Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Lager salaris voor Tweede Kamerleden

SP SP Nederland 03-06-2019 14:49

De SP vindt de vergoedingen voor Kamerleden te hoog. Daarom heeft SP-Kamerlid Michiel van Nispen vandaag een voorstel ingediend bepaalde vergoedingen voor Kamerleden af te schaffen. Van Nispen: 'Het gat tussen de schadeloosstelling van politici en het salaris van de grote meerderheid van de mensen die we vertegenwoordigen vinden wij te groot. Maar naast deze schadeloosstelling krijgen Kamerleden ook een ov-jaarkaart, een reiskostenvergoeding, beroepskosten en verblijfskosten. Ik ken geen ander beroep waarbij je zoveel onkosten vergoed krijgt en waar bovendien geen enkele controle op is.'

Bij de behandeling van de begroting van de Tweede Kamer, de Raming, heeft de SP daarom een voorstel ingediend de verblijfskosten af te schaffen. Over deze kosten is recentelijk ophef ontstaan omdat er niet gecontroleerd kan worden of een Kamerlid daadwerkelijk de kosten maakt waar deze vergoeding voor is. Van Nispen: 'Als je een uitkering ontvangt en je geeft een ander adres op, dan heb je een groot probleem want dan fraudeer je. Maar voor politici gelden andere regels. Als politici niet integer zijn is dat niet alleen verspilling van belastinggeld maar schaadt dat ook het vertrouwen in de politiek.'

De SP wil dat de verblijfskosten vergoeding helemaal wordt afgeschaft. Het salaris van Kamerleden is hoog genoeg om daar de kosten voor hotelovernachtingen uit te betalen. Ook moeten de andere vergoedingen en de controle daarop eens goed onderzocht worden. De SP vindt deze te hoog en de controle te minimaal. Ook hiervoor heeft de SP een voorstel ingediend.

De klassenjustitie in Nederland ...

SP SP VVD Nederland 10-05-2019 07:42

De klassenjustitie in Nederland wordt erger als VVD-minister Dekker zijn zin krijgt. Hij wil goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen afschaffen. Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, dan blijft onrecht bestaan. Wat dat voor jou kan betekenen legt SP-Kamerlid Michiel van Nispen uit.👇 Steun onze strijd voor rechtvaardigheid. Meld je nu gratis aan: https://tijdvoorrechtvaardigheid.nl/

Onderzoek SP: Sociaal advocaten zien klassenjustitie in Nederland

SP SP Nederland 09-05-2019 13:32

Sociaal advocaten maken zich grote zorgen over de toekomst van de betaalbare rechtshulp in Nederland. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een door SP-Kamerlid Michiel van Nispen opgestelde enquête, die is ingevuld door meer dan 900 sociaal advocaten. Meer dan de helft van de sociaal advocaten vindt zelfs dat er sprake is van klassenjustitie in Nederland. 'Het recht halen wordt enkel voor diegenen die het kunnen betalen', aldus een van de advocaten. Een meerderheid van de respondenten heeft wel eens overwogen te stoppen. Vrijwel iedereen maakt zich zorgen over de plannen van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Uit de enquête blijkt onder meer dat veel advocaten klassenjustitie in Nederland zien. Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat er sprake is van klassenjustitie. Opvallend is ook dat veel van de respondenten die zeggen geen klassenjustitie in Nederland te zien wél waarschuwen voor de gevolgen van de plannen van minister Dekker. 'Dit laat zien dat we er alles aan moeten doen om de plannen van minister Dekker tegen te houden. Minder geld, minder recht? Dat is klassenjustitie en dat hoort niet in Nederland thuis', aldus Van Nispen.

Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, blijft onrecht bestaan.

Een andere voorlopige conclusie die getrokken kan worden uit de enquête is dat bijna 70% van de advocaten wel eens heeft overwogen te stoppen met het werk als sociaal advocaat vanwege te lage vergoedingen. Het aantal sociaal advocaten loopt al jaren terug en veel sociaal advocaten wijzen er op dat als de plannen van minister Dekker worden doorgevoerd er waarschijnlijk nog meer sociaal advocaten zullen stoppen, wat concreet betekent dat mensen straks niet meer terecht kunnen bij een advocaat voor goede juridische bijstand.

Vrijwel alle respondenten maken zich dan ook zorgen over de plannen van minister Dekker. Maar liefst 98% heeft zorgen over de aangekondigde stelselherziening rechtsbijstand. Van Nispen: 'De minister wil koste wat kost het stelsel van rechtsbijstand op de schop gooien terwijl van alle kanten bezwaren en zorgen geuit worden. Als 98% van de sociaal advocaten zegt zorgen te hebben over de plannen dan kan de minister wat mij betreft echt niet voet bij stuk houden. De minister zal zijn plannen moeten intrekken. De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat. Iedereen heeft recht op recht. Als mensen hun recht niet meer kunnen halen, blijft onrecht bestaan.’

Ben jij sociaal advocaat? Vul dan de enquête in!

Blowen en drugshandel? In de ...

SP SP VVD Nederland 08-05-2019 14:51

Blowen en drugshandel? In de gevangenis gebeurt het gewoon. Onacceptabel vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen 👇 De VVD-minister moet orde op zaken stellen: https://www.sp.nl/nieuws/2019/05/gevangenen-vrij-spel-door-personeelstekort-bajessen

‘Gevangenen vrij spel door personeelstekort bajessen’

SP SP VVD Nederland 08-05-2019 08:26

Gebrek aan personeel leidt tot minimale controles van cellen en gevangenen. Hierdoor dreigen gevangenen vrij spel te krijgen, er wordt veel te weinig gecontroleerd op verboden spullen zoals drugs en telefoons. Dit blijkt uit een rondvraag onder gevangenispersoneel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Van Nispen eist dat minister Dekker actie onderneemt.

Het bezit van verboden spullen is een groot probleem in gevangenissen. Volgens VVD-minister Dekker wordt er alles aan gedaan om drugs en telefoons buiten te houden. Maar gevangenismedewerkers zeggen nauwelijks toe te komen aan grondige celinspecties, die nodig zijn om drugs en telefoons te vinden. ‘Wij komen bijna nooit aan specifieke celcontroles toe. Eigenlijk zou je dagelijks een aantal cellen grondig moeten controleren. Maar door onderbezetting en drukte komen we daar niet aan toe. Er is gewoonweg te weinig personeel om dit goed te kunnen doen’, aldus een inrichtingswerker. ‘Er wordt gerookt in de keukens, gehandeld in drugs. Je kunt ze hier nauwelijks op betrappen vanwege personeelstekort’, zegt een ander. Ook het meerpersoonscelgebruik wordt vaak genoemd als reden waardoor nauwelijks nog gecontroleerd kan worden.

Van Nispen vindt dit onacceptabel: ‘Het gebruik van drugs en mobiele telefoons is ronduit gevaarlijk, het zorgt voor onveiligheid binnen en buiten de bajessen. Hier moet dus echt tegen opgetreden worden. Ook omdat een gevangenisstraf een straf is, als gevangenen vrij spel hebben is hier natuurlijk geen sprake van.’ Het stoort Van Nispen vooral dat opeenvolgende VVD-ministers steeds ferme woorden spraken dat dit aangepakt zou worden. ‘Hier komt dus nauwelijks iets van terecht. Het personeel voelt zich in de steek gelaten. Ze krijgen de wind van voren als er beelden verschijnen van ‘feestende gedetineerden’ maar ze hebben nauwelijks mogelijkheden om hier tegen op te treden en te controleren. Daar is het personeel boos over en dat snap ik heel goed.’

Volgens Van Nispen moet Dekker orde op zaken stellen. ‘Praat met het personeel en je merkt wat hen dwars zit en wat zij nodig hebben: Meer tijd en meer collega’s om hun belangrijke werk goed te doen. Voor hun eigen veiligheid. Maar ook voor de veiligheid van de hele samenleving. Aan alleen mooie woorden hebben we niks.’

Klassenjustitie door straffabriek Openbaar Ministerie

SP SP Nederland 10-04-2019 14:18

Voor een medewerker van een kinderdagverblijf, die door het Openbaar Ministerie ten onrechte werd beschuldigd van een overtreding, stond meteen haar baan op het spel. Het voelde voor haar alsof haar leven in een week uit elkaar viel. Of wat te denken van een ambtenaar die op het verkeerde tijdstip zijn vuilniszak buiten had gezet en daarna ineens een strafblad had door een foute beoordeling van het Openbaar Ministerie. Foutje, bedankt. In plaats van dat er goed wordt gekeken naar wat iemand fout heeft gedaan en welke straf een rechter daar bij vindt passen, lijkt er nu wel sprake van een straffabriek. Het OM mag namelijk sinds 2004 zelf veel te makkelijk straffen opleggen, zonder tussenkomst van een rechter. Deze straffabriek van het Openbaar Ministerie leidt tot klassenjustitie concludeert SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Terwijl we weten dat grote bedrijven en witte boordencriminelen hun strafvervolging wegens fraude kunnen afkopen, worden veel gewone mensen hard, snel én onzorgvuldig aangepakt. Dat is gewoon klassenjustitie en dat is slecht voor het vertrouwen van mensen in de rechtspraak.'

De SP is altijd tegen het zelfstandig opleggen van straffen door het Openbaar Ministerie geweest. De mogelijkheid om een straf op te leggen hoort namelijk bij een rechter te liggen. Uit onderzoek blijkt dat het in veel van deze veroordelingen ontbreekt aan bewijs, dat dossiers niet op orde zijn en dat straffen zelfs door onbevoegde mensen zijn opgelegd. De SP heeft daarom vier voorstellen om de geloofwaardigheid van het strafrecht te herstellen:

De strafbeschikking van het OM in de huidige vorm schaffen we af. Er wordt naar alle zaken inhoudelijk door een rechter gekeken, het liefst door een rechter in de buurt, behalve als iemand akkoord gaat met de straf en instemt met betaling van de boete.

De brieven die mensen nu krijgen toegestuurd door het OM moeten duidelijker. Zo wordt het in de huidige brieven niet duidelijk dat je een strafblad krijgt als je een straf accepteert en is het ook niet duidelijk dat je in beroep kunt gaan tegen de straf. Dit moet echt beter.

Wanneer een OM strafbeschikking wordt uitgevaardigd moeten mensen gebruik kunnen maken van rechtsbijstand.

Mensen die het idee hebben dat zij in het verleden onterecht een strafbeschikking hebben gekregen, moeten de mogelijkheid krijgen om hun geval opnieuw te laten beoordelen.

Welk cijfer krijgt de minister voor Rechtsbescherming van sociaal advocaten?

SP SP Nederland 10-04-2019 13:19

Er zijn veel zorgen over de rechtsbijstand, de hulp die mensen met een kleine portemonnee kunnen krijgen bij hun juridische problemen. Al jaren worden sociaal advocaten onderbetaald voor het belangrijke werk dat ze doen. Veel sociaal advocaten voelen zich gedwongen te stoppen met hun werk, met als gevolg dat mensen worden belemmerd om hun recht te halen. In plaats van de salarissen van de sociaal advocaten te verhogen wil de minister voor Rechtsbescherming nu het hele stelsel omgooien. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘De minister lijkt maar niet te luisteren naar de sociaal advocaten. De mensen die direct geraakt worden door zijn plannen. Ik wil daarom de sociaal advocaten een stem geven. Daarom lanceren we een enquête voor sociaal advocaten met vragen over de huidige staat van de rechtsbijstand.’

In de enquête wordt onder andere gevraagd welke problemen sociaal advocaten ondervinden, of zij vinden dat er sprake is van klassenjustitie in Nederland en welk cijfer de minister voor Rechtsbescherming nou eigenlijk verdient.

Ben jij een sociaal advocaat? Vul de enquête in en laat je stem horen!

Van Nispen over rapport moord Anne Faber: waarom stond veiligheid niet voorop?

SP SP Nederland 28-03-2019 14:27

Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat de overheid grote fouten heeft gemaakt in het toekennen van vrijheden aan de veroordeelde verkrachter Michael P., waarna hij Anne Faber heeft kunnen vermoorden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Dit is de nachtmerrie van iedere ouder. Dat er zulke grote fouten zijn gemaakt is ongelofelijk pijnlijk en moeilijk te verteren. Dit had nooit mogen gebeuren. Onbegrijpelijk dat een verkrachter zo snel al zo veel vrijheden kreeg zonder inschatting van de risico's. De veiligheid van de samenleving is niet voorop gesteld.’

Jarenlange bezuinigingen in de publieke sector hebben geleid tot personeelstekorten en onveilige situaties in de klinieken. Van Nispen wil dan ook van verantwoordelijk minister Dekker weten in hoeverre de bezuinigingen hebben bijgedragen aan deze tragedie: ‘We weten al jaren dat er een personeelstekort is, maar daarover horen we de minister niet in zijn reactie op de rapporten. Ook daar zal minister Dekker zich over moeten verantwoorden.'

Misdaad mag niet lonen!❌ De ...

SP SP VVD Nederland 14-03-2019 15:58

Misdaad mag niet lonen!❌ De VVD-kabinetten beloven al jaren dat criminelen moeten boeten, maar ze stellen altijd teleur. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is het wachten zat en wil een parlementair onderzoek. Stem 20 maart voor rechtvaardigheid. Stem SP!🍅

Succes SP: Geen Europese brandweer

SP SP Nederland 19-02-2019 17:43

De SP heeft een stokje gestoken voor de oprichting van een Europese brandweer. Een motie van SP-Kamerlid Michiel van Nispen die de minister van Justitie en Veiligheid de opdracht geeft niet in te stemmen met de oprichting van een Europese brandweer is in de Tweede Kamer aangenomen. Hard nodig want de bemoeizucht van Europa dendert maar door. Nadat Nederland eerst in een Europees Openbaar Ministerie is gerommeld, wil de EU nu dat er een EU-rampenteam (RescEU) wordt opgericht dat overal in de EU, maar ook daarbuiten als het moet, kan bijspringen bij grote rampen. Van Nispen: 'Dit prestigeproject kost meer dan 200 miljoen euro aan belastinggeld. Van dat geld zouden dan blusvliegtuigen, waterpompen, reddingsteams, veldhospitalen en medische noodteams bekostigd worden, die dan ergens in Europa geplaatst worden. En dat alles terwijl nut en noodzaak hiervan totaal niet is aangetoond.'

Van Nispen beseft dat een bosbrand, aardbeving of overstroming soms zo ernstig kan zijn dat een land het niet of nauwelijks zelf aan kan in de eerste periode na de ramp. 'Het is dan echter zaak dat met name de omringende landen bijspringen, wat nu ook gewoon gebeurt in de praktijk, de oprichting van een Europese brandweer is dan ook totaal overbodig en een verspilling van ons belastinggeld.' De Minister van Justitie en Veiligheid probeerde te Kamer nog over te halen om in te stemmen met de oprichting van de Europese brandweer, omdat hij de toezegging had gekregen dat landen écht eerst zelf er álles aan gaan doen om hun eigen capaciteit op te bouwen. 'Dat is niet overtuigend. In de eerste plaats, hoe zeker zijn we dat bepaalde landen niet toch een beetje achterover gaan leunen als ze ook een beroep kunnen doen op de vliegende hulptroepen van de EU? Maar vooral ook, er is geen begin van bewijs dat dit beter op Europees niveau geregeld kan worden. Wat de SP betreft heeft dit erg weinig met solidariteit te maken, maar veel met Europese bemoeizucht en verspilling.'