Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

Onvoldoende bescherming slachtoffers stalking

SP SP Nederland 09-10-2019 18:05

Vandaag verscheen het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de moord op de zestienjarige Hümeyra. Het meisje werd vermoord nadat ze door haar ex al eerder was bedreigd en mishandeld. De overheid heeft geen bescherming geleverd ondanks haar schreeuw om hulp en meerdere aangiftes. Het rapport is dan ook vernietigend over de rol van deze betrokken instanties. In 2015 vond er een zelfde moord plaats en toen beloofde de toenmalig minister bijna dezelfde aanpak. SP-kamerlid Michiel van Nispen: 'Het systeem heeft gefaald, met catastrofale gevolgen. Nu worden weer dezelfde beloftes gedaan die eerder ook zijn gedaan. Waarom zou het nu wel gaan werken?'

De SP wil op korte termijn met de minister in debat om herhaling te voorkomen. Van Nispen: 'De minister moet wel heel erg goed zijn best doen om te bewijzen hoe hij nu wel voor verandering gaat zorgen.' De aanbevelingen van de Inspectie lijken namelijk verdacht veel op die van drie jaar geleden. Weer blijkt dat er onvoldoende zorg was voor het slachtoffer van stalking  en weer blijkt dat geen van de betrokken instanties de leiding neemt. Daarnaast vraagt de SP zich af hoe de minister er voor gaat zorgen dat de politie sneller reageert. Van Nispen zegt daarover: 'De politie komt aan alle kanten personeel te kort. Ze moeten bijvoorbeeld meer drugscriminelen oppakken. Hoe gaat hij dit regelen?' De SP zal geen genoegen nemen met loze beloftes. Van Nispen: 'Slachtoffers van stalking moeten kunnen rekenen op bescherming van de overheid. Dit mag niet weer gebeuren.'

Volg het geld, raak criminelen waar het hen pijn doet

SP SP Nederland 24-09-2019 16:21

Nederland gaat meer en meer gebukt onder vormen van georganiseerde criminaliteit. Een belangrijke reden voor het bestaan van deze criminaliteit is dat er heel veel geld mee te verdienen is. De SP vindt dat misdaad nooit mag lonen. Toch lukt het de regering vooralsnog onvoldoende om misdaadgeld af te pakken.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft daarom de regering opgedragen om actiever in te zetten op het volgen van criminele geldstromen en te onderzoeken wat de rol is van banken, accountants en notarissen bij het witwassen en doorsluizen van crimineel geld. Van Nispen: 'Ik ben heel blij dat een meerderheid van de Kamer mijn oproep aan de regering heeft gesteund. Als we willen dat misdaad stopt, dan moeten we de geldstromen beter gaan volgen en misdaadgeld echt veel beter gaan afpakken dan we nu doen. Volg het geld en raak de criminelen waar het hen pijn doet.'

Criminelen maken voor het witwassen en doorsluizen van hun geld vermoedelijk ook gebruik van de 'bovenwereld'. Van Nispen: 'Het vermoeden is dat criminelen gebruik maken van de diensten van bankiers, notarissen, accountants en andere financiële dienstverleners om hun geld wit te wassen of door te sluizen naar tropische landen hier ver vandaan, maar nog nooit is de rol van die dienstverleners echt goed onderzocht. Doordat mijn motie is aangenomen door een meerderheid van de Kamer moet de regering dit nu echt gaan onderzoeken.'

Het volgen van criminele geldstromen is te lang bijzaak geweest voor de politie. De SP heeft goede hoop dat hier nu een wezenlijke, structurele verandering in komt en dat we daardoor nu echt de strijd aan kunnen gaan met de georganiseerde criminaliteit.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Sociaal advocaten geven minister voor Rechtsbescherming een 2,8

SP SP Nederland 05-09-2019 11:37

Bijna 1200 van de ruim 7000 sociaal advocaten hebben onlangs gereageerd op een enquête van de SP. Hun woede en ongeloof is groot over het beleid van de afgelopen jaren, maar ook over de plannen van de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Zelfs zo groot dat de minister een schamele 2,8 krijgt voor zijn ‘inspanningen’. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Een dikke onvoldoende krijgt de minister voor rechtsbescherming die precies het tegenovergestelde doet van wat zijn titel zou doen vermoeden. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna alle sociaal advocaten zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de sociale advocatuur. Bijna 7 op de 10 advocaten overwegen met hun werk te stoppen. 94% van de advocaten vreest verdere tweedeling en meer dan de helft ziet zelfs klassenjustitie in Nederland.’

De SP heeft de Minister er keer op keer op gewezen dat zijn plannen om het stelsel van de rechtsbijstand te herzien op geen enkel draagvlak kunnen rekenen. Van Nispen: ‘Er is geen steun voor deze plannen. De minister maakt een zorgvuldig opgebouwd en goed werkend stelsel kapot en hij tuigt een nieuw systeem op waar helemaal niemand op zit te wachten, behalve dan een paar verzekeraars. In plaats van het stelsel te laten zoals het is en de vergoedingen voor sociaal advocaten te verhogen doet de minister precies het tegenovergestelde: hij verandert niets aan de vergoedingen, maar hij gooit wél het hele stelsel om. Ik vind dat eigenlijk te bizar voor woorden. Met zijn plannen zet Dekker de kwaliteit op het spel en vergroot hij de ongelijkheid in de samenleving. Een minister voor rechtsbescherming onwaardig.’

Van Nispen wil met dit onderzoek de sociaal advocaten een stem geven in de Tweede Kamer. Van Nispen: ‘Dekker kan hier niet meer om heen. Deze plannen moeten van tafel. Zorg nu voor een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten, voor het te laat is. Iedereen heeft recht op recht, dát staat hier op het spel.’

SP wil verdrinkingen tegengaan en presenteert actieplan

SP SP Nederland 19-08-2019 08:00

Nederland is een waterrijk land. Maar we zien steeds minder mensen zwemmen en het aantal verdrinkingen in Nederland stijgt. Zeker de zomerperiode is risicovol, dat is helaas ook in deze zomer gebleken. 'Het is daarom noodzakelijk dat mensen goed leren zwemmen. En dat kan ook, maar dan moeten we wel aan de slag. We hebben de afgelopen periode uitvoerig contact gehad met Reddingsbrigade Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zij weten precies wat er nodig is. Daarom presenteert de SP nu een plan met voorstellen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren', zegt Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP.

Van Nispen: 'Allereerst is van belang dat álle kinderen zwemvaardig worden. Geen kind zou de basisschool moeten verlaten zonder zwemdiploma, bij voorkeur het zwem-ABC. Schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd. Dat was altijd heel effectief, en het is dus nodig. En hoeveel geld je ouders hebben mag nooit een belemmering zijn om te kunnen leren zwemmen. In alle gemeenten zouden vangnetten moeten komen om financiële drempels hiervoor weg te halen.'

Daarnaast moet er aandacht komen voor de kwaliteit. 'Als je een diploma haalt dan moet je wel zeker weten dat je ook goed kunt zwemmen. De diploma's lopen nu nogal uiteen, dat is onduidelijk. We willen dat er een nationaal zwemdiploma komt waar alle zwemlesaanbieders bij aangesloten zijn. Aan zwemlesaanbieders worden dus eisen gesteld. Goede initiatieven om kinderen te leren zwemmen en te waarschuwen voor de gevaren van open water moeten worden ondersteund.'

Tenslotte wil de SP dat er meer toezicht komt op zwemveiligheid. 'Er moet meer aandacht komen voor toezicht bij open water, provincies moeten de risico’s beter in kaart brengen en zwemveiligheidsbeleid maken. We weten hoe het moet en wat er nodig is, maar kennis over waterveiligheid moet beter worden verspreid. Het aantal verdrinkingen en de omstandigheden van ongelukken moeten beter worden geregistreerd, om van te leren, om de zwemveiligheid te verbeteren,' zegt van Nispen.

Sluit je nu aan en steun ons. Word gratis vriend voor rechtvaardigheid!

Water hoort bij Nederland. Maar ...

SP SP Nederland 19-08-2019 07:05

Water hoort bij Nederland. Maar steeds minder kinderen leren goed zwemmen. Dat is gevaarlijk. SP Tweede Kamerlid Michiel van Nispen wil dat dit verandert. En daarom presenteert hij een actieplan om verdrinkingen tegen te gaan. https://www.sp.nl/nieuws/2019/08/sp-wil-verdrinkingen-tegengaan-en-presenteert-actieplan

Van Nispen kondigt actieplan zwemveiligheid aan

SP SP Nederland 04-07-2019 10:58

Elke zomer komen er helaas weer veel berichten voorbij van verdrinkingen. NL Zwemveilig concludeert vandaag in hun nieuwe rapport 'Risicofactoren van verdrinking in Nederland' dat er actie nodig is om meer mensen bewust te maken van de risico's die tot verdrinking kunnen leiden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom deze zomer en actieplan: 'De zwemveiligheid in Nederland moet omhoog door ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goed leert zwemmen. Dat is nog steeds de beste manier om het risico op verdrinking te voorkomen.'

In de eerste mooie zomerweek dit jaar kwam de reddingsbrigade 700 keer in actie om zwemmers te helpen. 30 zwemmers moesten gered worden, waarvan 3 zwemmers in een levensbedreigende situatie terecht kwamen. Recent zijn 2 zwemmers levenloos uit het water gehaald. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is erg bezorgd over deze berichten: 'Elk jaar schrikken we op van tientallen mensen, waaronder kinderen die verdrinken. Dat is niet altijd te voorkomen, maar het kabinet kan veel meer doen om de zwemvaardigheid van kinderen en volwassenen te verbeteren. Dat is tot nu toe niet gebeurd, daarom zullen we een plan voor ze opstellen.'

Van Nispen wil dat elk kind de basisschool verlaat met een ABC-diploma, dat er één nationaal zwemdiploma komt, zodat alle lessen voldoen aan goede kwaliteitscriteria, maar ook dat de kwaliteit van toezicht bij open water verbetert. Helaas zijn deze drie voorbeelden nog niet vanzelfsprekend, maar dat moet het wel worden vindt Van Nispen: 'Al jarenlang vragen we aandacht over de verdrinkingen die we elk jaar moeten aanzien. Er is veel te winnen in het toezicht op open water, in de kwaliteit en aanbod van zwemlessen, maar ook over de zwemdiploma's. Het is onacceptabel dat er nog steeds kinderen de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Dat kan en moet echt anders'.

Van Nispen publiceert deze zomer zijn actieplan met voorstellen om de zwemveiligheid in Nederland te verbeteren.

Lager salaris voor Tweede Kamerleden

SP SP Nederland 03-06-2019 14:49

De SP vindt de vergoedingen voor Kamerleden te hoog. Daarom heeft SP-Kamerlid Michiel van Nispen vandaag een voorstel ingediend bepaalde vergoedingen voor Kamerleden af te schaffen. Van Nispen: 'Het gat tussen de schadeloosstelling van politici en het salaris van de grote meerderheid van de mensen die we vertegenwoordigen vinden wij te groot. Maar naast deze schadeloosstelling krijgen Kamerleden ook een ov-jaarkaart, een reiskostenvergoeding, beroepskosten en verblijfskosten. Ik ken geen ander beroep waarbij je zoveel onkosten vergoed krijgt en waar bovendien geen enkele controle op is.'

Bij de behandeling van de begroting van de Tweede Kamer, de Raming, heeft de SP daarom een voorstel ingediend de verblijfskosten af te schaffen. Over deze kosten is recentelijk ophef ontstaan omdat er niet gecontroleerd kan worden of een Kamerlid daadwerkelijk de kosten maakt waar deze vergoeding voor is. Van Nispen: 'Als je een uitkering ontvangt en je geeft een ander adres op, dan heb je een groot probleem want dan fraudeer je. Maar voor politici gelden andere regels. Als politici niet integer zijn is dat niet alleen verspilling van belastinggeld maar schaadt dat ook het vertrouwen in de politiek.'

De SP wil dat de verblijfskosten vergoeding helemaal wordt afgeschaft. Het salaris van Kamerleden is hoog genoeg om daar de kosten voor hotelovernachtingen uit te betalen. Ook moeten de andere vergoedingen en de controle daarop eens goed onderzocht worden. De SP vindt deze te hoog en de controle te minimaal. Ook hiervoor heeft de SP een voorstel ingediend.

De klassenjustitie in Nederland ...

SP SP VVD Nederland 10-05-2019 07:42

De klassenjustitie in Nederland wordt erger als VVD-minister Dekker zijn zin krijgt. Hij wil goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen afschaffen. Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, dan blijft onrecht bestaan. Wat dat voor jou kan betekenen legt SP-Kamerlid Michiel van Nispen uit.👇 Steun onze strijd voor rechtvaardigheid. Meld je nu gratis aan: https://tijdvoorrechtvaardigheid.nl/

Onderzoek SP: Sociaal advocaten zien klassenjustitie in Nederland

SP SP Nederland 09-05-2019 13:32

Sociaal advocaten maken zich grote zorgen over de toekomst van de betaalbare rechtshulp in Nederland. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een door SP-Kamerlid Michiel van Nispen opgestelde enquête, die is ingevuld door meer dan 900 sociaal advocaten. Meer dan de helft van de sociaal advocaten vindt zelfs dat er sprake is van klassenjustitie in Nederland. 'Het recht halen wordt enkel voor diegenen die het kunnen betalen', aldus een van de advocaten. Een meerderheid van de respondenten heeft wel eens overwogen te stoppen. Vrijwel iedereen maakt zich zorgen over de plannen van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Uit de enquête blijkt onder meer dat veel advocaten klassenjustitie in Nederland zien. Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat er sprake is van klassenjustitie. Opvallend is ook dat veel van de respondenten die zeggen geen klassenjustitie in Nederland te zien wél waarschuwen voor de gevolgen van de plannen van minister Dekker. 'Dit laat zien dat we er alles aan moeten doen om de plannen van minister Dekker tegen te houden. Minder geld, minder recht? Dat is klassenjustitie en dat hoort niet in Nederland thuis', aldus Van Nispen.

Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, blijft onrecht bestaan.

Een andere voorlopige conclusie die getrokken kan worden uit de enquête is dat bijna 70% van de advocaten wel eens heeft overwogen te stoppen met het werk als sociaal advocaat vanwege te lage vergoedingen. Het aantal sociaal advocaten loopt al jaren terug en veel sociaal advocaten wijzen er op dat als de plannen van minister Dekker worden doorgevoerd er waarschijnlijk nog meer sociaal advocaten zullen stoppen, wat concreet betekent dat mensen straks niet meer terecht kunnen bij een advocaat voor goede juridische bijstand.

Vrijwel alle respondenten maken zich dan ook zorgen over de plannen van minister Dekker. Maar liefst 98% heeft zorgen over de aangekondigde stelselherziening rechtsbijstand. Van Nispen: 'De minister wil koste wat kost het stelsel van rechtsbijstand op de schop gooien terwijl van alle kanten bezwaren en zorgen geuit worden. Als 98% van de sociaal advocaten zegt zorgen te hebben over de plannen dan kan de minister wat mij betreft echt niet voet bij stuk houden. De minister zal zijn plannen moeten intrekken. De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat. Iedereen heeft recht op recht. Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, blijft onrecht bestaan.’

Ben jij sociaal advocaat? Vul dan de enquête in!

Blowen en drugshandel? In de ...

SP SP VVD Nederland 08-05-2019 14:51

Blowen en drugshandel? In de gevangenis gebeurt het gewoon. Onacceptabel vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen 👇 De VVD-minister moet orde op zaken stellen: https://www.sp.nl/nieuws/2019/05/gevangenen-vrij-spel-door-personeelstekort-bajessen