Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

16 documenten

OBS Hogenkamp: “School in eigen wijk”

PvdA PvdA Doetinchem 17-07-2019 18:09

Leerlingen, personeel en ouders van OBS Hogenkamp hielden een demonstratie en trokken in een stoet van de school aan de Lohmanlaan naar het Stadhuisplein. De PvdA zorgde voor limonade en tekenpapier. Dit om de kinderen de mogelijkheid te bieden om met creatieve ideeën of oplossingen te komen.

De demonstranten overhandigde wethouder Maureen Sluiter een rood hart met de eis dat de school weer op één locatie in Schoneveld gaat komen. Door een sterke groei aan nieuwe leerlingen zit een deel van deze leerlingen in het oude gebouw van OBS Overstegen. Deze situatie bestaat nu al lange tijd en is om verschillende redenen onwenselijk. Het gebouw voldoet niet meer, ouders moeten hun kinderen naar verschillende locaties brengen en ophalen. Dit terwijl al meer dan twee jaar naar een oplossing is gezocht en uitbreiding aan de Lohmanlaan is toegezegd. Hier is ook geld voor vrijgemaakt.

Er wordt nu een “studie” uitgevoerd, die vijf jaar kan gaat duren. Wij vinden dit als PvdA een niet wenselijke situatie. Marianne Kock zal in de komende raadsvergadering aandringen op een snelle oplossing. Er is inmiddels een afspraak voor na de zomervakantie tussen de wethouder en de schoolleiding gemaakt. Wordt vervolgd.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/obs-hogenkamp-school-in-eigen-wijk/

Het bericht OBS Hogenkamp: “School in eigen wijk” verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Leerlingen, personeel en ouders van ...

PvdA PvdA Doetinchem 17-07-2019 17:43

Leerlingen, personeel en ouders van OBS Hogenkamp hielden een demonstratie en trokken in een stoet van de school aan de Lohmanlaan naar het Stadhuisplein. De PvdA zorgde voor limonade en tekenpapier. Dit om de kinderen de mogelijkheid te bieden om met creatieve ideeën of oplossingen te komen. De demonstranten overhandigde wethouder Maureen Sluiter een rood hart met de eis dat de school weer op één locatie in Schoneveld gaat komen. Door een sterke groei aan nieuwe leerlingen zit een deel van deze leerlingen in het oude gebouw van OBS Overstegen. Deze situatie bestaat nu al lange tijd en is om verschillende redenen onwenselijk. Het gebouw voldoet niet meer, ouders moeten hun kinderen naar verschillende locaties brengen en ophalen. Dit terwijl al meer dan twee jaar naar een oplossing is gezocht en uitbreiding aan de Lohmanlaan is toegezegd. Hier is ook geld voor vrijgemaakt. Er wordt nu een “studie” uitgevoerd, die vijf jaar kan gaat duren. Wij vinden dit als PvdA een niet wenselijke situatie. Marianne Kock zal in de komende raadsvergadering aandringen op een snelle oplossing. Inmiddels is een afspraak voor na de zomervakantie tussen de wethouder en de schoolleiding gemaakt. Wordt vervolgd.

Vrijdag 29 maart jl spraken Ercan ...

PvdA PvdA Doetinchem 30-03-2019 10:28

Vrijdag 29 maart jl spraken Ercan Kocyigit en Marianne Kock van de Doetinchemse PvdA fractie met enkele mantelzorgers. Dit om te horen over hun werkzaamheden, zaken waren ze tegenaan lopen en wat de gemeente voor hun kan doen. We vonden dat we deze groep mensen onvoldoende in beeld hadden. We wilden dus ook weten of deze mensen goed geholpen worden. Op een informele manier wilden we graag van hen weten hoe het gaat. Indien nodig, gaat de fractie met de uitkomsten aan de slag in de raad. In Doetinchem, Gaanderen en Wehl combineert een kwart van de werkenden hun baan met mantelzorg. Dan hebben we het al gauw over zo’n 10.000 mensen. Dat is nog voorzichtig geschat want het gaat om landelijke cijfers van het CBS en we kunnen ons voorstellen dat er in de Achterhoek misschien nog wel meer sprake is van mantelzorg dan in de grote steden. Deze mensen besteden gemiddeld 6 uur per week aan de zorg voor iemand in de familie of omgeving. Bent u zelf mantelzorger, of heeft u ermee te maken dan kunt u mij altijd een mail sturen met zaken waar u tegenaan loopt of wat misschien beter kan. Uw suggesties zijn meer dan welkom. Marianne Kock: marianne-kock@hotmail.com.

Mantelzorg

PvdA PvdA Doetinchem 30-03-2019 10:23

Vrijdag 29 maart jl spraken Ercan Kocyigit en Marianne Kock van de Doetinchemse PvdA fractie met enkele mantelzorgers. Dit om te horen over hun werkzaamheden, zaken waren ze tegenaan lopen en wat de gemeente voor hun kan doen. We vonden dat we deze groep mensen onvoldoende in beeld hadden. We wilden dus ook weten of deze mensen goed geholpen worden. Op een informele manier wilden we graag van hen weten hoe het gaat. Indien nodig, gaat de fractie met de uitkomsten aan de slag in de raad.

In Doetinchem, Gaanderen en Wehl combineert een kwart van de werkenden hun baan met mantelzorg. Dan hebben we het al gauw over zo’n 10.000 mensen. Dat is nog voorzichtig geschat want het gaat om landelijke cijfers van het CBS en we kunnen ons voorstellen dat er in de Achterhoek misschien nog wel meer sprake is van mantelzorg dan in de grote steden. Deze mensen besteden gemiddeld 6 uur per week aan de zorg voor iemand in de familie of omgeving.

Bent u zelf mantelzorger, of heeft u ermee te maken dan kunt u mij altijd een mail sturen met zaken waar u tegenaan loopt of wat misschien beter kan. Uw suggesties zijn meer dan welkom.

Marianne Kock: marianne-kock@hotmail.com.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/mantelzorg/

Het bericht Mantelzorg verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Rode taart voor Hanskamp

PvdA PvdA Doetinchem 24-03-2019 06:34

Ercan Kocyigit en Marianne Kock hebben namens de PvdA Doetinchem een taart gebracht bij Henk Hanskamp van Hanskamp om ze te feliciteren met de Achterhoekse innovatieprijs voor het bedenken van de koeientoiletten. Prachtig bedrijf op een prachtige lokatie! Mooi hoe ondernemers zich inzetten voor het milieu en hier ook nog geld mee kunnen verdienen.

Het bericht Rode taart voor Hanskamp verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Vanochtend hebben Ercan Kocyigit en ...

PvdA PvdA Doetinchem 22-03-2019 10:42

Vanochtend hebben Ercan Kocyigit en Marianne Kock namens de PvdA Doetinchem een taart gebracht bij Henk Hanskamp van Hanskamp om ze te feliciteren met de Achterhoekse innovatieprijs voor het bedenken van de koeientoiletten. Prachtig bedrijf op een prachtige lokatie! Mooi hoe ondernemers zich inzetten voor het milieu en hier ook nog geld mee kunnen verdienen. #sociaalondernemen

Gisteravond 1e editie van het Roze ...

PvdA PvdA Doetinchem 26-01-2019 08:59

Gisteravond 1e editie van het Roze Cafe in Doetinchem. Voorzitter John Kerstens praatte met het panel over situatie in de Achterhoek. Hoe is het hier gesteld met LHBT gemeenschap? Is daar überhaupt zicht op? Ook landen als Brazilië, Rusland en Azerbeidzjan kwamen ter sprake waar de omstandigheden ronduit slecht zijn. Vanuit de PvdA en de internationale organisaties wordt er hard gestreden voor de rechten van deze groep. In Doetinchem gaan we kijken of we meer inzicht kunnen krijgen of er problemen zijn bij met name de jongeren. Raadslid Marianne Kock noemt met name sportverenigingen en middelbare scholen als plekken waar we kunnen gaan praten.

PvdA stelt vragen over ...

PvdA PvdA Doetinchem 27-09-2018 19:25

PvdA stelt vragen over Kokiezier https://doetinchem.pvda.nl/fractue/kokiezier/

PvdA stelt vragen over Kokiezier

PvdA PvdA Doetinchem 27-09-2018 19:16

Maarten Op de Weegh en Marianne Kock hebben vanavond vragen gesteld over de kinderboerderij Kokiezier op de Huet. In februari hebben wij een motie ingediend om de kinderboerderij op te knappen zodat we de er de komende jaren ook van kunnen genieten. Deze motie heeft unanieme steun gekregen en er is toegezegd dat we voor de zomer terugkoppeling zouden krijgen. Tot nu toe was het stil en de kinderboerderij maakte zich ongerust over berichten die er waren over huur die ze na de verbouwing zouden moeten betalen. Dat is niet wat de bedoeling is, de kinderboerderij is gratis en heeft geen inkomsten.

Vanavond hebben we bijgaande vragen gesteld en de toezegging van de wethouder dat huur een interne berekening betreft maar dat dat niet wil zeggen dat deze ook doorberekend wordt. Bovendien beslissen we hier als raad over als het voorstel af is en krijgen we in november terugkoppeling. Wordt vervolgd!

Vragen Kokiezier

22 februari jongstleden hebben wij als raad unaniem de motie Kinderboerderij Kokiezier aangenomen. Hierbij ook unanieme steun van het college, ik citeer Peter Drenth. Wij kwamen tot de conclusie dat de kinderboerderij als laagdrempelige voorziening een belangrijke rol vervult in de gemeente en dat we ze willen helpen om toekomstbestendig te worden.

De uitwerking van dit plan, deze motie verbaast ons dan ook. Tem eerste is het nog niet aan de raad is teruggekoppeld. Immers terugkoppeling zou voor het reces, of anders vrijwel direct erna, plaatsvinden. Maar nog belangrijker is dat de uitwerking niet lijken te stroken met zoals we de motie hebben bedoeld en aangenomen. Vandaar, voorzitter, de volgende vragen:

– Klopt het dat in het voorstel wat nu ligt bij Kokiezier dat er van hen gevraagd wordt na de verbouwing huur te betalen, dit terwijl er nu geen sprake van is? – Is de wethouder het met ons eens dat door huur te vragen, waar dit nu niet wordt gedaan, Kokiezier eigenlijk zijn eigen verbouwing financiert? Dat het dus eerder een lening is dan een subsidie? – Wat vindt de wethouder van de oplossing die werd aangedragen voor het opvangen van de huurkosten, namelijk entree heffen? Gaat deze oplossing niet volledig voorbij aan het karakter en de functie die Kokiezier vervult. Namelijk een laagdrempelige plek voor iedereen. – Kan de wethouder toezeggen dat de motie zoals hij is aangenomen, ook wordt uitgevoerd zoals hij bedoeld is. Namelijk Kokiezier te helpen toekomst bestendig te maken. En de toegankelijkheid te waarborgen? – Tenslotte kan de wethouder toezeggen dat ook Kokiezier zelf wordt betrokken bij het plan, in plaats dat nu veelal het contact loopt via de wijkregisseur.

Het bericht PvdA stelt vragen over Kokiezier verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Gisteren was de eerste bijeenkomst ...

PvdA PvdA Doetinchem 04-09-2018 05:52

Gisteren was de eerste bijeenkomst van de Achterhoekraad in Ulft. 49 raadsleden uit de raden van de 7 deelnemende gemeenten installeerden de 10-koppige Achterhoek Board. Marianne Kock zit namens de PvdA Doetinchem in de raad en wenste de Board gisteren succes met een kritische kanttekening: ‘Wij zijn blij dat we naar jaren praten zijn gestart. Het is mooi dat de regio Achterhoek zo daadkrachtiger en besluitvaardiger wordt. Wel hebben we onze vraagtekens bij de samenstelling van de Board. Het is belangrijk dat er een afspiegeling van de Achterhoek in zit en dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Een groep willen we in het bijzonder noemen: ‘de jongeren.’ Waar zijn zij?’ Met de uitleg dat deze Board een eerste stap is en dat we later evalueren en evt bijstellen, kunnen wij onze goedkeuring geven.