Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

14 documenten

SGP en SP: Stop het lerarenregister nu!

SP SP SGP Nederland 18-02-2019 06:41

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in. Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. 'Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,' zegt SGP’er Roelof Bisschop. 'Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.' SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: 'We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk.'

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats te willen maken. 'Hak de knoop dan direct door,' zegt Kwint. 'Dan maak je een eind aan alle onzekerheid.' Bisschop: 'Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.'

Stop met het lerarenregister!

SGP SGP Nederland 18-02-2019 00:00

 

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in.

 

Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. “Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,” zegt SGP’er Roelof Bisschop. “Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.” SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: “We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk. Dat willen wij met deze wet regelen.”

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats wil maken. “Hak de knoop dan direct door,” zegt Kwint. “Dan maak je een eind aan alle onzekerheid. Als je leraren serieus neemt als professionals laat je ze zelf invulling geven aan hun professionele ontwikkeling.” Bisschop: “Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.” 

Vacature beleidsmedewerker (m/v)

SGP SGP Nederland 15-02-2019 00:00

Altijd al willen werken in het kloppend hart van de Nederlandse democratie? En van harte SGP-er? Dan heeft de Tweede Kamerfractie van de SGP een mooie vacature voor jou! Wij zijn op zoek naar een

BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

Je bent een financiële whizzkid. Je wordt de spin in het web als het gaat om financiële consequenties van wetsvoorstellen. Je speelt een belangrijke rol bij het opstellen van tegenbegrotingen en het financiële plaatje van het verkiezingsprogramma en zorgt dat de doorrekening bij het CPB goed verloopt. Je bereidt de debatten voor op het terrein van financiën, pensioenen en wonen.

Functie-eisen:

WO-economie, econometrie, of andere relevante opleiding politieke interesse en feeling vaardige pen goede beheersing van Nederlands en Engels goede contactuele vaardigheden stressbestendig en flexibel

Wat hebben we te bieden?

samenwerking met een enthousiast SGP-team een – soms zinderende – politieke omgeving fulltime baan passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. Bisschop, r.bisschop@tweedekamer.nl of 070-3183045.

Je sollicitatie en cv ontvangen we graag D.V. uiterlijk 16 februari 2019 via j.djong@tweedekamer.nl.

De SGP staat achter de pulsvisserij!

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

"Het is onterecht dat de EU de pulsvisserij wil verbieden. Het is juist een bewezen, moderne, milieuvriendelijke methode, die ook nog eens beter is voor de vissen." Dat vinden SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij.

Bisschop was woensdagmorgen op Urk om een biddagdienst bij te wonen in de Moriakerk. Na afloop van de dienst ging hij in gesprek met vissers en andere betrokkenen.

Het SGP-Kamerlid noemt het "te gek voor woorden" als landen zoals Frankrijk en Spanje uit puur eigenbelang een milieuvriendelijke innovatie als de pulskorvisserij via de EU willen verbieden. Hij vraagt zich af wat de regering nu gaat doen: "Naast de Nederlandse vissers gaan staan? Of buigen voor de Europese Unie?"

De SGP staat achter de pulsvissers!

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

Update naar aanleiding van het verbod op pulsvisserij Roelof Bisschop: "Woensdagavond is besloten tot een Europees verbod op de pulsvisserij. Daarmee is een innovatieve vistechniek volstrekst onterecht de nek omgedraad door de EU. Vanwege politieke spelletjes en jaloerse Fransen. Dat is te gek voor woorden."

"Het is onterecht dat de EU de pulsvisserij wil verbieden. Het is juist een bewezen, moderne, milieuvriendelijke methode, die ook nog eens beter is voor de vissen." Dat vinden SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij.

Bisschop was woensdagmorgen op Urk om een biddagdienst bij te wonen in de Moriakerk. Na afloop van de dienst ging hij in gesprek met vissers en andere betrokkenen.

Het SGP-Kamerlid noemt het "te gek voor woorden" als landen zoals Frankrijk en Spanje uit puur eigenbelang een milieuvriendelijke innovatie als de pulskorvisserij via de EU willen verbieden. Hij vraagt zich af wat de regering nu gaat doen: "Naast de Nederlandse vissers gaan staan? Of buigen voor de Europese Unie?"

1+1=3

SGP SGP Nederland 12-02-2019 00:00

“Er moet een andere aanpak komen van de natuurcompensatie. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Het duurt te lang en het levert te weinig op. Daarom heb ik een voorstel gemaakt waarmee met de bestaande middelen veel meer wordt gedaan dan nu.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop.

Bij de aanleg van wegen, spoorlijnen en andere infrastructuur is het verplicht om te zorgen voor ‘natuurcompensatie’. “Dat is heel goed,” zegt Roelof Bisschop, “maar de manier waarop het gebeurt, namelijk door de aankoop van gronden, werkt in de praktijk niet. Miljoenen euro’s blijven op de plank liggen. Dat is niet de bedoeling.”

Het voorstel-Bisschop is getiteld ‘1+1=3’. Kern ervan is: steek niet te veel geld in ‘nieuwe’ natuur, maar investeer vooral in bestaande natuur, akkerranden en houtwallen bijvoorbeeld.

Drie punten staan in ‘1+1=3’ centraal.

Laat een werkgroep nagaan hoe natuurcompensatie ingezet kan worden om de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel te halen en de regionale (agrarische) natuurkwaliteit te versterken. Experimenteer de komende twee jaar in elke provincie met natuurcompensatie gericht op het versterken van de nu al bestaande (agrarische) natuurkwaliteit, zónder aankoop van gronden. Zorg, indien nodig, voor een landelijke handreiking en inpassing in het Besluit kwaliteit leefomgeving en andere regelgeving.   

  

Roelof Bisschop is vanmiddag opnieuw ...

SGP SGP Nederland 07-02-2019 16:26

Roelof Bisschop is vanmiddag opnieuw opa geworden! En ja: de hele Tweede Kamer mag dat weten. Van harte gefeliciteerd! 👶🏼

SGP wil ‘variatietoets’ EU-voorstellen

SGP SGP Nederland 07-02-2019 00:00

 

“De SGP wil een ‘variatietoets’ voor Europese voorstellen en wetten. Geen eenheidsworst meer, maar een gevarieerde menukaart met eigen gerechten.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop in zijn bijdrage aan het Kamerdebat over Europa.

Bisschop verwijst hiermee naar het onlangs verschenen rapport van de WRR ‘Europese variaties.’ Daarin wordt bepleit dat de grote verscheidenheid van de landen in Europa mee kan en moet wegen in Europese regels en beleid.

Een verstandig advies, vindt Bisschop: “Veel te lang heeft Europa gekoerst op meer eenheid en een ‘ever closer union’. Die tijd is echt voorbij, kijk maar om je heen naar wat er in de lidstaten gebeurt. Helaas is dat nog niet doorgedrongen in veel Europese hoofden in Brussel, en trouwens ook in Den Haag. Een variatietoets zou daarom goed zijn. Als de koers niet wordt verlegd, dan gaat het vroeg of laat fout.”

 

 

Bijdrage Roelof Bisschop aan debat over de EU

 

“Bouw voor mij een roestig huis

tegen een merelveld[1] vol schone mythen

tegen de klaprozen van Poperinge

en de gouden kiezen van Auschwitz

tegen een uitzicht op mist en zuiverheid

bouw mij een moeilijk, pijnlijk huis.”[2]

 

Met deze krachtige zinnen schildert de voormalige Dichter des Vaderlands, Ramsey Nasr,

de waarde van Europese samenwerking,

tegen de grauwe achtergrond van twee gruwelijke wereldoorlogen.

 

Evengoed schildert de dichter de tegenstrijdigheden op ons continent als:

“een hol gevuld met Kelten en Katharen, Etrusken, Moren, Magyaren, (…) Lappen en Vandalen.”

Bouw daarom, aldus de dichter,

“een moeilijk en pijnlijk huis, (…)

tochtig en half af, maar écht”.

 

Voorzitter, dat laatste beaam ik van harte.

In eerdere debatten heb ik betoogd dat we aan het bouwwerk van de EU geen extra vleugels moeten bouwen,

terwijl de fundering verzakt en het dak lekt.

Vorig jaar wees ik tijdens het debat over de staat van de Europese Unie op drie fundamentele weeffouten in de EU:

de voortgaande, sluipende bevoegdheidsoverdracht; de dreigende transferunie; en de politieke agenda’s van bepaalde Europese instituties.

Ik hoor graag hoe uitvoering wordt gegeven aan mijn vorig jaar aangenomen motie over de rol van de Europese Commissie?[3]

 

Realisme

Voorzitter, wat mij treft in het gedicht van Nasr is het realisme.

Helaas mis ik in de EU nog vaak het gezonde boerenverstand.

Onze centrale vraag bij het beoordelen van Europese voorstellen, en van de visie van het kabinet op de EU, is dan ook: wat is realistisch?

 

Zorgpunten

Alvorens die vraag te beantwoorden, noem ik drie belangrijke punten van zorg voor mijn fractie.

 

Ten eerste moet de Brexit een serieuze waarschuwing zijn:

té vergaande integratie, ten koste van nationale soevereiniteit en eigenheid, kan burgers van de EU vervreemden.

 

Ten tweede moet de parlementaire controle en invloed op de EU beter.

De lidstaten moeten weer stevig aan het roer.

In haar recente rapport ‘Hoge dijken, lage drempels’ deed de Staatscommissie Parlementair Stelsel een zevental waardevolle aanbevelingen op dit vlak.[4]

Ik zie uit naar een appreciatie van het kabinet van deze aanbevelingen.

 

Ten derde. Urk, Stellendam en Vlissingen zien donkere wolken uit Brussel, Parijs en Londen komen.

Zoals het dreigende verbod op de pulskor op basis van onredelijke emoties. Wageningen publiceerde gisteren de dramatische gevolgen.

Financieel, voor natuur en voor ondernemerschap.

Ambtenaren lekten een advies over een inbreukprocedure.

Hoe is het mogelijk? Wie regeert hier? Emotie of innovatie? EU-ambtenaren of de visserijministers?

 

Staat van de EU 2019

Voorzitter, terug naar mijn centrale vraag:

is de kabinetsvisie op de EU wat ons betreft realistisch?

Ons antwoord luidt: ja en nee.

 

Ja, ‘variatie’ moet uitgangspunt, en samenwerking moet kosteneffectief zijn.

 

Ja, de EU moet de belangen van de burgers dienen, en prioriteiten stellen.[5]

 

Maar het kabinet kan en moet soms veel harder op de rem trappen.

 

Europese coördinatie van grensbewaking, prima, maar geen EU-grensleger.

Dat geldt ook voor een Europees leger en gelijkschakeling van NAVO en EU.[6]

 

Streef naar een modern en houdbaar MFK,

en een eerlijke lastenverdeling,

maar ga niet akkoord met een MFK dat groeit tot misschien wel 1.300 miljard.[7]

Tussen haakjes: moeten salarissen van Eurocommissarissen écht zo hoog?[8]

 

 

Vragen

 

Voorzitter, ik sluit af met twee vragen aan de MP.

 

1.    Hoe gaan wij merken dat het kabinet ‘Europese variaties’ hoog in het vaandel heeft staan?[9]

 

2.    Hoe maakt Nederland, in EU-verband, concreet werk van het “stevig aan boord houden” van de Verenigde Staten?

 

 

 

[2] Uit een gedicht ‘Het huis van Europa’ van voormalige Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr, 17 mei 2011, https://literatuurplein.nl/detail/nieuws/gedicht-het-huis-van-europa-/2740

[4] Rapport Staatscommissie Parlementair Stelsel, ‘Hoge dijken, lage drempels, paragraaf 7.4.3 (pp. 337-338):

[5] Of: Ja, laat partnerschappen met Afrikaanse landen inderdaad in belang van de EU én van Afrikaanse landen zijn – met oog voor de allerarmsten.

[6] Een extra voorbeeld: Werk als lidstaten samen tegen grensoverschrijdende criminaliteit, maar neem niet onnodig taken van nationale politie- en justitiediensten over.

[7] Wat ongeveer gelijk staat aan de gezamenlijke Bnp’s van 12 Europese lidstaten: Malta, Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg, Slovenië, Litouwen, Kroatië, Bulgarije, Slowakije, Finland en Hongarije. Zie https://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie

[8] Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0781.

[9] Vervolgvraag/interruptie: Is de regering bereid het waarborgen van variatie een expliciete toetssteen van wetgeving en beleid te maken? (Motie?)

SGP wil parlementair onderzoek asielbeleid

SGP SGP Nederland 30-01-2019 00:00

"Er is niets nieuws onder de zon," zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop naar aanleiding van de coalitiedeal over het kinderpardon. "Ook bij de vele eerdere pardonregelingen is altijd gezegd dat het de laatste keer was. Dit werkt dus niet. De SGP wil daarom een parlementair onderzoek naar het asielbeleid." Lees hieronder de volledige bijdrage van Bisschop.

"De discussie over het lot van minderjarige vreemdelingen die langdurig in Nederland verblijven speelt al tientallen jaren. Vandaag voegen we hier een nieuw hoofdstuk aan toe. De belangrijkste vraag die ik mij gisteravond stelde was: Is dit nou een duurzame oplossing van het vraagstuk? Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is van een typisch Haags tekentafelcompromis. Waarbij op de korte termijn de rechtvaardigheid en op de lange termijn de barmhartigheid wordt ingeleverd.Goed dat de definitieve regeling wordt afgeschaft. De SGP is hier nooit voorstander van geweest. Tegelijkertijd is het goed dat de dossiers van de ruim 700 kinderen ruimhartig opnieuw worden beoordeeld. Wat ons wel tegen de borst stuit, is dat er opnieuw sprake is van een algemeen kinderpardon. Is de staatsecretaris het niet met mij eens dat het eigenlijk heel onwenselijk is om algemene uitspraken te doen voor al deze specifieke situaties tegelijk? Waarom is er niet voor gekozen om met de discretionaire bevoegdheid alsnog naar deze zaken te kijken?Goed dat er ook in de toekomst rekening wordt gehouden met schrijnende situaties. Maar gaat het echt werken als de IND hier al vroeg in het proces op gaat toetsen? Gaat dit niet juist zorgen voor nog langere procedures? Hoe gaat de staatsecretaris het stapelen van procedures voorkomen? De discretionaire bevoegdheid werkt nu ook als een correctiemiddel op verwijtbaar gedrag van de overheid of het ontstaan van schrijnende situaties ná definitieve uitspraak door de rechter. Als de definitieve toetsing straks bij de rechter ligt, krijgen we daarmee niet een heel onverbiddelijke asielprocedure? Waarom is ervoor gekozen om de directeur van de IND de bevoegdheid te geven om te beoordelen of een vergunning kan worden verleend ‘onder andere beperking dan voorzien in het Vreemdelingenbesluit’? Een simpele vraag: Als de IND straks een discretionair besluit neemt, wiens naam komt dan onder de brief? Die van de directeur of toch van de staatsecretaris? Gaan we een ambtenaar een wettelijke bevoegdheid geven? Is dit kortom niet een schijnoplossing? We zouden het bijna vergeten, maar ondertussen is de commissie Van Zwol nog volop bezig om het beleid rondom minderjarige asielzoekers te evalueren. Gaat de commissie-Van Zwol de nu gemaakte afspraken ook beoordelen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid?De afgelopen jaren zijn we als Tweede Kamer telkens voor voldongen feiten gesteld en werden oplossingen in achterkamertjes beklonken. Zou het niet goed zijn als we als Kamer zelf het heft in handen nemen en een parlementair onderzoek doen naar wat er de afgelopen decennia mis is gegaan en hoe we de asielprocedure het beste zouden kunnen inrichten?

Geen patent op planten

SGP SGP Nederland 28-01-2019 00:00

 

https://www.sgp.nl/actueel/geen-patent-op-planten/10174

De toekomst van de groenteveredeling en de positie van Nederlandse familiebedrijven daarbij staat op het spel. Dat kregen SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en kandidaat-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen vorige week vrijdag mee tijdens een werkbezoek aan veredelingsbedrijf RijkZwaan. 

Voor de ontwikkeling van onder meer ziekte- en droogteresistentie bij groentegewassen is het cruciaal dat bedrijven gebruik kunnen maken van bestaande plantenrassen. Deze ruimte onder het bestaande kwekersrecht wordt doorkruist doordat multinationals octrooien proberen te vestigen op planten die via klassieke veredeling tot stand zijn gekomen. Dan is het voor andere bedrijven veel lastiger om deze planten te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Onlangs gaf de Raad van Beroep van het Europees Octrooibureau een van deze multinationals gelijk. De verklaring van de Europese Commissie dat de Bio-octrooirichtlijn zo uitgelegd moet worden dat planten die op de klassieke wijze veredeld zijn niet onder de octrooibescherming mogen vallen, voldoet niet. 

De SGP maakt zich grote zorgen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: ‘We moeten monopolisering van de groenteveredeling voorkomen. Dat is niet goed voor de noodzakelijke innovatie. Ziektedruk en veranderingen in het klimaat vragen om doorontwikkeling. Het patenteren van gewone planten moeten we daarom aanpakken. In Den Haag en Brussel pleiten we voor actie op Europees niveau om de toekomst van de groenteveredeling en onze familiebedrijven veilig te stellen.’

https://www.sgp.nl/actueel/geen-patent-op-planten/10174