Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

105 documenten

Van chaos naar controle

PvdA PvdA D66 VVD ChristenUnie CDA Nederland 13-08-2020 09:13

Door Lodewijk Asscher op 13 augustus 2020 Delen  

Maar toch is het kabinet nu opnieuw verrast. Want het gevaarlijke coronavirus laait weer op. Het aantal besmettingen verdubbelt nu al enkele weken op rij, tot meer dan 4.000 alleen al vorige week. Intensivist Diederik Gommers waarschuwde gisteren bij het programma Op1 dat met dit soort stijgingen er ook steeds meer mensen heel ernstig ziek worden. En dat de mensen die in de zorg werken daar nog niet klaar voor zijn.

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/

Ondertussen was het chaos. Het kabinet reageerde eerst niet, toen met een vermaning aan jongeren en eergisteren met een ondoordacht en onuitgewerkt plan rond quarantaineverplichting terwijl het bron- en contactonderzoek niet eens op orde was. Er is geen tijd voor verder gedraal.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat. We kunnen een tweede golf aan besmettingen nog afwenden. Maar we hebben wel haast.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat.

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig. Kiezen voor indammen van het virus betekent dat we er alles aan doen het aantal besmettingen snel naar beneden te brengen.

In het ingelaste Kamerdebat ging het me vooral daarom: nu kiezen voor een duidelijke en ambitieuze strategie en de maatregelen nemen die daarbij horen. Waar gaat het dan om?

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig.

En tot slot: de wijze waarop de IC-verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, het verpleeghuispersoneel en alle andere zorgmedewerkers ons door deze crisis heen slepen is ongekend. Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

De coalitiepartijen maken de politieke keuze hier nu niet verder in te investeren. Dat uitte zich zelfs in het beschamende tafereel van Kamerleden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die het gebouw van de Tweede Kamer ontvluchtten om een stemming onmogelijk te maken. Dat is niet alleen politiek onfatsoenlijk, het heeft ook impact op ons coronabeleid. Sinds mei is 10% van de ic-verpleegkundigen gestopt, er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Voor de gezondheid en de economie is het essentieel om hier onmiddellijk meer in te investeren. En om in gesprek te gaan met zorgmedewerkers over wat zij nu nodig hebben om uitgerust en veilig mensen te kunnen blijven verzorgen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Wat betekent het pensioenakkoord voor jou?

PvdA PvdA Nederland 14-07-2020 12:58

Door Gijs van Dijk, Lodewijk Asscher op 14 juli 2020 Delen  

 

Iedereen mag eerder stoppen met werken

De AOW-leeftijd wordt dit jaar en komend jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden. En daarna stijgt hij minder hard. Op dit moment stijgt de AOW-leeftijd met twaalf maanden voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven. Dankzij het akkoord wordt dat acht maanden.

Wat betekent dat voor mij?

Wat vindt de PvdA hiervan? De PvdA steunt dit plan. We worden allemaal ouder en blijven ook langer gezond. Het is dus logisch dat de pensioenleeftijd stijgt, maar deze stijging gaat veel te snel. Mensen komen daardoor in de knel. In het nieuwe akkoord stijgt de leeftijd voor ieder jaar dat we gemiddeld leven met acht maanden en dit is een forse verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Zware beroepen kunnen straks drie jaar eerder met pensioen

Iedereen krijgt straks de mogelijkheid drie jaar eerder met vroegpensioen te gaan. Dat kan door nadere afspraken tussen werkgever en werknemer te maken. Beide zullen daarvoor ook een bijdrage moeten doen. De boete op eerder stoppen met werken wordt in ieder geval – drie jaar voor de AOW-leeftijd – voor de lagere inkomens helemaal afgeschaft. Vakbonden en werkgevers maken in overleg per sector of cao maatwerkafspraken over maatregelen om mensen gezond de AOW-leeftijd te laten halen. Bij de politie, de bouw en de vleessector zijn er al afspraken gemaakt. Hiervoor werd in 2019 800 miljoen euro en dit jaar nog eens 200 miljoen euro, in totaal dus 1 miljard euro, vrijgemaakt.

Wat vindt de PvdA hiervan? De PvdA is erg blij dat er iets wordt geregeld voor al die bouwvakkers, verpleegkundigen, politieagenten en anderen die hun pensioen anders niet in goede gezondheid halen. Maar we kijken wel kritisch naar deze regeling. De wetgeving moet nog door de Kamer en daar gaan we het kabinet streng toetsen op de uitvoering van deze regeling. De vroegpensioenregeling moet echte oplossingen gaan bieden voor mensen die anders in de knel komen.

Meer perspectief op indexeren

Er komt een nieuw pensioencontract met minder strenge rekenregels. Pensioenfondsen hoeven zich in de toekomst niet meer onnodig arm te rekenen. Als de dekkingsgraad boven de 100% komt, mag er weer geïndexeerd worden. Dat is nu nog 130%. Ook vinden er dit jaar, net zoals in 2019, geen onnodige kortingen plaats.

Wat betekent dit voor mij? Op basis van huidige dekkingsgraden zouden miljoenen pensioenen moeten worden gekort. Het nieuwe pensioencontract betekent voor veel Nederlanders dat er weer perspectief op indexatie komt. Maar niet voor allemaal. Fondsen die onder de dekkingsgraad van 100% zakken – en dus te weinig geld in kas hebben voor de toekomstige verplichtingen – blijven genoodzaakt om te korten. Wel hoeven zij onder het nieuwe systeem minder te korten dan anders het geval was. Kortom: met het nieuwe systeem is de kans op kortingen kleiner, zijn de kortingen zelf kleiner als er onverhoopt toch gekort moet worden en is de kans op indexatie groter.

Wat vindt de PvdA hiervan? Dat er weer perspectief op indexatie komt is broodnodig, want veel gepensioneerden hebben het de afgelopen jaren al zwaar. Als je met pensioen bent, zijn door de plannen van het kabinet de boodschappen – door de btw-verhoging en de elektriciteit – duurder geworden. Ondertussen is je pensioen niet meegestegen. Dat is niet eerlijk en de PvdA heeft daar altijd tegen gestreden.

Meer pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen straks makkelijker pensioen opbouwen. Ook komt er een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tegen een schappelijke premie (een zogeheten AOV-premie).

Wat vindt de PvdA hiervan? Veel zzp’ers zijn nu niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak omdat de premie zo hoog is dat ze het niet kunnen betalen. Als ze een ongeluk krijgen en niet meer kunnen werken, komen zij meteen in grote financiële problemen. Wij vinden dat er een vangnet nodig is voor alle werkenden. Daarom hechten wij sterk aan een collectieve regeling, waar iedereen aan meebetaalt zodat de premie laag blijft. Wij zullen de voorstellen van het kabinet daar ook streng op toetsen. Het moet een oplossing bieden en betaalbaar zijn.

‘Doorsneesystematiek’ wordt afgeschaft

De doorsneesystematiek houdt in dat het meeste pensioen op latere leeftijd wordt opgebouwd. De premie van jongeren gaat naar het pensioen van ouderen. Jongeren bouwen relatief weinig op, maar worden later gecompenseerd door de premies van jongere generaties. Deze systematiek wordt afgeschaft. Voortaan bouw je ieder jaar van je werkzame leven evenveel pensioen op.

Wat vindt de PvdA hiervan? Voor de PvdA is afschaffing van de doorsneesystematiek niet noodzakelijk. Dit is vooral een wens van het kabinet. Wel maken wij ons zorgen wat dit betekent voor 45-jarigen en voor jongeren. Zij hebben betaald voor het pensioen van de ouderen boven hen, maar de toekomstige jongeren betalen niet meer mee aan hun pensioen. Zij moeten dus gecompenseerd worden. We maken een voorbehoud op dit punt en zullen er streng op toezien dat het kabinet voor compensatie zorgt.

Uitzendkrachten gaan eerder pensioen opbouwen

Uitzendkrachten, veelal jongeren, bouwen op dit moment pas na zes maanden pensioen op, de zogeheten wachttijd. Hiermee loop je als uitzendkracht pensioenopbouw mis. Uitzendbureaus hebben nu nog een uitzonderingspositie en is voor hen nu een verdienmodel. In dit pensioenakkoord wordt deze uitzonderingspositie afgeschaft.

Wat vindt de PvdA hiervan?

Als je werkt, is het belangrijk om te sparen voor je latere pensioen. Het is dan vreemd om dan eerst zes maanden te wachten met sparen voor je pensioen. De PvdA vindt het van belang dat iedereen die werkt, spaart voor zijn pensioen. In het nieuwe pensioencontract wordt dat ook nog eens eenvoudiger.

Er komt een onderzoek naar ‘pensioen na 45 jaar werken’

Er komt een onderzoek naar hoe het mogelijk is om iedereen na 45 jaar werken met pensioen te laten gaan. Dat zou een simpele oplossing zijn voor mensen die jong zijn begonnen en zorgt ervoor dat iedereen even lang moet werken.

Wat vindt de PvdA hiervan? Kennelijk is het op dit moment nog niet mogelijk bij te houden hoeveel jaar iemand heeft gewerkt. Dit wordt pas sinds 1998 bijgehouden. In dit pensioenakkoord wordt er gelukkig een onderzoek gestart, waarbij wordt gekeken of het mogelijk is om na 45 jaar te hebben gewerkt te kunnen stoppen. Dit zou wat ons betreft een mooie ontwikkeling zijn en wij zien dat ook uit naar de uitkomsten van het onderzoek.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/het-pensioenakkoord/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/het-pensioenakkoord/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Gigantische kaalslag in kunst en cultuur dreigt

SP SP Nederland 27-06-2020 06:36

Kleinere poppodia, schouwburgen en theaters geven nu al aan dat ze er zonder extra steun volgend jaar simpelweg niet meer zijn. En steeds meer mensen die op die podia horen te staan, verlaten de sector.

De 300 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt, houdt hopelijk de grote rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerde musea, orkesten en theatergezelschappen overeind. Maar bij het overgrote deel van de sector - zoals de regionale poppodia, de stedelijke schouwburgen en een groot gedeelte van de musea - komt er nauwelijks iets terecht. Ook bereikt deze steun niet de vele zzp'ers en freelancers voor en achter de schermen: musici, acteurs, decorbouwers, technici.

Als we nu niks doen, dreigt een kaalslag waar we nog decennia de gevolgen van gaan ondervinden. Dan blijven we achter met kunst en cultuur in Nederland die blijvend schraler en kleiner is.

Als liefhebbers mogen we dat niet laten gebeuren. Als de crisis voorbij is, willen we weer naar onze favoriete bioscoop kunnen. Weer live om een cabaretier kunnen lachen. Ons weer laten meevoeren op de klanken van Mahler of Lil Kleine. Samen met vrienden en vreemden in de festivaltent kunnen dansen. Dat is waarom we een minister nodig hebben die de pijn van ons allemaal voelt. En gaat staan voor de mensen in de kunst en cultuur die nu moeten knokken voor hun bestaanszekerheid.

Lilian Marijnissen, Lodewijk Asscher en Jesse Klaver.

Dit opiniestuk verscheen in het AD op 27-06-2020

Die reddingssloep is wél nodig

PvdA PvdA Nederland 27-06-2020 04:32

Door Lodewijk Asscher op 27 juni 2020 Delen  

Met die uitspraak boorde D66-minister Van Engelshoven het laatste restje hoop dat de kunst en cultuur in Nederland in het kabinet hebben de grond in.

Want terwijl het twijfelachtig is of bioscoop The Movies in Amsterdam, Cinema in Tiel en Poppodium 013 in Tilburg volgend jaar nog wel bestaan, speelt de minister mooi weer. Alsof de kapitein van de Titanic zegt dat de passagiers moeten loskomen van het verhaal dat er reddingsboten nodig zijn.

We missen het waarschijnlijk allemaal: een avond met vrienden naar een concert, een hete festivalzomer, een meeslepende toneelvoorstelling. Voor de bezoeker is het tijdelijke gemis te overzien, het grote drama voltrekt zich in slow motion. De misgelopen inkomsten van de culturele sector dreigen op te lopen tot 2,6 miljard euro. Maar liefst 38 duizend makers ontvangen nog altijd helemaal geen steun. Zoals violist Michiel Commandeur die al maanden geen euro op zijn bankrekening heeft ontvangen. Winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, tenor Peter Gijsbertsen, is al een opleiding tot hovenier begonnen. Een prachtig beroep, maar het zou jammer zijn als we straks een tuin moeten aanleggen om van zijn mooie muziek te genieten. Want kleinere poppodia, schouwburgen en theaters geven nu al aan dat ze er zonder extra steun volgend jaar simpelweg niet meer zijn. En steeds meer mensen die op de planken van die podia horen te staan, verlaten de sector.

De 300 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt, houdt hopelijk de grote rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerde musea, orkesten en theatergezelschappen overeind. Maar bij het overgrote deel van de sector - zoals de regionale poppodia, de stedelijke schouwburgen en een groot gedeelte van de musea - komt er nauwelijks iets terecht. Ook bereikt deze steun niet de vele zzp’ers en freelancers vóór en achter de schermen - musici, acteurs, decorbouwers, technici. Als we nu niks doen, dreigt een kaalslag waar we nog decennia de gevolgen van gaan ondervinden. Dan blijven we achter met kunst en cultuur in Nederland die blijvend schraler en kleiner is.

Als liefhebbers mogen we dat niet laten gebeuren. Als de crisis voorbij is willen we weer naar onze favoriete bioscoop kunnen. Weer live om een cabaretier kunnen lachen. Ons weer laten meevoeren op de klanken van Mahler of Lil Kleine. Samen met vrienden en vreemden in de festivaltent kunnen dansen. Dat is waarom we nu een minister nodig hebben die de pijn van ons allemaal voelt. En gaat staan voor de mensen in de kunst en cultuur die nu moeten knokken voor hun bestaanszekerheid.

Het is nog niet te laat. Nog net niet. Liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Geef de culturele sector die reddingssloep die ze zo hard nodig hebben. Maandag is het debat, waar wij een noodfonds voorstellen. Voor makers die nu in de armoede zitten. Voor podia die nu dreigen te verdwijnen. En voor culturele bedrijven die nu failliet lijken te gaan. Voor die mooie, gekke, ontroerende, verbroederende en soms vlijmscherpe cultuur die we allemaal zo missen nu.

Lodewijk Asscher

Jesse Klaver

Lilian Marijnissen

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/die-reddingssloep-is-wel-nodig/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/die-reddingssloep-is-wel-nodig/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Factcheck: waarom stemmen de coalitiepartijen tegen meer waardering voor zorgmedewerkers?

PvdA PvdA VVD CDA D66 ChristenUnie Nederland 17-06-2020 13:31

Door De Redactie op 17 juni 2020 Delen  

Onder moeilijke omstandigheden zijn ze hun werk blijven doen. In de ziekenhuizen, verpleeghuizen, in de zorg thuis en op tal van andere plekken. Er was terecht bewondering en applaus vanuit het hele land. Politieke partijen spraken hun waardering uit. Hoe kan het dan dat slechts enkele weken later de coalitiepartijen keer op keer tegen het voorstel voor meer waardering voor zorgmedewerkers stemmen? Een overzicht:

Wat vraagt de motie?

De motie van PvdA en SP ‘verzoekt de regering om met een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd’.

De motie is nu twee keer in stemming geweest. Beide keren was het een gelijkspel: de gehele oppositie was voor, D66, ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

Waarom stemt D66 tegen?

Op hun eigen twitteraccount schrijft D66: “de motie kost echter veel geld, maar ze (de indieners, red) zeggen niet waar dat van betaald moet worden. Alleen gratis geld bestaat niet”.

En klopt dat? 

De motie vraagt de regering om een plan te maken voor betere arbeidsvoorwaarden. De financiering maakt daar natuurlijk onderdeel van uit. In de gezamenlijke tegenbegroting hebben PvdA en SP meerdere voorstellen gedaan. Een optie is bijvoorbeeld om de kabinetsplannen om de winstbelasting voor grote bedrijven te verlagen te schrappen, dat levert veel geld op. Maar andere manieren zijn ook mogelijk. Het is een politieke keuze of je zorgmedewerkers meer waardering wil geven.

Waarom stemt de ChristenUnie tegen? 

Op christenunie.nl schrijft Kamerlid Carla Dik-Faber: “in ons land is het niet de regering die bepaalt hoeveel zorgverleners verdienen, maar laten we de hoogte van de salarissen over aan het gesprek tussen werkgevers en werknemers” .

En klopt dat?

Nee. Natuurlijk worden cao’s afgesproken door werkgevers en werknemers samen. Maar bij het onderwijs, de zorg en de politie wordt het budget dat beschikbaar is bepaald door de overheid. Het bedrag dat het ministerie beschikbaar stelt (de OVA-ruimte in beleidstermen) is voor 2020 fors minder dan in 2018 en 2019. Als de ChristenUnie voor de motie stemt kan de regering een plan maken waarin de salarisruimte wordt uitgebreid. Daarmee komt voor werkgevers en werknemers meer geld beschikbaar, zodat zij samen afspraken kunnen maken over de betere arbeidsvoorwaarden.

Volgens de coalitie gaat de overheid niet over de salarissen in de zorg. Maar júíst de overheid kan meer geld beschikbaar stellen voor de waardering die hard nodig is.

Waarom stemt het CDA tegen? 

CDA-minister Hugo de Jonge heeft in het debat gezegd dat hij tegen het voorstel is omdat er geen dekking is en omdat er al gesproken wordt over arbeidsvoorwaarden in de zorg. “Er zijn ook al mooie cao's afgesloten, bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg.” Kamerlid Joba van den Berg schreef op twitter iets vergelijkbaars.

En klopt dat? 

De motie vraagt juist om een plan met een dekking. En daar zijn ook voorstellen voor. Dat erover gesproken wordt zegt niks over de uitkomst. De motie vraagt de minister juist actief te zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden en salaris. Als de Tweede Kamer dus voor stemt, dan betekent het dat het kabinet ook moet zorgen dat er meer waardering voor de medewerkers in de zorg er ook echt komt.

Er is voor de coronacrisis inderdaad een nieuwe cao afgesloten, met daarin loonsverhoging voor medewerkers. Dat is ook niet meer dan terecht. Het budget dat het kabinet ter beschikking stelt (de OVA-ruimte) is echter minder dan wat er in die cao is afgesproken.

Daarnaast zijn er nog steeds grote tekorten aan personeel in de zorg, waardoor de werkdruk erg hoog is. Er moeten daarom echt medewerkers bij. Als we zorgpersoneel zeggen te waarderen, dan moet er echt boter bij de vis. Er moet een plan komen voor structureel meer waardering voor de mensen in de zorg. Precies waar de motie van PvdA en SP om vraagt.

Nou ja zeg. @christenunie @D66 @VVD en @cdavandaag, ik dacht toch dat we de zorgverleners structureel meer dan applaus gingen geven? RT voor het opnieuw in stemming komt, voor meer structurele, financiële waardering voor de mensen in de zorg. pic.twitter.com/v3TAwGB6ht

— Claudia de Breij (@claudiadebreij)

Waarom stemt de VVD tegen?

Voor zover we weten heeft de VVD zich hierover nog niet uitgesproken. Maar ze hebben al wel twee keer op rij tegen gestemd.

Hoe nu verder?

Op dinsdag 23 juni komt de motie van Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen voor de allerlaatste keer in stemming. Eén Kamerlid van de coalitie kan het verschil al maken.

https://www.pvda.nl/nieuws-acties/factcheck-waarom-stemmen-de-coalitiepartijen-tegen-meer-waardering-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws-acties/factcheck-waarom-stemmen-de-coalitiepartijen-tegen-meer-waardering-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Nu de ongelijkheid aanpakken

PvdA PvdA Nederland 17-06-2020 09:54

Door Lodewijk Asscher op 17 juni 2020 Delen  

 

De coronacrisis heeft in het leven van veel Nederlanders keihard toegeslagen. Niet alleen onze gezondheid werd bedreigd door het virus, ook de economie kwam met een grote klap tot stilstand. En dan hoor je soms zeggen: ‘deze crisis is een kans’. Dat een harde klap op de lange termijn juist zorgt voor meer gelijkheid. Maar daar lijkt het niet op.

Ga maar eens na wie er als eerste de hardste klappen kregen: de mensen met een flexcontract die meteen op straat stonden. Zzp’ers die hun opdrachten zagen verdampen. Uitzend- en oproepkrachten die via een appje hoorden dat ze niet meer nodig waren. Juist de mensen die al weinig buffers hadden. En als we niks doen, zet die trend door gedurende de crisis.

De coronacrisis heeft in het leven van veel Nederlanders keihard toegeslagen.

In Amerika zien we dat al gebeuren: de miljardairs werden samen tijdens de lockdown 434 miljard rijker, terwijl tientallen miljoenen mensen op straat kwamen te staan. In Nederland weigert de liberaalconservatieve coalitie ondanks al het applaus geld uit te trekken voor een betere beloning van zorgpersoneel: het kost teveel. En voor je het weet worden de beurskoersen straks weer omhoog gestuwd door de lage rente, terwijl gewone huishoudens er nauwelijks wat bij krijgen.

De Franse econoom Thomas Piketty waarschuwt al langer dat zonder overheidsingrijpen de ongelijkheid tussen mensen vanzelf groeit. Het vermogen stijgt nu eenmaal altijd harder dan het loon van gewone mensen. Hij pleit voor een overheid die meer doet om in de crisis te zorgen voor meer gelijkheid. Daar ga ik vanavond met hem over in gesprek in De Balie en via Facebook. De centrale vraag: hoe kunnen we dat bereiken?

De Franse econoom Thomas Piketty waarschuwt al langer dat zonder overheidsingrijpen de ongelijkheid tussen mensen vanzelf groeit.

Wat mij betreft moeten we duidelijke keuzes maken. Allereerst is het nodig om een grotere bijdrage te vragen van de allerrijksten die zichzelf en hun vermogen goed weten te beschermen. Het is eerlijk om een vaste belasting in te voeren op grote vermogens, los van hoeveel rendement er nu precies gehaald wordt. Een toptarief voor inkomens boven de 150.000 euro. En een Europees minimumtarief voor de winstbelasting, om zo de belastingconcurrentie tussen landen een halt toe te roepen.

Dat geld moeten we dan gebruiken om armoede te bestrijden en gewone huishoudens te ondersteunen. We kunnen de belasting voor de middengroepen te verlagen. Want het zijn juist ook de mensen in de vitale beroepen - de leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en schoonmakers - die de afgelopen jaren al te weinig hebben gemerkt van economische voorspoed. Zij verdienen nu meer dan alleen applaus.

Dat geld moeten we dan gebruiken om armoede te bestrijden en gewone huishoudens te ondersteunen.

Dat is een fundamenteel andere keuze dan er door het kabinet tot nu toe gemaakt wordt. Zij stellen nog steeds voor om volgend jaar de winstbelasting te verlagen. Een maatregel waar vooral de bedrijven (en hun aandeelhouders) die door deze crisis meer winst maken van profiteren. Dat moet anders.

Het komt er dus echt op aan. De crisis is geen kans die automatisch zorgt voor meer gelijkheid, maar een grote opgave. Een opgave om in de crisis om te kijken naar de mensen die anders snel in de knel komen. Om elke Nederlander de zekerheid van een stabiel inkomen te geven. Zodat we straks echt samen door deze crisis komen.

De crisis is geen kans die automatisch zorgt voor meer gelijkheid, maar een grote opgave.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/nu-de-ongelijkheid-aanpakken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/nu-de-ongelijkheid-aanpakken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Meer loon voor zorgmedewerkers

PvdA PvdA VVD SGP D66 CDA Nederland 10-06-2020 14:23

Door John Kerstens op 10 juni 2020 Delen  

Het mag niet blijven bij applaus alleen!

Samen met de SP deed Lodewijk Asscher een voorstel om zorgmedewerkers ècht te waarderen. Met een beter salaris. Maar VVD, CDA, D66 en CU stemden tegen: 75 stemmen voor, 75 stemmen tegen.

Laat van je horen en geef de onmisbare mensen in de zorg de waardering die ze verdienen!

Ik wil op de hoogte blijven van deze actie

 

 

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-loon-voor-zorgmedewerkers/

 

Mensen die dag en nacht in touw zijn in de strijd tegen het corona-virus. Wàt een waardering is er over hun hoofden uitgestrooid. Allemaal ècht gemeend natuurlijk: dat applaus, die witte t-shirts, de mooie filmpjes.

Tijd om al die mooie woorden om te zetten in daden, vonden wij. En daarom dienden we bij het laatste corona-debat (samen met de SP) een motie in om zorgverleners ook ècht te waarderen. In hun portemonnee. Met een beter salaris.

We dienden bij het laatste corona-debat (samen met de SP) een motie in om zorgverleners ook ècht te waarderen.

Vorig jaar diende ik daar ook al een voorstel voor in. Dat haalde het toen net niet (CDA, CU, D66, VVD, SGP en Van Haga stemden tegen). Dat zou nu wel anders zijn, zou je denken.

Nu moet ondertussen iedereen er toch wel van overtuigd zijn dat de mensen in de zorg beter verdienen. En dat wij dat in de politiek kunnen regelen. Moeten regelen.

Wij, in de politiek moeten dit regelen.

Nou...

Bijna. Deze keer stemden alleen CDA, CU, D66 en VVD nog tegen. De rest heeft zich inmiddels door ons (door jullie!) laten overtuigen. Daarmee staakten de stemmen en doen we binnenkort weer een poging.

Laat ook je stem horen als je van mening bent dat zorgmedewerkers meer waardering verdienen én teken de #Hartjezorg Petitie!

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-loon-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-loon-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Niet wegkijken bij de slachterijen

PvdA PvdA Nederland 10-06-2020 13:21

Door Lodewijk Asscher op 10 juni 2020 Delen  

Een groot deel van de werknemers in slachthuizen is arbeidsmigrant. Daardoor zijn ze minder goed beschermd en vaak minder goed op de hoogte van de maatregelen. Ze staan vaak dicht op elkaar, zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Hun uitzendbazen laten ze iedere dag in volle busjes naar het werk gaan. Ze worden met veel te veel mensen gehuisvest in te kleine huizen. Zo lopen deze werknemers grote risico’s.

Werknemers in slachthuizen lopen grote risico's.

Het resultaat: enorme besmettingshaarden bij slachterijen. Bij onderzoek bij een Vion-slachterij bleek zelfs één op de vijf werknemers besmet. Het bron- en contactonderzoek verliep stroef. Niet alle uitzendbureaus werkten mee. Niet alle werknemers konden worden getraceerd. Sommige werknemers waren zelfs al vertrokken naar Duitsland, om daar verder te werken. Zij kregen niet meer betaald, dus gingen ze verder. Dat is heel ernstig. Het kabinet moet met een actieplan komen met de volgende punten:

We weten al langer dat sommige werkgevers niet altijd netjes met hun mensen omgaan: Iedereen krijgt een onzeker contract. Als je commentaar hebt, vlieg je eruit. Als je ziek bent, krijg je geen geld. Elke week staan er weer nieuwe mensen, voor jou immers tien anderen. Dit moet nu maar eens veranderen. In Duitsland hebben ze vastgelegd dat je alleen met een vast contract in een slachthuis mag werken. Zo voorkomen we dat elke week weer nieuwe mensen met onzekere contracten aan het werk zijn.

Zekerheid en vakmanschap moeten weer de norm worden.

Zekerheid en vakmanschap moeten weer de norm worden. Het is letterlijk van levensbelang. Als deze besmettingshaarden niet worden aangepakt zal blijken dat het vlees pas echt duurbetaald wordt.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/niet-wegkijken-bij-de-slachterijen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/niet-wegkijken-bij-de-slachterijen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

En wat gaan we er aan doen?

PvdA PvdA Nederland 07-06-2020 12:13

Door Lodewijk Asscher op 7 juni 2020 Delen  

Al die mensen - Amsterdam inderdaad, en ook in Groningen, Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht - willen dat er geluisterd wordt. De pijn van alledaags racisme, van onrecht, van uitsluiting. Niet alleen in Amerika maar ook in ons land. Het debat wordt nu - een beetje - gevoerd en minister-president Rutte heeft de stelling ‘black Pete is black, and I cannot change that’ verlaten. Maar we weten dat het niet genoeg is. We moeten er meer met elkaar over spreken. We moeten meer doen.

Daarbij is het nu aan de politiek om het voortouw te nemen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Wat we daarom nu moeten doen:

We zijn er nog lang niet.

Zijn we er dan? Nee, nog lang niet. Dus laat me vooral weten welke ideeën je hebt. Het begint met echt naar elkaar luisteren. Zodat we bij het volgende debat het niet over de toon of Amerika hoeven te hebben. Maar zodat we echt in gesprek gaan over wat we met elkaar moeten en kunnen doen om racisme en discriminatie te bestrijden.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/en-wat-gaan-we-er-aan-doen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/en-wat-gaan-we-er-aan-doen/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Waarom ik lijsttrekker wil zijn

PvdA PvdA Nederland 03-06-2020 15:00

Door Lodewijk Asscher op 3 juni 2020 Delen  

De coronacrisis laat genadeloos zien hoe kwetsbaar we zijn. Gezondheid is het enige dat telt als je ziek bent of bang bent iemand te verliezen. Samen zijn is het allerbelangrijkste als je door corona familie en vrienden niet meer kunt ontmoeten. Je werk en inkomen zijn alles als je van de ene op de andere dag geen baan of opdrachten meer hebt. Het virus tast niet alleen de gezondheid aan, maar ook de bestaanszekerheid.

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Dat is wat telt bij de verkiezingen.

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Dat is wat telt bij de verkiezingen. Hoe we zorgen voor gelijke kansen en een samenleving waar niemand wordt buitengesloten. Hoe we onze waardering tonen voor de mensen met vitale beroepen. En hoe we alle kinderen de kansen en het vertrouwen geven om zich werkelijk te kunnen ontplooien.

We kunnen nu kiezen voor meer samenwerking in plaats van meer marktwerking. Voor een eerlijke en duurzame economie. Voor bedrijven die netjes hun belastingen betalen. Voor een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar je zeker kunt zijn.

Een land waar iedereen zich thuis voelt. Waar je zeker kunt zijn.

Daarvoor is een sterke PvdA essentieel. Daarom wil ik lijsttrekker zijn. We kunnen winnen. Maar dat kan ik niet alleen. Ik heb ook jouw hulp nodig. Dit is geen tijd voor verdeeldheid. Dit is het moment om op te staan.

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/waarom-ik-lijsttrekker-wil-worden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp