Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

22 documenten

Marianne Thieme roept Kabinet en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 06-06-2019 11:00

Marianne Thieme roept Kabinet en Kamer op om, net als o.a. Groot-Brittanië en Ierland, de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Om met Greta Thunberg te spreken: 'Handel zoals u in crisis zou doen. Doe alsof het huis in brand staat. Dat staat het namelijk.'

Hoor­zitting over bomenkap in Tweede Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-05-2019 00:00

Op initiatief van de Partij voor de Dieren ging de Tweede Kamer vandaag in gesprek met experts en organisaties over de oorzaken en gevolgen van bomenkap in Nederland. Het Nederlandse bos verdwijnt momenteel (procentueel gezien) in hoger tempo dan in de Amazone. De maatschappelijke bezorgdheid over deze grootschalige bomenkap en over het snel toenemende gebruik van hout als zogenaamd "duurzame energiebron" lieten volgens verschillende sprekers ook zien dat het hoog tijd was dat de Tweede Kamer hierover in gesprek ging. De discussie spitste zich verder toe op de vraag of Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de bossen nog wel met de juiste intenties kunnen beheren, als ze ook geld moeten verdienen aan de bossen, zoals het geval is sinds het kabinet Rutte I. De uitgenodigde sprekers waren: De hoorzitting is hier integraal terug te zien. Lees ook de documentatie van de hoorzitting.

Wets­voorstel verbod op onver­doofd slachten naar Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-05-2019 00:00

Het nieuwe wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een algehele verplichting tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht ligt klaar om door de Tweede Kamer in behandeling te worden genomen. De Raad van State heeft advies uitgebracht en stelt dat het voorstel een legitiem doel dient. De PvdD heeft ook haar reactie op het advies afgerond en daarmee kan het wetsvoorstel naar de Kamer. Marianne Thieme: “Ik ben erg blij dat de Raad van State met ons van mening is dat het voorstel een legitiem maatschappelijk belang nastreeft. Ook stelt de Raad dat er ruimte is voor inperking van de vrijheid van godsdienst als het maatschappelijke belang hiermee gediend wordt. Andere Europese landen als Noorwegen, Denemarken en België hebben gebruik gemaakt van deze ruimte en zijn Nederland al voorgegaan in een verbod op onbedwelmd slachten. Nederland kan hierin niet langer achter blijven.” Ondanks de bevestiging van de Raad van State dat het wetsvoorstel een legitiem maatschappelijk belang dient, adviseert de Raad om het wetsvoorstel te ‘heroverwegen’, omdat de maatschappelijke behoefte aan een verbod op onverdoofd slachten onvoldoende zou zijn aangetoond. Thieme deelt deze mening niet: “Het staat buiten kijf dat onverdoofd slachten groot dierenleed oplevert. Binnen de maatschappij leeft een breed gedragen en groeiende verontwaardiging over dit extra leed. De oproep aan de politiek om hier een einde aan te maken is luid en duidelijk”, zegt Thieme. “Die roep horen we niet alleen vanuit de maatschappij. Ook de NVWA, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Europese vereniging van dierenartsen zijn van mening dat het extra dierenleed door onverdoofd slachten ontoelaatbaar is.” Het wetsvoorstel van Thieme pleit ervoor dat de uitzondering op het wettelijk voorschrift om dieren voorafgaand te verdoven die nu geldt voor halal en koosjer slachten, wordt geschrapt. Het voorstel kent een overgangstermijn van vijf jaar, zodat slachterijen de gelegenheid krijgen om de benodigde aanpassingen te doen. Na deze vijf jaar zullen alle dieren in Nederland worden bedwelmd voordat ze worden geslacht. Plenair debat Met het advies van de Raad van State en de reactie van de Partij voor de Dieren kan het wetsvoorstel nu verder in behandeling worden genomen door de Tweede Kamer. Het voorstel zal eerst schriftelijk worden behandeld waarna het plenaire debat kan plaatsvinden. “Ik kijk uit naar dit debat”, zegt Thieme. “De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen -mens en dier- begint. Een grondrecht zoals de vrijheid van godsdienst is nooit absoluut en moet altijd worden afgewogen tegen andere (grond)rechten en zwaarwegende belangen in de samenleving. De bescherming van dieren tegen vermijdbare pijn en stress is zo’n zwaarwegend belang. Het moet voor een dier niet uit maken welk geloof zijn slachter heeft.” Lees hier de memorie van toelichting n.a.v. advies Raad van State Lees hier de reactie na het advies Raad van State Lees hier het wetsvoorstel

Marianne Thieme: "Stoppen met een dieet gebaseerd op vlees­con­sumptie is goed voor onze planeet"

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-04-2019 00:00

De oprichtster van de eerste partij voor de dieren van de wereld en Kamerlid sinds 2006 in het Nederlandse parlement praat met het publiek na de première van de documentaire '#Powerplant' in Madrid. "Het is een politieke verantwoordelijkheid om subsidies aan de vleesindustrie af te schaffen en een milieuvriendelijke landbouw te ondersteunen." Zo richtte Silvia Barquero, voorzitter van PACMA, zich tot de overvolle zaal van Lazaro Galdiano Museum deze paaszondag. De Pasendagen en de vakantiedagen waren geen excuus voor de tientallen mensen die voor de première van de Nederlandse documentaire #Powerplant kwamen, de vijfde gemakt door de Nicolaas G. Pierson Foundation. Een paar jaar na de veelbekeken Meat the Truth (2007), zet #Powerplant de lijn van die film door, en laat de kijker zich afvragen in welke mate veganistisch eten, eten met respect voor de dierenwereld, een haalbare rem zou kunnen zijn voor klimaatverandering en andere milieuproblemen zoals massale ontbossing en het daaruit voortvloeiende verlies aan biodiversiteit. Barquero riep op om dit probleem te bestrijden door "ons te verplaatsen in hen die lijden en in de nieuwe generaties, niet alleen kijkend naar de volgende verkiezingen" op 28 april. Naast haar, een eregast Tweede Kamerlid sinds 2006 voor de Partij voor de Dieren in Nederland, Marianne Thieme (Nederland, 1972). Oprichter van de eerste dierenpartij in de wereld en de eerste die politieke vertegenwoordiging bereikte, geeft Thieme haar steun aan de Spaanse dierengroep, die bij de verkiezingen van 2016 zonder vertegenwoordiging in het Congres bleef ondanks het feit dat 286.702 stemmen werden behaald. Ze is ook de ster en de director van de documentaire #Powerplant. En zit zich in voor de verdediging van veganisme als een positieve optie voor alle wezens op aarde. Welke effecten heeft de vleesindustrie op het milieu? De vleesindustrie heeft veel effecten, niet alleen op de opwarming van de aarde, maar in alle opzichten. Dieren die massaal gefokt worden in megastallen, bijvoorbeeld, stoten methaangassen uit, die veel giftiger zijn dan koolstofdioxide. Bovendien, om deze dieren te voeden, worden grote akkerbouwvelden aangelegd met ontbossing als gevolg. Naarmate de populatie in de wereld toeneemt en de bevolking meer vlees gaat eten, hebben we drie planeten zoals de onze nodig om dat niveau van consumptie te bereiken. Maar het goede nieuws is dat als we deze velden zouden gebruiken voor andere soorten producten van plantaardige oorsprong, zoals sojabonen of granen, er tot 4.000.000 meer mensen dan tot nu toe kunnen worden gevoed, waardoor we het land kunnen teruggeven aan de natuur. Daarom is de toename van de bevolking op zich een klein probleem. Bovendien is het stoppen met een dieet op basis van vleesconsumptie goed voor onze planeet, voor dieren en voor onze eigen gezondheid. Er zijn veel redenen waarom we onze voeding moeten aanpassen aan een model dat ver van de vleesindustrie is verwijderd. Wanneer we het hebben over maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van de planeet en het dierenwelzijn (het verbruik van plastics verminderen, recyclen, een veganistische consumptie implementeren), worden consumenten vaak verantwoordelijk gehouden als individuen, maar welke verantwoordelijkheden zouden regeringen en instituten moeten nemen om een ​​verandering op macroniveau aan te moedigen? Overheden hebben hierin een essentiële verantwoordelijkheid hierin, naast bedrijven en consumenten zelf. Op dit moment moedigen ze de vleesindustrie aan met steun en subsidies. Ze zijn hypocriet, het is een tegenspraak dat ze mensen berichten sturen over wat ze niet zouden moeten eten en er tegelijk in geld stoppen zodat we meer vlees gaan eten. In het geval van Spanje, als we willen dat dit land geen woestijn wordt, moeten we niet alleen mensen aanmoedigen om het openbaar vervoer te nemen in plaats van de auto, bijvoorbeeld, maar ook de consumptie van duurzame voeding bevorderen. . Soms zijn voedselalternatieven voor vleesconsumptie te duur in economische termen en werpen zo voor veel mensen een drempel op. De documentaire sprak van de mogelijkheid om specifieke belastingtarieven voor vleesproducenten in te voeren (tot 40% in het geval van rundvlees), maar dit soort maatregelen zou ook de meest kwetsbare boeren kunnen treffen. Hoe gaan we om met deze situatie, zodat deze zich niet alleen tot een elite beperkt? De armste mensen financieren nu al de vleesindustrie via de belastingen, wat we al eerder besproken hebben. Maar als we de meest kwetsbare klassen, die over het algemeen minder toegang hebben tot groenten en fruit voor consumptie en die lijden aan een groter aantal aan consumptie gerelateerde ziekten, willen helpen moeten we ons belastingstelsel wijzigen. Vooral het soort belastingen dat we toepassen op onze grondstoffen, zoals olie, in plaats van te hoge belastingtarieven heffen op lonen (in Spanje, de IRPF). Mensen krijgen zo meer koopkracht en zullen dat geld sneller besteden aan goede producten omdat vleesproducten zwaarder worden belast. En dat het niet langer goedkoper is om vervuilende machines te gebruiken, zoals nu. Is deze paradigmaverandering richting een model van ecologische duurzaamheid en consumptie haalbaar binnen het kapitalistische systeem? Het is belangrijk om het kapitalistische systeem in twijfel te trekken, omdat het schadelijk is voor de planeet. De economische crises die we de afgelopen jaren hebben gehad, waar de mensen uiteindelijk hebben moeten betalen om banken en het financiële systeem overeind te houden, zijn veroorzaakt doordat we geld als doel zijn gaan zien, niet alleen als instrument. We moeten dit veranderen. In Nederland is er al een debat over dat we niet alleen moeten kijken naar economische groei als een indicator van welzijn, maar ook andere elementen prioriteit moeten geven, zoals de veiligheid, duurzaamheid of gezondheid van het land. Sommige initiatieven die bedrijven ontplooien, zoals IKEA die de vegan hotdog vercommercialiseert nadat er een schandaal was over paardenvlees in hun gehaktballetjes, zijn dat positieve initiatieven of eindigt dat in averechtse greenwashing? De multinationals veroorzaken veel problemen, dat is het geval. Maar als ze in staat zijn vegetarisch of veganistisch voedsel te verdelen onder veel, veel mensen, is het niet slecht. Het probleem is bijvoorbeeld dat ze belastingen ontwijken die ze moeten betalen. Daarom moeten we ze bestrijden en ze meenemen in een verandering naar verantwoordelijkheid en duurzaamheid, met speciale aandacht voor hoe we hun activiteiten belasten. In de documentaire, sprekend over IKEA, wordt Oscar Wilde genoemd wanneer hij zegt dat "elke heilige een verleden heeft en elke zondaar een toekomst heeft". Natuurlijk moeten we ons ook verzetten tegen verdragen zoals de CETA of het TTIP, die alleen het voordeel van multinationals nastreven. En met betrekking tot dit alles, waarom is het belangrijk dat er politieke partijen special voor dieren zijn met vertegenwoordiging in de politieke gremia? Omdat mensen alleen om zichzelf geven. Natuur en dieren zijn altijd een bijkomstigheid. Maar als we kijken naar de problemen die we als mensen veroorzaken, beseffen we dat we uitermate antropocentrisch zijn, dat we mensen te veel in het centrum van het universum plaatsen. We vergeten de schade die we onze planeet aandoen, ons ‘huis’. We moeten evolueren naar een meer 'eco-centrisch' model dat het ecosysteem centraal stelt. De dierenpartijen maken zich zorgen over alle bewoners van de planeet: mensen en dieren. Traditionele politieke partijen houden zich alleen bezig met menselijke wezens: rijk, arm, christen of wat dan ook, maar ze concentreren zich slechts op één ding. PACMA, in Spanje, is een partij die niet slechts één actiepunt heeft, omdat er met alles en iedereen rekening wordt gehouden. Dit soort partijen kunnen, ook al hebben ze slechts een politieke vertegenwoordiging van één of twee zetels, in de huidige contexten van parlementaire fragmentatie met meerdere middelgrote of kleine partijen, het verschil maken bij coalitieonderhandelingen. In het geval van het Spaanse Congres, zouden ze niet alleen nieuwe ideeën en nieuwe doelen kunnen inbrengen, maar kunnen ze ook de balans doen doorslaan in de richting van een meerderheid om te regeren. In Nederland hebben we een intensieve bio-industrie en we schaden veel dieren in ons land. We denken dat we een zeer goede wetgeving hebben met betrekking tot dierenwelzijn, maar de realiteit is dat het nog ver verwijderd is van echte bescherming. We hebben nog steeds wetten nodig, net als in Spanje, en ze moeten ontwikkeld worden zowel binnen de Europese Unie als in de lidstaten zelf. Dit artikel is verschenen op de Spaanse website Publico: https://www.publico.es/internacional/entrevista-marianne-thieme-marianne-thieme.html

Partij voor de Dieren viert zetel­winst

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-03-2019 00:00

Partij voor de Dieren groeit na Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Voor het eerst heeft de PvdD in alle provincies zetels behaald. Daarmee is de partij nu ook vertegenwoordigd in Drenthe en Zeeland. In alle overige provincies groeide het percentage stemmen, in Limburg resulteerde dit in een verdubbeling in het aantal zetels, van 1 naar 2. Dit betekent dat de partij in de Eerste Kamer groeit van twee naar drie zetels. In de zeven waterschappen waar de Partij voor de Dieren meedeed aan de verkiezingen is ook groei gerealiseerd. In meerdere waterschappen is zetelwinst geboekt. In waterschap Brabantse Delta, waar de partij voor het eerst meedeed, zijn twee zetels behaald. Marianne Thieme: "Ik ben ongelooflijk trots met onze winst in dit politieke slagveld. We groeien door, de coalitie kan niet langer om de Partij voor de Dieren heen. Wij zullen het donkergroene anker zijn om het huidige onduurzame en dieronvriendelijke beleid van koers te veranderen"

"We moeten denken aan het feit dat ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-03-2019 06:16

"We moeten denken aan het feit dat de planeet in crisis is, en we deze moeten redden voor onze kinderen en kleinkinderen." Er zijn partijen voor elk soort mens, maar we moeten áf van het menscentrale kortetermijndenken in de politiek. Het is tijd voor ecologisch denken. Planeetbreed, voor onze aarde en ál haar bewoners. Kies vandaag voor politieke klimaatverandering. Kies Partij voor de Dieren! 🌿🌍🐝

Marianne Thieme was gisteren te gast ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-03-2019 14:21

Marianne Thieme was gisteren te gast bij Koffietijd / 5 Uur Live en vertelde wat we kunnen doen om alle kleine beestjes te helpen! "De politiek moet ophouden met kortetermijn economische belangen steeds maar weer voorop stellen." 💪💚 Bekijk hier meer: https://www.koffietijd.nl/marianne_thieme_op_bezoek

Ben je er nog niet uit wat je gaat ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-03-2019 16:19

Ben je er nog niet uit wat je gaat stemmen woensdag, en krijg je keuzestress van Netflix? Probleem opgelost: #Powerplant, de nieuwe docu van Marianne Thieme staat nu online op YouTube: https://youtu.be/fChFG2cX-8M 👀

"De inkt van de doorrekeningen is ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-03-2019 20:47

"De inkt van de doorrekeningen is nog niet droog of Rutte tovert – vlak voor de verkiezingen - wat groene beloftes uit de hoge hoed. Onuitgewerkt en ongeloofwaardig." Marianne Thieme fileert de verkiezingspraatjes van Rutte III. "Het groenste kabinet ooit", dat de bio-industrie ontziet, massa's aandelen Air France-KLM koopt en inzet op groei van de luchtvaart. Dat moet je niet gedogen, daar moet je je tegen verzetten. Sluit je ook aan bij het groeiend verzet en stem 20 maart Partij voor de Dieren!

'Coalitie ontloopt debat voor verkie­zingen over door­re­ke­ningen klimaat­ak­koord'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 13-03-2019 00:00

Marianne Thieme: “Het Kabinet heeft 502 dagen na haar aantreden nog steeds geen verantwoordelijkheid genomen voor de klimaatcrisis. Sterker nog, ze investeert driekwart miljard euro in KLM-AirFrance en ze geeft jaarlijks miljarden euro’s subsidie aan de fossiele industrie, de landbouw en de luchtvaart. Alleen al de fossiele industrie ontvangt 7,6 miljard euro per jaar, dat is 14.000 euro per minuut. Het wordt tijd dat de vervuiler gaat betalen in plaats van de gewone burger en mensen met een laag inkomen. Het wordt tijd voor politieke klimaatverandering.” Met dit Klimaatakkoord gaat Nederland niet doen wat nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Zelfs als alle 600 maatregelen uit het Klimaatakkoord worden uitgevoerd komen we uit op de opwarming van de aarde van 2 graden. Deze conclusie van de Partij voor de Dieren werd vandaag bevestigd door het PBL en CPB. Het is onontkoombaar dat het kabinet gaat inzetten op de noodzakelijke krimp van de veestapel, luchtvaart en fossiele industrie. Klimaatmars Marianne Thieme: “Afgelopen zondag protesteerden 40.000 mensen tegen het uitblijven van een adequaat klimaatbeleid. Het zelfbenoemde groenste kabinet allertijden blijkt niet in staat maatregelen te nemen, maar schuift de problemen af op en door naar toekomstige generaties” Recent trokken de milieuorganisaties zich terug uit de klimaatonderhandelingen omdat de onderhandelingen omdat de onderhandelingen gevoerd worden met bedrijven die het minst bereid zijn tot een radicaal ander klimaatbeleid dat noodzakelijk is om de doelen van Parijs te alen. Voormalig staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) erkende al in 2004 dat vlees het meest milieubelastende onderdeel is van ons voedselpakket. Als voorzitter van de klimaattafel landbouw kwam hij echter niet met oplossingen om de veestapel te verkleinen en zo de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Marianne Thieme: “In de intensieve veehouderij liggen grote kansen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen via verkleining van de veestapel. Veel van de nu doorberekende plannen voor de landbouw zijn volgens het PBL te onduidelijk om door te kunnen rekenen. De kans is groot dat nog niet eens de helft van de klimaatdoelen voor de landbouw voor 2030 wordt gerealiseerd.”