Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

'In de sterk vervuilende ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-01-2019 06:25

'In de sterk vervuilende bioindustrie liggen de megatonnen voor het oprapen. Maar die olifant in de Kamer wordt zorgvuldig doodgezwegen.' 👊🏻 Lees dit opiniestuk van Lammert van Raan in de Volkskrant 👇🏻

Ook gelezen dat de uitstoot van CO2 ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD CDA Nederland 22-01-2019 19:22

Ook gelezen dat de uitstoot van CO2 met 9 megaton extra teruggebracht moet worden vanwege Urgenda-vonnis? Absoluut onhaalbaar zonder een drastische krimp van de veestapel. Het heilige huisje van met name VVD en CDA - de veehouderij dus - kan nu echt niet langer overeind blijven. Daarom zegt ons Kamerlid Lammert van Raan: ‘Stel nu een fokverbod in om straks massale slacht van dieren te voorkomen.’ Lees hier het bericht over de extra CO2-reductie: https://nos.nl/artikel/2268447-extra-klimaat-tegenslag-kabinet-9-megaton-meer-co2-reductie-nodig.html

Wereldwijd gaan jongeren de straat ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-01-2019 16:54

Wereldwijd gaan jongeren de straat op voor ambitieus klimaatbeleid. 'Luister nu eens écht naar deze jongeren en geef hun stem een stoel aan de tafel van het wekelijkse overleg van het kabinet over het klimaat', zegt ons Kamerlid Lammert van Raan.

PvdD pleit voor jonge­ren­stoel in cock­pitoverleg klimaat

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-01-2019 00:00

Wereldwijd gaan jongeren de straat op voor ambitieus klimaatbeleid. In het wekelijkse cockpit-overleg van de coalitie, waarin de klimaatplannen besproken werden, was de stem van de jongeren echter afwezig. De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om permanente stoelen toe te voegen aan de cockpit, waar vertegenwoordigers van jongerenorganisaties plaats op mogen nemen. Tweede Kamerlid Lammert van Raan zal in het eerstvolgende debat over het Klimaatakkoord, woensdag 30 januari, pleiten voor zo'n jongerenstoel in de cockpit: “De klimaatstakers vragen zich terecht af wat voor zin het heeft om naar school te gaan als volwassenen hun toekomst blijven verpesten. De zorgen van de jeugd zijn buiten luid en duidelijk te horen maar dringen nog onvoldoende door tot het kabinet. Tijd om die stem een permanente stoel aan tafel te geven.” Greta Geïnspireerd door de schoolstakingen voor het klimaat van de 16-jarige Zweedse Greta Thunberg organiseerde PINK!, de PvdD-jongerenorganisatie, het afgelopen jaar al diverse klimaatstakingen in het land. In België gingen vorige week ruim 12.000 jongeren de straat op om te ‘brossen voor de bossen’. En in Nederland wordt op 7 februari een grote klimaatstaking door jongeren verwacht. Van Raan: "Zet deze klimaatstakers niet langer weg als spijbelaars, zoals het Kabinet doet en deed. Ga liever eens luisteren!"

"Het Nederlandse klimaatbeleid zit ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 27-12-2018 18:23

"Het Nederlandse klimaatbeleid zit klem in de wurggreep van Shell en fossiele politici." Lees dit opiniestuk van ons Kamerlid Lammert van Raan in Trouw 👇🏻

Partij voor de Dieren kritisch op tandeloos klimaat­beleid

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Nederland 21-12-2018 00:00

De Partij voor de Dieren heeft geen steun kunnen verlenen aan een Klimaatwet die te lage doelen stelt en te weinig garanties biedt op het halen daarvan. “De wet is niet voldoende om op koers te blijven voor maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde”, licht Kamerlid Lammert van Raan toe. “We hebben 17 voorstellen gedaan om de tandeloze wet te repareren, maar die zijn allemaal verworpen. Niet alleen door de regeringspartijen, maar ook door PvdA, SP en zelfs GroenLinks. Pijnlijk. Het zichzelf feliciterende politieke midden bewaart klaarblijkelijk liever de onderlinge goede vrede dan dat men kiest voor de echte maatregelen die keihard nodig zijn.” De Partij voor de Dieren heeft grote verschillen zien ontstaan tussen het oorspronkelijke wetsvoorstel en het uiteindelijke resultaat. Van Raan: “De zoektocht naar politiek draagvlak heeft op diverse plaatsen voor verzwakkingen van de wet gezorgd. Met onze 17 aanvullingen en verbeteringen , in lijn met het alarmerende rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC en met het Urgenda-vonnis, hadden we een échte historisch Klimaatwet kunnen hebben, die het 1,5-gradenscenario wel mogelijk maakt.” Eén van de verbeteringen die de PvdD voorstelde betrof de invoering van een emissiebudget, oftewel de maximale hoeveelheid CO2 die Nederland mag uitstoten om aan de 1,5-graaddoelstelling te voldoen. Het emissiebudget is een belangrijk en door wetenschappers geadviseerd instrument om grip te houden op de doelen en uitstelgedrag uit te sluiten. Ook pleitte de PvdD onder meer voor 100 procent vermindering van broeikasgassen in 2040, 45 procent hernieuwbare energie in 2030 (100 procent in 2050), 40 procent minder energieverbruik in 2030, het toevoegen van het begrip Brede Welvaart, het schrappen van het vrijblijvende karakter van de tussendoelen en het schrappen van biomassa als duurzame energiebron. De fossiele industrie en de vee-industrie moeten uitgesloten worden als relevante gesprekspartner. En er moet een onafhankelijke klimaatcommissie komen, zoals ook in eerdere versies van de Klimaatwet stond vermeld. Het idee voor een Klimaatwet ontstond in 2015 vlak voordat het historische Parijsakkoord werd getekend en kort nadat Urgenda voor het eerst de Klimaatzaak won en er door de rechter stevige woorden werden gesproken over het klimaatbeleid van de Staat. Marianne Thieme en Jesse Klaver (GroenLinks) riepen met een gezamenlijke motie de regering op om te komen met een effectieve Klimaatwet. De motie haalde het niet en drie maanden later kondigden GroenLinks en PvdA alsnog een gezamenlijke initiatiefwet aan. Inmiddels doen vijf andere partijen mee: SP, D66, VVD, CU en CDA. Van Raan: “Met name CDA en VVD de hebben de oorspronkelijke Klimaatwet weten uit te kleden tot een zwakke intentieverklaring.” Klimaatakkoord Een dag na de stemming in de Tweede Kamer over de Klimaatwet, werd het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels gepresenteerd. Ook hier was voor de Partij voor de Dieren de uitkomst uiterst teleurstellend. Van Raan: “De gelijkenissen tussen Klimaatakkoord en Klimaatwet dringen zich op. In beide gevallen werden door de fossiele onderhandelaars alle tanden uit het eindresultaat getrokken die nodig zijn om het klimaatprobleem aan te pakken. Sterk vervuilende sectoren zoals de luchtvaart, landbouw en industrie worden nog steeds de hand boven het hoofd gehouden.” Ook milieuorganisaties, die maandenlang aan de klimaattafels hebben mee-onderhandeld, hebben hier grote bezwaren tegen en hebben aangekondigd hun handtekening niet te zetten onder het akkoord. Bij de presentatie afgelopen vrijdag hielden zij een uitfluit-protest voor het gebouw van de Tweede Kamer waar Lammert van Raan zich namens de Partij voor de Dieren bij aansloot. “De Partij voor de Dieren zal blijven vechten voor daadkrachtige maatregelen die hard nodig zijn, samen met iedereen die de temperatuurstijging van de aarde ook tot maximaal 1,5 graad wil beperken.” Lees hier de bijdragen van Van Raan aan het debat over de Klimaatwet: - eerste termijn (inclusief links naar 17 amendementen) - tweede termijn