Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

12 documenten

Maatregelen stikstofproblematiek neemt zorgen niet weg

CDA CDA Dinkelland 03-05-2020 07:48

De maatregelen die landbouwminister Schouten heeft aangekondigd om de stikstofproblematiek structureel aan te pakken roept bij het CDA veel vragen op. ‘’Onze zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen en het voortbestaan van boerenbedrijven zijn met deze maatregelen niet weggenomen’’, vinden Jeannette Paus-Weersink, Arie Mentink en Henry Fox van CDA Dinkelland. Zaterdag 2 mei hebben zij deelgenomen aan de digitale bijeenkomst van CDA Overijssel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de Kamerbriefdie Carola Schouten, minister van Landbouw, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij maatregelen aankondigt om uit de stikstofimpasse te komen. Samenwerking van gemeentelijk tot Europees niveau CDA-landbouwwoordvoerders Maurits von Martels in de Tweede Kamer en Karin van der Toorn in de Provinciale Staten van Overijssel gaven een reactie op deze brief. CDA'ers op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau brachten hun voortdurende inzet op dit onderwerp naar voren. De brede gedeelde conclusie is dat de aangekondigde maatregelen de onzekerheden van inwoners en agrariërs niet wegnemen. Bij intensivering of aanwijzing van meer Natura2000-gebieden komt de leefbaarheid in de kleine kernen en ontwikkeling van ondernemers op het platteland in de knel. Maatregelen haalbaar en betaalbaar De CDA-fractie in Dinkelland heeft in het digitale overleg nogmaals duidelijk gemaakt dat er streefwaarden moeten komen voor de depositie op de Natura2000-gebieden waar de doelen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de depositie vanuit Duitsland. Dit vraagt om een herijking van de Natura2000-gebieden in de gemeente Dinkelland. Zoals de gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort, omdat de depositie uit Duitsland van deze natuurgebieden zodanig is dat de Natura2000-doelen niet realiseerbaar zijn. Deze en tal van andere vragen vanuit de Overijsselse CDA’ers kreeg Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) mee als input voor het Kamerdebat dat binnenkort over de aangekondigde maatregelen wordt gevoerd. Met meer draagvlak en meer perspectief bij de agrarische sector kan efficiënter aan stikstofreductie worden gewerkt.Het uitgangspunt moet volgens de christendemocraten van de deelnemende gemeenten zijn dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat er oog is voor de menselijke maat en het toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom Natura2000-gebieden. Deze gezinnen leven en werken nu veelal in onzekerheid. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? CDA Dinkelland gaat graag het gesprek aan. U kunt een e-mail sturen naar Jeannette Paus (j.paus@dinkelland.nl), Arie Mentink (a.mentink@dinkelland.nl) of Henry Fox (h.fox@dinkelland.nl).

Maatregelen stikstofproblematiek neemt zorgen niet weg

CDA CDA Dinkelland 03-05-2020 07:48

De maatregelen die landbouwminister Schouten heeft aangekondigd om de stikstofproblematiek structureel aan te pakken roept bij het CDA veel vragen op. ‘’Onze zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen en het voortbestaan van boerenbedrijven zijn met deze maatregelen niet weggenomen’’, vinden Jeannette Paus-Weersink, Arie Mentink en Henry Fox van CDA Dinkelland. Zaterdag 2 mei hebben zij deelgenomen aan de digitale bijeenkomst van CDA Overijssel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de Kamerbriefdie Carola Schouten, minister van Landbouw, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij maatregelen aankondigt om uit de stikstofimpasse te komen. Samenwerking van gemeentelijk tot Europees niveau CDA-landbouwwoordvoerders Maurits von Martels in de Tweede Kamer en Karin van der Toorn in de Provinciale Staten van Overijssel gaven een reactie op deze brief. CDA'ers op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau brachten hun voortdurende inzet op dit onderwerp naar voren. De brede gedeelde conclusie is dat de aangekondigde maatregelen de onzekerheden van inwoners en agrariërs niet wegnemen. Bij intensivering of aanwijzing van meer Natura2000-gebieden komt de leefbaarheid in de kleine kernen en ontwikkeling van ondernemers op het platteland in de knel. Maatregelen haalbaar en betaalbaar De CDA-fractie in Dinkelland heeft in het digitale overleg nogmaals duidelijk gemaakt dat er streefwaarden moeten komen voor de depositie op de Natura2000-gebieden waar de doelen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de depositie vanuit Duitsland. Dit vraagt om een herijking van de Natura2000-gebieden in de gemeente Dinkelland. Zoals de gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort, omdat de depositie uit Duitsland van deze natuurgebieden zodanig is dat de Natura2000-doelen niet realiseerbaar zijn. Deze en tal van andere vragen vanuit de Overijsselse CDA’ers kreeg Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) mee als input voor het Kamerdebat dat binnenkort over de aangekondigde maatregelen wordt gevoerd. Met meer draagvlak en meer perspectief bij de agrarische sector kan efficiënter aan stikstofreductie worden gewerkt.Het uitgangspunt moet volgens de christendemocraten van de deelnemende gemeenten zijn dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat er oog is voor de menselijke maat en het toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom Natura2000-gebieden. Deze gezinnen leven en werken nu veelal in onzekerheid. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? CDA Dinkelland gaat graag het gesprek aan. U kunt een e-mail sturen naar Jeannette Paus (j.paus@dinkelland.nl), Arie Mentink (a.mentink@dinkelland.nl) of Henry Fox (h.fox@dinkelland.nl).

Niet wij of zij, maar zij aan zij met Maurits von Martels

CDA CDA Raalte 13-01-2020 19:02

CDA Raalte organiseerteen discussieavond over het toekomstperspectief voor Nederland in 2030 met de focus op Salland en onze landbouw in 2030. Sallands Tweede Kamerlid Maurits von Martels en André Poortman en Jan Dijkman van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA gaan in gesprek met leden en geïnteresseerden over het veelbesproken discussiestuk ‘Zij aan Zij’. Dit is het discussiestuk van het Wetenschappelijk instituut van het CDA over de drie noodzakelijke vernieuwingen voor Nederland: Van ratrace naar relaties, van regelzucht naar ruimte voor inwoners en van winst naar waarden.De heren Von Martels, Poortman en Dijkman gaan onder leiding van de CDA Dialoogmakers graag met u in discussie over de vraag:Wat voor Nederland wil jij doorgeven aan de volgende generatie? Wordt Nederland een land waar de hardste schreeuwer wint? Of wordt Nederland een land waar we rekening houden met elkaar, een land met waarden en normen?Uiteraard kunt u tijdens de avond met Von Martels ook in gesprek over zijn aandachtsgebieden: stikstof beleid en PFAS, Natura 2000 gebieden en uiteraard dé N35. Aansluitend aan de discussieavond kunt u onder het genot van een drankje napraten. De avond is op maandag 20 januari om 20:00 uur in Brasserie Zwakenberg te Raalte. Het hele discussiestuk ‘Zij aan Zij’ is te lezen via https://www.cda.nl/zij-aan-zij/

CDA in gesprek met ondernemers over stikstofcrisis

CDA CDA Dinkelland 18-11-2019 20:48

Afgelopen zaterdag is het CDA op bezoek geweest bij Loonbedrijf Wassink in Breklenkamp. De middag stond in het teken van de gevolgen van de PFAS- en stikstofproblematiek. Familie Wassink ontving Tweede Kamerlid Maurits von Martels, Statenleden Karin van der Toorn en Bouwien Rutten, en het CDA Dinkelland op hun bedrijf. Het gesprek stond in het teken van Natura2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld met een brede invalshoek voor de problemen die er spelen rond dit soort gebieden. Raymond Niehof trapte het gesprek af. Hij is lid van het gebiedsproces. ‘’In Nederland worden er maatregelen getroffen om de natuur te versterken, terwijl er net over de grens in Duitsland een varkensstal wordt gebouwd.’’ Uit cijfers van de provincie blijkt dat meer dan 60 procent van de stikstof dat neerslaat in Bergvennen & Brecklenkampse Veld uit Duitsland komt. ‘’Dat is niet uit te leggen’’, vindt Tweede Kamerlid Maurits von Martels. Maarten Zwiep (melkveehouder), Martin Niehof (aannemer), Denise Stadman (Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp) en Stefan Wassink (loonwerker) nemen de CDA-volksvertegenwoordigers mee in de gevolgen voor hun onderneming. ‘’Veel bedrijven hebben werk in de landbouwsector, daarom zijn wij ook meegegroeid met de wet- en regelgeving’’, legt Martin Niehof uit. ‘’Maar zijn de investeringen nu voor niets geweest, als blijkt dat er straks bijna geen agrarische bedrijven meer in Dinkelland kunnen bestaan?’’ Daarnaast staat de leefbaarheid in de dorpen onder druk. De medewerkers van de ondernemers wonen in de buurt. Zij en hun gezinnen worden ook getroffen, geeft Niehof aan. ‘’Meer boerenverstand in de politiek is actueler dan ooit’’, zei Maurits von Martels. Als Tweede Kamerlid (CDA) is hij sinds kort woordvoerder op natuur en milieu. ‘’In Europees verband hebben we afgesproken om de natuur te beschermen, alleen zijn wij gaan tuinieren in ons eigen beleid. We zijn te ver gegaan.’’ Von Martels vindt het goed dat de minister heeft toegezegd te gaan praten in Brussel om te kijken of alle Natura2000 gebieden de beschermde status moeten houden. Het is een misvatting dat wanneer een natuurgebied wordt onttrokken aan het Natura2000, de natuur niet meer wordt beschermd. ‘’Naast dat we boeren moeten ondersteunen om emissie te reduceren, moet er kritisch worden gekeken naar het aantal Natura2000 gebieden.’’ Statenlid Karin van der Toorn hekelt de huidige wet- en regelgeving. ‘’Wanneer een boer wil innoveren om emissie te reduceren, denk bijvoorbeeld aan emissiearme vloeren, dan wordt hij of zij afgestraft, omdat dan dierrechten worden afgenomen. Als een boer een conventionele stal bouwt, met meer stikstofemissie, dan is een vergunning nog wel mogelijk. Dat is niet te begrijpen’’, stelt ze. Zij blijft zich inzetten om innovatie te belonen en gedwongen sluitingen te voorkomen. ‘’Deze crisis raakt meer dan alleen de agrarische sector. Het heeft effect op onze leefbaarheid en natuurbeheer. Samen met het landelijke en provinciale CDA blijven we ons hard maken voor een eerlijker beleid voor boeren en burgers’’, stelt CDA-commissielid Henry Fox. Hij zegt blij te zijn met de oproep van het CDA Dinkelland dat door Burgerbelangen Dinkelland en VVD Dinkelland gesteund wordt tegen de gedwongen sluiting van boerenbedrijven en voor het behouden en belonen van innovatie in de agrarische sector. ‘’Geen leefbare kern zonder leefbaar buitengebied.’’

CDA: Zo snel mogelijk een stikstof-crisislijn!

CDA CDA Duiven 12-10-2019 16:24

Afgelopen week vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaats. Namens het CDA benadrukten woordvoerders Jaco Geurts (landbouw) en Maurits von Martels (tuinbouw, visserij & natuur) daarbij de waarde van ons eigen voedsel, onze innovatieve agrarische sector, het belang van een eerlijke prijs en een sterkere verbinding tussen stad en platteland. Maar ook eisten zij meer duidelijkheid van het kabinet als het gaat om de aanpak van het stikstof-probleem, waardoor ondernemers terecht met veel vragen zitten. Het grote en unieke boerenprotest van vorige week in Den Haag kon geen duidelijker signaal afgeven als het gaat om deze belangrijke thema’s.Stikstof-crisislijnOp voorstel van het CDA opent het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanstaande maandag een stikstof-crisislijn waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Er is veel urgentie geboden bij een centraal informatiepunt waar iedereen terecht kan voor meer duidelijkheid.Jaco Geurts:"Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het stikstofbeleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”Het Ministerie moet ervoor zorgen dat bij de crisislijn ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die (mogelijk) geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.Jaco Geurts:‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet zal dwingen te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat terecht nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’‘Meten is weten’Wat het CDA betreft zijn er nog veel onzekerheden bij het onderbouwen van beleid ten aanzien van stikstofgevoelige natuur. ‘Meten is weten’, hoort het credo te zijn van dit kabinet. Het CDA vindt dat er geen onduidelijkheid mag bestaan over het rekenmodel dat het RIVM hierbij gebruikt. Zeker bij zulke belangrijke beslissingen over de toekomst van ons land is transparantie van groot belang. Dat is ingewikkeld, omdat we een klein landje zijn met veel economische activiteiten. Daarbij willen we ook onze natuur beschermen.Daarom heeft Jaco Geurts bij de begroting voorgesteld om samen met de Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, andere kennisinstituten in onze buurlanden en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden. En het rekenmodel extra te valideren, zodat er voor de langere termijn meer zekerheid geboden wordt en onrust kan worden weggenomen. Tot slot riep Geurts de minister op om heel snel met landbouworganisaties in gesprek te gaan om de onduidelijkheden en onzekerheden die er zijn, uit de wereld te helpen.Waardering agrarische sector & ons eigen voedselMaurits von Martels en Jaco Geurts toonden allebei aan hoe groot de economische kracht is van onze boeren, tuinders en vissers. En dat zij daarom de waardering horen te krijgen die ze van ons allemaal verdienen. Veel mensen stoppen hun boodschappenmandje vol tegen lage prijzen, zonder na te denken hoe het voedsel wordt geproduceerd. Het is hard nodig dat de verbinding tussen stad en platteland verbeterd wordt. Het CDA is blij met de initiatieven die de minister daartoe onderneemt. Dat kan tevens bijdragen aan betere verdienmodellen voor boeren, zoals ook betoogd in de initiatiefnota van Jaco Geurts over een eerlijke boterham.Von Martels pleitte in dat kader o.a. voor extra ondersteuning aan de innovatieve glastuinbouw, om de sector te helpen zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en nationale belemmeringen uit de weg te ruimen.Maurits von Martels: “De glastuinbouw is met 28 miljard aan toegevoegde waarde de koploper. Zo veel innovatie, zo kundig georganiseerd management en steeds zuiniger en duurzamer omgaan met hulpbronnen zijn voorbeelden voor andere sectoren en de rest van de wereld. De Nederlandse tuinbouwsector exporteert naar 150 landen etenswaren, bloemen, planten, zaden en nog veel meer. De tuinbouw levert ook een hele belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie.”Jaco Geurts noemde bij de waardering van ons voedsel als voorbeeld het eigen Tweede Kamerrestaurant, waar allerlei drankjes uit verre landen wordt geïmporteerd: “Wat is er duurzaam aan water met een smaakje uit Taiwan? Dat heeft een aardige reis gehad. We kunnen beter het goede voorbeeld geven, en perensap uit de Betuwe halen!”Wat niet bijdraagt aan waardering voor onze voedselproducenten, zijn acties van dierenrechten-extremisten die op criminele wijze stallen van boeren bezetten. Zoals bij een varkenshouder in Boxtel is gebeurd. Of inbreken voor illegale filmopnames. Daarom wil het CDA een wetsvoorstel indienen om deze acties zwaarder te straffen.Tot slot wordt het hoog tijd dat het kabinet snel aan de slag gaat met de maatregelen uit het Regeerakkoord, die bijdragen aan een beter verdienmodel voor agrariërs. Onder andere het fonds voor jonge boeren, de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en wetgeving om de positie van de boeren in de keten te versterken. Het is hoog tijd dat vaart gemaakt wordt.

CDA: Zo snel mogelijk een stikstof-crisislijn

CDA CDA Zuid-Holland 12-10-2019 04:29

Afgelopen week vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaats. Namens het CDA benadrukten woordvoerders Jaco Geurts (landbouw) en Maurits von Martels (tuinbouw, visserij & natuur) daarbij de waarde van ons eigen voedsel, onze innovatieve agrarische sector, het belang van een eerlijke prijs en een sterkere verbinding tussen stad en platteland. Maar ook eisten zij meer duidelijkheid van het kabinet als het gaat om de aanpak van het stikstof-probleem, waardoor ondernemers terecht met veel vragen zitten. Het grote en unieke boerenprotest van vorige week in Den Haag kon geen duidelijker signaal afgeven als het gaat om deze belangrijke thema’s.Stikstof-crisislijnOp voorstel van het CDA opent het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanstaande maandag een stikstof-crisislijn waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Er is veel urgentie geboden bij een centraal informatiepunt waar iedereen terecht kan voor meer duidelijkheid.Jaco Geurts: "Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het stikstofbeleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”Het Ministerie moet ervoor zorgen dat bij de crisislijn ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die (mogelijk) geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.Jaco Geurts: ‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet zal dwingen te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat terecht nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’‘Meten is weten’Wat het CDA betreft zijn er nog veel onzekerheden bij het onderbouwen van beleid ten aanzien van stikstofgevoelige natuur. ‘Meten is weten’, hoort het credo te zijn van dit kabinet. Het CDA vindt dat er geen onduidelijkheid mag bestaan over het rekenmodel dat het RIVM hierbij gebruikt. Zeker bij zulke belangrijke beslissingen over de toekomst van ons land is transparantie van groot belang. Dat is ingewikkeld, omdat we een klein landje zijn met veel economische activiteiten. Daarbij willen we ook onze natuur beschermen.Daarom heeft Jaco Geurts bij de begroting voorgesteld om samen met de Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, andere kennisinstituten in onze buurlanden en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden. En het rekenmodel extra te valideren, zodat er voor de langere termijn meer zekerheid geboden wordt en onrust kan worden weggenomen. Tot slot riep Geurts de minister op om heel snel met landbouworganisaties in gesprek te gaan om de onduidelijkheden en onzekerheden die er zijn, uit de wereld te helpen.Waardering agrarische sector & ons eigen voedselMaurits von Martels en Jaco Geurts toonden allebei aan hoe groot de economische kracht is van onze boeren, tuinders en vissers. En dat zij daarom de waardering horen te krijgen die ze van ons allemaal verdienen. Veel mensen stoppen hun boodschappenmandje vol tegen lage prijzen, zonder na te denken hoe het voedsel wordt geproduceerd. Het is hard nodig dat de verbinding tussen stad en platteland verbeterd wordt. Het CDA is blij met de initiatieven die de minister daartoe onderneemt. Dat kan tevens bijdragen aan betere verdienmodellen voor boeren, zoals ook betoogd in de initiatiefnota van Jaco Geurts over een eerlijke boterham. Von Martels pleitte in dat kader o.a. voor extra ondersteuning aan de innovatieve glastuinbouw, om de sector te helpen zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en nationale belemmeringen uit de weg te ruimen. Maurits von Martels: “De glastuinbouw is met 28 miljard aan toegevoegde waarde de koploper. Zo veel innovatie, zo kundig georganiseerd management en steeds zuiniger en duurzamer omgaan met hulpbronnen zijn voorbeelden voor andere sectoren en de rest van de wereld. De Nederlandse tuinbouwsector exporteert naar 150 landen etenswaren, bloemen, planten, zaden en nog veel meer. De tuinbouw levert ook een hele belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie.”Jaco Geurts noemde bij de waardering van ons voedsel als voorbeeld het eigen Tweede Kamerrestaurant, waar allerlei drankjes uit verre landen wordt geïmporteerd: “Wat is er duurzaam aan water met een smaakje uit Taiwan? Dat heeft een aardige reis gehad. We kunnen beter het goede voorbeeld geven, en perensap uit de Betuwe halen!”Wat niet bijdraagt aan waardering voor onze voedselproducenten, zijn acties van dierenrechten-extremisten die op criminele wijze stallen van boeren bezetten. Zoals bij een varkenshouder in Boxtel is gebeurd. Of inbreken voor illegale filmopnames. Daarom wil het CDA een wetsvoorstel indienen om deze acties zwaarder te straffen. Tot slot wordt het hoog tijd dat het kabinet snel aan de slag gaat met de maatregelen uit het Regeerakkoord, die bijdragen aan een beter verdienmodel voor agrariërs. Onder andere het fonds voor jonge boeren, de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en wetgeving om de positie van de boeren in de keten te versterken. Het is hoog tijd dat vaart gemaakt wordt.

Landbouwbijeenkomst met o.a. Hogan, de Lange en Buma in Nieuw-Namen

CDA CDA Hulst 22-04-2019 07:47

Op maandag 29 april aanstaande hebben wij niemand minder dan de eurocommissaris voor landbouw, Phil Hogan, bereid gevonden om naar Nieuw-Namen af te reizen. Niet alleen dhr. Hogan, maar ook Esther de Lange (Lijsttrekker en Delegatieleider CDA Europees Parlement), Annie Schreijer-Pierik (CDA Europarlementariër), Sybrand Buma (Fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie) en de Tweede Kamerleden Jaco Geurts en Maurits von Martels komen naar Nieuw-Namen. Op deze dag zal de Europese Commissie een voorstel naar buiten brengen ter ondersteuning van jonge boeren in Europa. Het bezoek van dhr. Hogan zal de eerste publieke bijeenkomst zijn waar hij het voorstel verder toe zal lichten. Tevens zal er door een samenwerking van jonge boeren en landbouworganisaties het "Manifest van Saeftinghe" overhandigd worden aan de Eurocommissaris met hierin prioriteiten van jonge agrarische ondernemers. In het kort:Wat?Lunchbijeenkomst met Phil Hogan en jonge boeren. Phil Hogan zal zijn nieuwe voorstel presenteren en de jonge boeren zullen het "Manifest van Saeftinghe" overhandigen. Wanneer?Maandag 29 april van 11:30 tot 13:30uur Waar?Boerderij 'Op de Mariahoeve', Koninginnestraat 2, Nieuw-Namen. Programma:11:30 - 12:00 Inloop12:00 - 12:10 Opening CDA EP-lijsttrekker Esther de Lange en partijleider Sybrand Buma12:10 - 12:30 Presentatie Phil Hogan12:30 - 12:45 Q&A met Phil Hogan voor pers en deelnemers12:45 - 13:00 Presentatie "Manifest van Saeftinghe" met Annie Schreijer-Pierik, Jaco Geurts en Maurits von Martels13:00 - 13:30 Afsluiting In verband met de beperkte capaciteit op de boerderij willen wij u vragen zich aan te melden door een mail te sturen naar: esther.delange@ep.europa.eu.

CDA kamerlid Maurits von Martels komt naar Oene

CDA CDA Epe 26-03-2019 08:44

Maandag 8 april komt CDA kamerlid Maurits von Martels naar Oene om te spreken over “Van Buitengebied tot Binnenhof”. Maurits von Martels (1960) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij is eigenaar van een melkveehouderij en was wethouder van onder meer voor welzijn, sport en recreatie en locoburgemeester in Dalfsen. De heer Von Martels is woordvoerder glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenproeven, toerisme, milieu, weg- en vaarverkeer, externe veiligheid en biobrandstoffen en nucleaire veiligheid. maandag 8 april a.s. 19:30in het Kulturhus in OeneDorpsstraat 14-16PARKEREN: de officiële parkeerplaats van het Kulturhus is bij de hoofdingang aan de Horthoekerweg. A.U.B. dus niet bij de parkeerplaats van café Dorpszicht parkeren! Iedereen is van harte welkom bij deze boeiende lezing. Ontvangst vanaf 19:00. Na deze lezing is er een ledenvergadering van het CDA. Mocht u naar aanleiding van bovenstaand persbericht nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met:CDA gemeente EpeAlbert Oortgiesenmobiel: (06) 53541372e-mail: albert@oortgiesen.nl

Boeren en tuinders verdienen meer ...

CDA CDA Nederland 17-03-2019 15:18

Boeren en tuinders verdienen meer respect en waardering! Daarom gingen Kamerleden Jaco Geurts en Maurits von Martels CDA op pad met een verrassingsontbijtje. #EenHeleGoedeMorgen

De CDA ‘Altijd in de Buurt Bus’ is zaterdag 2 maart in Olst-Wijhe!

CDA CDA Olst-Wijhe 28-02-2019 09:11

CDA Olst-Wijhe en CDA Overijssel houden zaterdag 2 maart een campagnetour in Olst-Wijhe met onder anderen Karin van der Toorn, nr. 14 op de CDA-lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart. Lijsttrekker Eddy van Hijum en Tweede Kamerlid Maurits von Martels zijn ook van de partij.De eerste stop van de bus is om 9.45 uur bij camping 't Haasje aan de Fortmonderweg 17 in Olst, waar het gesprek gaat over het toerisme in Olst-Wijhe. Om 10.45 uur arriveert de bus bij melkveebedrijf Boerkamp aan de Steunenbergerweg 7a in Olst, waar gedurende een uur duurzame en innovatieve ontwikkeling van de agrarische sector centraal staat. Programma 2 maart: 09.15 uur - verzamelen op de boerderij bij Karin van der Toorn, Wechterholt 2, Wijhe09.30 uur - vertrek naar camping ’t Haasje met de CDA-bus via Wijhe09.45 uur - bezoek ’t Haasje en gesprek met ondernemer over omschakeling naar een natuurcamping10.30 uur - vertrek naar melkveebedrijf Boerkamp met de CDA-bus via Olst10.45 uur - bezoek melkveebedrijf Boerkamp, waar met een monovergister voldoende gas wordt opgewekt om het nabijgelegen Boskamp te voorzien, efficiënt wordt omgegaan met mineralenstromen en koemestkorrels worden geproduceerd en verkocht.11.45 uur - terugrit naar Wechterholt 2 in Wijhe