Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

43 documenten

75% van de FNV-leden stemt in het ...

PvdA PvdA Nederland 15-06-2019 13:28

75% van de FNV-leden stemt in het met #pensioenakkoord. De reactie van Lodewijk Asscher op het nieuws 👇

Kabinet moet nú investeren in onze toekomst

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 15-06-2019 08:51

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 15 juni 2019 Delen  

Iedere dag gaan vele bevlogen en betrokken leraren naar hun werk. Om les te geven aan onze kinderen. Maar ze zijn met steeds minder.

Over een paar jaar heeft het onderwijs maar liefst 4200 onvervulde vacatures. Een groeiend probleem dat een hele generatie dreigt te raken.

Er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

Het kabinet trok extra geld uit, maar er is meer nodig om het tij te keren. Leraren en ouders kwamen de afgelopen tijd meermaals in actie. Er waren stakingen en een massale demonstratie van 40.000 mensen op het Malieveld. Tegen de te hoge werkdruk, en voor extra investeringen. De werkdruk blijft te hoog. Er ontstaan noodgedwongen vierdaagse schoolweken en er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

En dat lerarentekort raakt vooral de kinderen die al minder kansen hebben. Juist hun scholen hebben steeds meer moeite een goede leraar te vinden. De groeiende kansenongelijkheid in onze samenleving wordt door het lerarentekort alleen maar versterkt.

Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben.

Het kabinet is sinds vorige week haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, maar lijkt dit nog niet te beseffen. Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben. Daarbij hoort in elk geval het dichten van het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs en een eerlijker beloning voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. We hopen daarmee coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU te overtuigen dat we nu in actie moeten komen. Zodat ieder kind zeker is van een eerlijke start, en dat begint bij een goede leraar voor de klas.

Herken jij dit en vind je ook dat er meer moet gebeuren? Deel dan dit bericht!

Getekend,

Lodewijk Asscher Kirsten van den Hul

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Bekijk hier de reactie van Lodewijk ...

PvdA PvdA Nederland 05-06-2019 11:22

Bekijk hier de reactie van Lodewijk Asscher op het zojuist gesloten concept pensioenakkoord 👇 Lees hier meer 👉 bit.ly/reactiepensioenakkoord

Nieuws over voorlopig pensioenakkoord

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 05-06-2019 10:45

Door Lodewijk Asscher op 5 juni 2019 Delen  

Want daar willen we allemaal zeker van zijn.  Maar voor veel mensen is het pensioen nu een bron van zorg. De afgelopen jaren zijn miljoenen Nederlanders gekort op hun pensioen terwijl veel mensen amper pensioen opbouwen. En veel mensen vragen zich af of ze de AOW-leeftijd gezond gaan halen.

Vandaag hebben de vakbonden, de werkgevers en het kabinet hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. De inzet van de PvdA was: voorkomen van onnodige kortingen op de pensioenen, een goede regeling om eerder te stoppen met werken voor wie dat nodig heeft, langzamer stijgen van de AOW-leeftijd en beter beschermen van zelfstandigen.

https://www.pvda.nl/nieuws/nieuws-over-voorlopig-pensioenakkoord/

Hierover heeft het kabinet de volgende toezeggingen gedaan:

https://www.pvda.nl/nieuws/nieuws-over-voorlopig-pensioenakkoord/

Hoe gaat het nu verder? Veel moet nog worden uitgewerkt. Daarom hebben we ook – samen met GroenLinks – een expliciet voorbehoud gemaakt. We willen zeker weten dat de regeling ook echt helpt voor die politiemensen, werkers in de zorg, havenarbeiders en anderen die vaak jong begonnen zijn. En we steunen veranderingen in contract en premieregeling alleen als het kabinet overtuigend heeft aangetoond dat dat goed uitpakt voor jong én oud. Voor mensen met een lager of middeninkomen. Voor de zelfstandigen. Dat betekent dat het kabinet de beloftes zal moeten waarmaken om onze steun daadwerkelijk te verdienen.

We willen zeker weten dat de regeling ook echt helpt voor die politiemensen, werkers in de zorg, havenarbeiders en anderen die vaak jong begonnen zijn.

De FNV legt het akkoord nu voor aan haar leden. Dat lijkt me hartstikke goed. Ik hoor ook graag hoe jij erover denkt. Want pensioen is een onderwerp dat ons allemaal aangaat.

Tweede Kamerlid

Stakers voor een beter pensioen verdienen onze steun

PvdA PvdA Nederland 28-05-2019 09:44

Door Lodewijk Asscher op 28 mei 2019 Delen  

Want miljoenen Nederlanders hangt een korting op hun pensioen boven het hoofd. Terwijl de boodschappen en de energierekening ook al fors duurder worden. En totaal onnodig in tijden dat het zo goed gaat met de economie. Tegelijkertijd zien mensen de pensioenleeftijd steeds verder naar achter verschuiven. En maken zij zich zorgen of ze dat pensioen nog wel zullen halen in goede gezondheid.

Na een leven lang werken wil je zeker zijn van een onbezorgde oude dag.

Na een leven lang werken wil je zeker zijn van een onbezorgde oude dag. Maar daarvoor is het nodig dat er een nieuw pensioenakkoord wordt gesloten. Ik heb het kabinet daarom al eerder opgeroepen terug aan tafel te komen en een akkoord te sluiten met de vakbonden.

 

 

Er is druk nodig vanuit de samenleving voordat ze hun plannen bijstellen, daarom verdienen de stakers onze steun.

Het kabinet is sinds gisteren haar meerderheid in de Eerste Kamer officieel kwijt. Dat betekent dat ze wel naar andere partijen zullen moeten gaan luisteren. Maar we hebben al eerder gezien dat dit kabinet niet uit zichzelf beweegt. Er is druk nodig vanuit de samenleving voordat ze hun plannen bijstellen. Daarom verdienen de stakers vandaag onze steun. Een doorbraak is mogelijk als we zij aan zij daarvoor strijden.

Tweede Kamerlid

SP: laat parlement beslissen over klimaatplannen

SP SP PvdA Nederland 22-05-2019 17:37

De Klimaatwet van vier coalitie- en vier oppositie-fracties uit de Tweede Kamer, krijgt ook in de Eerste Kamer de steun van de SP-fractie. Dat zegt senator Geert Reuten. Tijdens het debat in de Senaat feliciteerde hij de initiatiefnemers die het wetsvoorstel kwamen verdedigen, onder wie SP’er Sandra Beckerman, Jesse Klaver (GL), Lodewijk Asscher (PvdA) en Rob Jetten (D66). Reuten wil in de toekomst wel een sterkere rol van het parlement bij het vaststellen van de klimaatplannen die volgens de wet vijfjaarlijks gemaakt moeten worden. En bij het beoordelen van die plannen zal, aldus Reuten, de verdeling van de kosten voor de SP in beide Kamers een kernpunt zijn.

Het wetsvoorstel legt klimaatdoelen voor 2030 en 2050 vast. Dat is volgens de SP-senator een stap in de goede richting en in lijn met het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs. Reuten: ‘Van ons hadden die doelen nog best verder mogen gaan. Zo blijft de aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen door de lucht- en zeevaart buiten het wetsvoorstel, terwijl die uitstoot wel een belangrijk deel van de klimaatverstoring veroorzaakt.’ Ook, zo zei Reuten, had Nederland, samen met de andere rijke landen van de wereld, scherpere doelen kunnen stellen, omdat die landen veel bijgedragen hebben aan het ontstaan van het klimaatprobleem. Maar, zo zei hij, ‘het voorstel is een compromis, waarin een brede meerderheid van de Tweede Kamer zich heeft kunnen vinden. Dat is belangrijk. Voor ons is in dit geval het betere niet de vijand van het goede’.

In de voorgestelde Klimaatwet staan geen specifieke klimaatmaatregelen. De indieners laten het aan de regering om hiervoor voorstellen te doen in een vijfjaarlijks klimaatplan. Daarin worden ook de maatschappelijke gevolgen en de verdeling van de kosten duidelijk. Deze plannen komen niet meer ter goedkeuring naar het parlement. Reuten wil het uiteindelijke oordeel over die plannen wel aan de Kamers laten. Daarover diende hij een motie in. ‘Als SP willen we ze met name kunnen beoordelen op de mate waarin de lasten ervan in Nederland gedragen gaan worden door degenen met de hoogste inkomens’.

Laat parlement beslissen over klimaatplannen

SP SP D66 PvdA Nederland 22-05-2019 17:37

De Klimaatwet van vier coalitie- en vier oppositie-fracties uit de Tweede Kamer, krijgt ook in de Eerste Kamer de steun van de SP-fractie. Dat zegt senator Geert Reuten. Tijdens het debat in de Senaat feliciteerde hij de initiatiefnemers die het wetsvoorstel kwamen verdedigen, onder wie SP’er Sandra Beckerman, Jesse Klaver (GL), Lodewijk Asscher (PvdA) en Rob Jetten (D66). Reuten wil in de toekomst wel een sterkere rol van het parlement bij het vaststellen van de klimaatplannen die volgens de wet vijfjaarlijks gemaakt moeten worden. En bij het beoordelen van die plannen zal, aldus Reuten, de verdeling van de kosten voor de SP in beide Kamers een kernpunt zijn.

Het wetsvoorstel legt klimaatdoelen voor 2030 en 2050 vast. Dat is volgens de SP-senator een stap in de goede richting en in lijn met het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs. Reuten: ‘Van ons hadden die doelen nog best verder mogen gaan. Zo blijft de aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen door de lucht- en zeevaart buiten het wetsvoorstel, terwijl die uitstoot wel een belangrijk deel van de klimaatverstoring veroorzaakt.’ Ook, zo zei Reuten, had Nederland, samen met de andere rijke landen van de wereld, scherpere doelen kunnen stellen, omdat die landen veel bijgedragen hebben aan het ontstaan van het klimaatprobleem. Maar, zo zei hij, ‘het voorstel is een compromis, waarin een brede meerderheid van de Tweede Kamer zich heeft kunnen vinden. Dat is belangrijk. Voor ons is in dit geval het betere niet de vijand van het goede’.

In de voorgestelde Klimaatwet staan geen specifieke klimaatmaatregelen. De indieners laten het aan de regering om hiervoor voorstellen te doen in een vijfjaarlijks klimaatplan. Daarin worden ook de maatschappelijke gevolgen en de verdeling van de kosten duidelijk. Deze plannen komen niet meer ter goedkeuring naar het parlement. Reuten wil het uiteindelijke oordeel over die plannen wel aan de Kamers laten. Daarover diende hij een motie in. ‘Als SP willen we ze met name kunnen beoordelen op de mate waarin de lasten ervan in Nederland gedragen gaan worden door degenen met de hoogste inkomens’.

De keus deze week: drie keer rechts of sociaaldemocratie

PvdA PvdA VVD CDA Nederland 16-05-2019 11:09

Door Lodewijk Asscher op 16 mei 2019 Delen  

Rechts zet vol in op verkiezingen in Amerikaanse stijl..

Onderzoek van Maurice de Hond laat zien dat vier partijen donderdag de grootste kunnen worden: Forum voor Democratie, de VVD, het CDA of  de PvdA. Drie keer rechts of de sociaaldemocratie.

Drie keer rechts of de sociaaldemocratie.

Frans Timmermans wil voorzitter worden van de nieuwe Europese Commissie. Hij is door alle sociaal democratische partijen in Europa gekozen als hun Spitzenkandidaat. Niet om alles bij het oude te laten maar om de koers van Europa te veranderen.

Deze verkiezingen gaan over de vraag of we werkelijk nog meer rechts beleid willen – met conservatieven, met neoliberalen, met autocraten als Orban – of dat we Europa voor de mensen heroveren met een progressief alternatief. Wat dat uitmaakt?

Tweede Kamerlid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

https://www.pvda.nl/nieuws/de-keus-volgende-week-drie-keer-rechts-of-sociaaldemocratie/

🥀 Dubbele maat van de PvdA PvdA ...

DENK DENK PvdA Nederland 02-05-2019 18:30

🥀 Dubbele maat van de PvdA PvdA doet vlak voor de verkiezingen alsof ze zich zorgen maken over Marokkanen en Marokkaanse-Nederlanders... PvdA in de praktijk: 👉 Geld afpakken van ouderen in Marokko - Lodewijk Asscher (PvdA leider) 👉 “Marokkanen moet je vernederen voor eigen volk.” -Hans Spekman (oud PvdA-voorzitter) 👉 “Marokkanen hebben monopolie op geweld.” - Diederik Samsom - (oud PvdA lijsttrekker) 👉 K*tmarokkanen bedacht door Rob Oudkerk (oud PvdA-wethouder) #TrapErNietIn

In de voetsporen van moedige mannen en vrouwen

PvdA PvdA Nederland 01-05-2019 11:41

Door Nelleke Vedelaar op 1 mei 2019 Delen  

Uit Het Bildt een stoet van 600 mannen in rijen van vier en daarachter 15 rijtuigen met vrouwen en kinderen. Zij zullen in alle vroegte vertrokken zijn om na een de tocht van 15 kilometer, hier in Leeuwarden, geschiedenis te schrijven.

Op die eerste mei zaten de veenarbeiders van Nij Beets midden in een staking. Voor hen was de achturige werkdag werkdag nog ver weg. Ze werkten dagelijks van zonsopkomst tot aan het begin van de avond. Twaalf uur en langer. Hun staking, gesteund door de socialistische beweging en de vakbeweging, ging over meer dan loonsverhoging alleen. Hun actie was deel geworden van de strijd om een menswaardig leven en voor een andere, meer rechtvaardige samenleving.

Hun staking, gesteund door de socialistische beweging en de vakbeweging, ging over meer dan loonsverhoging alleen.

Hier in Leeuwarden, in 1890 ging de collectebus rond voor de veenstakers van Nij Beets en de Tijnje. De collectebus moest halverwege geleegd worden. Iedereen was solidair met de veenstakers.

1890 was ook het jaar van de vrouwenstaking in Appelscha. De strijd van deze veenwerkers, mannen én vrouwen, leidde in die jaren tot de eerste vakorganisatie van veenarbeiders in Nederland, de eerste organisatie van veenarbeidsters, de eerste CAO voor veenarbeiders en een gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor het zelfde werk.

Slechte huisvesting, gedwongen winkelnering, armoede, ziekte, kinderarbeid, uitbuiting en onderdrukking: daarover werd gesproken, hier in Leeuwarden, 130 jaar geleden.

Het zijn de moedige mannen en vrouwen van toen, die ons nog steeds vervullen van trots

Het zijn de moedige mannen en vrouwen van toen, die ons nog steeds vervullen van trots. Met grote voorgangers als Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra. Maar boven alles zijn het de veenarbeiders, de landarbeiders en fabrieksarbeiders geweest. Zij stonden op en hebben gevochten voor een beter bestaan.

Die eerste 1 mei-viering, 130 jaar geleden, leert ons wat solidariteit betekent, leert ons wat een collectieve strijd kan opleveren en leert ons dat wij in de voetsporen móeten treden van al onze voorgangers.

De industriëlen en kapitalisten van toen, zijn de multinationals, de techgiganten en platformbedrijven van nu. De arbeiders van toen zijn de flexwerkers van nu. Aandeelhouders strijken winsten op. Multinationals ontwijken belastingen. Bouwvakkers, buschauffeurs en schoonmakers, postbodes, leraren en verpleegkundigen, allemaal werken ze steeds vaker op basis van tijdelijke contracten, of als schijnzelfstandige: in concurrentie met elkaar. Vaak zonder pensioenopbouw, zonder bescherming tegen ziekte en pech.

De industriëlen en kapitalisten van toen, zijn de multinationals, de techgiganten en platformbedrijven van nu.

En daarom gaan we voorop in de strijd, samen met de vakbeweging. Voor fatsoenlijke salarissen, zekere contracten, sociale zekerheid en een onbezorgde oude dag. De Jonge socialisten en Young en United van de FNV kregen het samen voor elkaar: de afschaffing van het jeugdminimumloon. Liliane Ploumen krijgt het voor elkaar met haar initiatief wetsvoorstel voor gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk.

Agnes Jongerius en Gijs van Dijk strijden samen met Uber-chauffeurs voor eerlijke beloning, sociale zekerheid en een vast dienstverband. Kijk op de website die gisteren online is gegaan. Hetiscoderood.nl, waarop de verhalen van flexwerkers gedeeld worden en onrecht aan de kaak wordt gesteld.

Lodewijk Asscher strijdt voor een eerlijk pensioen, voor gepensioneerden en werkenden. En voor een eerder pensioen van mensen die hun leven lang zwaar werk hebben verricht. En vandaag strijden we voor een hoger en gelijk wettelijk minimum loon voor iedereen.

Ook hier in Friesland gaat de strijd door, voor fatsoenlijk werk en een betaalbaar huis voor iedereen. Met Lutz in Leeuwarden en Marijke in de provincie. Lokaal en nationaal staan we schouder aan schouder.

En zoals 130 jaar gelden, is onze strijd ook nu internationaal. Frans Timmermans strijdt met ons voor een minimum loon in alle Europese landen. In zijn woorden: “Het is tijd dat grote bedrijven belasting gaan betalen. Het is tijd dat we mensen weer een zekere toekomst geven. Met een eerlijk loon en een betaalbare woning. Het is tijd voor een Europa waar mannen en vrouwen gelijk betaalt en behandeld worden. Waar mensenrechten voor iedereen gelden.”

In mijn woorden: Het is tijd om opnieuw onze mouwen op te stropen. In de voetsporen van hen die ons voorgingen.

Terug naar de eerste 1 mei-viering in Leeuwarden in 1890. Die dag kwam het tot een breuk tussen een jonge Leeuwarder advocaat en zijn vader de wethouder. De zoon die naar de 1 mei-viering was geweest vertelde zijn vader in een heftige woordenwisseling definitief voor het socialisme te hebben gekozen. “Denk niet,” zei hij tegen zijn vader, “dat ik die zaak ooit ontrouw zal worden. Ik moet, het is mijn roeping”.

Het was Pieter Jelles Troelstra.

Lieve partijgenoten, dank jullie wel.

Partijbestuur