Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

10 documenten

Online huurcalculator toont eerlijke prijs woonruimte | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 30-06-2020 00:00

Morgen gaat de jaarlijkse huurverhoging in. En dat terwijl de prijzen van veel huurwoningen nu al  torenhoog zijn. Om huurders te laten zien wat hun woonruimte eigenlijk kost, lanceert GroenLinks vandaag een online huurcalculator. Daarmee wil de partij huurders bewust maken van het teveel dat zij betalen. En het kabinet motiveren huurprijzen te begrenzen en wonen weer eerlijk en betaalbaar te maken.

Er is in Nederland een groot tekort aan woonruimte. Huisjesmelkers en speculanten gebruiken de schaarste om huurprijzen steeds verder op te schroeven. Voor veel mensen wordt huren daarmee bijna onbetaalbaar. Met de huurcalculator kunnen mensen nu zelf hun eerlijke huurprijs berekenen. De online rekenmodule kijkt naar objectieve standaarden, zoals het aantal vierkante meters, de beschikbaarheid van buitenruimte en de kwaliteit van keuken en badkamer.

Eerlijke huur Vorige week diende GroenLinks al een initiatiefwet ‘Eerlijke huur’ in, die huurprijzen berekent op basis van dit objectieve, reeds bestaand puntensysteem. Dat systeem geldt nu al voor sociale huurwoningen tot 720 euro en moet ook gaan gelden voor huurwoningen in de vrije sector, vindt de partij.

“Speculanten en huisjesmelkers verdienen geld aan het simpele feit dat mensen een dak boven hun hoofd nodig hebben. Dat is onwenselijk. Wonen is een basisbehoefte, een grondrecht. Huisvesting zou geen handelswaar moeten zijn, verhuur geen verdienmodel. Daarom willen we huren begrenzen”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.  

Weg met de woekerprijzen Op dit moment slokken de woonlasten bij particuliere huurders gemiddeld 42% van hun inkomen op. Verhuurbedrijven adverteren met kamers van 6m² voor 850 euro per maand of studio’s van 40 m² voor 1500 euro. Dit probleem speelt in het hele land, vooral in grotere steden.  

“De stijgende prijzen zijn het gevolg van politieke keuzes. Te lang heeft het kabinet marktwerking gestimuleerd, met woekerprijzen als gevolg. De overheid is verantwoordelijk voor goede huisvesting van mensen. Daarom zeggen wij: grijp in en zorg voor eerlijk wonen”, aldus Smeulders.

Huurders kunnen het verschil in prijs doorgeven, zodat GroenLinks op basis daarvan druk kan zetten op het kabinet om verandering te brengen. Als de initiatiefwet het haalt, daalt de huur van zo’n 95% van de woningen met soms honderden euro’s. Zodat ook mensen met een laag of gemiddeld inkomen een fatsoenlijke woonruimte kan betalen.

Nieuwe wet zorgt voor eerlijke huurprijzen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-06-2020 00:00

Speculanten maken ongegeneerd misbruik van het tekort aan woningen met exorbitante en almaar stijgende huurprijzen. Dat legt een enorme financiële druk op huurders, die nauwelijks een keus hebben. Daarom moet de overheid ingrijpen. GroenLinks wil dit wettelijk vastleggen en presenteert hiervoor vandaag een initiatiefwet ‘Eerlijke Huur’.

De wet Eerlijke Huur van GroenLinks zorgt dat meer dan 95% (nu 43%) van de huurwoningen gereguleerde prijzen krijgen. Daardoor dalen huurprijzen tot honderden euro’s. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. 

Maak woningen weer betaalbaar

In Nederland is het tekort aan passende, betaalbare woonruimte enorm. De woonlasten slokken bij particuliere huurders inmiddels gemiddeld 42% van hun inkomen op. Een huis kopen is door de torenhoge huizenprijzen voor starters langzaam onbereikbaar aan het worden. En het aantal economisch daklozen neemt toe. Tijdens de corona-crisis zijn stress en zorgen over het ‘eenvoudige’ hebben van een dak boven je hoofd alleen maar toegenomen. 

Dit kabinet heeft een heilig geloof in de vrije markt en laat de crisis doormodderen, vindt GroenLinks. Volgens de partij is de maat nu vol, vindt Paul Smeulders, Tweede Kamerlid GroenLinks.

Paul Smeulders: “Zelfs tijdens de coronacrisis wil het kabinet een simpele maatregel als een eenmalig verbod op huurverhoging niet doorvoeren. Daardoor moeten steeds meer mensen ploeteren om hun woonlasten te bekostigen. Dat kan zo niet langer. Daarom willen we dit wettelijk veranderen.”

Wonen is een recht, geen verdienmodel

Volgens GroenLinks is wonen een recht, geen verdienmodel. 

“Het idee van een vrije markt is dat er schaarste is: degene die een goed huis het liefst wil hebben of bereid is daar het meest voor te betalen, krijgt het. Op die manier vindt een verdeling van goederen plaats. Het recht van de sterkste. Winst maken over de ruggen van anderen”, zegt Smeulders.  

De initiatiefwet Eerlijke Huur begrenst huurprijzen, zodat maandelijkse woonlasten dalen. De wet zorgt ervoor dat voor bijna alle woningen een beoordeling van de huurprijs komt op basis van een puntenstelsel, dat is gebaseerd op bijvoorbeeld woonoppervlakte, aanwezigheid van buitenruimte en staat van het onderhoud. Nu al geldt dat puntensysteem voor huurwoningen tot 720 euro (sociale huur). De nieuwe wet zorgt dat ook de huurwoningen daarboven hieronder gaan vallen. Een verhuurder mag dan dus zelf niet meer bepalen hoeveel huur hij vraagt. 

Eerlijk wonen voor iedereen

Door de nieuwe wet zal ook de prijs van koophuizen dalen, voorspelt GroenLinks. Want het opkopen van koopwoningen om ze vervolgens te verhuren wordt minder aantrekkelijk. Daardoor zal de vraag naar koopwoningen dalen en concurreren kopers alleen nog met elkaar, in plaats van met beleggers en huisjesmelkers. 

“Zo kunnen starters en mensen met een wat krappere portemonnee ook weer een woning kopen. Wel zo eerlijk. Vanaf nu zeggen we: er is geen vrije woningmarkt, maar (volks)huisvesting. De overheid ziet erop toe dat iedereen betaalbaar en goed kan wonen”, aldus Paul Smeulders.

GroenLinks, PvdA, SP: Nu crisispakket woningbouw | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 15-05-2020 00:00

Het kabinet moet snel ingrijpen om de woningbouw aan te zwengelen. Dat zeggen GroenLinks, PvdA en SP voorafgaand aan een Kamerdebat over de woningmarkt.

In Nederland is op dit moment een tekort van 300.000 woningen. Door de coronacrisis verliezen mensen inkomsten en neemt de druk op beter betaalbare woningen toe, tegelijkertijd dreigt de bouw juist terug te lopen. Daarmee tekent een nieuwe ramp zich af: het woningtekort zal verder stijgen. De linkse partijen komen daarom met een gezamenlijk pakket om de wooncrisis aan te pakken, de economie te stimuleren en banen te behouden en te creëren. De gezamenlijke drie partijen stellen voor om direct een volkshuisvestingsfonds op te richten. Het fonds zou onder andere gevuld moeten worden door per direct de verhuurdersheffing op te schorten.

 GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders: “We moeten noodinvesteringen doen en zo voorkomen dat huurders de rekening van deze crisis betalen. De druk moet van de ketel. Een robuuste extra overheidsfinanciering in publieke huisvesting is op korte termijn haalbaar en mogelijk.”

Naast het fonds moeten corporaties de mogelijkheid krijgen te bouwen voor mensen met een gemiddeld inkomen en worden ze tot de formatie vrijgesteld voor het betalen van de verhuurdersheffing. Daarnaast willen de drie linkse partijen dat de overheid garant staat voor bouwprojecten. Tevens pleiten de partijen ervoor om direct te zorgen dat bestaande woningen betaalbaar zijn en blijven.

PvdA Kamerlid Henk Nijboer: “Veel mensen zijn hun baan en inkomen kwijt. Dan is een huurstijging van 6,1% onaanvaardbaar. De huren moeten juist worden bevroren. In de Eerste Kamer is een motie aangenomen hierover. De minister moet die uitvoeren. Ook willen we dat woningcorporaties de ruimte krijgen om voor middeninkomens te bouwen. De leraren en verpleegkundigen waar we nu trots op zijn, kunnen de huren steeds minder goed betalen. We zijn aan hen verplicht te zorgen voor betaalbare woningen."

De linkse partijen hekelen de opstelling van het kabinet.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Het kabinet heeft de afgelopen jaren onvoldoende gedaan om de wooncrisis aan te pakken. En ook nu weer nemen ze een afwachtende houding aan. Minister Ollongren staat erbij en kijkt ernaar. Terwijl multinationals worden geholpen komen huurders in de verdrukking. Wij willen dat tij keren.”

De gezamenlijke voorstellen: ●       Onmiddellijke oprichting van een ‘Volkshuisvestingsfonds’ van 4 miljard euro om corporaties de mogelijkheid te geven om betaalbare en duurzame woningen te bouwen. ●       Het opnieuw openstellen van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw uit 2009. Hiervoor wordt 1 miljard euro beschikbaar gesteld. ●       Overheidsgarantie voor 70% van de voorverkoop bij nieuwbouwprojecten. ●       Tot de formatie worden corporaties vrijgesteld van het betalen van de verhuurdersheffing. ●       Afschaffen marktverkenning, zodat woningbouwcorporaties huurhuizen met een huur tussen de 700-1000 euro kunnen bouwen. ●       Alle huren (zowel in de sociale als vrije sector) worden bevroren.

GroenLinks en ChristenUnie: voorkom huisuitzettingen nu en in de toekomst | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie Nederland 16-04-2020 00:00

Iedereen heeft recht op woonruimte. De financiële problemen die de coronacrisis veroorzaakt, mogen nooit leiden tot huisuitzettingen. Ook niet als straks na deze crisis vanwege de recessie mensen minder geld hebben om huur te betalen. Dat voorstel doen GroenLinks en ChristenUnie. Vandaag stemt de Tweede Kamer over het voorstel. 

Door de coronacrisis en de maatregelen dalen de inkomens. Sommige mensen hebben acuut hun baan verloren. Daardoor hebben veel mensen moeite de maandelijkse huur te betalen. De Tweede Kamer boog zich gisteren over spoedwetgeving die huisuitzettingen bij tijdelijk huurcontracten moet voorkomen.  

Dat is niet genoeg, vinden ChristenUnie en GroenLinks. Zij willen dat het kabinet in overleg met betrokken partijen, zoals woningcorporaties en andere verhuurders, vaart maakt met een structurele aanpak tegen huisuitzettingen.  

Paul Smeulders (GroenLinks): “Al vóór deze crisis was het voor veel mensen al moeilijk betaalbare woonruimte te vinden. Vaak zijn woonlasten voor huishoudens buitenproportioneel hoog. De corona-crisis en de economisch gevolgen hiervan, raken veel mensen in hun portemonnee. We moeten voorkomen dat hierdoor mensen op straat komen te staan."

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "De economische gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Zolang deze crisis duurt worden mensen niet uit hun huis gezet, maar ook daarna zullen de problemen niet voorbij zijn. Financiële problemen mogen er nooit toe leiden dat mensen uit hun huis worden gezet. Daarom is het belangrijk dat de regering hiervoor met een structurele oplossing komt, zodat geen enkele huurder vanwege financiële moeilijkheden dakloos wordt.”

Geen huurders op straat tijdens Corona-crisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 14-04-2020 00:00

Niemand zou in deze tijd zorgen moeten hebben dat ze dakloos kunnen worden. Huurders moeten daarom wettelijk extra bescherming krijgendoor alle huisuitzettingen en huurverhogingen op te schorten. Dat voorstel doen Kamerleden Paul Smeulders (GroenLinks), Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA).

Huisuitzettingen stoppen

Huisuitzettingen moeten worden uitgesteld gedurende de crisisperiode, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. De minister heeft een spoedwet aangekondigd om tijdelijke huurcontracten te verlengen, maar daaraan zitten te veel voorwaarden. Als de verhuurder wil verbouwen, of een huurder heeft gevonden die een hogere huur wilt betalen, kan je alsnog op straat komen te staan. Ook kan je uit je huis worden gezet als je een kleine huurachterstand hebt, terwijl door de crisis veel meer mensen moeite hebben de huur te betalen

Verleng aflopende contracten

Minstens 20.000 gezinnen met tijdelijke contracten lopen het risico dat hun huurcontract niet wordt verlengd tijdens de crisis. Andere huurders kunnen juist een huurverhoging van honderden euro’s voor hun kiezen krijgen. De linkse partijen slaan de handen ineen om deze huurders te beschermen.

Smeulders: “In gewone omstandigheden zijn woonkosten voor veel mensen al ontzettend hoog. Nu is het voor veel mensen bijna onmogelijk. Dat mensen op straat kunnen belanden is onacceptabel. We moeten alles op alles te zetten om dat te voorkomen. ”

Beckerman: ““Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dus moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar thuis heeft. Maar mensen krijgen huurverhogingen voor hun kiezen terwijl ze tegelijkertijd inkomen verliezen en financieel geraakt worden door deze crisis. De coronacrisis verdiept de wooncrisis. Het is niet rechtvaardig om huurders daarvan de rekening te laten betalen. We moeten juist werken aan het oplossen van de wooncrisis. Dat waar we nu met z’n allen op terugvallen moeten we koesteren en veel sterker maken.””

Nijboer: “Als je verhuurder je contract opzegt, sta je op straat. Als je huur wordt verhoogd, kom je iedere maand tekort. Maar de woningnood is niet weg en mensen kunnen mensen geen kant op. Deze huurders moeten we beschermen. Niemand moet op straat komen te staan, en iedereen moet de huur kunnen blijven betalen.”

Bevries de huren

De partijen willen dat het kabinet ook de huren bevriest. De toegestane huurverhogingen van 5,1 tot 6,6 procent per 1 juli voor sociale huurwoningen komen nog uit de tijd van hoge verwachte economische groei en koopkrachtstijgingen en lage werkloosheid. Helaas hebben nu steeds meer mensen problemen om de huur te betalen. De huurverhoging moet dus van de baan. Voor de vrije sector geldt helemaal geen bescherming. De partijen willen dat de minister ook daar ingrijpt.

Tijdelijk huisuitzettingen wettelijk verbieden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-04-2020 00:00

Vanwege de coronacrisis hebben veel mensen problemen om hun huur te betalen. Goed dat het kabinet afspraken heeft gemaakt met verhuurdersorganisaties om tijdelijk geen mensen hun huis uit te zetten. Maar dat is niet genoeg, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders. Hij wil een wettelijke regeling.

Vanwege de corona-uitbraak is het belangrijk alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen op straat belanden. Nu veel mensen tijdelijk geen inkomen hebben of veel minder verdienen, is het voor hen vaker niet mogelijk om de huur te blijven betalen.

Smeulders: "Ik krijg veel berichten van mensen die stress ervaren omdat ze niet weten of ze hun huur wel kunnen blijven betalen. In gewone omstandigheden zijn woonkosten voor veel mensen al ontzettend hoog. Nu is het voor veel mensen bijna onmogelijk.”

Het kabinet heeft met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afgesproken uitzettingen tijdelijk op te schorten. Een goede stap, vindt Smeulders. “Maar dat zou ook wettelijk moeten worden vastgelegd, zoals nu in veel andere landen is gebeurd. Zodat huurders zich daarop kunnen beroepen, ook als hun verhuurder niet is vertegenwoordigd door één van de organisaties waar de afspraken mee zijn gemaakt.”

Niemand dakloos

De minister heeft intussen wel een spoedwet aangekondigd om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Het zou goed zijn als daarbij ook rekening wordt gehouden met mensen die anti-kraak wonen. Zij hebben geen huurovereenkomst, maar een gebruikersovereenkomst.

“Het uitgangspunt moet zijn dat nu niemand onnodig dakloos wordt”, zegt Paul Smeulders. 

Problemen? Laat het ons weten!

Als u bezorgd bent dat u de huur niet of niet helemaal kunt betalen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de verhuurder. Vraag of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen of om tijdelijke huurverlaging.

Ook kunt u bij de gemeente navragen of u in aanmerking komt voor extra ondersteuning.

Lukt het niet, neem dan contact op met de Woonbond of met een andere huurdersorganisatie.

Komt u er dan niet uit? Mail uw verhaal aan GroenLinks. Dan kunnen wij dit via ons eigen netwerk aankaarten.

In corona-tijd huurders extra beschermen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 25-03-2020 00:00

Tijdens deze crisis verdienen huurders extra bescherming. Als zij door wegvallende inkomsten hun huur niet meer kunnen betalen, moet hiervoor een coulance regeling komen. Ook zou er een regeling moeten komen om huisuitzettingen tijdelijk op te schorten. Dat zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders, die hierover Kamervragen indiende.

Veel huurders zijn bezorgd of zij de komende tijd hun maandelijkse huur kunnen blijven betalen. Sommige mensen hebben ineens hun baan verloren of hebben minder inkomsten dan gebruikelijk. Ook is er een groep mensen met een tijdelijk huurcontract, die nu minder kans heeft om een nieuwe woonruimte te vinden.

Sommige verhuurders en woningcorporaties hebben al laten weten dat zij de komende tijd geen mensen uit hun huis zullen zetten. Zij bieden betalingsregelingen aan, wanneer mensen in de problemen dreigen te komen.

Goede voorbeelden Smeulders: “Het is fantastisch om te zien dat instanties bereid zijn om in deze crisis mensen die problemen hebben, tegemoet te komen. Wij steunen deze initiatieven van harte en hopen dat goed voorbeeld doet volgen. Bijvoorbeeld door huren te bevriezen of kwijt te schelden.”

Intussen moet de overheid werken aan een tijdelijke regeling die huurders extra bescherming biedt. “Een tijdelijke crisismaatregel hiervoor garandeert deze bescherming, ook voor verhuurders met een minder duidelijk sociaal kloppend hart.”

GroenLinks hoopt dat het kabinet snel hierover in gesprek gaat met partijen die verhuurders vertegenwoordigen.

 

GroenLinks: haal marktwerking uit de huursector | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-02-2020 00:00

Zorg dat huren weer betaalbaar worden. Dat woningcorporaties weer meer kunnen bouwen. En voorkom dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen. Dat betoogde Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks deze week in het hoofdlijnendebat over de wooncrisis.

“Op dit moment is er een enorm tekort aan woningen. De prijzen voor koopwoningen rijzen de pan uit, de huren stijgen steeds verder en er zijn niet genoeg sociale huurwoningen. Er is nu actie nodig”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

Volgens GroenLinks is er zelfs sprake van een woonkloof. “Er is een woonkloof tussen mensen die net op tijd een huis gekocht of gehuurd hebben en tussen mensen die dit niet meer kunnen.”

Maak huren weer betaalbaar Smeulders neemt het op voor de huurders in de particuliere sector en constateert dat die mensen 42% van hun inkomen kwijt zijn aan woonkosten. Dat kunnen wij als land niet accepteren, vindt Smeulders. “Ook als je meer huizen bouwt, blijven de bestaande huizen te duur. De oplossing voor de wooncrisis nu, is zorgen dat huurprijzen weer betaalbaar worden voor mensen.

Daarnaast hekelt hij de opkoop van nieuwbouwhuizen door beleggers, die deze huizen vervolgens ofwel tegen hoge prijzen verhuren, of met winstmarge doorverkopen. “Nieuwe woningen zijn vaak niet meer voor mensen die er daadwerkelijk gaan wonen, maar voor speculanten. Ook wordt het tegenwoordig normaal gevonden om geld te verdienen over de rug van normale huurders. GroenLinks wil dit tegen gaan.”

Dit zijn de voorstellen van GroenLinks:

1.       Regels stellen voor maximale huurprijzen

2.       Extra huizen laten bouwen door woningcorporaties

3.       Beleggers verbieden om nieuwbouwwoningen door te verkopen

GroenLinks: 250 miljoen euro voor woningen studenten en starters | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-11-2019 00:00

De 1 miljard euro die het kabinet in het woonfonds stopt, moet voor minimaal een kwart gaan naar studentenhuisvesting en starterswoningen. Daarmee zijn tienduizenden jongeren geholpen aan passende woonruimte. Dat voorstel doet GroenLinks vandaag bij het debat over de begroting van Wonen.

Door de oplopende huur- en koopprijzen en een gebrek aan startkapitaal is het bijna ondoenlijk voor mensen met lage of middeninkomens om aan een woning te komen. Op dit moment zijn 294.000 woningen tekort, waaronder 40.000 studentenwoningen en 80.000 sociale huurwoningen.

“Er is sprake van een wooncrisis. Studenten en starters zijn de twee groepen die de grootste problemen hebben om een betaalbare woning te vinden. Daarom moeten we daar nu geld voor reserveren”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Bij Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat er een fonds komt van 1 miljard euro voor een woningbouwimpuls. GroenLinks wil daarvan een kwart oormerken voor woningen voor jongeren. Door dat nu al vast te leggen wil de partij gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars motiveren vooral plannen te smeden voor deze groep mensen.

Wooncrisis in hele land voelbaar “Het is belangrijk dat de rijksoverheid prioriteiten aangeeft bij de uitgave van geld voor woningen. Hiermee geeft de overheid een duidelijk signaal af aan de samenleving dat we deze groepen extra willen helpen”, aldus Smeulders.

De extra woningen zijn door het hele land nodig. In en rondom de studentensteden zijn de problemen evenwel het meest urgent. In steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn grote tekorten, maar ook in andere delen van het land zoals in Groningen en Eindhoven is het voor mensen lastig om een passende betaalbare woning te vinden.

Actieplan tegen de wooncrisis Het oormerken van geld uit het woonfonds is één van onderdelen uit het actieplan tegen de wooncrisis van GroenLinks. Om verdere nieuwbouw te stimuleren wil de partij ook een forse vermindering van de verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties, zodat ze meer geld overhouden voor (duurzame) woningbouw.

Daarnaast wil GroenLinks op korte termijn meer betaalbare woonruimte creëren, door verdere regulering van de alsmaar stijgende huurprijzen. Ook moet er een verbod komen op het per opbod bepalen van huurprijzen. 

Verder wil GroenLinks dat de wettelijke mogelijkheid om huurwoningen tijdelijk te verhuren aan banden wordt gelegd. Deze wet geeft verhuurders namelijk de mogelijkheid om huurders zonder enige vorm van huurbescherming na 2 jaar op straat te zetten en de woning daarna weer voor meer geld aan iemand anders te verhuren.

Maak duurzaamheid kerntaak woningcorporaties | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-10-2019 00:00

Woningcorporaties moeten meer mogelijkheden krijgen om huizen te verduurzamen. Dat is een investering in de toekomst en helpt huurders bij het terugdringen van energiekosten. GroenLinks doet binnenkort in de Tweede Kamer een voorstel om duurzaamheid toe te voegen aan de kerntaken van woningcorporaties.

Woningcorporaties staan onder druk. Zij willen woningen verduurzamen, maar moeten ook investeren in nieuwbouw. Vanwege de hoge verhuurdersheffing die zij maandelijks moeten afdragen aan de overheid, hebben zij weinig middelen en moeten daarom keuzes maken waar ze hun geld aan besteden.

“Wij vinden belangrijk dat er nieuwe woningen komen en dat bestaande huurwoningen worden verduurzaamd”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn nu de drie kerntaken van woningcorporaties. GroenLinks wil daar “duurzaamheid” aan toevoegen.

Verduurzaming van woningen is een investering in de toekomst en helpt mensen met lage inkomens. De verwachting is dat energierekening de komende jaren gaat stijgen, en dat het niet eerlijk is als huurders daar de dupe van worden, vindt Smeulders.

“Nu wonen mensen met een kleine beurs in huizen met lage huurprijzen. Maar hun woonlasten zijn vaak nog steeds hoog, omdat juist goedkopere huizen slecht zijn geïsoleerd en oude CV ketels hebben. Verduurzamen heeft direct effect op hun huishoudboekje en kan tientallen euro’s per maand schelen.”

Als woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen om te investeren in duurzaamheid, neemt sociale ongelijkheid af. Smeulders: “Duurzaam wonen is dan niet langer vooral voorbehouden aan de ‘rijken’. Bovendien kunnen corporaties vanwege hun schaalgrote de startmotor zijn om verduurzamen van huizen makkelijker en betaalbaarder te maken. Win win win dus.”

GroenLinks gaat de wetswijziging voorstellen in het debat over woningcorporaties dat gepland staat op 12 november.