. Britse vrienden, blijf in de EU!

Congres, en dan een verzoek aan u. Misschien is dit de eerste keer dat het vanaf een D66-podium wordt gezegd: Ik vraag u de komende tijd niet te twijfelen. Ik vraag uw vastberadenheid.

De komende verkiezingen komt het er echt op aan. Misschien hebben mensen op straat het gevoel dat deze verkiezingen minder belangrijk zijn dan verkiezingen van de Tweede Kamer. Maar u hier weet beter. En daarom vraag ik jullie campagne te voeren met in je achterhoofd: Dat van deze verkiezingen af hangt of uw provincie gaat meewerken aan de klimaatdoelen. Dat van deze verkiezingen af hangt of Nederland de komende vier jaar een stabiel land blijft. Én dat van deze verkiezingen af hangt of we onze waarden – Europese waarden – beschermen tegen de opkomst van de zogenaamde sterke man.

Dank jullie wel.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook