Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

3 documenten

Anne van der Laan Vrijwilligers ...

PvdA PvdA Groningen 17-11-2018 06:55

Anne van der Laan Vrijwilligers blijven motiveren Waar ik me zorgen om maak is of het lukt om vrijwilligers in het Welzijnswerk te blijven motiveren. Mensen een maaltijd bezorgen via tafeltje dekje. Vrijwilligers die iemand naar de dokter brengen. Ik heb lang genoeg in de WMO-Raad gezeten om te weten hoe belangrijk dat is. Als vakbondsman zie ik dat steeds meer mensen, bijvoorbeeld in de bouw of in de zorg, werken zonder dat ze onder een CAO vallen voor de desbetreffende bedrijfstak. Daardoor bouwen ze geen goed pensioen op. Ik pleit voor meer vaste banen en minder flex arbeid. Bij aanbestedingen zou de gemeente daar een punt van kunnen maken. Daar ga ik me voor inzetten.

Pilot met Groene Bestrating in drie Stadswijken

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren PvdA Groningen 07-08-2018 00:00

Groene Bestrating voor een klimaatbestendige, mooie en gezonde Stad. PvdA en PvdD omarmen het idee van de Groninger kunstenaar Martin Borchert en willen een pilot in de Schilderwijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt. Borchert bracht zijn idee vorig jaar in bij de Open Raad, waar alle Stadjers goede voorstellen kunnen doen voor hun stad. Maarten van der Laan (PvdA), Jacky van Geffen en Wesley Pechler (PvdD) helpen inmiddels mee om de duurzame wens werkelijkheid te maken. In een initiatiefvoorstel vragen zij de raad om akkoord te gaan met een groene tegelproef in de drie wijken. ‘Bij positief resultaat willen we snel kunnen uitbreiden naar andere wijken, dorpen en de binnenstad’, zegt Van der Laan. Meters maken Groene Bestrating houdt het midden tussen verharding en groen. Het zijn tegels en klinkers met uitsparingen voor begroeiing. Deze komen in verschillende soorten en maten, maar om kosten te drukken en snel meters te maken willen PvdD en PvdA de maten van de huidige bestrating aanhouden. Pechler: ‘Zo kunnen we het makkelijk inpassen in bestaande stoepen en straten, maar ook in middenbermen van wegen en fiets- en autoparkeerplekken. Plekken die minder intensief gebruikt worden’. De voordelen van Groene Bestrating zijn legio. Het maakt wijken aantrekkelijker en gezonder. ‘Mensen voelen zich beter wanneer er meer groen in hun leefomgeving is’, weet Pechler. ‘Groene Bestrating draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Het vangt fijnstof en roet af, zorgt voor extra zuurstof en vermindert de CO2-uitstoot.’   Minder steen Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Met Groene Bestrating maken PvdA en PvdD Groningen klimaatbestendiger. ‘Er zijn steeds vaker perioden met hevige regenbuien en perioden met extreme droogte’, legt van der Laan uit. ‘Met Groene Bestrating stroomt het water makkelijker weg en neemt de kans op overstromingen af. Groen brengt ook verkoeling wanneer de temperaturen, zoals nu, hoog oplopen.’ Hoewel de pilot in Schildersbuurt, Selwerd en Noorderplantsoenbuurt moet starten, zien de initiatiefnemers kansen in meer wijken. ‘Vooral in de mooie, oude maar ook wat stenige schilwijken en de binnenstad’, zegt Van der Laan. ‘Ingrijpende maatregelen zijn hier niet mogelijk; Groene Bestrating kan wel gemakkelijk worden ingepast.’   Bewoners, kom op! Bewoners en wijken kunnen zelf het initiatief nemen. Borchert: ‘We streven er naar om Groene Bestrating zoveel mogelijk in overleg met de buurt aan te leggen. Ook willen we bewoners betrekken bij het beheer van Groene Bestrating.’

PvdD & PvdA Stellen Schriftelijke Vragen Over GGD-Bezuinigingen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren PvdA Groningen 24-05-2018 00:00

GRONINGEN, 24 mei 2018 PvdA en PvdD Stellen Schriftelijke Vragen Over Bezuinigingen SOA-Testen GGD De Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding hiertoe zijn bezuinigingen die recentelijk zijn doorgevoerd bij GGD Groningen. Een groot deel van het aanbod van gratis SOA-testen voor risicogroepen is uit financiële overwegingen verdwenen. Tot enkele weken geleden werd via de GGD in samenwerking met Man tot Man bijvoorbeeld de service Testlab aangeboden. Met deze service konden mannen die seks hebben met mannen, een risicogroep die vaker dan normaal te maken heeft met SOA-infecties, gratis en anoniem hun seksuele gezondheid laten controleren. Deze Testlab service is aan het begin van deze maand zonder waarschuwing opgehouden in de regio Groningen, terwijl een aantal andere GGD regio’s er nog wel gebruik van maken. Ook de mogelijkheid voor jongeren onder de 25 jaar om zich bij de GGD gratis op SOA’s te laten testen is van de GGD-website gehaald. Volgens Maarten van der Laan, raadslid van de PvdA, dient “iedereen in Groningen in de gelegenheid gesteld te worden om veilig te kunnen vrijen. Naast voldoende voorlichting en informatie betekent dit ook het beschikken over de mogelijkheid om een SOA-test te laten doen. Bij de huisarts kan een volledige SOA-test tot wel 300 euro kosten. Door gratis SOA-testen aan te bieden laten personen zich sneller testen en wordt zo verdere onnodige verspreiding van SOA’s voorkomen”. Het verdwijnen van deze gratis testmogelijkheden leidt er volgens Van der Laan toe dat meer mensen zullen overgaan op zelftests, die volgens de GGD zelf vaak onduidelijk en onbetrouwbaar zijn. Wesley Pechler, fractiemedewerker van de PvdD, noemt het verdwijnen van de gratis testmogelijkheden “onbegrijpelijk”. “Er zijn nota bene net cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal SOA’s onder risicogroepen in Groningen en Drenthe toeneemt. De noodzaak voor betrouwbare en gratis testmogelijkheden is dus groter dan ooit. Dat deze services wegvallen zonder dat daar ruchtbaarheid aan wordt gegeven of een verdere uitleg, siert de GGD niet”. De PvdA en PvdD vrezen voor een verdere toename van SOA’s in de regio en een verslechtering van de seksuele gezondheid van de inwoners van Groningen. Van der Laan: “Een lage drempel om een SOA-test te kunnen doen is wat ons betreft bevorderlijk voor de seksuele gezondheid van de Stadjers”.