Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Kinderopvangcentra kunnen straks niet-gevaccineerde kinderen weigeren

D66 D66 Nederland 18-02-2020 14:15

Kinderopvangcentra kunnen straks niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Een wet die kinderopvangcentra het recht geeft om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, is vanmiddag aangenomen door de Tweede Kamer. De vaccinatiegraad voor ziektes als mazelen, bof en rode hond blijft zorgwekkend laag. Op plekken waar veel kinderen samenkomen, zoals kinderopvangcentra, willen ouders een zo veilig mogelijke situatie voor hun kind.

Kamerlid Paul van Meenen: ‘We zijn nu een flinke stap dichterbij het bieden van zoveel mogelijk zekerheid voor ouders en kinderen. Kinderopvangcentra krijgen straks de mogelijkheid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Daarmee vergroten we niet alleen de veiligheid; we stellen ook ouders en kinderopvangcentra gerust.’

Dat de vaccinatiegraad zorgwekkend laag blijft, heeft voor een groot deel te maken met toenemende scepsis over de werking van vaccinaties. Zo doen er op sociale media en de rest van het internet veel spookverhalen de ronde. Van Meenen: ‘Dat is aantoonbare, gevaarlijke onzin. De wetenschap is glashelder: vaccineren werkt. Het beste zou zijn als iedereen zijn kinderen zou laten vaccineren. Maar als sommige ouders dat niet doen, moeten wat D66 betreft kinderen van andere ouders daar niet te dupe van worden. Met onze wet ontstaat er voor de ouders straks duidelijkheid en meer zekerheid.’

Het bieden van de mogelijkheid voor kinderopvangcentra om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren is wat D66 betreft een eerste stap. Het is een relatief lichte maatregel, die snel door de politiek kon worden genomen. Van Meenen: ‘Wij blijven scherp naar de vaccinatiegraad kijken. Juist om kinderen die niet gevaccineerd kunnen worden, omdat ze te jong zijn, of bepaalde ziektes hebben, is het belangrijk dat we blijven werken aan de groepsbescherming. Het doel van onze wet is niet de verhoging van de vaccinatiegraad, al lijkt het ons heel aannemelijk dat dit wel gebeurt. Mocht het aandeel gevaccineerde kinderen verder zakken, dan sluiten we verdere maatregelen niet uit.’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Geef mbo’er dezelfde stagevergoeding als hbo’er en wo’er

D66 D66 Nederland 25-09-2019 14:43

Geef mbo’er dezelfde stagevergoeding als hbo’er en wo’er

Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil een gelijke waardering voor studenten van het mbo, hbo en wo. Op dit moment is dat niet het geval en worden mbo’ers buitengesloten van (financiële) voordelen die wel gelden voor studenten van het hbo en wo. Deze verschillen lopen op tot honderden euro’s. Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn mbo’ers voor de wet studenten en hoort er dus geen verschil meer te zijn met de andere niveaus.

Gelijke waardering voor alle studenten

Studenten van het mbo krijgen vaak minder betaald voor hun stage dan hbo- en wo-studenten. Regelmatig gaat dit om een paar honderd euro per maand. Van Meenen: ‘De mbo’ers werken net zo hard en maken net zo veel uren als alle andere stagiairs. Zij verdienen een gelijke vergoeding!’

Studentenkorting voor álle studenten

Daarbij zijn er meer verschillen waar mbo-studenten niet dezelfde kortingen krijgen als hbo- en wo-studenten, zoals studentenkortingen. Deze gelden vaak niet voor studenten van het mbo. Spotify, Apple en menig sportvereniging hebben een leuke korting voor hoger onderwijs, maar niet voor het mbo. Ook worden deze studenten soms geweigerd in de kroeg. Sommige kroegen hanteren een beleid waarbij je een hbo of universitaire collegekaart moet kunnen tonen om binnen te komen. ‘Dit is pure discriminatie naar opleidingsniveau’, aldus Van Meenen.

Het kan gelukkig ook anders. In de gemeente Leiden is besloten om stagiairs van alle verschillende opleidingsniveaus dezelfde vergoeding te geven. Dit is een fantastisch voorbeeld. Discriminatie naar opleidingsniveau moet tegengegaan worden. Minister van Onderwijs Van Engelshoven heeft ook al uitgesproken dat gelijke stagevergoeding het uitgangspunt moet zijn.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Gelijk, ook in de praktijk

PvdA PvdA D66 Nederland 24-09-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 24 september 2019 Delen  

De trainees starten altijd in groepsverband, waarbij naast werkervaring ook veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Maar het was nooit eerder toegankelijk voor mbo-afgestudeerden, terwijl we juist die groep steeds harder nodig hebben. Bovendien is het precies die groep, waarbij werkgevers dikwijls niet of nauwelijks aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor  mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wij vroegen daarom minister Van Engelshoven om dit programma ook voor mbo’ers open te stellen. De Dienst Uitvoering Onderwijs, beter bekend als DUO, pakte die handschoen als eerste op. En zo startten afgelopen 1 september tien mbo-trainees op de ICT-afdeling. Hiermee geeft de overheid een belangrijk signaal af: wij zijn een werkgever voor iedereen. En terecht, want hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor vakmensen, mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit. Maar om die waardering echt voor elkaar te krijgen, is er meer nodig. Want waarom krijgen mbo-studenten tijdens hun stage bijvoorbeeld minder stagevergoeding dan stagiairs van het hbo of de universiteit? Verschillen van een paar honderd euro per maand zijn geen uitzondering. Bij JOB, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs die mbo-studenten vertegenwoordigt, is de frustratie hierover bekend. Studenten vragen zich af waarom er een verschil in hun beloning zit, terwijl zij net zo hard werken en net zoveel uren maken als alle andere stagiairs. En dan zijn er ook nog steeds werkgevers die, zelfs in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mbo-stagiairs aannemen zónder daar überhaupt een vergoeding tegenover te stellen. Dat moet anders.

Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

In Leiden beseften ze dat ook, en wordt gestopt met het ongelijk betalen van stagiairs. Onlangs stemde de gemeenteraad daar voor een voorstel van de PvdA met hartelijke steun van D66 om de stagevergoedingen voor stagiairs bij de gemeente gelijk te trekken. Zij lijken hiermee een primeur te pakken te hebben. Tijdens het Tweede Kamerdebat over het MBO van woensdag 25 september zullen wij de minister vragen er bij andere gemeenten en provincies op aan te dringen dit voorbeeld te volgen. En samen met het JOB in kaart te brengen hoe vaak mbo’ers daadwerkelijk voor niks stagelopen. Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

Jurgen van der Hel, voorzitter Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, JOB Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA Paul van Meenen, Tweede Kamerlid D66

Tweede Kamerlid

D66 komt met initiatiefwet: onderwijsgeld direct naar scholen

D66 D66 Nederland 12-03-2019 13:50

D66 komt met initiatiefwet: onderwijsgeld direct naar scholen

D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil dat de overheid het onderwijsgeld direct aan de scholen geeft. Nu is het nog zo dat het onderwijsgeld wordt overgemaakt naar schoolbesturen.

Deze koepels verdelen het geld vervolgens over de scholen. Daardoor blijft er te vaak en te veel geld dat bedoeld is voor onderwijs hangen bij de onderwijsbesturen.

Van Meenen: “Wie betaalt, bepaalt. Het geld moet wat D66 betreft naar Juf Ank, niet naar ‘Pjotr-Jan van de koepel’. Op school worden de lessen gegeven door de leraren aan de leerlingen. Daar gebeurt het, daar is het onderwijs. Dus daar moet dan ook het geld naartoe. Niet eerst naar een bestuur dat eerst hun eigen lasten betaalt en vervolgens het geld dat overblijft aan scholen geeft om lerarensalarissen en wiskundeboeken van te betalen. Dat is de omgekeerde wereld.”

D66 komt dit jaar nog met een initiatiefwet om het onderwijsgeld direct aan de basisscholen en middelbare scholen te geven, in plaats van aan de besturen.

D66 vindt het fundamenteel verkeerd dat het geld aan besturen wordt gegeven in plaats van aan de scholen. Minister Slob (Onderwijs) wil eerst onderzoeken of de financiering kan worden omgedraaid. En dan is het nog afwachten of de minister daadwerkelijk actie onderneemt. Daar wil Van Meenen niet op wachten. Daarom gaat D66 zelf met een initiatiefwet komen: “We geven fors extra geld uit aan onderwijs. Maar in de klas merken leraren daar nu nog te weinig van. Daarom willen we niet afwachten maar doorpakken. Leraren die nu lesgeven en leerlingen die nu in de klas zitten hebben het geld zo snel mogelijk nodig. Daarom kom ik dit jaar nog met mijn initiatiefwet.”

Geen extra manager, maar extra leraar

Van Meenen erkent dat veel onderwijsbestuurders goed werk doen. Maar soms gaat het ook mis. Zo houden veel koepels zich niet aan de afspraken in de functiemix waardoor te weinig leraren in een hogere salarisschaal terecht zijn gekomen. En er blijft 238 miljoen euro bij samenwerkingsverbanden op de plank liggen. Terwijl dat geld bedoeld is voor de zorg van kinderen die extra aandacht nodig hebben met passend onderwijs. En er worden soms hoge afdrachten geëist van scholen, terwijl onduidelijk is wat de scholen ervoor terug krijgen. “Het geld is voor onderwijs, niet voor besturen”, aldus Van Meenen. “Ik kan me goed voorstellen dat scholen bijvoorbeeld gezamenlijk de administratie en het onderhoud van de panden laten doen. En dat kan straks met mijn wet ook nog steeds. Maar die beslissing moet van de school zijn, niet van bestuurders. Dat is het fundamentele verschil. Want besturen hebben de neiging uit te dijen. Er wordt een extra manager aangenomen, een extra adviseur. En dan krijgen die eerst betaald, en wat er overblijft gaat naar de scholen. Dat is verkeerd en dat wil ik niet.”

Goed onderwijs voor iedereen is de beste garantie voor een goede toekomst voor iedereen. Daarom investeert D66 met dit kabinet elk jaar 1,9 miljard euro extra in het onderwijs. Het is belangrijk dat het geld zoveel mogelijk in de klas terecht komt, zodat we er het onderwijs mee verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is hoe de 430 miljoen euro extra die voor werkdrukverlaging wordt ingezet. D66 heeft zich er voor ingezet dat dit extra geld direct naar scholen gaat. Daardoor is op elke school met de leraren besproken waar het geld aan uit wordt gegeven: een extra leraar, een extra conciërge, of waar ook maar behoefte aan is. Zo zou het met al het geld voor de scholen moeten gaan.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook