Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

32 documenten

Online huurcalculator toont eerlijke prijs woonruimte | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 30-06-2020 00:00

Morgen gaat de jaarlijkse huurverhoging in. En dat terwijl de prijzen van veel huurwoningen nu al  torenhoog zijn. Om huurders te laten zien wat hun woonruimte eigenlijk kost, lanceert GroenLinks vandaag een online huurcalculator. Daarmee wil de partij huurders bewust maken van het teveel dat zij betalen. En het kabinet motiveren huurprijzen te begrenzen en wonen weer eerlijk en betaalbaar te maken.

Er is in Nederland een groot tekort aan woonruimte. Huisjesmelkers en speculanten gebruiken de schaarste om huurprijzen steeds verder op te schroeven. Voor veel mensen wordt huren daarmee bijna onbetaalbaar. Met de huurcalculator kunnen mensen nu zelf hun eerlijke huurprijs berekenen. De online rekenmodule kijkt naar objectieve standaarden, zoals het aantal vierkante meters, de beschikbaarheid van buitenruimte en de kwaliteit van keuken en badkamer.

Eerlijke huur Vorige week diende GroenLinks al een initiatiefwet ‘Eerlijke huur’ in, die huurprijzen berekent op basis van dit objectieve, reeds bestaand puntensysteem. Dat systeem geldt nu al voor sociale huurwoningen tot 720 euro en moet ook gaan gelden voor huurwoningen in de vrije sector, vindt de partij.

“Speculanten en huisjesmelkers verdienen geld aan het simpele feit dat mensen een dak boven hun hoofd nodig hebben. Dat is onwenselijk. Wonen is een basisbehoefte, een grondrecht. Huisvesting zou geen handelswaar moeten zijn, verhuur geen verdienmodel. Daarom willen we huren begrenzen”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.  

Weg met de woekerprijzen Op dit moment slokken de woonlasten bij particuliere huurders gemiddeld 42% van hun inkomen op. Verhuurbedrijven adverteren met kamers van 6m² voor 850 euro per maand of studio’s van 40 m² voor 1500 euro. Dit probleem speelt in het hele land, vooral in grotere steden.  

“De stijgende prijzen zijn het gevolg van politieke keuzes. Te lang heeft het kabinet marktwerking gestimuleerd, met woekerprijzen als gevolg. De overheid is verantwoordelijk voor goede huisvesting van mensen. Daarom zeggen wij: grijp in en zorg voor eerlijk wonen”, aldus Smeulders.

Huurders kunnen het verschil in prijs doorgeven, zodat GroenLinks op basis daarvan druk kan zetten op het kabinet om verandering te brengen. Als de initiatiefwet het haalt, daalt de huur van zo’n 95% van de woningen met soms honderden euro’s. Zodat ook mensen met een laag of gemiddeld inkomen een fatsoenlijke woonruimte kan betalen.

Nieuwe wet zorgt voor eerlijke huurprijzen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-06-2020 00:00

Speculanten maken ongegeneerd misbruik van het tekort aan woningen met exorbitante en almaar stijgende huurprijzen. Dat legt een enorme financiële druk op huurders, die nauwelijks een keus hebben. Daarom moet de overheid ingrijpen. GroenLinks wil dit wettelijk vastleggen en presenteert hiervoor vandaag een initiatiefwet ‘Eerlijke Huur’.

De wet Eerlijke Huur van GroenLinks zorgt dat meer dan 95% (nu 43%) van de huurwoningen gereguleerde prijzen krijgen. Daardoor dalen huurprijzen tot honderden euro’s. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. 

Maak woningen weer betaalbaar

In Nederland is het tekort aan passende, betaalbare woonruimte enorm. De woonlasten slokken bij particuliere huurders inmiddels gemiddeld 42% van hun inkomen op. Een huis kopen is door de torenhoge huizenprijzen voor starters langzaam onbereikbaar aan het worden. En het aantal economisch daklozen neemt toe. Tijdens de corona-crisis zijn stress en zorgen over het ‘eenvoudige’ hebben van een dak boven je hoofd alleen maar toegenomen. 

Dit kabinet heeft een heilig geloof in de vrije markt en laat de crisis doormodderen, vindt GroenLinks. Volgens de partij is de maat nu vol, vindt Paul Smeulders, Tweede Kamerlid GroenLinks.

Paul Smeulders: “Zelfs tijdens de coronacrisis wil het kabinet een simpele maatregel als een eenmalig verbod op huurverhoging niet doorvoeren. Daardoor moeten steeds meer mensen ploeteren om hun woonlasten te bekostigen. Dat kan zo niet langer. Daarom willen we dit wettelijk veranderen.”

Wonen is een recht, geen verdienmodel

Volgens GroenLinks is wonen een recht, geen verdienmodel. 

“Het idee van een vrije markt is dat er schaarste is: degene die een goed huis het liefst wil hebben of bereid is daar het meest voor te betalen, krijgt het. Op die manier vindt een verdeling van goederen plaats. Het recht van de sterkste. Winst maken over de ruggen van anderen”, zegt Smeulders.  

De initiatiefwet Eerlijke Huur begrenst huurprijzen, zodat maandelijkse woonlasten dalen. De wet zorgt ervoor dat voor bijna alle woningen een beoordeling van de huurprijs komt op basis van een puntenstelsel, dat is gebaseerd op bijvoorbeeld woonoppervlakte, aanwezigheid van buitenruimte en staat van het onderhoud. Nu al geldt dat puntensysteem voor huurwoningen tot 720 euro (sociale huur). De nieuwe wet zorgt dat ook de huurwoningen daarboven hieronder gaan vallen. Een verhuurder mag dan dus zelf niet meer bepalen hoeveel huur hij vraagt. 

Eerlijk wonen voor iedereen

Door de nieuwe wet zal ook de prijs van koophuizen dalen, voorspelt GroenLinks. Want het opkopen van koopwoningen om ze vervolgens te verhuren wordt minder aantrekkelijk. Daardoor zal de vraag naar koopwoningen dalen en concurreren kopers alleen nog met elkaar, in plaats van met beleggers en huisjesmelkers. 

“Zo kunnen starters en mensen met een wat krappere portemonnee ook weer een woning kopen. Wel zo eerlijk. Vanaf nu zeggen we: er is geen vrije woningmarkt, maar (volks)huisvesting. De overheid ziet erop toe dat iedereen betaalbaar en goed kan wonen”, aldus Paul Smeulders.

Kamermeerderheid wil sluiting bedrijven die corona-regels negeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-06-2020 00:00

Als een slachthuis of een ander bedrijf corona-voorschriften negeert, wordt het bedrijf onmiddellijk gesloten. Een motie van GroenLinks hiervoor is vandaag door alle partijen in de Tweede Kamer gesteund. 

De overheid moet ingrijpen bij bedrijven die de corona-voorschriften niet naleven, en medewerkers met ziekte-klachten toelaten, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding is de situatie bij slachthuizen. De afgelopen weken bleek dat het aantal corona-besmettingen bij de in totaal 24.000 medewerkers in slachthuizen hoog is. Ondanks afspraken, bleven de bedrijven werknemers onder onveilige omstandigheden te werk te stellen. 

“Het is ongehoord dat voor deze bedrijven veiligheid en gezondheid van hun medewerkers blijkbaar ondergeschikt is aan productiedoelstellingen”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet (Landbouw).   

De motie roept op te borgen dat bedrijven, waaronder slachthuizen, voorkomen dat medewerkers aan het virus worden blootgesteld. Het voorstel bekrachtigt een eerdere uitspraak van minister Schouten dat slachterijen die zich niet houden aan de maatregelen dicht moeten. Nu zijn verschillende instanties verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de regels: NVWA, inspectie SZW, ministerie LNV, ministerie VWS, GGD’s, veiligheidsregio’s. 

“Instanties wijzen naar elkaar als het gaat om ingrijpen. De regering moet hier de verantwoordelijkheid nemen. Het toezicht is nu te versnipperd”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders (Arbeidsmarkt)

Het lijken met name uitzendkrachten uit andere Europese landen waar corona-besmettingen meer kans krijgen. Zij wonen vaak dicht op elkaar, reizen in te volle busjes naar het werk en ook op de werkplek is afstand houden soms moeilijk. 

Smeulders: “Arbeidsmigranten vormen een onzichtbare groep mensen in onze samenleving. Deze crisis ontmaskert de manier waarop uitzendbureaus en werkgevers hen laten werken en wonen. In een land als Nederland onwaardig. Het is goed dat dit nu aan het licht komt en belangrijk dat we in de toekomst zorgen dat dit verandert.” 

GroenLinks en D66: Maak van thuiswerken een recht | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 16-05-2020 00:00

D66 en GroenLinks willen van thuiswerken een recht voor werknemers maken.

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders: ‘Vanwege deze crisis werken we massaal thuis. We missen het praatje bij de koffie-automaat, en inmiddels zelfs onze ‘vaste’ flexplek. Maar voor sommigen is het thuis werken ook een verademing. Even ongestoord kunnen werken, niet elke dag in de file of in een overvolle spitstrein, en de ruimte hebben om je werktijden flexibel in te delen. Die ruimte moeten we ook na deze crisis kunnen behouden. Voor een meer ontspannen samenleving is het fijn als je zelf je werktijden en werkplek kan kiezen. We willen dus graag de mogelijkheden hiervoor verruimen’. 

Op afstand samenwerken

Thuiswerken kwam al wel voor, maar door de huidige crisis is bijna de helft van de werkenden meer gaan thuisweken. Waar we hiervoor het idee hadden dat je voor een vergadering toch echt op kantoor moest zijn, blijkt het nu heel goed online te kunnen. Samenwerken op afstand aan een tekst kan prima en er wordt zelfs digitaal geborreld. Hele werkplekinrichtingen worden van kantoor gehaald en thuisbezorgd. Ondernemers springen in op de huidige situatie met thuiswerkpakketten, online sportlessen en attenties voor medewerkers. Het internetverkeer bereikte een recordpiek, maar de netwerken kunnen het nog goed aan. Kortom: Nederland blijkt heel goed massaal thuis te kunnen werken.

Veel voordelen

Het grootste deel van de thuiswerkers gaat het goed af. Laten we dus van thuiswerken een blijvertje maken. Meer thuiswerken kan echt niet in alle sectoren en hoeft ook zeker niet voor vijf werkdagen in de week. Het kan immers nooit het contact tussen mensen vervangen. Maar meer vanuit huis werken levert ook heel veel voordelen op. Files zijn verdwenen: net als de hyperspits in het openbaar vervoer. Ook biedt thuiswerken kansen voor het meer in balans brengen van werk en privé doordat je geen reistijd meer hebt. Vanuit huis werken maakt het makkelijker je eigen werkdag in te delen en zorgt voor meer tijd voor sport, hobby’s en je gezin. En misschien zorgt het thuiswerken ook wel voor meer concentratie op je werk dan in een kantoortuin.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘De afgelopen weken is een groot deel van werkend Nederland noodgedwongen in één keer volledig van uit huis gaan werken. Het blijkt dat we thuis vaak net zo veel, of zelfs meer, gedaan krijgen als op kantoor. Niemand zat op de coronacrisis te wachten, en we doen er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk achter ons te krijgen. Maar laten we van thuiswerken een blijvertje maken. We hebben de koudwatervrees overwonnen. De techniek kan het aan. En het is goed gebleken voor de werknemers, werkgevers en het milieu. Wat ons betreft verankeren we het recht om thuis te werken, voor wie dat kan, in de wet.’

Veel mensen ervaren deze voordelen nu ook en ruim een kwart van de thuiswerkers verwacht na de coronacrisis ook vaker thuis te gaan werken. Daarnaast zullen we het thuiswerken nog wel even nodig hebben als onderdeel van de “anderhalvemetersamenleving” en wordt het alleen maar makkelijker als straks de kinderen weer naar school gaan.

D66 en GroenLinks daarom de volgende concrete voorstellen:

Maak van thuiswerken een wettelijk recht. Zo bevorderen we dat het straks veel normaler wordt om een deel van de tijd thuis te werken en zorgen we ervoor dat het standaard onderdeel van gesprek wordt op de werkvloer. Nu mag je als werknemer een verzoek indienen om thuis te werken, maar hoeft de werkgever alleen met je in gesprek over of thuiswerken mogelijk is. D66 en GroenLinks willen dat een verzoek tot thuiswerken net zo behandeld moet worden als een verzoek tot aanpassing van je werktijd: een werkgever kan dan alleen weigeren als het echt niet mogelijk is. Zorg ervoor dat thuiswerkplekken ook voldoen aan de eisen voor arbeidsomstandigheden. Iedereen moet ook thuis zonder klachten kunnen werken. Geef daarom hetzelfde belastingvoordeel voor de inrichting van de werkplek thuis als voor de inrichting op kantoor. Bijvoorbeeld door de werkgever fiscaal te stimuleren om voor een goede werkplek thuis te zorgen. Roep werkgevers en werknemers op om ook aan de cao-tafel en bij functioneringsgesprekken aandacht te besteden aan de optie om thuis te werken. Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Wat willen werknemers en hoe kan dat mogelijk worden gemaakt? Op de werkvloer moeten afspraken worden gemaakt om thuiswerken mogelijk te maken. Breng in kaart wat de huidige belemmeringen zijn in wet- en regelgeving om thuis te werken. Alle wetgeving op het gebied van fiscaliteit, maar ook bijvoorbeeld voor arbeidsomstandigheden is oorspronkelijk gebaseerd op het oude werken. Door goed in beeld te brengen waar nog mogelijke drempels zitten om thuiswerken mogelijk te maken, kunnen we deze beter aanpakken.

GroenLinks, PvdA, SP: Nu crisispakket woningbouw | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 15-05-2020 00:00

Het kabinet moet snel ingrijpen om de woningbouw aan te zwengelen. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en SP voorafgaand aan een Kamerdebat over de woningmarkt.

In Nederland is op dit moment een tekort van 300.000 woningen. Door de coronacrisis verliezen mensen inkomsten en neemt de druk op beter betaalbare woningen toe, tegelijkertijd dreigt de bouw juist terug te lopen. Daarmee tekent een nieuwe ramp zich af: het woningtekort zal verder stijgen. De linkse partijen komen daarom met een gezamenlijk pakket om de wooncrisis aan te pakken, de economie te stimuleren en banen te behouden en te creëren. De gezamenlijke drie partijen stellen voor om direct een volkshuisvestingsfonds op te richten. Het fonds zou onder andere gevuld moeten worden door per direct de verhuurdersheffing op te schorten.

 GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders: “We moeten noodinvesteringen doen en zo voorkomen dat huurders de rekening van deze crisis betalen. De druk moet van de ketel. Een robuuste extra overheidsfinanciering in publieke huisvesting is op korte termijn haalbaar en mogelijk.”

Naast het fonds moeten corporaties de mogelijkheid krijgen te bouwen voor mensen met een gemiddeld inkomen en worden ze tot de formatie vrijgesteld voor het betalen van de verhuurdersheffing. Daarnaast willen de drie linkse partijen dat de overheid garant staat voor bouwprojecten. Tevens pleiten de partijen ervoor om direct te zorgen dat bestaande woningen betaalbaar zijn en blijven.

PvdA Kamerlid Henk Nijboer: “Veel mensen zijn hun baan en inkomen kwijt. Dan is een huurstijging van 6,1% onaanvaardbaar. De huren moeten juist worden bevroren. In de Eerste Kamer is een motie aangenomen hierover. De minister moet die uitvoeren. Ook willen we dat woningcorporaties de ruimte krijgen om voor middeninkomens te bouwen. De leraren en verpleegkundigen waar we nu trots op zijn, kunnen de huren steeds minder goed betalen. We zijn aan hen verplicht te zorgen voor betaalbare woningen."

De linkse partijen hekelen de opstelling van het kabinet.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Het kabinet heeft de afgelopen jaren onvoldoende gedaan om de wooncrisis aan te pakken. En ook nu weer nemen ze een afwachtende houding aan. Minister Ollongren staat erbij en kijkt ernaar. Terwijl multinationals worden geholpen komen huurders in de verdrukking. Wij willen dat tij keren.”

De gezamenlijke voorstellen: ●       Onmiddellijke oprichting van een ‘Volkshuisvestingsfonds’ van 4 miljard euro om corporaties de mogelijkheid te geven om betaalbare en duurzame woningen te bouwen. ●       Het opnieuw openstellen van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw uit 2009. Hiervoor wordt 1 miljard euro beschikbaar gesteld. ●       Overheidsgarantie voor 70% van de voorverkoop bij nieuwbouwprojecten. ●       Tot de formatie worden corporaties vrijgesteld van het betalen van de verhuurdersheffing. ●       Afschaffen marktverkenning, zodat woningbouwcorporaties huurhuizen met een huur tussen de 700-1000 euro kunnen bouwen. ●       Alle huren (zowel in de sociale als vrije sector) worden bevroren.

GroenLinks: verbeter veiligheid op de werkvloer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-05-2020 00:00

Veel mensen werken nog steeds in onveilige omstandigheden, ondanks afgesproken corona-protocollen die dit moeten voorkomen. Dat moet veranderen, vindt GroenLinks. Kamerleden Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders stelden schriftelijke vragen.

GroenLinks krijgt veel signalen over onveilige situaties op de werkvloer; werknemers met gezondheidsklachten die voelen dat ze onder druk worden gezet om toch te werken, en werknemers die onvoldoende beschermd worden tijdens hun werk. Vakbond CNV schat dat meer dan een miljoen werknemers in onveilige omstandigheden werken.

“Ieder mens heeft recht op een veilige werkplek”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema. “Het is belangrijk dat werknemers daar zelf ook over kunnen meepraten, zodat protocollen ook aansluiten op hun werkpraktijk. En dat de Arbowet daarin wordt gevolgd.”

In sommige sectoren is het lastig de voorschriften van het RIVM te volgen. Ook in de zorg, nu één van de belangrijkste sectoren, zijn de protocollen en richtlijnen vaak onvoldoende bekend op de werkvloer en in de praktijk niet altijd na te leven.

Kamerleden Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders vragen staatssecretaris Van Ark om werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Verder vragen zij duidelijkheid over coronaprotocollen op de werkvloer, hoeveel werkgevers dit hebben, welke sectoren en of werknemers hierbij betrokken worden.

Meer toezicht nodig voor veiligheid Ook de situatie waarin arbeidsmigranten wonen en werken is zorgwekkend, constateert GroenLinks. Vaak verblijven zij noodgedwongen in een kleine ruimte, waardoor afstand houden onmogelijk is. Sommige arbeidsmigranten durven zich niet ziek te melden bij klachten, uit angst hun baan te verliezen.

“Die mensen kunnen geen kant op. Ze kunnen niet naar huis, want daar is ook een lockdown. Ze kunnen niet zelf kiezen waar ze verblijven, want dat mag niet van hun werkcontract”, aldus Kamerlid Paul Smeulders, wiens voorstel voor meer toezicht op de veiligheid van arbeidsmigranten onlangs in de Kamer werd aangenomen.

Smeulders: “Arbeidsmigranten zitten dus gewoon vast. Het is dringend nodig dat er meer toezicht komt op de manier waarop zij worden gehuisvest en op hun werkplek.”

Wijs arbeidsmigranten op hun rechten De Kamerleden vragen de staatssecretaris om in kaart te brengen waar en in welke onveilige omstandigheden mensen werken. Zij vragen de minister om voorlichting aan arbeidsmigranten over hun rechten te verbeteren. Daarnaast willen zij weten of de inspectie op dit moment wel voldoende toezicht houdt op de werkvloer en op woonplekken van arbeidsmigranten.

Naar verwachting beantwoordt de minister de vragen binnen een termijn van drie weken.

 

 

GroenLinks en ChristenUnie: voorkom huisuitzettingen nu en in de toekomst | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie Nederland 16-04-2020 00:00

Iedereen heeft recht op woonruimte. De financiële problemen die de coronacrisis veroorzaakt, mogen nooit leiden tot huisuitzettingen. Ook niet als straks na deze crisis vanwege de recessie mensen minder geld hebben om huur te betalen. Dat voorstel doen GroenLinks en ChristenUnie. Vandaag stemt de Tweede Kamer over het voorstel. 

Door de coronacrisis en de maatregelen dalen de inkomens. Sommige mensen hebben acuut hun baan verloren. Daardoor hebben veel mensen moeite de maandelijkse huur te betalen. De Tweede Kamer boog zich gisteren over spoedwetgeving die huisuitzettingen bij tijdelijk huurcontracten moet voorkomen.  

Dat is niet genoeg, vinden ChristenUnie en GroenLinks. Zij willen dat het kabinet in overleg met betrokken partijen, zoals woningcorporaties en andere verhuurders, vaart maakt met een structurele aanpak tegen huisuitzettingen.  

Paul Smeulders (GroenLinks): “Al vóór deze crisis was het voor veel mensen al moeilijk betaalbare woonruimte te vinden. Vaak zijn woonlasten voor huishoudens buitenproportioneel hoog. De corona-crisis en de economisch gevolgen hiervan, raken veel mensen in hun portemonnee. We moeten voorkomen dat hierdoor mensen op straat komen te staan."

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "De economische gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Zolang deze crisis duurt worden mensen niet uit hun huis gezet, maar ook daarna zullen de problemen niet voorbij zijn. Financiële problemen mogen er nooit toe leiden dat mensen uit hun huis worden gezet. Daarom is het belangrijk dat de regering hiervoor met een structurele oplossing komt, zodat geen enkele huurder vanwege financiële moeilijkheden dakloos wordt.”

Waarborg veiligheid arbeidsmigranten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA ChristenUnie Nederland 15-04-2020 00:00

De veiligheid voor arbeidsmigranten moet uiteraard evenveel worden gewaarborgd als van andere werknemers. Dat vindt Paul Smeulders van GroenLinks. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter zijn voorstel om hierop strenger toezicht te houden.

“De Corona-maatregelen gelden voor iedereen. Het is stuitend wanneer werkgevers de veiligheid van buitenlandse medewerkers niet respecteren. De inspectie moet hierop meer gaan toezien”, zegt Paul Smeulders.

De afgelopen tijd kwamen verhalen naar buiten over buitenlandse werknemers die in onveilige omstandigheden werken. Zij moeten doorwerken als zij zich ziek voelen, verblijven in krappe onderkomens en moeten dicht op elkaar in busjes naar hun werkplek.

Smeulders: “Arbeidsmigranten zijn in deze situatie extra kwetsbaar. Juist daarom verdienen ze extra bescherming”.  

De situatie van arbeidsmigranten werd gisteren besproken tijdens een wetgevingsoverleg met minister Koolmees over het economisch noodpakket voor de corona-crisis. CDA, D66, ChristenUnie, SP en PvdA tekenden mee met de motie van GroenLinks.

Geen huurders op straat tijdens Corona-crisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 14-04-2020 00:00

Niemand zou in deze tijd zorgen moeten hebben dat ze dakloos kunnen worden. Huurders moeten daarom wettelijk extra bescherming krijgendoor alle huisuitzettingen en huurverhogingen op te schorten. Dat voorstel doen Kamerleden Paul Smeulders (GroenLinks), Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA).

Huisuitzettingen stoppen

Huisuitzettingen moeten worden uitgesteld gedurende de crisisperiode, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. De minister heeft een spoedwet aangekondigd om tijdelijke huurcontracten te verlengen, maar daaraan zitten te veel voorwaarden. Als de verhuurder wil verbouwen, of een huurder heeft gevonden die een hogere huur wilt betalen, kan je alsnog op straat komen te staan. Ook kan je uit je huis worden gezet als je een kleine huurachterstand hebt, terwijl door de crisis veel meer mensen moeite hebben de huur te betalen

Verleng aflopende contracten

Minstens 20.000 gezinnen met tijdelijke contracten lopen het risico dat hun huurcontract niet wordt verlengd tijdens de crisis. Andere huurders kunnen juist een huurverhoging van honderden euro’s voor hun kiezen krijgen. De linkse partijen slaan de handen ineen om deze huurders te beschermen.

Smeulders: “In gewone omstandigheden zijn woonkosten voor veel mensen al ontzettend hoog. Nu is het voor veel mensen bijna onmogelijk. Dat mensen op straat kunnen belanden is onacceptabel. We moeten alles op alles te zetten om dat te voorkomen. ”

Beckerman: ““Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dus moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar thuis heeft. Maar mensen krijgen huurverhogingen voor hun kiezen terwijl ze tegelijkertijd inkomen verliezen en financieel geraakt worden door deze crisis. De coronacrisis verdiept de wooncrisis. Het is niet rechtvaardig om huurders daarvan de rekening te laten betalen. We moeten juist werken aan het oplossen van de wooncrisis. Dat waar we nu met z’n allen op terugvallen moeten we koesteren en veel sterker maken.””

Nijboer: “Als je verhuurder je contract opzegt, sta je op straat. Als je huur wordt verhoogd, kom je iedere maand tekort. Maar de woningnood is niet weg en mensen kunnen mensen geen kant op. Deze huurders moeten we beschermen. Niemand moet op straat komen te staan, en iedereen moet de huur kunnen blijven betalen.”

Bevries de huren

De partijen willen dat het kabinet ook de huren bevriest. De toegestane huurverhogingen van 5,1 tot 6,6 procent per 1 juli voor sociale huurwoningen komen nog uit de tijd van hoge verwachte economische groei en koopkrachtstijgingen en lage werkloosheid. Helaas hebben nu steeds meer mensen problemen om de huur te betalen. De huurverhoging moet dus van de baan. Voor de vrije sector geldt helemaal geen bescherming. De partijen willen dat de minister ook daar ingrijpt.

Noodregeling nodig voor flexwerkers | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-04-2020 00:00

Flexwerkers die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen hebben recht op steun. Als hun werkgever niet bereid is hen door te betalen, moet voor hen desnoods een noodregeling komen. Daarvoor dienen zes partijen - waaronder GroenLinks - morgen een motie in, bij het debat over de noodmaatregelen.

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgen ondernemers financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis. De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor oproepkrachten en andere flexwerkers. Ondanks dit stevige pakket voor bedrijven om al hun medewerkers te behouden, is er toch een groep toch zijn of haar baan te verliezen. KLM schrapt bijvoorbeeld 1500 tot 2000 banen.

Werkgelegenheid behouden Uitgangspunt voor overheidsbeleid is behoud van werkgelegenheid. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

“Daarom de belangrijkste én dringende oproep aan bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen en mensen in dienst te houden. Ook de mensen wiens contract afloopt of die op oproepbasis werken”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Maar als flexwerkers toch hun werk verliezen, dan mogen zij niet de dupe worden. GroenLinks wil dat zij ook financiële steun krijgen. Een noodregeling kan dan een oplossing zijn.

“We mogen die mensen niet in de kou laten staan. We moeten als overheid zorgen dat iedereen een fatsoenlijke basis behouden. Het komt nu aan op solidariteit”, aldus Smeulders.