Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

274 documenten

Klaas Dijkhoff wil meer focus op ...

VVD VVD Steenbergen 22-05-2019 16:54

Staatssecretaris Mark Harbers neemt ...

VVD VVD Westerwolde 21-05-2019 18:44

Staatssecretaris Mark Harbers neemt verantwoordelijkheid en treedt af om asielcijfers. Reactie Klaas Dijkhoff: “Ook als cijfers een pijnlijk beeld schetsen, moeten zij met de Kamer worden gedeeld. Dat is, onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris, niet gebeurd. Niet omdat hij zelf zaken onder het tapijt wilde vegen, daar ben ik van overtuigd. Maar ze zijn er wel terecht gekomen. Het siert Mark Harbers dat hij de Kamer eerst heeft uitgelegd wat hier is misgegaan, voordat hij afscheid nam als staatssecretaris.” Reactie fractie VVD Westerwolde: Helaas! Deze staatssecretaris, Dhr. Mark Harbers, schatte wel degelijk de ernst in van de hele situatie rond het COA in ter Apel. Echter liep hij constant tegen Europese richtlijnen/regels aan. De @VVDWesterwolde zal zijn opvolger blijven vragen om stevigere maatregelen, tegen de overlast van de veilige landers! Het zou heel wat schelen als deze groep weer sneller terug moet naar hun eigen land. En verder zullen wij ons sterk blijven maken voor meer politieinzet in onze regio en een volwaardig politiebureau in Ter Apel.

Klaas Dijkhoff: ‘Het is nodig om te ...

VVD VVD Steenbergen 17-05-2019 17:28

Klaas Dijkhoff: ‘Het is nodig om te ...

VVD VVD Steenbergen 17-05-2019 08:57

VVD ErmeloEffectieve jaarvergadering ...

VVD VVD Nunspeet 11-05-2019 08:20

Effectieve jaarvergadering VVD Noordwest-Veluwe

VVD VVD Ermelo 10-05-2019 17:45

Het VVD netwerk Noordwest-Veluwe heeft dinsdag haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Landgoedhotel Villa Vennendal. De leden uit Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet stelden het bestuurlijk en financieel jaarverslag 2018 ongewijzigd vast. De bestuurssamenstelling vroeg meer aandacht. Penningmeester Reinder Jan Koelewijn was niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Netwerkvoorzitter Maarten Cornelissen uit Hierden bedankte de Ermeloër van zijn inzet, nadat even daarvoor Harderwijker Marcel Leerkes namens de financiële commissie de scheidende penningmeester al veel lof had toegewuifd. De opvolger van Koelewijn is Chris van Walree uit Ermelo, die nu voor de komende 3 jaren de penningen gaat beheren. De herverkiezing van Hans van Zetten als secretaris VVD netwerk werd met applaus bekrachtigd.

/r/dbb5c4cdab16b81cf7c332de7a85f9e0?url=http%3A%2F%2Fvvdermelo.nl%2Feffectieve-jaarvergadering-vvd-noordwest-veluwe%2F&id=9bb6ff4748a5a78b7e3efede8d12897f1fb25899 Christianne van der Wal en Hans de Haan/r/dbb5c4cdab16b81cf7c332de7a85f9e0?url=http%3A%2F%2Fvvdermelo.nl%2Feffectieve-jaarvergadering-vvd-noordwest-veluwe%2F&id=9bb6ff4748a5a78b7e3efede8d12897f1fb25899 links, penningmeester Reinder Jan Koelewijn

Binnen driekwartier waren alle noodzakelijke verenigingsbesluiten genomen en kon het debat beginnen. Daarvoor waren vooraf twee vragen geformuleerd. De eerste luidde: Wat is uw commentaar op de recent gevoerde liberale politiek in Nederland? De tweede luidde: Wat is uw mening over het discussiestuk van Klaas Dijkhoff: Liberalisme dat werkt voor mensen? Meer dan genoeg kruit voor een levendig en inhoudelijk debat dat effectief werd geleid door VVD wethouder Hans de Haan uit Ermelo. Ook Christianne van der Wal, landelijk voorzitter van het VVD Hoofdbestuur, nam deel. De partijvoorzitter gaf aan het begin context aan het discussiestuk, maakte tijdens het debat voortdurend notities die aan het eind resulteerden in haar conclusies. Ze dankte de leden uit Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet voor hun constructieve bijdragen. De Jaarvergadering sloot traditioneel af met een liberale borrel en bitterballen.    

/r/dbb5c4cdab16b81cf7c332de7a85f9e0?url=http%3A%2F%2Fvvdermelo.nl%2Feffectieve-jaarvergadering-vvd-noordwest-veluwe%2F&id=9bb6ff4748a5a78b7e3efede8d12897f1fb25899

The post Effectieve jaarvergadering VVD Noordwest-Veluwe appeared first on VVD Ermelo.

De onderwijsvrijheid verdient het om beschermd te worden

CDA CDA Zuid-Holland 26-04-2019 18:17

OPINIEARTIKEL De oproep van Klaas Dijkhoff om artikel 23 van de grondwet aan te passen of ondergeschikt te maken aan artikel 1, is in onze ogen niet de discussie die we moeten voeren. Het CDA vindt juist dat de onderwijsvrijheid het verdient om beschermd te worden. De keuzevrijheid die ouders hebben bij het kiezen van een school is een groot goed. Niet de staat, maar de ouders mogen in vrijheid deze verantwoordelijke beslissing nemen. Door de zorgelijke situatie die bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is ontstaan, staat onze onderwijsvrijheid onder druk. De school kwam in opspraak vanwege salafistische invloeden. Er zou zelfs sprake zijn van een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid of de democratische rechtsorde. Voor diverse mensen bleek dit hét startschot om de aanval op artikel 23 van de grondwet te openen. Dat artikel borgt de vrijheid van onderwijs en de gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs. Het zorgt ervoor dat ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun levensovertuiging of opvattingen over onderwijs en vorming. Artikel 23 van de grondwet bepaalt ook dat moet worden voldaan aan ‘deugdelijkheidseisen’: de objectieve criteria die voor alle scholen gelden, zoals de eisen die aan leraren worden gesteld en het voldoen aan de kerndoelen. De Onderwijsinspectie houdt hier toezicht op. We moeten eerlijk zijn. Scholen waar kinderen worden geïndoctrineerd met antidemocratische ideologieën en die onze normen en waarden bedreigen, zoals het politieke salafisme of jihadisme zijn volstrekt ongewenst. Deze stromingen keren zich af van de Nederlandse samenleving in plaats van bij te dragen aan actief democratisch burgerschap. Maar laten we duidelijk benoemen waar het wringt en niet het kind met het badwater weggooien. Moet de ernstige situatie bij het Cornelius Haga Lyceum het einde van de vrijheid van onderwijs betekenen? Natuurlijk niet! We hebben de dure plicht onze vrijheid van onderwijs juist weerbaar te maken tegen hen die deze vrijheid misbruiken. Binnen ons stelsel met vrijheid van onderwijs kunnen we regels maken of aanscherpen om misbruik te voorkomen. De minister voor basis- en voortgezet onderwijs moet nu echt prioriteit geven aan de aangekondigde wetgeving, waarmee we kunnen voorkomen dat scholen waar antidemocratisch gedachtegoed wordt verspreid, kunnen worden opgericht. Dat doen we door de inspectie aan de voorkant meer ruimte te geven om te controleren, in combinatie met een verbodsbepaling voor organisaties die onze democratische rechtstaat willen afschaffen. We willen een betere screening van schoolbestuurders, maar ook nadrukkelijker nagaan of binnen de op te richten school de burgerschapsopdracht die alle scholen hebben kan worden uitgevoerd. Wanneer schoolbestuurders van bestaande scholen over de schreef gaan, bijvoorbeeld door het verheerlijken van terroristisch geweld, dan worden ze geschorst. Ten slotte mogen we verwachten dat de burgerschapsopdracht van het onderwijs geen papieren tijger is. Nu kunnen scholen volstaan met theoretische kennis over de kenmerken van een democratie. We willen dat dit een aantoonbaar onderdeel vormt van de schoolcultuur, waarbij leerlingen geactiveerd worden hier mee te oefenen. De inspectie moet hier op kunnen handhaven. Zo kunnen leerlingen in de toekomst ook zelf actief bijdragen aan de Nederlandse democratische samenleving. Op deze manier beschermen we onze kinderen én onze samenleving door antidemocratische krachten te weren. En we behouden wat goed is: de verantwoordelijke keuze voor ouders en leerlingen om in vrijheid te kunnen kiezen voor een school die bij hen past. Michel Rog is Tweede Kamerlid namens het CDA

Lodewijk AsscherHet is de hoogste ...

PvdA PvdA Purmerend 23-04-2019 15:53

Dijkhoff wil VVD naar het politieke ...

VVD VVD Haaksbergen 23-04-2019 05:45

Dijkhoff wil VVD naar het politieke midden sturen. Den Haag, 23 april 2019. De VVD moet ‘vooral kiezen voor de middenklasse’ en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat stelt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in een discussiestuk dat hij afgelopen weekeinde heeft gepubliceerd. Dijkhoff maakt zich zorgen over de middenklasse, die in ‘toenemende mate in de knel komt’ door ‘trends van globalisering, technologisering, migratie en flexibilisering’. Mkb’ers hebben volgens Dijkhoff last van concurrentie van bedrijven die ‘groot genoeg zijn om te kunnen verkassen’ als in Nederland de belastingen stijgen en van techreuzen zoals Amazon en Aliexpress die ‘veel geld verdienen en de mogelijkheden hebben in alle markten waar ze geld verdienen relatief veel minder belasting te betalen’. In het stuk dirigeert Dijkhoff zijn partij naar het midden, weg van de rechterflank waar Thierry Baudets Forum voor Democratie (FvD) bij de recente Provinciale Statenverkiezingen een monsterzege boekte. Terwijl FvD een aanzienlijk deel van zijn kiezers wegkaapte bij de VVD, neemt fractievoorzitter Dijkhoff in het manifest, zij het indirect, afstand van Forum. ‘Het is aan ons liberalen om een concreet alternatief te bieden voor de lokroep van populistische retoriek.’ Dijkhoff presenteert zijn nieuwe verhaal op een moment dat binnen de partij de onrust groeit over de koers van en ideeënvorming in de VVD, die bij de Statenverkiezingen voor het eerst sinds lange tijd niet meer de grootste partij van Nederland werd. Dijkhoff stelt dan ook dat zijn discussiestuk meer is dan het ‘wat opfrissen van het verkiezingsprogramma voor 2021’. De beweging naar het politieke midden zette de VVD al enkele maanden geleden in. Terwijl de grootste regeringspartij vorig najaar vaak het nieuws haalde met proefballonnen over harder straffen in probleemwijken en een demonstratieverbod bij de intocht van Sinterklaas, komt de VVD sinds het kerstreces steeds nadrukkelijker op voor de middenklasse. Bron. FD.

Christianne van der Wal - ...

VVD VVD Steenwijkerland 21-04-2019 14:32