Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

43 documenten

Het Zorgbuurthuis moet er komen

SP SP Nederland 30-09-2019 13:47

Lilian Marijnissen presenteerde twee jaar geleden het Zorgbuurthuis. In het Zorgbuurthuis kunnen mensen oud worden in hun eigen vertrouwde buurt, samen met de partner, met vers eten en vaste zorgmedewerkers die de zorg geven die nodig is. De meeste mensen reageren enthousiast op het Zorgbuurthuis. Maar nu moeten ze er nog wel komen. Daarom presenteert Lilian Marijnissen een wet die dit moet regelen. Ze vertelde erover bij Goedemorgen Nederland.

Doordat de verzorgingshuizen zijn gesloten moeten mensen langer thuis blijven wonen. Maar dat kan of wil niet iedereen. Daarom is het belangrijk dat het Zorgbuurthuis er komt. En wat blijkt: uit een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het SP-voorstel om mensen weer toegang te geven tot het verzorgingshuis haalbaar en betaalbaar is. Al in 2020 hoeven 6,5 duizend ouderen niet meer noodgedwongen thuis te wonen als liever in een Zorgbuurthuis willen wonen. een Zorgbuurthuis. In 2025 kunnen bijna 65 duizend ouderen extra terecht in het Zorgbuurthuis. De kosten hiervan bedragen zo’n 40 miljoen euro in 2020, oplopend tot 400 miljoen euro in 2025.

Het Zorgbuurthuis zal het werken in de zorg interessanter maken. Het werk in de verpleeghuizen is nu heel zwaar, de mensen die daar nu wonen hebben zulke intensieve zorg nodig dat zij binnen een jaar komen te overlijden. In het Zorgbuurthuis kunnen zorgmedewerkers de zorg en aandacht geven die nodig is, kleinschalig en in de buurt.

Meer weten? Lees hier meer over ons plan voor het zorgbuurthuis.

Beetje positief maar ook erg diep treurig

SP SP VVD D66 CDA PvdA Nederland 25-09-2019 08:00

Hoera, ze zijn er een beetje achter gekomen, de ‘marktwerking’ in de sociale huursector heeft geleid tot een nieuwe woningnood en onbetaalbare huren. Er komt voor de sociale huursector een miljard euro (over tien jaar, dus maar 100 miljoen per jaar!) beschikbaar voor vermindering op de verhuurdersbelasting als woningcorporaties woningen bouwen met een huurprijs onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (607,46 euro in 2019). De verhuurderheffing gaat overigens gewoon door. Voor 2023 is de verwachte opbrengst, bijna twee miljard euro. Ofwel: huurders blijven over een periode van 10 jaar circa 20 miljard meebetalen aan belasting op sociale huurwoningen en ‘krijgen’ er 1 terug. Een wel heel treurig klein super dun sigaartje uit eigen doos.

Even terug in de tijd. Zo’n 25 jaar gelden, onder het eerste kabinet Kok (PvdA, VVD en D66), werd de sociale huursector ‘verzelfstandigt’. Dit breekpunt in de geschiedenis van de sociale volkshuisvesting begon onder kabinet Lubbers met de Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig, ook wel genoemd ‘operatie-Heerma’(vader van de huidige CDA-fractievoorzitter).

De naoorlogse woningnood zou opgelost zijn, was de redenering. De overheid was niet meer nodig. Gemeentelijke woningbedrijven werden overgedaan aan woningcorporaties. Artikel 22,  van de grondwet ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’ kon wel met een stevige korrel zout genomen worden. Als kersvers Kamerlid heb ik dat toen (1996) in en buiten de Kamer fel bestreden en waarschuwde dat woningcorporaties zo gedwongen werden om als commerciële woningbedrijven te gaan opereren. Dat de woningzoekenden en huurders de dupe zouden zijn. En zo is het treurig genoeg ook gegaan. Topsalarissen voor directeuren (gelukkig niet allemaal), miljarden verliezen door beleggen in obligaties, investeringen in verliesgevende projecten die niets met volkshuisvesting te maken hadden, massale sloop en verkoop van sociale huurwoningen en alsmaar stijgende huurprijzen.

Het enige positieve is dat de woningnood en de onbetaalbaarheid van huren erkend worden en de overheid weer een klein beetje zijn financiële verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting lijkt te nemen.

In 2013 werd de verhuurderheffing over de WOZ-waarde van sociale huurwoningen ingevoerd (particuliere verhuurders gaan vrijuit!). Een belasting dus op de ‘marktwaarde’ op huurwoningen van corporaties die alleen tot uitdrukking komt wanneer ze verkocht zouden worden. Maar dan zijn het geen sociale huurwoningen meer. Het is dus feitelijk een ordinaire belasting op huren. Sociale huurwoningen hebben geen ‘marktwaarde’, maar alleen een gebruikswaarde als huisvesting. Zo was onze sociale huursector tot voor 25 jaar geleden opgebouwd, met financiële steun van de overheid.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt over de huidige situatie (gegevens over 2018); ‘Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens woont in een corporatiewoning. Dit aantal nam het afgelopen decennium af, doordat de woningcorporaties meer woningen verkochten of sloopten dan er bijgebouwd werd. Terwijl het aantal corporatiewoningen afnam, nam het relatieve aantal huurders met een laag inkomen toe’. Toch geen misselijke constatering van het planbureau. Voor de verzelfstandiging woonden meer dan 50% in een huurwoning met in verhouding nog betaalbare huren.

Het enige positieve is dat de woningnood en de onbetaalbaarheid van huren een beetje erkent worden en dat de overheid weer een heel klein beetje zijn financiële verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting lijkt te nemen. Lilian Marijnissen zei terecht dat alleen bouwen niet genoeg is om de wooncrisis te beteugelen. Woningzoekenden hebben niets aan gesubsidieerde huizen die niemand kan betalen. Ze wil de huren voor vijf jaar bevriezen en vindt dat de prijs voor nieuw gebouwde woningen verplicht betaalbaar moet zijn. Er zal nog veel strijd nodig zijn willen we de Volkshuisvesting weer sociaal kunnen noemen. Doe eens normaal en sociaal zou ik zeggen, stop de sloper en verhuurdersheffing en bouw betaalbare huurwoningen. De overheid moet zijn grondwettelijke plicht  weer oppakken; ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’. En dus ook de financiële zorg en betaalbaarheid!

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Een goed en betaalbaar huis moet ...

SP SP Nederland 29-08-2019 08:57

Een goed en betaalbaar huis moet weer een recht worden, niet een privilege. Die oproep doen Lilian Marijnissen en Sandra Beckerman vandaag in Trouw⤵ Wenen laat zien dat het kan, als huurders rechten en zeggenschap krijgen over hun huis en hun buurt.🏠

Het is tijd voor een woonoffensief

SP SP Nederland 29-08-2019 06:55

Nederland zit in een wooncrisis. Een kleine greep uit de krantenkoppen van deze week. 'Aantal daklozen in Nederland is sinds 2009 verdubbeld.' 'Huizen te duur voor starters.' 'Sociale woningbouw krijgt geen lucht meer.' Het kabinet doet het voorkomen alsof deze wooncrisis een natuurramp is. Niets is minder waar. Het is hoog tijd voor een woonoffensief.

In 2017 klopte minister Blok zich trots op de borst ‘ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen’. Het afschaffen van het ministerie van wonen (VROM) is het sluitstuk op decennia van afbraak. Wonen moest zoveel mogelijk aan de markt worden gelaten. De sociale huursector werd bewust afgebroken. De woningen -altijd bestemd voor mensen met en laag en gemiddeld inkomen- zijn nu alleen nog voor mensen met de laagste inkomens. Doordat inmiddels drie maanden huur per jaar aan de staatskas moeten worden betaald zitten corporaties knel. De wachtlijsten zijn gemiddeld 9 jaar. Steeds meer mensen worden de vrije huur- en koopmarkt op gedwongen. Deze markt werkt vooral in het voordeel van beleggers en pandjesbazen. Koopwoningen zijn voor velen niet meer te krijgen, de huren in de vrije sector zijn torenhoog, de rechten van huurders beperkt. Na al deze politieke keuzes is de reactie van staatssecretaris Blokhuis die deze week zegt zich ‘rot geschrokken’ te zijn ronduit gratuit.

De wooncrisis is geen natuurramp maar het gevolg van politieke keuzes. Andere politieke keuzes zorgen voor een andere uitkomst. Zoals in Wenen. Die stad bouwde het afgelopen jaar 10.018 nieuwe sociale huurwoningen. Tegelijk werd ook 151.6 miljoen geïnvesteerd in het verbeteren en energiezuinig maken van bestaande huurwoningen. Omdat de stad razendsnel groeit is de stad een woonoffensief gestart. Zo wordt de nieuwe wijk Seestadt gebouwd. Er staat onder andere een door toparchitecten gebouwd, prijswinnend en zeer duurzaam en groen nieuw appartementencomplex. De appartementen zijn te huur voor circa €450 per maand. Dit is geen uitzondering maar regel. Wenen heeft -net als Nederland- een lange traditie van trotse volkshuisvesting. Waar Nederland stopte ging Wenen door. Ruim 60% van alle inwoners van Wenen woont in een sociale huurwoning. De stad is de grootste huisbaas van Europa. Met een inkomen tot netto €66.610 per jaar voor een tweepersoonshuishouden mag je een sociale huurwoning huren, lage inkomens krijgen huurtoeslag. Wenen heeft hierdoor geen getto’s. De leefbaarheid is zeer belangrijk en daarom bouwen ze niet alleen huizen maar ook voorzieningen. Veel groen, zorg, kinderopvang, goedkoop OV, collectieve sport en speelvoorzieningen zijn de standaard en zelfs zwembaden op daken of inpandige sauna’s komen voor.

Het rotsvaste geloof in de markt van opeenvolgende kabinetten leidde naar een ravijn. Onze grondwet is volkomen duidelijk: de overheid moet zorgen voor voldoende woongelegenheid. Deze wooncrisis kan niet opgelost worden met pleisters of door door te gaan op de ingezette weg. Niet de markt maar de mensen moeten centraal staan. Wat Wenen kan, dat kunnen wij toch ook? Wij stellen voor om een woonoffensief te starten. Maak een miljardenfonds en een nationaal bouwplan om de bouw en het verbeteren van betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen aan te jagen. Schaf de verhuurderheffing af en zet deze miljarden in voor het woonfonds. Het kabinet moet regie nemen en de beste architecten uitdagen weer te bouwen aan trotse volkshuisvesting. De markt moet worden teruggedrongen allereerst door beleggers en pandjesbazen fors extra te belasten om koopstarters weer een kans te geven. Huurders moeten meer rechten en zeggenschap krijgen over hun huis en buurt. Een goed en betaalbaar huis weer als recht, niet als privilege.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Sandra Beckerman, SP Tweede Kamerlid

Foute bazen willen bewust de lonen ...

SP SP ChristenUnie Nederland 11-07-2019 08:36

Foute bazen willen bewust de lonen laag houden door Nederlanders en werknemers uit andere landen tegen elkaar uit te spelen. Wij leveren in, zij krijgen de winsten. Het rauwe kapitalisme aan het werk voor de mensen die het toch al goed hebben. De EU en Rutte moeten gestopt worden. We trekken samen met de ChristenUnie op om de ongebreidelde arbeidsmigratie aan banden te leggen en de uitbuiting aan te pakken.👇

SP en ChristenUnie: Bescherm werknemers, stel voorwaarden aan arbeidsmigratie

SP SP ChristenUnie Nederland 11-07-2019 07:40

Ongereguleerde arbeidsmigratie is schadelijk voor werknemers hier én elders. Daarom kondigen Christen Unie-leider Gert-Jan Segers en SP-leider Lilian Marijnissen een gezamenlijk initiatiefvoorstel aan om voorwaarden te stellen aan arbeidsmigratie.

‘Ik heb in Polen met eigen ogen de ontwrichtende werking voor de samenleving van arbeidsmigratie zonder regels gezien. We zien tegelijk de mensonterende omstandigheden waar arbeidsmigranten regelmatig onder moeten leven en werken in ons land. Zonder bescherming zijn mensen hier én elders vogelvrij. Met dit initiatiefvoorstel willen we daar een einde aan maken,’ zegt Lilian Marijnissen.

Wat de SP en de ChristenUnie betreft wordt het mogelijk om afspraken te maken tussen landen om voorwaarden te stellen aan arbeidsmigratie. Marijnissen: ‘Landen in Oost-Europa zien grote groepen mensen vertrekken. Hier zien we uitbuiting. De enige winnaars zijn de bedrijven die nóg meer geld kunnen verdienen. Door afspraken tussen landen te maken kunnen we een einde maken aan deze negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld door te stellen dat de lonen eerst verhoogd moeten worden, voordat er ingezet mag worden op arbeidsmigratie. En door uitbuiting kei hard aan te pakken.’

Lees het hele interview met Lilian Marijnissen en Gert-Jan Segers in het AD.

Klimaatrechtvaardigheid is nodig

SP SP Nederland 28-06-2019 14:37

Met dit klimaatakkoord worden goede stappen gezet om Nederland schoner te maken en de klimaatdoelen te halen. Lilian Marijnissen: 'Dat de klimaatdoelen gehaald lijken te worden is mooi, maar de vraag is natuurlijk op welke manier en wie hiervoor gaat betalen. Minder onrechtvaardig is nog niet rechtvaardig. Klimaatrechtvaardigheid is nodig en daar zorgt dit akkoord niet voor. Daarvoor zullen we het systeem moeten aanpakken en socialer maken. Nog steeds krijgt de grote vervuilende industrie bijvoorbeeld subsidie, terwijl veel mensen en het MKB extra moeten gaan betalen.'

Marijnissen is blij met de verlaging van de energierekening: 'Dat de energierekening 100 euro omlaag gaat is een goede eerste stap, maar we zijn er zeker nog niet. De energierekening is namelijk afgelopen jaar gemiddeld meer dan 330 euro gestegen. Als de energierekening 100 euro lager wordt, betekent dat nog altijd een stijging van ruim 230 euro ten opzichte van vorig jaar. Voor veel mensen is dit een groot probleem.'

Verder is Marijnissen kritisch over hoe de kosten verdeeld zullen gaan worden. 'Nog steeds zal dit akkoord juist mensen met laag en gemiddeld inkomen harder treffen. Wij zullen daarom komende periode met voorstellen en acties komen om ervoor te zorgen dat klimaatbeleid rechtvaardig wordt.'

Het Ziekenhuis Dichtbij Voor Iedereen

SP SP Nederland 26-06-2019 09:36

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Op zijn eigen VVD-feestje hield ...

SP SP VVD Nederland 19-06-2019 07:42

Op zijn eigen VVD-feestje hield Rutte een SP-verhaal, maar in debat met Lilian Marijnissen krabbelde hij direct terug. Tijd voor rechtvaardigheid. Tijd dat de lonen omhoog gaan en de lasten omlaag. Steun ons: www.rechtvaardigheid.nl