Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

58 documenten

Een nieuw zwart hoofdstuk in de Syrische oorlog

PvdA PvdA Nederland 15-10-2019 14:06

Door Lodewijk Asscher op 15 oktober 2019 Delen  

Dat vertelden ze mij toen ik daar drie jaar geleden op bezoek was. Ze wilden hun dorpen bevrijden en Islamitische Staat verslaan. Dat was ook de inzet van de Koerden in Syrië.

Afgelopen weekend is er na acht jaar oorlog een nieuw zwart hoofdstuk opengeslagen in de Syrische oorlog. Het onverhoedse vertrek van de Amerikanen en de brute aanval van Erdogan brengen alles aan het wankelen. Meer dan honderdduizend mensen zijn opnieuw op de vlucht geslagen. IS-strijders die door de Koerden gevangen werden gehouden zijn ontsnapt, met de kans dat ze naar Europa komen. Er is nieuw leed, angst en verdriet. Bij de Koerden in het gebied, en bij alle burgers die onder het geweld zuchten. De beelden uit het gebied zijn hartverscheurend.

Erdogan moet zijn troepen terugtrekken en zijn invasie stoppen.

Wat moet onze reactie zijn? Vanuit Nederland en vanuit de EU? Erdogan moet zijn troepen terugtrekken en zijn invasie stoppen. Om hem te dwingen moet Europa eensgezind een wapenembargo afkondigen, de militaire samenwerking beeindigen en scherpe economische sancties afkondigen. We moeten opkomen voor de mensen die in het nauw geraakt zijn. Noodhulp bieden aan de mensen ter plekke.

En we kunnen niet toestaan dat ontsnapte jihadisten daar de buurt opnieuw onveilig maken of naar Europa trekken. Van het kabinet verwacht ik een eerlijke en rationele afweging of het vanuit veiligheid beter is te wachten tot een eventuele berechting daar of om een speciale faciliteit te bouwen om hier te kunnen berechten voor de gruwelijke misdaden die zij hebben begaan.

De offers die de Koerden mede voor onze veiligheid hebben gebracht zijn enorm en zij verdienen dan ook onze steun.

Na de opkomst van het kalifaat waren het de Koerden die in Noord-Irak en Syrië vochten tegen IS. Door hun weerstand kon een deel van de yezidis gered worden van de berg Sinjar. Door dorpen terug te veroveren lieten ze zien dat IS kwetsbaar was. De offers die zij mede voor onze veiligheid hebben gebracht zijn enorm en zij verdienen dan ook onze steun. De Turkse bevolking heeft legitieme zorgen over de bijna 4 miljoen Syrische vluchtelingen die zij al jaren opvangen en over de veiligheid aan haar zuidelijke grens. Maar de Koerdische kwestie kan alleen met dialoog worden opgelost, niet met nieuw wapengekletter.

Tweede Kamerlid

Sluit niet de ogen voor kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 9 oktober 2019 Delen  

En steeds meer ouders ontvangen een sms’je met de strekking: “Excuses, morgenochtend hebben we geen vervanging kunnen vinden. U wordt vriendelijk verzocht uw kind morgen thuis te houden.” Dat dit soort situaties voorkomt in een rijk land als Nederland is al erg genoeg. Maar nog problematischer is dat we niet weten hoe vaak scholen dit soort noodgrepen moeten doen én welke kinderen daar precies de dupe van zijn.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen een vierdaagse schoolweek moet invoeren.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen dat je, zoals eerder dit jaar in Zaandam gebeurde, een vierdaagse schoolweek moet invoeren. Of dat er een onbevoegde voor de klas staat, of dat één docent lesgeeft aan twee klassen. Maar hoe vaak en waar dat precies gebeurt, weten we niet. Minister Slob heeft het lerarentekort namelijk nog nooit in kaart laten brengen, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de sector en de Tweede Kamer. Scholen hoeven de noodmaatregelen die zij gedwongen zijn te nemen niet te melden bij de onderwijsinspectie.

Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden.

Daardoor hebben we geen idee welke kinderen vaker te maken krijgen met een onbevoegde voor de klas of wie het meest de dupe zijn van veel wisselende gezichten. Een onverantwoord risico, vooral voor de meest kwetsbare kinderen. Het lerarentekort dreigt hen op nog meer achterstand te zetten. Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden. Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

De laatste ramingen voorspellen dat er in 2022 ruim 4.000 openstaande vacatures voor fulltimers in het basisonderwijs zijn. Een tekort dat oploopt tot 11.000 in 2027. Daarom pleitte ook Lodewijk Asscher tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om leraren in het basisonderwijs evenveel te verdienen in het voortgezet onderwijs. En leraren in het voortgezet speciaal onderwijs net als hun overige collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs te laten vallen onder de cao voor het vo. Want zolang dit lerarentekort doordendert, wordt niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook de kansengelijkheid ondermijnt.

Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

Zo geeft negentig procent van drieduizend door CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad ondervraagde leraren aan dat het niveau bij rekenen en taal achteruitgaat. Vooral de enorme uitval van leraren en de steeds wisselende gezichten voor de klas zouden funest zijn voor die leerresultaten.

Dat het lerarentekort op sommige scholen extra hard aankomt, merkte ook de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost, die zich onlangs gedwongen zag de deuren te sluiten, naar eigen zeggen omdat er onvoldoende leraren te vinden waren.

Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort.

Ondertussen adverteert een peperdure private school voor voortgezet onderwijs doodleuk met de tekst ‘geen lesuitval door lerarentekort’. Met andere woorden: wie in staat is de portemonnee te trekken, merkt niets van dat lerarentekort. En wie dat niet kan? Die zoekt het zelf maar uit. Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort. Dit kabinet moet namelijk naast het serieus aanpakken van het lerarentekort, ook eindelijk de effecten van dat tekort onder ogen durven te komen. Want juist die kinderen die het meest baat hebben bij een goede leraar voor de klas, staan nu in de kou.

Tweede Kamerlid

Investeren? Graag, maar niet via een WopkeWiebesfonds

PvdA PvdA Nederland 05-10-2019 05:00

Door Lodewijk Asscher, Henk Nijboer op 5 oktober 2019 Delen  

Trots roffelden verschillende ministers zich op de borst. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en blijkt het keizerlijk aangekondigde miljardenfonds weinig kleren aan te hebben. En het interne coalitiegekibbel over wie het fonds nu eigenlijk bedacht had leidde de aandacht af van de werkelijke vraag: wat is er nodig om onze economie structureel sterker te maken en waarom zou zo’n fonds daarvoor nodig zijn?

Van de kibbelende ministers hoeven we voorlopig weinig te verwachten.

Van de kibbelende ministers hoeven we voorlopig weinig te verwachten. De minister van Economische Zaken zei in een interview met het FD op 13 juli dat hij geen idee had hoe Nederland in de toekomst zijn geld moet verdienen. De dag voor Prinsjesdag voegde hij daar in dezelfde krant aan toe dat investeringen in leraren volgens hem niet bijdragen aan een hoger verdienvermogen voor de samenleving. En de minister van Financiën lijkt na een spannend werkbezoek bevangen door het idee dat Artificial Intelligence de hoogste prioriteit is. Maar wie meer praat over kunstmatige intelligentie dan over het lerarentekort van nú, heeft er duidelijk weinig van begrepen.

En wat is nu eigenlijk de argumentatie van het kabinet voor het fonds? Die is tweeledig:

En wat is nu eigenlijk de argumentatie van het kabinet voor het fonds? Die is tweeledig. Één; er moet nagedacht worden over ons toekomstig verdienvermogen en twee; geld is gratis. Wat het eerste betreft: dat klopt. Maar het is niet zo dat we niets weten, in tegendeel. De meeste wetenschappers zijn het eens over de noodzaak te investeren in onderwijs, onderzoek en duurzame economie. En stevig ook. Een goed opgeleide bevolking is essentieel in een veranderende wereld. Maar moet dat via een fonds? Nee, dat moet structureel. Je zorgt niet voor meer kwaliteit, minder werkdruk, beter betaalde leraren en meer wetenschap als je onderwijzers en wetenschappers na een paar jaar weer ontslaat. Met incidenteel geld kan het onderwijs niet structureel verbeterd worden.

Één; er moet nagedacht worden over ons toekomstig verdienvermogen.

Dan de vormgeving. Een gedegen analyse van de ervaringen met het Fonds Economische Structuurversterking ontbreekt. Dat geld nu gratis lijkt, is op zichzelf ook onvoldoende rechtvaardiging voor een wopkewiebesfonds. Een goede investering zou je net zo goed moeten doen als de rente 0,1 procent is als wanneer de rente -0,1 procent is. Deels is de rente juist zo laag omdát overheden onvoldoende investeren. Het handelsoverschot van Nederland bedraagt dit jaar meer dan 10 procent. Gerenommeerde instituten als OESO, IMF en Europese Commissie wijzen erop dat niet overschotrecords, maar investeren in samenleving en economie de weg naar welzijn en welvaart brengen.

Twee; geld is gratis.

We horen ook steeds over het voorbeeld van sovereign wealthfunds. Maar dat zijn beleggingsfondsen van landen zonder staatsschulden zoals Noorwegen. Nederland belegt op een heel andere manier, namelijk via onze pensioenfondsen die tot de grootste investeerders ter wereld behoren. Wij zijn er geen voorstander van om te lenen om nog meer te gaan beleggen: Nederland als een groot hedge fund!

Een aparte fondssystematiek kan bovendien werken als een soort hoger beroep tegen terecht afgewezen voorstellen. Dan vormen die miljarden straks een afdruiprekje voor gesneefde begrotingsideeën. Of een doelwit van georganiseerde lobby (denk aan Hans de Boer met een Powerpointpresentatie en een delegatie mannen in pak). Waar projectfinanciering nodig is waar de markt niet in voorziet hebben we bovendien sinds kort InvestNL. Waar het gaat om wenselijke overheidsinvesteringen kunnen ze wat ons betreft via de gewone systematiek van de Rijksbegroting.

De beste investering in onze economie en samenleving is een stevige, structurele investering in onderwijs en onderzoek.

Voor de PvdA is de toekomstagenda duidelijk. De beste investering in onze economie en samenleving is een stevige, structurele investering in onderwijs en onderzoek. Van basisschool tot beroepsonderwijs en universiteit. We weten ook dat onze economie schoner en zuiniger moet worden om concurrerend te blijven. En verder is duurzame mobiliteit een noodzaak. Onze treinen puilen uit. Snelle openbaar vervoer verbindingen binnen Nederland en met het buitenland zorgen voor een economische impuls en dragen ook bij aan een schonere toekomst.

De noden zijn nú hoog. De kansenongelijkheid neemt toe. Steeds meer onbevoegde leraren, hoge werkdruk, bezuinigen op de alfa en medische wetenschappen, kinderen die na vier dagen naar huis worden gestuurd. De eerste school die oppert kinderen pas vanaf vijf jaar naar school te laten gaan.

Er is geen tijd meer om te dromen, de problemen zijn groot genoeg.

Wie denkt dat het nu te duur is om te investeren in onderwijs en onderzoek, kent duidelijk de prijs van onwetendheid niet.

Laten we daarom geen tijd verspillen met een onderzoek naar een investeringsfonds voor de verre toekomst, maar gewoon de Rijksbegroting inzetten voor nuttige, structuurversterkende investeringen. Wie denkt dat het nu te duur is om te investeren in onderwijs en onderzoek, kent duidelijk de prijs van onwetendheid niet.

Gewoon de rijksbegroting inzetten voor nuttige investeringen, aldus Tweede Kamerleden Lodewijk Asscher en Henk Nijboer (PvdA). Het is de hoogste tijd. #opinie https://t.co/vgB0Nv5FYY

— Trouw (@trouw) October 5, 2019

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Wat voor land willen we zijn?

PvdA PvdA Nederland 02-10-2019 02:55

Door Lodewijk Asscher op 2 oktober 2019 Delen  

We hebben een gouden kans. Een kans om te investeren in wat echt belangrijk is. Dat er een goede leraar voor de klas staat, dat er liefdevolle zorg is, dat je je veilig kunt voelen op straat, dat er een betaalbare woning is.

Het kabinet heeft weliswaar een gigantisch financieel overschot, maar het doet de mensen tekort. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor volgend jaar. De grote vraag is wat voor een land we willen zijn.

Worden we het zuidelijkste puntje van Scandinavië, met een mooie verzorgingsstaat en goede publieke voorzieningen? Of worden we de 51ste staat van Amerika, met rijkdom aan de top en onzekerheid voor de rest?

Wij zullen voorstellen doen om de kabinetsplannen bij te stellen. Ten eerste voor het onderwijs. Afgelopen week moest er voor het eerst een school sluiten omdat er geen leraren te vinden zijn. Geld gaat het lerarentekort niet oplossen, maar een gebrek aan geld is nu wel het probleem. Het vak van leraar moet weer aantrekkelijker worden en een goed salaris hoort daarbij.

Ten tweede hebben we te maken met een wooncrisis. Veel mensen kunnen geen huis vinden of zijn de helft van hun inkomen kwijt aan huur. En volgend jaar stijgt belasting die woningbouwcorporaties moeten betalen weer flink. Dat zorgt voor hogere huren en minder ruimte om te bouwen. Dat geld kunnen we veel beter gebruiken om te investeren in nieuwe betaalbare woningen.

En ten derde worden in de plannen van het kabinet de laagste inkomens en ouderen op achterstand gezet, terwijl hoge inkomens en de grote bedrijven er het meest bijkrijgen. Een stel met AOW en een klein aanvullend pensioen krijgt er straks volgens de regering zes euro bij. Ongeveer de prijs van een pak wasmiddel. Tenzij de zorgpremie stijgt, dan is die zes euro weer weg. Dat is niet eerlijk.

Kom ook in actie, deel deze oproep

Het geld is er. Want geld is niet het probleem van dit kabinet, wel oog voor wat er nu nodig is. Laten we zorgen dat daar nu wel aandacht voor komt. En het helpt om in actie te komen: ze hebben eerder na druk uit de samenleving hun plannen bijgesteld. Denk aan de bezuinigingen op wijkverpleging, op arbeidsgehandicapten en op arbeidsongeschikten. Dus help mee - deel deze oproep – en laat het kabinet weten dat het anders kan en moet.

PvdA-leider Lodewijk Asscher ligt op ramkoers met het kabinet: ‘Kabinet moet erkennen dat er een crisis is die kinderen in de klas treft’ https://t.co/nCL4Skk5gN

— de Volkskrant (@volkskrant) October 2, 2019

Tweede Kamerlid

Voor alle werkers in de zorg

PvdA PvdA Nederland 25-09-2019 10:56

Door John Kerstens op 25 september 2019 Delen  

Onze zorgprofessionals dreigen kopje onder te gaan. Aan een fors tekort aan collega’s. Aan een daardoor steeds hoger wordende werkdruk. En aan een lawine aan ‘paarse krokodillen’ die over hen wordt uitgestort.

Terwijl in ons land een zorginfarct dreigt, plakt het kabinet slechts een pleister.

En daar hebben we àllemaal last van. Cliënten en patiënten voorop. Maar terwijl in ons land een zorginfarct dreigt, plakt het kabinet slechts een pleister. Op het verkeerde been. Sinds minister De Jonge met veel bombarie zijn actieplan ‘werken in de zorg’ (z’n zoveelste actieplan) heeft gepresenteerd, vertrekken meer mensen dan ooit tevoren. Zijn er meer vacatures dan ooit tevoren. Sinds-ie heeft beloofd om het aantal regels en regeltjes terug te brengen, zijn het er alleen maar nòg meer geworden. En minister Bruins? Die presteerde het om met een voorstel te komen (Big2) dat nòg meer mensen de sector uitjaagt. Door ze te schofferen en hun ervaring bij het grofvuil te zetten.

Wat mensen in de zorg nodig hebben, zijn geen halfbakken plannen. Maar méér ruimte en tijd om hun werk beter te kunnen doen.

Wat mensen in de zorg nodig hebben, zijn geen halfbakken plannen. Maar méér ruimte en tijd om hun werk beter te kunnen doen. En méér waardering, ook in hun portemonnee. Dat moet. En het kan. Want tot nu toe worden elk jaar miljarden vanuit de zorg teruggestort in de schatkist. Een verkeerde keuze.

Daarom hield Lodewijk Asscher na Prinsjesdag een stevig pleidooi voor al die harde werkers in de zorg. Voor meer salaris en minder werkdruk. Want dat verdienen ze!

Tweede Kamerlid

ChristenUnie & PvdA: ‘extra geld voor strijd tegen mensenhandel’

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 17-09-2019 04:09

Door Webredactie op 17 september 2019 om 06:08

ChristenUnie & PvdA: ‘extra geld voor strijd tegen mensenhandel’

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Lodewijk Asscher (PvdA) willen dat het kabinet extra geld vrijmaakt voor de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Volgens de partijleiders is er meer capaciteit bij de politie nodig om deze ‘moderne slavernij’ aan te kunnen pakken. Volgens de ChristenUnie en de PvdA is minimaal 10 miljoen euro per jaar extra nodig.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel concludeerde onlangs dat het aantal personen dat betrokken is bij opsporingsonderzoeken – verdachten, getuigen en ook slachtoffers – terugloopt. Dat terwijl de omvang van mensenhandel in ons land niet afneemt. Oftewel: mensenhandel komt nog net zoveel voor, maar we hebben het steeds minder in het oog. Opsporing van ingewikkelde en grootschalige mensenhandel komt in het nauw.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Mensenhandel en gedwongen prostitutie maken mensen kapot. Vaak zijn het vrouwen in een kwetsbare positie die worden uitgebuit en misbruikt. We mogen niet berusten in dat onrecht, maar moeten alles op alles zetten om daders op te sporen en deze vrouwen nieuw perspectief te bieden.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher: “We moeten opkomen voor de vaak jonge slachtoffers van mensenhandel. Zij verdienen het dat we de gewetenloze criminelen die hier rijk van worden vervolgen. De agenten en officieren van justitie die dit zware werk doen verdienen meer steun. Ze werken keihard maar zijn met te weinig collega’s. Het kabinet moet daar extra geld voort uittrekken.”

Segers en Asscher doen het voorstel voor extra geld voor de strijd tegen mensenhandel tijdens de algemene politieke beschouwingen, het debat na Prinsjesdag. Met het geld kunnen extra gespecialiseerde rechercheurs worden opgeleid en aangenomen.

Alle kinderen verdienen gelijke kansen

PvdA PvdA Nederland 12-09-2019 12:15

Door Lodewijk Asscher op 12 september 2019 Delen  

Nieuwsuur en NRC lieten gisteren zien hoe op een aantal islamitische scholen wordt onderwezen over jongens en meisjes en over homoseksualiteit. Jongens en meisjes mogen elkaar niet aankijken. Meisjes moeten altijd vergezeld zijn van een mannelijk familielid en moeten hun ogen neerslaan. Homoseksualiteit is iets wat Allah vreselijk vond en mannen die op vrouwen willen lijken zijn vervloekt. Als ik lees wat er op deze scholen wordt onderwezen over hoe God de bevolking van Sodom en Gomorra strafte, denk ik aan die jongen in de klas die misschien wel op andere jongens valt. Hoe voelt hij zich als wordt onderwezen dat God homo’s verafschuwt?

Dat ouders zelf een school mogen stichten – gebaseerd op hun levensovertuiging – is een grote verworvenheid.

De denkbeelden die op deze scholen onderwezen worden, beperken kinderen in hun vrije ontwikkeling en beschouw ik als een vorm van kindermishandeling. De inspectie moet daar direct op af. In de uitzending van Nieuwsuur wordt beweerd dat de inspectie dit onderwijs “volgens de regels” zou vinden. Dat kan ik amper geloven. En als dat echt zo is moeten de regels op de schop.

Wat ons betreft moet artikel 23 vooral de opdracht bevatten dat ieder kind een gelijke kans verdient.

En mede daarom willen we artikel 23 van de grondwet moderniseren. De vrijheid van onderwijs. Dat ouders zelf een school mogen stichten – gebaseerd op hun levensovertuiging – is een grote verworvenheid. Dat moeten we behouden. Maar dat artikel mag niet misbruikt worden om de vrijheid van anderen te ontnemen. Wat ons betreft moet artikel 23 vooral de opdracht bevatten dat ieder kind een gelijke kans verdient. En dat onderwijs – ongeacht de levensovertuiging – altijd de gelijkheid van man en vrouw, homo, hetero en de democratische rechtsstaat als uitgangspunt moet nemen.

Binnenkort gaan we onze grondwetswijziging officieel indienen in de Tweede Kamer.

Binnenkort gaan we onze grondwetswijziging officieel indienen in de Tweede Kamer. Want ieder kind verdiend een gelijke kans in het leven. En discriminatie – vanwege ras, kleur of seksuele voorkeur – moeten we altijd bestrijden.

Tweede Kamerlid

Brexitpuinhoop

PvdA PvdA Nederland 05-09-2019 12:01

Door Lodewijk Asscher op 5 september 2019 Delen  

Verbijsterd en bezorgd. Dat is hoe ik nu kijk naar de situatie in Londen. Bijna ieder uur lijkt er weer nieuws te zijn. Johnson die probeert het parlement buitenspel te zetten. Het parlement dat Johnson’s plannen voor een no-deal probeert te blokkeren. Een-en-twintig parlementariërs die vervolgens uit de conservatieve partij worden gezet. Vier stemmingen, vier nederlagen voor de nieuwe premier. De oudste partij van Europa – en met haar de hele Britse politiek – schudt op haar grondvesten.

Populistische politici pokeren met onze zekerheden.

Op televisie lijkt het soms fantastisch entertainment. Onverwachte plotwendingen, verraad, tranen: eigenlijk ontbreekt alleen een goed liefdesverhaal. Maar dat doet geen recht aan de serieuze gevolgen van dit ‘spektakel’. Het is een potje poker van een stel kostschooljongens met als inzet de zekerheden van de Britse bevolking. Want in tegenstelling tot een goede soap zijn de gevolgen bij de Brexit wel echt. Verlies van banen, waardoor mensen op straat komen te staan. Medicijntekorten, brandstoftekorten en voedseltekorten. De economie die na jaren van groei weer in een recessie terecht dreigt te komen door de handelsoorlogen van Trump en de chaos van Brexit.

En toch zijn er in Nederland nog populistische politici die flirten met een Nexit. Wilders en Baudet. Ook zij pokeren met onze zekerheden. Er komt nooit een duidelijk antwoord hoe zij de economische schade gaan opvangen. Hoe ze Nederland veilig en welvarend willen houden buiten de samenwerking in EU verband. En uiteindelijk zijn het gewoon de mensen thuis die de rekening gepresenteerd krijgen van dit spelletje poker.

Wij moeten Nederlandse werknemers en bedrijven beschermen.

Werknemers mogen niet de dupe worden van de grillen van Johnson. Daarom heb ik aan het begin van dit jaar een voorstel gedaan om werknemers te beschermen. Het is dan ook goed nieuws dat de Europese Commissie deze week heeft aangekondigd bereid te zijn om Europese fondsen in te gaan inzetten. De PvdA roept het kabinet op om een gedeelte van deze fondsen te claimen voor Nederlandse werknemers en bedrijven. Zij moeten er zeker van kunnen zijn dat ze beschermd worden.

We moeten door met het ons eigen alternatief voor een beter Europa. Een positiever verhaal dan het destructieve Nexit/Brexit-verhaal. Want de onvrede over hoe Europa nu werkt bestaat nog steeds en vraagt een serieuzer antwoord. Gelijk loon voor gelijk werk, geen oneerlijke loonconcurrentie binnen Europa meer. Grote bedrijven netjes belasting laten betalen, en een einde aan de race naar de bodem voor het laagste winstbelasting tarief. Werken aan nieuwe zekerheden. Minder spektakel dan het Lagerhuis, maar een betere toekomst voor ons allen.

Tweede Kamerlid

ChristenUnie, PvdA en GroenLinks sluiten coalitie met jongerenorganisaties

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Nederland 03-09-2019 05:01

Door Webredactie op 3 september 2019 om 07:00

ChristenUnie, PvdA en GroenLinks sluiten coalitie met jongerenorganisaties

De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks geven politieke steun aan de voorstellen van ‘Coalitie-Y’. Dit samenwerkingsverband van een aantal jongerenorganisaties en tv-presentator Tim Hofman werkt aan voorstellen voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland. De partijen presenteren binnenkort een manifest waarin ze zich uitspreken voor vaste banen voor jongeren, meer betaalbare woningen en de invoering van een basisbeurs.

Afgelopen week bleek uit een advies van de SER ook al dat er steeds meer druk op jongeren komt te liggen. De jongerenorganisaties, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA willen daar wat aan doen en nodigen andere partijen en maatschappelijke (jongeren)organisaties uit zich aan te sluiten.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “De afgelopen maanden heb ik samen met Coalitie-Y vele gesprekken gevoerd met jongeren. Steeds hoorde ik hoe deze generatie onder druk staat door schulden, de prestatiemaatschappij, korte en onzekere contracten en de ontoegankelijke woningmarkt. Dat moet anders want jongeren verdienen alle kansen om iets moois van hun leven te maken. De verbreding van Coalitie-Y sterkt me in de overtuiging dat het leenstelsel zijn langste tijd gehad heeft en dat we echt grote stappen kunnen zetten om jongeren meer perspectief te bieden.”

Siewerd de Jong, voorzitter PerspectieF, ChristenUnie Jongerenorganisatie: “Coalitie-Y is een bemoediging voor jongeren om hun stem te laten horen. Het laat zien dat, wanneer er echt wordt geluisterd naar jongeren, de politiek toch andere keuzes maakt. Hier mogen politici een gewoonte van maken - tot de kabinetsformatie aan toe."

Alex Tess Rutten, voorzitter LsvB: “onderwijs is ontzettend belangrijk voor onze hele maatschappij, we moeten ervoor zorgen dat jongeren een opleiding kunnen volgen zonder zich diep in de schulden te moet steken.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher: “We zien dat jongeren de stress van de prestatiemaatschappij steeds meer voelen. Ze maken zich zorgen: of ze hun studielening terug kunnen betalen, over hun eindeloze stroom tijdelijke contracten en of ze een betaalbaar huis wel kunnen vinden. Je wil - zeker op die leeftijd - gewoon zeker zijn van een mooie toekomst. Daarom hoop ik dat meer partijen zich bij dit initiatief aansluiten en dat we met een brede coalitie wat aan de zorgen van jongeren kunnen doen.”

Semih Eski, voorzitter CNV-Jongeren: ‘Een fantastische stap in de goede richting, dat PvdA en GroenLinks aansluiten bij coalitie-Y en hun steun voor het sociaal leenstelsel intrekken. De studieschulden zijn vaak van invloed op belangrijke keuzes die jongeren willen maken na afstuderen, zoals het kopen van een woning. We hopen dat er bij de volgende verkiezingen een vorm van een basisbeurs terugkomt. Dit is een belangrijke stap naar meer zekerheid voor jongeren. Hoe eerder een schuldenvrije generatie, hoe beter’.

GroenLinks-leider, Jesse Klaver: “Met coalitie Y willen we de kansen en problemen van een nieuwe generatie bovenaan de politieke agenda te krijgen.

Door samen te werken binden we de strijd aan met de stressvolle samenleving en dwingen we verandering af op het gebied van werk, huis, studie en klimaat.”

Jurgen van der Hel, voorzitter van JOB: “Vakmanschap ontwikkelen kost tijd, tijd die je door de huidige stapeling van beleid niet krijgt. Na het mbo sta je voor de keus: doorstuderen en duizende euro's schuld krijgen of gaan werken met flexcontracten en geen huis kunnen krijgen. Dit manifest gaat niet alleen over generatie y maar voor alle generaties voor ons en na ons”

Tim Hofman, tv-presentator en mede-initiatiefnemer Coalitie-Y: “Onze generatie, maar ook die na ons, is er een die moet gaan fungeren als het fundament van onze maatschappij. Daar zijn tools voor nodig, bijvóórbeeld een goed werkende woon- en banenmarkt, maar ook de kans om zonder enorme studieschuld aan de rest van je leven te beginnen. Ik maak me daar als programmamaker geregeld hard voor, en nu samen met Coalitie-Y.”

Kees Gilesse, voorzitter ISO: “Jongeren staan steeds meer onder druk. Voor een grote groep jongeren, de studenten in het hoger onderwijs, is het leenstelsel hiervan een belangrijke oorzaak. Daarom pakt Coalitie-Y het leenstelsel aan willen we een basisbeurs. We zullen na de verkiezingen pas echt weten wat er voor studenten gaat veranderen, maar vandaag is een dag om te vieren. Na vandaag ziet de toekomst van jongeren in Nederland er weer beter uit.”

De partijen willen hun manifest nog voor Prinsjesdag presenteren en aanbieden aan premier Mark Rutte. Onderdeel van het manifest wordt ook dat er een generatietoets komt bij besluitvorming, zodat er meer rekening wordt gehouden met jongeren. Coalitie-Y is een initiatief van LSVb, ISO, CNV jongeren, PerspectieF, JOB, de NJR en de ChristenUnie in samenwerking met tv-presentator Tim Hofman.

Jongeren verdienen zekerheid

PvdA PvdA GroenLinks ChristenUnie Nederland 03-09-2019 04:53

Door Lodewijk Asscher op 3 september 2019 Delen  

Maar ook: wat doet het met je als iedereen de hele dag benadrukt dat deze toets of deze beslissing zo belangrijk is. De stress als je in armoede moet opgroeien. Als je schulden zich opstapelen. In gesprekken met jongerenorganisaties kwamen die zorgen duidelijk naar voren. Veel jongerenclubs hebben zich verenigd in Coalitie-Y en zij noemden precies de dingen waar wij tegen strijden. Dat jongeren vaak van een bestaan als schijnzelfstandige naar het zoveelste tijdelijke contract gaan. Dat er bijna geen betaalbaar huis te vinden is.

Jongeren maken zich zorgen of ze hun studieschuld wel kunnen terugbetalen.

Maar ook dat ze zich zorgen maken of ze straks hun studieschuld wel kunnen terugbetalen. De stress van de lening komt in een emmer die al vol onzekerheden zit. Ik denk dat het voor onze toekomst belangrijk is dat jongeren durven dromen, durven kiezen. Om die reden omarmen wij – de PvdA-fractie samen met GroenLinks en de ChristenUnie – het manifest van de jongeren. Vóór meer vaste banen, vóór meer betaalbare woningen en vóór de invoering van een basisbeurs.

Een vervolgopleiding moet in onze ogen toegankelijk zijn voor iedereen.

Over dat laatste moet meer gezegd worden want het is een verandering ten opzichte van het huidige stelsel. Een vervolgopleiding moet in onze ogen toegankelijk zijn voor iedereen, en we willen dat mensen met veel geluk en succes solidair zijn met mensen die minder geluk hebben in het leven. Dat waren dan ook de uitgangspunten van het huidige stelsel.

Wij willen de positieve elementen – de extra investeringen in onderwijs, de hogere aanvullende beurs en de ov-kaart voor mbo-studenten – behouden. Maar we zien ook dat studenten onder steeds meer prestatiedruk staan. Zeker voor kinderen van wie de ouders geen dikke portemonnee hebben telt die studieschuld dan zwaar. Daar willen we wat aan doen. De vormgeving is iets voor de komende periode maar het betekent dat een vorm van basisbeurs zal terugkomen.

Een brede coalitie werkt samen voor zekerheden voor jongeren

De komende tijd gaan we met de jongeren verder werken aan het manifest. En ik hoop dat meer partijen zich bij dit initiatief aansluiten. Want hoe hoopvol zou het zijn als er een brede coalitie ontstaat die zich al voor de verkiezingen uitspreekt voor nieuwe zekerheden voor jongeren. Die wat wil doen aan hún zorgen. Daar ga ik mij de komende tijd hard voor maken.

Tweede Kamerlid