Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

110 documenten

Succes SP: Meer mensen aan het sporten

SP SP VVD Nederland 30-06-2020 14:00

SP-leider Lilian Marijnissen is verheugd dat de Tweede Kamer dinsdag het voorstel van SP en VVD heeft aangenomen om sporten en bewegen een impuls te geven. Zeven bekende sporters en trainers, zoals Joop Alberda, Epke Zonderland en Louis van Gaal, schreven een manifest 'Samen bouwen aan bewegen als het nieuwe normaal'. Het manifest bevat interessante voorstelen die relevant zijn voor een gezondere en vitalere samenleving.

Marijnissen: 'Het coronavirus heeft ons veel laten zien, maar zeker ook hoe groot het belang is van een vitaal en weerbaar land. Sporten en voldoende bewegen heeft hierin een cruciale rol. Sporten en bewegen inspireert en verbindt, het gaat eenzaamheid tegen. Het heeft ook een belangrijke preventieve werking, in het voorkomen dat zorg nodig is of dat de zorg overbelast raakt.'

Staatssecretaris Martin van Rijn ondersteunt de oproep van de SP om meer aandacht te geven aan sporten en bewegen. In het debat over de ontwikkelingen van het coronavirus ondersteunde hij de belangrijke oproep en gaat hij met verschillende partijen en ministeries om tafel om een agenda op te stellen die meer sporten en bewegen stimuleert en te kijken hoe mensen aan de beweegnorm gaan voldoen.

Gigantische kaalslag in kunst en cultuur dreigt

SP SP Nederland 27-06-2020 06:36

Kleinere poppodia, schouwburgen en theaters geven nu al aan dat ze er zonder extra steun volgend jaar simpelweg niet meer zijn. En steeds meer mensen die op die podia horen te staan, verlaten de sector.

De 300 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt, houdt hopelijk de grote rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerde musea, orkesten en theatergezelschappen overeind. Maar bij het overgrote deel van de sector - zoals de regionale poppodia, de stedelijke schouwburgen en een groot gedeelte van de musea - komt er nauwelijks iets terecht. Ook bereikt deze steun niet de vele zzp'ers en freelancers voor en achter de schermen: musici, acteurs, decorbouwers, technici.

Als we nu niks doen, dreigt een kaalslag waar we nog decennia de gevolgen van gaan ondervinden. Dan blijven we achter met kunst en cultuur in Nederland die blijvend schraler en kleiner is.

Als liefhebbers mogen we dat niet laten gebeuren. Als de crisis voorbij is, willen we weer naar onze favoriete bioscoop kunnen. Weer live om een cabaretier kunnen lachen. Ons weer laten meevoeren op de klanken van Mahler of Lil Kleine. Samen met vrienden en vreemden in de festivaltent kunnen dansen. Dat is waarom we een minister nodig hebben die de pijn van ons allemaal voelt. En gaat staan voor de mensen in de kunst en cultuur die nu moeten knokken voor hun bestaanszekerheid.

Lilian Marijnissen, Lodewijk Asscher en Jesse Klaver.

Dit opiniestuk verscheen in het AD op 27-06-2020

Europese oproep voor gratis vaccin tegen COVID-19

SP SP Nederland 26-06-2020 10:53

De SP lanceert samen met meer dan tien linkse partijen uit Europa een petitie voor de vrije beschikbaarheid van een vaccin tegen COVID-19. De campagne is een unieke samenwerking tussen linkse partijen uit heel Europa, samen met de fracties van Europees Verenigd Links in het Europese Parlement en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. 'Om te kunnen winnen tegen deze pandemie is het van levensbelang dat een vaccin of een geneesmiddel voor iedereen vrij toegankelijk is', stelt Lilian Marijnissen, partijleider van de SP. 'Dat is een kwestie van rechtvaardigheid, maar het is ook cruciaal voor de volksgezondheid.'

Europees commissievoorzitster Von der Leyen beloofde dat het vaccin een collectief openbaar goed zou worden. Maar die belofte werd in de Europese strategie voor vaccins niet gegarandeerd. Met de Europese petitie #Right2Cure willen de initiatiefnemers de Europese Commissie onder druk zetten om alsnog de daad bij het woord te voegen. Zij vragen concreet dat Europa garandeert dat anti-pandemische vaccins en behandelingen een zaak van algemeen en wereldwijd belang worden, vrij ter beschikking voor iedereen.

Deze internationale petitie is nodig omdat het gevaar zeer reëel is dat het vaccin straks eigendom wordt van privébedrijven via patenten. 'Het coronavaccin wordt met miljarden euro’s belastinggeld ontwikkeld. We mogen niet toelaten dat privébedrijven die eerder weigerden in het vaccin te investeren, zich straks het vaccin toe-eigenen en beslissen over prijs en aanbod', stelt Marijnissen. 'De farmaceutische industrie baseert haar prijzen op wat de patiënt of een land wil betalen. Zo maximaliseert zij de winsten voor de aandeelhouders. Dat heeft tot gevolg dat sommige vaccins heel veel geld kosten. En dat kost levens. Elke dag'.

De partijen roepen op een voorbeeld te nemen aan de Amerikaanse uitvinder Jonas Salk. Hij ontdekte het vaccin tegen het poliovirus. Op de vraag wie het patent op zijn uitvinding kreeg, gaf Salk de beroemde antwoord: 'Het volk. Er is geen octrooi. Zou je de zon kunnen patenteren?' Het poliovaccin kwam zo zonder patent op de internationale markt en de ziekte is nu in grote delen van de wereld uitgeroeid.

Volgens de SP moet dat ook kunnen voor het vaccin tegen COVID-19. De Europese Unie beschikt daarvoor over essentiële hefbomen. 'De Wereldgezondheidsorganisatie zette een "patentenpool" op. Om informatie over het virus wereldwijd samen te brengen en te delen. De Europese Unie kan verplicht maken dat geneesmiddelen ontwikkeld met openbare fondsen in die pool terecht komen'. Het zou volstaan die verplichting als voorwaarde te koppelen aan het geven van subsidies aan de farmaceutische industrie.

De SP roept de Europese Unie op de vrije beschikbaarheid van een vaccin of een geneesmiddel tegen COVID-19 te verzekeren. De petitie #Right2Cure, die in andere landen gedragen wordt door partijen als PVDA/PTB (België) Die Linke (Duitsland), Izquierda Unida (Spanje), Podemos (Spanje), EH Bildu (Baskenland), AKEL (Cyprus), KSCM (Tsjechië), La France Insoumise (Frankrijk), PCF (Frankrijk), Sinn Fein (Ierland), Rifondazione Comunista (Italië), Potere al Popolo (Italië) kan hier ondertekend worden.

Weer staatssteun voor KLM? Dan ook zeggenschap!

SP SP Nederland 26-06-2020 07:51

Terwijl deze week duidelijk werd dat zorgverleners geen structurele loonsverhoging hoeven te verwachten van dit kabinet, wordt KLM overeind gehouden met extra staatsleningen bovenop alle steun die zij al kregen om salarissen van het personeel door te betalen. SP-Kamerlid Mahir Alkaya: 'Als een organisatie echt niet failliet mag gaan, dan kan het ook niet overgelaten worden aan de markt. Wat de SP betreft is veel meer zeggenschap, of uiteindelijk nationalisatie de manier om de banen en toekomst van KLM structureel veilig te stellen. Maar het kabinet kiest voor doorgaan op de huidige weg. Met een uiterst onzekere periode voor de 30.000 medewerkers tot gevolg. De SP roept daarom het kabinet op om terug naar de onderhandelingstafel te gaan om de toekomst van KLM en de mensen die daar werken echt veilig te stellen.'

Veel mensen met een flexcontract werden door KLM in de afgelopen weken al de laan uitgestuurd. Dit óndanks het geld dat KLM kreeg om de lonen van medewerkers door te betalen. Een voorstel om dit te voorkomen werd eerder door de rechtse partijen weggestemd in de Tweede Kamer. Alkaya: 'Als je nu zulke grote staatsleningen bovenop alle andere steun gaat verlenen, dan moeten gedwongen ontslagen uitgesloten zijn. Dat is niet het geval. Het is natuurlijk logisch dat de KLM onder de wet normering topinkomens gaat vallen. Anders betaalt de belastingbetaler straks de topinkomens van managers en piloten.'

Recent kreeg topman Smith een bonus van bijna 800.000 euro op zijn toch al gigantische salaris.

Ook de zeggenschap van de samenleving over KLM neemt met deze deal nauwelijks toe. Recent nog werd de Nederlandse tegenstem in de aandeelhoudersvergadering genegeerd en kreeg topman Smith bijvoorbeeld een bonus van bijna 800.000 euro op zijn toch al gigantische salaris. En dat voor een bedrijf dat aanklopt voor staatssteun. Veel meer zeggenschap is dus nodig, maar wordt niet geregeld. In plaats daarvan krijgt de Nederlandse regering in ruil voor de steun nu een vertrouwenspersoon in het bestuur van KLM. Dat is een stapje in de goede richting, maar echt onvoldoende.

Voor de SP zijn meer echte zeggenschap en het uitsluiten van gedwongen ontslagen net zo belangrijke voorwaarden als klimaatdoelstellingen en minder hinder. Aan deze voorwaarden wordt nu niet of te weinig voldaan.

De SP roept het kabinet daarom op om terug naar de onderhandelingstafel te gaan om de toekomst van KLM en de mensen die daar werken echt veilig te stellen.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

De SP maakt wet om dure externe inhuur tegen te gaan

SP SP Nederland 24-06-2020 08:26

De inhuur van onder andere dure consultants en managers  bij de overheid is met 20% gestegen in het afgelopen jaar. De SP wil dat er een forse beperking komt op de inhuur van dure externe medewerkers. De SP maakt hiervoor een wetsvoorstel. Dit is het achtste jaar op rij dat de inhuur van dure externen is gestegen. Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 'De overheid barst van de dure externe consultants, managers en communicatiemedewerkers. Totaal overbodig. Overheden moeten zelf kun taken kunnen uitvoeren en niet afhankelijk zijn van overbetaalde consultants.'

De Tweede Kamer heeft de Roemernorm vastgelegd, naar een voorstel van oud SP-leider Emile Roemer. Die zegt dat maximaal tien procent van de uitgaven besteed mag worden aan de inhuur van externen. Die norm wordt dus jaar na jaar niet gehaald. Van Raak: 'Een norm stellen is voor het kabinet blijkbaar niet voldoende. Daarom zijn we bezig met een wet, die na de zomer wordt ingediend. Daarmee stellen we paal en perk aan dure managers bij de overheid.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Lilian Marijnissen gaat voorop richting verkiezingen

SP SP VVD D66 CDA ChristenUnie Nederland 20-06-2020 09:05

Vandaag heeft de partijraad van de SP Lilian Marijnissen met overgrote meerderheid gekozen als  lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatencommissie van de SP beschrijft Lilian als aansprekend en inspirerend. ‘Lilian is voor ons de vrouw die onze partij moet blijven leiden: de natuurlijke aanvoerder van onze kandidatenlijst op weg naar de verkiezingen en in de jaren daarna’, aldus de commissie.

Marijnissen ziet dat nu het moment is voor sociale verandering: ‘Het nieuwe normaal is het nieuwe sociaal. De coronacrisis laat ons nog maar eens zien wat daadwerkelijk van waarde is: samenwerken in plaats van concurrentie, naar elkaar om kijken in plaats van pakken wat je pakken kan. Maar ook waar de kwetsbaarheden van onze samenleving en economie zitten: de grote onzekerheid voor veel mensen in werk en inkomen door slechte contracten.’ Marijnissen is optimistisch over de toekomst:  ‘We zien steeds meer partijen die afscheid lijken te nemen van het neoliberalisme. De tijd van het doorgeslagen marktdenken lijkt voorbij. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar er ook echt wat verandert, is een grote SP nodig. Meer dan ooit lijken andere partijen onze ideeën over te nemen. Dat biedt kansen. De SP is nodig voor echte verandering, voor het nieuwe sociaal’, zegt Marijnissen.

Op de SP-partijraad, waar ze werd geïnterviewd door Roel Maalderink, benadrukte Marijnissen dat een fundamentele herwaardering van de publieke sector nodig is. Onze zorgverleners, docenten en politiemensen verdienen meer waardering en zeggenschap over hun werk. Marijnissen: ‘De SP zal hierin vooropgaan en na de zomer een initiatief starten om alle partijen, mensen en organisaties in Nederland die dit willen te bundelen om dat wat van ons allemaal is te herwaarderen. Al voor de coronacrisis waren onze zorgverleners, docenten en politiemensen in actie. Goede zorg, onderwijs en een veilige buurt moet voor iedereen bereikbaar zijn, niet alleen voor mensen met een dikkere portemonnee. We moeten van tweedeling naar samenleving.’

Als voorbeeld noemt Marijnissen de waardering van zorgverleners. Marijnissen: ‘Onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. Afgelopen dagen hebben velen zich hiervoor uitgesproken. Onze petitie is inmiddels ruim 60.000 keer ondertekend, vakbonden en anderen zijn steunacties begonnen en maandag komen we met een oproep samen met prominente Nederlanders aan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om aanstaande dinsdag voor ons voorstel te stemmen. Het is een klap in het gezicht van de zorg als de coalitiepartijen aanstaande dinsdag weer tegen zouden stemmen.’ Komende dinsdag zal gestemd worden over het voorstel om zorgverleners structureel beter te belonen. De afgelopen twee weken eindigde de stemming over dit voorstel in gelijkspel.

Live om 11:30: bekendmaking van de SP-lijsttrekker

SP SP Nederland 19-06-2020 21:45

Vandaag, zaterdag 20 juni,  kiest de partijraad van de SP de nieuwe lijsttrekker voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. Rond half 12 wordt de uitslag bekendgemaakt en is hier live het interview te zien met de nieuwe lijsttrekker. Mis het niet!

Factcheck: waarom stemmen de coalitiepartijen tegen meer waardering voor zorgmedewerkers?

PvdA PvdA VVD CDA D66 ChristenUnie Nederland 17-06-2020 13:31

Door De Redactie op 17 juni 2020 Delen  

Onder moeilijke omstandigheden zijn ze hun werk blijven doen. In de ziekenhuizen, verpleeghuizen, in de zorg thuis en op tal van andere plekken. Er was terecht bewondering en applaus vanuit het hele land. Politieke partijen spraken hun waardering uit. Hoe kan het dan dat slechts enkele weken later de coalitiepartijen keer op keer tegen het voorstel voor meer waardering voor zorgmedewerkers stemmen? Een overzicht:

Wat vraagt de motie?

De motie van PvdA en SP ‘verzoekt de regering om met een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd’.

De motie is nu twee keer in stemming geweest. Beide keren was het een gelijkspel: de gehele oppositie was voor, D66, ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

Waarom stemt D66 tegen?

Op hun eigen twitteraccount schrijft D66: “de motie kost echter veel geld, maar ze (de indieners, red) zeggen niet waar dat van betaald moet worden. Alleen gratis geld bestaat niet”.

En klopt dat? 

De motie vraagt de regering om een plan te maken voor betere arbeidsvoorwaarden. De financiering maakt daar natuurlijk onderdeel van uit. In de gezamenlijke tegenbegroting hebben PvdA en SP meerdere voorstellen gedaan. Een optie is bijvoorbeeld om de kabinetsplannen om de winstbelasting voor grote bedrijven te verlagen te schrappen, dat levert veel geld op. Maar andere manieren zijn ook mogelijk. Het is een politieke keuze of je zorgmedewerkers meer waardering wil geven.

Waarom stemt de ChristenUnie tegen? 

Op christenunie.nl schrijft Kamerlid Carla Dik-Faber: “in ons land is het niet de regering die bepaalt hoeveel zorgverleners verdienen, maar laten we de hoogte van de salarissen over aan het gesprek tussen werkgevers en werknemers” .

En klopt dat?

Nee. Natuurlijk worden cao’s afgesproken door werkgevers en werknemers samen. Maar bij het onderwijs, de zorg en de politie wordt het budget dat beschikbaar is bepaald door de overheid. Het bedrag dat het ministerie beschikbaar stelt (de OVA-ruimte in beleidstermen) is voor 2020 fors minder dan in 2018 en 2019. Als de ChristenUnie voor de motie stemt kan de regering een plan maken waarin de salarisruimte wordt uitgebreid. Daarmee komt voor werkgevers en werknemers meer geld beschikbaar, zodat zij samen afspraken kunnen maken over de betere arbeidsvoorwaarden.

Volgens de coalitie gaat de overheid niet over de salarissen in de zorg. Maar júíst de overheid kan meer geld beschikbaar stellen voor de waardering die hard nodig is.

Waarom stemt het CDA tegen? 

CDA-minister Hugo de Jonge heeft in het debat gezegd dat hij tegen het voorstel is omdat er geen dekking is en omdat er al gesproken wordt over arbeidsvoorwaarden in de zorg. “Er zijn ook al mooie cao's afgesloten, bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg.” Kamerlid Joba van den Berg schreef op twitter iets vergelijkbaars.

En klopt dat? 

De motie vraagt juist om een plan met een dekking. En daar zijn ook voorstellen voor. Dat erover gesproken wordt zegt niks over de uitkomst. De motie vraagt de minister juist actief te zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden en salaris. Als de Tweede Kamer dus voor stemt, dan betekent het dat het kabinet ook moet zorgen dat er meer waardering voor de medewerkers in de zorg er ook echt komt.

Er is voor de coronacrisis inderdaad een nieuwe cao afgesloten, met daarin loonsverhoging voor medewerkers. Dat is ook niet meer dan terecht. Het budget dat het kabinet ter beschikking stelt (de OVA-ruimte) is echter minder dan wat er in die cao is afgesproken.

Daarnaast zijn er nog steeds grote tekorten aan personeel in de zorg, waardoor de werkdruk erg hoog is. Er moeten daarom echt medewerkers bij. Als we zorgpersoneel zeggen te waarderen, dan moet er echt boter bij de vis. Er moet een plan komen voor structureel meer waardering voor de mensen in de zorg. Precies waar de motie van PvdA en SP om vraagt.

Nou ja zeg. @christenunie @D66 @VVD en @cdavandaag, ik dacht toch dat we de zorgverleners structureel meer dan applaus gingen geven? RT voor het opnieuw in stemming komt, voor meer structurele, financiële waardering voor de mensen in de zorg. pic.twitter.com/v3TAwGB6ht

— Claudia de Breij (@claudiadebreij)

Waarom stemt de VVD tegen?

Voor zover we weten heeft de VVD zich hierover nog niet uitgesproken. Maar ze hebben al wel twee keer op rij tegen gestemd.

Hoe nu verder?

Op dinsdag 23 juni komt de motie van Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen voor de allerlaatste keer in stemming. Eén Kamerlid van de coalitie kan het verschil al maken.

https://www.pvda.nl/nieuws-acties/factcheck-waarom-stemmen-de-coalitiepartijen-tegen-meer-waardering-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws-acties/factcheck-waarom-stemmen-de-coalitiepartijen-tegen-meer-waardering-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Rechtvaardige zorg

SP SP Nederland 17-06-2020 09:54

De coronacrisis raakt iedereen, maar de gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde. De SP pleit al jaren voor een Nationaal ZorgFonds waar de kosten eerlijk worden verdeeld, voor een dekkend basispakket en voor het afschaffen van het eigen risico. 'Naar aanleiding van de crisis is het tijd voor solidariteit,' aldus SP-Kamerlid Henk van Gerven. 'Daarom moeten we nu plannen maken om rechtvaardig uit de crisis te komen.' Tijdens het debat over het basispakket van 2021 doet hij de volgende voorstellen:

Neem fysiotherapie op in het basispakket, schaf de maximering op het aantal behandelingen voor COPD patiënten af en maak het drempelloos toegankelijk voor alle coronapatiënten, niet alleen de patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen

Schaf het eigen risico (de boete op ziek zijn) af

Geen verhoging van de zorgpremie volgend jaar

Dit kunnen we betalen via de algemene belastingen. Dat is eerlijk en rechtvaardig.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Voorstel SP en PvdA tóch aangenomen: onafhankelijk onderzoek naar corona-aanpak

SP SP PvdA Nederland 16-06-2020 16:42

Het kabinet zag het niet zitten, maar vandaag is door de Tweede Kamer toch het voorstel van de SP en PvdA aangenomen om onafhankelijk advies te vragen over de lessen die we nu al kunnen leren van de aanpak in de coronacrisis. De gekozen strategie van het kabinet roept namelijk niet alleen bij de Tweede Kamer veel vragen op, maar ook bij wetenschappers. Het is dus belangrijk dat er nu al goed gekeken wordt wat er beter kan. Zodat we straks beter voorbereid zijn, als er mogelijk een tweede coronagolf komt.

Lilian Marijnissen: ‘Het is belangrijk dat we leren van de corona-aanpak tot nu toe. Wat is er misgegaan en hoe kunnen we zorgverleners en patiënten beter beschermen? Zo kunnen we beter voorbereid zijn op een tweede golf. Het is daarom heel goed dat de Tweede Kamer ons voorstel met de PvdA tóch gesteund heeft.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.