Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

9 documenten

Einde van de versterking in zicht?

D66 D66 CDA Groningen 04-06-2020 11:21

De minister van binnenlandse zaken, Kajsa Olongren (D66), wil vasthouden aan het aanpassen van de NPR norm. Dit is de norm die gebruikt wordt om te bepalen of een huis in het aardbevingsgebied versterkt moet worden of niet. De nieuwe norm gaat uit van veel minder gevaar door aardbevingen in verband met stopzetten van de aardgaswinning. In de praktijk zal dat betekenen dat er nog maar een handje vol huizen versterkt zal moeten worden.

Die stopzetting van de gaswinning zal in 2022 wel plaatsvinden, maar na de eerste put in Slochteren heeft het 30 jaar geduurd voordat de bevingen voelbaar werden, en daarom is het niet aannemelijk dat de bevingen nu (of na 2022) in één keer voorbij zijn. Nu de norm zo verlagen zodat er in de praktijk geen huizen meer versterkt moeten worden is dus onacceptabel.

Er is nog een reden om de huidige NPR norm te handhaven. Het is aan bewoners niet te verkopen dat de ene bewoner een versterkt huis krijgt en dat zijn buurman blijft zitten in een door scheuren verzwakte woning. Het is ook een beloning voor het traineren door de opeenvolgende kabinetten van het uitvoeren van reparaties en versterking.

Gelukkig stelt ons Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) zich op vóór de bewoners in dit gebied. Hij heeft samen met Agnes Mulder (CDA) een motie opgesteld waarbij gesteld wordt dat de oude NPR norm gehandhaafd moet blijven. D66 Noord-Groningen heeft nauw contact met Matthijs en wil hem waar nodig ondersteunen. Ook willen we de gemeentes in het aardbevingsgebied oproepen niet akkoord te gaan met wijziging van de NPR norm. Zij zullen immers dan ook het verhaal naar de inwoners moeten communiceren.

Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad

D66 D66 PvdA Groningen 21-02-2020 14:47

Het publieke energiebedrijf WarmteStad rekent hogere tarieven voor verwarming dan commerciële aanbieders. Het college van B&W geeft in het coalitieprogramma aan te gaan voor een duurzame en betaalbare energietransitie. De slogan ‘betaalbare warmte’ van WarmteStad sluit hier goed op aan. D66-raadslid Tom Rustebiel ontdekte dat WarmteStad zo ongeveer de hoofdprijs rekent, en stelde hierover samen met de PvdA vragen aan het college. “Als mede-eigenaar van WarmteStad heeft het college invloed op de energieprijzen lijkt me”, stelt Rustebiel.

Doordat nieuwe appartementen, onder meer door strenge duurzaamheidseisen, duurder in aanschaf zijn kunnen de woonlasten toch hoger uitvallen. Rustebiel: “De belofte van lagere energielasten die bewoners voor ogen hadden toen ze het appartement kochten wordt niet waargemaakt, waarmee een belangrijke prikkel om te verduurzamen veel minder wordt”.

Warmte-koude-installaties Naast het warmtenet heeft WarmteStad ook een viertal warmte-koude-installaties in de stad, waaronder in de Grunobuurt. Daarbij wordt verwarmd met water uit een warme bron en gekoeld met koud grondwater. Rustebiel: “Deze bewoners lijken geen keuzevrijheid te hebben en hierdoor verplicht vast te zitten aan dit systeem, waar ook een koeling van 180 euro per jaar verplicht bij lijkt te horen. En dat terwijl meerdere bewoners aangeven het koelingssysteem amper te gebruiken”.

Ook in de Tweede Kamer is er veel aandacht voor warmtenetten en de energietransitie. Als antwoord op moties van William Moorlag (PvdA) en Matthijs Sienot (D66) geeft de minister in een brief gedateerd op 10 februari 2020 (1&2) aan dat commerciële energieaanbieders gemiddeld 8 tot 12% lagere tarieven hanteren dan het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelde.

Het bericht Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad verscheen eerst op Groningen.

Duurzaame warmtebronnen en de kracht van de dorpstafel

D66 D66 Groningen 17-01-2020 14:23

D66-kamerlid Matthijs Sienot was vorige week woensdag op bezoek in Groningen en Ten Post. Hij bekeek duurzame warmtebronnen bij WarmteStad en werd in Ten Post ontvangen aan de dorpstafel om het gesprek aan te gaan over de versterking van woningen. Tom: ‘We gaan aan de slag met restwarmte van datacenters en zonnethermie via een warmtenet, zo kunnen we voorkomen dat we biomassa nodig hebben.’

https://groningen.d66.nl/2020/01/17/duurzaame-warmtebronnen-en-de-kracht-van-de-dorpstafel/

Groningen is met het succesvol vinden van duurzame warmtebronnen één van de voorlopers in Nederland. Sienot, kritisch op biomassa, wilde leren van de Groningse voorbeelden om ze mee naar Den Haag te nemen. Tom: ‘Onze fractie stelde in de gemeenteraad grenzen aan biomassa: alleen lokaal snoeiafval is eventueel acceptabel.’ Sienot ging ook het gesprek aan met BuurtWarmte050 en BytesNet. Hij was benieuwd hoe particulieren kunnen profiteren van warmtenetten en wat het participeren in een warmtenet voor datacenter BytesNet zo interessant maakt. Het werkbezoek had het karakter van een fietstocht, zodat de fysieke werkzaamheden in Paddepoel ook zichtbaar werden.

https://groningen.d66.nl/2020/01/17/duurzaame-warmtebronnen-en-de-kracht-van-de-dorpstafel/ https://groningen.d66.nl/2020/01/17/duurzaame-warmtebronnen-en-de-kracht-van-de-dorpstafel/Na de fietstocht gingen we naar Ten Post en werden in het dorpshuis ontvangen door een groot gezelschap. Eerst hebben we door het dorp gelopen om ook daar te zien wat de fysieke impact van de versterking precies betekent. Aan de dorpstafel zijn we hier vervolgens uitgebreid over in gesprek gegaan met de bewoners. Bewoners in Ten Post zouden de versterking van hun woningen graag meteen slim willen combineren met duurzame energieoplossingen en hebben vooral behoefte aan communicatie over wat hierin mogelijk is. Ook maakten ze duidelijk dat ze vooral gewoon graag meegenomen willen worden in het proces, zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn.

 

 

Het bericht Duurzaame warmtebronnen en de kracht van de dorpstafel verscheen eerst op Groningen.

Gasschade en versterking

D66 D66 Groningen 12-03-2019 08:07

D66 Noord Groningen is ook actief met de gasproblematiek bezig. Wij zijn niet tevreden met de manier en snelheid van afwikkelen zoals dat nu gebeurt. Er is nog steeds een grote kloof tussen “den Haag” en de regio. Minister Wiebes begon goed met het afbouwen van de gaswinning. De lijst met schademeldingen is echter allesbehalve afgebouwd en de versterkingsoperatie komt amper op gang. Inmiddels is het vertrouwen in “de politiek” tot onder het nulpunt gedaald. Dat werkt ook door naar D66 in de regio, waar wij lang niet tevreden zijn met wat er in Den Haag gebeurt. Wij hebben regelmatig contact met 2e kamerlid Matthijs Sienot en houden hem dan op de hoogte van wat er hier gebeurt en gevoeld wordt, maar de D66 fractie in de tweede kamer wil minister Wiebes (en daarmee de landelijke coalitie) niet in gevaar brengen. Ministersposten lijken belangrijker dan het lot van de Groningers. Als Groninger D66ers is dit niet te verteren. Inmiddels zijn wel de meeste voorstellen van de gemeentes en burgerinitiatieven grotendeels overgenomen, maar wantrouwen overheerst over de uitvoering daarvan. Dit komt doordat er in het recente verleden teveel mis is gegaan. Ook duren de procedures veel te lang en is er geen plan waarin staat wanneer individuele bewoners geholpen gaan worden. Smalend wordt in Groningen gezegd dat als deze schade in de randstad was ontstaan, er sneller en effectiever op gereageerd zou zijn.

Van de door de minister beloofde 3000 adressen die in het eerste half jaar van 2019 voor de versterking beoordeeld zouden worden, worden er volgens de NCG maar 900 tot 1200 in geheel 2019 gehaald. Alweer een belofte die niet gestand wordt gedaan. Maar ook dichterbij gaan bestuurders in de fout. Het gemeentehuis van Loppersum, een gemeente die binnenkort samengevoegd wordt, wordt versterkt terwijl haar bewoners maar moeten wachten. Bestuurders, U geeft daarmee het verkeerde signaal af!.

D66 en de gaswinning

D66 D66 Groningen 17-12-2018 14:17

D66 is in het kabinet vertegenwoordigd en heeft zo invloed op het gasdossier. Dat we in de gasregio niet tevreden zijn over de gang van zake willen we ook bij onze partijgenoten in Groningen en Den Haag laten horen. Er is regelmatig contact met 2e kamerlid Matthijs Sienot die de mijnbouwportefeuille over genomen heeft van Rob Jetten. Ook Geert Kamminga (statenlid D66 Groningen) en Fleur Gräper (gedeputeerde namens D66) worden regelmatig bijgepraat.

In het dossier spelen 4 zaken:

Schadeafwikkeling. De schadeafwikkeling verloopt dramatisch. Er is, mede ook vanwege het opstellen van een nieuw schadeprotocol een achterstand opgelopen van 15 maanden bij het afhandelen van de schades. Dit is niet te accepteren. Als er dan niet genoeg schadetaxateurs beschikbaar zijn dan moet er naar een andere, eenvoudiger methodiek gezocht worden. Wij willen de tijdspanne tussen melding en schadeopname teruggebracht hebben tot maximaal 2 maanden. Versterkingsoperatie. Parallel aan schadeherstel moet ook de versterking van woningen opgepakt worden. Deze is beloofd en nu wordt dat woord geen gestand gedaan. Het argument dat de gaswinning in 2030 stopt maakt de huizen nu niet veiliger! Bewoners vertrouwen de regering niet meer. Het lijkt er op dat het een ordinaire bezuinigingsmaatregel wordt. Met het niet meer uitvoeren van de versterkingsmaatregelen komt ook de zo gewenste koppeling met verduurzaming te vervallen. Daarmee wordt de regio weer verder op achterstand gezet. Waardedaling onroerend goed. De huizenprijzen zijn nergens zo laag als in het aardbevingsgebied. Procedures die over vergoeding van waardedaling gevoerd worden slepen zich voort. Ook hier moeten knopen ruimhartig doorgehakt worden. Door de lage woningwaardes is het verkrijgen van financiële middelen voor verduurzaming extra moeilijk. Dat leidt dan weer tot niet uitvoeren van de broodnodige verduurzamingsslag. Economische versterking van de regio. Deze is ook nodig, maar mag geen afleiding zijn van de problemen in de regio. Bewoners willen eerst hun eigen schades en veiligheid geregeld zien voordat ze na willen denken over extra onderwijs, geld voor natuur e.d. Nu wordt er eerst geld voor de economische versterking vrijgemaakt. Hiermee worden de problemen op het Groninger platteland echter beslist niet mee opgelost!

 

Groningen is een echte fietsstad en ...

D66 D66 Groningen 05-03-2018 16:09

Groningen is een echte fietsstad en gisteren heeft een aantal D66-ers met Kamerlid Matthijs Sienot, raadslid Tom Rustebiel en wethouder & lijsttrekker Paul de Rook een rondje gereden door de stad om het over de fiets te hebben. Matthijs Sienot is woordvoerder ‘fiets’ in de Tweede Kamer en wil samen met D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven fietsen nóg aantrekkelijker maken. http://bit.ly/2oRFJPt

Op de pedalen met Kamerlid Matthijs Sienot

D66 D66 Groningen 05-03-2018 15:59

Gisteren heeft een aantal D66-ers met Kamerlid Matthijs Sienot, raadslid Tom Rustebiel en wethouder & lijsttrekker Paul de Rook een rondje gereden door Groningen Fietsstad. Matthijs Sienot is woordvoerder ‘fiets’ in de Tweede Kamer en wil samen met D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven fietsen nóg aantrekkelijker maken.

De fietsers bezochten onder meer de nieuwe route naar Park Selwerd, de fietsstraat Bessemoer, de kruising met de Eikenlaan, de slimme route langs het Reitdiep en de nieuwe rotonde bij de Wilhelminakade. Ook stonden ze stil bij de Korreweg, die volgende week op de raadsagenda staat. Plan is om de Korreweg te transformeren tot ‘fietsstraat.’

https://groningen.d66.nl/2018/03/05/op-pedalen-kamerlid-matthijs-sienot/

Alle richtingen groen

Alle richtingen groen

Ook werd stilgestaan bij het typisch Groningse fenomeen ‘alle richtingen groen’. Voor ons al 25 jaar vanzelfsprekend, maar nog steeds uniek in Nederland. Bij fiets- en wielercafé Spaak is nagepraat over fietsoplossingen bij het nieuwe station met het parkeren en de fietstunnel naar de Rivierenbuurt. Ook spraken we over het nijpende fietsparkeervraagstuk, scooters op het fietspad en over routes met het ommeland, zoals de fietssnelweg naar Assen en de fietsroutes plus.

Het was goed om te horen dat Matthijs Sienot er ook in Den Haag bovenop zit en onder meer bezig is met een voorstel om de bijtelling voor een leasefiets af te schaffen. Matthijs Sienot kwam ideeën brengen en halen en neemt ze vanuit Groningen mee naar Den Haag, om ze zo ook weer te delen met andere fietsgemeenten. Wordt vervolgd!

https://groningen.d66.nl/2018/03/05/op-pedalen-kamerlid-matthijs-sienot/

fiets- en wielercafé Spaak

 

 

Het bericht Op de pedalen met Kamerlid Matthijs Sienot verscheen eerst op Groningen.

Fietstocht in Groningen fietsstad ...

D66 D66 Groningen 04-03-2018 17:15

Fietstocht in Groningen fietsstad met Kamerlid Matthijs Sienot, Wethouder Paul de Rook, Raadslid Tom Rustebiel en actieve leden langs projecten in de stad.

D66 heeft een tandem in de ...

D66 D66 Groningen 27-02-2018 19:04

D66 heeft een tandem in de landelijke politiek die zich hard maakt voor de fiets: Stientje van Veldhoven als staatssecretaris en Matthijs Sienot als Tweede Kamerlid. In Groningen zetten onder meer D66-wethouder Paul de Rook en raadslid Tom Rustebiel zich in voor fietsers. Matthijs, Paul en Tom gaan zondag 4 maart op pad langs fietsprojecten zoals het nieuwe station, de fietsstraat Korreweg, de route via Park Selwerd naar Zernike en de slimme route west met de de nieuwe fietsrotonde bij de Wilhelminakade. Fiets en praat je mee?