Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

75 documenten

De pijn van Brabant

SP SP Nederland 30-03-2020 08:48

Met tranen in mijn ogen heb ik zaterdag zitten kijken naar de reportage van Nieuwsuur uit Brabant. Ik maak me hele grote zorgen over wat er op dit moment in mijn provincie gebeurt. Zelf woon ik midden in 'het epicentrum van de corona-uitbraak' zoals de NOS-verslaggever het onlangs in het journaal meldde.

Er raken heel veel mensen besmet. Er gaan heel veel mensen dood. Veel mensen zijn bang. Er is veel verdriet. En veel vinden we niet terug in de cijfers, bevestigen zorgverleners en ook het RIVM. Overzien we dan wel echt in voldoende mate hoe groot deze ellende daadwerkelijk is?

De huisarts uit Uden in de Nieuwsuur-reportage vertelde dat hij normaal gesproken ongeveer met een sterfgeval in de week in zijn praktijk te maken heeft. Nu zijn er een of twee sterfgevallen per dag. De begrafenisondernemers en crematoria in onze regio kunnen de vraag niet aan. De begrafenisondernemer heeft dubbel zoveel kisten besteld dan er normaal nodig zijn. De crematoria zijn voortaan ook op zondag open, omdat ze anders niet iedereen een afscheid kunnen geven.

Dat afscheid nemen in coronatijd is eigenlijk ook onmenselijk. In perioden van verlies en groot verdriet wil je er voor elkaar zijn, bij elkaar zijn. Maar juist dat mag nu niet. Ik heb het zelf meegemaakt met een afscheid van mijn oom en van mijn tante twee weken geleden. Bij het afscheid van mijn oom stond ik met een handvol familieleden en een kist in een verder grote, lege aula van de DELA. Heel onwerkelijk. Het afscheid van mijn tante heb ik, in overleg met de familie, niet bijgewoond maar mijn plek aan iemand anders gelaten, die nog dichterbij stond. Ik had werkelijk waar tot voor kort nooit kunnen vermoeden dat ik zulke keuzes zou moeten maken.

Ik merk het in Oss ook op straat en in de supermarkt. De mensen zijn stil. Iedereen houdt de gevraagde afstand van elkaar, maar mensen kijken elkaar allemaal even aan en geven een klein knikje. Een knikje van empathie. Een knikje van begrip. Een knikje van 'we doen dit samen'. Het is mooi, maar het geeft ook een heel unheimisch gevoel. Waar zijn we in beland?

Ik maak me ook heel veel zorgen over hoe het nu gaat in onze verpleeghuizen. Vanuit mijn tijd bij de vakbond – ik deed daar de onderhandelingen voor de ouderenzorg-cao – heb ik nog veel contact met mensen die werken in de thuiszorg en in het verpleeghuis. Ik hoor heel veel verdrietige en verontrustende verhalen en voorbeelden. Veel mensen raken besmet, lang niet iedereen wordt getest. Veel mensen gaan dood, lang niet iedereen wordt getest.

Mensen maken zich grote zorgen over het gebrek aan beschermingsmaterialen. Nog teveel mensen moeten zonder beschermingsmaterialen hun werk doen. Ze lopen daarmee niet alleen zelf risico, maar zijn ook een risico voor de ouderen die kwetsbaar zijn. Stel dat ze besmet zijn, zelf niet echt klachten hebben, maar van de ene naar de andere oudere gaan? Zo kunnen ze veel oudere, kwetsbare mensen besmetten.

Daarnaast is het werk in de verpleeghuizen nu loodzwaar. Familie en mantelzorgers mogen niet meer naar binnen, dus alles komt op de, vooral vrouwelijke, zorgverleners aan. Zij draaien dubbele diensten. En wat ze in die diensten mee maken zijn dingen die ze op deze manier nog nooit hebben gezien. Ernstig zieke mensen. Hele angstige mensen. Stervende mensen.

Gisteren hoorde ik nog over hoe een verpleeghuisbewoner in de armen van een verzorgende van 21 jaar, net begonnen met werken in de zorg, was gestorven. Dat hakt er keihard in. Ze was van slag, maar haar werk gaat door, ze moet door. Terecht gaat er, in de media en in de politiek, veel aandacht naar de ziekenhuizen, naar de mensen op de Intensive Care. Want wat daar gebeurt is afschuwelijk. Ik hoor alleen zoveel verhalen uit de verpleeghuizen op dit moment, waar veel coronapatiënten liggen en overlijden, dat ik me afvraag of dat wel voldoende in beeld is. Een behoorlijk deel van deze zieke bewoners komt nooit in het ziekenhuis of op de Intensive Care terecht. De medewerkers daar hebben het momenteel zo zwaar. De mensen die daar sterven worden, voor of na hun dood, lang niet altijd getest op corona en het aantal sterfgevallen ligt in werkelijkheid dus veel hoger dan de cijfers die wij elke dag te horen krijgen.

Mijn buurvrouw werkt in het verpleeghuis bij mij in de wijk. Ze moest haar werk met alleen handschoenen en alcohol doen als bescherming doen. Ze werd ziek, getest in ziekenhuis Bernhoven en bleek het coronavirus te hebben. Nu zit ze thuis in quarantaine. In het verpleeghuis blijken meerdere bewoners besmet en zijn ook positief getest. Een aantal bewoners heeft ook de klachten maar wordt niet getest en er kan dus niet vastgesteld worden of ze besmet zijn. En mijn buurvrouw is natuurlijk helaas niet de enige.

Het is echt ongelofelijk dat onze zorgverleners, die nu voorop gaan in de strijd om het coronavirus te verslaan, dit nog te vaak moeten doen met onvoldoende bescherming. Pijnlijk duidelijk wordt hoe dom het is om de productie van dit soort beschermingsmaterialen te verplaatsen naar lagelonenlanden, waar we nu afhankelijk van zijn. Het is te gek voor woorden dat we straaljagers klaar hebben staan voor het geval we ooit in een oorlog belanden, maar geen beschermingsmaterialen hebben liggen of mogelijkheden om ze zelf te produceren voor het geval we in oorlog raken met een virus.

Natuurlijk snap ik dat het redden van levens nu veel belangrijker is dan het bijhouden van de statistieken, maar ik vrees dat de omvang van deze ramp nog zoveel groter is dan we op dit moment vermoeden doordat veel besmettingen, maar ook veel doden, in Brabant op dit moment niet 'meegeteld' worden. Daarnaast maak ik me heel veel zorgen over onze zorgverleners, over alle zorgverleners, maar zeker ook over de zorgverleners in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Zij krijgen in de volle omvang te maken met corona besmettingen en doden, maar lijken weinig in beeld bij media en statistieken. Elke dag opnieuw wordt het uiterste van deze zorgverleners gevraagd onder helse omstandigheden.

Komende week is er weer een debat in de Tweede Kamer over corona en zullen wij meer duidelijkheid vragen over de sterftecijfers en over de situatie in onze verpleeghuizen. We moeten alles op alles zetten om onze zorgverleners in deze tijd te steunen. Daarnaast moeten er echt meer mogelijkheden om te testen komen, in ieder geval voor onze zorgverleners.

Voor mijn eigen Brabant hoop ik dat er snel een eind komt aan deze onwerkelijke en afschuwelijke tijd. Voor de rest van ons land hoop ik echt dat iedereen de richtlijnen van het RIVM volgt, zodat deze helse ellende die ik nu zie in Brabant de rest van het land zoveel als mogelijk bespaard kan blijven.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Iedereen onderdak

SP SP Nederland 27-03-2020 08:16

De coronacrisis maakt op een zeer pijnlijke manier duidelijk wat er echt toe doet in onze samenleving, waar we op terug moeten vallen als al het andere wegvalt: de zorg, de cruciale beroepen, een zeker en goed inkomen voor iedereen, een goed en veilig thuis, een overheid die weet wat het moet doen en er is voor iedereen. En tegelijkertijd maakt de coronacrisis ongelofelijk pijnlijk duidelijk welke crises we al hadden in onze samenleving. De gevolgen van de wooncrisis worden nu nog schrijnender dan ze al waren.

De verdubbeling van het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar brengt deze mensen nu nog meer in gevaar. De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt er nu voor dat mensen van de een op de andere dag hun inkomen geheel of gedeeltelijk kwijtraken. De torenhoge huren in de vrije sector brengen mensen nu nog verder in de financiële problemen. Een economische teruggang of zelfs crisis dreigt. En terwijl tijdens de vorige economische crisis banken met publiek geld overeind werden gehouden werden maatregelen genomen die de huidige wooncrisis veroorzaken of verdiepen. Nu moeten we ervoor kiezen om fors te investeren in wat nu zo cruciaal blijkt te zijn: niet de markt, maar de samenleving, door te investeren in het bouwen van goede en betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen, door de huren te verlagen, door bestaande woningen te verbeteren.

Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dus moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar thuis heeft. Vele landen nemen nu grandioos grote maatregelen die eerder totaal onmogelijk leken. De Nederlandse regering kan niet achterblijven. We moeten ervoor zorgen dat daklozen opgevangen worden. En we moeten per direct zorgen dat mensen die nu inkomen verliezen niet in de problemen komen met huur en hypotheek. Daar moeten we vandaag mee beginnen. Maar alleen noodmaatregelen zijn niet genoeg. Deze crisis laat zien hoe groot het belang van een goed en veilig thuis is. De komende maanden moet worden gewerkt aan het oplossen van de wooncrisis. Dat waar we nu met z’n allen op terugvallen moeten we koesteren en veel sterker maken.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Voorkom cashen op de coronacrisis

SP SP Nederland 18-03-2020 07:24

Zeker in tijden van crisis moet ons gezamenlijke publieke belang worden afgedwongen. Onze regering moet daadkracht tonen en zo snel mogelijk met maatregelen komen om te voorkomen dat een farmaceut een monopolie kan verkrijgen op een levensreddend vaccin. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zo kun je denken aan het verbieden van een private verkoop van onderzoeksresultaten door universitaire centra, maar ook het tijdelijk opzij zetten van het patentrecht, afspraken maken met de industrie om woekerprijzen tegen te gaan en dwanglicenties voor het produceren van een middel behoren tot de mogelijkheden, het liefst in samenwerking met andere landen aangezien ieder land hiermee te maken heeft.

Het is in het belang van onze gezondheid dat we het coronavirus gezamenlijk bestrijden. Toegankelijkheid voor enkelen, farmaceuten met woekerwinsten en het ‘America First’-denken van Trump helpen hier niet bij. Bij de coronacrisis kijkt iedereen naar de overheid die bij de oplossing daarvan de leiding moet nemen. Ook op het terrein van het ontwikkelen van behandelingen tegen het coronavirus dient zij daarin het voortouw nemen. Het moet koste wat het kost voorkomen worden dat farmaceuten van deze crisis een verdienmodel maken over de ruggen van patiënten. De behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en effectieve vaccins moeten voor iedereen ter beschikking staan. In deze crisis moet de overheid laten zien wat ze waard is.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid SP, woordvoerder Zorg

SP wil tijdelijke crisisuitkering voor flexwerkers en zzp’ers

SP SP Nederland 17-03-2020 12:42

De SP wil dat het kabinet snel met een crisisuitkering komt voor mensen die als gevolg van de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus zonder werk en inkomen komen te zitten. Als het aan de SP ligt krijgen deze mensen de komende tijd een uitkering ter hoogte van het minimumloon als zij door de coronamaatregelen geen inkomen meer hebben.

‘Het zijn hele onzekere tijden, voor iedereen. Onze volksgezondheid staat voorop maar veel mensen komen in de problemen omdat ze plots een zonder inkomen komen te zitten. Deze tijdelijke maatregelen geeft de noodzakelijke adempauze die mensen nodig hebben’, zegt Lilian Marijnissen.

Komende woensdag spreekt de Tweede Kamer opnieuw met de minster-president over het coronavirus. Marijnissen wil dat in dit debat toezeggingen worden gedaan aan de groep flexwerkers met een onzeker contract en zzp’ers die zonder inkomen komen te zitten:

‘Ons voorstel is dat mensen die bijvoorbeeld een nul-urencontract in de horeca hebben, en van de ene op de andere dag zonder werk en inkomen zitten, zich bij de gemeente kunnen melden. Anders dan bij de bijstandsuitkering moet dan tijdelijk de sollicitatieplicht en de partner- en vermogenstoets worden overgeslagen. Mensen moeten snel geholpen kunnen worden. We zullen dit samen moeten doen.’

Internationale Vrouwendag: speciale editie podcast

SP SP Nederland 07-03-2020 22:32

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, een mooie dag om stil te staan bij de strijd voor emancipatie, vrijheid en gelijke rechten voor vrouwen. Daarom is er vandaag een speciale aflevering van de podcastserie 'Daarom is het Goed' van Lilian Marijnissen. Deze keer is Fidan Ekiz te gast, een mooi gesprek over waarom deze strijd zo hard nodig is en wat deze strijd van haar vraagt.

Maar ook praat Fidan, voor het eerst sinds ze gestopt is, over de intimidatie waar ze als presentatrice van de talkshow De Nieuwe Maan mee te maken kreeg.

Het werd een inspirerend en waardevol gesprek. De strijd tegen onderdrukking van en voor gelijke rechten voor vrouwen is een strijd die we samen moeten voeren, altijd en overal.

Luister de podcast hier:

SP, GroenLinks en PvdA: een gezamenlijke boodschap aan het kabinet

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 03-03-2020 21:24

Het kabinetsplan om grote bedrijven volgend jaar een nieuwe jaarlijkse korting van 2,4 miljard te geven op de winstbelasting moet van tafel. Dat is onze boodschap, samen met PvdA en GroenLinks. 'Afgelopen weken deed ik avonden door het hele land met mensen die in de zorg, het onderwijs en bij de politie werken. Het is duidelijk, de nood is hoog en investeringen zijn daar keihard nodig voor onze samenleving', zegt Lilian Marijnissen.

Het is een duidelijke keuze voor het kabinet: kiest Rutte voor nog meer kadootjes voor de grote bedrijven of wordt er gekozen voor de mensen die in Nederland het werk doen? Dat is de duidelijke boodschap die we vanavond samen met PvdA en GroenLinks hebben afgegeven.

'Zijn we het nu opeens overal over eens? Nee natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet. Waar we het wel over eens zijn is dat er andere keuzes nodig en mogelijk zijn. Zodat grote bedrijven hun eerlijke deel betalen en er miljarden vrij komen om te investeren in de samenleving: om het eigen risico aan te pakken, betaalbare huizen te bouwen en te investeren in goed onderwijs.'

Een gezamenlijke boodschap aan het kabinet

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 03-03-2020 21:24

Het kabinetsplan om grote bedrijven volgend jaar een nieuwe jaarlijkse korting van 2,4 miljard te geven op de winstbelasting moet van tafel. Dat is onze boodschap, samen met PvdA en GroenLinks. 'Afgelopen weken deed ik avonden door het hele land met mensen die in de zorg, het onderwijs en bij de politie werken. Het is duidelijk, de nood is hoog en investeringen zijn daar keihard nodig voor onze samenleving', zegt Lilian Marijnissen.

Het is een duidelijke keuze voor het kabinet: kiest Rutte voor nog meer kadootjes voor de grote bedrijven of wordt er gekozen voor de mensen die in Nederland het werk doen? Dat is de duidelijke boodschap die we vanavond samen met PvdA en GroenLinks hebben afgegeven.

'Zijn we het nu opeens overal over eens? Nee natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet. Waar we het wel over eens zijn is dat er andere keuzes nodig en mogelijk zijn. Zodat grote bedrijven hun eerlijke deel betalen en er miljarden vrij komen om te investeren in de samenleving: om het eigen risico aan te pakken, betaalbare huizen te bouwen en te investeren in goed onderwijs.'

GroenLinks, PvdA, SP: kies voor mensen boven belastingverlaging voor multinationals | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 03-03-2020 00:00

Het kabinetsplan om grote bedrijven volgend jaar een nieuwe jaarlijkse korting van 2,4 miljard te geven op de winstbelasting moet van tafel. Als dat niet gebeurt steunen PvdA, SP en GroenLinks het Belastingplan niet. De partijen roepen het kabinet op om in de plaats daarvan te investeren in aanpak van de grote maatschappelijke problemen: een eerlijk klimaatbeleid, betaalbare huizen, kwetsbare natuur, het onderwijs en de zorg. Dat zeiden Lilian Marijnissen, Jesse Klaver en Lodewijk Asscher op een gezamenlijke bijeenkomst in de Tolhuistuin in Amsterdam.

 PvdA, SP en GroenLinks kwamen vanavond met honderden belangstellenden bij elkaar, omdat de coalitie binnenkort begint aan de onderhandelingen over de begroting en het belastingplan voor volgend jaar.   Jesse Klaver: “Vanavond hebben wij een heldere boodschap aan het kabinet: de tijd van rechtse politiek is voorbij. De tijd dat de samenleving accepteert dat multinationals miljarden krijgen die de burger moet betalen, die ligt achter ons. Vanavond komen wij samen met een pleidooi voor solidariteit, met een uitgestoken hand en een visie voor een samenleving waarin het niet ieder voor zich is, maar samen voor elkaar.”   Lilian Marijnissen: “Afgelopen weken deed ik avonden door het hele land met mensen die in de zorg, het onderwijs en bij de politie werken. Het is duidelijk, de nood is hoog en investeringen zijn daar keihard nodig voor onze samenleving. Vandaag staan we hier dus met zijn drieën om een duidelijke boodschap af te geven aan het kabinet. Zijn we het nu opeens overal over eens? Nee natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet. Waar we het wel over eens zijn is dat er andere keuzes nodig en mogelijk zijn. Zodat grote bedrijven hun eerlijke deel betalen en er miljarden vrij komen om te investeren in de samenleving: om het eigen risico aan te pakken, betaalbare huizen te bouwen en te investeren in goed onderwijs.”   Lodewijk Asscher:  ‘Er zijn volop mogelijkheden om mensen meer kansen te geven in het leven. Laten we daarom nu investeren in wat echt belangrijk is: de zekerheid van een betaalbaar huis, van een leraar voor de klas en van mooie natuur waarvan we kunnen genieten. Daarvoor is een koerswijziging nodig van het kabinet. Geen belastingverlaging voor grote bedrijven, maar keuzes die goed zijn voor alle Nederlanders.’

Afscheid van Geert Timmers / Bob Fosko

SP SP Nederland 29-02-2020 18:32

Vandaag ben je groot nieuws, lieve Geert - omdat je er sinds gisteren - 28 februari - niet meer bent. In je 65ste levensjaar is jouw leven tot een einde gekomen. Zo gaat dat tegenwoordig en ach, laten we blij zijn dat er nu van alle kanten waardering wordt uitgesproken voor jou en alles wat je hebt gedaan en gemaakt, in het leven, en van het leven.

Dat leven had zeker nog heel veel langer van je mogen duren, weet ik. Je hield ontzettend van het leven en van vele mensen die je erin tegen bent gekomen.

Je vrouw, je kinderen en kleinkinderen voorop, van wie je eindeloos veel hebt gehouden en voor wie jij volstrekt onvervangbaar bent.

Je vele vrienden, je collega’s in de muziek- en theaterwereld, met wie je gangbare maar vooral ook minder gangbare paden hebt verkend. Alle genres heb je onderzocht en er je eigen versies van gemaakt. Je laat een erfenis van hier tot ginder achter. Je afscheidstournee in 2019 waarvan je enorm genoot en waarbij je hulp kreeg van zoveel muzikale vrienden, is een unicum in de moderne muziek.

En wij, je vrienden van de SP. Voor ons stond jij altijd klaar, om een actie van een passend lied te voorzien. Maar evenzeer om intens en creatief mee te denken hoe een linkse partij als de onze niet alleen het hoofd maar vooral ook het hart kan bereiken. Jouw verbondenheid aan onze partij was meer dan bijzonder. Je was geen gelegenheidsvriend maar een ware vriend, in goede en slechte tijden. Samen met Karel Glastra van Loon - die ons al 15 jaar terug ontviel en met wie je een speciale band had - heb je ons fantastische lijflied gemaakt, ‘Een mens is meer’. We zingen het swingend nog steeds keer op keer: ‘Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed, laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet.’  En je maakte nog tal van andere bijdetijdse strijdliederen voor ons. Over alledaagse dingen die niet deugen en anders zouden moeten en over ver-weg-schandalen waarover de wereld zich volgens jou best wat drukker zou mogen maken, zoals je zelf ook deed. Wat je schreef en wat je zong werd ook zo door jou gevoeld. Je bent altijd trouw aan je principes gebleven zonder ook maar in de verste verte rigide te worden. En je was nooit bang om je nek uit te steken. Hoed af!

Op ons laatste congres in december kreeg je als blijk van onze grote waardering voor alles wat je voor onze partij hebt betekend, van Lilian Marijnissen ons ereteken, de Gouden Tomaat, opgespeld.

Ik denk vandaag terug aan de allereerste keer dat Lilians vader Jan en ik jou troffen, in Oudewater. Begin jaren 90 waren we op zoek naar vrije geesten die het aandurfden onze SP van advies én tegenspraak te voorzien. Het was al snel duidelijk dat we in jou zo’n vrije geest hadden gevonden. Sindsdien heb je jarenlang met ons meegedacht en ideeën aangedragen hoe we onszelf konden laten zien als een partij-van-vlees-en-bloed, passend bij jouw positieve tegendraadsheid en je blijmoedige kijk op het leven. We hebben heel veel van jou geleerd.

Wat is het ontzettend fijn dat er mensen zoals jij zijn, die vol in het leven staan en daarbij steeds oprecht met het leven van anderen zijn begaan. Lieve Geert, ‘leven’ is een werkwoord – en jij hebt tot het laatst werk van je leven gemaakt en anderen daarmee voorgeleefd hoezeer elke dag de moeite waard is – als je er vol voor durft te gaan.

Door Tiny Kox, voorzitter SP-fractie Eerste Kamer

Lilian Marijnissen in gesprek met Thomas Piketty

SP SP Nederland 28-02-2020 13:27

De 'rockster-econoom' wordt hij ook wel genoemd: Thomas Piketty. Met zijn boek 'Kapitaal in de 21e eeuw' heeft hij het thema ongelijkheid en de gevolgen daarvan wereldwijd op de kaart gezet. Nu heeft hij een nieuw boek geschreven: 'Kapitaal en Ideologie'.

We hebben verschillende ideeën klaarliggen voor het fundamenteel aanpakken van de ongelijkheid. Zo hebben we het voorstel om miljonairs hun eerlijke deel te laten betalen, maar ook stellen we voor om werknemers meer zeggenschap te geven en een eerlijk deel van de winst.

De boodschap van Piketty is duidelijk: ongelijkheid is een politieke keuze. Daar kunnen we dus verandering in brengen.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'Ik hoop dat het nieuwe boek van Piketty zorgt voor nog meer bondgenoten in onze strijd tegen de groeiende ongelijkheid. Van links tot rechts wordt inmiddels erkend dat een groeiende groep niet meedeelt in de toenemende winsten en economische groei. Laten we nu dan ook samen in actie komen om ongelijkheid uit te bannen.'