Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

9 documenten

CDA Raalte maakt serieus werk van 75 jaar Democratie

CDA CDA Raalte 13-01-2020 16:06

Zoals burgemeester Martijn Dadema in de nieuwjaarsreceptie al aankondigde gaat de gemeente Raalte serieus werkmaken van 75 jaar vrijheid en democratie. Democratie betekent volksheerschappij, met andere woorden het volk regeert. In het afgelopen jaar is gebleken dat de bevolking van Nederland zich niet meer vertegenwoordigd voelt in de huidige wijze van regeren. De demonstraties op het Malieveld en elders in het land of de toeslagen affaire laten zien dat er een te groot gat is ontstaan met wat er in de samenleving speelt en wat er op politiek vlak wordt geregeld. Daarom wil het CDA Raalte de handschoen voor een hernieuwde democratie graag oppakken. In 2020 wil ze graag de stem van de burgers in gemeente Raalte horen om daar zowel landelijk als lokaal gevolg aan te geven. Dit doet ze om in een drieluik van politieke bijeenkomsten zowel de landelijke - als lokale politici te laten luisteren naar de Raalte bevolking. Tijdens de bijeenkomsten zullen Maurits von Martels, Pieter Omtzigt en Hilde Palland als vertegenwoordigers vanuit de provincie en de lokale CDA fractieleden een inleiding houden over de politieke thema’s waarvoor zij woordvoerder zijn. Daarnaast zal er vanuit het partijbureau een toelichting worden geven over hoe dit voorlopig is opgenomen in de CDA meerjarenvisie “Zij aan Zij”. Daarna zullen zij samen met de aanwezigen in gesprek gaan en de uitkomsten daarvan gebruiken in de nieuwe partijprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien er heel veel onderwerpen te bespreken zullen zijn is er voor gekozen om drie bijeenkomsten te houden. Op de bijeenkomst op 20 januari zal Maurits von Martels de aftrap voor zijn rekening nemen. Hij begint direct met thema’s die op dit moment actueel en hot zijn; de milieu en klimaat vraagstukken rond Pas /PFAS Stikstof, de infrastructuur. Over de al decennia lopende belofte voor het oplossen van de N35 problematiek, de landbouw, de natuur - en voedsel kwaliteit, het sport beleid en de inzet van vrijwilligers. De locale politici Jeroen Neimeijer en Elroy Elshof zullen dit aanvullen met de situatie in Raalte. In juni en november volgen dan de inleiding van Pieter Omtzigt over financiën, pensioenen, (kortingen of kunnen de beloften worden nagekomen), belastingen (Een (ver)draagbare belastingdruk) en Hilde Palland over de arbeidsmarkt, de opvolging in de MKB en de positie van de Z.Z.P.-er. Het CDA nodigt U als lezer van harte uit om ook uw visie te komen delen. De bijeenkomst van 20 januari (aanvang 20:00) wordt gehouden in Zaal Zwanenburg aan de Schoolstraat in Raalte

Kindergemeenteraad Op 19 oktober ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 05-06-2019 14:41

Kindergemeenteraad Op 19 oktober 2017 heeft de fractie van GemeenteBelangen een initiatiefvoorstel ingediend om te starten met een Kindergemeenteraad in Raalte. Na meerdere werkgroep sessies het afgelopen jaar kan de aanmeldingen van de scholen beginnen. De gemeenteraad van Raalte organiseert in 2019 voor de eerste keer een kindergemeenteraad en wel op vrijdag 15 november. Alle scholen uit de gemeente Raalte kunnen hieraan meedoen! Aanmelden kan tot 1 juli aanstaande via: https://www.raalte.nl/kindergemeenteraad Ook is er een film gemaakt waar burgemeester Martijn Dadema laat zien en horen wat de Kindergemeenteraad is en hoe je 2500 euro kunt “winnen” voor het beste plan: https://www.youtube.com/watch?v=MryQ2N92rwk

Burgemeester Martijn Dadema ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 23-03-2019 16:44

Burgemeester Martijn Dadema informateur Waterschap

Vanmorgen in het radioprogramma ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen GroenLinks Raalte 12-01-2019 10:24

Vanmorgen in het radioprogramma Groot Onderhoud was Martijn Dadema te gast. De burgemeester van Raalte is genomineerd voor de titel 'Beste Bestuurder'. Hier terug te luisteren https://www.rtvoost.nl/radio/programma/890/Groot-Onderhoud/aflevering/491644

Ook in de gemeente Raalte wappert de ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 09-01-2019 17:02

Ook in de gemeente Raalte wappert de regenboogvlag🏳️‍🌈

Stem nu opde GroenLinks-burgemeester ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 22-12-2018 21:33

Stem nu opde GroenLinks-burgemeester van Gemeente Raalte Martijn Dadema - Burgemeester Raalte/Martijn Dadema als beste bestuurder via http://www.bestebestuurder.nl/

Gemeente RaalteVanavond is de nieuwe ...

BurgerBelangen BurgerBelangen Raalte 30-03-2018 14:24

Installatie van de nieuwe ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 29-03-2018 18:38

Installatie van de nieuwe gemeenteraad door burgemeester Martijn Dadema, GroenLinks Raalte neemt vanavond officieel haar zetel in.