Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

11 documenten

Weer staatssteun voor KLM? Dan ook zeggenschap!

SP SP Nederland 26-06-2020 07:51

Terwijl deze week duidelijk werd dat zorgverleners geen structurele loonsverhoging hoeven te verwachten van dit kabinet, wordt KLM overeind gehouden met extra staatsleningen bovenop alle steun die zij al kregen om salarissen van het personeel door te betalen. SP-Kamerlid Mahir Alkaya: 'Als een organisatie echt niet failliet mag gaan, dan kan het ook niet overgelaten worden aan de markt. Wat de SP betreft is veel meer zeggenschap, of uiteindelijk nationalisatie de manier om de banen en toekomst van KLM structureel veilig te stellen. Maar het kabinet kiest voor doorgaan op de huidige weg. Met een uiterst onzekere periode voor de 30.000 medewerkers tot gevolg. De SP roept daarom het kabinet op om terug naar de onderhandelingstafel te gaan om de toekomst van KLM en de mensen die daar werken echt veilig te stellen.'

Veel mensen met een flexcontract werden door KLM in de afgelopen weken al de laan uitgestuurd. Dit óndanks het geld dat KLM kreeg om de lonen van medewerkers door te betalen. Een voorstel om dit te voorkomen werd eerder door de rechtse partijen weggestemd in de Tweede Kamer. Alkaya: 'Als je nu zulke grote staatsleningen bovenop alle andere steun gaat verlenen, dan moeten gedwongen ontslagen uitgesloten zijn. Dat is niet het geval. Het is natuurlijk logisch dat de KLM onder de wet normering topinkomens gaat vallen. Anders betaalt de belastingbetaler straks de topinkomens van managers en piloten.'

Recent kreeg topman Smith een bonus van bijna 800.000 euro op zijn toch al gigantische salaris.

Ook de zeggenschap van de samenleving over KLM neemt met deze deal nauwelijks toe. Recent nog werd de Nederlandse tegenstem in de aandeelhoudersvergadering genegeerd en kreeg topman Smith bijvoorbeeld een bonus van bijna 800.000 euro op zijn toch al gigantische salaris. En dat voor een bedrijf dat aanklopt voor staatssteun. Veel meer zeggenschap is dus nodig, maar wordt niet geregeld. In plaats daarvan krijgt de Nederlandse regering in ruil voor de steun nu een vertrouwenspersoon in het bestuur van KLM. Dat is een stapje in de goede richting, maar echt onvoldoende.

Voor de SP zijn meer echte zeggenschap en het uitsluiten van gedwongen ontslagen net zo belangrijke voorwaarden als klimaatdoelstellingen en minder hinder. Aan deze voorwaarden wordt nu niet of te weinig voldaan.

De SP roept het kabinet daarom op om terug naar de onderhandelingstafel te gaan om de toekomst van KLM en de mensen die daar werken echt veilig te stellen.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Tweede Kamer bespreekt SP-initiatief ‘100% veilig sparen en betalen’

SP SP Nederland 24-06-2020 12:30

Woensdag wordt er, mede op initiatief van SP-Kamerlid Mahir Alkaya, gedebatteerd over de ‘toekomst van het geldstelsel’. Hier worden onder andere onze voorstellen voor een Nationale Betaal- & Spaarbank, een digitale munt, en de vitale rol voor contant geld in onze samenleving besproken. Samen met burgerbeweging Ons Geld, SFL, economen en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor een veiliger, stabieler en rechtvaardiger geldsysteem.

Dit debat heeft een lange aanloop. Al in 2015 werd het thema door stichting Ons Geld en theatergroep De Verleiders op de kaart gezet met meer dan 110.000 handtekeningen voor hun burgerinitiatief. Hierop volgde een debat in de Tweede Kamer wat leidde tot een drie jaar durend onderzoek door de WRR. Ondertussen wordt er al decennia gepraat en gedacht over dit onderwerp, zijn er honderden publicaties over geweest en buigt 80% van de centrale banken in de wereld zich al over dit thema.

Om deze discussie in Nederland verder aan te jagen kwam Alkaya zelf met zijn initiatiefnota ‘100% veilig sparen en betalen’. Deze nota is gebaseerd op het SP-verkiezingsprogramma waarin we een ‘een publieke bank waar ons spaargeld veilig is en bonussen en woekerwinsten niet voorkomen’ voorstellen en die een ‘voorbeeld kan zijn voor andere financiële instellingen’, maar ook bijvoorbeeld de WRR onderstreept  in hun daarna uitgekomen rapport de belangrijke rol voor deze instelling. Met deze Nota doet de SP in het debat vandaag drie voorstellen:

Richt een publieke bank op van en voor het volk. De Nationale Betaal- & Spaarbank als alternatief op de risicovolle private sector. Een plek waar je spaargeld veilig staat, je geen negatieve rente kan krijgen, maar waar je wel alle spaar- en betaalgemakken van hebt.

Laat volksvertegenwoordigers toezicht houden op de oprichting van een digitale munt. Ons geldsysteem is te belangrijk om over te laten aan alleen ambtenaren en bankiers hoe kundig zij ook zijn, hier moet ook democratische grip op zijn.

Bescherm de rol van contant geld. Ook in de toekomst is er nog een belangrijke plek voor contant geld in onze samenleving en voor de stabiliteit van ons geldsysteem. De toegankelijkheid van en contant geld als wettig betaalmiddel en het aannemen hiervan in winkels moet dus geborgd blijven.

Lees hier meer over de Nationale Betaal- & Spaarbank.

Verantwoordingsdag maakt verkeerde keuzes pijnlijk duidelijk

SP SP Nederland 20-05-2020 12:00

2019 was weer een jaar waarin de grote verschillen in onze samenleving duidelijk werden. Met de overheidsfinanciën en de grote bedrijven ging het goed, maar de koopkracht van gewone mensen bleef alweer flink achter op de beloften van het kabinet. Belangrijkste oorzaak: de prijzen stegen harder dan de inkomens, juist vanwege het kabinetsbeleid. Bovendien is de stijging van de koopkracht oneerlijk verdeeld: Opnieuw gaan degenen die al een laag inkomen hebben er het minst op vooruit. Ook gepensioneerden zien amper iets van de economische groei van vorig jaar.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya is niet te spreken over de keuzes van het kabinet: 'Terwijl het kabinet nog eens 14 miljard afloste op de al bijzonder lage staatsschuld, blijkt dat de schuld van Nederlandse huishoudens onveranderd een van de hoogste in Europa blijft. We kunnen dan wel met een beschuldigende vinger wijzen richting landen met een hoge staatsschuld, maar je kunt je afvragen hoe terecht dat is als wij Nederlanders met torenhoge schulden opzadelen. Het is immers een politieke keuze of je bijvoorbeeld jongeren opzadelt met een studieschuld, of dat je het onderwijs bekostigt via eerlijke belastingen, waar ook grote bedrijven en miljonairs hun eerlijke deel aan bijdragen.'

De Algemene Rekenkamer, die de overheidsuitgaven beoordeelt, ziet veel onvolkomenheden en onrechtmatigheden, in het bijzonder bij het overmaken van gemeenschapsgeld door het kabinet aan grote bedrijven als de NAM en KLM. Volgens de Rekenkamer heeft het kabinet onrechtmatig gehandeld met de aankoop van aandelen Air France-KLM. Volksvertegenwoordigers zijn niet op de juiste manier geïnformeerd. Alkaya: 'Het is veelzeggend dat de minister van Financiën advocatenkantoren zonder geheimhoudingsverklaring vooraf informeerde, maar bij het parlement zulke steken heeft laten vallen. Hier tekent zich een beeld af van een minister die terughoudend is bij zijn grondwettelijke plichten aan de volksvertegenwoordiging vanwege een gebrek aan vertrouwen, wat leidt tot onrechtmatig uitgeven van gemeenschapsgeld. Dit is ontoelaatbaar.'

De Rekenkamer zet ook vraagtekens bij de 90 miljoen die werden overgeboekt aan de NAM. De SP-fractie was van meet af aan tegen deze deal tussen het kabinet en Shell en Exxon. Nu blijkt deze deal mogelijk ook niet in de haak te zijn.

Het is sinds 2008 niet meer voorgekomen dat de onrechtmatigheden van de overheidsuitgaven boven de 1% uitkwamen. Dat klinkt als weinig, maar het gaat om miljarden. 'Dit kabinet lijkt veel te makkelijk geld over te maken aan grote bedrijven, in goede en slechte tijden, terwijl de mensen ongeacht de economische toestand altijd achterblijven. De Minister heeft veel uit te leggen in het verantwoordingsdebat volgende week', aldus Alkaya.

Nationaliseer KLM

SP SP Nederland 06-05-2020 14:27

Het kabinet wil de portemonnee trekken om het noodlijdende KLM overeind te houden. Hoog nodig, want er werken 30.000 mensen, maar moet daar niet behoorlijk wat tegenover staan? Dit vroeg SP-Kamerlid Mahir Alkaya zich af tijdens het debat in de Tweede Kamer over de miljardensteun voor KLM tijdens de coronacrisis. Alkaya: 'Als een organisatie echt niet failliet mag gaan, dan kan het ook niet overgelaten worden aan de markt. En zeker niet als die markt aan alle kanten disfunctioneert. In ruil voor steun moet de overheid zoveel mogelijk invloed krijgen bij KLM en wat de SP betreft is nationalisatie de manier'

Veel mensen met een flexcontract werden door KLM in de afgelopen weken de laan uitgestuurd. Een voorstel om dit te voorkomen werd eerder door de rechtse partijen weggestemd in de Tweede Kamer. Volgens Alkaya zouden deze mensen hun werk terug moeten krijgen en mogen er geen verdere ontslagen vallen. Het is, wat Alkaya betreft, ook logisch dat de KLM onder de wet normering topinkomens gaat vallen. Anders financiert de belastingbetaler straks ook de topinkomens van managers en piloten. Ook moet er genoeg beschermingsmateriaal beschikbaar komen zodat het personeel veilig kan werken. Naast deze sociale voorwaarden moet KLM ook verduurzamen en de uitstoot van CO2 en ultra fijnstof verminderen. Alkaya: 'De samenleving mag niet weer opdraaien voor de kosten, zoals eerder bij de bankencrisis. Op zijn minst zal het kabinet veel meer aandelen van KLM op moeten kopen zodat, zodra het beter gaat met het bedrijf, de winst ook bij de samenleving terecht komt.'

Het kabinet vindt KLM onmisbaar, omdat veel multinationals kiezen voor Nederland als vestigingsplaats vanwege de goede bereikbaarheid. Volgens Alkaya laat het kabinet daarmee zien dat wéér de belangen van multinationals voorop staan. 'Een goed leefklimaat is veel belangrijker dan het vestigingsklimaat. Voor veel sectoren is de levensstandaard in Nederland, waaronder de goede zorg, belangrijker dan de bereikbaarheid. Met dat in het achterhoofd: Is het niet merkwaardig dat dit kabinet ziekenhuizen gewoon failliet laat gaan, maar bij KLM nu zo voortvarend de portemonnee trekt?'

Naar een Publieke Bank

SP SP Nederland 26-10-2019 11:49

Het geld waar jij hard voor hebt gewerkt, veilig op een rekening. Een plek waar het niet kwijt kan raken doordat de bank weer te veel risico’s neemt in hun zucht naar winst. Een plek waar geen onzekerheid over negatieve spaarrentes bestaat. Een bankrekening waar vandaan je altijd kunt pinnen, overschrijven of contant geld opnemen ook in tijden van crisis. Een voorziening die aan de basis ligt van een goed functionerende, stabiele en democratische samenleving, net zoals de politie, de openbare scholen en de zorg. Dat is de Publieke Bank.

Met het initiatiefvoorstel van SP Kamerlid Mahir Alkaya - 100% veilig sparen en betalen - proberen we de Publieke Bank te verwerkelijken voor al die burgers die een veilig en eerlijk geldsysteem willen. Dit is een eerste stap in de richting die gesteund wordt door vele economen en hoogleraren, onder andere van het Sustainable Finance Lab, door de burgerbeweging Ons Geld, en recentelijk door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Dit fundament geeft ons allemaal de vrijheid om te kiezen: laat ik mijn geld veilig staan op de Publieke Bank of kies ik er voor om risico te nemen door het op een private bank zoals ING, ABN Amro of Rabobank te zetten. Ook geeft het ons als samenleving de vrijheid om te kiezen wanneer het extreme risicogedrag van banken weer leidt tot een financiële crisis: willen we ze eigenlijk wel weer redden van ons belastinggeld of maken we andere keuzes? Dit zal private banken dwingen meer verantwoord om te gaan met risico’s en verkleind de kans op een crisis.

Als we niet meer gegijzeld worden door de financiële sector kunnen we weer voor onszelf beslissen wat we voor onze gemeenschap belangrijk vinden. Een Publieke Bank is er voor de mensen, geeft ons een stabiel fundament om een maatschappij op te bouwen en de democratische keuzevrijheid die aan de basis ligt van een rechtvaardige samenleving.

Een gemiddelde topman kreeg er vorig ...

SP SP Nederland 24-07-2019 13:19

Een gemiddelde topman kreeg er vorig jaar ruim € 130.000 bij. Werknemers moeten het doen met een paar procent, niet eens genoeg om de stijgende btw, huur en energierekening te betalen. Die ongelijkheid moet stoppen, volgens SP-Kamerlid Mahir Alkaya. Daarom zeggen wij: de winstbelasting voor multinationals moet niet omlaag, maar juist omhoog. De opbrengst moet naar de mensen👇

Vandaag in het AD: Lilian Marijnisen ...

SP SP Nederland 14-06-2019 08:20

Vandaag in het AD: Lilian Marijnisen en Mahir Alkaya pleiten voor een Gouden Aandeel voor werknemers. Balans tussen kapitaal en arbeid door zeggenschap en winstdeling voor werkenden. Lees meer👇 https://www.sp.nl/opinie/lilian-marijnissen-mahir-alkaya/2019/geef-werknemer-eerlijk-deel-van-winst

Geef de werknemer een eerlijk deel van de winst

SP SP Nederland 14-06-2019 07:23

Hoewel de economie fors blijft groeien en er een recordaantal vacatures zijn, stijgen de lonen amper mee. Sterker nog, in vergelijking met de prijzen zijn ze zelfs gedaald. De reactie van economen hierop is veelzeggend. ‘Raadselachtig’ zegt de één. ‘Niet te verklaren volgens de economische normen,’ zegt de ander. Wat kunnen we hieruit concluderen? De economische normen deugen niet. Tijd om die te veranderen met een gouden aandeel voor werkenden betogen Lilian Marijnissen en Mahir Alkaya.

Al dertig jaar wordt aan bedrijven alle ruimte gegeven om te streven naar winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Zo is de winstbelasting in dertig jaar gehalveerd. Ook zijn onzekere contacten de nieuwe norm geworden. De gedachte hierachter was dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. De winsten rezen inderdaad de pan uit. De 75 grootste beursfondsen maakten nog nooit zoveel winst: 66 miljard in 2018. Tegelijkertijd merkten werknemers daar weinig van: zeventig procent van de totale winst belandde in de zakken van aandeelhouders. Tegelijkertijd groeide het aantal banen amper bij deze bedrijven. Sterker nog: bij de meeste van deze bedrijven loopt de werkgelegenheid terug.

Het is door deze cijfers dat de neoliberale economen nu met de handen in het haar zitten. Want groeiende winsten blijken helemaal geen garantie voor groeiende welvaart voor iedereen. En ook voor bedrijven zelf kan een eenzijdige blik op aandeelhouderswaarde schadelijk zijn. Het is daarom tijd om de balans tussen kapitaal en arbeid te herstellen. Zonder werkenden is er geen winst. Is het dan ook niet rechtvaardig dat ze daar hun eerlijke deel van op kunnen eisen?

Winstdeling en zeggenschap als tegenhanger van de almacht van aandeelhouders.

Wij nemen daarom het initiatief voor een “gouden aandeel” voor werkenden. Bij elk bedrijf in Nederland met meer dan 100 werknemers krijgt de werknemersvereniging een niet verhandelbaar aandeel. Dat aandeel geeft de werknemers recht op inspraak bij ingrijpende beslissingen van het bedrijf en recht op winstdeling. Zo kunnen overnames, fusies en exorbitante salarisverhogingen voor de bedrijfstop niet meer plaatsvinden zonder toestemming van de werknemers. Dat geeft niet alleen meer betrokkenheid bij het werk, het zal bedrijven ook dwingen hun werknemers fatsoenlijk te belonen. Het gouden aandeel geeft ook recht op winstdeling. Zo profiteren werknemers mee wanneer er dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Elke werknemer krijgt een even groot deel van deze winstuitkering. Het minimumpercentage leggen we vast in de wet. Vakbonden kunnen altijd een hoger deel uit onderhandelen, als daar ruimte voor is.

Winstdeling en zeggenschap als tegenhanger van de almacht van aandeelhouders. Van veertig jaar feest voor de enkeling aan de top, naar een eerlijk deel voor iedereen. Geen dictaten uit de directiekamer maar democratisering van het werk. Zo zetten we een eerste stap op weg naar een nieuwe, rechtvaardige economie.

Dit opiniestuk verscheen in het Algemeen Dagblad op 14-06-2019.

Verantwoordingsdag: Rutte bedondert de boel

SP SP Nederland 15-05-2019 10:36

De staatsfinanciën staan er goed voor, en daarmee houdt het goede nieuws ook ongeveer op. Het kabinet beloofde bij aantreden dat het er zou zijn voor de "gewone Nederlander” en dat iedereen er op vooruit zou gaan. Vandaag zien wij, alle mooie woorden ten spijt, dat de koopkracht voor alle Nederlanders is tegengevallen in 2018. Een op de drie Nederlanders had zelfs minder te besteden, terwijl de economie hard groeide. Dit kabinet bewijst er vooral te zitten voor de mensen die het toch al goed hadden.

'Het is niet rechtvaardig dat zo veel huishoudens inleveren, terwijl het zo goed gaat met de economie.' Dat is de reactie van SP-Kamerlid Mahir Alkaya op de gepresenteerde cijfers op Verantwoordingsdag. 'Tegenover de blinkende cijfers van de Haagse ministeries en grote bedrijven staan flinke koopkrachtminnen bij modale inkomens en minima. Het kabinet moet nu echt andere keuzes maken, wil het zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen.'

Ook de Algemene Rekenkamer is kritisch over het kabinetsbeleid van 2018. Veel beloofde investeringen zijn niet uitgegeven en Rutte 3 heeft niet de schade kunnen herstellen die de bezuinigingen van Rutte 2 hebben aangericht.

Alkaya zal tijdens het Verantwoordingsdebat het kabinet oproepen om de lonen te verhogen, de lasten voor huishoudens te verlagen en de torenhoge bedrijfswinsten niet alleen ten goede te laten komen van dikbetaalde bestuurders en rijke buitenlandse aandeelhouders. 'Hoe krijg je het voor elkaar om zo slecht te presteren te midden van economische groei?' vraagt Mahir Alkaya zich af. 'Vooralsnog zijn de kabinetten onder leiding van Mark Rutte veel bekwamer gebleken in afbreken, dan in opbouwen. Het is de hoogste tijd dat Rutte zijn mooie beloftes na komt.'

Beperk de macht van agressieve aandeelhouders

SP SP Nederland 02-03-2019 12:44

Sinds de economische crisis is het ene na het andere Nederlandse bedrijf omgevallen, met alle gevolgen voor de werknemers van dien. Soms waren de resultaten slecht, maar regelmatig haalden aandeelhouders trucs uit waardoor gezonde bedrijven uitgekleed werden of failliet gingen, terwijl zij er met het geld vandoor gingen. Denk bijvoorbeeld aan Organon in Oss. De werknemers die deze bedrijven groot hadden gemaakt bleven met lege handen achter. De regering beweert desondanks nog altijd dat bestuurders van bedrijven de belangen van zowel aandeelhouders, als werknemers én de rest van de samenleving afwegen bij hun beslissingen. Dat was, mede onder druk van de vakbonden, tot op zekere hoogte ook lang zo, totdat steeds meer agressieve aandeelhouders zich met de Nederlandse economie gingen bemoeien. Neoliberale partijen gaven hen de ruimte hiervoor.

Zo verkochten de Amerikaanse beleggers in V&D na de overname de waardevolle panden van het warenhuis en lieten diezelfde winkels hoge huren betalen aan de nieuwe verhuurders, met als uiteindelijke gevolg dat het warenhuis failliet ging. AkzoNobel en Unilever dreigden te worden overgenomen door buitenlandse bedrijven. De druk van investeringsmaatschappijen zorgden er vervolgens voor dat zij voor vele miljarden complete gezonde bedrijfsonderdelen verkochten. Blue Band komt na 96 jaar straks niet meer uit een Unileverfabriek maar uit een fabriek van Kohlberg, Kravis and Roberts, dezelfde investeerders die V&D-panden in de uitverkoop deden. Deze aandeelhouders hebben steeds dezelfde sluwe werkwijze: goedlopende bedrijven op een agressieve manier opkopen, uitkleden door te verkopen wat er te verkopen valt, het bedrijf vol schulden pompen en failliet laten gaan. Korte termijn winst voor agressieve aandeelhouders staat voorop en de toekomst van gezonde bedrijven en de mensen die er werken staat helemaal onderaan de lijst met prioriteiten.

Het zijn de werknemers en hun gezinnen op wie belangrijke beslissingen de grootste invloed hebben.

Ook als aandeelhouders niet direct uit zijn op het uitkleden van het bedrijf, zorgt de eenzijdige focus op het aandeelhoudersbelang er voor dat Nederlandse bedrijven slechter zijn gaan draaien. In allerlei landen zijn inmiddels maatregelen genomen om dit tegen te gaan. Aandeelhouders in Franse bedrijven krijgen dubbel stemrecht als zij het aandeel langer dan twee jaar bezitten. Grote Duitse bedrijven benoemen werknemers in de Raad van Commissarissen. En zelfs in de Verenigde Staten wil de Democratische Partij zorgen dat bedrijven ook in het belang van de samenleving handelen. Nederland kent zogenaamde beschermingsstichtingen voor veel grote bedrijven die een vijandige overname kunnen blokkeren en minister Wiebes heeft inmiddels een wet in de maak die een bedenktijd bij overnames introduceert. Wat de SP betreft is dit niet voldoende om de dictatuur van de aandeelhouders binnen bedrijven daadwerkelijk aan te pakken. Wij willen een gouden aandeel creëren voor werknemers. Hiermee kunnen de mensen die voor hun brood afhankelijk zijn van hun werkgever zeggenschap hebben over de toekomst van het bedrijf en tevens een deel van de winst ontvangen. Het zijn de werknemers die dagelijks op de werkvloer staan en het beste in staat zijn om mogelijkheden tot verbetering te zien. Het zijn hun gezinnen en de directe omgeving van een bedrijf op wie belangrijke beslissingen de grootste invloed hebben. Daarom verdienen werknemers het recht om grote beslissingen, zoals een bedrijfsovername of het verplaatsen van productie, te beïnvloeden en desnoods te blokkeren. Dit is niet alleen goed voor hen en voor het bedrijf, maar uiteindelijk voor de hele economie.

Dit artikel is een samenvatting van een uitgebreide analyse van SP-Kamerlid Mahir Alkaya voor het economenblad ESB. Het hele artikel is hier te downloaden.