Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

28 documenten

Het Offerfeest start dit weekend. ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 09-08-2019 10:49

Het Offerfeest start dit weekend. Dat gaat ook dit jaar gepaard met grootschalig en onnodig dierenleed. Door horrortransporten van schapen naar de snikhete golfregio, maar ook door de onverdoofde slacht, waarbij dieren extra stress en pijn ervaren. Marianne Thieme sprak eerder dit jaar met Prinses Alia bint Hussein van Jordanië over wat een verbod op onverdoofd slachten voor de islam betekent. 👉 Ons wetsvoorstel voor een Nederlands verbod ligt klaar om door de Tweede Kamer behandeld te worden. Want het moet voor een dier niet uitmaken welk geloof haar slachter heeft.

29 juli: de voor­raadkast van de Aarde is leeg, de super­markten puilen uit

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-07-2019 00:00

Vandaag op 29 juli zijn de hernieuwbare voorraden die onze planeet ons kan bieden opgesoupeerd. De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Dat mogen we ons aantrekken, want als alle aardbewoners zouden consumeren alsof ze Nederlanders waren, zou Earth Overshoot Day al op 4 mei gevallen zijn. Alles wat we de rest van het jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties. Als voorschot op een steeds onzekerder toekomst. Jaarlijks kruipt de datum waarop onze fair share op is en we verder moeten leven op krediet-zonder-onderpand verder naar voren. In 1970 viel die datum nog op 29 december en hoefden we maar twee dagen ecologisch tekort te overbruggen. Sedertdien valt Earth Overshoot Day elk jaar vroeger. Maar zolang de supermarkten uitpuilen, wil de urgentie van deze boodschap nauwelijks indalen. Er is meer dan genoeg, zo lijkt het, menselijk vernuft zal toekomstige problemen wel oplossen en geen mens lijkt wakker te liggen van dreigende tekorten. Onderzoek van een groep internationale wetenschappers onder leiding van prof. Ron Milo van het Weizman Instituut laat zien dat het mensdom zich gedraagt als een plaag voor al het andere leven op Aarde. Alleen een respectvolle omgang met andere levensvormen op Aarde kan ons een toekomst bieden. We weten dat, maar realiseren het ons kennelijk onvoldoende. Commercieel gefokte kippen vertegenwoordigen inmiddels 70% van alle vogels op onze planeet, nog maar 30% van alle vogels zijn wild. Door de kippen industrie is ten minste de helft van alle kippenrassen verloren gegaan. Daarnaast vormen het buitensporig gebruik van antibiotica en grootschalige besmettingen een groot risico voor de volksgezondheid. De plofkip als symbool van een nieuw tijdperk: het Antropoceen, gedomineerd door de mens. Een tijdperk waarin onze ecologische footprint een zodanige omvang heeft aangenomen dat de grond- en hulpstoffen die de Aarde kan produceren dit jaar vandaag al op zijn. De rest van het jaar leven we op de schouders van de tekorten die het hardst neerslaan bij de allerarmsten en de meest kwetsbare mensen. En ten laste van het welbevinden van dieren, natuur, klimaat en milieu en daarmee ook ten laste van ons eigen welzijn in de nabije toekomst. De extreme hitte van deze zomer is mogelijk slechts een zwakke afspiegeling van wat ons te wachten staat. Een manier van leven die niet alleen ons welzijn, maar zelfs onze overlevingskansen als menselijke soort bedreigt. Het mensdom is zozeer op zichzelf gericht, dat vrijwel alle politieke partijen kortetermijn-mensenbelangen als uitgangspunt hebben. Dieren, natuur en milieu komen pas aan de beurt als alle kortetermijn-mensenwensen zijn vervuld, en dat blijkt zelden het geval. Zelfs in het klimaatakkoord van het zelfbenoemde ‘groenste kabinet ooit’ worden de grootste vervuilers, veehouderij en luchtvaart, vrijgesteld van gedragsverandering. De olifant in de Kamer. Als aardbewoners hebben we alle reden om ons te herbezinnen op onze omgang met dieren, natuur en milieu. Toen Gandhi gevraagd werd wat zijn mening was over de westerse beschaving, zei hij dat hem dat een goed idee zou lijken. Earth Overshoot Day 2019 zou een mooi moment kunnen zijn daarbij stil te staan en de koers ingrijpend te wijzigen. Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer

29 juli: de voor­raadkast van de Aarde is leeg, de super­markten puilen uit

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-07-2019 00:00

Vandaag op 29 juli zijn de hernieuwbare voorraden die onze planeet ons kan bieden opgesoupeerd. De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Dat mogen we ons aantrekken, want als alle aardbewoners zouden consumeren alsof ze Nederlanders waren, zou Earth Overshoot Day al op 4 mei gevallen zijn. Alles wat we de rest van het jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties. Als voorschot op een steeds onzekerder toekomst. Jaarlijks kruipt de datum waarop onze fair share op is en we verder moeten leven op krediet-zonder-onderpand verder naar voren. In 1970 viel die datum nog op 29 december en hoefden we maar twee dagen ecologisch tekort te overbruggen. Sedertdien valt Earth Overshoot Day elk jaar vroeger. Maar zolang de supermarkten uitpuilen, wil de urgentie van deze boodschap nauwelijks indalen. Er is meer dan genoeg, zo lijkt het, menselijk vernuft zal toekomstige problemen wel oplossen en geen mens lijkt wakker te liggen van dreigende tekorten. Onderzoek van een groep internationale wetenschappers onder leiding van prof. Ron Milo van het Weizman Instituut laat zien dat het mensdom zich gedraagt als een plaag voor al het andere leven op Aarde. Alleen een respectvolle omgang met andere levensvormen op Aarde kan ons een toekomst bieden. We weten dat, maar realiseren het ons kennelijk onvoldoende. Commercieel gefokte kippen vertegenwoordigen inmiddels 70% van alle vogels op onze planeet, nog maar 30% van alle vogels zijn wild. Door de kippen industrie is ten minste de helft van alle kippenrassen verloren gegaan. Daarnaast vormen het buitensporig gebruik van antibiotica en grootschalige besmettingen een groot risico voor de volksgezondheid. De plofkip als symbool van een nieuw tijdperk: het Antropoceen, gedomineerd door de mens. Een tijdperk waarin onze ecologische footprint een zodanige omvang heeft aangenomen dat de grond- en hulpstoffen die de Aarde kan produceren dit jaar vandaag al op zijn. De rest van het jaar leven we op de schouders van de tekorten die het hardst neerslaan bij de allerarmsten en de meest kwetsbare mensen. En ten laste van het welbevinden van dieren, natuur, klimaat en milieu en daarmee ook ten laste van ons eigen welzijn in de nabije toekomst. De extreme hitte van deze zomer is mogelijk slechts een zwakke afspiegeling van wat ons te wachten staat. Een manier van leven die niet alleen ons welzijn, maar zelfs onze overlevingskansen als menselijke soort bedreigt. Het mensdom is zozeer op zichzelf gericht, dat vrijwel alle politieke partijen kortetermijn-mensenbelangen als uitgangspunt hebben. Dieren, natuur en milieu komen pas aan de beurt als alle kortetermijn-mensenwensen zijn vervuld, en dat blijkt zelden het geval. Zelfs in het klimaatakkoord van het zelfbenoemde ‘groenste kabinet ooit’ worden de grootste vervuilers, veehouderij en luchtvaart, vrijgesteld van gedragsverandering. De olifant in de Kamer. Als aardbewoners hebben we alle reden om ons te herbezinnen op onze omgang met dieren, natuur en milieu. Toen Gandhi gevraagd werd wat zijn mening was over de westerse beschaving, zei hij dat hem dat een goed idee zou lijken. Earth Overshoot Day 2019 zou een mooi moment kunnen zijn daarbij stil te staan en de koers ingrijpend te wijzigen. Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer

Klimaat­ak­koord: pappen, nathouden en door­schuiven

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-06-2019 00:00

De Partij voor de Dieren is uiterst kritisch op het vrijdag gepresenteerde klimaatakkoord. Het akkoord negeert de gerechtelijke uitspraak in het Urgenda-vonnis, houdt de vervuiler uit de wind en schuift echte maatregelen door naar 2030. “Dit is een klimaatakkoord van het mogelijke, niet van het noodzakelijke. Pappen, nathouden en doorschuiven. De volgende kabinetten mogen het opknappen”, zegt Marianne Thieme “Compromisme leidt al zeker tien jaar tot het vooruitschuiven van dringende maatregelen, waarbij het kabinet als belangrijkste argument hanteert: ‘het moet wel een beetje leuk en betaalbaar blijven’. Daarmee worden onacceptabele risico’s genomen die leiden tot ernstige gevolgen die niet leuk en niet betaalbaar zullen zijn”, vervolgt de partijleider. Bio-industrie Zo blijkt uit het akkoord dat de grote olifant in de Kamer – de krimp van de veehouderij - nog steeds onbespreekbaar is. De aangekondigde stopregeling is voor de PvdD volstrekt onvoldoende. Thieme: “Het enige dat het kabinet nu doet is de veehouderij voor de zoveelste keer extra subsidies toestoppen. Geld voor varkenshouders die toch al wilden stoppen, meer mestfabrieken voor bruine stroom en meer potdichte stallen.” Biomassa Als het aan de Partij voor de Dieren ligt worden de plannen voor biomassacentrales direct geschrapt. In de antwoorden op recente Kamervragen van Marianne Thieme en Femke Merel van Kooten geeft de minister toe dat de kap van bomen in Nederland netto bijdraagt aan de uitstoot van CO2. “Dit kabinet leeft in een biomassabubbel: eerst een paar bomen planten, maar vervolgens overgaan tot massale boskap om de verbrandingsovens te vullen. Daardoor is er uiteindelijk meer uitstoot dan er wordt bespaard. Kolencentrales moeten uiteraard dicht, maar daar moeten geen houtkachels voor in de plaats komen”, stelt Thieme. Mobiliteit Ook als het gaat om vervoer durft het kabinet geen echte keuzes te maken, zoals meer OV, meer fietsen, minder auto’s, meer elektrisch, verlaging maximum snelheid en een definitieve streep door Lelystad Airport. Thieme: “Wel trekt het kabinet geld uit voor campagnes om de bandenspanning beter te controleren. De gebakken lucht van het zelfbenoemde ‘groenste’ kabinet ooit. We blijven met 130 kilometer per uur naar een onverantwoord warme aarde snellen. Maar wel met harder opgepompte banden...” Gebouwde omgeving Over de gebouwde omgeving heeft het lekkende kabinet in de aanloop naar de presentatie een geregisseerde goednieuwsshow naar buiten gebracht. Alsof én de energierekening kan dalen én de CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen door verschuiving van gas naar elektrisch. De Partij voor de Dieren ziet echter geen enkele garantie en geen enkel afrekenbaar doel

Groeiend verzet tegen ramp­zalige Mercosur-deal

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD CDA D66 ChristenUnie Nederland 26-06-2019 00:00

De volledige oppositie heeft zich onder aanvoering van de Partij voor de Dieren tegen het EU-vrijhandelsverdrag met de vier Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay gekeerd. Maar omdat de vier regeringspartijen zich halsstarrig achter de handelsdeal bleven opstellen, werd de motie van Kamerlid Esther Ouwehand net niet aangenomen. Namens de lidstaten van de Europese Unie onderhandelt de Europese Commissie met de Mercosur-landen over een enorm vrijhandelsverdrag. Deze onderhandelingen lopen al twintig jaar. Omdat de termijn van de huidige Europese Commissie bijna afloopt en de Commissie deze deal als een groot prestigeproject beschouwt, wil de Commissie dit handelsverdrag er koste wat kost snel doorheen jagen. Mocht het Mercosur-verdrag er komen, is het het grootste EU-vrijhandelsverdrag ooit. Het verdrag voorziet onder andere in een drastische verlaging van de invoertarieven voor landbouwproducten uit Zuid-Amerika. Hierdoor zal de import van kippenvlees, rundvlees, suiker en andere landbouwproducten uit die landen enorm toenemen. Tegelijkertijd krijgt met name de Europese auto-industrie vrij spel op de Zuid-Amerikaanse markt. De gevolgen voor de Europese landbouw, het Amazonewoud en de wereldwijde klimaatdoelstellingen zullen desastreus zijn. Boeren in met name Ierland en Frankrijk zijn in verzet gekomen, omdat ze (terecht) de oneerlijke concurrentie uit Zuid-Amerika vrezen. Landbouwproducten worden in Zuid-Amerika onder veel lagere standaarden dan in Europa geproduceerd, en kunnen daardoor tegen lage prijzen in Europa verkocht worden. Zo zijn in Brazilië recent 120 soorten landbouwgif toegestaan die in Europa verboden zijn. Sinds kort hebben ook Nederlandse boeren zich tegen de handelsdeal gekeerd. Ontbossing Ook milieuorganisaties hebben zich collectief tegen een handelsverdrag met de Mercosur-landen uitgesproken. Nu al is de landbouwsector verantwoordelijk voor tachtig procent van de ontbossing in Brazilië. Het staat vast dat een verdrag tot meer landbouwactiviteit in Zuid-Amerika gaat leiden, wat verdere ontbossing van het Amazonewoud tot gevolg zal hebben. Dit is niet alleen rampzalig voor de Amazone zelf en voor de mensen en dieren die in het regenwoud wonen en leven, maar zal ook zorgen voor een enorme toename van de CO2-uitstoot. Nederlandse milieu- en boerenbelangenorganisaties hebben dan ook de handen ineen geslagen en hun steun voor de positie van de Partij voor de Dieren uitgesproken. Vanwege de grote gevolgen voor de Europese landbouw en het klimaat hebben de regeringsleiders van Frankrijk, België, Ierland en Polen uitgesproken dat ze zich enorme zorgen maken over de handelsdeal. In reactie daarop spraken zeven andere Europese regeringsleiders, waaronder onze premier Mark Rutte, juist hun steun uit voor een snelle totstandkoming van de deal. Het gaat hierbij vooral om de leiders van landen met een forse auto-industrie, zoals Duitsland, Zweden, Spanje en Tsjechië. In een brief deden Angela Merkel, Mark Rutte en consorten de terechte zorgen van boeren en milieuorganisaties af als ‘populisme’. Reden voor fractievoorzitter Marianne Thieme om Rutte naar de Kamer te roepen. Bij afwezigheid van Rutte was het minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok die de vragen van Thieme beantwoordde. Hij gaf toe dat de productiestandaarden in Zuid-Amerika lager zijn dan in Europa en dat in de Mercosur-deal überhaupt geen afspraken worden opgenomen om de standaarden in Zuid-Amerika te verhogen. Desondanks bleef Blok zijn steun voor het verdrag uitspreken. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken Ook Esther Ouwehand, die al maandenlang de oppositie tegen de Mercosur-deal leidt, is enorm bezorgd. “Als deze deal tot stand komt, kan ons landbouw- en klimaatbeleid bij het grofvuil. Deze handelsdeal zal leiden tot extra import van enorme hoeveelheden plofkip, rundvlees en zwaar bespoten suiker en soja die onder veel lagere standaarden dan in Europa zijn geproduceerd. De ontbossing van het Amazonewoud, die nu al dramatische vormen heeft aangenomen, zal alleen nog maar verder toenemen”, aldus Ouwehand. Bij de stemming over de motie van Ouwehand bleek dat de volledige oppositie zich achter de PvdD schaarde. Maar omdat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zich achter het standpunt van de regering bleven opstellen, haalde de motie het op een haar na niet. Ouwehand: “Het is onbegrijpelijk dat zelfbenoemde boerenpartijen als het CDA en de VVD en zelfbenoemde klimaatpartijen als D66 en de ChristenUnie deze verschrikkelijke handelsdeal steunen. Deze partijen tonen zich nu nog doof voor de luide roep uit de samenleving om de deal te blokkeren, maar het is de vraag hoe lang ze dat nog kunnen volhouden. Een ding staat vast, met vrienden als het CDA en de VVD hebben de boeren geen vijanden meer nodig.” Hoe nu verder? Er zijn nog meerdere gelegenheden om de deal te blokkeren. De verwachting is dat de Europese Commissie en de Mercosur-landen eind deze week tot een akkoord komen. Maar zowel het Europees Parlement als de Europese regeringsleiders moeten dan nog over de deal stemmen. In het Europees Parlement zal Anja Hazekamp namens de PvdD alles in het werk stellen om de deal te blokkeren. Mocht dat niet lukken, dan kunnen ook de Europese regeringsleiders de deal nog dwarsbomen. Zeer waarschijnlijk heeft elke individuele lidstaat, dus ook Nederland, de mogelijkheid om de handelsdeal te blokkeren. De PvdD zet vol in op een klip en klaar ‘nee’ van de Nederlandse regering en zal er alles aan doen om Rutte de 180-graden-draai te laten maken.

De EU staat op het punt haar ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-06-2019 10:32

De EU staat op het punt haar grootste vrijhandelsverdrag uit de geschiedenis te sluiten: de Mercosur-deal met Zuid-Amerikaanse landen, waaronder het Brazilië van Bolsonaro. De EU zet zo haar grenzen wagenwijd open voor spotgoedkope landbouwproducten, zoals plofkippen en rundvlees. Onacceptabel! Vanmiddag stelt Marianne Thieme vragen aan minister Stef Blok en vanaf 15.00 uur stemt de Tweede Kamer over onze motie tegen de deal. Stop Mercosur! ✋⛔️

Marianne Thieme roept Kabinet en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 06-06-2019 11:00

Marianne Thieme roept Kabinet en Kamer op om, net als o.a. Groot-Brittanië en Ierland, de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Om met Greta Thunberg te spreken: 'Handel zoals u in crisis zou doen. Doe alsof het huis in brand staat. Dat staat het namelijk.'

Hoor­zitting over bomenkap in Tweede Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-05-2019 00:00

Op initiatief van de Partij voor de Dieren ging de Tweede Kamer vandaag in gesprek met experts en organisaties over de oorzaken en gevolgen van bomenkap in Nederland. Het Nederlandse bos verdwijnt momenteel (procentueel gezien) in hoger tempo dan in de Amazone. De maatschappelijke bezorgdheid over deze grootschalige bomenkap en over het snel toenemende gebruik van hout als zogenaamd "duurzame energiebron" lieten volgens verschillende sprekers ook zien dat het hoog tijd was dat de Tweede Kamer hierover in gesprek ging. De discussie spitste zich verder toe op de vraag of Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de bossen nog wel met de juiste intenties kunnen beheren, als ze ook geld moeten verdienen aan de bossen, zoals het geval is sinds het kabinet Rutte I. De uitgenodigde sprekers waren: De hoorzitting is hier integraal terug te zien. Lees ook de documentatie van de hoorzitting.

Wets­voorstel verbod op onver­doofd slachten naar Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-05-2019 00:00

Het nieuwe wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een algehele verplichting tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht ligt klaar om door de Tweede Kamer in behandeling te worden genomen. De Raad van State heeft advies uitgebracht en stelt dat het voorstel een legitiem doel dient. De PvdD heeft ook haar reactie op het advies afgerond en daarmee kan het wetsvoorstel naar de Kamer. Marianne Thieme: “Ik ben erg blij dat de Raad van State met ons van mening is dat het voorstel een legitiem maatschappelijk belang nastreeft. Ook stelt de Raad dat er ruimte is voor inperking van de vrijheid van godsdienst als het maatschappelijke belang hiermee gediend wordt. Andere Europese landen als Noorwegen, Denemarken en België hebben gebruik gemaakt van deze ruimte en zijn Nederland al voorgegaan in een verbod op onbedwelmd slachten. Nederland kan hierin niet langer achter blijven.” Ondanks de bevestiging van de Raad van State dat het wetsvoorstel een legitiem maatschappelijk belang dient, adviseert de Raad om het wetsvoorstel te ‘heroverwegen’, omdat de maatschappelijke behoefte aan een verbod op onverdoofd slachten onvoldoende zou zijn aangetoond. Thieme deelt deze mening niet: “Het staat buiten kijf dat onverdoofd slachten groot dierenleed oplevert. Binnen de maatschappij leeft een breed gedragen en groeiende verontwaardiging over dit extra leed. De oproep aan de politiek om hier een einde aan te maken is luid en duidelijk”, zegt Thieme. “Die roep horen we niet alleen vanuit de maatschappij. Ook de NVWA, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Europese vereniging van dierenartsen zijn van mening dat het extra dierenleed door onverdoofd slachten ontoelaatbaar is.” Het wetsvoorstel van Thieme pleit ervoor dat de uitzondering op het wettelijk voorschrift om dieren voorafgaand te verdoven die nu geldt voor halal en koosjer slachten, wordt geschrapt. Het voorstel kent een overgangstermijn van vijf jaar, zodat slachterijen de gelegenheid krijgen om de benodigde aanpassingen te doen. Na deze vijf jaar zullen alle dieren in Nederland worden bedwelmd voordat ze worden geslacht. Plenair debat Met het advies van de Raad van State en de reactie van de Partij voor de Dieren kan het wetsvoorstel nu verder in behandeling worden genomen door de Tweede Kamer. Het voorstel zal eerst schriftelijk worden behandeld waarna het plenaire debat kan plaatsvinden. “Ik kijk uit naar dit debat”, zegt Thieme. “De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen -mens en dier- begint. Een grondrecht zoals de vrijheid van godsdienst is nooit absoluut en moet altijd worden afgewogen tegen andere (grond)rechten en zwaarwegende belangen in de samenleving. De bescherming van dieren tegen vermijdbare pijn en stress is zo’n zwaarwegend belang. Het moet voor een dier niet uit maken welk geloof zijn slachter heeft.” Lees hier de memorie van toelichting n.a.v. advies Raad van State Lees hier de reactie na het advies Raad van State Lees hier het wetsvoorstel

Marianne Thieme: "Stoppen met een dieet gebaseerd op vlees­con­sumptie is goed voor onze planeet"

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-04-2019 00:00

De oprichtster van de eerste partij voor de dieren van de wereld en Kamerlid sinds 2006 in het Nederlandse parlement praat met het publiek na de première van de documentaire '#Powerplant' in Madrid. "Het is een politieke verantwoordelijkheid om subsidies aan de vleesindustrie af te schaffen en een milieuvriendelijke landbouw te ondersteunen." Zo richtte Silvia Barquero, voorzitter van PACMA, zich tot de overvolle zaal van Lazaro Galdiano Museum deze paaszondag. De Pasendagen en de vakantiedagen waren geen excuus voor de tientallen mensen die voor de première van de Nederlandse documentaire #Powerplant kwamen, de vijfde gemakt door de Nicolaas G. Pierson Foundation. Een paar jaar na de veelbekeken Meat the Truth (2007), zet #Powerplant de lijn van die film door, en laat de kijker zich afvragen in welke mate veganistisch eten, eten met respect voor de dierenwereld, een haalbare rem zou kunnen zijn voor klimaatverandering en andere milieuproblemen zoals massale ontbossing en het daaruit voortvloeiende verlies aan biodiversiteit. Barquero riep op om dit probleem te bestrijden door "ons te verplaatsen in hen die lijden en in de nieuwe generaties, niet alleen kijkend naar de volgende verkiezingen" op 28 april. Naast haar, een eregast Tweede Kamerlid sinds 2006 voor de Partij voor de Dieren in Nederland, Marianne Thieme (Nederland, 1972). Oprichter van de eerste dierenpartij in de wereld en de eerste die politieke vertegenwoordiging bereikte, geeft Thieme haar steun aan de Spaanse dierengroep, die bij de verkiezingen van 2016 zonder vertegenwoordiging in het Congres bleef ondanks het feit dat 286.702 stemmen werden behaald. Ze is ook de ster en de director van de documentaire #Powerplant. En zit zich in voor de verdediging van veganisme als een positieve optie voor alle wezens op aarde. Welke effecten heeft de vleesindustrie op het milieu? De vleesindustrie heeft veel effecten, niet alleen op de opwarming van de aarde, maar in alle opzichten. Dieren die massaal gefokt worden in megastallen, bijvoorbeeld, stoten methaangassen uit, die veel giftiger zijn dan koolstofdioxide. Bovendien, om deze dieren te voeden, worden grote akkerbouwvelden aangelegd met ontbossing als gevolg. Naarmate de populatie in de wereld toeneemt en de bevolking meer vlees gaat eten, hebben we drie planeten zoals de onze nodig om dat niveau van consumptie te bereiken. Maar het goede nieuws is dat als we deze velden zouden gebruiken voor andere soorten producten van plantaardige oorsprong, zoals sojabonen of granen, er tot 4.000.000 meer mensen dan tot nu toe kunnen worden gevoed, waardoor we het land kunnen teruggeven aan de natuur. Daarom is de toename van de bevolking op zich een klein probleem. Bovendien is het stoppen met een dieet op basis van vleesconsumptie goed voor onze planeet, voor dieren en voor onze eigen gezondheid. Er zijn veel redenen waarom we onze voeding moeten aanpassen aan een model dat ver van de vleesindustrie is verwijderd. Wanneer we het hebben over maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van de planeet en het dierenwelzijn (het verbruik van plastics verminderen, recyclen, een veganistische consumptie implementeren), worden consumenten vaak verantwoordelijk gehouden als individuen, maar welke verantwoordelijkheden zouden regeringen en instituten moeten nemen om een ​​verandering op macroniveau aan te moedigen? Overheden hebben hierin een essentiële verantwoordelijkheid hierin, naast bedrijven en consumenten zelf. Op dit moment moedigen ze de vleesindustrie aan met steun en subsidies. Ze zijn hypocriet, het is een tegenspraak dat ze mensen berichten sturen over wat ze niet zouden moeten eten en er tegelijk in geld stoppen zodat we meer vlees gaan eten. In het geval van Spanje, als we willen dat dit land geen woestijn wordt, moeten we niet alleen mensen aanmoedigen om het openbaar vervoer te nemen in plaats van de auto, bijvoorbeeld, maar ook de consumptie van duurzame voeding bevorderen. . Soms zijn voedselalternatieven voor vleesconsumptie te duur in economische termen en werpen zo voor veel mensen een drempel op. De documentaire sprak van de mogelijkheid om specifieke belastingtarieven voor vleesproducenten in te voeren (tot 40% in het geval van rundvlees), maar dit soort maatregelen zou ook de meest kwetsbare boeren kunnen treffen. Hoe gaan we om met deze situatie, zodat deze zich niet alleen tot een elite beperkt? De armste mensen financieren nu al de vleesindustrie via de belastingen, wat we al eerder besproken hebben. Maar als we de meest kwetsbare klassen, die over het algemeen minder toegang hebben tot groenten en fruit voor consumptie en die lijden aan een groter aantal aan consumptie gerelateerde ziekten, willen helpen moeten we ons belastingstelsel wijzigen. Vooral het soort belastingen dat we toepassen op onze grondstoffen, zoals olie, in plaats van te hoge belastingtarieven heffen op lonen (in Spanje, de IRPF). Mensen krijgen zo meer koopkracht en zullen dat geld sneller besteden aan goede producten omdat vleesproducten zwaarder worden belast. En dat het niet langer goedkoper is om vervuilende machines te gebruiken, zoals nu. Is deze paradigmaverandering richting een model van ecologische duurzaamheid en consumptie haalbaar binnen het kapitalistische systeem? Het is belangrijk om het kapitalistische systeem in twijfel te trekken, omdat het schadelijk is voor de planeet. De economische crises die we de afgelopen jaren hebben gehad, waar de mensen uiteindelijk hebben moeten betalen om banken en het financiële systeem overeind te houden, zijn veroorzaakt doordat we geld als doel zijn gaan zien, niet alleen als instrument. We moeten dit veranderen. In Nederland is er al een debat over dat we niet alleen moeten kijken naar economische groei als een indicator van welzijn, maar ook andere elementen prioriteit moeten geven, zoals de veiligheid, duurzaamheid of gezondheid van het land. Sommige initiatieven die bedrijven ontplooien, zoals IKEA die de vegan hotdog vercommercialiseert nadat er een schandaal was over paardenvlees in hun gehaktballetjes, zijn dat positieve initiatieven of eindigt dat in averechtse greenwashing? De multinationals veroorzaken veel problemen, dat is het geval. Maar als ze in staat zijn vegetarisch of veganistisch voedsel te verdelen onder veel, veel mensen, is het niet slecht. Het probleem is bijvoorbeeld dat ze belastingen ontwijken die ze moeten betalen. Daarom moeten we ze bestrijden en ze meenemen in een verandering naar verantwoordelijkheid en duurzaamheid, met speciale aandacht voor hoe we hun activiteiten belasten. In de documentaire, sprekend over IKEA, wordt Oscar Wilde genoemd wanneer hij zegt dat "elke heilige een verleden heeft en elke zondaar een toekomst heeft". Natuurlijk moeten we ons ook verzetten tegen verdragen zoals de CETA of het TTIP, die alleen het voordeel van multinationals nastreven. En met betrekking tot dit alles, waarom is het belangrijk dat er politieke partijen special voor dieren zijn met vertegenwoordiging in de politieke gremia? Omdat mensen alleen om zichzelf geven. Natuur en dieren zijn altijd een bijkomstigheid. Maar als we kijken naar de problemen die we als mensen veroorzaken, beseffen we dat we uitermate antropocentrisch zijn, dat we mensen te veel in het centrum van het universum plaatsen. We vergeten de schade die we onze planeet aandoen, ons ‘huis’. We moeten evolueren naar een meer 'eco-centrisch' model dat het ecosysteem centraal stelt. De dierenpartijen maken zich zorgen over alle bewoners van de planeet: mensen en dieren. Traditionele politieke partijen houden zich alleen bezig met menselijke wezens: rijk, arm, christen of wat dan ook, maar ze concentreren zich slechts op één ding. PACMA, in Spanje, is een partij die niet slechts één actiepunt heeft, omdat er met alles en iedereen rekening wordt gehouden. Dit soort partijen kunnen, ook al hebben ze slechts een politieke vertegenwoordiging van één of twee zetels, in de huidige contexten van parlementaire fragmentatie met meerdere middelgrote of kleine partijen, het verschil maken bij coalitieonderhandelingen. In het geval van het Spaanse Congres, zouden ze niet alleen nieuwe ideeën en nieuwe doelen kunnen inbrengen, maar kunnen ze ook de balans doen doorslaan in de richting van een meerderheid om te regeren. In Nederland hebben we een intensieve bio-industrie en we schaden veel dieren in ons land. We denken dat we een zeer goede wetgeving hebben met betrekking tot dierenwelzijn, maar de realiteit is dat het nog ver verwijderd is van echte bescherming. We hebben nog steeds wetten nodig, net als in Spanje, en ze moeten ontwikkeld worden zowel binnen de Europese Unie als in de lidstaten zelf. Dit artikel is verschenen op de Spaanse website Publico: https://www.publico.es/internacional/entrevista-marianne-thieme-marianne-thieme.html