Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

33 documenten

Groenplan: meer groen voor Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 11-03-2020 00:00

Groningen wordt groener. Er worden elk jaar 1000 bomen geplant en duizenden vierkante meters groen aangelegd. Parken, plantsoenen en kleine groene plekken worden meer ingericht en beheerd om biodiversiteit te vergroten. Groen wordt bereikbaar en bruikbaar voor inwoners en plannen daarvoor gaat gemeente samen met inwoners maken. Versteende pleinen zoals het Damsterplein worden vergroend. Dat is belangrijk tegen de hittestress en goed voor een prettig verblijf in de stad. En natuurlijk fantastisch voor planten en dieren.

De fractie van GroenLinks is blij met de ambitieuze plannen. Raadslid Hans Sietsma: ‘Investeren in meer groen is heel belangrijk voor planten en dieren, en net zo belangrijk voor mensen. Het ecologische netwerk wordt sluitend gemaakt. De hinder van hitte, wateroverlast en droogte wordt kleiner. Buiten spelen en bewegen wordt gestimuleerd. Mensen worden gezonder en blijer van groen in de buurt.’

Netwerk van groen

In de ecologische structuur van de oude gemeente Groningen zitten nog knelpunten. Plaatsen waar het netwerk nog niet compleet is, zodat planten en dieren moeite hebben zich te verplaatsen. Ook de verbinding met het buitengebied en de dorpen van de oude gemeenten Haren en Ten Boer is nog niet compleet. Die verbindingen gaan er komen. GroenLinks is erg blij dat de vering tussen het Kardingerbos bos en Meerstad er snel komt. Ook de verbinding tussen Meerstad en Haren staat in de plannen. Zo komt er komt een ecologisch belangrijk netwerk door de hele gemeente heen.

Groener beheer

GroenLinks juicht toe dat de gemeente ook het beheer van gazons en kleinere groene plekken meer wil richten op ecologische waarden. Hans Sietsma: ’Ecologische bermen, bijenlinten, bloemrijke gazons, ik word daar blij van. Ook is het erg belangrijk dat het onderhoud van houtwallen rondom Haren wordt voortgezet. Uiteraard gaat dit in overleg met inwoners.’

Elke dag een boom

Een mooi initiatief is ook om elke dag samen met inwoners of bedrijven een boom te planten op privé-grond. De gemeente stelt een boom beschikbaar, de inwoners een plek. Daarmee geeft het college uitvoering aan een motie van raadslid Martijn van der Glas, die ook onze inwoners de kans wil geven om hun eigen tuin te vergroenen.

Snel aan de slag

Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar uitwerken zodat we ook na dit jaar kunnen doorgaan met het groener maken van onze gemeente.”

Start planuitwerking in 2020

Dit jaar nog start ook de planuitwerking van diverse ambitieuze vergroeningsplannen zowel voor de binnenstad als voor de buitengebieden zoals de herinrichting van de Grote Markt waar het planten van bomen onderdeel van is. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een groenere omgeving van de Ruskenveense plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd. Maar ook is er aandacht voor diverse gebiedsvisies waaronder de westkant van de stad, met speciale aandacht voor groene ruimte en groene inrichting en een ontwerp voor de ontbrekende schakels in de 17e eeuwse groene diepenring;

Forse opgave

De vergroeningsopgave is fors en kan alleen slagen in samenwerking met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. De vergroening vindt niet alleen plaats in de openbare ruimte, maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen voor schaduw en koelte tijdens zeer warme dagen. De aanwezigheid van groen nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid. En we willen divers groen zoals bijenlinten en ecologische bermen. We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo creëren we een plek waar mensen, dieren en platen samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan. Het groenplan gaat niet alleen over het groen in de stad en dorpen, maar ook over het buitengebied van de gemeente.

Samenwerking met inwoners

Het groener maken doet het college niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties is belangrijk. Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener maken van schoolpleinen van basisscholen. Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes is zo succesvol dat het project ook in 2020 doorgaat. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere projecten gaat het college bundelen in een groenuitvoeringsplan.

Prinsesseweg krijgt bijenlint | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 16-11-2019 00:00

Wethouder Glimina Chakor heeft afgelopen vrijdag in het bijzijn van enkele omwonenden de laatste hand gelegd aan een zogenoemd bijenlint op de kruising Prinsesseweg/Nassauplein in Groningen. Over de volle lengte van de Prinsesseweg wordt een bloembed van ruim twee meter breed aangelegd. Daarmee wordt eindelijk uitvoering gegeven aan het initiatief van GroenLinks raadslid Martijn van der Glas, die daar al in 2015 om vroeg.

Het bijenlint wordt aangeplant met bloembollen. Daarnaast wordt er een mengsel van inheemse, laagblijvende bloemen ingezaaid. Van het vroege voorjaar tot in de zomer zal dit zorgen voor een afwisselende bloei. Bijenlinten zien er niet alleen prachtig uit voor mensen, maar zijn ook belangrijk voor insecten. Inheemse bijen en andere insecten zullen ervan profiteren. De inheemse bloemen komen in het voorjaar op als deze bijensoorten actief worden.

Het noordelijk gedeelte van de Zonnelaan heeft al middenbermen met bollen en bloemrijk grasmengsel. Na het inzaaien van het zuidelijke deel van de Zonnelaan en de aangrenzende Prinsesseweg, ontstaat een noord-zuid gestrekt lint. Dit verbindt het SES (stedelijke ecologische structuur)-gebied ten zuiden van de noordelijke ringweg met het SES-gebied langs de Wilhelminakade. De totale lengte is een kleine 2 kilometer. In tegenstelling tot traditioneel gazon, wordt een groenstrook met bloemrijk grasmengsel niet wekelijks gemaaid, maar één keer in de 3 tot 6 weken. Het maaien begint ook later, pas na juli, zodat de bollen uit kunnen bloeien en weer energie op kunnen slaan voor het volgende jaar.

Dit jaar al 15 tot 30 Tiny Houses | Groningen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Groningen 15-05-2019 00:00

In Westpark komt ruimte voor 15 tot 30 Tiny Houses. Dit is het resultaat van het initiatiefvoorstel dat Martijn van der Glas van GroenLinks in 2017 samen met de Partij voor de Dieren heeft ingediend.

GroenLinks is erg blij met dit resultaat. Het college van de gemeente Groningen heeft nu een concept ontwikkeld dat uniek is in Nederland.

Een groeiende groep bewoners wil geen hoge woonlasten en wonen zonder grote ecologische footprint. Naar aanleiding van ons initiatief heeft een groep enthousiaste mensen zich georganiseerd onder de naam Lutje Westpark. GroenLinks is blij dat deze mensen misschien al dit jaar aan de slag kunnen om hun droomhuis te realiseren.

Het college heeft twee locaties aangewezen om Tiny Houses te realiseren. Naast Westpark wordt er ook in Meerstad onderzocht.

Voor geïnteresseerden in deze vorm van wonen in Westpark organiseert Lutje Westpark op 5 juni om 17 uur een bijeenkomst bij hun buurman Tuinindestad Tarralaan 6. U bent daar van harte welkom.

😍 Gefeliciteerd Glimina Chakor, ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 03-01-2019 05:59

😍 Gefeliciteerd Glimina Chakor, Mirjam Wijnja, Benni Leemhuis, Femke Folkerts, Jasper Been, Hans Sietsma, Martijn van der Glas, Lieke Schoutens, Nick Nieuwenhuijsen, Ceciel Nieuwenhout en Jeffry van Hoorn! (klik 👇 voor meer foto's)

Installatie nieuwe gemeenteraad | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Groningen 03-01-2019 00:00

5 vragen over de nieuwe Raad.

Een nieuw jaar betekent dit keer ook een nieuwe gemeenteraad. Wie werden er geïnstalleerd? En waarom begint de raad nu pas? 

1. Wie zijn de nieuwe GroenLinks-raadsleden? Tijdens de eerste raadsvergadering van het jaar werden maarliefst 11 GroenLinksers geïnstalleerd. Gekozen zijn: Glimina Chakor, Mirjam Wijnja, Benni Leemhuis, Femke Folkerts, Jasper Been, Hans Sietsma, Martijn van der Glas, Lieke Schoutens, Nick Nieuwenhuijsen, Ceciel Nieuwenhout en Jeffry van Hoorn.

 

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom werd de nieuwe raad niet eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad is functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat gebeurde er in de tussentijd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog onderzocht welke combinatie van partijen van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

 

/r/47bdb613b4b9184548334599a28b53e3?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=628b11440899a07ea8a67f4c9d88286d15498cce
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/9c28a1f4b717f2f34b868cc703efb970?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=628b11440899a07ea8a67f4c9d88286d15498cce
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma. Klik hier voor meer foto's.

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom werd de nieuwe raad niet eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad is functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat gebeurde er in de tussentijd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog onderzocht welke combinatie van partijen van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

 

/r/47bdb613b4b9184548334599a28b53e3?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=628b11440899a07ea8a67f4c9d88286d15498cce
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/9c28a1f4b717f2f34b868cc703efb970?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=628b11440899a07ea8a67f4c9d88286d15498cce
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma. Klik hier voor meer foto's.

Installatie nieuwe gemeenteraad | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Groningen 03-01-2019 00:00

5 vragen over de nieuwe Raad.

Een nieuw jaar betekent dit keer ook een nieuwe gemeenteraad. Wie werden er geïnstalleerd? En waarom begint de raad nu pas? 

1. Wie zijn de nieuwe GroenLinks-raadsleden? Tijdens de eerste raadsvergadering van het jaar werden maarliefst 11 GroenLinksers geïnstalleerd. Gekozen zijn: Glimina Chakor, Mirjam Wijnja, Benni Leemhuis, Femke Folkerts, Jasper Been, Hans Sietsma, Martijn van der Glas, Lieke Schoutens, Nick Nieuwenhuijsen, Ceciel Nieuwenhout en Jeffry van Hoorn.

 

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom werd de nieuwe raad niet eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad in functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat gebeurde er in de tussentijd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog, onderzocht welke combinatie van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

 

/r/ed8d245bfacd21944143af508c4bcdcd?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=6a3a544a2a918fd0331e9720dad4433185be1f0b
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen op hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/0e6f9d01083e5a033277e5cc60b2dbf6?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=6a3a544a2a918fd0331e9720dad4433185be1f0b
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma. Klik hier voor meer foto's.

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom werd de nieuwe raad niet eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad in functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat gebeurde er in de tussentijd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog, onderzocht welke combinatie van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

 

/r/ed8d245bfacd21944143af508c4bcdcd?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=6a3a544a2a918fd0331e9720dad4433185be1f0b
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen op hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/0e6f9d01083e5a033277e5cc60b2dbf6?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=6a3a544a2a918fd0331e9720dad4433185be1f0b
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma. Klik hier voor meer foto's.

Installatie nieuwe gemeenteraad | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Groningen 02-01-2019 00:00

5 vragen over de nieuwe Raad.

Een nieuw jaar betekent dit keer ook een nieuwe gemeenteraad. Maar de verkiezingen waren toch al in november? En waarom begint de raad nu pas? 

1. Wie zijn de nieuwe GroenLinks-raadsleden? Tijdens de eerste raadsvergadering van het jaar werden maarliefst 11 GroenLinks-raadsleden geïnstalleerd. Gekozen zijn: Glimina Chakor, Mirjam Wijnja, Benni Leemhuis, Femke Folkerts, Jasper Been, Hans Sietsma, Martijn van der Glas, Lieke Schoutens, Nick Nieuwenhuijsen, Ceciel Nieuwenhout en Jeffry van Hoorn.

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom is de nieuwe raad niet al eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Pas vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad is functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat is er in de tussentijd gebeurd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog onderzocht welke combinatie van partijen van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

/r/c72435447f1b8bc697c0d81d6c67fa74?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/d3165e562d0a810c0bb30220a70f5cbf?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma

vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke
vlnr: Mirjam, Mattias, Glimina, Martijn, Nick, Lieke, Jeffry, Ceciel, Hans, Benni, Jasper en Femke

2. Waarom is de nieuwe raad niet al eerder geïnstalleerd? Op 21 november waren de herindelingsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de herindeling een feit en vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Pas vanaf dat moment pas is ook de nieuwe raad is functie. De officiële installatie was op woensdag 2 januari.

3. Wat is er in de tussentijd gebeurd? De nieuwe raadsleden hebben ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Als grootste partij wees GroenLinks de informateur aan. Oud raads- en Kamerlid Ineke van Gent, de burgemeester van Schiermonnikoog onderzocht welke combinatie van partijen van partijen samen een stabiel en eensgezind college kunnen vormen. Zij adviseerde een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie.

/r/c72435447f1b8bc697c0d81d6c67fa74?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FLieke+Schoutens+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Lieke Schoutens legt de belofte af

4. Hoe gaat het nu met de formatie? GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen leidt als formateur de onderhandelingen. De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden en met een kortere collegeperiode dan gebruikelijk. Vóór de feestdagen waren er al verkenningen hoofdlijnen. De gesprekken gaan nu verder en meer de diepte in.

5. Wordt de gemeente ondertussen wel bestuurd? Ja. Om te voorkomen dat burgemeester Peter den Oudsten de stad in zijn eentje moet besturen, heeft de nieuwe Raad de wethouders van de “oude” gemeente Groningen tijdelijk benoemd. Het gaat om Paul de Rook, Roeland van der Schaaf, Mattias Gijsbertsen en Joost van Keulen.

/r/d3165e562d0a810c0bb30220a70f5cbf?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FJasper+Been+legt+de+belofte+af&id=00b9a468beba68ab68e561fcdee3460ea7482150
Jasper Been legt de belofte af

Foto's: Annie Postma

Een boom voor elke bewoner | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 17-11-2018 00:00

Door: Glimina Chakor en Martijn van der Glas

Volgens de verkiezingskrant die onlangs bij alle huishoudens in de gemeente is bezorgd wordt groen gezien als het belangrijkste thema van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Keer op keer blijkt dat mensen grote waarde hechten aan een groene omgeving. Logisch eigenlijk. Groen zorgt voor een omgeving waarin mensen zich plezierig voelen en blijkt een positieve invloed te hebben op de gezondheid. Het maakt onze gemeente aantrekkelijker voor bezoekers. Ook draagt groen aanzienlijk bij aan verbetering van het milieu: het neemt CO2 op en produceert zuurstof, het reduceert de hoeveelheid fijnstof in de lucht, het heeft een groot waterbergend vermogen en tempert warmte en geluid.

Dat grote belang staat niet altijd in verhouding tot de aandacht die groen krijgt bij de ontwikkeling van met name de stad Groningen. Natuurlijk blijft een stad altijd in beweging en is het onvermijdelijk dat er wel eens groen verdwijnt, bijvoorbeeld voor woningen of een nieuw fietspad. Dan is het wel zaak dat dat groen op een andere plek weer terugkomt. Deze collegeperiode heeft een nieuw groencompensatieplan dat kunnen garanderen: voor elke verwijderde boom wordt er minimaal een teruggeplant. Een belangrijke en hele mooie stap!

Dilemma’s blijven er. Aan het A-kerkhof worden bijvoorbeeld vijf bomen gekapt op een waardevolle plek, middenin de binnenstad. Zulke bomenkap zouden we moeten proberen te voorkomen, maar drie van deze bomen zijn ziek en twee hebben een slechte kroonkwaliteit door de lichtconcurrentie tussen de bomen. GroenLinks is daarom voorstander van de herinrichting van het A-kerkhof, waarbij zes nieuwe bomen en 300 m2 groen worden aangeplant, zodat het A-kerkhof ook in de toekomst groen kan blijven en bezoekers nog meer dan nu van het groen op die plek kunnen genieten.

30.000 bomen Met het voorkomen van verlies aan groen en het behoud van de groene omgeving rondom de stad en in Haren en Ten Boer zijn we er echter niet. De stad Groningen blijft de komende jaren groeien en daarmee wordt de ruimte steeds schaarser. Tegelijkertijd willen we dat ook de stad een gezonde plek is om te wonen en dat we ons voorbereiden op de klimaatverandering met grotere hitte en heftige regenbuien. Er zal dus juist meer groen moeten komen.

Het nieuwe gemeentebestuur zou als doelstelling moeten kiezen om ook in het stedelijke gebied evenveel bomen als bewoners te hebben. Daarvoor zijn 30.000 nieuwe bomen nodig. We kunnen ons laten inspireren door de stad Kopenhagen waar een vergelijkbaar plan is opgestart. Niet alleen worden daar bomen toegevoegd aan de openbare ruimte, maar inwoners kunnen er ook gratis een boom voor de eigen tuin bemachtigen. In een tienpuntenplan presenteren wij online ook andere manieren om dit doel te behalen, zoals een gemeentelijke boomkwekerij, bomen in de binnenstad en op de Grote Markt en de aanleg van parken, Tiny Forests en een klimaatbos. Ter compensatie van een gemeentelijke bijdrage aan vliegveld Eelde is in de afgelopen jaren op voorspraak van GroenLinks al 3,6 miljoen euro gereserveerd voor meer groen in de binnenstad; onder andere met dat geld kan dit plan gefinancierd worden.

De waarde van groen voor onze gemeente is niet te overschatten. De behoefte van bewoners aan groen net zo min. Groen verdient dan ook prioriteit voor een nieuw gemeentebestuur.

GroenLinks wil grootschalige aanplant groen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 16-11-2018 00:00

Dertigduizend bomen erbij. Dat is de inzet van GroenLinks voor de komende jaren. De partij denkt daarbij aan het opzetten van een gemeentelijke boomkwekerij, meer ruimte voor inwoners om zelf bomen te planten en de aanleg van een klimaatbos en tiny forests. Ook komt er wat GroenLinks betreft een substantieel aantal bomen bij in de binnenstad, waaronder op de Grote Markt.

Het getal van 30.000 komt voort uit het idee dat de hoeveelheid bomen minimaal gelijk zou moeten zijn aan het aantal inwoners. In de huidige gemeente Groningen staan ruim 170.000 bomen. Dat betekent dat er grofweg 30.000 bomen bij moeten komen. Om dat te bereiken heeft de partij ‘Het 30.000 bomenplan’ opgesteld.

“Een ambitieus plan,” beaamt GroenLinks raadslid Martijn van der Glas. “Maar het grote belang van groen rechtvaardigt een hoge ambitie. Groen bevordert het welbevinden en de gezondheid van mensen en is goed voor milieu en klimaat. Daar moet in de komende jaren onze topprioriteit liggen.”

Meer bomen in de stad | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 16-11-2018 00:00

Dertigduizend bomen erbij. Dat is de inzet van GroenLinks voor de komende jaren. De partij denkt daarbij aan het opzetten van een gemeentelijke boomkwekerij, meer ruimte voor inwoners om zelf bomen te planten en de aanleg van een klimaatbos en tiny forests. Ook komt er wat GroenLinks betreft een substantieel aantal bomen bij in de binnenstad, waaronder op de Grote Markt.

Het getal van 30.000 komt voort uit het idee dat de hoeveelheid bomen minimaal gelijk zou moeten zijn aan het aantal inwoners. In de huidige gemeente Groningen staan ruim 170.000 bomen. Dat betekent dat er grofweg 30.000 bomen bij moeten komen. Om dat te bereiken heeft de partij ‘Het 30.000 bomenplan’ opgesteld.

“Een ambitieus plan,” beaamt GroenLinks raadslid Martijn van der Glas. “Maar het grote belang van groen rechtvaardigt een hoge ambitie. Groen bevordert het welbevinden en de gezondheid van mensen en is goed voor milieu en klimaat. Daar moet in de komende jaren onze topprioriteit liggen.”