Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

81 documenten

CU en D66: Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 09-06-2020 21:13

Door Webredactie op 9 juni 2020 om 21:07

CU en D66: Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

ChristenUnie en D66 willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe biomassacentrales. Er zijn nu nog honderden nieuwe biomassacentrales in de planning. Door zo snel mogelijk te stoppen met deze subsidies, wordt er duidelijkheid gegeven. De lat voor nieuwe centrales moet zo hoog mogelijk liggen. Bovendien is het verstandiger om in te zetten op echt schone energie.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: "Juist tijdens een transitie is het belangrijk om te luisteren naar de wetenschap, bij te sturen waar nodig en te werken aan draagvlak in de samenleving. Nu wordt er op grote schaal geïnvesteerd in nieuwe biomassacentrales, terwijl biomassa op termijn geen onderdeel kan zijn van een duurzame toekomst voor onze samenleving. Daarnaast is biomassa slecht voor onze natuur: de stikstofuitstoot, het verlies aan biodiversiteit door het kappen van bossen en de verarming van de bodem zijn effecten die we mee moeten wegen. Bovendien zou hout uit duurzame bosbouw zoveel beter worden gebruikt in bijvoorbeeld de bouw. We moeten niet alleen naar optelsommetjes kijken, maar naar daadwerkelijke effecten op klimaat en milieu. Dit is een stap richting een echte schone en duurzame energievoorziening in Nederland."

D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot: “Er is steeds meer kritiek op biomassacentrales. Het klimaat wordt er niet zoveel mee geholpen. En het is ook nog eens een tussenoplossing op weg naar echt schone energie. Als klap op de vuurpijl stoten ze ook nog eens vaak stikstof uit in de buurt van natuurgebieden. We willen dit niet aanmoedigen met extra subsidies, wat nu wel gebeurt waardoor er veel centrales gepland worden. Laten we deze bakken met geld niet verbranden in de oven, maar investeren in echt schone energie zoals groene waterstof en zonnepanelen op onze daken.”

Biomassa stoot stikstof uit

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op basis van onderzoek recent haar zorgen gepubliceerd over de effecten van het stoken van biomassa op de bodem, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Ook in Europa groeien de twijfels over de definitie van biomassa als ‘ CO2-neutraal’. En daarbovenop is de Commissie Remkes ook zeer kritisch. Om de uitstoot van stikstof terug te dringen moeten we het gebruik van biomassa terugdringen en moeten de subsidies voor biomassa worden stopgezet.

Alleen resthout

De lat voor de toepassing van biomassa moet zo hoog mogelijk. Hout kan in eerste instantie bijvoorbeeld worden gebruikt in de bouw, of om meubels van te maken. Pas als hout geen andere toepassing meer heeft, zou het in een biomassacentrale verbrand mogen worden. Bovendien willen ChristenUnie en D66 dat in biomassacentrales uiteindelijk alleen lokale biomassa, zoals het groenafval van de gemeente, wordt gestookt. Daarom willen de partijen op termijn dat alleen resthout en afvalhout dat afkomstig is in een straal van 100 km van een biomassacentrale wordt gebruikt.

Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

D66 D66 ChristenUnie Nederland 09-06-2020 17:40

Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

D66 en ChristenUnie willen dat er geen subsidie beschikbaar komt  voor nieuwe biomassacentrales. Er zijn nu nog honderden nieuwe biomassacentrales in de planning. Door nu te stoppen met deze subsidies, wordt er duidelijkheid gegeven. De lat voor nieuwe centrales moet zo hoog mogelijk liggen. Bovendien is het verstandiger om in te zetten op echt schone energie.

D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot: “Er is steeds meer kritiek op biomassacentrales. Het klimaat wordt er niet zoveel mee geholpen. En het is ook nog eens een tussenoplossing op weg naar echt schone energie. Als klap op de vuurpijl stoten ze ook nog eens vaak stikstof uit in de buurt van natuurgebieden. We willen dit niet aanmoedigen met extra subsidies, wat nu wel gebeurt waardoor er veel centrales gepland worden. Laten we deze bakken met geld niet verbranden in de oven, maar investeren in echt schone energie zoals groene waterstof en zonnepanelen op onze daken.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op basis van onderzoek recent haar zorgen gepubliceerd over de effecten van het stoken van biomassa op de bodem, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Ook in Europa groeien de twijfels over de definitie van biomassa als ‘ CO2-neutraal’. En daarbovenop is de Commissie Remkes ook zeer kritisch. Om de uitstoot van stikstof terug te dringen moeten we het gebruik van biomassa terugdringen en moeten de subsidies voor biomassa worden stopgezet.

De lat voor de toepassing van biomassa moet zo hoog mogelijk. Hout kan in eerste instantie bijvoorbeeld worden gebruikt in de bouw, of om meubels van te maken. Pas als hout geen andere toepassing meer heeft, zou het in een biomassacentrale verbrand mogen worden. Bovendien wil D66 dat in biomassacentrales uiteindelijk alleen lokale biomassa, zoals het groenafval van de gemeente, wordt gestookt. Daarom willen de partijen op termijn dat alleen resthout en afvalhout dat afkomstig is in een straal van 100 km van een biomassacentrale wordt gebruikt.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Klimaatdoel 2020 wordt gehaald: 25% minder CO2-uitstoot

D66 D66 Nederland 24-04-2020 13:55

Klimaatdoel 2020 wordt gehaald: 25% minder CO2-uitstoot

We halen het doel om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten. Daarmee voldoet het kabinet aan het vonnis van de rechter in de zaak die Urgenda heeft aangespannen tegen de Staat.

Wat D66 betreft is dit goed nieuws. De overheid heeft zich net als ieder ander aan de uitspraken van rechters te houden. Maar de politiek heeft ook de plicht om vooruit te kijken. Te zorgen voor een schone toekomst, waarin de aarde niet opwarmt totdat het water ons letterlijk aan de lippen staat. Daarom wordt nu actie ondernomen.

En dat biedt ook kansen. We kunnen bedrijven, woningeigenaren en huurders helpen aan een lagere energierekening, als we bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie aantrekkelijker maken. We kunnen bedrijven ook helpen om schoner te produceren door de nieuwste technieken te gebruiken. Zo lopen onze ondernemers voorop: hun producten behoren daarmee tot de schoonste en modernste van de wereld.

Schone lucht, schoon water en een leefbare planeet

D66 voorman Rob Jetten ziet dit als een belangrijke stap, maar we staan nog maar aan het begin: “In Nederland is een onstuitbare beweging op gang gekomen voor schone lucht, schoon water en een leefbare planeet voor deze en volgende generaties. Een nieuwe generatie laat van zich horen, binnen en buiten het parlement. D66 staat schouder aan schouder met alle mensen die de straat op gaan, naar de rechter stappen, of zich op welke manier dan ook inspannen voor het klimaat.

Het was voor D66 als partij van klimaat, rechtsstaat en democratie altijd al ondenkbaar dat dit kabinet het Urgenda-vonnis naast zich neer zou leggen. Het bedwingen van de klimaatcrisis is de grootste verantwoordelijkheid van onze tijd. We hebben nog een lange klimaatweg te gaan. Maar deze stappen waren broodnodig. Het begin is er.”

Klimaatwoordvoerder Matthijs Sienot ziet dit als een nieuwe stap naar een schonere toekomst: “Natuurlijk is de eerste opdracht van het kabinet nu om de Coronacrisis te bestrijden. Tegelijkertijd is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. We willen van de ’anderhalvemeter-samenleving’ doorschakelen naar de ’anderhalvegraden-samenleving’. Het Urgenda-vonnis dwingt het kabinet bovendien om klimaatverandering serieus te nemen en concrete stappen te zetten. Vandaag zetten we zo’n stap. En als het aan ons ligt, volgen er meer stappen. Want na deze crisis wil D66 geen grijze reflex, zoals na de bankencrisis van 2008 toen olie gas en kolen de motor waren achter het economische herstel. D66 wil nu een groene reflex! We willen zorgen dat dit keer zon, wind en andere schone nieuwe technieken de motor zijn van economische voorspoed.”

Om minder CO2 uit te stoten en er voor te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald, is concrete actie nodig. Een greep uit de maatregelen:

De elektriciteitsproductie van kolencentrales wordt flink teruggeschroefd. Hiermee wordt het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot verminderd

Bewoners van koop- en huurwoningen gaan we helpen met het tegengaan van energieverspilling. Bijvoorbeeld door het beter inregelen van cv-installaties, het aanbrengen van radiatorfolie en LED lampen. Dat zorgt naast klimaatwinst ook voor een lagere energierekening

Tuinders gaan we helpen om meer LED-lampen te gebruiken om hun kassen te verlichten

Scholen, sportverenigingen, bibliotheken en ander maatschappelijk vastgoed worden ontzorgd. Zodat ze makkelijker energieverspilling tegengaan

Mkb-ondernemers kunnen vanaf volgend jaar makkelijker subsidie aanvragen voor energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen voor op hun winkel of bedrijfspand

(Snel)wegen worden op een schonere manier aangelegd. Het gaat hier onder andere om nieuwe asfalt of betonmengsels en het gebruik van gerecycled staal bij bruggen

Er is 2 miljard euro extra beschikbaar gesteld voor bedrijven en instellingen die schone energie willen produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen

De industrie wordt geholpen om sneller en makkelijker private financiering te krijgen voor grootschalige energiebesparende investeringen

Goede stap naar een schone toekomst

Het halen van het klimaatdoel voor 2020 is een belangrijke stap, op weg naar een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties. Het uiteindelijke doel is om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten. En dat kan, als we de groene keuze de logische keuze maken. Door het voor iedereen zo  goedkoop en makkelijk mogelijk maken om te kiezen voor schoon. Dat is nu nog lang niet overal het geval.

Dus daar ligt wat D66 betreft precies de taak van de politiek. Want dan zorgen we dat economie en klimaat elkaar versterken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad

D66 D66 PvdA Groningen 21-02-2020 14:47

Het publieke energiebedrijf WarmteStad rekent hogere tarieven voor verwarming dan commerciële aanbieders. Het college van B&W geeft in het coalitieprogramma aan te gaan voor een duurzame en betaalbare energietransitie. De slogan ‘betaalbare warmte’ van WarmteStad sluit hier goed op aan. D66-raadslid Tom Rustebiel ontdekte dat WarmteStad zo ongeveer de hoofdprijs rekent, en stelde hierover samen met de PvdA vragen aan het college. “Als mede-eigenaar van WarmteStad heeft het college invloed op de energieprijzen lijkt me”, stelt Rustebiel.

Doordat nieuwe appartementen, onder meer door strenge duurzaamheidseisen, duurder in aanschaf zijn kunnen de woonlasten toch hoger uitvallen. Rustebiel: “De belofte van lagere energielasten die bewoners voor ogen hadden toen ze het appartement kochten wordt niet waargemaakt, waarmee een belangrijke prikkel om te verduurzamen veel minder wordt”.

Warmte-koude-installaties Naast het warmtenet heeft WarmteStad ook een viertal warmte-koude-installaties in de stad, waaronder in de Grunobuurt. Daarbij wordt verwarmd met water uit een warme bron en gekoeld met koud grondwater. Rustebiel: “Deze bewoners lijken geen keuzevrijheid te hebben en hierdoor verplicht vast te zitten aan dit systeem, waar ook een koeling van 180 euro per jaar verplicht bij lijkt te horen. En dat terwijl meerdere bewoners aangeven het koelingssysteem amper te gebruiken”.

Ook in de Tweede Kamer is er veel aandacht voor warmtenetten en de energietransitie. Als antwoord op moties van William Moorlag (PvdA) en Matthijs Sienot (D66) geeft de minister in een brief gedateerd op 10 februari 2020 (1&2) aan dat commerciële energieaanbieders gemiddeld 8 tot 12% lagere tarieven hanteren dan het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelde.

Het bericht Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad verscheen eerst op Groningen.

Grote belangstelling voor bijeenkomst energietransitie

D66 D66 Westland 16-02-2020 15:49

De vorige week woensdag door D66 Westland georganiseerde thema-avond over energietransitie trok veel belangstelling; er moesten zelfs extra stoelen worden aangesleept. Het ging dan ook ergens over. De overstap van een gasaansluiting naar een – straks misschien wel verplichte – aansluiting op een warmtenet houdt ook veel Westlandse inwoners bezig.

Gastspreker en Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) is een warm pleitbezorger voor het loslaten van de wettelijke koppeling van de warmteprijs aan de stijgende gasprijs: “Het moet voor mensen zo makkelijk en goedkoop mogelijk worden om hun huis te verwarmen met schone energie.” Warmtenetten zijn daarvoor in principe zeer geschikt, maar dan moeten we wel zorgen dat warmte goedkoper wordt dan gas. Daarnaast moet het monopolie van warmtebedrijven worden doorbroken. Sienot: “De kern van het probleem is dat de overheid en bedrijven bepalen, terwijl de bewoners mogen betalen.” Kortom: de bewoners moeten centraal worden gesteld. Sienot noemt in zijn actieplan ‘Voor meer schone warmte: zet de bewoner op 1 voor betaalbare warmtenetten’ vijf concrete knelpunten en oplossingen. Als het aan D66 Westland ligt gaan we daar scherp op letten als ook in Westland grootschalig wordt overgestapt op warmtenetten.

https://westland.d66.nl/2020/02/16/grote-belangstelling-voor-bijeenkomst-energietransitie/Ook de toelichting van Ferry Beerepoot, coördinator Regionale Energiestrategie (RES) regio Rotterdam – Den Haag, op het proces dat wordt gevolgd bij het opstellen van de RES, werd door de toehoorders hoog gewaardeerd. In onze regio bestaat een overschot aan restwarmte en een tekort aan plekken voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Het goed benutten van die restwarmte is daarom belangrijk in de energiestrategie. De meest prangende vraag aan Ferry: “hoe gaat het participatietraject eruit zien?” Met andere woorden: wie beslist er straks over de vraag waar de windmolens en zonneparken komen te staan? Kijk voor meer informatie over de RES op de website van het Nationaal Programma RES.

De bijdrage over stikstof van Anna Kreffer van Natuurlijk Delfland, ten slotte, over de gevolgen van de stikstof-uitstoot voor de natuur, ontlokte bij menigeen de woorden: “Goh, ik wist helemaal niet dat het zo werkte.”

Kortom, het was een zeer informatieve en levendige avond.

Van het gas af, wat betekent het voor jou?

D66 D66 Emmen 08-02-2020 15:24

Op maandag 10 februari organiseert D66 Zuidoost-Drenthe weer een spreek-je-uit-café. Wat is dat? Het is een thema-avond (met een panel van deskundigen en interactie met het publiek) waar iedereen mag meepraten en zijn/haar mening mag geven over een onderwerp. Deze keer is het thema: `Van het gas af’. De avond wordt gehouden voor iedereen in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.

Van het gas af. Hoe werkt het? Wat gaat dat kosten? Wie betaalt wat? Wat vindt de overheid? Maar belangrijker, wat vindt u er van? Kom naar het spreek-je-uit-café op maandag 10 februari en laat van u horen! Het vindt plaats in de Oringer Marke, Hoofdstraat 9, te Odoorn. De avond trapt af om 20:00 uur met een inloop vanaf 19:30 uur.

Als inleiders van de avond heeft D66 Zuidoost-Drenthe Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid namens D66, Rob Camies, Statenlid in de provincie Drenthe en Frederik van Lookeren Campagne, transitie-expert, beschikbaar gevonden.

De avond is vrij toegankelijk, voor leden en niet-leden.

Duurzaame warmtebronnen en de kracht van de dorpstafel

D66 D66 Groningen 17-01-2020 14:23

D66-kamerlid Matthijs Sienot was vorige week woensdag op bezoek in Groningen en Ten Post. Hij bekeek duurzame warmtebronnen bij WarmteStad en werd in Ten Post ontvangen aan de dorpstafel om het gesprek aan te gaan over de versterking van woningen. Tom: ‘We gaan aan de slag met restwarmte van datacenters en zonnethermie via een warmtenet, zo kunnen we voorkomen dat we biomassa nodig hebben.’

https://groningen.d66.nl/2020/01/17/duurzaame-warmtebronnen-en-de-kracht-van-de-dorpstafel/

Groningen is met het succesvol vinden van duurzame warmtebronnen één van de voorlopers in Nederland. Sienot, kritisch op biomassa, wilde leren van de Groningse voorbeelden om ze mee naar Den Haag te nemen. Tom: ‘Onze fractie stelde in de gemeenteraad grenzen aan biomassa: alleen lokaal snoeiafval is eventueel acceptabel.’ Sienot ging ook het gesprek aan met BuurtWarmte050 en BytesNet. Hij was benieuwd hoe particulieren kunnen profiteren van warmtenetten en wat het participeren in een warmtenet voor datacenter BytesNet zo interessant maakt. Het werkbezoek had het karakter van een fietstocht, zodat de fysieke werkzaamheden in Paddepoel ook zichtbaar werden.

https://groningen.d66.nl/2020/01/17/duurzaame-warmtebronnen-en-de-kracht-van-de-dorpstafel/ https://groningen.d66.nl/2020/01/17/duurzaame-warmtebronnen-en-de-kracht-van-de-dorpstafel/Na de fietstocht gingen we naar Ten Post en werden in het dorpshuis ontvangen door een groot gezelschap. Eerst hebben we door het dorp gelopen om ook daar te zien wat de fysieke impact van de versterking precies betekent. Aan de dorpstafel zijn we hier vervolgens uitgebreid over in gesprek gegaan met de bewoners. Bewoners in Ten Post zouden de versterking van hun woningen graag meteen slim willen combineren met duurzame energieoplossingen en hebben vooral behoefte aan communicatie over wat hierin mogelijk is. Ook maakten ze duidelijk dat ze vooral gewoon graag meegenomen willen worden in het proces, zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn.

 

 

Het bericht Duurzaame warmtebronnen en de kracht van de dorpstafel verscheen eerst op Groningen.

Nieuwjaarsreceptie 2020

D66 D66 Zoetermeer 16-01-2020 13:06

Op 10 januari 2020 tijdens onze gezellige Nieuwjaarsreceptie, was D66 Tweede Kamerlid Mattthijs Sienot de gastspreker.

Hij sprak over klimaat en energie, de belangrijkste onderdelen van zijn portefeuille. Ook andere actuele politieke onderwerpen kwamen aan de orde. Na afloop maakten we een foto van de fractie van D66 Zoetermeer met Matthijs Sienot (midden) en de fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten Ria Oosterop (tweede van links).

Interactieve avond over: Slim, snel, veilig en schoon op weg geslaagd

D66 D66 Utrechtse Heuvelrug 19-12-2019 21:26

De provincie Utrecht streeft naar een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving. De provincie bepaalt hoe onze (provinciale) wegen en fietspaden er nu en in de toekomst uit komen te zien. Maar daarnaast spelen er nog vele andere en algemene vragen: hebben we bijvoorbeeld over tien jaar nog een eigen auto of inmiddels een deelauto? Mag de heilige koe straks nog wel het dorp in? Worden we binnenkort voorbij gesjeesd door speed pedelecs en e-bikes?

Om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van mobiliteit hebben D66 Utrechtse Heuvelrug en D66 Zeist op 25 november een interactieve avond georganiseerd voor inwoners van beide gemeenten.

Gastsprekers waren D66-Tweede Kamerlid Matthijs Sienot, Erwin Kamp, Statenlid voor D66 en Martin de Vries, professional op het gebied van smart mobility en speed-pedelec rijder. Angele Welting, buitengewoon raadslid voor D66 Zeist leidde het gesprek op een professionele en prikkelende wijze. Angele heeft recent een inventarisatie uitgevoerd van knelpunten die fietsers in de gemeente Zeist ervaren.

Ter introductie beantwoordden de gastsprekers een aantal vragen over de ambities van D66 ten aanzien van mobiliteit, op welke maatregelen ze trots zijn, welke rol zij zien voor mobiliteit in het klimaatakkoord, maar ook wat voor de betreffende spreker persoonlijk sneller of beter zou mogen gaan en wat de crux in de transformatie rondom verkeer en vervoer zou moeten zijn.

Vervolgens gingen de gastsprekers met de aanwezigen in gesprek over prikkelende stellingen, te weten: – D66 kiest voor de fiets boven de auto; dus meer fietspaden en voorzieningen en minder asfalt voor de auto – De elektrische auto is vooral een duurzaamheidsspeeltje voor rijke mensen – We ontkomen niet aan slim beprijzen van het autogebruik om Nederland duurzamer te maken – De Provincie Utrecht moet een sneltramverbinding van Utrecht Science Park naar het NS Station Driebergen Zeist omarmen in haar mobiliteitsambities; en – Er moet meer geld naar het OV buiten de randstad.

Het werd een levendig gesprek met vele en diverse invalshoeken die mede door het publiek werden ingebracht. Hieronder volgt een aantal uitspraken die een impressie geven van de avond.

“Iedereen moet iets doen voor het klimaat, het is niet de intentie om de automobilist te pesten.” Matthijs Sienot (MS)

“Het klimaatprobleem is een moreel vraagstuk.” Erwin Kamp (EK)

“De verkoop van elektrische fietsen neemt exponentieel toe. En de infrastructuur sjokt achter innovatie aan.” Martin de Vries (MdV)

De provincie Utrecht zou met een mix van vervoersmiddelen als de “draaischijf van Nederland” kunnen fungeren. Daarbij zouden gemeenten meer kunnen investeren in de fiets en daarbij niet alleen naar de provincie of het Rijk kijken. Het blijkt echter in de praktijk niet altijd makkelijk om dergelijke investeringen te kunnen handhaven als je niet onderdeel uitmaakt van de coalitie en er drastisch bezuinigd moet worden vanwege tekorten in andere domeinen.

Er werd geopperd om fietsen aantrekkelijk en “sexy” te maken, eventueel door het inzetten van bekende Nederlanders als ambassadeur van de fiets. De fiets en andere duurzame vormen van vervoer anders “framen” zou ook kunnen helpen om het imago te verbeteren bijvoorbeeld bij autobezitters die gevoelig zijn voor het type auto als versterking van hun identiteit. Denk hierbij aan gezondheids- en leefbaarheidsvoordelen in plaats van het meer abstracte klimaatprobleem.

Volgens de persoonlijke ervaring van Erwin, komt in de opleiding tot autoverkoper die gevestigd is in Driebergen, de elektrische auto niet voor. Er is dus nog een lange weg te gaan wat dit betreft. Autobezit zou lokaal belast kunnen worden vanwege het ruimtebeslag.  Autogebruik belasten door middel van ritbeprijzing werd over het algemeen een goed idee gevonden.

Andere suggesties waren om niet alleen in nieuwe infrastructuur, zoals de fietssnelwegen en snelfietsverbindingen juist op bestaande fietspaden de knelpunten aan te pakken.

Over het punt van doorstroming en drukte in de spits werd als goed voorbeeld de gespreide aanvangstijden van de universiteit Nijmegen genoemd: verschillende faculteiten starten op verschillende tijden met hun colleges. Dit zou op lokaal niveau ook met scholen afgesproken kunnen worden, binnen realistische marges.

Al met al had het gesprek nog veel langer door kunnen gaan, met veel expertise en ervaring in de zaal en een boeiende dynamiek met de sprekers. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

Bijdrage van: Elke Wisseborn D66 afdeling Zeist

Gebruik van biomassa fors inperken

D66 D66 Nederland 26-11-2019 16:30

Gebruik van biomassa fors inperken

De Tweede Kamer heeft vandaag  voorstellen van D66-Kamerlid Matthijs Sienot aangenomen om het gebruik van biomassa fors in te perken.

Sienot:’’D66 wil de wildgroei van deze centrale houtkachels aan banden leggen. Resthout en snoeiafval kun je best gebruiken als energiebron, maar nu zijn er veel te veel in de planning. Dat betekent dat er bijvoorbeeld Oost-Europese bossen zouden moeten worden verbrand in onze ovens, en dat is niet groen. Daarom leggen wij de lat hoger voor nieuwe centrales en investeren we liever in echt schone energie. Zo voorkomen we dat overal grote houtkachels komen die subsidie slurpen en te veel stikstof, fijnstof en co2 uitstoten. In Groningen zie je al dat dit werkt: daar stelde de raad stevige eisen aan een eventuele biomassacentrale. Daardoor werd de gemeente heel creatief. Ze zetten daar nu eerst in op restwarmte van datacenters en zonne-energie.”

Het opwekken van schone energie is een essentiële stap om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. D66 vindt dat deze schone energiebronnen wel echt tot minder schadelijke uitstoot voor het klimaat moeten leiden. Ook mag de uitstoot geen negatieve impact hebben op de volksgezondheid. Uit recent onderzoek blijkt dat kleine biomassa-installaties slecht kunnen zijn voor de luchtkwaliteit en tot tegenvallende klimaatprestaties leiden. Deze centrales hoeven bijvoorbeeld niet te voldoen aan strenge eisen en er is geen vergunning nodig. Met een ambitieuze groene agenda moeten we er dan ook voor waken dat de het kabinet niet de verkeerde energiebronnen stimuleert. Met het D66-voorstel dat vandaag is aangenomen worden strengere eisen gesteld aan de uitstoot.

Uitstoot CO2, Fijnstof en stikstof terugdringen

D66 wil paal en perk stellen aan de wildgroei van biomassacentrales. Sienot: “Nu gelden eisen vanaf 15 megawatt, dus komen er veel centrales van pakweg 14,9 megawatt. Dat zijn grote houtkachels die 12.000 huishoudens verwarmen, dus bepaald geen kleine jongens. En ook die centrales stoten veel co2, fijnstof én stikstof uit. Die uitstoot willen we inperken.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.