Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

7 documenten

Kieslijst VVD Groningen, Haren en Ten Boer

VVD VVD Groningen 19-06-2018 09:03

Ervaring, verjonging en spreiding

De leden van de VVD hebben donderdag 14 juni de kieslijst van de VVD Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld in het Gorechthuis in Haren. Het advies van de kandidaatstellingcommissie is volledig overgenomen door de leden.

De top tien van de lijst is een mooie mix van jong en oud, politiek ervaren en helemaal nieuw. Wethouder Joost van Keulen (38) was al eerder gekozen tot lijsttrekker. Ietje Jacobs (47), fractievoorzitter in Haren, staat op twee. Jasper Boter (42), die als commissielid al jaren meedraait in de fractie, staat op drie. Het Groningse gemeenteraadslid Elisabeth Akkerman (43) is nummer 4. Helemaal nieuw is Geeske de Vries (26) op nummer 5. Ondanks haar jonge leeftijd heeft zij al een indrukwekkend CV opgebouwd, eerst als ondernemer en tegenwoordig als ambtenaar voor de gemeente Groningen. Zij gaat op zoek naar een andere baan. In de top 5 van de lijst staan 3 vrouwen.

Wytze Spoelstra (28), fractiemedewerker en commissielid, is nummer 6. Esther Hessels (27), financieel directeur bij Hessels Zeefbanden is nummer 7 en Arnold Bergsma (54), raadslid in Haren is nummer 8. Simon van de Pol (27), oud-voorzitter van de JOVD in Groningen en bezig aan zijn promotieonderzoek aan het UMCG is nummer 9 en zittend raadslid Max Blom (49) is nummer 10.

Lijsttrekker Joost van Keulen is erg tevreden over de lijst. “Het is een goede combinatie van mensen van verschillende achtergronden, met verschillende expertises en ervaring. Ik verheug me er enorm op met dit team campagne te gaan voeren!”

De kandidaatstellingscommissie bestond uit oud-fractievoorzitter en raadslid Remco Kouwenhoven, oud-Tweede Kamerlid Betty de Boer en oud-raadslid en oud-statenlid Titian Oterdoom.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

1. van Keulen, J.M. (Joost) 2. Jacobs-Setz, I. (Ietje) 3. Boter, J. (Jasper) 4. Akkerman, E. (Elisabeth) 5. de Vries, G. (Geeske) 6. Spoelstra, W.J. (Wytze) 7. Hessels, E.H. (Esther) 8. Bergsma, A. (Arnold) 9. van der Pol, S. (Simon) 10. Blom, M.D. (Max) 11. van Ginkel, D. (Daniëlle)12. Willemse, N. (Nard)13. Meijer, D.J. (David Jan)14. Peeman, D.P. (Elderik)15. Hiemstra, J.J. (Jelmer)16. Miltenburg, R. (Rutger)17. Hilberink, H.M. (Hannah)18. Heiner, R. (Rik)19. Schwering, M.R. (Max)20. Havinga, T.K. (Teun)21. Reenders, R.J.R. (Reender)22. Terpstra, P.R.A. (Pieter)23. Jager, D. (Dick)24. Beswerda-Van der Lande, J.B. (Nina)25. Derksen, B. (Benjamin)26. Lambeck, P.A. (Paula)27. Atema, K.P. (Koen)28. Krooneman, R.M. (Roderik)29. Holtman, K.J. (Klaas)30. Polhuis, P.L. (Pieter)31. Meijer, H.J. (Erik-Jan)32. Pleizier, J. (Johan)33. Doting, M.H.E. (Edwina)34. Havenga, K. (Klaas)35. Boekel, E.W. (Liesbeth)36. Braun, R.C. (Rolf )37. Hekman, J.A. (Jolanda)38. Dijkstra, L.N. (Laura)39. Top, J. (Joop)40. Wulfse, E.M. (Mirjam)41. Koebrugge, S.A. (Sabine)42. Rutte, A.C.L. (Arno)

Vaste Kattenbrug: VVD en CDA besparen €1 miljoen

VVD VVD CDA Groningen 29-03-2018 02:24

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/29749/vaste-kattenbrug-vvd-en-cda-besparen-1-miljoen

De nieuwe Kattenbrug over het Schuitendiep wordt een vaste, niet beweegbare, brug. Dit gebeurt op initiatief van de VVD en het CDA in de Groninger gemeenteraad. Beide fracties vinden het mogelijk beweegbaar maken van de Kattenbrug in de toekomst en de extra investering daarvoor niet aantoonbaar noodzakelijk. Door de nieuwe brug als vaste brug uit te voeren wordt er circa 1 miljoen euro bespaard.

Volgens VVD-raadslid Max Blom zijn er meerdere redenen te noemen om niet te kiezen voor een beweegbare brug in de toekomst. “Deze nieuwe brug wordt gebouwd tussen bestaande vaste bruggen zoals de Ebbingebrug en de Steentilbrug. Zonder visie of plannen voor het beweegbaar maken van deze bruggen heeft een extra investering hiervoor bij de Kattenbrug nu geen zin.”

Daarnaast is een nieuwe staande mastroute via de oostzijde van de Diepenring niet noodzakelijk volgens de VVD. “Wij hebben al een functionerende staande mastroute langs de zuid- en westzijde van de Diepenring. Daarnaast is het beweegbaar maken van de Oude Kijk in ’t Jatbrug, Boteringebrug, Ebbingebrug en Steentilbrug uiterst kostbaar, nog los van de monumentale waarde van enkele van deze bruggen”, aldus Blom. “Dit biedt dus weinig perspectief of noodzaak voor een nieuwe staande mastroute langs de oost- en noordzijde van de Diepenring. 

Tot slot zal het busverkeer intensief gebruik maken van de nieuwe Kattenbrug waardoor het beweegbaar maken van de brug onwenselijk is. Om de doorstroming van het openbaar vervoer over de Kattenbrug te bevorderen kiest de VVD voor een vaste, niet beweegbare, brug. Het geld dat hiermee bespaard wordt kan daardoor zinvoller ingezet worden om de Binnenstad nog mooier te maken. 

Gewenste optimalisaties Zuidelijke Ringweg zijn binnen

VVD VVD Groningen 09-11-2017 07:26

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/25051/gewenste-optimalisaties-zuidelijke-ringweg-zijn-binnen
De aanpak van de Ring Zuid wordt geoptimaliseerd met de volledige aansluiting van de Europaweg en de aanleg van de Esperantotunnel. De VVD heeft zich voortdurend sterk gemaakt voor deze twee optimalisaties van de Ring Zuid. De twee onderdelen van het verkeerstraject zijn essentieel om de stad bereikbaar te houden en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
Raadslid Max Blom benadrukt het belang van deze optimalisaties: “Om de doorstroom in en rondom de stad te verbeteren is de aanpak van de Zuidelijke Ringweg noodzakelijk. Deze optimalisaties staan al lang op ons wensenlijstje, omdat zij bijdragen aan een bereikbaar, verkeersveilig en beter gescheiden verkeersnetwerk”. 
Door lager uitgevallen risico’s kan aannemerscombinatie Herepoort de nieuwe Ring Zuid aanleggen inclusief de gewenste optimalisaties van de VVD. “Hierdoor kunnen fietsers straks veilig onder het spoor door bij de Esperantoweg en wordt de bereikbaarheid vanaf de Europaweg gewaarborgd”, aldus Blom.
In het voorjaar van 2018 zal de ombouw starten en zal de weg naar verwachting in 2021 klaar zijn. 

Zorgen rondom Datacenter Bytesnet

VVD VVD Groningen 05-11-2017 11:06

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/24905/zorgen-rondom-datacenter-bytesnet

De bewoners van de Reitdiepwijk maken zich zorgen over de komst van een nieuw datacentrum op het Zernike-complex. De zorgen van de bewoners zijn vooral gericht op het ontstaan van geluidsoverlast en het te laag inschatten van risico’s. De geluidsoverlast wordt enerzijds verwacht van de luchtventilatie en anderzijds door het regelmatig proefdraaien van de dieselgeneratoren. Tevens baart de opslag van een grote hoeveelheid diesel zorgen bij de omwonenden.

De woordvoerders Max Blom en Jasper Boter hebben daarom schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden en de leefbaarheid van aangrenzende wijken zoals de Reitdiepwijk. De schriftelijke vragen zijn hieronder als bijlage toegevoegd.

Liberale borrel: ontwikkelingen binnenstad

VVD VVD Groningen 18-10-2017 07:42

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/24511/liberale-borrel-ontwikkelingen-binnenstad

De liberale borrel van september stond in het teken van ontwikkelingen in de binnenstad. De komende jaren gaat er veel veranderen. Zo verdwijnen de bussen van de Grote Markt en wordt de stad nog toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt. Ons raadslid Max Blom heeft tijdens deze avond een korte presentatie gegeven over de geschiedenis van de stad. Vervolgens heeft de gemeentelijke programmamanager, Gavin van Osnabrugge, ons verteld waar we op dit moment staan. Wat is er al besloten en wat staat er nog te gebeuren?

Vervolgens vond er een interactief gedeelte plaats onder leiding van fractievoorzitter Sabine Koebrugge. Aan de hand van de zeven schetsen, die de gemeente gepresenteerd heeft als mogelijke ontwikkelingen, gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om de eigen ideeën te bespreken. Soms werden de suggesties van de gemeente becommentarieerd, maar er ontstonden ook mooie, nieuwe ideeën. 

Zo werd de suggestie gedaan om meer sfeer te creëren door het gebruik van licht. Niet alleen boven de straat, maar ook ín de straat. Bovendien zou er gekeken kunnen worden of fietsparkeren, bijvoorbeeld in de Oosterstraat, deels verdiept zou kunnen gebeuren. Er is ook duidelijk behoefde aan meer groen. Dit mag ook best gecombineerd worden met een zitbank. Daarnaast zou er, bijvoorbeeld bij het Akerkhof, een kunstwerk geplaatst kunnen worden dat door de studenten van Minerva gemaakt wordt. En natuurlijk was de kabelbaan nog niet vergeten. Die zou mooi kunnen landen op de Grote Markt. Sowieso kwamen we tot de conclusie dat het goed zou zijn als er iets met een hoge attractieve waarde zou komen in de binnenstad.

Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor hun input deze avond!

Kon je niet naar de liberale borrel komen, maar heb jij ook ideeën voor onze binnenstad? Laat het weten aan de fractie via vvd@raad.groningen.nl. 

Revitalisatie Stadhuis

VVD VVD Groningen 01-10-2017 04:33

Op woensdag 27 september was de eerste gemeenteraad na het zomerreces. De raad heeft een feestelijke opening gehad. Voor het eerst is er dit jaar een kinderburgemeester benoemd. Javano Zwiers mag zich dit jaar kinderburgemeester van Groningen noemen. Rosalyn Marina is geïnstalleerd als locoburgemeester. 
Op de agenda van de raad was vooral de revitalisatie van het Stadhuis een belangrijk punt. Het Stadhuis is nodig aan een opknapbeurt en onderhoud toe. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid maar ook dient er verbouwd te worden doordat de gemeente Groningen boven de grens van 200.000 inwoners uitkomt en daardoor het aantal raadsleden van 39 naar 45 wordt uitgebreid. 
Voor de revitalisatie van het Stadshuis heeft de stuurgroep twee opties aan de raad voorgelegd. Het grootste verschil zit in de plek van de raadzaal en de fractie kamers: in de ene optie blijft de raadzaal op zijn huidige plaats met de beperkingen vandien en in de andere optie komt de raadzaal op de derde verdieping en gaan de fractiekamers naar beneden. Bij die tweede optie is de raadzaal tevens geschikt voor andere bijeenkomsten dan de vergaderingen van de raad.
In kosten verschillen die twee opties niet substantieel van elkaar.
Zelf zijn wij voor een sobere revitalisatie, maar waarbij wel het onderhoud plaatsvindt dat nodig is. Bovendien betreft het een momumentaal pand en verwachten wij dat de karakteristieke uitstraling behouden blijft. Onze woordvoerder Max Blom heeft teven benadrukt dat het Stadhuis toegankelijk moet zijn voor iedere Stadjer en dat de capaciteit van de publieke tribune minstens hetzelfde moet blijven
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}

Bovendien moet het Stadhuis voor de mensen die er dagelijks werken een goede werkomgeving bieden, aan de algemene eisen (zoals ARBO) voldoen en duurzaam zijn. Dat is nu niet het geval, omdat het klimaat slecht is en er nog enkel glas in de vensters zit. Op de genoemde punten scoorde de optie met een verhuizing van de raadzaal naar de derde verdieping het beste en daarom heeft de VVD voor die optie gestemd.
Ten slotte is er gestemd over  de financiering van de Bed-Bad-Broodvoorziening. Ondanks dat wij tegen deze financiering hebben gestemd heeft de raad ervoor gekozen om de 751.000 uit te geven om de Bed-Bad-Brood-voorziening op te kunnen houden tot 1 oktober 2017.

Uitnodiging meepraten over de binnenstad

VVD VVD Groningen 26-09-2017 06:34

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/24123/uitnodiging-meepraten-over-de-binnenstad

Wil jij ook meepraten over de binnenstad? De komende jaren gaat er veel veranderen. Graag nodigen wij jullie uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Tijdens deze borrel worden niet alleen de scenario’s besproken maar horen wij graag jouw mening over deze plannen. Hoe zien jullie de toekomst van de binnenstad en wat zijn jullie ideeën bij een toegankelijkere en sfeervolle binnenstad?

Begin september heeft het college verschillende scenario’s voor de binnenstad gepresenteerd. Hier krijg je al een aardige indruk hoe de binnenstad er eventueel uit kan zien. Let wel; het gaat hier om schetsen, dit zijn nog geen definitieve ontwerpen. 

Bekijk ze hier

Deze plannen moeten ervoor zorgen dat de binnenstad aantrekkelijker en toegankelijker wordt. En er als het ware een huiskamer gevoel wordt gecreëerd. Met het verdwijnen van de bussen van de Grote Markt is al een eerste stap in deze richting gezet.

De woordvoerders Sabine Koebrugge en Max Blom zullen toelichting geven op de ontwikkelingen en daarnaast heeft de fractie Gavin van Osnabrugge uitgenodigd die namens de gemeente een inhoudelijke toelichting kan geven op de ontwikkelingen.

Wil je ook meedenken over de toekomst van de binnenstad? Of ben je nieuwsgierig naar de plannen? Dan zien we je graag aanstaande donderdag om 20:00 uur in de Time-Out.