Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

35 documenten

Op zijn eigen VVD-feestje hield ...

SP SP VVD Nederland 19-06-2019 07:42

Op zijn eigen VVD-feestje hield Rutte een SP-verhaal, maar in debat met Lilian Marijnissen krabbelde hij direct terug. Tijd voor rechtvaardigheid. Tijd dat de lonen omhoog gaan en de lasten omlaag. Steun ons: www.rechtvaardigheid.nl

De strijd voor een rechtvaardig pensioen gaat door

SP SP Nederland 15-06-2019 12:53

Een meerderheid van de leden van de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De SP vindt dat een beter pensioenakkoord nodig is. Met dit akkoord blijft de AOW-leeftijd verder doorstijgen terwijl er onvoldoende garanties zijn dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. Ook is het niet duidelijk wie de rekening van 60 miljard euro voor het nieuwe pensioenstelsel zal gaan betalen. Verder zijn er onvoldoende garanties dat de pensioenen mee gaan stijgen met de prijzen.

SP-leider Lilian Marijnissen: 'De strijd voor een rechtvaardig pensioen gaat door. Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen. Zodat iedereen op tijd kan stoppen met werken en een pensioen krijgt dat weer meestijgt met de prijzen.'

Geef de werknemer een eerlijk deel van de winst

SP SP Nederland 14-06-2019 07:23

Hoewel de economie fors blijft groeien en er een recordaantal vacatures zijn, stijgen de lonen amper mee. Sterker nog, in vergelijking met de prijzen zijn ze zelfs gedaald. De reactie van economen hierop is veelzeggend. ‘Raadselachtig’ zegt de één. ‘Niet te verklaren volgens de economische normen,’ zegt de ander. Wat kunnen we hieruit concluderen? De economische normen deugen niet. Tijd om die te veranderen met een gouden aandeel voor werkenden betogen Lilian Marijnissen en Mahir Alkaya.

Al dertig jaar wordt aan bedrijven alle ruimte gegeven om te streven naar winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Zo is de winstbelasting in dertig jaar gehalveerd. Ook zijn onzekere contacten de nieuwe norm geworden. De gedachte hierachter was dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. De winsten rezen inderdaad de pan uit. De 75 grootste beursfondsen maakten nog nooit zoveel winst: 66 miljard in 2018. Tegelijkertijd merkten werknemers daar weinig van: zeventig procent van de totale winst belandde in de zakken van aandeelhouders. Tegelijkertijd groeide het aantal banen amper bij deze bedrijven. Sterker nog: bij de meeste van deze bedrijven loopt de werkgelegenheid terug.

Het is door deze cijfers dat de neoliberale economen nu met de handen in het haar zitten. Want groeiende winsten blijken helemaal geen garantie voor groeiende welvaart voor iedereen. En ook voor bedrijven zelf kan een eenzijdige blik op aandeelhouderswaarde schadelijk zijn. Het is daarom tijd om de balans tussen kapitaal en arbeid te herstellen. Zonder werkenden is er geen winst. Is het dan ook niet rechtvaardig dat ze daar hun eerlijke deel van op kunnen eisen?

Winstdeling en zeggenschap als tegenhanger van de almacht van aandeelhouders.

Wij nemen daarom het initiatief voor een “gouden aandeel” voor werkenden. Bij elk bedrijf in Nederland met meer dan 100 werknemers krijgt de werknemersvereniging een niet verhandelbaar aandeel. Dat aandeel geeft de werknemers recht op inspraak bij ingrijpende beslissingen van het bedrijf en recht op winstdeling. Zo kunnen overnames, fusies en exorbitante salarisverhogingen voor de bedrijfstop niet meer plaatsvinden zonder toestemming van de werknemers. Dat geeft niet alleen meer betrokkenheid bij het werk, het zal bedrijven ook dwingen hun werknemers fatsoenlijk te belonen. Het gouden aandeel geeft ook recht op winstdeling. Zo profiteren werknemers mee wanneer er dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Elke werknemer krijgt een even groot deel van deze winstuitkering. Het minimumpercentage leggen we vast in de wet. Vakbonden kunnen altijd een hoger deel uit onderhandelen, als daar ruimte voor is.

Winstdeling en zeggenschap als tegenhanger van de almacht van aandeelhouders. Van veertig jaar feest voor de enkeling aan de top, naar een eerlijk deel voor iedereen. Geen dictaten uit de directiekamer maar democratisering van het werk. Zo zetten we een eerste stap op weg naar een nieuwe, rechtvaardige economie.

Dit opiniestuk verscheen in het Algemeen Dagblad op 14-06-2019.

Kijk live mee naar de toespraak van ...

SP SP Nederland 13-06-2019 16:58

Kijk live mee naar de toespraak van Lilian Marijnissen bij het loonsymposium! Rond 21.15 uur hier op de pagina.

Tribune juni 2019 • Met strijdbare groet

SP SP Nederland 06-06-2019 09:55

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Marijnissen: 'Voor een rechtvaardig pensioen is meer nodig'

SP SP Nederland 05-06-2019 11:14

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over onze pensioenen. Afgelopen maand hebben tienduizenden mensen gestaakt en lag het openbaar vervoer in het hele land plat. SP-leider Lilian Marijnissen: 'De wens van al deze mensen was helder: 66 jaar en geen dag langer. Nu ligt er een principeakkoord waarin de AOW-leeftijd toch verder door blijft stijgen. Over vijf jaar moeten we nog steeds allemaal doorwerken tot 67 jaar en daarna tot nog later. En de bouwvakker, agent, chauffeur, zorgmedewerker en al die anderen die actie hebben gevoerd, hebben nog steeds te maken met een boete op eerder stoppen met werken.'

Volgens Marijnissen voldoet het akkoord aan de Haagse werkelijkheid, maar zorgt deze deal niet voor een rechtvaardig pensioen. 'Steeds langer doorwerken is voor veel mensen niet haalbaar dus de AOW-leeftijd mag niet verder stijgen. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma laten zien dat AOW vanaf 65 jaar haalbaar en betaalbaar is. Ook moeten de pensioenen weer meestijgen met de prijzen. Daarnaast mag werken als zzp'er niet leiden tot een onzeker pensioen of een mogelijkheid zijn voor opdrachtgevers om te weinig te betalen. Wat moet een dakdekker van 50 jaar hier nu van denken? Hij krijgt pas AOW vanaf 68 jaar terwijl zijn lichaam dat echt niet gaat redden. En zijn inkomen is niet hoog genoeg om bijvoorbeeld 3 jaar eerder stoppen met werken te kunnen betalen.'

Marijnissen: 'Dit pensioenakkoord lijkt vooral een grote overwinning voor de werkgevers. Zij betalen lage premies en lopen niet het risico dat ze moeten bijbetalen. De risico's zijn voor werknemers en gepensioneerden: de pensioenen worden afhankelijk van de grillen van de markt. De hoogte van het pensioen dat mensen krijgen staat niet meer vast en dat zorgt voor meer onzekerheid.'

Samen gaan we door voor een goed pensioen voor jong en oud! Doe je mee?

Symposium: Tijd voor een nieuw Akkoord van Wassenaar

SP SP Nederland 04-06-2019 07:14

Hoe kan het dat de lonen al sinds de jaren 70 achterblijven bij de economische groei? En wat kunnen we daaraan doen? Op donderdag 13 juni organiseren we hier een symposium over. Meld je nu snel aan!

Dit symposium vindt plaats op een historische plek, namelijk in Wassenaar. Daar werd in 1982 het Akkoord van Wassenaar gesloten, waarin werkgevers en vakbonden besloten tot loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting.

Is het geen tijd voor een nieuw Akkoord van Wassenaar maar dan wel precies andersom: voor een loongolf in plaats van loonmatiging?

Op het symposium spreken interessante gasten uit binnen- en buitenland, zoals:

Michael Crosby (Fight For Fifteen)

Bas Butler (DNB)

Martin Visser (journalist De Financiële Telegraaf)

Rodrigo Fernandez (onderzoeker)

Menno Middeldorp (hoofdeconoom Rabobank)

Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UvA)

Han Busker (voorzitter FNV)

Peter Hein van Mulligen (hoofdeconoom CBS)

Khadija Tahiri (President FNV Schoonmaak)

Martine, Jan en Eline vertellen over hoe het is om rond te komen van een minimumloon.

De presentatie is in handen van Lilian Marijnissen.

Dit wil je niet missen! Meld je daarom snel aan.

Wanneer: donderdag 13 juni 2019, start 19.30u (inloop vanaf 19.00 uur).

Waar: Kasteel Oud Wassenaar, Park Oud Wassenaar 1.

Rechtvaardig pensioenakkoord is nodig

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 03-06-2019 13:14

Het kabinet praat weer met de vakbonden over een pensioenakkoord. SP-leider Lilian Marijnissen: 'Dat is goed nieuws want de dreigende kortingen op de pensioenen moeten van tafel en het steeds maar langer doorwerken is voor veel mensen niet haalbaar. Dus de AOW-leeftijd mag niet verder stijgen. De SP wil graag een pensioenakkoord, maar is vandaag niet uitgenodigd om te komen onderhandelen omdat minister Koolmees en minister-president Rutte willen dat de AOW-leeftijd door blijft stijgen en dit als voorwaarde aan de uitkomst van het pensioenakkoord stellen. Daarmee gooien ze de deur voor steun van de SP dicht.'

Mogelijk wordt de AOW-leeftijd tijdelijk even bevroren, maar daarna zal de AOW-leeftijd verder doorstijgen. Wij hebben afgelopen tijd zij aan zij gestaan met de vakbonden en al die politieagenten, bouwvakkers, zorgmedewerkers en buschauffeurs die zeggen met 66 is het klaar. En daar hebben ze groot gelijk in!

Het afgelopen jaar hebben we samen opgetrokken met de vakbonden, GroenLinks en PvdA voor een rechtvaardig pensioen. Ons SP standpunt is helder: je moet met 65 jaar met AOW kunnen. De gezamenlijke eis werd 66 jaar. En wat ons betreft geen dag langer. Dat is voor ons een compromis, maar de AOW-leeftijd naar 66 jaar zou een stap in de goede richting kunnen betekenen. Nu is de AOW-leeftijd al 66 jaar en vier maanden en in de toekomst blijft de AOW-leeftijd stijgen.

Ook wil de SP dat de pensioenen weer meestijgen met de prijzen. Al jaren gaan de pensioenen niet omhoog, maar de kosten voor boodschappen, huur en zorg wel. En dat terwijl pensioenfondsen ongeveer 1300 miljard euro in kas hebben! Harde afspraken over andere rekenregels zijn daarvoor nodig, zodat iedereen een eerlijk pensioen kan krijgen. Daarnaast moeten ZZP'ers ook een goed pensioen op kunnen bouwen. Dit verdienen ZZP'ers en het zorgt er ook voor dat het ZZP-schap geen schijnconstructie wordt waarin mensen gedwongen aan de slag moeten omdat ze dan voor werkgevers goedkoper zijn.