Betaalbare en goede sociale huurwoningen, eenvoudig en goedkoop parkeren in het centrum, vrij reizen voor 65-plussers en mindervaliden in de daluren, goede thuiszorg en een eerlijker verdeling van de gemeentelijke lasten, dat zijn de thema’s waar de inwoners van Doetinchem hun ‘geld’ aan uit konden geven vandaag.

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2018/01/buizen-in-doetinchem

Vandaag ging het bij de Coop in Oosseld en de Jumbo om wat de inwoners van Doetinchem vinden dat we met het beschikbare geld in de gemeente het beste kunnen doen. Dit deden we met behulp van buizen waar onze speerpunten op vermeld stonden, waarmee we konder toetsen of de mensen het met ons eens zijn. Mensen mochten hier 3 munten over verdelen. Voor sommigen nog best een opgave, omdat ze eigenlijk alles belangrijk vonden. Maar er moeten keuzes gemaakt worden, als we de uitgaven binnen de perken willen houden.

De thema’s thuiszorg en sociale huur sprongen er duidelijk uit. Zowel de mensen die in de thuiszorg werken als de mensen die er afhankelijk van zijn geven aan dat het beter kan en menselijker moet. Het steeds terugkerend circus van het overgaan van medewerkers naar nieuwe organisaties, waarbij zowel de medewerkers als degenen die de zorg ontvangen in onzekerheid zitten houden de gemoederen nog steeds flink bezig. De SP wil dat de marktwerking stopt en dat de thuiszorg in een gemeentelijke organisatie ondergebracht wordt.

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2018/01/buizen-in-doetinchem
Foto: SP
Ook het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen kwam vaak langs. Er zijn veel reacties als er een woning beschikbaar komt en jongeren komen moeilijk aan een betaalbare woonruimte. Ook is er een enorm kwaliteitsverschil tussen bestaande woningen, waarbij het op sommige plekken echt niet goed is, met tocht en vocht.

Veel mensen die we spraken stonden positief tegenover de SP. Zo zei één van de mensen die we spraken: “De SP luistert naar ons en weet wat er speelt en is niet bang om tegen de stroom in te gaan.” Ook voor onze nieuwe politiek leider Lilian Marijnissen is veel steun en waardering voor haar optredens in de media. 

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2018/01/buizen-in-doetinchem
    

De vrijwilligers van SP Doetinchem waren overigens niet alleen in Doetinchem zelf te vinden. Een aantal van hen was naar Zutphen getrokken waar een grote handtekeningen actie was om de marktwerking uit de thuiszorg te halen. Lees daarover meer op de website van SP Zupthen.

De verhalen die vandaag hoorden bevestigen waar we voor willen knokken de komende 4 jaar. Samen maken we het verschil. Voor jezelf. Voor Doetinchem. Voor Elkaar.