Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

95 documenten

Doe meer om banen te redden

PvdA PvdA Nederland 26-05-2020 13:54

Door Lodewijk Asscher op 26 mei 2020 Delen  

Steun krijgen en mensen ontslaan? Dacht het niet.

Grijpt de aandeelhouder de crisis aan voor een grote ontslagronde? Veel mensen maken zich zorgen over hun baan en inkomen. Nu moet alles op alles worden gezet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Daarom doe ik vandaag een oproep aan het kabinet. Dit is geen tijd voor verdeeldheid. In deze crisis moeten we elkaar bijstaan en voorkomen dat mensen massaal op straat komen te staan. Het is daarom terecht dat bedrijven die het moeilijk hebben steun krijgen. Daarbij was eerder wel een drempel ingebouwd: wie mensen ging ontslaan, kreeg minder steun. Deze 'ontslagboete' zorgde ervoor dat meer mensen in dienst bleven. En juist die maatregel wil het kabinet nu schrappen. Dat gaat vele duizenden mensen hun baan kosten.

Het steunpakket van het kabinet moet daarom op vier punten worden aangepast:

Het kabinet speelt met vuur om midden in een economische crisis de drempel voor ontslag weg te halen. Dat zet de baan en het inkomen van duizenden Nederlanders op de tocht. Als we samen door deze crisis willen komen, hebben we elkaar nodig. En dan is het van belang dat de stem van werknemers gehoord wordt. Ik ga er daarom donderdag in het debat op aandringen dat we meer doen om bedrijven te helpen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/banen-redden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/banen-redden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Waarom we het over de Nederlandse Covid-strategie moeten hebben

PvdA PvdA Nederland 14-05-2020 13:24

Door Lodewijk Asscher op 14 mei 2020 Delen  

Dat zei premier Rutte toen ik hem bij het laatste coronadebat vroeg wat precies de strategie van het kabinet is. Maar dé kabinetsstrategie voor de bestrijding van corona moet niet iets zijn dat je de premier aan de interruptiemicrofoon moet ontfutselen. De strategie moet voor de hele samenleving duidelijk zijn. Alleen samen krijgen we corona onder controle, maar dat lukt alleen als het heel helder is hoe we dat gaan doen. Door het virus zoveel mogelijk in te dammen en daadwerkelijk te kiezen voor maximale controle? Of accepteren we dat het virus rondwaart en nemen we alleen maatregelen zodat de zorg niet overbelast wordt?

We krijgen corona alleen onder controle als het heel helder is hoe we dat gaan doen.

De premier en ik kwamen er tijdens het debat niet goed uit. Uiteindelijk citeerde Rutte zelfs de clichéverdediging van voormalig minister-president Balkenende. “Als zoveel mensen het om verschillende redenen met mij oneens zijn, zit het wel goed”. Verder vond hij het debat semantiek.  We willen namelijk allemaal hetzelfde.

Alleen, het gaat hier wel echt ergens om. De strategie die door het kabinet gekozen wordt (of gekozen is) heeft grote implicaties voor onze gezondheid, de economie en hoe we met elkaar samenleven. De grote vraag is of het kabinet daar niet preciezer en explicieter over kan zijn. Om die reden heb ik eerder al aangedrongen op het openbaar maken van de overwegingen, adviezen en het afwegingskader. Tot twee keer toe staakten de stemmen. 75 Kamerleden vóór, 75 tegen.

Het risico van een diffuse strategie is dat de uitvoering ook diffuus wordt. En dat binnen de zorgcapaciteit blijven, indammen en maximale controle door elkaar blijven lopen. Wat verantwoord is binnen een strategie van sturen op zorgcapaciteit is heel wat anders dan wat verantwoord is binnen een strategie van maximaal indammen.

Een strategie van sturen op zorgcapaciteit is heel wat anders dan een strategie van maximaal indammen.

Kiest het kabinet voor het zoveel mogelijk indammen en daadwerkelijke maximale controle, dan heeft dat implicaties. Een dergelijke strategie wordt ook wel containment of eliminatie genoemd. Het betekent dat je er alles aan doet om de kans op nieuwe besmettingen klein te maken. En dat je vervolgens razendsnel reageert als er nieuwe mensen met het virus besmet zijn. Het is een strategie die tot op zekere hoogte door verschillende met Nederland vergelijkbare landen wordt gevoerd. Die strategie onderkent dat er (zeker nu) veel besmettingen zijn maar richt zich erop die zo snel mogelijk te ontdekken en dan verdere verspreiding te voorkomen. Dat gebeurt door testen, traceren, isoleren en effectieve quarantaine. Deze strategie slaagt alleen als alle onderdelen ambitieus worden opgezet en uitgevoerd. Omdat het coronavirus zich snel verspreidt en er ook aanwijzingen zijn van presymptomatische verspreiding moet het testbeleid laagdrempelig en grootschalig zijn. Het traceren moet zeer snel en grondig gebeuren. Isoleren moet helpen het vuurtje te doven. Quarantaine moet effectief zijn, en dus een reële keuze voor mensen die besmet zijn.

Traceren moet zeer snel en grondig gebeuren. Isoleren moet het vuurtje doven. Quarantaine moet effectief zijn.

Als dit de strategie van het kabinet is, dan snap ik niet dat het contacteren van mensen die mogelijk besmet zijn in Nederland per brief gebeurt, zoals beschreven in het protocol voor bron- en contactonderzoek van de GGD. Zo’n brief kan drie dagen op de mat blijven liggen. In Duitsland wordt er direct contact opgenomen met alle contacten van een positief getest persoon. Dan snap ik niet dat er in Nederland per 100.000 inwoners 4,4 mensen in dienst zijn om bron- en contactonderzoek uit te voeren, terwijl dat er in New York 86 zijn. Dan snap ik niet dat we niet allang veel massaler mensen werven voor traceren. Dan zou het logisch zijn faciliteiten aan te bieden voor positief getesten, en kosten op te vangen voor mensen die in quarantaine moeten en daardoor inkomsten mislopen.

Kiest het kabinet voor sturen op zorgcapaciteit – en dus voor verspreiding van het virus zolang we binnen onze zorgcapaciteit blijven – dan heeft dat eveneens implicaties. Deze strategie betekent dat we kijken naar wat ons zorgsysteem – zoals de intensive cares – aan kan en er speciale aandacht kan zijn voor kwetsbaren. Maar dat zolang de zorg niet wordt overspoeld er ook maatregelen kunnen worden versoepeld. Het virus kan blijven rondwaren, zolang onze zorg het aankan.

Kiest het kabinet expliciet voor deze strategie, dan begrijp ik dat er versoepelingen zijn nu de bezetting op de IC terugloopt. Ik begrijp dan echter niet dat het kabinet niet explicieter is over de opbrengsten en de risico’s van deze strategie op de lange termijn. Op korte termijn kan er wellicht eerder versoepeld worden en op lange termijn bouwen we heel misschien eerder groepsimmuniteit op. Hoewel dat nog niet zeker is: de WHO waarschuwt met duidelijke taal dat een strategie van groepsimmuniteit onverantwoord is. Daar tegenover staat het risico op een tweede golf van besmettingen en een tweede lockdown. Met mogelijk enorme gevolgen: weer veel nieuwe ernstig zieken en doden. Weer grote schade aan de economie.

Het is geen semantische discussie welke strategie we voeren – het is een majeure vraag.

Het is dus geen semantische discussie welke strategie we voeren – het is een majeure vraag. Met grote implicaties voor de volksgezondheid, de economie en onze samenleving. We steunen de instanties en de kabinetsleden in hun moeilijke en zware taak om dit virus zo goed mogelijk te bestrijden. En daarbij stellen we kritische vragen. Want helderheid en transparantie over adviezen en strategie dragen bij aan beter en scherper beleid – juist ook in crisistijd.

Het is tijd dat het kabinet duidelijker is over welke strategie zij precies voeren. Het is tijd dat we daar wat van mogen vinden. Het is tijd dat iedereen weet welke doelen we nastreven en welke afwegingen daarbij worden gemaakt. Alleen samen kunnen we corona aan.

Ps de vragen die ik hier aan de orde stel heb ik ook als schriftelijke vragen aan het kabinet gesteld. Ik heb gevraagd deze te beantwoorden vóór het volgende coronadebat. Zodat we daarover met de minister-president het debat kunnen voeren in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-nederlandse-covid-strategie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-nederlandse-covid-strategie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Wat betekent de coronacrisis voor jouw school?

PvdA PvdA Nederland 11-05-2020 10:19

Door Lodewijk Asscher op 11 mei 2020 Delen  

Lukte het om de drukte op het schoolplein te voorkomen? Durfden alle ouders het aan? En hoe was het voor de oudere leraren? Alles staat of valt met de vraag of er bij klachten nu onmiddellijk getest wordt. En bij de vraag of er meteen contactonderzoek plaatsvindt zodra iemand besmet blijkt. Graag ontvang ik jullie ervaringen via WhatsApp, zodat we het meteen kunnen aankaarten als het nog niet goed gaat.

Uit privacy-overwegingen worden alle verhalen geanonimiseerd.

Onze zoon in groep 7 was blij en kwam vrolijk en opgewekt terug. Wij ouders hebben gemengde gevoelens, omdat zijn ernstig meervoudig gehandicapte zusje (die regelmatig longontstekingen heeft) in een instelling woont, erg kwetsbaar is en we haar deze week eindelijk weer mogen bezoeken. Wat neemt hij mee naar huis? Een angst waar veel ouders last van hebben die een kwetsbaar gezinslid hebben. Ik ben blij voor mijn zoon omdat hij het 'gewone leven' weer een beetje oppakt. Maar dit zijn lastige dilemma's waar velen mee zitten...

Mijn kinderen gaan halve dagen naar school en zitten in halve klassen. Enerzijds vind ik het fijn, zodat ik ook weer vooruit kan. Corona heeft ons gezin al bereikt( waarvan ik vrij heftig) dus hoop dit goed gaat. Aangezien ze heel goed zelfstandig kunnen studeren en thuisonderwijs door de scholen goed geregeld is, zou ik de oudste het liefst pas weer naar school sturen als het virus onder controle is. We dit geen in ieder geval niet jaren volhouden, maar het is even niet anders. We hopen op het beste.

Ouders keurig volgens de afspraken en op afstand, ze waren goed voorbereid. Ik heb groep 2, de kinderen hadden er enorm veel zin in! Ze accepteerden de regels zonder moeite. Ik begon heel verantwoord met het bespreken van deze situatie, en over de afgelopen tijd. Ik was benieuwd hoe ze dat ervaren hadden. Er waren kinderen die acht weken in één uur wilden vertellen! Maar ze vroegen zich vooral af wanneer ze weer mochten gaan spelen?

We waren blij dat er weer een versoepeling kwam. De kinderen kunnen naar school. Maar in plaats van dat het ons volledig ontlast, belast het ons ook weer. De kinderen zitten op één school maar moeten om en om naar school. Daardoor hebben we steeds een kind thuis die thuis zijn huiswerk moet maken. Nog meer geregel en gedoe dus. Aan de andere kant ben ik blij dat ze nog hele dagen naar school zijn als ze gaan.

Als schoolleider ging ik toch met gemengde gevoelens naar mijn werk. Enerzijds heerlijk om weer “gewoon” aan het werk te gaan, anderzijds toch heel spannend. We hebben een draaiboek in elkaar gezet. Het is afwachten of alles loopt zoals je hebt gepland. Het was een goede eerste dag. De helft van de kinderen op school, ouders op afstand tijdens brengen en halen en rust in school tijdens de lessen. En wat is het dan weer ontzettend fijn om de kinderen weer te zien! En hoe blij zij zijn om elkaar weer te zien. De school is niet compleet; er zijn ouders die het te risicovol vinden en hun kind dus nog thuis houden. En een aantal collega’s die zelf vanwege hun eigen gezondheidsrisico niet naar school kunnen komen.

Voor de oudere leerkracht met familie die een zwakke gezondheid hebben was het geen leuke dag. Sowieso voor iedereen eng want kinderen houden geen afstand.

Wij draaien halve klassen, hele dagen. We hebben een ruim plein en ouders hielden zich goed aan afspraken. Erg fijn om weer echt met de kinderen te werken. Het is wel weer enorm wennen aan elkaar en de nieuwe situatie. En we schieten een beetje in de lach als we alweer handen staan te wassen met z'n allen, maar we doen het wel trouw.

Wij hebben ervoor gekozen om onze zoon vandaag thuis te houden. Dit is vanwege het feit dat onze school tegen de adviezen in ervoor gekozen heeft om halve dagen school aan te bieden. Voor ons als ouders, beide vallend in de risicogroep, betekent dit te veel contact in de week. Met ons waren er veel meer ouders met klachten. Helaas staat het besluit van de directie vast. Jammer om te merken dat de gezondheid van de leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijzend personeel het onderspit delft ten opzichte van het onderwijs zelf. Niet dat ik dat laatste niet belangrijk vind. Integendeel zelfs, maar gezondheid boven alles.

Wat een genot de halve klas weer te zien! Kinderen zijn hier heel blij en de leerkracht ook!

Het ging bij ons heel goed. Gedeelde klassen, gedeelde tijden voor binnenkomst en gebruik gemaakt van de verschillende ingangen van de school. Toen ik mijn twee kinderen naar school bracht was het rustig! De leerkrachten wachtten de kinderen buiten op en alles ging keurig en rustig! Goed gedaan door onze school dus!

Ik heb mijn dochter Lieke afgezet bij het schoolplein, nog iets onwennig liep ze naar binnen. Ze is 7 en normaal gesproken loop ik mee. Qua drukte viel het ontzettend mee. Onze school heeft gelukkig gekozen voor hele dagen naar school. Ik ben benieuwd hoe ze het ervaren heeft.

Hier twee trappelende kinderen die blij zijn dat ze weer mogen. Onze jongste is doof en begrijpt dus minder goed wat er aan de hand is. Dus i k stond haar echt vol geluk - met een brok in mijn keel - uit te zwaaien. Ik was zo blij dat ze weer lekker naar haar klasgenootjes kon. Vanmiddag zal ze moe maar voldaan terug komen.

Wij kiezen ervoor onze 3 kinderen nog niet naar school te laten gaan. Onze jongste werd in maart nog opgenomen met ernstige benauwdheidsklachten. Om onze kinderen te beschermen kiezen we er in overleg met school voor door te gaan met thuisonderwijs. Ik vind dat er veel te veel wisselende berichtgeving is over het verspreiden van het virus door kinderen. We hebben er nog geen vertrouwen in dat het veilig genoeg is voor de kinderen om hun dingen op te pakken.

De scholen doen hun uiterste best om de anderhalve meten te waarborgen. Maar in de binnenstad, parken en stranden zitten en lopen mensen dicht bij elkaar en hebben kennelijk lak aan de coronaregels. Er wordt niet of nauwelijks gehandhaafd. Dit vergt een effectieve samenwerking.

Ik heb aangegeven dat ik me niet prettig voel bij de opzet van de klaslokalen. Ik heb astma en maak me zorgen. Maar ik word totaal niet gehoord.

Ik ben zo blij om de kinderen weer te zien. Toch maak ik me zorgen over mezelf. Ik ben de jongste niet meer en afstand houden met de kinderen is eigenlijk geen doen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/wat-betekent-de-coronacrisis-voor-jouw-school/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/wat-betekent-de-coronacrisis-voor-jouw-school/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Waarom mogen zorgwerkers niet getest worden?

PvdA PvdA Nederland 26-04-2020 12:00

Dit is een onzekere tijd voor zorgwerkers. Ze staan dag en nacht voor ons in de frontlinie om het coronavirus te bestrijden. Een deel van die zorgwerkers wordt getest. Maar er zijn veel verhalen van mensen die nog steeds op een test wachten. Zelfs als zij al hoge koorts hebben. 

Dit is een ingezonden verhaal van een verpleegkundige.

Uit privacy-overwegingen is dit verhaal geanonimiseerd.

We worden onthaald als helden. Dat is ook leuk. Maar ik heb het gevoel dat ik gewoon mijn werk doe. Ik draai nu extra diensten, maar dat hoort bij mijn beroep in deze crisis. Een soldaat zet voor een oorlog geen stap achteruit, maar juist twee stappen vooruit. En zo voelt dat nu ook voor mij en alle zorgmedewerkers.

Als verpleegkundigen staan we op de werkvloer met een slagersschortje zonder mouwen.

Als verpleegkundigen staan we op de werkvloer met een slagersschortje zonder mouwen. Ja, dat doen we ook als we patiënten behandelen die positief zijn voor het coronavirus. Het protocol is dan ook: de patiënt gaat niet in isolatie als hij of zij symptomen heeft, maar pas als hij ook echt positief getest wordt. Dat houdt in dat ik en mijn collega’s onbeschermd bij positieve patiënten hebben gestaan. Zelfs toen we nog met natte verneveling mochten werken en er erg veel druppelcontact was.

Inmiddels hebben we een collega van de afdeling intensive care uit huis moeten plukken. Hij zat ziek thuis, maar de situatie was dermate ernstig dat hij meteen in coma is gebracht en aan de beademing is gegaan. Daar blijft het niet bij. Er zijn nu meer dan ooit collega’s die met klachten rondlopen. Bij de vraag of ze getest mogen worden, wat zou mogen van de regering, krijgen we een hoofdschuddend antwoord: ‘We hebben hier ons eigen beleid en dat beleid is bepalend’.

We kunnen niet getest worden.

In deze crisis zetten wij zorgwerkers twee stappen vooruit. En dat doen we met veel liefde. Maar wij zijn mensen, en geen robots. Ook wij kunnen besmet worden. Daarom willen we een antwoord op de vraag: waarom ontneemt het ziekenhuisbeleid ons nog altijd het recht om ons te laten testen?

Als wij twee stappen vooruit doen. Dan verwachten we dat het kabinet dat ook doet.

Als wij twee stappen vooruit doen, dan verwachten we dat het kabinet dat ook doet. Geen woorden, maar daden. Het voelt fijn dat mensen nu aandacht hebben voor de zorg. Maar met aandacht alleen komen we niet heelhuids uit deze crisis.

Lodewijk Asscher ontving de afgelopen dagen honderden vergelijkbare berichten van bezorgde zorgwerkers. Naar aanleiding daarvan schreef hij een open brief aan minister Hugo de Jonge.

https://www.pvda.nl/nieuws/test-zorgwerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/test-zorgwerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Open brief over het testbeleid in de zorg aan minister de Jonge

PvdA PvdA Nederland 23-04-2020 05:00

Door Lodewijk Asscher op 23 april 2020 Delen  

Geachte minister De Jonge,

‘In ons ziekenhuis wordt niét getest. Ook niet als je 41 graden koorts hebt!’

Honderden soortgelijke noodkreten ontving ik nadat ik zorgverleners op Facebook vroeg naar hun ervaringen met het huidige testbeleid. Natuurlijk, er zijn zorgverleners die bij milde verkoudheidsklachten getest werden. Eindelijk. Maar ik kreeg ook veel verhalen van mensen die nog steeds op een test wachten. En zelfs verhalen van verpleegkundigen die al een collega op de Intensive Care hadden, maar ondanks hoge koorts nog steeds niet getest werden. 

Testen, testen, testen. Als we het coronavirus onder controle willen houden is dat noodzakelijk. Maar tot voor kort kende Nederland een ‘restrictief testbeleid’. Het Outbreak Managment Team gaf zelfs aan dat het beperkte testen een van de oorzaken is van de dramatische situatie in de verpleeghuizen. En dat lees je ook terug in de aangrijpende verhalen van het zorgpersoneel. Ze maken zich zorgen. Omdat ze moeten doorwerken met lichte klachten, geen of te weinig beschermingsmiddelen hebben en zich nu vertwijfeld afvragen of ze hun patiënten misschien besmet hebben. Omdat ze níet getest konden worden. Tussen al die verhalen, kwamen een aantal klachten vaker terug. Die wil ik graag onder uw aandacht brengen:

Testen, testen, testen. Als we het coronavirus onder controle willen houden is dat noodzakelijk.

In de bijlage staan honderden soortgelijke verhalen. Allemaal verhalen van mensen die iedere dag voor ons klaar staan. Die in de frontlinie staan van onze strijd tegen het coronavirus. 

“Vanaf 6 april kunnen alle zorgmedewerkers met lichte klachten getest worden” zei u tijdens een persconferentie en tijdens het debat in de Tweede Kamer. Ik wil u vragen de ervaringen van deze zorgverleners te lezen. Ik wil u vragen of u nu eindelijk kunt garanderen dat zorgpersoneel met lichte klachten nog dezelfde dag getest kan worden en dan de uitslag thuis af kan wachten. En ik wil u vragen om snel met concrete oplossingen te komen voor de praktische problemen waar medewerkers tegenaan lopen. 

Ik wil u vragen de ervaringen van deze zorgverleners te lezen.

Dat zijn wij verplicht aan al deze mensen die dit ongelofelijk mooie en belangrijke werk voor ons doen. En aan al die kwetsbare mensen die van hun zorg afhankelijk zijn.

Met vriendelijke groet, 

Lodewijk Asscher

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

https://www.pvda.nl/nieuws/open-brief-over-het-testbeleid-in-de-zorg-aan-minister-de-jonge/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/open-brief-over-het-testbeleid-in-de-zorg-aan-minister-de-jonge/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Stel duidelijke eisen aan steun voor bedrijven

PvdA PvdA Nederland 21-04-2020 07:29

Door Lodewijk Asscher op 21 april 2020 Delen  

Booking.com deelde de afgelopen jaren 14 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Vorig jaar werd er maar liefst vijf miljard winst gemaakt. En toch is Booking nu één van de bedrijven die hun hand ophouden bij de belastingbetaler. Of een bedrijf als KLM, dat terwijl er medewerkers op straat worden gezet en Nederland en Frankrijk overleggen over extra steun, doodleuk het bonusplafond van de topman wil verhogen.

We bevinden ons midden in een enorme gezondheidscrisis.

We bevinden ons midden in een enorme gezondheidscrisis. En als gevolg daarvan een zware economische crisis. We moeten er alles aan doen om levens te redden en om banen overeind te houden. De steunmaatregelen voor bedrijven – zoals de maatregel dat de overheid 90% van het salaris betaalt – zijn gericht op het redden van die banen. Maar er moeten ook duidelijke voorwaarden aan verbonden zijn. Het mag geen socialisme voor de rijken worden, terwijl de rest achterblijft met de rekening.

Het mag geen socialisme voor de rijken worden, terwijl de rest achterblijft met de rekening.

In Denemarken hanteert de sociaaldemocratische regering van mijn collega Mette Frederiksen hele duidelijke voorwaarden voor steun. Er is een royaal steunpakket om ondernemers en werkgevers door de crisis te helpen. Maar bedrijven die de afgelopen jaren belasting hebben ontdoken komen niet in aanmerking. Net zoals bedrijven die de afgelopen jaren dividend of bonussen hebben uitgekeerd. Zij mogen hun hand ophouden bij de aandeelhouders die profiteerden toen het goed ging.

Er moeten hele duidelijke voorwaarden voor staatssteun aan grote bedrijven.

Wat mij betreft voegen we daar nog twee voorwaarden aan toe. Ten eerste mogen er geen mensen ontslagen worden. Immers, de steunmaatregelen zijn gericht op behoud van banen. En als bepaalde grote bedrijven extra steun nodig hebben – denk aan KLM – moet de samenleving via de overheid ook wat te zeggen krijgen over dat bedrijf. Zodat we bijvoorbeeld verduurzaming en matiging aan de top kunnen afdwingen.

Laten we de lessen uit de bankencrisis toepassen.

Laten we de lessen uit de bankencrisis toepassen: harde voorwaarden voor steun zodat we hier echt met zijn allen doorheen komen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/stel-duidelijke-eisen-aan-steun-voor-bedrijven/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/stel-duidelijke-eisen-aan-steun-voor-bedrijven/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Alternatief nodig na appfiasco

PvdA PvdA Nederland 20-04-2020 12:22

Door Lodewijk Asscher op 20 april 2020 Delen  

‘Ontzettend amateuristisch’. ‘Onbegrijpelijk dat het door de selectie heen is gekomen’. Experts oordeelden dit weekend hard na de ‘appathon’ van het ministerie. In een van de corona-apps bleek zelfs een datalek te zitten, waardoor 200 e-mailadressen en wachtwoorden op straat kwamen te liggen.

Al twee weken zet het ministerie alle kaarten op het ontwikkelen van zo’n app ten behoeve van de exitstrategie. De belangen zijn gigantisch: de gezondheid van iedereen die bij verlichting van de maatregelen besmet zou kunnen worden op de eerste plaats. Daarnaast de bestaanszekerheid van iedereen die geraakt wordt door de lockdown.

Maar er zijn twijfels of een dergelijke app wel afdoende bijdraagt aan het in toom houden van het virus. De bluetooth-technologie kent ernstige beperkingen. Zo gaat het signaal door muren en glas, wat kan leiden tot veel onterechte meldingen van besmettingen. En als de app niet op de voorgrond draait kan hij alleen informatie ontvangen, niet verzenden. Veel mogelijke besmettingen worden daardoor niet gedetecteerd. En bovendien is op zijn minst onzeker of de privacy en anonimiteit gewaarborgd kunnen worden.

Maar er zijn twijfels of een dergelijke app wel afdoende bijdraagt aan het in toom houden van het virus.

Veel Nederlanders verlangen naar een versoepeling van de maatregelen. Maar zolang er nog geen vaccin is, moet versoepelen gepaard met het direct opsporen en isoleren van nieuwe besmettingen. En veel intensiever en grootschaliger dan Nederland in februari deed. Het lijkt mij naïef om dat helemaal aan een nieuw te ontwikkelen app over te laten.

Testen is cruciaal bij de exitstrategie, zo adviseert de WHO. Het kabinet zegt inmiddels het ‘restrictieve testbeleid’ te hebben losgelaten. Desondanks kreeg ik van het weekend nog honderden berichten van zorgpersoneel met lichte klachten die niet getest worden. En die soms zelfs moesten doorwerken met lichte klachten. Dat moet beter.

Testen is cruciaal bij de exitstrategie, zo adviseert de WHO.

Vervolgens moet er na iedere geconstateerde besmetting contactonderzoek gedaan worden. Tracking en tracing. Dat is veel en intensief werk, waar onze GGD’s niet voldoende mankracht voor hebben. Verschillende landen trainen daarom nu studenten en vrijwilligers om de GGD’s te helpen bij dit onderzoek. Een interessant voorbeeld in dit verband is Massachussets.

Een app waar mensen zelf hun contacten in kunnen bijhouden of waar je een vragenlijst op kan invullen kan helpen. Maar een app kan deze mensen niet vervangen.

Tracking en tracing. Dat is veel en intensief werk, waar onze GGD’s niet voldoende mankracht voor hebben.

Het is dus de vraag waarom de afgelopen weken niet al begonnen is met een dergelijk trainingsprogramma. Ik ga het kabinet vragen daar alsnog toe te besluiten. Zodat er een realistisch alternatief plan komt voor de app die alles op moet lossen, maar dat niet kan.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/alternatief-nodig-na-appfiasco/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/alternatief-nodig-na-appfiasco/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

GroenLinks en PvdA: stel voorwaarden bij verlenging steun van bedrijven | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 20-04-2020 00:00

Bij verlenging van de overheidssteun aan bedrijven zouden er heldere eisen gesteld moeten worden zodat belastinggeld dat bedoeld is voor doorbetaling van lonen niet in de zakken belandt van aandeelhouders. Ook moeten er heldere duurzaamheidseisen gesteld worden aan bedrijven die overheidssteun krijgen. Dat zeiden GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Lodewijk Asscher vanavond.

GroenLinks en PvdA zeggen niet in te willen stemmen met verlenging van overheidssteun aan bedrijven als dat neerkomt op een blanco cheque. Van grote bedrijven zou gevraagd moeten worden loyaal mee te werken aan de invoering en naleving van de CO2-heffing en bij kleinere bedrijven om stipt de energiebesparingsplicht uit de wet Milieubeheer uit te voeren.

Daarnaast zouden, naar Deens voorbeeld, bedrijven die gevestigd zijn in een belastingparadijs geen aanspraak mogen maken op belastinggeld. Bedrijven die overheidssteun krijgen mogen geen dividend uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen uitkeren aan topmensen en geen eigen aandelen opkopen om de beurskoers te doen stijgen.

Jesse Klaver licht toe: “In goede tijden zijn de winsten voor bedrijven als booking.com voor de aandeelhouders. Maar in slechte zijn de verliezen voor de samenleving. Dat raakt het rechtvaardigheidsgevoel van iedereen. Daarom moeten we nu heldere eisen stellen aan bedrijven die we met belastinggeld overeind houden. Zo zorgen we dat we duurzamer uit deze crisis komen en we de rekening dit keer niet bij de burger leggen, maar we het herstel van de economie mede financieren uit de winsten van multinationals.”

Lodewijk Asscher: “Om eerlijk en fatsoenlijk uit deze crisis te komen zijn duidelijke voorwaarden nodig voor de steun aan bedrijven. Nu steun ontvangen betekent mensen in dienst houden. Nu steun ontvangen betekent netjes belasting betalen, inspraak voor werknemers en geen bonussen aan de top. Nu steun ontvangen betekent dat de belangen van de samenleving en de planeet centraal komen te staan en niet die van de aandeelhouders.”

 Morgen besluit het kabinet over verlenging en versoepeling van verschillende maatregelen en zal mogelijk ook een besluit vallen over verlening van de NOW.

Hoe ziet Nederland eruit na corona?

PvdA PvdA Nederland 18-04-2020 08:40

Door Lodewijk Asscher op 18 april 2020 Delen  

‘s Ochtends de kinderen naar school en wij naar ons werk. In het weekend bij elkaar op bezoek of naar een concert. Toch komt er heus ook weer een tijd na corona. Dat gaat nog een poosje duren en er is nog veel onzeker. Maar wat we wel zeker weten is dat veel van de beslissingen die we nu nemen, straks grote gevolgen hebben.

Daarom moeten we niet wachten met het gesprek over hoe we willen dat ons land er dan uit gaat zien. Hoe we de schade repareren, maar ook wat we meenemen. De lessen die we geleerd hebben en de dingen die we nu meer waarderen.

Want deze tijd maakt niet in iedereen het beste los.

Want deze tijd maakt niet in iedereen het beste los. De mensen die met koffers vol cash op vliegvelden in China staan om hele ladingen mondkapjes en beademingsapparatuur op te kopen voor woekerprijzen.

Bedrijven die er normaal een sport van maken om zo min mogelijk bij te dragen aan de samenleving zoals Booking.com, staan nu vooraan in de rij om steun te vragen.

De mensen waar we het meest afhankelijk zijn, zijn de mensen die de afgelopen jaren de straat op gingen voor meer waardering en minder werkdruk.

Wat ook opvalt: de mensen waar we het meest afhankelijk van blijken te zijn, zijn de mensen die de afgelopen jaren de straat op gingen voor meer waardering en minder werkdruk: verpleegkundigen, vakkenvullers, onderwijzers en OV-personeel.

Ook voor de uitbraak van het coronavirus was het heilige geloof in marktwerking op zijn retour. Maar deze crisis brengt in een klap alle kwetsbaarheden van het aandeelhouderskapitalisme genadeloos aan het licht.

De risico’s van ons economisch model zijn bij mensen met de minst betaalde banen en meeste onzekerheid zijn neergelegd.

Dat Big Farma meer belang hecht aan de winst dan het opvoeren van productie van geneesmiddelen en testmateriaal. Dat er teveel van onze kennis is geoutsourced. Dat we te afhankelijk zijn geworden van anderen. Dat de risico’s van ons economisch model bij mensen met de minst betaalde banen en meeste onzekerheid – flexwerkers, uitzend- en oproepkrachten – zijn neergelegd.

We zien nu hoe fragiel onze samenleving is. Maar ook hoe sterk. En hoe belangrijk bestaanszekerheid voor ieder mens is. Het is daarom goed om straks de wederopbouw vanuit gedeelde waarden vorm te geven:

Wat vind jij dat we moeten leren uit deze tijd? Wat laten we achter en wat nemen we mee? Laat het me weten.

Wat als we nu samen proberen ons voor te stellen hoe de samenleving er straks uit moet komen te zien, dan maken we met elkaar de goede keuzes voor de toekomst.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-ziet-nederland-eruit-na-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-ziet-nederland-eruit-na-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Corona blues

PvdA PvdA Nederland 17-04-2020 07:51

Door Lodewijk Asscher op 17 april 2020 Delen  

Maar vandaag wil ik speciaal stilstaan bij al die gewone mensen die doen wat ze kunnen en daar maar zo zo in slagen. Mensen die, nu steeds duidelijker wordt dat deze situatie nog wel even kan duren, zo langzamerhand last krijgen van corona blues.

Ja, ik heb het over ons: de thuiswerkende (nou ja, werkende?), hard bellende, rond kinderen navigerende, hopeloze homeschoolers. Hoe lang gaat dit nog duren? Wanneer kunnen we weer langs oma, en dan niet alleen om voor het raam te zwaaien? Wanneer gaan de kinderen weer naar school? Of als dat niet kan wij weer naar werk zodat we niet in dezelfde ruimte zitten met – in mijn geval – al die lange benen, grote voeten van jongens die hun ouders meer dan zat zijn?

Ook al heb ik zeker niet alle antwoorden, toch wil ik jullie vragen: wat kan ik voor jou doen?

Ik wil helpen nadenken hoe we zorgen dat alle kinderen straks weer snel bij zijn. Niet elke ouder lukt het, hoe goed je ook je best doet, om je kinderen te geven wat ze nodig hebben. Het moet genoeg zijn dat je weet dat je doet wat je kunt en bovenal je weet: straks krijgt mijn kind wat het nodig heeft en komt het weer goed. Niet in een keer nee, maar wel de komende tijd.

Onze missie is bestaanszekerheid voor iedereen.

En ik wil werken aan plannen hoe iedereen straks toch weer zijn of haar brood kan verdienen. Onze missie is bestaanszekerheid voor iedereen. Dus laat het me weten als je klem zit. Ik beloof niets, ik kan niets beloven. Maar wel dat ik voor jullie zal opkomen.

Onder de grote woorden over Economie en Volksgezondheid gaan jullie verhalen schuil: opdrachten die opeens geschrapt zijn. Contracten die niet verlengd worden. En zenuwachtig bij iedere droge hoest.

Hou vol, zegt Rutte dan. Ik zeg het hem na, maar nu speciaal voor jullie, voor ons. We komen hier doorheen – samen. Echt. En we houden elkaar vast.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/coronablues/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/coronablues/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp