Nieuws van politieke partijen in Raalte over CDA inzichtelijk

5 documenten

Niet wij of zij, maar zij aan zij met Maurits von Martels

CDA CDA Raalte 13-01-2020 19:02

CDA Raalte organiseerteen discussieavond over het toekomstperspectief voor Nederland in 2030 met de focus op Salland en onze landbouw in 2030. Sallands Tweede Kamerlid Maurits von Martels en André Poortman en Jan Dijkman van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA gaan in gesprek met leden en geïnteresseerden over het veelbesproken discussiestuk ‘Zij aan Zij’. Dit is het discussiestuk van het Wetenschappelijk instituut van het CDA over de drie noodzakelijke vernieuwingen voor Nederland: Van ratrace naar relaties, van regelzucht naar ruimte voor inwoners en van winst naar waarden.De heren Von Martels, Poortman en Dijkman gaan onder leiding van de CDA Dialoogmakers graag met u in discussie over de vraag:Wat voor Nederland wil jij doorgeven aan de volgende generatie? Wordt Nederland een land waar de hardste schreeuwer wint? Of wordt Nederland een land waar we rekening houden met elkaar, een land met waarden en normen?Uiteraard kunt u tijdens de avond met Von Martels ook in gesprek over zijn aandachtsgebieden: stikstof beleid en PFAS, Natura 2000 gebieden en uiteraard dé N35. Aansluitend aan de discussieavond kunt u onder het genot van een drankje napraten. De avond is op maandag 20 januari om 20:00 uur in Brasserie Zwakenberg te Raalte. Het hele discussiestuk ‘Zij aan Zij’ is te lezen via https://www.cda.nl/zij-aan-zij/

CDA Raalte maakt serieus werk van 75 jaar Democratie

CDA CDA Raalte 13-01-2020 16:06

Zoals burgemeester Martijn Dadema in de nieuwjaarsreceptie al aankondigde gaat de gemeente Raalte serieus werkmaken van 75 jaar vrijheid en democratie. Democratie betekent volksheerschappij, met andere woorden het volk regeert. In het afgelopen jaar is gebleken dat de bevolking van Nederland zich niet meer vertegenwoordigd voelt in de huidige wijze van regeren. De demonstraties op het Malieveld en elders in het land of de toeslagen affaire laten zien dat er een te groot gat is ontstaan met wat er in de samenleving speelt en wat er op politiek vlak wordt geregeld. Daarom wil het CDA Raalte de handschoen voor een hernieuwde democratie graag oppakken. In 2020 wil ze graag de stem van de burgers in gemeente Raalte horen om daar zowel landelijk als lokaal gevolg aan te geven. Dit doet ze om in een drieluik van politieke bijeenkomsten zowel de landelijke - als lokale politici te laten luisteren naar de Raalte bevolking. Tijdens de bijeenkomsten zullen Maurits von Martels, Pieter Omtzigt en Hilde Palland als vertegenwoordigers vanuit de provincie en de lokale CDA fractieleden een inleiding houden over de politieke thema’s waarvoor zij woordvoerder zijn. Daarnaast zal er vanuit het partijbureau een toelichting worden geven over hoe dit voorlopig is opgenomen in de CDA meerjarenvisie “Zij aan Zij”. Daarna zullen zij samen met de aanwezigen in gesprek gaan en de uitkomsten daarvan gebruiken in de nieuwe partijprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien er heel veel onderwerpen te bespreken zullen zijn is er voor gekozen om drie bijeenkomsten te houden. Op de bijeenkomst op 20 januari zal Maurits von Martels de aftrap voor zijn rekening nemen. Hij begint direct met thema’s die op dit moment actueel en hot zijn; de milieu en klimaat vraagstukken rond Pas /PFAS Stikstof, de infrastructuur. Over de al decennia lopende belofte voor het oplossen van de N35 problematiek, de landbouw, de natuur - en voedsel kwaliteit, het sport beleid en de inzet van vrijwilligers. De locale politici Jeroen Neimeijer en Elroy Elshof zullen dit aanvullen met de situatie in Raalte. In juni en november volgen dan de inleiding van Pieter Omtzigt over financiën, pensioenen, (kortingen of kunnen de beloften worden nagekomen), belastingen (Een (ver)draagbare belastingdruk) en Hilde Palland over de arbeidsmarkt, de opvolging in de MKB en de positie van de Z.Z.P.-er. Het CDA nodigt U als lezer van harte uit om ook uw visie te komen delen. De bijeenkomst van 20 januari (aanvang 20:00) wordt gehouden in Zaal Zwanenburg aan de Schoolstraat in Raalte

Maurits von Martels heeft z'n blik op blik!

CDA CDA Raalte 13-03-2018 10:05

Maurits von Martels aan de lunch bij melkveebedrijf Harink te Heino Op uitnodiging van kandidaat raadslid Jeroen Neimeijer heeft Maurits von Martels een bedrijfsbezoek gebracht aan het melkveebedrijf Harink te Heino. Naast afvaardiging CDA Raalte waren ook LTO Salland en andere vertegenwoordigers van de agrarische sector die ook nauw verwant zijn met natuurontwikkelingen in het gebied. Over verschillende onderwerpen werd gesproken waaronder de statiegeld alliantie, deze week staat het op de agenda van de 2e kamer, de minister gaat wel voor de plastic variant maar heeft geen oog voor blik. Maurits von Martels heeft zijn “blik” gericht op blik en zal zich hiervoor hard maken. Ontwikkelingen in de natuur, het agrarisch bedrijfsleven en de maatschappelijke beeldvorming komen door verbinding van lokale, provinciale en landelijke politiek beter naar voren. Maurits is volksvertegenwoordiger binnen de Tweede Kamer zoals de lokale raadsleden dit voor de plaatselijke gemeente zijn. Samenwerking werkt en loont!

Lokale "CDA-held” uit Dalfsen verrijkt Tweede Kamer met boerenverstand!

CDA CDA Raalte 27-08-2017 12:35

Op maandagavond 10 juli 2017 tijdens een open en interactieve CDA Raalte bijeenkomst bij recreatiebedrijf de Maathoeve aan de Witteveensweg 23 in Heeten beleeft Maurits von Martels “één van zijn mooiste avonden”! Ons CDA Tweede Kamerlid uit Dalfsen vertelt over zijn ervaringen “100 dagen boerenverstand in de Tweede Kamer”, maar wil vooral luisteren wat er bij de mensen leeft… Zeer scherpe en kritische vragen worden aan Maurits von Martels gesteld door Dick Assink en Toon Metz: “Is de slogan ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer” aan een niet-agrariër uit te leggen?” “Heeft de N35 een eigen Tweede Kamerlid nodig?”“Hoe denk je de omslag van te veel focus op de Randstad in relatie tot je eigen portefeuille te kunnen beïnvloeden?” Op de vraag van Toon Metz hoe de omslag van overmatige focus op de Randstad hersteld kan worden antwoordt Maurits von Martels gepassioneerd: “verandering is een langzaam proces met een lange adem”. Hij benadrukt dat een duidelijke visie van belang is om met andere partijen vanuit de gedeelde waarden naar oplossingen te zoeken. Duurzaamheid als waarde zit bijvoorbeeld bij het CDA geworteld als rentmeesterschap (één van de vier uitgangspunten van het CDA)! Duurzaamheid bij het CDA geworteld als rentmeesterschap! Maurits von Martels antwoord enthousiast op de vraag van Dick Assink, dat hij als CDA Tweede Kamerlid met en naast zijn portefeuilles regionale accenten legt bij bijvoorbeeld de vliegroutes Lelystad airport en de N35. Op de tweede vraag van Dick Assink of ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer” aan een niet-agrariër uit te leggen is?” geeft Maurits von Martels glashelder aan: “meer boerenverstand is juist bij de jeugd aangeslagen”. Het gaat er bij meer boerenverstand om, dat juist feiten en niet beelden leidend zijn en uiteraard is de slogan “niet in beton gegoten”! Dick Assink en Toon Metz winnaars van de “Meet & Greet” met Maurits von Martels Aan het eind van de open en interactieve CDA Raalte bijeenkomst ontboezemt Maurits von Martels zijn motivatie om in de politiek actief te zijn. Hij vertelt: “Als er zaken niet goed gaan kun je geërgerd aan de zijlijn staan roepen of kun je je als raadslid verkiesbaar stellen en constructief meedoen om een oplossing te vinden!”. Kandidaat zijn voor een lokale partij als het CDA Raalte of Dalfsen heeft daarbij nog de grote plus van de “verbinding” naar de provinciale, landelijke en Europese partijgenoten. Maurits von Martels steunt daarom Salland in “Den Haag” en Maurits von Martels kan Salland vragen om ondersteuning in “Den Haag”! Constructief verkiesbaar stellen als raadslid of boe roepen vanaf de zijlijn? Kortom: mensen die niet geweest zijn hebben wat gemist en bijeenkomsten als deze “smaken” naar meer! CDA Raalte, 10 juli 2017

Wat is er veranderd na “100 dagen boerenverstand in de Tweede Kamer?”

CDA CDA Raalte 19-06-2017 15:57

Hij stond op plek 44 op de kandidatenlijst, maar kwam met maar liefst ruim 21.000 voorkeursstemmen in de Kamer! Zijn slogan was: ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer'. Als melkveehouder en wethouder in de gemeente Dalfsen nu CDA Tweede Kamer woordvoerder: spoor, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierproeven, gastvrijheidseconomie, toerisme, milieu, externe veiligheid en biobrandstoffen. Tijdens het open gesprek en de interactieve bijeenkomst met publiek op maandagavond 10 juli 2017 vanaf 20.30 uur zal “onze Maurits von Martels” vragen beantwoorden als: 1. Wat is er en zal er nog veranderen na “100 dagen boerenverstand in de Tweede Kamer?” 2. Heb je Mark Rutte al gesproken en dé 1.000 euro gekregen? 3. Hoe ondersteunt Maurits Salland in “Den Haag” en hoe kan Salland Maurits in “Den Haag” steunen? Deze avond zal plaatsvinden bij Recreatiebedrijf de Maathoeve in Heeten. Heeft u nu zelf al vragen aan CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels om 10 juli te stellen, dan kunt u deze mailen naar info@cdaraalte.com. De beste vraag zal worden beloond met een “Meet & Greet” met Maurits von Martels en het stellen van de vraag tijdens de bijeenkomst! Let op: voor leden begint de avond al om 19.30 met de Algemene Ledenvergadering! Kortom, een niet te missen avond! Introducees zijn uiteraard van harte welkom. Wij verzoeken u vriendelijk om u digitaal via het formulier http://bit.ly/MauritsVonMartels aan te melden. Wij hopen u van harte te ontmoeten, namens fractie en bestuur van CDA-afdeling Raalte. De agenda voor deze avond is hier te dowloaden Het verslag van de vorige ALV is hier te downloaden Het verslag van de ALV van 01-06-2016 is hier te downloaden Het finaciële gedeelte is op aanvraag beschikbaar. Tevens hebben de leden van CDA Raalte deze ook via de mail reeds ontvangen.